TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-14-1 Chinese godsdiensten: algemeen

REL-14-1 Chinese godsdiensten: algemeen

Adema, A.
Oud-Chinese wijsheid
[Nederlandse bewerking van Alex Adema] ; Wereld-Bibliotheek-Vereniging. – Amsterdam, Antwerpen : Wereld-Bibliotheek, 1968. – 61 p. ; 20 cm.
sign.: REL-14-1-ADEM-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, wijsheid, filosofie

Birch, C.
Anthology of chinese literature
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-14-1-BIR-1

Blok, J.A.
Staats-idee en religie
Deventer : Kluwer, 1923. – VIII, 76 p. ; 17 cm.
sign.: REL-14-1-BLOK-1
Trefw.: religie, chinese godsdiensten, China, taoïsme, filosofie

Borel, H.
Het daghet in den oosten
door Henri Borel ; met 50 afbeeldingen. – Amsterdam : L.J. Veen, 1910. – 190 p., 30 bl. foto’s. : ill. ; 30 cm.
sign.: REL-14-1-BORE-4
Trefw.: religie, China, Chineese godsdiensten

De godsdiensten van het oude China 
door Henri Borel. – Baarn : Hollandia-drukkerij, 1911. – 44 p. ; 21 cm. – (Groote godsdiensten ; serie 1, no. 9)
sign.: REL-14-1-BORE-6
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, taoïsme, Confucianisme, China, filosofie

De geest van China
Henri Borel . – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, [ca. 1916]. – IX, 176 p. : met eenige illustraties. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; no. 327) . – lijst van geraadpleegde werken.
sign.: REL-14-1-BORE-2
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, China, filosofie

Henri Borel . – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, [ca. 1916]. – IX, 176 p. : met eenige illustraties. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; no. 327) . – lijst van geraadpleegde werken.
sign.: REL-14-1-BORE-2a
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, China, filosofie

Kwan Yin : een boek van de goden en de hel
Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, 19XX. – vii, 190 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-14-1-BORE-3
Trefw.: religie, China

2e druk. – Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, 19XX. – 181 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: REL-14-1-BORE-3a
Trefw.: religie, China

Het schoone eiland : een tweede boek van “Wijsheid en schoonheid uit China” : 
door Henri Borel. – Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, [1922]. – 175 p. : ill. ; 21 cm.
“W?sheid en schoonheid uit China” verscheen in 1895
sign.: REL-14-1-BORE-5
Trefw.: China, cultuur, religie, filosofie

Wijsheid en schoonheid uit China
5e druk. – Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, 19XX. – 146 p. ; 19 cm.
sign.: REL-14-1-BORE-1a
Trefw.: China, filosofie, toneelspel

2e druk. – Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, 19XX. – 162 p. ; 20 cm.
sign.: REL-14-1-BORE-1
Trefw.: China, filosofie, toneelspel

5e druk. – Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, 1919. – 146 p. ; 19 cm.
sign.: REL-14-1-BORE-1
Trefw.: China, filosofie, toneelspel

5e druk. – Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, 1919. – 146 p. ; 19 cm.
sign.: REL-14-1-BORE-1a
Trefw.: China, filosofie, toneelspel

Chi-Chi
Dhyana
? : ?, ?. – ?. ; … cm.
sign.: REL-14-1-CHI-1

Chinese
Chinese filosofie
redactie Martin Wijnkoop. – Amsterdam : Unide, 1992. – 84 p. : ill. ; 30 cm. – (Unide ; 23, juni 1992)
sign.: REL-14-1-CHIN-1
Trefw.: religie, Chinese filosofie, cursusmateriaal, I Tiing, Tao Teh King, numerologie

Christie, A.
Chinese Mythology
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-14-1-CHR-1

Chinese mythology
London : Hamlyn, 1968. – 141.
sign.: REL-14-1-CHR-

Duyvendak, J.J.L.
Chineesche denkers : Confucius, Mencius, Sjuun-tze, Mo Ti, Tau-te-tsjing, Tsjwang-tze, Liè-tze, Sjang-tze, Han-Féi-tze 
[bijeengebr., vert. uit het Chinees en ingel. door] J.J.L. Duyvendak. – 2e herz. dr. – Baarn : Hollandia, [ca. 1944]. – VII, 199 p. : portr. ; 19 cm. – (Uren met …)
sign.: REL-14-1-DUYV-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, filosofie, filosofen, Confucius, Mencius, Sjuun-tze, Mo Ti, Tau-te-tsjing, Tsjwang-tze, Liè-tze, Sjang-tze, Han-Féi-tze, geschiedenis, Chinese wijsbegeerte

