TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-14-4 Confucius & klassieke teksten

REL-14-4 Confucius & klassieke teksten

Borel, H.
De Chineesche filosofie toegelicht voor niet-sinologen : I : Kh’oeng Foe Tsz’ (Confucius)
door Henri Borel. – Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, [1896]. – 162 p. ; 22 cm. – (De Chineesche filosofie toegelicht voor niet-sinologen ; I)
sign.: REL-14-4-BORE-1
Trefw.: religie, china, filosofie, Confucius

Confucius
The analects (Lun yü)
Confucius ; translated with an introd. by D.C. Lau . – Harmondsworth ; New York : Penguin Books, 1999. – 249 p. ; 20 cm. – (Penguin classics) . – appendix ; notes ; glossary.
sign.: REL-14-4-CONF-1
Trefw.: filosofie, ethiek, moraal, China, Confucius

The classics of Confucius : Book of history (Shu king)
rendered and compiled by W. Gorn Old. – London : John Murray, 1906. – 67, [6] p. ; 17 cm. – (The wisdom of the east series)
sign.: REL-14-4-OLD-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, Confucius, China, filosofie

De gesprekken van Confucius
met een voorw. van Jan Poortenaar ; [I.J. Lion]. – van dit werk werden 25. – Naarden : In den toren, 1940. – 181 p. ; 25 cm.
sign.: REL-14-4-CONF-1
Trefw.: china, confucianisme, lun yu, loen yoe,

De grote leer : Ta hio
Confucius ; vert. en toegelicht door E.J. Welz. – Bussum : F.G. Kroonder, 1948. – 61 p. ; 22 cm.
sign.: REL-14-4-WELZ-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, Confucius, China, filosofie

De heilige boeken der Chinezen, of de vier klassieke boeken van Confucius en Mencius (Khoeng-tseu en Meng-tseu)
door een inleidend levensberigt van Confucius en Mencius ; en voorzien van ophelderende aanmerkingen en historische aanteekeningen, naar de beste Europesche vertalingen door den bewerker van de Nederduitsche uitgaaf van den Koran . – Haarlem : J.J. van Brederode, 1862. – LXXXIII, 475 p. ; 19 cm.
Eerste en derde boek in werkelijkheid compilaties door verschillende auteurs van de leer van Confucius. Het tweede boek op naam gesteld van Zisi (Kong Ji). De vier boeken tesamen i.h. Chinees bekend als “Sìshu
sign.: REL-14-4-CONF-1
Trefw.: religie, China, filosofie, Confucius, Mencius

Wijsheid uit het Oosten : uitspraken van Confucius
een nieuwe vert. van het meerendeel der Analecta van Confucius ; met een inl. en aant. van Lionel Giles ; naar het Engelsch bew. door G.M. van der Wissel-Herderscheê. – Zutphen : W.J. Thieme, 1923. – [8], 148 p. ; 17 cm. – (Uit de schatkamer der wijsheid)
sign.: REL-14-4-GILE-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, Confucius, filosofie, China

Wijsheid van Confucius ; (K’oeng Foe ‘Tze)
Joh. W. Schotman. – Deventer : Ankh-Hermes, 1974. – 176 p. ; 18 cm. – (Orientserie) . – lijst van namen, literatuur.
ISBN 9020245406
sign.: REL-14-4-SCHO-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, Confucius, China, filosofie, muziek, rituelen, wijsheid

Joh. W. Schotman. – Deventer : Ankh-Hermes, 1974. – 176 p. ; 18 cm. – (Orientserie) . – lijst van namen, literatuur.
ISBN 9020245406
sign.: REL-14-4-SCHO-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, Confucius, China, filosofie, muziek, rituelen, wijsheid

Last, J.
Inleiding tot het denken van Confucius
door Jef Last. – Assen : Born, 1953. – 39 p. ; 19 cm. – (Hoofdfiguren van het menselijk denken ; No. 13)
sign.: REL-14-4-LAST-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, Confucius, China, filosofie

Last, J.C.F.
Het ware boek der volkomen leegte : bloemlezing uit de geschriften van Lièh Tze en Yang Tsjoe
[uit het Chinees] vertaald en ingeleid door J.C.F. Last. – Deventer : Kluwer, [1958]. – 100 p. ; 18 cm. – (Oriënt-serie)
Ged. vert. van: Chongxu zhen jing
sign.: REL-14-4-LAST-2
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, Tze Lièh, Tsjoe Yang

Legge, J.
Li Chi : book of rites ; 1: an encyclopedia of ancient ceremonial usages, religious creeds, and social institutions
transl. by James Legge ; ed. with an introd. and study guide by Ch’u Chai and Winberg Chai. – New York : University Books, 1967. – lxxxiv, 479 p. ; 24 cm. – (Li chi : book of rites ; Vol. I)
sign.: REL-14-4-LEGG-1I
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, klassieke teksten, filosofie

Li Chi : book of rites ; 2: an encyclopedia of ancient ceremonial usages, religious creeds, and social institutions
transl. by James Legge ; ed. with an introd. and study guide by Ch’u Chai and Winberg Chai. – New York : University Books, 1967. – vi, 491, [7] p. ; 24 cm. – (Li Chi : book of rites ; Vol. II) . – index of subjects, index of proper names.
sign.: REL-14-4-LEGG-1II

Magre, M.
La roman de Confucius ; la lumière de la Chine
Maurice Magre. – [6e mille]. – Paris : Librarie Charpentier et Fasquelle, 1927. – 213 o. ; 19 cm. – (Dernières Publications)
sign.: REL-14-4-MAGR-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, Confucius, China, filosofie

Mencius
Mencius
translated and introduction by D. C. Lau. – Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1970. – 280 [8] p. ; 20 cm. – (Penguin Classics)
ISBN 0140442286
sign.: REL-14-4-MENC-1
Trefw.: China, religie, filosofie, confucius, orthodox, Meng K’e

Poortenaar, J.
Lau-Tze en Confucius
door Jan Poortenaar. – Naarden : In den Toren, 19XX. – 70 p. ; 21 cm. – (Torenreeks ; No. 23)
sign.: REL-14-4-POOR-1
Trefw.: religie, chineese godsdiensten, China, filosofie, Lao-Tse, Confucius

door Jan Poortenaar. – Naarden : In den Toren, 19XX. – 70 p. ; 21 cm. – (Torenreeks ; No. 23)
sign.: REL-14-4-POOR-1
Trefw.: religie, chineese godsdiensten, China, filosofie, Lao-Tse, Confucius

Tseu, L.
Le vrai classique du vide parfait
par Lie tseu ; traduit du chinois par Benedykt Grynpas. – Paris : Gallimard, 1961. – 226 p. ; 23 cm. – (Connaissance de l’Orient ; 14)
sign.: REL-14-4-GRYN-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, Lie Tseu, klassieken

Waley, A.
De gesprekken van Confucius (Loen-Ju)
Confucius ; volgens de vertaling van Arthur Waley ; met een voorwoord door Jan Poortenaar ; in het Nederlandsch overgebracht door W.A. Fick-Lugten. – Naarden : In den Toren, 19XX. – 195 p. : ill. ; 25 cm.
Oorspr. titel: The analects of Confucius. – textual notes.
sign.: REL-14-4-WALE-1
Trefw.: religie, filosofie, gesprekken, Confucius

Yutang, L.
Konfuzius
herausgegeben von Lin Yutang. – [Hamburg] : Fischer-Bücherei, 1957. – 204 p. ; 18 cm. – (Bücher des Wissens ; 154) . – Anmerkungen.
sign.: REL-14-4-YUTA-1
Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, Confucius, filosofie, China