TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-2-1 Vergelijkende godsdienstwetenschap

REL-2-1 Vergelijkende godsdienstwetenschap

Adams Beck, L.
The story of oriental philosophy
by L. Adams Beck (E. Barrington) . – 4th pr. – New York : Cosmopolitan Book Corporation, 1928. – viii, 429 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-1-BECK-2
Trefw.: religie, filosofie, oosterse wijsbegeerte, Indië, concentratie, bhagavad gita, Boeddha, Tibet, Confucius, Lao Tze, hindoeïsme, boeddhisme, Japan, China, Iran

Wijsheid uit het oosten : een overzicht van de oosterse wijsbegeerte
L. Adams Beck ; vert. [uit het Engels] door Rob Limburg. – 2e dr. – Den Haag : Servire, 19XX. – 394 p. ; 24 cm.
Vert. van: Story of oriental philosophy
sign.: REL-2-1-ADAM-1a
Trefw.: religie, filosofie, oosterse wijsbegeerte, Indië, concentratie, bhagavad gita, Boeddha, Tibet, Confucius, Lao Tze, hindoeïsme, boeddhisme, Japan, China, Iran

L. Adams Beck ; vert. [uit het Engels] door Rob Limburg. – Den Haag : Servire, 19XX. – 394 p. ; 25 cm.
Vert. van: Story of oriental philosophy
sign.: REL-2-1-ADAM-1
Trefw.: religie, filosofie, oosterse wijsbegeerte, Indië, concentratie, bhagavad gita, Boeddha, Tibet, Confucius, Lao Tze, hindoeïsme, boeddhisme, Japan, China, Iran

L. Adams Beck ; vert. [uit het Engels] door Rob Limburg. – 2e dr. – Den Haag : Servire, 19XX. – 394 p. ; 23 cm.
Vert. van: Story of oriental philosophy
sign.: REL-2-1-ADAM-1
Trefw.: religie, filosofie, oosterse wijsbegeerte, Indië, concentratie, bhagavad gita, Boeddha, Tibet, Confucius, Lao Tze, hindoeïsme, boeddhisme, Japan, China, Iran

Allen, G.
The evolution of the idea of God : an inquiry into the origins of religions
by Grant Allen ; revised and slightly abridged by Franklin T. Richards. – London : Watts & Co, 1903. – 157 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-1-ALLE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, onstaansgeschiedenissen, wereldgodsdiensten, evolutie, God, christendom, mythologie

Armstrong, K.
De dood van God : voordrachten
Karen Armstrong ; [vert. uit het Engels: Jaap Engelsman … et al.] . – Amsterdam : Anthos, 1997. – 120 p. ; 20 cm.
Bundeling van zes religieuze cultuurbeschouwingen, door de Engelse theologe
ISBN 9041401784
sign.: REL-2-1-ARMS-3
Trefw.: religie, christendom, psyche, vrouw, oorlog, voordrachten

Een geschiedenis van God : vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
Karen Armstrong ; vertaald [uit het Engels] door Ronald Cohen. – Baarn : Anthos, 1995. – 511 p. ; 24 cm.
Oorspr. titel: A history of God : from Abraham to the present: the 4000 year quest for God. – London : William Heinemann, 1993. – woordenlijst, noten, aanbevolen literatuur, register.
ISBN 9060749014
sign.: REL-2-1-ARMS-1
Trefw.: religie, drieëenheid, filosofen, mystici, reformisten, verlichting, dood, toekomst, God, geschiedenis

De grote transformatie : het begin van onze religieuze tradities
Karen Armstrong ; vertaling [uit het Engels] Karina van Santen, Martine Vosmaer en Eelco Vijzelaar. – Amsterdam : De Bezige Bij, 2005. – 544 p. : ill. ; 23 cm.
Oorspr. titel: The great transformation, 2005. – noten, bibliografie, register.
ISBN 9023419057
sign.: REL-2-1-ARMS-2
Trefw.: religie, religieuze tradities, rituelen, kenosis, kennis, lijden, geschiedenis, filosofie

Ashe, G.
The ancient wisdom
Geoffrey Ashe. – Abacus ed. – London : Sphere Boks, 1979. – 230 p. : ill. ; 18 cm. – (Abacus) . – notes, bibliography, index.
ISBN 0349101663
sign.: REL-2-1-ASHE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, oude wijsheid, H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, theosofie, kosmologieën

The virgin
Geoffrey Ashe. – London, Henley : Routledge & Kegan Paul, 1976. – vi, 262 p. ; 23 cm.. – notes, select bibliography, index.
ISBN 0710083424
sign.: REL-2-1-ASHE-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, maagd, vrouwen, vrouwelijk aanzicht

Asiatic
Asiatic mythology : a detailed description and explanation of the mythologies of all the great nations of Asia
by J. Hackin … [et al.] ; with an introd. by Paul-Louis Couchoud ; [transl. from the French by F. M. Atkinson]. – repr. – London : George G. Harrap, 1963. – 460 p. : ill. ; 29 cm.
Oorspr. uitg.: London [etc.] : Harrap [etc.], 1932. – index.
sign.: REL-2-1-ASIA-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Azië, mythologie

Audin, A.
Les fêtes solaires : essai sur la religion primitive
par A. Audin. – Paris : Presses Universitaires de France, 1945. – 153 p. ; 19 cm. – (Mythes et Religions ; 15)
sign.: REL-2-1-AUDI-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, primitieve godsdiensten, essays, mystiek

Baaren, Th.P. van
Doolhof der goden : inleiding tot de vergelijkende godsdienstwetenschap
Th. P. van Baaren. – Amsterdam : Querido, 1960. – 224 p. : ill. ; 19 cm. – (Geïllustreerde Salamanders ; G77) . – lexicon.
sign.: REL-2-1-BAAR-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, inleidingen

Bakels, H.
Parroewajjim, of De-reis-om-de-wereld-in-vijfduizend-jaar : feiten en “fantasie” saamgevlochten 
door H. Bakels. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1916. – [4], 78, [4] p. ; 24 cm.
sign.: REL-2-1-BAKE-1
Trefw.: religie, filosofie, goud, Tempel van Salomo, oudheid, Palestina, Peru

Barnett, L.
De grote godsdiensten der wereld : [De geest van het Hindoeïsme. Het pad van het Boeddhisme. De filosofie van China. De wereld van de Islam. De Joodse wet. Het christelijk geloof]
[door de] red. ‘Life” ; [met teksten van Lincoln Barnett … et al.] ; vert. en bew. door C. van Rijsinge. – Den Haag : Gaade, 1957. – VIII, 310 p. : ill. ; 36 cm.
Vert. van: The world’s great religions. – New York : Time Incorporated, 1957. – register.
sign.: REL-2-1-BARN-2
Trefw.: religie, godsdiensten, wereldgodsdiensten, hindoeïsme, kasten, goden, demonen, liefde, schepping, Shakti, yoga, dood, boeddhisme, zelfverloochening, relikwieën, rituelen, zen-boeddhisme, priesters, Chinese godsdiensten, filosofie, China, feesten, Taoïsme, voorouderverering, communisme, islam, Mekka, Jeruzalem, vrouwen, geboorte, begrafenissen, ramadan, mystiek, sekten, jodendom, wijsheid, christendom, christelijk geloof, Jezus, Heilie Land, Vaticaan, Sixtijnse Kapel, godsdienstoorlogen, Oosterse kerken, geschiedenis, kathedralen, Europa, bijbel, God

The world’s great religions : [Introduction: How mankind worships — The spirit of Hinduism: Hindu beliefs — The path of Buddhism: Buddhist doctrines — The philosophy of China: Chinese precepts — The world of Islam: Moslem truths — The law of Judaism: Jewish wisdom — The faith of Christianity: The life of Christ: Holy land ; The onward march of Christian faith ; Chart of beliefs — Christendom: The Vatican ; The Sistine Chapel ; The Reformation ; The wars of religion ; The Eastern Orthodox ; The sword of Christianity ; Europe’s cathedrals ; The Bible ; Christian scriptures — Christianity today: The churchgoing U.S. ; Church of South India ; The Seven Sacraments
[writers: Lincoln Barnett, Ralph Graves … [et al.] ; ed.: Sam Welles; ass. ed.: Oliver E. Allen] ; editor in chief : Henry R. Luce. – New York : Time Incorporated, 1957. – [10], 310 p. : illus. (part col., part fold.) ports. ; 36 cm. – (Life) . – index, picture sources.
sign.: REL-2-1-BARN-1
Trefw.: religie, godsdiensten, wereldgodsdiensten, hindoeïsme, kasten, goden, demonen, liefde, schepping, Shakti, yoga, dood, boeddhisme, zelfverloochening, relikwieën, rituelen, zen-boeddhisme, priesters, Chinese godsdiensten, filosofie, China, feesten, Taoïsme, voorouderverering, communisme, islam, Mekka, Jeruzalem, vrouwen, geboorte, begrafenissen, ramadan, mystiek, sekten, jodendom, wijsheid, christendom, christelijk geloof, Jezus, Heilie Land, Vaticaan, Sixtijnse Kapel, godsdienstoorlogen, Oosterse kerken, geschiedenis, kathedralen, Europa, bijbel, God

Baumann, E.D.
De goddelijke waanzin : vier studiën over de ekstase
door E.D. Baumann. – Assen : Van Gorcum & Comp, 1932. – 113 p. ; 25 cm.
sign.: REL-2-1-BAUM-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, waanzin, ekstase

Belle, J. van
Geloof in oost en west : 22 december 1974
eindred. en presentatie Jack van Belle ; regie Jurriaan Andriessen ; L. Eversdijk Smulders, K. Douven, R. Kranenborg. – Hilversum : NOS, Nederlandse Omroep Stichting, 1974. – 32 p. : ill. ; 21 cm. – (Zienswijze ; 3) . – literatuurlijst.
sign.: REL-2-1-BELL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, geloof

Bergh van Eysinga, G.A. van den
Godsdienstwetenschappelijke studiën I-VII 
G.A. van den Bergh van Eysinga. – Haarlem : Tjeenk Willink, 1947-1950. – z.p.. ; 20 cm. – (I-VII)
sign.: REL-2-1-BERG-1I
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, theologie

Godsdienstwetenschappelijke studiën VIII-XIV
G.A. van den Bergh van Eysinga. – Haarlem : Tjeenk Willink, 1950-1953. – z.p.. ; 20 cm. – (VIII-XIV)
sign.: REL-2-1-BERG-1II
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, theologie

Godsdienstwetenschappelijke studiën XV-XXI
G.A. van den Bergh van Eysinga. – Haarlem : Tjeenk Willink, 1954-1957. – z.p.. ; 20 cm. – (XV-XXI)
sign.: REL-2-1-BERG-1III
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, theologie

Bertholet, A.
Religionsgeschichtliches Lesebuch
hrsg. von A. Bertholet ; in Verbindung mit W. Grube, K. Geldner, M. Winternitz und A. Metz. – Tübingen : Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1908. – XXVIII, 401, [2] p. ; 24 cm.. – Namen- und Sachregister.
sign.: REL-2-1-BERT-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, China, Indië, boeddhisme, Zoroaster, Islam, wedergeboorte, reïncarnatie

Besant, A.
Mysticism
London : The Theosophical Publishing Society, 1914. – [4]143 [1] p . ; 19 cm.
sign.: REL-2-1-BESA-3a
Trefw.: mystiek, theosofie, god, christus

Bettelheim, B.
Symbolic wounds : puberty rites and the envious male 
by Bruno Bettelheim. – London : Thames and Hudson, 1955. – 286 p. ; 23 cm. – (Myth and Man) . – references, index.
sign.: REL-2-1-BETT-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, symboliek, rituelen, inwijdingen, pubertijd, seksualiteit, inwijdingsriten, overgangsriten, initiaties, antropologie

Bitter, W.
Evolution : Forstschrittsglaube und Heilserwartung : ein Tagungsbericht 
hrsg. von Wilhelm Bitter. – Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 1970. – 280 p. : ill. ; 22 cm. – (Tagungsberichte der Stuttgarter Gemeinschaft ‘Arzt und Seelsorger”)
sign.: REL-2-1-BITT-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, evolutie, theologie, vooruitgangsgedachte, eschatologie, congressen

Blackstone, W.T.
The problem of religious knowledege : the impact of philosophical analysis on the question of religious knowledge
William T. Blackstone. – Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1963. – xii, 175 p. ; 21 cm. – (A Spectrum Book ; S-58) . – index.
sign.: REL-2-1-BLAC-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, kennis, filosofie, geloof, onderzoek