Eberhard, W.
Lexikon chinesischer Symbole : die Bildsprache der Chinesen
Wolfram Eberhard. – 3. Aufl. – München : Eugen Diederichs Verlag, 1990. – 319 p. : ill. ; 19 cm. – (Diederichs gelbe Reihe ; 68: China)
ISBN 3424008788
sign.: REL-14-1-EBER-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, naslagwerken, lexicons, symbolen, symboliek

Essen, H. von
Samenspraken met Yokita 
‘s-Gravenhage : A.A.M. Stols, 1957. – 201 p. ; 25 cm.
sign.: REL-14-1-ESSE-1
Trefw.: religie, Japan, Japanse godsdienst, China, Chinese godsdienst, filosofie, goed en kwaad, zelf, levenskunst, oosterse filosofie

‘s-Gravenhage : A.A.M. Stols, 1957. – 201 p. ; 25 cm.
sign.: REL-14-1-ESSE-1a
Trefw.: religie, Japan, Japanse godsdienst, China, Chinese godsdienst, filosofie, goed en kwaad, zelf, levenskunst, oosterse filosofie

Glasenapp, H. von
Het Chinese universalisme [chinees universalisme : confucianisme – taoïsme]
Helmut von Glasenapp ; Nederlandse vert. [uit het Duits] A.A. Bouwmeester, J. Bouwmeester-Fortuin ; omslagtekening Aldert Witte. – ‘s-Gravenhage : K, 1971. – 92 p. ; 21 cm.
Uit:: Die fünf Weltreligionen. – Düsseldorf/Köln : Eugen Diederichs Verlag
ISBN 9023302524
sign.: REL-14-1-GLAS-1
Trefw.: religie, China, Chinese universalisme, chinees universalisme, confucianisme, taoïsme

Greenlees, D.
The gospel of China : love virtue, and then the people will be virtuous
edited and newly translated from the French of dr. Pauthier with explanatory notes and prolegomena by Duncan Greenlees. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1949. – lxxi, 180 p. ; 19 cm. – (The World Gospel Series ; 2) . – index, references.
sign.: REL-14-1-GREE-1a
Trefw.: religie, China, filosofie, pad, wijsheid, hemel, theosofie

edited and newly translated from the French of dr. Pauthier with explanatory notes and prolegomena by Duncan Greenlees. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1949. – lxxi, 180 p. ; 19 cm. – (The World Gospel Series ; 2) . – index, references.
sign.: REL-14-1-GRE-1
Trefw.: religie, China, filosofie, pad, wijsheid, hemel, theosofie

edited and newly translated from the French of dr. Pauthier with explanatory notes and prolegomena by Duncan Greenlees. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1949. – lxxi, 180 p. ; 19 cm. – (The World Gospel Series ; 2) . – index, references.
sign.: REL-14-1-GREE-1
Trefw.: religie, China, filosofie, pad, wijsheid, hemel, theosofie

edited and newly translated from the French of dr. Pauthier with explanatory notes and prolegomena by Duncan Greenlees. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1949. – lxxi, 180 p. ; 19 cm. – (The World Gospel Series ; 2) . – index, references.
sign.: REL-14-1-GREE-1
Trefw.: religie, China, filosofie, pad, wijsheid, hemel, theosofie

Hackman, H.
Chineesche wijsgeeren – I : Confucius en Lao Tse
door H. Hackmann. – Amsterdam : H.J. Paris, 1930. – 100, 15 p. : ill. ; 21 cm. – (De weg der menschheid : monografieën gewijd aan kunst, geschiedenis en religie ; No. 4) . – literatuur.
sign.: REL-14-1-HACK-1
Trefw.: religie, China, Confucius, Lao Tse, filosofen, wijsbegeerte, leringen

