TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-17-1 Oud-Germanen

REL-17-1 Oud-Germanen

Asplund, A.
Aldus ontstond de Kalevala : Kalevala 1835-1985 : Kalevala 1835-1985
onder red. van Anneli Asplund en Ulla Lipponen ; vert. [uit het Fins] Adriaan van der Hoeven. – z.p. : Vereniging voor Finse Literatuur, 1985. – 47 p. : ill. ; 20 cm.
Näin syntyi Kalevala
sign.: REL-17-1-ASPL-1
Trefw.: religie, Finland, mythologie, geschiedenis, goden, Kalevala, mythen

Berding, F.
De Edda
verlucht door Gust van de Wall Perné ; Nederlandsche bew. van Frans Berding. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, 1911. – (4), 247, (1) p. : ill. ; 28 cm.
sign.: REL-17-1-BERD-1
Trefw.: religie, Edda, goden, mythen, mythologie, germanen, Noorse mythologie

Boucher, A.
Adventures, outlaws and past events : Islandic folktales I-II-III
translated by Alan Bouchker. – 3r printing. – Reykjavik : Iceland Review, 1981. – 96 p. ; 21 cm. – (Iceland Review Library) . – notes.
sign.: REL-17-1-BOUC-1I
Trefw.: religie, volksverhalen, IJsland

Elves, trolls and elemental beings : Islandic folktales II
translated by Alan Boucher. – 3rd printing. – Reykjavik : Iceland Review, 1981. – 93 p. ; 21 cm. – (Iceland Review Library) . – notes.
sign.: REL-17-1-BOUC-1II
Trefw.: religie, volkverhalen, IJsland, elfen, trollen, elementalen

Ghosts, witchcraft and the other world : Islandic folktales I
translated by Alan Boucher. – 3rd printing. – Reykjavik : Iceland Review Library, 1981. – 91 p. ; 21 cm. – (Iceland Review Library) . – notes.
sign.: REL-17-1-BOUC-1I
Trefw.: religie, IJsland, volksverhalen, geesten, hekserij

A tale of Icelanders
translated and introduced by Alan Boucher. – Reykjavik : Iceland Review, 1980. – 104 p. ; 21 cm. – (Iceland Review Saga Series) . – notes.
sign.: REL-17-1-BOUC-2
Trefw.: religie, volksverhalen, IJsland

Brans, J.M.
Nibelungenlied : naar den middel-hoogduitschen tekst en in de oorspronkelijke versmaat vertaald
naar den Middel-Hoogduitschen tekst en in de oorspronkel?ke versmaat vert. door J.M. Brans ; met 25 ill. van E. Wiethase. – Zutphen : Thieme, 1926. – 444 p., [25] bl. pl. : ill. ; 25 cm.
sign.: REL-17-1-BRAN-2
Trefw.: religie, Oud-Germanen, epen, Nibelungen

Branston, B.
Gods of the north
Brian Branston. – London, New York : Thames and Hudson, 1955. – ix, 318 p. : ill. ; 22 cm. – (Myth and Man) . – notes, bibliography, index.
sign.: REL-17-1-BRAN-1
Trefw.: religie, goden, mythen, germanen, Edda, Noorse mythologie, mythen

Dahn, F.
Odin’s troost : een Noorsche Roman uit de elfde eeuw
door Felix Dahn ; uit het Duitsch vert. door Delta-Lambda. – 3e dr. – Arnhem-Nijmegen : Gebr. E. & M. Cohen, 18XX. – 208, 204 p. ; 19 cm. – (Eerste Deel, Tweede Deel)
sign.: REL-17-1-DAHN-1
Trefw.: religie, Noorse mythologie, romans, occultisme, occulte romans, geschiedenis, 11e eeuw, sagen

Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker II : Die Weltgermanen bis zur Errichtung des Frankenreichs
von Felix Dahn ; herausgegeben von Wilhelm Oncken. – Berlin : G. Grote’sche Verlagsbuchhandlung, 1881. – [6], 513 p. : ill. ; 24 cm. – (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen ; Zweite Hauptabteilung, Zweiter Teil, Zweiter Band)
sign.: REL-17-1-DAHN-2
Trefw.: religie, geschiedenis, Germanen, Romeinen, Franken, Duitsland, Frankrijk