Bleeker, C.J.
Het geheim van de godsdienst
C.J. Bleekeer. – 3e dr. – Wassenaar : Servire, 1973. – 208 p. ; 22 cm.. – literatuurlijst als studiegids.
ISBN 9060774639
sign.: REL-2-1-BLEE-5
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, Jodendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, sociologie, psychologie, wereldgodsdiensten

Godsdienst voorheen en thans : beschouwingen over de structuur van het geloof
C.J. Bleeker. – Den Haag : Servire, 1958. – 186 p. ; 19 cm. – (Servire-Boekerij ; 96)
sign.: REL-2-1-BLEE-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, geloof, godsdiensten, geschiedenis

Grondlijnen eener phaenomologie van den godsdienst
door C.J. Bleeker. – Den Haag : Servire, 1943. – 83 p. ; 18 cm. – (Encyclopaedie in monografieën. Afdeling: Godsdienst (Na) ; no. 11) . – literatuur.
sign.: REL-2-1-BLEE-3
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, fenomologie, godsdienstfenomenologie, God, mens, godsdienst, logos

Initiation : contributions to the theme of the study-conference of the International Association for the History of Religions held at Strasburg, Sept. 17th to 22nd 1964
ed. by C.J. Bleeker. – Leiden : Brill, 1965. – VIII, 309 p. ; 25 cm. – (Studies in the history of religions ; X)
sign.: REL-2-1-BLEE-4
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, inwijdingen, geschiedenis, oudheid, mystiek, congressen

De moedergodin in de oudheid
C.J. Bleeker. – Den Haag : Bert Bakker / Daamen, 1960. – 143 p. : ill. ; 22 cm.. – noten, personenregister, zakenregister.
sign.: REL-2-1-BLEE-5
Trefw.: religie, godsdienstwetenschap, oudheid, moedergodin, mythen, vrouwenfiguren

The sacred bridge : researches into the nature and the structure of religion 
by C.J. Bleeker. – Leiden : Brill, 1963. – VIII, 272 p. ; 25 cm. – (Studies in the history of religions )
sign.: REL-2-1-BLEE-6
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, geschiedenis

Het wezen en de funktie van de godsdienst : Vuur van de hemel ; Het Gulden Vlies
C.J. Bleeker. – Katwijk : Servire, 1982. – 256 p. ; 21 cm.. – noten.
ISBN 9063251424
sign.: REL-2-1-BLEE-7
Trefw.: religie, godsdiensten, godsdienstwetenschap, Gulden Vlies, openbaring, godsdienstfenomenologie, religieuze ervaring, Heilige, heiland, structuren, dimensies, aspecten, erotiek, ateïsme, satanisme

Böttcher, H.
God heeft vele namen : een cultuurgeschiedenis van het godsbeeld
Helmuth M. Böttcher ; geautoriseerde vert. [uit het Duits] E. Sottart-Niemeijer. – Wassenaar : Servire, 1972. – 510 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: Gott hat viele Namen. – München : F. Bruckmann. – index.
ISBN 9060773292
sign.: REL-2-1-BOTT-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, cultuurgeschiedenis, godsbeeld

Bouma, H.
Het dier in de wereldgodsdiensten
Kampen : Kok, 19XX. – 48 p. ; 21 cm.
ISBN 9024222117
sign.: REL-2-1-BOUM-1
Trefw.: religie, dieren, wereldgodsdiensten, boeddhisme, hindoeïsme, islam, jodendom, christendom

Bouquet, A.C.
Grote religies : vergelijking en waardering
A.C. Bouquet ; vert. [uit het Engels] door Henriëtte Boas. – Utrecht, Antwerpen : Het Spectrum, 1967. – 328 p. ; 18 cm. – (Aula-Boeken ; 342)
Oorspr. titel: Comparitive religion. – Harmondsworth : Penguin Books, 1962. – bibliografie, register.
sign.: REL-2-1-BOUQ-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, wereldgodsdiensten, uitgangspunten, India, China, Japan, jodendom, christendom, islam, mystiek

Bowker, J.
Problems of suffering in religions of the world
by John Bowker. – London : Cambridge University Press, 1975. – xii, 318 p. ; 22 cm.. – bibliography, index of references, index of medieval and modern authors, general index.
ISBN 052109903X
sign.: REL-2-1-BOWK-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, jodendom, christendom, islam, marxisme, hindoeïsme, boeddhisme, dualisme, zoroaster, manicheïsme, jainism

Brandon, S.G.F.
Man and his destiny in the great religions : an historical and comparitive study containing the Wilde Lectures in Natural Comparitive Religion delivered in the Universtiy of Oxford, 1954-1957
by S.G.F. Brandon. – repr. – Manchester : Manchester University Press, 1963. – xiv, 442 p. ; 23 cm.. – bibliography, sources, modern authors, names and subjects.
sign.: REL-2-1-BRAN-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, bestemming van de mens, wereldgodsdiensten, Egypte, onsterfelijkheid, Mesopotamië, Hebreeuwen, Griekenland, geloof, christendom, islam, Iran, India, boeddhisme, China, God, kosmologie, reïncarnatie

Braybrooke, M.
Pilgrimage of hope : one hundred years of global interfaith dialogue
Marcus Braybrooke . – New York : Crossroad , 1992 . – xvi, 368 p . ; 24 cm.. – appendix, notes, index.
ISBN 0824509498
sign.: REL-2-1-BRAY-1
Trefw.: religie, wereldgodsdiensten, inter-religieuze dialoog, hoop, Parlement van Religies

Bruteau, B.
The other half of my soul : Bede Griffiths and the hindu-christian dialogue
compiled by Beatrice Bruteau ; foreword Dalai Lama. – Wheaton, Madras : The Theosophical Publishing House, 1996. – xv, 397 p. ; 23 cm. – (Quest Books) . – bibliography.
ISBN 0835607178
sign.: REL-2-1-BRUT-1
Trefw.: theosofie, christendom, religie, hindoeïsme, Bede Griffiths, relaties, vergelijkende studies, M. fox, Th. Keating, W. Teasdale, R. Sheldrake, Th. Berry

Buber, M.
Ekstatische Konfessionen
Gesammelt von Martin Buber. – Leipzig : Im Insel-Verlag, 1923. – 203 p. ; 22 cm.. – Bibliographie.
sign.: REL-2-1-BUBE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, ektase, soefisme, neoplatonisme, gnosticisme, Griekenland, Duitsland, mystiek, Nederland, India, joodse mystiek, China

Bulfinch
Bulfinch’s mythology [the age of fable, the age of Chivalry, legends of Charlemagne]
Thomas Bulfinch. – 3rd impr. – London : Spring Books, 1967. – 679 p. ; 21 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-BULF-1
Trefw.: religie, mythologie, legendes, fabels, koning Arthur, ridders, kruistocht, Robin Hood, franse legendes

Burg, C. van der
In de ban van het kwaad : het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd
onder red. van Corstiaan van der Burg en Lourens Minnema. – Zoetermeer : Meinema, cop. 2004. – 315 p. : ill. ; 22 cm. – (@Religieuze pluraliteit en multiculturaliteit ; dl. 5)
Uitg. naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Vrije Universiteit in Amsterdam die ‘Het Kwaad’ als lustrumthema voor het jaar 2005 gekozen had. – Uitg. in samenw. met Koninklijk Instituut voor de Tropen . – literatuur, noten, personalia.
ISBN 9021140314
sign.: REL-2-1-BURG-1
Trefw.: religie, godsdienstwetenschap, Het kwaad, verhalen, goed en kwaad, filosofie, ethiek

Caland, W.
Über Totenverehrung bei einigen der indo-germanischen Völker 
von W. Caland. – Amsterdam : Johannes Müller, 1888. – 80 p. ; 28 cm. – (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde ; 17, no. 4)
sign.: REL-2-1-CALA-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, dodenverering

Campbell, J.
The masks of God I : primitive mythology
Joseph Campbell. – London : Secker & Warburg, 1960. – viii, 504 p. : ill. ; 22 cm. – (The masks of God ; I) . – reference notes, index.
sign.: REL-2-1-CAMP-1I
Trefw.: religie, mythologie, helden, ervaringen, archeologie, sjamanen, rituelen, liefde, kracht, deugden

The masks of God II : oriental mythology
Joseph Campbell. – London : Secker & Warburg, 1962. – x, 561 p. : ill. ; 22 cm. – (The masks of God ; II) . – reference notes, index.
sign.: REL-2-1-CAMP-1II
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mythologie, primitieven, mythen, transcendentie, India, boeddhisme, islam, Chinese mythologie, Japanse mythologie, China, Japan

The masks of God III : occidental mythology
Joseph Campbell. – London : Secker & Warburg, 1965. – x, 564 p. : ill. ; 22 cm. – (The masks of God ; III) . – reference notes, index.
sign.: REL-2-1-CAMP-1III
Trefw.: religie, algemeen vergelijkende godsdienstwetenschappen, westerse mythologie, Eva, Perzië, helden, Zeus, Rome, hellenisme, Apocalypse, Christus, the Magi, byzantium, islam, heiligen

The inner reaches of outer space : metaphor as myth and as religion
Joseph Campbell. – New York, London, Sydney : Harper & Row, 1988. – 155 p. : ill. ; 24 cm.. – notes.
ISBN 1577312090
sign.: REL-2-1-CAMP-2
Trefw.: religie, mythen, mythevorming, metaforen, godsdienst, kunst

Cellier, L.
Fabre d’Olivet : contribution à l’étude des aspects religieux du romantisme 
par Léon Cellier. – Paris : Librarie Nizet, 1953. – 448 p. ; 25 cm.. – appendices, bibliographie, index des noms cités.
sign.: REL-2-1-CELL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, romantiek, Fabre d’Olivet

Cerminara, G.
Insights for the age of aquarius 
Gina Ceminara. – New Jersey : Prentice-Hall, 1973. – 314 p. : ill. ; 24 cm.. – index.
ISBN 0134675894
sign.: REL-2-1-CERM-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, theosofie, bijbel, dood, engelen, aquariustijdperk, christendom, wonderen

Insights for the age of aquarius : a handbook for religious sanity
Gina Cerminara. – 1st Quest ed. – Wheaton : Theosophical Publishing Society, 1976. – 314 p. ; 21 cm. – (Quest Books) . – index.
sign.: REL-2-1-CERM-1a
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, theosofie, bijbel, dood, engelen, aquariustijdperk, christendom, wonderen

Christie-Murray, D.
Voices from the gods speaking with tongues
David Christie-Murray. – London, Henley : Routledge & Kegan Paul, 1978. – xiii, 280 p. : ill. ; 23 cm.. – notes, select bibliography, index.
ISBN 0710088108
sign.: REL-2-1-CHRI-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, antropologie, culturen, parapsychologie, spiritisme

Clodd, E.
Mythen en droomen : eenige bladzijden uit de vroegste geschiedenis van het menschelijk denken
Edward Clodd ; naar het Engelsch door J.H. Maronier. – Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, 1886. – XI, 206 p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-1-CLOD-2
Trefw.: religie, mythen, dromen, geschiedenis, filosofie, menselijk denken, bovennatuurlijke, ziel

Myths and dreams
by Edward Clodd. – London : Chatto and Windus, 1885. – x, 351, 32 p. ; 20 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-CLOD-1
Trefw.: religie, mythen, dromen, filosofie

Cox, G.W.
An introduction to the science of comparative mythology and folklore
by George W. Cox. – 2nd ed. – Londen : Kegan Paul, Trench, & Co., 1883. – XVI, 380 p. ; 20 cm.. – appendices, index.
sign.: REL-2-1-COX-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mythologie, folklore, godsdiensten, hindoeïsme, goden

Da Free John
The adept
repr. – Clearlake : Dawn Horse Press, 1984. – 111 p. ; 22 cm.
ISBN 913922811
sign.: REL-2-1-DAFR-1
Trefw.: religie, adepten, goeroe’s, devotie

Dawson, C.
Religion and culture : Gifford lectures delivered in the University of Edinburgh in the year 1947
by Christopher Dawson. – London : Sheed & Ward, 1947. – v, 225 p. ; 21 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-DAWS-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, culturen, theologie, parapsychologie