Chineesche wijsgeeren – II : De Chineesche sophisten en de filosofie van het uitleven der persoonlijkheid
Amsterdam : H.J. Paris, 1930. – 117, XVIII p. : ill. ; 21 cm. – (De weg der menschheid : monografieën gewijd aan kunst, geschiedenis en religie ; No. 5) . – literatuur.
sign.: REL-14-1-HACK-2
Trefw.: religie, China, filosofie, wijsbegeerte, persoonlijkheid, dood, hiernamaals, reïncarnatie, leven, Ik, sophisten

Hearn, L.
Chineesche vertellingen
Lafcadio Hearn ; vert. door J.S.A. Carrière-Lagaay. – Naarden : De Driehoek, [1941]. – 72 p. ; 16 cm. – (Plejaden reeks ; 3. eerste serie)
sign.: REL-14-1-HEAR-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, China, vertellingen, vertalingen, bloemlezingen

Hiuen Tsiang
Buddhist records of the western world : Si-yu-ki : The travels of Fa-Hian ; The mission of Sung-Yun and Hwei Sang to obtain Buddhist books in the West
Xuanzang (603-664), Fa Xian (ca340-416), Yang Xuanzhi (-ca555), Yun Song, Sheng Hui, Daoyong ; transl. from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.629) by Samuel Beal. – popular ed. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1914. – cviii, 242, vii, 369 p. : krt. ; 24 cm. – (Trübner’s Oriental series) . – index.
sign.: REL-14-1-HIUE-1
Trefw.: religie, boeddhisme, chinese godsdiensten, China, reisbeschrijvingen, Voor-Indië, Midden-Azië, Afghanistan

Hsün Tzu
Hsün Tzu : basic writings
translated by Burton Watson. – New York : Columbia University Press, 1963. – viii, 177 p. ; 21 cm.
ISBN 0231086075
sign.: REL-14-1-HSÜN-1
Trefw.: religie, filosofie, Confucius, China, geschiedenis, muziek

Ko
Ko ong kwan sie im keng
zp : zu, zj. – 8.
sign.: REL-14-1-KO-1

Marcus, A.
De blauwe draak : levenswijsheid en kunst in het oude China 
Aage Marcus ; [uit het Deens vert. door M. de Gelder-Jansen]. – Leiden : Kroese, 1949. – 212 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: Den blaa Drage : Livskunst og Billedkunst i det gamle Kina. – København : Gyldendal, 1941
sign.: REL-14-1-MARC-1
Trefw.: religie, China, chinese filosofie, kunst, levenswijsheid

Page, M.
De kracht van ch’i : Een inleiding in de Chinese mystiek en filosofie
z.p. : Servire, 1991. – 196.
sign.: REL-14-1-PAG-1

Praag, H. van
Spiegel der Chinese beschaving
H. van Praag. – Zeist ; Antwerpen : De Haan ; Standaard Boekhandel, 1959. – 163 p., [32] p. pl. : ill. ; 19 cm. – (Phoenix Pocket ; 26)
sign.: REL-14-1-PRAA-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, filosofie, beschavingen

Schnarr, G.
The art of spiritual warfare; a guide to lasting inner peace based on Sun Tzu’s : The art of war
Wheaton : Quest Books, The Theosophical Publishing House, 2000. – xiii, 168 p. ; 23 cm.. – append., Notes, bibliogr..
ISBN 0835607879
sign.: REL-14-1-SCHN-1
Trefw.: religie, oorlogsvoering, spiritualiteit, China

Tjan Tjoe Som, D.
De plaats van de studie der kanonieke boeken in de chinese filosofie : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de rijksuniversiteit te leiden 25-10-1950
Leiden : E.J.Brill, 1950. – ?.
sign.: REL-14-1-TJAN-1

Verwaal, E.H.
Kwan Yin : over het hoger bewustzijn 
Ernst Verwaal, Robert The Tjong Tjioe ; [foto’s van Ernst Duyshart]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1980. – 156 p., [4] p. foto’s. : ill. ; 18 cm. – (Orient-serie)
ISBN 9020245027
sign.: REL-14-1-VERW-1
Trefw.: religie, China, chineese godsdiensten, boeddhisme, bodhisattva, avalokitesvara, mahayana-boeddhisme, bewustzijn

Zomaar een glimlach : Chinese Zenmeditatie
Ernst Verwaal, Robert The Tjong Tjioe. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1974. – 156 p. : ill. ; 18 cm. – (Oriëntserie)
ISBN 9020245430
sign.: REL-14-1-VER-2
Trefw.: religie, China, meditatie, zenmeditatie, zen