Davidson, H.R.E.
Goden en mythen van Noord-Europa
H.R. Ellis Davidson ; vert. [uit het Engels] door Joh. a M. Couturier. – Utrecht, Antwerpen : Het Spectrum, 1967. – 266, [6] p. ; 18 cm. – (Aula-Boeken ; 333)
Oorspr. titel: Gods and myths of Northern Europe. – Harmondsworth : Penguin Books, 1964
sign.: REL-17-1-DAVI-1
Trefw.: religie, goden, mythen, mythologie, Noorse mythologie, germanen, Edda

Scandinavian mythology
H.R. Ellis Davidson. – London, New York, Sydney, Toronto : Paul Hamlyn, 1969. – 141 p. : ill. ; 29 cm.. – further reading list, index.
ISBN 600036375
sign.: REL-17-1-DAVI-2
Trefw.: religie, goden, mythen, mythologie, germanen, Scandinavië, christendom, Noorse mythologie

Edda
Heldenlieder der Edda : Auswahl
übertr., eingel. und erl. von Felix Genzmer. – Stuttgart : Reclam, 1962. – 86 p. ; 15 cm. – (Universal-Bibliothek ; Nr. 7746)
sign.: REL-17-1-GENZ-1
Trefw.: Edda, noorse mythologie, germanen, religie, goden, mythen

Ervast, P.
The key to the Kalevala
Pekka Ervast ; edited by John Major Jenkins ; translation by Tapio Joensuu. – Nevada City, CA : Blue Dolphin Publishing, 1999. – xxxii, 272 p. ; 23 cm.. – bibliography, additional reading.
ISBN 1577330218
sign.: REL-17-1-ERVA-1
Trefw.: religie, Kalevala, mythologie, Finland, theosofie

Farwerck, F.E.
Het is anders dan men ons leerde
door F.E. Farwerck. – Amsterdam : “Der Vaderen Erfdeel”, [1938]. – 56 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-17-1-FARW-3
Trefw.: religie, germanen, Noord-Europa, volkskunde

Noordeuropese mysteriën en hun sporen tot het heden
F.E. Farwerck. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1978. – 635, [5] p. : ill. ; 25 cm.. – literatuur, bijlagen, register.
sign.: REL-17-1-FARW-2
Trefw.: religie, Noord-Europa, mysterië, geschiedenis, germanen, inwijding, riten, goden, gilden, oude mannenbonden, vrijmetselarij

Het teken van dood en herleving en het raadsel van het Angelsaksische runenkistje
door F.E. Farwerck. – Hilversum : Uitgeverij Thule, 1953. – 103 p. : ill. ; 21 cm.. – aanvullingen, literatuur-opgave, lijst der afbeeldingen.
sign.: REL-17-1-FARW-1
Trefw.: ervaringen met de dood, leven, mythologie, runen, lelie, inwijding, symboliek, man-rune

door F.E. Farwerck. – Hilversum : Uitgeverij Thule, 1953. – 103 p. : ill. ; 21 cm.. – aanvullingen, literatuur-opgave, lijst der afbeeldingen.
sign.: REL-17-1-FARW-1a
Trefw.: ervaringen met de dood, leven, mythologie, runen, lelie, inwijding, symboliek, man-rune

Genzmer, F.
Die Edda : d. wesentl. Gesänge d. altnord. Götter- u. Heldendichtung
Felix Genzmer (1878-1959). – Düsseldorf, Köln : Diederichs, 1964. – 219 p. ; 20 cm.
sign.: REL-17-1-GENZ-1
Trefw.: Edda, Noorse mythologie, germanen, mythen, goden, religie

Gsänger, H.
Die Externsteine
Gsanger H.. – Freiburg : Freiburg i.Br, 1964. – 229 p. : ill.. ; 24 cm. – (Mysterienstätten der Menschheit)
sign.: REL-17-1-GSAN-1
Trefw.: Noorse mythologie, steencirkels, megalieten, germanen