Dictionnaire
Dictionnaire des mystères [tome unique] : ou collection générale des mystères, moralités, rites figurés et cérémonies singulières : ayant un caractère public et un but religieux et moral, et joués le patronage des personnes ecclésiastiques ou par l’entremise des confrèries religieuses, suivi d’une notice sur le théatre libre, complétant l’ensemble des représentations théatrales depuis les premiers siècle de l’ère chrétienne jusqu’aux temps modernes
par M. le Comte du Douhet ; publié par M. L’Abbé Migne. – Paris : J.-P. Migne, Editeur, 1854. – 1576 p. ; 28 cm. – (Nouvelle Encyclopédie Théologique ; Tome Quarante-Troisième)
sign.: REL-2-1-DICT-1
Trefw.: religie, woordenboeken, naslagwerken, mysteriën, moraal, rituelen, ceremoniën

Dictionnaire universel, historique et comparatif de toutes les religion du monde [tome troisième] : comprenant le judaisme, le christianisme, le paganisme, le sabéisme, le magisme, le druidisme, le brahmanisme, le bouddhisme, le chamanisme, l’islamisme, le fétichisme, etc., avec toutes leurs brances
rédigé par M. L’Abbé Bertrand ; publié par M. L’Abbé Migne. – Paris : Chez L’Éditeur, Aux Ateliers Catholiques du Petit-Montrouge, 1857. – 1415 p. ; 28 cm. – (Encyclopédie Théologique ; Tome Vingt-Sixième)
sign.: REL-2-1-DICT-2
Trefw.: religie, woordenboeken, naslagwerken, metempsychose, metensomatose, palingenese, reïncarnatie

Dieker, B.
Met hart & ziel ; Achtergrondinformatie
Ben Dieker, Hetty Reiling, Jacqueline Jongenburger, Debby Ras. – Den Haag : Missio, [2002]. – 94 p. : ill. ; 30 cm. – (Achtergrondinformatie)
ISBN 9080396346
sign.: REL-2-1-DIEK-1I
Trefw.: religie, godsdienstwetenschap, Amsterdam, jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme

Met hart & ziel ; Werkboekje
Ben Dieker, Hetty Reiling, Jacqueline Jongenburger, Debby Ras. – Den Haag : Missio, [2002]. – 84 p. : ill. ; 30 cm. – (Werkboekje)
ISBN 9080396346
sign.: REL-2-1-DIEK-1II
Trefw.: religie, godsdienstwetenschap, Amsterdam, jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme

Doel
Het doel heiligt de middelen nooit : een vredelievend antwoord op terreur 
[red.: Barend Voorham … et al. ; eindred.: Herman C. Vermeulen. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 2002. – 36 p. : ill. ; 28 cm. – (Symposiumreeks ; Nr. 4)
sign.: REL-2-1-DOEL-1
Trefw.: religie, theosofei, vredesvraagstukken, filosofie, terrorisme, terreur, mensheid, godsdiensten, eenheid, verscheidenheid, politiek, mededogen, harmonie, doelen

Douglas-Klotz, N.
The Genesis meditations : a shared practice of peace for Christians, Jews, and Muslims
by Neil Douglas-Klotz ; artwork by Fatima Lassar. – 1st Quest ed. – Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing House, 2003. – [10], 277 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books) . – bibliography, endnotes, index.
ISBN 0835608247
sign.: REL-2-1-DOUG-1
Trefw.: religie, christendom, jodendom, islam, scheppingsverhalen, gebeden, meditaties

by Neil Douglas-Klotz ; artwork by Fatima Lassar. – 1st Quest ed. – Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing House, 2003. – [10], 277 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books) . – bibliography, endnotes, index.
ISBN 0835608247
sign.: REL-2-1-DOUG-1a
Trefw.: religie, christendom, jodendom, islam, scheppingsverhalen, gebeden, meditaties

Drews, A.
Der Sternhimmel in der Dichtung und Religion der alten Völker und des Christentums : eine Einführung in die Astralmythologie
Arthur Drews. – 1. und 2. Tausend. – Jena : Eugen Diederichs, 1923. – 319, [12, 5] p. : ill., portr., krt. ; 24 cm.. – Namenverzeichnis.
sign.: REL-2-1-DREW-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, volkeren, christendom, mythologie, astraalmythologie

Drummond, H.
Natuurwetten in de geestelijke wereld
Henry Drummond ; uit het Engelsch door A.W. Bronsveld . – 2e dr. – Rotterdam : D. Bolle, [1901]. – XII, 262 p. ; 24 cm.
Vert. van: Natural law in the spiritual world. – London : Hodder and Stoughton, 1883
sign.: REL-2-1-DRUM-1
Trefw.: religie, geloof, wetenschap, levensfilosofie, ontwikkeling, parasitisme, reïncarnatie, christendom

Dunne, J.S.
The city of the gods : a study in myth and morality
by John S. Dunne. – New York ; London : Macmillan Company ; Collier-Macmillan, 1965. – xii, 243 p. ; 22 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-DUNN-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mythen, moraal

Eliade, M.
Autobiography : Vol. 1: 1907-1937, journey east, journey west
Mircea Eliade ; preface Mac Linscott Ricketts ; transl. from the Romanian by Mac Linscott Ricketts. – San Francisco : Harper & Row, Publlishers, 1981. – ix, 335 p. ; 24 cm.. – index.
ISBN 0060621443
sign.: REL-2-1-ELIA-1I
Trefw.: religie, Mircea Eliade, filosofie, J.Krishnamurti, autobiografieën, India, geschiedenis, theosofie, Theosofische Vereniging

Beelden en symbolen : opstellen over symboliek in magie en godsdienst
Mircea Eliade ; uit het Frans vert. door Anton Monshouwer. – Hilversum : C. de Boer Jr., Paul Brand, 1963. – 176 p. ; 22 cm. – (Sterrenserie ; 8)
Vert. van: Images et symboles. – Par?s : Gallimard, 1952. – geciteerde werken en Indische teksten, zaak- en personenregister.
sign.: REL-2-1-ELIA-2
Trefw.: religie, symboliek, magie, godsdiensten, geschiedenis, psycho-analyse, psychologie, archetypen, beelden, India, mythologie, Yuga’s, tijd, kosmos, wijsbegeerte, boeddhisme, Varuna, maan, vruchtbaarheid, rituelen, schelpen, dood, begrafenissen, reïncarnatie, geneeskunst, doopsel, christendom, culturen

From primitives to Zen : a thematic sourcebook of the history of religions 
Mircea Eliade. – London : Collins, 1977. – xxv, 645 p. ; 20 cm. – (Fount paperbacks ; 3474) . – acknowledgements, bibliography, index.
ISBN 0006234747
sign.: REL-2-1-ELIA-3
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, primitieve godsdiensten, geschiedenis, oudheid

Het gewijde en het profane : een studie over de religieuze essentie
Mircea Eliade ; vertaling [uit het Duits] door Hans Andreus. – Hilversum : C. de Boer Jr. ; Paul Brand, 1962. – 133 p. ; 22 cm. – (Sterrenserie ; 3)
Oorspr. titel: Das Heilige und das Profane. – Hamburg : Rowohlt, 1957. – verklaring van enige vreemde termen, personen- en zakenregister.
sign.: REL-2-1-ELIA-4
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, symbolen, heiligheid, chaos en kosmos, mythen, goden, heilige, dagelijks bestaan, werkelijkheidsverlangen, , godsdienstfenomenologie, transcendentie, dagelijks leven, religieuze ervaring, godsdienstfilosofie, heilige, godsdienstfilosofie

Het heilige en het dagelijkse bestaan : een onderzoek naar het wezen der religie
Mircea Eliade ; vert. [uit het Frans] door Nelleke van Maaren, Daniël Mok en Fred Scheepers. – Amsterdam : Abraxas, 2006. – 208 p. ; 23 cm. – (Fenomenologische Klassieken ; deel 6)
Oorspr. titel: Le sacré et le profane (Das Heilige und das Profane). – Paris : Éditions Gallimard, 1965. – noten en literatuur- en bibliografische verwijzingen, verklarende woorden- en begrippenlijst, biografische notitie, register.
ISBN 9080730068
sign.: REL-2-1-ELIA-5
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, symbolen, heiligheid, chaos en kosmos, mythen, goden, heilige, dagelijks bestaan, werkelijkheidsverlangen, , godsdienstfenomenologie, transcendentie, dagelijks leven, religieuze ervaring, godsdienstfilosofie, heilige, godsdienstfilosofie

Das Heilige und das Profane : vom Wesen des Religiösen
Mircea Eliade ; [aus dem Französischen übertr.]. – Hamburg : Rowohlt, 1957. – 154 p. ; 19 cm. – (Rowohlts deutsche Enzyklopädie ; 31. Religionswissenschaft) . – Erläuterung einiger Fachausdrücke, Literaturhinweise, Personen- und Sachregister.
sign.: REL-2-1-ELIA-6
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, symbolen, heiligheid, chaos en kosmos, mythen, goden, heilige, dagelijks bestaan, werkelijkheidsverlangen, , godsdienstfenomenologie, transcendentie, dagelijks leven, religieuze ervaring, godsdienstfilosofie, heilige, godsdienstfilosofie

Initiaties, riten, geheime genootschappen
Mircea Eliade ; geautoriseerde vert. [uit het Frans] Johanne M. van Dijk. – 2e dr. – Katwijk : Servire, 1984. – 234 p. ; 21 cm.
Eerder verschenen o.d.t.: Riten en symbolen van inwijding ; Vert. van: Initiation, rites, sociétés secrètes. – Paris : Gallimard, cop. 1958. – noten.
ISBN 9063252234
sign.: REL-2-1-ELIA-7
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, riten, symbolen, inwijdingen, initiaties, geheime genootschappen, pubertijdsriten, reïncarnatie, mysteriën, kringlopen, mythen

De magie van het alledaagse : de transcendentie van het dagelijkse leven
Mircea Eliade ; [vert. uit het Duits door Hans Andreus]. – Katwijk : Servire, 1987. – 133 p. ; 22 cm.
Vert. van: Das Heilige und das Profane : vom Wesen des Religiösen. – Hamburg : Rowohlt, 1957. – (Rowohlts deutsche Enzyklopädie) (Rororo ; 31). – verklaring van enige vreemde termen, personen- en zakenregister.
ISBN 9063252889
sign.: REL-2-1-ELIA-8
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, symbolen, heiligheid, chaos en kosmos, mythen, goden, heilige, dagelijks bestaan, werkelijkheidsverlangen, , godsdienstfenomenologie, transcendentie, dagelijks leven, religieuze ervaring, godsdienstfilosofie, heilige, godsdienstfilosofie

Méphistophélès et l’androgyne 
par Mircea Eliade. – Paris : Gallimard, 1962. – 268, [12] p. ; 19 cm. – (Les essais ; no. 103)
sign.: REL-2-1-ELIA-9
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Méphistophélès, Androgyne, mystiek, kosmologie, eschatologie, symboliek, religieuze symboliek, licht en donker, polariteit, regeneratie, mystiek, onderbewustzijn, kosmogonie

Le mythe de l’éternel retour : archétypes et répétition 
par Mircea Eliade. – Paris : Gallimard, 1949. – 254 p. ; 19 cm. – (Les Essais ; 34) . – index bibliographique.
sign.: REL-2-1-ELI-10
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, reïncarnatie, wedergeboorte, mythen, cultuur filosofie, primitieve volken, archetypen, eeuwige wederkeer, kosmos, cycli, symboliek, rituelen, schepping

De mythe van de eeuwige terugkeer : archetypen van de eeuwige terugkeer
Mircea Eliade ; [vert. uit het Frans door Anton Monshouwer]. – Hilversum : C. de Boer Jr., Paul Brand, 1964. – 165 p. ; 22 cm. – (Sterrenserie ; 18)
Vert. van: Le mythe de l’éternel retour. – Paris : Librairie Gallimard, 1949. – lijst van geciteerde werken, personenregister, zaakregister.
sign.: REL-2-1-ELIA-11
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, reïncarnatie, wedergeboorte, mythen, cultuur filosofie, primitieve volken, archetypen, eeuwige wederkeer, kosmos, cycli, symboliek, rituelen, schepping

Mythes, rêves et mystères
par Mircea Eliade. – Paris : Gallimard, 1957. – 310 p. ; 19 cm. – (Les Essais ; LXXXIV) . – notice bibliographique.
sign.: REL-2-1-ELIA-12
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mythen, dromen, droomsymboliek, mysteriën, symbolen, culturele antropologie, mythologie

Myths, dreams, and mysteries : the encounter between contemporary faiths and archaic realities
Mircea Eliade ; transl. [from the French] by Philip Mairet. – London : Harvill Press, 1960. – 256 p. ; 22 cm.
Vert. van: Mythes, Réves et Mystères, Gallimard, Paris, 1957. – acknowledgements, index.
sign.: REL-2-1-ELIA-13
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mythen, dromen, droomsymboliek, mysteriën, symbolen, culturele antropologie, mythologie