Waley, A.
Three ways of thought in ancient China
3. – London : Allen & Unwin, 1953. – 275.
sign.: REL-14-1-WAL-1

The travels of an alchemist
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-14-1-WAL-1

Wilhelm, R.
Het geheim van de gouden bloem : een Chinees levensboek
uit het Chinees vertaald en toegelicht door Richard Wilhelm, met een Europees commentaar van C.G. Jung ; Nederlandse vertaling van J.M. Hondius en R. de Jong-Belinfante. – Amsterdam : Veen, 19XX. – 158 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van de Duitse uitg.: Das Geheimnis der goldenen Blüte. – opmerkingen.
sign.: REL-14-1-WILH-1

uit het Chinees vertaald en toegelicht door Richard Wilhelm, met een Europees commentaar van C.G. Jung ; Nederlandse vertaling van J.M. Hondius en R. de Jong-Belinfante. – 3e uitgebreide druk. – Deventer : Ankh-Hermes, 1975. – 158 p. : ill. ; 18 cm. – (Orient Serie)
Vert. van de Duitse uitg.: Das Geheimnis der goldenen Blüte. – opmerkingen.
ISBN 9020236643
sign.: REL-14-1-WILH-1a

uit het Chinees vertaald en toegelicht door Richard Wilhelm, met een Europees commentaar van C.G. Jung ; Nederlandse vertaling van J.M. Hondius en R. de Jong-Belinfante ; J.M. Hondius en R. de Jong-Belinfante. – Amsterdam : Veen, 19XX. – 158, [2] p. : ill. ; 24 cm.
Das Geheimnis der Goldenen Bluete. – opmerkingen.
sign.: REL-14-1-WILH-2

uit het Chinees vertaald en toegelicht door Richard Wilhelm, met een Europees commentaar van C.G. Jung ; Nederlandse vertaling van J.M. Hondius en R. de Jong-Belinfante. – Amsterdam : Veen, 19XX. – 158 p. : ill. ; 25 cm.. – opmerkingen.
sign.: REL-14-1-WILH-1
Trefw.: religie, China, mystiek, innerlijke ontwikkeling, mandala’s, psychologie, taoisme

Das geheimnis der goldenen Blüte : ein chinesisches Lebensbuch
übers. und erläut. von Richard Wilhelm ; mit einem europäischen Kommentar von C.G. Jung. – Berlin : Dornverlag, 1929. – 2. Aufl. : ill. ; 23 cm.
Oorspr. uitg.: München : Dornverlag, 1929
sign.: REL-14-1-WILH-2
Trefw.: religie, China, mystiek, innerlijke ontwikkeling, mandala’s, psychologie, taoisme

Li Gi : das Buch der Sitte des älteren und jüngeren Dai : Aufzeichnungen über Kultur und Religion des alten China
[aus dem Chinesisch übertragen und erläutert von Richard Wilhelm]. – [Düsseldorf, etc.] : Eugen Diederichs Verlag, [ca. 1960]. – 356 p. ; 19 cm. – (Diederichs Taschenausgaben ; 16)
sign.: REL-14-1-WILH-3
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, China

Lia Dsi : das wahre Buch vom quellenden Urgrund : (Tschung hü dschen ging) : die Lehren der philosophen Liä Yü Kou and Yang Dschu
[von] Liä Dsï ; aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. – Jena : Eugen Diederichs, 1911. – XXIX, 174 p. : ill. ; 22 cm. – (Die Religion und Philosophie Chinas ; 8 ; 1)
Met 2e titelbl. i.h. Chinees: Lièzi chongxu zhen jing ; Auteurschap van Liezi onzeker. Yang Zhu is de auteur van het hoofdstuk getiteld “Yangzhu pian”
sign.: REL-14-1-WILH-4
Trefw.: religie, China, filosofie