Guerber, H.A.
Noorsche mythen uit de edda’s en de sagen
door H.A. Guerber, bewerkt door E. v.d. Bergh v. Eysinga . – 2e dr. – Zutphen : W.J. Thieme, 19XX. – xv, 390 p. : ill. ; 23 cm.. – register.
sign.: REL-17-1-GUER-1
Trefw.: mythologie, sagen, edda’s, Oud-Germanen, Noorse mythen, Thor, dwergen, Odin, Freya, AEgir, reuzen, elfen,

Heyting, A.
Het germaanse midwinter – zonnewendefeest : uitgave onder auspicien van de Kelto-Germaanse studiekring Yggdrasil
met verluchtingen door Meindert Butter en A.M. Luyt ; uitg. onder auspiciën van de Kelto-Germaanse Studiekring Yggdrasil. – Delft : Niessen, 1934. – 68 p. : ill.. ; 24 cm.
sign.: REL-17-1-HEYT-3
Trefw.: germanen, mythen, Noorse mythologie, Edda

Hopp, Z.
Norwegian folklore simplified
translated by Toni Ramholt. – 3rd edition. – Bergen : John Griegs Forlag, 1963. – 107 p. : ill.. ; 19 cm.
sign.: REL-17-1-HOPP-1
Trefw.: religie, goden, mythen, germanen, folklore, middeleeuwen

Howard, M.
The magic of the runes : their origins and occult power
by Michael Howard. – 3rd impr. – Wellingborough, Northamptonshire : Aquarian Press, 1986. – 96 p. : ill. ; 18 cm.
ISBN 0850302331
sign.: REL-17-1-HOWA-1
Trefw.: runen, magie, occultisme, druïden,

Keary, A.
De helden van Asgard : Noorsche sagen
van A. en E. Keary ; vert. door J.J. Lagers . – Amsterdam : Versluys, [1888] . – 176 p. : ILL. ; 20 CM.
Vert. van: The heroes of Asgard
sign.: REL-17-1-KEAR-1
Trefw.: Noorsche sagen, legenden, sagen

Kosbab, W.
Das Runen-Orakel : einweihung in der praxis der runen-weissagung
W. Kosbab. – Freiburg im Breisgau : Bauer, 1982. – 239 p. : ill.. ; 22 cm.
ISBN 3-7626-0249-2
sign.: REL-17-1-KOS-1
Trefw.: runen, germanen, noorse mythologie, astrologie

Lindholm, D.
Götterschicksal-Menschenwerden : aus der Edda nacherzählt
von Dan Lindholm ; Illustrationen nach Steinschnitten von Walther Roggenkamp. – Stuttgart : Verlag Freies Geistesleben, 1965. – 117 p. : ill. ; 25 cm.. – Zu den Namen.
sign.: REL-17-1-LIND-1
Trefw.: religie, Noorse mythologie, Edda, Germanen, religie, goden, mythen, mythologie

Line, D.
Fortune-telling by runes : a guide to casting and interpreting the ancient european rune stones
Wellingborough, Northamptonshire : The Aquarian Press, 1985. – 96 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-17-1-LINE-1
Trefw.: religie, Noorse mythologie, runen, magie, orakels, magische symbolen, runenschrift, voorspellingen

De voorspellende kracht van runetekens : een gids voor het werpen en interpreteren van de oude Europese runenstenen
David en Julia Line ; [vert. uit het Engels door Chris Mouwen]. – Naarden : Strengholt’s Boeken, cop. 1985. – 96 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Fortune-telling by runes : a guide to casting and interpreting the ancient European rune stones. – Wellingborough : Aquarian, cop. 1984
ISBN 9060106237
sign.: REL-17-1-LINE-2
Trefw.: religie, Noorse mythologie, runen, magie, orakels, magische symbolen, runenschrift, voorspellingen