Naissances mystiques : essai sur quelques types d’initiation 
par Mircea Eliade. – 5e éd. – Paris : Gallimard, 1959. – 274 p. ; 19 cm. – (Les Essais ; 92)
sign.: REL-2-1-ELIA-14
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, rituelen, inwijdigen, primitieven, cultussen, geheime genootschappen, sjamanisme, wereldgodsdiensten, leeftijdsgroepen

No souvenirs : journal, 1957-1969 
Mircea Eliade ; translated from the French by Fred H. Johnson, Jr. – New York, Hagerstown, San Francisco, London : Harper & Row, 1977. – xiv, 343 p. ; 22 cm.. – index.
ISBN 0060621419
sign.: REL-2-1-ELIA-15
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, autobiografieën, dagboeken, geschiedenis

Riten en symbolen van inwijding
Mircea Eliade ; [vert. uit het Frans van Johanne M. van Dijk]. – Servire : Katwijk, 1979. – 234 p. ; 21 cm.
Vert. van: Initiation, rites, sociétés secrètes. – Paris : Gallimard, cop. 1958. – noten.
ISBN 9060775953
sign.: REL-2-1-ELIA-16
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, riten, symbolen, inwijdingen, initiaties, geheime genootschappen, pubertijdsriten, reïncarnatie, mysteriën, kringlopen, mythen

Rites and symbols of initiation : the mysteries of birth and rebirth
Mircea Eliade ; transl. from the French by Willard R. Trask. – New York : Harper & Row, 1965. – xv, 175 p. ; 21 cm. – (Harper Torchbooks ; TB1236H) . – notes, index.
sign.: REL-2-1-ELIA-17
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, riten, symbolen, inwijdingen, initiaties, geheime genootschappen, pubertijdsriten, reïncarnatie, mysteriën, kringlopen, mythen

The sacred and the profane : the nature of religion
by Mircea Eliade ; translated from the French by Willard R. Trask. – repr. – New York : Harper & Row, 1961. – 256 p. ; 21 cm. – (Harper Torchbooks ; TB 81; The Cloister library)
Originally published under the title: Das Heilige und das Profane. – Hamburg : Rowohlt, 1957. – selected bibliography, index.
sign.: REL-2-1-ELIA-18
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, symbolen, heiligheid, chaos en kosmos, mythen, goden, heilige, dagelijks bestaan, werkelijkheidsverlangen, , godsdienstfenomenologie, transcendentie, dagelijks leven, religieuze ervaring, godsdienstfilosofie, heilige, godsdienstfilosofie

The two and the one
Mircea Eliade ; transl. by J.M. Cohen. – London : Harvill Press, 1965. – 223 p. ; 22 cm.
Vert. van: Méphistophélès et l’Androgyne. – Paris : gallimard, 1962. – index.
sign.: REL-2-1-ELIA-19
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Méphistophélès, Androgyne, mystiek, kosmologie, eschatologie, symboliek, religieuze symboliek, licht en donker, polariteit, regeneratie, mystiek, onderbewustzijn, kosmogonie

Eliot, A.
Mythen van de mensheid
door Alexander Eliot ; met bijdr. van Mircea Eliade en Joseph Campbell ; teksten bij de afb. van Detlef I.-Lauf ; Johan Betzema, redactie ; vert. [uit het Engels] door Yge Foppema. – Amsterdam : Kosmos, 1977. – 317 p. : ill. ; 33 cm.
Oorspr. titel: Myths. – Maidenhead : McGraw-Hill Book, 1976. – geraadpleegde literatuur, herkomst van illustraties en foto’s en aanvullende gegevens, register.
ISBN 9021506521
sign.: REL-2-1-ELIO-2
Trefw.: religie, mythen, mythologie, mensheid, scheppers, toverij, dieren, goden, dood, wedergeboorte, reïncarnatie, nirvana

Eliot, C.
Hinduism and buddhism : an historical sketch
by Charles Eliot. – London : Routledge & Kegan Paul Ltd., 1971. – 513 p. ; 23 cm. – (Hinduism and buddhism ; Volume III) . – index.
ISBN 0710013302
sign.: REL-2-1-ELIO-1III
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, hindoeïsme, boeddhisme, geschiedenis, mahayana, rituelen, filosofie, Ceylon, China, India, Tibet

by Charles Eliot. – Londen : Routledge & Kegan Paul Ltd., 1971. – 322 p. ; 23 cm. – (Hinduism and buddhism ; Volume II)
ISBN 0710013299
sign.: REL-2-1-ELIO-1II
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, hindoeïsme, boeddhisme, geschiedenis, mahayana, rituelen, filosofie, Ceylon, China, India, Tibet

by Charles Eliot. – Londen : Routledge & Kegan Paul Ltd., 1971. – 345 p. ; 23 cm. – (Hinduism and buddhism ; Volume I)
ISBN 0710013280
sign.: REL-2-1-ELIO-1I
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, hindoeïsme, boeddhisme, geschiedenis, mahayana, rituelen, filosofie, Ceylon, China, India, Tibet

Encyclopedia
Encyclopedia of world mythology
forew. by Rex Warner. – London : Octopus Books, 1975. – 252 p. : ill. ; 31 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-ENCY-1
Trefw.: religie, mythologie, Egypte, Midden Oosten, Griekenland, Rome, Kelten, Noord-Europa, dieren, planten

Etre Libre : philosophie – psychologie, religions comparées [Tijdschrift] 
Trefw.: tijdschriften (vorm), religie, filosofie, psychologie, J. Krishnamurti

Figl, J.
Die Mitte der Religionen : Idee und Praxis universalreligiöser Bewegungen
Johann Figl. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, cop. 1993. – xii, 212 p. ; 22 cm.. – Literaturverzeichnis, Register.
ISBN 3534122941
sign.: REL-2-1-FIGL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, wereldgodsdiensten, theosofie, H.P. Blavatsky, Theosofische Vereniging

Foerst-Crato, I.
Ausblicke ins Paradies
Ilse Foerst-Crato. – München-Planegg : Barth-Verlag, 1958. – 139 p. : ill. ; 21 cm.. – Kommentar, Bibliographie.
sign.: REL-2-1-FOER-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, Paradijs, Babylon, Egypte, oudheid, islam, jodendom, christendom

Fox, M.
One river, many wells : wisdom springing from global faiths
Matthew Fox. – 1st pbk ed. – New York : Jeremy P. Tarcher/Putnam, cop. 2004. – 469 p. ; 22 cm. – (2000) . – notes, bibliography, index.
ISBN 1585423262
sign.: REL-2-1-FOX-1
Trefw.: religie, spiritualiteit, wijsheid, geloof

Frazer, J.G.
Adonis, Attis, Osiris : studies in the history of oriental religion : vol. I
James George Frazer. – 3rd ed, revised and enlarged. – London : MacMillan and Co, 1936. – xv, 317 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Part IV ; vol.I)
sign.: REL-2-1-FRAZ-4I
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, Adonis, heiligen, Melcarth, Sandan, offers, Sardanapalus, Hercules, vuurreligie, rituelen, tuinen, kruiden, bloemen, Attis

Adonis, Attis, Osiris : studies in the history of oriental religion : vol. II
James George Frazer. – 3rd ed, revised and enlarged. – London : MacMillan, 1936. – x, 320 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Part IV ; vol.II)
sign.: REL-2-1-FRAZ-4II
Trefw.: vergelijkende godsdienstwetenschap, Osiris, mythen, Egyptische kalender, Attis, Osiris, festivals, zielen, Nijl, riten, boomgeesten, vruchtbaarheid, dood, Isis, zon, maan, rituelen, magie, koningen, religie

Aftermath : a supplement to the golden bough
by James George Frazer. – London : Macmillan and Co, 1936. – xx, 494, 2 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Supplement) . – index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-9
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, magie, dood, wederopstanding, reïncarnatie, ziel, planten, weerwolven, jaarfeesten

Balder the beautiful : the fire-festivals of Europe and the doctrine of the external soul : vol. I
James George Frazer. – 3rd ed. – London : MacMillan and Co, 1936. – xx, 346 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Part VII : vol. I)
sign.: REL-2-1-FRAZ-7I
Trefw.: vergelijkende godsdienstwetenschap, vuurfestivals, Europa, externe ziel, hemel en aarde, besnijdenisen, Balder, magie, religie

Balder the beautiful : the fire-festivals of Europe and the doctrine of the external soul : vol. II
James George Frazer. – 3rd ed. – London : MacMillan, 1936. – xi, 387 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Part VII : vol. II)
sign.: REL-2-1-FRAZ-7II
Trefw.: vergelijkende godsdienstwetenschap, vuurfestivals, Europa, magie, religie, Balder, ziel, vuurloop, menselijke vuuroffers, Balder, volksverhalen, volksgebruiken, mistletoe, Nemi

The dying god
James George Frazer. – 3rd ed. – London : MacMillan and Co, 1936. – xii, 305 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Part III) . – addenda, index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-3
Trefw.: vergelijkende godsdienstwetenschap, goden, onsterfelijkheid, begrafenisfeesten, draken, rituelen, koningen, Lancelot, heilige graal, offers, ziel, geest, dood, magie

The fear of the dead in primitive religion : lectures delivered on the William Wyse Foundation at Trinity College, Cambridge
by James George Frazer. – London : MacMillan and Co, 1934. – x, 151 p. ; 23 cm. – (Vol. II)
sign.: REL-2-1-FRAZ-12
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, primitieve godsdiensten, tradities, culturen, lezingen, geesten, dood, onsterfelijkheid, reïncarnatie

Folk-lore in the old testament : studies in comparitive religion, legend and law
by James George Frazer. – abridged ed. – London : MacMillan and Co, 1923. – xxx, 476 p. ; 23 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-13
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenchap, folklore, Oude Testament, jodendom, Genesis, Cain, Babel, Abraham, Jacob, Moses, Israël, legenden, wetten

The golden bough : a study in magic and religion
by James George Frazer. – abridged ed. – London : Macmillan and Co, 1922. – xiv, 756, 4 p. ; 23 cm. – ([The golden bough : a study in magic and religion]) . – index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mythen, magie, koningen, Diana, Virbius, Artemis, Hippolytus, wouden, priesters, sympatetische magie, beginselen, homeopathie, imitatieve magie, contactmagie, tovenaars, magiërs, ontwikkeling, weermagie, weerkunde, klimaatbeheersing, regenmagie, zonnemagie, windmagie, reïncarnatie, menselijke goden, onderkoningen, natuur, boomverering, boomgeesten, aanbidding, krachten, relicten, boomcultus, Europa, geslachten, vegetatie, plantengroei, heilig huwelijk, Diana, vruchtbaarheid, godinnen, Rome, Alba, Numa, Egeria, Jupiter, troonopvolging, Latium, eikaanbidding, heilige eik, Dianus, koningschap, taboes, ziel, mannetje, schaduwen, spiegelbeeld, handelingen, vreemdelingen, eten, drinken, voeding, stamhoofden, rouwen, vrouwen, menstruatie, geboorte, krijgers, moordenaars, doodslag, jagers, vissers, ijzer, snijwapens, bloed, hoofden, haren, haarknippen, ceremoniën, haren, nagels, speeksel, spugen, knopen, ringen, persoonsnamen, familieleden, heiligen, godsnamen, primitieven, sterfelijkheid, moraal, sterven, ambtsperioden, offering, overdracht van de ziel, zielsverhuizing, begrafenissen, carnaval, lijken, zomer, winter, seizoenen, wederopstanding, Kostroebonko, rituelen, India, voorjaar, Adonis, Syrië, Cyprus, tuinen, Attis, Egypte, Osiris, volksrituelen, riten, oosterse godsdiensten, Isis, zonnegod, Dionysus, Demeter, Persephone, korenmoeder, korenmaagd, Noord-Europa, Amerika, rijstmoeder, Oost-Indië, geesten, personifiacties, dochters, lityerses, korenmaaiers, mensenoffers, korengeesten, oogsten, dieren, wolven, honden, hanen, hazen, katten, geiten, stieren, koeien, ossen, paarden, merries, varkens, goddelijkheid, Demeter, sacramenten, eerstelingen, Azteken, Manii, Aricia, vleesdieet, diëten, gezondheid, buizerds, rammen, slangen, schildpadden, beren, verzoening, wilde dieren, Aino, onbezielde voorwerpen, processies, heilige dieren, overdracht, kwaad, demonen, uitdrijvingen, zondebokken, voertuigen, oudheid, Rome, Griekenland, Saturnalia, Mexico, hemel, aarde, verboden, meisjes, pubertijd, Balder, vuurfestivals, vuurfeesten, vuurrituelen, vastenvuren, paasvuren, Beltanevuren, midzomervuren, Halloweenvuren, midwintervuren, noodvuren, zonnetheorie, zuiveringstheoriën, verbrandingen, beeltenissen, maretakken, mistletoe, externe zielen, volksverhalen, Nemi