The secret of the golden flower : a Chinese book of life : and part of the Chinese meditation text : the book of consciousness and life
with a foreword and commentary by C.G. Jung ; foreword by Salome Wilhelm ; translated and explained by Richard Wilhelm. – new revised and augmented ed. . – New York : Harcourt, Brace & World, 1962. – xvi, 149 p. : ill. ; 21 cm. – (Harvest Book ; HB 176)
ISBN 0156799804
sign.: REL-14-1-WILH-1
Trefw.: china, meditatie, bewustzijn, vajra mandala

with a foreword and commentary by C.G. Jung ; foreword by Salome Wilhelm ; translated and explained by Richard Wilhelm. – new revised and augmented ed. . – New York : Harcourt, Brace & World, 1962. – xvi, 149 p. : ill. ; 21 cm. – (Harvest Book ; HB 176)
ISBN 0156799804
sign.: REL-14-1-WILM-1
Trefw.: china, meditatie, bewustzijn, vajra mandala

Die Seele Chinas
von Richard Wilhelm. – Berlin : Verlag vonr Reimar Hobbing, cop. 1926. – 356 p. : front., plates, ports. ; 24 cm.
sign.: REL-14-1-WILH-6
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, China, filosofie, cultuur

Das wahre Buch vom südlichen Blütenland : (Nan hua dschen ging) 
Dschuang Dsï ; aus dem Chinesischen verdeutscht und erläut. von Richard Wilhelm. – Jena : Eugen Diederichs, 1912. – XXIV, 267, [5] p. : ill. ; 22 cm. – (Die Religion und Philosophie Chinas)
sign.: REL-14-1-WILH-5
Trefw.: religie, China

Wing-Tsit Chan
A source book in Chinese philosophy
transl. and compiled by Wing-Tsit Chan. – New Jersey ; London : Princeton University Press ; Oxford University Press, 1963. – xxv, 856 p. ; 25 cm.. – appendix, bibliography, glossary of Chinese characters, index.
sign.: REL-14-1-WING-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, filosofie, China, geschiedenis

Wou Tch’eng ngen
Si yeou ki
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-14-1-WOU-11

Yap, Y.
The early civilization of china
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-14-1-YAP-1

Yutang, L.
The importance of living
by Lin Yutang. – Stockholm, London : The Continental Book Company, 1945. – XIV, 495 p. ; 19 cm. – (Zephyr-Books ; 57) . – index.
sign.: REL-14-1-YUTA-3
Trefw.: religie, China, Chinese godsdienst, filosofie, levenswijsheid, levenskunst

Levenswijsheid met een glimlach
door Lin Yutang ; [uit het Engels vert. door W.H.C. Boellaard]. – Den Haag : Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij, [ca. 1955]. – xviii, 473 p. ; 25 cm. – (Cultuur-serie)
Vert. van: The importance of living. – London [etc.] : Heinemann, 1938
sign.: REL-14-1-YUTA-1
Trefw.: religie, China, Chinese godsdienst, filosofie, levenswijsheid, levenskunst

The wisdom of China and India : Part one: The wisdom of India. Indian piety. Hymns from the Rigveda ; The Upanishads ; The Lord’s song (The Bhagavad-Gita) ; The yoga aphorisms of Patanjali — Indian imagination. The Ramayana — Indian humor. The fables of Panchatantra ; The enchanted parrot — Buddhism. The Dhammapada ; Three sermons by Buddha ; Some Buddhist parables and legends ; The light of Asia (Life of Buddha) / by Edwin Arnold ; The Surangama Sutra ; What is nirvana? — Glossary of Hindu words — Part two: The wisdom of China. Chinese mysticism. Laotse, the book of Tao ; Chuangtse, mystic and humorist –Chinese democracy. The book of history : doucments of Chinese democracy (Shu Ching) ; Mencius : the democratic philosopher ; Motse : the religious teacher — The middle way. The aphorisms of Confucius ; The golden mean of Tsesze — Chinese poetry. Some great ancient lyrics ; Chu Yüan ; Li Po ; The tale of Meng Chiang : a “drum story” in five cantos ; The mortal thoughts of a nun — Sketches of Chinese life. Chinese tales ; Six chapters of a floating life / by Shen Fu — Chinese wit and wisdom. Parables of ancient philosophers ; Family letters of a Chinese poet ; The epigrams of Lusin ; One hundred proverbs — The pronunciation of Chinese names — Table of Chinese dynasties
edited by Lin Yutang. – 8th pr. – New York : Random House, 1942. – xiii, 1103 p. ; 24 cm.
sign.: REL-14-1-YUTA-2
Trefw.: India, China, religie, Rigveda, upanishads, ramayana, Panchatantra, boeddhisme, Laotse, Confucius, mystici, bhagavad gita