Lönnrot, E.
Kalevala : het epos der Finnen
verz. door Elias Lönnrot ; in Nederlandse verzen overgezet door Mies le Nobel ; van vijftig tek. voorz. door André Maas. – Zeist : Vrij Geestesleven, 1985. – 331 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9060382129
sign.: REL-17-1-KALE-1
Trefw.: religie, theosofie, Finland, mythologie, goden, geschiedenis, Kalevala

Morien y Gwyddon
Guide to the gorsedd or round table and the order of the garter
by “Morien” y Gwyddon. – Cardiff : National Eisteddfod of Wales, 19XX. – 31 p. ; 22 cm.
sign.: REL-17-1- MOR-1

Noordse
Noordse mythen
redactie Ans Dokter [… et al]. – Groningen : Stichting Groniek, 1998. – 378-508 p. : ill. ; 22 cm. – (Groniek ; 141) . – noten.
ISBN 9072918371
sign.: REL-17-1-NOOR-1
Trefw.: religie, Noordse mythogie, mythen, Scandinavië, Germanen,

Osborn, M.
Rune games
Marijane Osborn and Stella Longland ; illustrated by Steven Longland . – London : Routledge & Kegan Paul, 1982. – 299 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 0710093039
sign.: REL-17-1-OSBO-1
Trefw.: relige, runen, magische symbolen, orakels, divinaties

Peschel, L.
A practical guide to the runes : their uses in divination and magick
by Lisa Peschel. – 4th pr. – St. Paul, Minnesota : Llewellyn Publications, 1994. – [9], 171, [9] p. : ill. ; 18 cm. – (Llewellyn’s New Ages Series) . – appendices, suggested reading list.
ISBN 0875425933
sign.: REL-17-1-PESC-1
Trefw.: religie, runen, gidsen, divinaties, magie, esoterie, talismans, rituelen

Philippa, M.
Runen : een helder alfabet uit duistere tijden
Marlies Philippa, Aad Quak . – Amsterdam : T. Rap, [1994] . – 165 p. : ill. ; 19 cm.. – bibliografie.
ISBN 9060053907
sign.: REL-17-1-PHIL-1
Trefw.: runen, runenschrift, Oudgermaanse alfabet, runenalfabet, inscripties

Portengen, A.J.
Oudnoorsche wijsheid
Deventer : Johs. J.C. van der Burgh, 1916. – 112 p. ; 17 cm.
sign.: REL-17-1-POR-1
Trefw.: noorse mythologie, levenswijsheid

Pushong, C.A.
Rune magic
by Carlyle A. Pushong ; foreword by Athene Williams. – London; New York : Regency Press, 1978. – 100 p. : ill. ; 23 cm.. – bibliography.
sign.: REL-17-1-PUSH-1
Trefw.: runen, magie, mythen, sjamanisme, magie, divinaties, I Ching, karma, kundalini

Saga
The saga of Hallfred : The troublesome Scald
Boucher, A.. – Reykjavik : Iceland Review, 1981. – 96 p. ; 21 cm. – (Iceland Review Saga Series)
sign.: REL-17-1-SAGA-1
Trefw.: IJsland, Noorse mythen, volksverhalen

Samenvatting
Samenvatting van een cursus over de Edda : gehouden te Huizen, juli 1971
Huizen : z.u., 1971. – 46 p. ; 34 cm.
sign.: REL-17-1-SAME-1
Trefw.: religie, goden, noorse mythologie, scheppingsverhaal, wereldboom, goed en kwaad, mythen, Edda, symboliek

Saufer, O.
Die Edda
Weimar : Duncker, 1939. – 430 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: REL-17-1-SAUF-1
Trefw.: Edda, religie, noorse mythologie, mythen, germanen

Schepens, P.
De kalevala : (het Finsche volksepos)
Antwerpen etc. : N.V. Standaard-Boekhandel, 1939. – 70 p. : ill. ; 20 cm. – (Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding ; Jaargang XXXVIII ; Nr. 9 ; Verhandeling 376) . – Met: bibliographie.
sign.: REL-17-1-SCHE-1
Trefw.: religie, Finland, mythologie, godsdienst, goden