The golden bough : a study in magic and religion : bibliography and general index
James George Frazer. – 3rd ed., revised and enlarged. – London : Macmillan and Co, 1937. – vii, 536 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Vol. XII) . – bibliography, index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-8
Trefw.: vergelijkende godsdienstwetenschap, magie, religie, wedergeboorte, reïncarnatie, transmigratie

De gouden tak : over mythen, magie en religie : verkorte uitgave
James George Frazer ; vert. [uit het Engels] door Aris J. van Braam. – Amsterdam, Antwerpen : Contact, 1995. – 911 p. ; 23 cm.
Vert. van: The golden bough. – London : MacMillan, 1922. – register.
ISBN 9025400744
sign.: REL-2-1-FRAZ-11
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mythen, magie, koningen, Diana, Virbius, Artemis, Hippolytus, wouden, priesters, sympatetische magie, beginselen, homeopathie, imitatieve magie, contactmagie, tovenaars, magiërs, ontwikkeling, weermagie, weerkunde, klimaatbeheersing, regenmagie, zonnemagie, windmagie, reïncarnatie, menselijke goden, onderkoningen, natuur, boomverering, boomgeesten, aanbidding, krachten, relicten, boomcultus, Europa, geslachten, vegetatie, plantengroei, heilig huwelijk, Diana, vruchtbaarheid, godinnen, Rome, Alba, Numa, Egeria, Jupiter, troonopvolging, Latium, eikaanbidding, heilige eik, Dianus, koningschap, taboes, ziel, mannetje, schaduwen, spiegelbeeld, handelingen, vreemdelingen, eten, drinken, voeding, stamhoofden, rouwen, vrouwen, menstruatie, geboorte, krijgers, moordenaars, doodslag, jagers, vissers, ijzer, snijwapens, bloed, hoofden, haren, haarknippen, ceremoniën, haren, nagels, speeksel, spugen, knopen, ringen, persoonsnamen, familieleden, heiligen, godsnamen, primitieven, sterfelijkheid, moraal, sterven, ambtsperioden, offering, overdracht van de ziel, zielsverhuizing, begrafenissen, carnaval, lijken, zomer, winter, seizoenen, wederopstanding, Kostroebonko, rituelen, India, voorjaar, Adonis, Syrië, Cyprus, tuinen, Attis, Egypte, Osiris, volksrituelen, riten, oosterse godsdiensten, Isis, zonnegod, Dionysus, Demeter, Persephone, korenmoeder, korenmaagd, Noord-Europa, Amerika, rijstmoeder, Oost-Indië, geesten, personifiacties, dochters, lityerses, korenmaaiers, mensenoffers, korengeesten, oogsten, dieren, wolven, honden, hanen, hazen, katten, geiten, stieren, koeien, ossen, paarden, merries, varkens, goddelijkheid, Demeter, sacramenten, eerstelingen, Azteken, Manii, Aricia, vleesdieet, diëten, gezondheid, buizerds, rammen, slangen, schildpadden, beren, verzoening, wilde dieren, Aino, onbezielde voorwerpen, processies, heilige dieren, overdracht, kwaad, demonen, uitdrijvingen, zondebokken, voertuigen, oudheid, Rome, Griekenland, Saturnalia, Mexico, hemel, aarde, verboden, meisjes, pubertijd, Balder, vuurfestivals, vuurfeesten, vuurrituelen, vastenvuren, paasvuren, Beltanevuren, midzomervuren, Halloweenvuren, midwintervuren, noodvuren, zonnetheorie, zuiveringstheoriën, verbrandingen, beeltenissen, maretakken, mistletoe, externe zielen, volksverhalen, Nemi

Magic and religion : being chapters I to VII of the abridged edition of ‘The golden bough’
by James George Frazer ; with a foreword by G.M. Trevelyan. – London : Watts & Co, 1945. – vii, 184 p. ; 17 cm. – (The Thinker’s Library ; No. 100) . – index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-14
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, magie

The magic art and the evolution of kings : vol. I
by James George Frazer. – 3rd edition. – London : MacMillan and Co, 1936. – xxvii, 426 p. ; 23 cm. – (The Golden bough : a study in magic and religion ; Part I : Vol. I) . – appendix.
sign.: REL-2-1-FRAZ-1I
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, culturele antropologie, Diana, Virbius, Artemis, Hippolytus, magie, koningen, homeopathie, goden, magiërs, dynastiën, totemisme, reïncarnatie, ceremoniën, evolutie

The magic art and the evolution of kings : vol. II
James George Frazer. – 3rd ed. – London : MacMillan and Co, 1936. – xi, 417 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Part I : vol. II) . – index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-1II
Trefw.: vergelijkende godsdienstwetenschap, antropologie, natuurkongingen, boomgeesten, krachten, Europa, goden, godinnen, Diana, Babylonië, Assyrië, godenhuwelijken, watergeesten, Numa, Jupiter, Rome, vuurgoden, Jove, Vesta, Latium, Parilia, St. George, eikverering, Zeus, Thor, Dianus en Diana, boomverering

Mensch, god en onsterfelijkheid : gedachten over ’s menschen evolutie
stukken, getrokken uit de geschriften van James George Frazer ; vertaald [uit het Engels] door J.A. Blok. – Deventer : Kluwer, 1927. – XVI, 386 p. ; 22 cm.. – register.
sign.: REL-2-1-FRAZ-15
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mens, God, onsterfelijkheid, evolutie, maatschappij, parapsychologie, dood, ziel, dieren, reïncarnatie, esoterie, magie

Mythe sur l’origine du feu
James George Frazer ; trad. de l’anglais par G.M. Michel Drucker. – Paris : Payot, 1931. – 294 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque Scientifique)
Oorspr.titel: Myths of the origin of fire. – index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-16
Trefw.: vergelijkende godsdienstwetenschappen religie

The scapegoat
James George Frazer. – 3rd ed. – London : MacMillan and Co, 1936. – xiv, 453 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Part VI) . – index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-6
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, goed en kwaad, overdracht van het kwaad, stenen, zondebok, Azteken, Saturnus, saturnalia, kruisiging van Christus

Spirits of the corn and of the wild : vol. I
James George Frazer. – 3rd ed. – London : MacMillan and Co, 1936. – xvii, 319 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Part V : vol. I)
sign.: REL-2-1-FRAZ-5I
Trefw.: vergelijkende godsdienstwetenschap, religie, magie, Persephone, Demeter, Dionysus, magische spelen, vrouwen, graangodin, Lityerses, koornliederen, menselijke offers, Pleiaden

Spirits of the corn and of the wild : vol. II
James George Frzer. – 3rd ed. – London : MacMillan and Co, 1936. – xii, 371 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Part V : vol. II) . – note, index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-5II
Trefw.: vergelijkende godsdienstwetenschap, Dionysus, Demeter, Attis, Adonis, Osiris, dieroffers, Virbius, sacrament, Azteken, Manii, Afrika, homeopathie, heilige dieren, vermin, Apollo, transmigratie van zielen, ceremoniën

Taboo and the perils of the soul
James George Frazer. – 3rd ed. – London : MacMillan and Co, 1938. – xv, 446 p. ; 23 cm. – (The golden bough : a study in magic and religion ; Part II) . – note, index.
sign.: REL-2-1-FRAZ-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, parels van de ziel, taboes, personen, akties, dingen, Mannekin, verdwaalde zielen, schaduw op de ziel

Freitag, K.E.
Esoterische beschouwingen
van K.E. Freitag. – Deventer : N. Kluwer, [1961]. – 148 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-1-FREI-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mystiek, esoterische filosofie, taoïsme, Meister Eckhart, Parsival, Faust, Oepanishaden, Oprhische myteriën, Jezus van Nazareth, esoterie

Freke, T.
The illustrated book of sacred scriptures
Timothy Freke. – London : Thorsons, 1998. – 176 p. : ill. ; 27 cm.. – bibliography.
ISBN 0722535082
sign.: REL-2-1-FREK-1
Trefw.: religie, wereldgodsdiensten, heilige boeken, theosofie, kunst, spiritualiteit, kennis, wijsheid, dood, devotie, vrije wil, lot, liefde

Gebelin, M.C. de
Allégories orientales ou le fragment de sanchoniaton, que contient l’histoire de Saturne, suivie de celles de Mercure et d’Hercule, et de ses douze travaux, avec leur explication : pour fervir à l’intelligence du Génie symbolique de l’antiquité ; Plan général et raisonné du monde primitif analysé et comparé avec le monde primitif
par M. Court de Gebelin. – Paris : Court de Gebelin, Boudet, Valleyre, Veuve Duchesne, Saugrain, Rualt, 1775. – VIII, 278, 101 p. ; 26 cm. – (Monde Primitif ; Tome I) . – table analytique du plan général et raisonné.
sign.: REL-2-1-GEBE-1 (BWK1)
Trefw.: religie, naslagwerken, oudheid, geschiedenis

Monde primitif, analisé et comparé avec le monde moderne, considéré dans les origines Grecques : ou dictionnaire de la langue Grecque, précéde de recherches et de nouvelles vues sur l’origine des Grecs et de leur langue
par M. Court de Gebelin. – nouvelle édtion. – Paris : Durand, Neveu Librarie, 1787. – ccxliv, 1048 p. ; 26 cm. – (Monde Primitif ; Tome Neuvieme) . – dictionanaire.
sign.: REL-2-1-GEBE-9
Trefw.: religie, oudheid, etymologie, Griekenland, woordenboeken, naslagwerken

Gerland, G.
Der Mythus von der Sintflut
von Georg Gerland. – Bonn : Marcus und Weber, 1912. – 124, [8] p. ; 23 cm.
sign.: REL-2-1-GERL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mythen, zondvloed, vertellingen

Goblet D’Alviella, C.
L’évolution religieuse contemporaine chez les Anglais, les Amércains et les Hindous
par le Comte Goblet D’Alviella. – Paris ; Bruxelles : Librarie Germer Baillière et Cie ; Librarie Européenne C. Muquardt, 1884. – XIX, 431 p. ; 22 cm.. – table alphabétique.
sign.: REL-2-1-GOBL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Engeland, Amerika, hindoes, theosofie, geschiedenis, Theosofische Vereniging, Reformatie, filosofie, spiritisme, protestantisme, christendom, secularisatie, vrijheid, ethiek, kosmologie, India, Brahma Samaj, hindoeïsme

Goldberg, B.Z.
The sacred fire : the story of sex in religion
by B.Z. Goldberg. – New York : Garden City Publishing Company, 1930. – xv, 386 p. : ill. ; 22 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-2-1-GOLD-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, spiritualiteit, erotiek, sexualiteit, mytten, Christendom, Islam, mystiek

Hare, W.L.
De groote godsdiensten der menschheid 
door William Loftus Hare ; voor Nederland bew. door Chr. J. Schuver ; met inl. van H. Bakels . – nieuwe herz. dr. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, [1924]. – 288 p. ; 24 cm.
sign.: REL-2-1-HARE-1
Trefw.: religie, systematische godsdienstwetenchap, hindoeïsme, Griekse godsdiensten, Babylonische godsdienst, jodendom

Hartogh Heijs van Zouteveen, H.
Over den oorsprong der godsdienstige denkbeelden van een evolutionistisch standpunt
door Herman Hartogh Heys van Zouteveen. – Amsterdam : J. van Loo, [1915]. – 223 p. : ill. ; 20 cm.
Rugtitel: Godsdienstige denkbeelden
sign.: REL-2-1-HART-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, animisme, fetischisme, sjamanisme, mythologie, jodendom, christendom, Egypte, Boeddha, astrologie, drie-eenheidsleer, evolutie, geloof, godsdienst, godgeleerdheid

Havelaar, J.
De religie der ziel
door Just Havelaar. – 2e [verb.] dr. – Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1927. – [VIII], 157 p . ; 21 cm.
Oorspr. uitg. : 1925
sign.: REL-2-1-HAVE-1
Trefw.: religie, godsdienst, ziel, godsdienstpsychologie, kunst, kerk, heiligheid, overgave, liefde, moraal, bevrijding, geluk

Hegener, M.
Vrijheid van godsdienst
Michiel Hegener. – Amsterdam : Contact, 2005. – 208 p. ; 20 cm.. – geraadpleegde literatuur, register.
ISBN 9025425712
sign.: REL-2-1-HEGE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, godsdienstvrijheid, godsdienst, geloof, wereldbeschouwing, theosofie, Nederland

Heiler, F.
Das Gebet : eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung
von Friedrich Heiler. – 5. Aufl. – München : Ernst Reinhardt, 1923. – XIX, 622, [2] p. ; 24 cm.. – Literaturverzeichnis, Anmerkungen, Register, Übersetzung der fremdsprachlichen Zitate, Nachträge, Register der Nachträge.
sign.: REL-2-1-HEIL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, bidden, gebeden, godsdienstpsychologie

Heinberg, R.
Celebrate the solistic : honoring the earth’s seasonal rhythms through festival and ceremony
Richard Heinberg ; foreword by Dolores LaChapelle. – Wheaton, Ill. : Theosophical Publishing House, 1993. – xii, 199 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books) . – notes, bibliography, index.
ISBN 0835606937
sign.: REL-2-1-HEIN-1a
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, jaarfeesten, festivals, theosofie, ceremoniën, vieringen

Richard Heinberg ; foreword by Dolores LaChapelle. – Wheaton, Ill. : Theosophical Publishing House, 1993. – xii, 199 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books) . – notes, bibliography, index.
ISBN 0835606937
sign.: REL-2-1-HEIN-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, jaarfeesten, festivals, theosofie, ceremoniën, vieringen

Memories and visions of paradise : exploring the universal myth of a lost golden age
Richard Heinberg ; foreword by Roger Williams Wescott. – 1st Quest ed. – Wheaton, Adyar : The Theosophical Publishing House, 1995. – xxxi, 308 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books) . – notes, index.
ISBN 083560716X
sign.: REL-2-1-HEIN-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Paradijs, mythologie, theosofie

Richard Heinberg ; foreword by Roger Williams Wescott. – 1st Quest ed. – Wheaton, Adyar : The Theosophical Publishing House, 1995. – xxxi, 308 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books) . – notes, index.
ISBN 083560716X
sign.: REL-2-1-HEIN-2a
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Paradijs, mythologie, theosofie

Herrmann, P.
Deutsche Mythologie in gemeinverständlicher Darstellung
Paul Herrmann. – Leipzig : Verlag von Wilhelm Engelmann, 1898. – VIII, 542 p. : mit 11 Abbn. im Text. ; 24 cm.. – Register.
sign.: REL-2-1-HERR-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Duitsland, mythologie

Hidding, K.A.H.
Mens en godsdienst : levende godsdiensten phaenomenologisch belicht
K.A.H. Hidding. – Delft : Gaade, 1954. – 114 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: REL-2-1-HIDD-1
Trefw.: religie, vergelijende godsdienstwetenschappen, mens, godsdiensten, godsdienstfenomenologie, primitieve godsdiensten, hindoeïsme, boeddhisme, islam, christendom

Higgins, G.
II. Anacalypsis, an attempt to draw aside the veil of the Saitic Isis ; or, an inquiry into the origin of languages, nations, and religions
by the late Godfrey Higgins. – reprinted. – Mokelumne Hill, California : Health Research, 1972. – xi, 519, [22] p. : ill. ; 29 cm. – (Anacalypsis ; Vol. II)
Reprint of the ed. published: London : Longman, 1836. – index.
sign.: REL-2-1-HIGG-1II
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap

I. Anacalypsis, an attempt to draw aside the veil of the Saitic Isis ; or, an inquiry into the origin of languages, nations, and religions
by Godfrey Higgins ; introduction by Conor MacDari, Jr.. – repr. – Mokelumne Hill, California : Health Research, 1972. – 8, xxxi, [2], 867, [20] p. ; 29 cm. – (Anacalypsis ; Vol. I)
Reprint of the ed. published: London : Longman, 1836. – appendix, index.
sign.: REL-2-1-HIGG-1I
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap

Holdrege, B.A.
Veda and Torah : transcending the textuality of scripture
Barbara A. Holdrege. – Albany, New York : State University of New York Press, 1996. – xiii, 765 p. ; 23 cm.. – notes, abbreviations, bibliogr., ind..
ISBN 791416399
sign.: REL-2-1-HOLD-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, hindoeïsme, jodendom, veda’s, Torah, midrash, meditatie, kabbala, Moses, gematrie

Howell, A.O.
The dove in the stone : finding the sacred in the commonplace
Alice O. Howell. – a Quest original, 3rd pr. – Wheaton, Madras : Theosophical Publishing House, 1996. – xiv, 199 p. : ill. ; 21 cm. – (Quest Books) . – bibliography.
ISBN 0835606392
sign.: REL-2-1-HOWE-1a
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, heiligheid, theosofie, Schotland

Alice O. Howell. – a Quest original, 1st ed. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1988. – xiv, 199 p. : ill. ; 21 cm. – (Quest Books) . – bibliography.
ISBN 0835606392
sign.: REL-2-1-HOWE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, heiligheid, theosofie, Schotland

James, E.O.
Myth and ritual
E.O. James. – Zurich : Rhein-Verlag, 1950. – [1] 80-120 [1] p. ; 21 cm. – (Reprint from “Eranos-Jahrbuch 1949” ; Authors copy)
sign.: REL-2-1-JAME-1
Trefw.: religie, mythe, ritueel, dood

Sacrifice and sacrament
by E.O. James. – London : Thames and Hudson, 1962. – 319 p. ; 23 cm.. – notes, bibliography, index.
sign.: REL-2-1-JAME-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, opoffering, sacramenten, bloedoffers, mensenoffers, dood, sterven, rituelen

James, W.
Varianten van religieuze beleving : een onderzoek naar de menselijke aard
William James ; vert. [uit het Engels] J. Dutric. – Utrecht : Servire, 1995. – XII, 360 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: The varieties of religious experience. – personenregister.
ISBN 9063254679
sign.: REL-2-1-JAME-1a
Trefw.: religie, godsdienstwetenschap, spiritualiteit, psychologie, neurologie, mystiek, filosofie, religieuze ervaring

The varieties of religious experience: a study in human nature
William James. – 32nd impression. – London, Bombay, Calcutta and Madras : Longmans, Green, and Co., 1920. – xii, 534 p. ; 23 cm.
sign.: REL-2-1-JAME-1
Trefw.: psychologie, religie

De verscheidenheden op het gebied van de godsdienstige ervaringen : een studie over de menschelijke natuur zijnde de “Gifford lectures on natural religion” gehouden te Edinburgh 1901-1903
door William James ; voorrede J.M.S. Baljon ; [vert. uit het Engels] en bew. door J.P. Wesselink-van Rossum. – Utrecht : W. Leijdenroth, 1907. – [6], 506 p. ; 25 cm.
sign.: REL-2-1-JAME-1
Trefw.: religie, godsdienstwetenschap, spiritualiteit, psychologie, neurologie, mystiek, filosofie, religieuze ervaring

Vormen van religieuze ervaring : een onderzoek naar het wezen van de mens
William James ; vert. [uit het Engels] Daniël Mok & Johan van Tricht. – 5e dr. – Amsterdam : Abraxas, 2005. – 399 p. ; 23 cm. – (Fenomenologische Bibliotheek) . – biografische notitie over William James, register.
ISBN 9080730025
sign.: REL-2-1-JAME-1b
Trefw.: religie, godsdienstwetenschap, spiritualiteit, psychologie, neurologie, mystiek, filosofie, religieuze ervaring

Jennings, H.
Nature worship : an account of phallic faiths & practices ancient and modern; including the adoration of the male and female powers in various nations and the Sacti Puja of Indian gnosticism
[Hargrave Jennings]. – z.p. : Privately Printed, 1841. – 105 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-1-JENN-1 (BWK1)
Trefw.: godsdienst, vergelijkende godsdienstwetenschappen, phallicisme, mannelijk, vrouwelijk, india, gnosis, natuur, religie

Phallism : a description of the worship of Lingam-Yoni in various parts of the world, and in different ages : with an account of Ancient & Modern Crosses particularly of the Crux Ansata (or handled cross), and other symbols connected with the mysteries of Sex Worship.
[Hargrave Jennings]. – London : Privately Printed, 1889. – VII, 85 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-1-JENN-2 (BWK1)

[Hargrave Jennings]. – London : Privately Printed, 1889. – VII, 85 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-1-JENN-2a (BWK1)

Jevons, F.B.
Comparative religion
by F.B. Jevons. – Cambridge : Cambridge University Press, 1913. – vi, 154, [6] p. ; 17 cm. – (Cambridge Manuals of Science and Literature ; 57) . – bibliography, index.
sign.: REL-2-1-JEVO-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, opoffering, magie, voorouderaanbidding, toekomst leven, reïncarnatie, dualisme, boeddhisme, monotheïsme

The idea of god in early religions
by F.B. Jevons. – repr. – Cambridge : Cambridge University Press, 1913. – x, 170, [4] p. ; 17 cm. – (Cambridge Manuals of Science and Literature ; 4) . – bibliography, index.
sign.: REL-2-1-JEVO-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, God, oudheid, mythologie, aanbidding, gebeden

King, W.L.
Buddhism and Christianity : some bridges of understanding
Winston L. King. – Philadelphia : Westminster Press, [1962]. – 240 p. ; 22 cm.. – notes, index.
sign.: REL-2-1-KING-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, boeddhisme, christendom

Kleine
Kleine encyclopedie van de Toorn : Goddelijke toorn in het boek Nahum / Bob Becking. Figuren van toorn in het Hindoeïsme / Netty Bonouvrié. Deus habet imperium, ergo et iram: Lactantius over de toorn van god / Roelof van den Broek. In den beginne was de toorn: het demonische bij Jacob Böhme / Wouter Hanegraaff. “En de draak werd toornig op de vrouw” (Openb 12:17) / Jan Willem van Henten. Philo Alexandrinus over de toorn gods / Pieter Willem van der Horst. De Toorn in het Iraanse pandemonium / Ab de Jong. “Als Re vertoornd is…” / Aleid de Jong. Toorn en toren in Tibet / Ria Kloppenborg. Een Assyrisch rituaal om van de toorn der goden te verlossen, afkomstig uit het oude Sultantepe / Hein Stadhouders
onder red. van Ab de Jong en Aleid de Jong ; voorw. Benedikt Hartmann ; Bob Becking ; Netty Bonouvrié ; Roelof van den Broek ; Wouter Hanegraaff ; Jan Willem van Henten ; Pieter Willem van der Horst ; Ria Kloppenborg ; Hein Stadhouders. – Utrecht : Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht, 1993. – 127, [2] p. ; 21 cm. – (Utrechtse Theologische Reeks ; deel 21) . – noten.
ISBN 9072235525
sign.: REL-2-1-KLEI-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, boek Nahum, hindoeïsme, Lactantius, Jacob Böhme, toorn, Toorn Gods, vrouwen, Iran, Philo Alexandrius, Re, Tibet, Assyrië

Kohlbrugge, J.H.F.
’s Menschen religie : inleiding tot de vergelijkende volkenkunde
J.H.F. Kohlbrugge. – Groningen, Den Haag, Batavia : J.B. Wolters, 1932. – 204 p. : ill. ; 25 cm.. – bijlagen, literatuur.
sign.: REL-2-1-KOHL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, volkenkunde, magie, animisme, monotheïsme, godsdienstfenomenologie

Kraemer, H.
Godsdiensten en culturen : de komende dialoog
H. Kraemer ; vert. [uit het Engels] J.E.W. Schotel. – ‘s-Gravenhage : Boekencentrum, 1963. – 333 p. ; 23 cm.
Oorspr. titel: World cultures and world religions. – London : Lutterworth Press, 1960. – noten, register van personen, register van onderwerpen.
sign.: REL-2-1-KRAE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, godsdiensten, culturen, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, China, Japan, politiek, dialogen, theologie

Kristensen, W.B.
Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis
W. Brede Kristensen ; voorw. door A. de Buck. – 2e dr. – Bussum : Unieboek, 1976. – 156 p. ; 21 cm.
ISBN 9022845273
sign.: REL-2-1-KRIS-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, godsdienstgeschiedenis, Romeinse godsdiensten, Egyptische godsdiensten, Avester-godsdienst, Zarthustra, Mithras, offers, altaren, beelden

Symbool en werkelijkheid : een bundel godsdiensthistorische studiën
W. Brede Kristensen. – Arnhem : van Loghum Slaterus, 1954. – 360 p. : ill. ; 25 cm.. – register.
sign.: REL-2-1-KRIS-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, symboliek, rituelen, geloof, bijgeloof, godsdienstgeschiedenis, Henrik Ibsen, geschiedenis, christendom, kosmologieën, Mithras, mysterën van Mithra, Kreta, Osiris, Egypte, Paradijs, wijsheid