Senden, G.H. van
De wijsheid der Wala : een poging tot begrijpen
door G.H. van Senden. – 2e vermeerderde dr. – Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1935. – 108, [3] p. ; 20 cm.. – slotwoord.
sign.: REL-17-1-SEND-1
Trefw.: religie, Wala, wijsheid, Germaanse mythologie, Noordse mythologie, mythen

Sluijter, P.C.M.
Ijslands volksgeloof
Proefschrift Utrecht. Ook verschenen als: Ned. bijdragen op het gebied van Germaansche philologie en linguïstiek, no. 7. – Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1936. – IX, 196 p. ; 24 cm.
sign.: REL-17-1-SLUI-1
Trefw.: Edda, Noorse mythologie, mythen, religie, ijsland, volksgeloof, sprookjes, sagen

Szabó, Z.
Het Runenboek : het westerse orakel
Zoltán Szabó ; [vert. uit het Duits door F. Hille]. – cop. 1987. – Utrecht [etc.] : Het Spectrum, cop. 1987. – 255 p.. : ill. ; 20 cm .
Vert. van: Buch der Runen : das westliche Orakel. – München : Knaur, 1985. – noten, bibliografie.
ISBN 902740593X
sign.: REL-17-1-SZAB-1
Trefw.: runen, tovertekens, germaanse godenwereld, orakel

Tamminen, M.
Finsche mythen en legenden : het volksepos Kalevala : het volksepos Kalevala
bewerkt door Maya Tamminen. – Zutphen : W.J. Thieme & Cie, 1928. – X, 404 p. : ill. ; 22 cm.. – Met: inleid. en reg.
sign.: REL-17-1-TAMM-1
Trefw.: religie, culturen, Germanen, Finland, mythen, legenden, schepping, Kalevala

Titchenell, E.-B.
De maskers van Odin : oud-Noorse wijsheid
Elsa-Brita Titchenell ; [vert. uit het Engels]. – 3e dr. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 1998. – xviii, 370 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: The masks of Odin. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1998. – verklarende woordenlijst, bibliografie, over de schrijfster, index.
ISBN 9070328631
sign.: REL-17-1-TITC-2a
Trefw.: Edda, theosofie, mythologie, Noorse mythologie, oude wijsheid, levensboom, Yggdrasil, goden, reuzen, kosmologie, schepping, dood, wedergeboorte, reïncarnatie, inwijding

Elsa-Brita Titchenell ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2005. – xviii, 370 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: The masks of Odin. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1998. – verklarende woordenlijst, bibliografie, over de schrijfster, index.
ISBN 9070328631
sign.: REL-17-1-TITC-2
Trefw.: Edda, theosofie, mythologie, Noorse mythologie, oude wijsheid, levensboom, Yggdrasil, goden, reuzen, kosmologie, schepping, dood, wedergeboorte, reïncarnatie, inwijding

The masks of Odin : wisdom of the ancient Norse
Elsa-Brita Titchenell. – 2nd pr. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1988. – xv, 294 p. : ill. ; 21 cm.. – glossary, bibliography, index.
ISBN 0911500731
sign.: REL-17-1-TITC-1
Trefw.: Edda, theosofie, mythologie, Noorse mythologie, oude wijsheid, Yggdrasil, goden, reuzen, kosmologie, dood, wedergeboorte, reïncarnatie, inwijding

Transl. by W.F. Kirby ; introd. by M.A. Branch
Kalevala : the land of the heroes
William Forsell Kirby (1844-1912); M.A. Branch. – London [etc.] : Athlone : Athlone, 1985. – 667 p. ; 22 cm.
ISBN 0-485-11258-2
sign.: REL-17-1-KIRB-1
Trefw.: religie, godsdiensten, Finland, mythologie, Kalevala

Uehli, E.
Nordisch-Germanische Mythologie als Mysteriengeschichte
von Ernst Uehli. – Basel : Geering, 1926. – 291, [5] p. ; 23 cm.
sign.: REL-17-1-UEHL-1
Trefw.: religie, Edda, Noorse mythologie, Germanen, mysteriën, mythen

Urdiz, G.
Magie van de Runen
Amsterdam : W.N. Schors, 1979. – 102 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-17-1-URDI-1
Trefw.: runen, magie, Germanen, Edda, Stonehenge

Velde, M. van de
Runenkunde : deze kursus is geschreven op verzoek, ten behoeve van de leden van het Algemeen Noords Verbond
Brugge : In den Brugschen Eenhoorn, 1959. – 113 p. ; 28 cm.
sign.: REL-17-1-VELD-1
Trefw.: religie, runen, runenkunde, cursussen, Noorse mythologie, Oera Linda, Germanen

Vermeyden, P.
Van AEgir tot Ymir : personages en thema’s uit de Gemaanse en Noordse mythologie
Paula Vermeyden i.s.m. Arend Quak. – Nijmegen : Sun, 2000. – 261 p. : ill. ; 22 cm.. – register van auteurs, kunstenaars en werken ; register van mythologische en historische namen.
ISBN 906168661x
sign.: REL-17-1-VERM-1
Trefw.: Germaanse mythologie, Noordse mythologie, goden, helden, reuzen, mythische wezens, Edda, mythen

Vries, J. de
Edda
vert. en van inleidingen voorzien door Jan de Vries ; afb. verzorgd door Machteld de Vries. – 2e geh. herz. dr. – Amsterdam : Elsevier, 1942. – 273 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: REL-17-1-VRIE-1
Trefw.: religie, Edda, noorse mythologie, mythen, IJsland, legenden, vertalingen, Germanen, heidense goden, middeleeuwen, gedichten, liederen, schepping, kosmogonie

Edda : goden en heldenliederen uit de germaanse oudheid
vert. en van inleidingen voorzien door Jan de Vries ; herz. door Aleid Boon-de Vries en J.A. Huisman. – 6e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1978. – 296 p., 24 p. pl. : ill. ; 25 cm. – (Grote Klassieken)
1e uitg.: Amsterdam : Elsevier, 1938
ISBN 9020248782
sign.: REL-17-1-VRIE-1a
Trefw.: religie, Edda, noorse mythologie, mythen, IJsland, legenden, vertalingen, Germanen, heidense goden, middeleeuwen, gedichten, liederen, schepping, kosmogonie

Weggeman-Guldemont, E.
De geestelijke cultuur van kelten en germanen
[door E. Weggeman-Guldemont]. – Amsterdam : Engelhard, van Embden, [1931]. – 125 p. : ill. ; 23 cm.
Voor vervolg zie: De symboliek van Kelten en Germanen
sign.: REL-17-1-WEGG-1
Trefw.: religie, noorse mythologie, runen, germanen, kelten, germaanse goden, druïden, esoterie

Wilson, D.M.
The Northern world : the history and heritage of northern Europe ad 400-1100
David M. Wilson. – London : Thames and Hudson, 1980. – 248 p. : ill. ; 31 cm.. – select bibliography, sources of illustrations, index.
sign.: REL-17-1-WILS-1
Trefw.: geschiedenis Noord-Europa, goden, helden, germanen, anglo-saksen, kelten, sancinavie, vikingen

Wirth, H.
Was heisst Deutsch
Jena : Eugen Diederichs Verlag, 1931. – 60 p. : ill. ; 25 cm.. – tekeningen 15 p.
sign.: REL-17-1-WIRT-1
Trefw.: Kelten, germanen, Edda, druiden, tuatha, runen,

Zuylen, B.J. van der
Noord-Europese mysteriën en inwijdingen in de oudheid
door B.J. van der Zuylen. – Hilversum : Uitgeverij Thule, 1953. – [4], 136 p. : ill. ; 21 cm.. – lijst der afbeeldingen, literatuuropgave.
sign.: REL-17-1-ZUYL-1
Trefw.: religie, Noord-Europa, mysteriën, inwijdingen, oudheid, riten, Berserkers, Vikingen, Edda, dood, wedergeboorte, sagen, Noorse mythen, vrijmetselarij, Germanen