Kroner, R.
Zur Eschatologie und Dämonologie des Judentums und des Islams
eine zeitgemaesse Studie von Rabbiner dr. Kroner. – Breslau : Fleischmann, 1916. – 54 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-1-KRON-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, eschatologie, demonologie, jodendom, islam

Le Poer Trench, B.
Forgotten heritage
Brinsley Le Poer Trench. – London : Neville Spearman, 1964. – 271 p. : ill. ; 23 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-2-1-LEPO-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, symboliek, filosofie, macrokosmos, microkosmos, theosofie

Leeuw, G. van der
In den hemel is eenen dans … : over de religieuze beteekenis van dans en optocht 
door G. van der Leeuw. – Amsterdam : Paris, 1930. – 69 p. : [24] pl. ; 20 cm. – (De weg der menschheid ; No. 10)
sign.: REL-2-1-LEEU-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, hemel, dansen, optochten

Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis
door G. van der Leeuw. – Haarlem : De Erven F. Bohn, 1924. – VII, 221 p. ; 18 cm. – (Volksuniversiteitsbibliotheek ; 26) . – register.
sign.: REL-2-1-LEEU-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, godsdienstgeschiedenis, godsdienstfenomenologie

Sacred and profane beauty : the holy in art
by Gerardus van der Leeuw ; pref. by Mircea Eliade ; transl. [from the German] by David E. Green. – London : Weidenfeld and Nicolson, 1963. – XX, 357 p. ; 25 cm.
Oorspr. titel: Wegen en grenzen. – 1932 ; Vert. van: Vom Heiligen in der Kunst. – bibliographical notes, index.
sign.: REL-2-1-LEEU-3
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, kunst, heiligheid, profane, schoonheid, kunstenaars

Leven
Met voorbeelden welke getuigen dat herinnering en genegenheid na den dood voortleven
3. – Zeist : Torentrans, 1931. – 264.
sign.: REL-2-1-LOD-3

Lindenberg, W.
Het mysterie der ontmoeting
Wladimir Lindenberg ; [vert. uit het Duits door L. Hoyack]. – Deventer : Kluwer, 1963. – 243 p. : ill. ; 22 cm.
Vert. van: Mysterium der Begegnung. – München ; Basel : Reinhardt
sign.: REL-2-1-LIND-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, zelfkennis, intersubjectiviteit, relaties, filosofie, mystiek, spiritualiteit

Wegen en riten van inwijding : sjamanen, druïden, yogi’s, mystici, startsen : middelaren tussen deze en de andere wereld
Wladimir Lindenberg ; [vert. uit het Duits door J.H. Esvelt]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1979. – 269 p. ; 22 cm. – (Occident-serie)
Vert. van: Riten und Stufen der Einweihung. – Freiburg i. Br. : Aurum, 1978. – bibliografie.
ISBN 9020252550
sign.: REL-2-1-LIND-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, initaties, inwijdingen, sjamanen, druïden, yogi’s, mystici, Heilige Graal, Katharen, rozenkruisers, Krishna, veda’s, Yoga, Boeddha, Pythagoras, ingewijden, Essenen, kabbala, chassiden, islam, soefisme, Johannes de Doper, Jezus Christus, christendom, kerk, monniken

Lings, M.
Ancient beliefs and modern superstitions
by Martin Lings. – 1st ed. – London : Perennial Books, 1965. – [7], 76, [4] p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-1-LING-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Traditionalisten, voordrachten, essays, lezingen, filosofie, bijgeloof

MacGregor, G.
The christening of karma : the secret of evolution
Geddes MacGregor. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1984. – [6], 202 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – index of persons.
ISBN 0835605817
sign.: REL-2-1-MACG-1
Trefw.: religie, theosofie, evolutie, karma, vrijheid, wedergeboorte, reïncarnatie, sexualiteit, spirituele groei, levensvormen, God, zegen, bestemming

Maclagan, D.
Scheppingsverhalen : de intrede van de mens in de wereld
David Maclagan ; [vert. uit het Engels door V.B. Voss]. – Haarlem : De Haan, 1977. – 96 p. : ill. ; 28 cm.
Vert. van: Creation myths. – London : Thames and Hudson, cop. 1976. – bronnen, aanvullende literatuur.
ISBN 9022840298
sign.: REL-2-1-MACL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, scheppingsverhalen, mythologie, afstamming van de mens, mystiek

Magic
Magic, witchcraft and curing : The morphology and function of magic : a comparative study of Trobriand and Zande ritual and spells / E. E. Evans-Pritchard –The sorcerer and his magic / Claude Lévi-Strauss –Miching Mallecho, that means witchcraft / Laura Bohannan –The concept of “bewitching” in Lugbara / John Middleton –Nagual, witch, and sorcerer in a Quiché village / Benson Saler –The sociology of sorcery in a Central African tribe / M. G. Marwick –Witchcraft as social process in a Tzeltal community / Manning Nash –A sociological analysis of witch beliefs in a Mysore village / Scarlett Epstein –Konkomba sorcery / David Tait –Dreams and the wishes of the soul : a type of psychoanalytic theory among the seventeenth century Iroquois / Anthony F. C. Wallace –Shamanistic behavior among the Netsilik Eskimos / Asen Balikci –Divination in Bunyoro, Uganda / John Beattie –Divination and its social contexts / George K Park –Witchcraft and clanship in Cochiti therapy / J. Robin Fox –Group therapy and social status in the Zar cult of Ethiopia / Simon D. Messing –Spirit possession as illness in a North Indian village / Stanley A. and Ruth S. Freed
edited by John Middleton. – Garden City, New York : Published for the American Museum of Natural History [New York, by] the Natural History Press, 1967. – x, 346 p. : ill. ; 21 cm. – (American Museum sourcebooks in anthropology ; Q7) . – bibliography, index.
ISBN 6712895
sign.: REL-2-1-MAGI-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, magie, hekserij, genezingen, gezondheid, antropologie, rituelen, bezweringen, tovenarij, psychoanalyse, divinatie, bezetenheid, sjamanisme, primitieve volken, occultisme

Malmberg-Smit, Y.
Sacred dance : een spirituele benadering van volksdans
door Yvonne Malmberg-Smit. – z.p. : z.u., 19XX. – 37 p. : ill. ; 30 cm.. – bronvermelding.
sign.: REL-2-1-MALM-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, spiritualiteit, dansen, volksdansen

Marchant, J.
Immortality : Egyptian conceptions of immortality, by Sir F. Petrie.–Greek views of immortality, by F.M. Cornford.–Immortality in Indian thought, by A.A. Macdonell.–Hebrew and apocalyptic conceptions of immortality, by A.C. Welch.–The Christian idea of immortality, by R.G. Macintyre.–The philosophy of immortality, by G. Galloway.–The ethical basis of immortality, by R. Eucken.–Science and immortality, by E.W. Barnes.–Immortality in the poets, by M.H. Hewlett
by W. M. Flinders Petrie ; F.M. Cornford ; A.A. Macdonell ; A.C. Welch ; R.G. Macintyre ; G. Galloway ; R. Eucken ; E.W. Barnes ; M.H. Hewlett ; with an introduction by Lord Ernle ; ed. by James Marchant. – Londen, New York : G.P. Putnam’s Sons, 1924. – xi, 194 p. ; 20 cm.
sign.: REL-2-1-MARC-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, onsterfelijkheid, Egypte, Griekenland, India, jodendom, christendom, filosofie, ethiek, wetenschap, poëzie, reïncarnatie

Martin, A.W.
Great religious teachers of the east : The discovery of the sacred books of the East and its results ; Gotama, the Buddha ; Zoroaster ; Confucius and LaoTze ; The prophets of Israel and the commonwealth of man ; Jesus ; Mohammed
by Alfred W. Martin. – New York : The MacMillan Company, 1911. – ix, 268 p. ; 20 cm.
sign.: REL-2-1-MART-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Gotama, Zoroaster, Confucius en Lao-Tze, profeten van Israel, Jezus, Mohammed

Seven great bibles : the sacred scriptures of hinduism, buddhism, zoroastrianism, confucianism (taoism), mohammedanism, judaism and christianity
by Alfred W. Martin. – repr. – New York : Cooper Square Publishers, 1975. – xx, 277 p. ; 23 cm.
ISBN 0815404956
sign.: REL-2-1-MART-1
Trefw.: religie, wereldgodsdiensten, mystiek, hindoeïsme, boeddhisme, zoroaster, confucianisme, taoisme, islam, jodendom, christendom

Meer, A. van der
Van Venus tot Madonna : een verborgen geschiedenis
Annine van der Meer. – Den Haag : Synthese, cop. 2006. – 495 p. : ill., krt. ; 24 cm.
ISBN 9062719945
sign.: REL-2-1-MEER-1
Trefw.: religie, godsdienstwetenschap, matriarchaat, geschiedenis, vrouwen, symboliek, archeologie, kunst, mythen, hymnen

Mehta, P.D.
The heart of religion
P.D. Mehta. – Tisbury, Wiltshire : Comton Russell Element, 1976. – viii, 436 p. : ill. ; 24 cm.. – bibliography, glossary, index.
ISBN 085955029X
sign.: REL-2-1-MEHT-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, J. Krishnamurti, meditatie, heiligen, upanishads, bhagavad gita, jezus christus, hindoeïsme, boeddhisme, moraal

Meijer, K.
Naar de toekomst
door Kees Meijer. – Zeist : Ploegsma, 1924. – 131 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-1-MEIJ-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, christendom, ziel, karakter, moraal, geluk

Mens
De mens op zoek naar God
Selters/Taunus, Germany : Wachtturm-Gesellschaft, 1990. – 379 [5] p. : ill. ; 18 cm.
Mankind in search for God. – index.
sign.: REL-2-1-MENS-1
Trefw.: jehovah getuigen, christendom, religies

Mensching, G.
Die Söhne Gottes : aus den heiligen Schriften der Menschheit 
Auswahl und Einleitungen von Gustav Mensching. – Wiesbaden : Löwit, 1959. – 490 p. ; 26 cm.. – Quellennachweise, Literaturverzeichnis, Namen- und Sachregister.
sign.: REL-2-1-MENS-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenchappen, goden, zonen, India, China, Japan, Tibet, Babylonië, Perzië, Egypte, Griekenland, islam, jodendom, christendom, heilige boeken

Messing, M.
Buigzaam als riet : beschouwingen over geweldloosheid
Marcel Messing. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1994. – 186 p. ; 21 cm.. – noten en citaten, register.
ISBN 9020280597
sign.: REL-2-1-MESS-2
Trefw.: religie, geweldloosheid, filosofie, citaten, wereldreligies, universele wijsheden, liefde, mededogen, Jezus, Lao Tzu, Mahavira, Gandhi, Dalai Lama, boeddhisme, vrede, vedanta, Bhagavad Gita, christendom, islam, spiritualiteit

Religie als levende ervaring
onder redactie van Marcel Messing ; met bijdragen van D.C.J. Bakkes [et al]. – Assen, Maastricht : Van Gorcum, 1988. – XII, 306 p. ; 24 cm.. – glossarium, personenregister.
ISBN 9023223055
sign.: REL-2-1-MESS-1
Trefw.: religie, mystiek, gnosis, esoterie, gnosticisme, J. Krishnamurti

Michel, P.
Weltreligion
Peter Michel. – Grafing : Aquamarin, 2001. – 272 p. ; 22 cm.
ISBN 389427168X
sign.: REL-2-1-MICH-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam, klassieke filosofie, esoterische filosofie

Miller, R.
Fireball & the lotus [emerging spirituality from ancient roots]
by Ron Miller and Jim Kenney. – Santa Fe : Bear & Company, 1987. – 316 p. ; 22 cm.
ISBN 0939680432
sign.: REL-2-1-MILL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, spiritualiteit, theologen, zen, boeddhisme, islam, hindoeïsme, sekten, culten

Mock, L.
Zelem : religieuze reflexies
Leo Mock. – Amsterdam : Kether Pers, 2010. – 124 p. : ill. ; 23 cm. – (Zelem ; nr. 1)
ISBN 9789080840898
sign.: REL-2-1-ZELE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, magie, jodendom, soefisme, boeddhisme

Müller, F.M.
Theosophie oder psychologische Religion ; Gifford-Vorlesungen gehalten vor der Universität Glasgow im Jahre 1892 
Friedrich Max Müller ; aus dem Englischen übers. von Dr. M. Winternitz. – Leipzig : Verlag von Wilhelm Engelman, 1895. – XVI, 580 p. ; 22 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-MULL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, theosofie, psychologie, Gifford-voordrachten, geschiedenis, heilige boeken, oudheid, antropologie, zielsverhuizing, reïncarnatie, eschatologie, avesta, Plato, onsterfelijkheid, vedanta, religie, soefisme, esoterie, logos, christendom, Dionysius de Areopagiet, christelijke theosofie

Theosophy, or psychological religion : the Gifford Lectures delivered before the University of Glasgow in 1892 
by F. Max Müller. – London : Longmans, Green and Co, 1893. – xxiii, 585, 24 p. ; 20 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-MULL-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, theosofie, psychologie, Gifford-voordrachten, geschiedenis, heilige boeken, oudheid, antropologie, zielsverhuizing, reïncarnatie, eschatologie, avesta, Plato, onsterfelijkheid, vedanta, religie, soefisme, esoterie, logos, christendom, Dionysius de Areopagiet, christelijke theosofie

Mysticism
Mysticism and occult symbols
? : Genova, 1911. – 42.
sign.: REL-2-1-MYS-1

Naar hooger [Tijdschrift] 

Needleman, J.
De nieuwe godsdiensten
Jacob Needleman ; vert. [uit het Engels] J. Verheydt. – Amsterdam : Wetenschappelijke Uitgeverij b.v., 1975. – 302 p. ; 20 cm.
Oorspr. titel: The new religions. – aantek.; reg.
ISBN 902142780X
sign.: REL-2-1-NEED-1
Trefw.: religie, Krishnamurti, Zen, Meher Baba, Subud, Tibet, theosofie, boeddhisme, hindoeïsme, soefisme, zen

Neufeldt, R.W.
Karma and rebirth : post classical developments
ed. by Ronald W. Neufeldt. – Albany : State University of New York Press, 1986. – xv, 357 p. ; 23 cm. – (Suny Series in Religious Studies) . – notes, index.
ISBN 0879959892
sign.: REL-2-1-NEUF-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, karma, wedergeboorte, ontwikkelingen, reïncarnatie, congresverslagen, H.P. Blavatsky, theosofie

Nishitani, K.
Religion and nothingness
Keiji Nishitani ; with an introduction by Jan Van Bragt ; forew. by Winston L. King ; translated [from the Japanese]. – Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, 1982. – xlix, 317 p. ; 23 cm. – (Nanzan studies in religion and culture ; 2) . – notes, glossary, index.
ISBN 0520043294
sign.: REL-2-1-NISH-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Sunyata, niet-westerse filosofie, godsdienstfilosofie, boeddhisme, leringen, zijnsfilosofie

Oesterreich, T.K.
Possession : demoniacal and other : among primitve races, in antiquity, the Middle Sages, and modern times 
by T.K. Oesterreich ; authorized transl. [from the German] by D. Ibberson (Oxon). – London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1930. – xi, 400 p. ; 24 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-OEST-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, bezetenheid, demonologie, primitieve rassen, oudheid, middeleeuwen, geschiedenis, somnabulisme, exorcisme, psychologie, beschavingen, sjamanisme, Indianen, Grieken, parapsychologie

Ohm, T.
Die Gebetsgebärden der Völker und das Christentum
von Thomas Ohm. – Leiden : Brill, 1948. – XVI, 471 p. : mit 34 Abbildungen auf 20 Tafeln. ; 25 cm. – (Tuta Subaegide Pallas) . – Register.
sign.: REL-2-1-OHM-1
Trefw.: religie, wereldgodsdiensten, vergelijkende godsdienstwetenschappen, gebeden, volkeren, christendom, bidden, gebaren, christendom,

Olcott, W.T.
Sun lore of all ages : a collection of myths and legends concerning the sun and its worship 
by William Tyler Olcott . – New York, London : G.P. Putnam’s Sons, 1914. – xiii, 346, [6] p. : with 30 full-page illustrations and several drawings. ; 24 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-2-1-OLCO-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, theosofie, zonne-aanbidding, zonne-cultus

Onfray, M.
Atheologie : de hoofdzonden van jodendom, christendom en islam
Michel Onfray ; Nederlandse vert. [uit het Frans] Harrie Nelissen en Anneke van der Straaten. – Amsterdam : Mets & Schilt, 2005. – 269 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Traité d’athéologie – physique de la métaphysique. – Paris : Grasset & Fasquelle, 2005. – bibliografie.
ISBN 9053304584
sign.: REL-2-1-ONFR-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, atheologie, jodendom, christendom, islam, leven na de dood, filosofie

Osborne, A.
Buddhism and christianity in the light of hinduism
Arthur Osborne. – London : Rider & Company, 1959. – 164 p. ; 21 cm.. – glossary, index.
sign.: REL-2-1-OSBO-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, boeddhisme, hindoeïsme, christendom

Otto, R.
Das Gefühl des Überweltlichen : (Sensus Numinis)
Rudolf Otto. – Fünfte und sechste, verm. Aufl. von “Aufsätze, das Numinose betreffend, Teil 1”. – München : Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1932. – XI, 333 p. ; 23 cm.
sign.: REL-2-1-OTTO-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, numineuze, godsdienstfilosofie, theologie, Rig Veda, christendom, boeddhisme, Varuna

De genadereligie van India en het christendom: overeenkomsten en verschillen & Religieuze overeenstemming : parallellen in de godsdienstgeschiedenis 
Rudolf Otto ; [vert. door A. Scheepers en Joh. Vogel]. – Amsterdam : Abraxas, 2005. – 175 p. ; 20 cm. – (Fenomenologische bibliotheek)
Vert. van: Die Gnadenreligion Indiens und das Christentum : Vergleich und Unterscheidung. – München : Beck [etc.], 1930, en Parallelen und Konvergenzen in der Religionsgeschichte. – München : Beck, 1931. – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9080730033
sign.: REL-2-1-OTTO-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, genadereligie, India, christendom, godsdienstgeschiedenis, bhakti, indische godsdiensten

Die Gnadenreligion Indiens und das Christentum : Vergleich und Unterscheidung 
Rudolf Otto. – Gotha : Leopold Klotz Veralg, 1930. – IV, 110 p. ; 23 cm.
sign.: REL-2-1-OTTO-3
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, genadereligie, India, christendom, godsdienstgeschiedenis, bhakti, indische godsdiensten

Het heilige : een beschouwing over het irrationele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationele
Rudolf Otto ; vert. uit het Duits: Johannes W. Dippel, Daniël Mok. – Amsterdam : De Appelbloesem Pers, 2002. – 256 p. ; 23 cm.
Oorspr. uitg.: Das Heilige. – Breslau : Trewendt & Garnier, 1917 ; 1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Seyffardt’s Boek- en Muziekhandel, 1928. – lijst van vertaalde vreemde woorden.
ISBN 9080730017
sign.: REL-2-1-OTTO-4
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, heilige, irrationele, goddelijke, rationaliteit, numineuze, mysterium, hymnen, bijbel, divinatie, christendom, godsdienstpsychologie, godsdienstfilosofie, Het Heilige

Het heilige : over het irrationeele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationeele
Rudolf Otto ; uit het Duits vert. door J.W. Dippel. – Amsterdam : Syffardt’s Boek- en Muziekhandel, 1928. – viii, 262 p. ; 24 cm.. – lijst van vertaalde vreemde woorden, vertaling van klassieke citaten, inhoud.
sign.: REL-2-1-OTTO-4a
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, heilige, irrationele, goddelijke, rationaliteit, numineuze, mysterium, hymnen, bijbel, divinatie, christendom, godsdienstpsychologie, godsdienstfilosofie, Het Heilige

Das Heilige : über das irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum rationalen
Rudolf Otto. – 8. Aufl. – Breslau : Trewendt und Garnier, 1922. – VI, 383 p. ; 23 cm.. – Beilagen.
sign.: REL-2-1-OTTO-5
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, heilige, irrationele, goddelijke, rationaliteit, numineuze, mysterium, hymnen, bijbel, divinatie, christendom, godsdienstpsychologie, godsdienstfilosofie, Het Heilige

Naturalistische und religiöse Weltansicht 
Rudolf Otto. – 2., verb. Aufl. – Tübingen : J.C.B. Mohr, 1909. – IX, 296, [2] p. ; 21 cm. – (Lebensfragen : Schriften und Reden ; 2)
sign.: REL-2-1-OTTO-6
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, godsdienstfilosofie, geloof, wetenschap, naturalisme, evolutietheorie

Panikkar, R.
Kultmysterium in Hinduismus und Christentum : ein Beitrag zur vergleichenden Religionstheologie 
Raymondo Panikkar. – Freiburg/München : Verlag Karl Alber, 1964. – 231 p. ; 22 cm.. – Sachregister, Namenregister, Schriftstellenverzeichnis.
sign.: REL-2-1-PANI-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mysteriën, hindoeïsme, christendom, cultus

Waar wijsheid woont
Raimon Panikkar ; [vert. uit het Engels naar de oorspr. Duitse uitg.: Peter Roelofsen]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1997. – 195 p. ; 21 cm.
Vert. van: A dwelling place for wisdom. – Louisville : Westminster/John Knox Press, cop. 1993. – Oorspr. Duitse uitg.: Der Weisheit eine Wohnung bereiten. – München : Kösel, 1991. – noten, verklarende woordenlijst, bronnen.
ISBN 9020281313
sign.: REL-2-1-PANI-1
Trefw.: religie, vergeljikende godsdienstwetenschap, mystiek, wijsheid, filosofie, levenskunst, godsdienstfilosofie

Parrinder, G.
Avatar and incarnation : the Wilde lectures in natural and comparative religion in the University of Oxford
by Geoffrey Parrinder. – New York : Faber and Faber, 1970. – 296 p. ; 23 cm. – ( The Wilde lectures in natural and comparative religion in the University of Oxford ; 1966-1969) . – bibliography of texts, bibliography of modern writings, index.
ISBN 0571093191
sign.: REL-2-1-PARR-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, Avatars, reïncarnatie, lezingen, veda’s, upanishads, Bhagavad Gita, filosofie, Ramayana van Vlmiki, Krishna, Sikhs, leringen, boeddhisme, islam, christendom, geloof, christologie

Upanishads, Gita, and Bible : a comparative study of Hindu and Christian scriptures 
by Geoffrey Parrinder. – London : Faber and Faber, 1962. – 136 p. ; 23 cm.. – references, index.
sign.: REL-2-1-PARR-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, upanishads, bhagavad gita, hindoeïsme, christendom, filosofie, veda’s, vedanta, scheppingsverhalen, mythologie, onsterfelijkheid, transmigratie, reïncarnatie, wederopstanding, hemel, onderwereld, spiritualiteit, yoga, technieken, gebeden, mystiek, bhakti, karma, maatschappij, bijbel

Pertinax, J.
Das Motiv der Wiedergeburt in Mythos, Religion und Dichtung : ein Beitrag zur vergleichenden Mythologie und Religionsgeschichte 
Joh. Pertinax. – Radolfzell-Bodensee : Heim=Verlag Adolf Dressler, 1935. – 55 p. ; 20 cm.. – Verzeichnis der Synonyme.
sign.: REL-2-1-PERT-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, wedergeboorte, mythologie, reïncarnatie, godsdienstgeschiedenis, poëzie

Phallic
Phallic tree worship : cultus arborum : legends, superstitions, usages, &c., exhibiting its origin and development amongst the eastern & western nations of the world ; from the earliest to modern times ; with a bibliography of works upon and referring to the phallic cultus
Varanasi : Bharat-Bharati, 1971. – viii, 111 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-1-PHAL-1
Trefw.: religie, fallus-cultus, legenden, bijgeloof, boom-aanbidding, phallicisme, natuurgodsdiensten

Picard, B.
Naaukeurige beschryving der uitwendige godsdienst-plichten, kerk-zeeden en gewoontes van alle volkeren der waerelt; in een historisch verhaal, met eenige naaukeurige verhandelingen ontvouwen : vijfde deel: waar in de godsdienst-plichten en gewoontens der Grieken en der Protestanten verhandelt worden
door verscheiden aanmerkingen opgeheldert en in kunstige tafereelen afgemaalt: getekent door Bernard Picard ; uit het Fransch in ’t Nederduitsch overgezet door Abraham Moubach. – Amsterdam, Rotterdam, ‘s-Gravenhage : Herman Uytwerf, Jan Daniel Beman, Isaak van der Kl, 1736. – [8], 368 p. : ill. ; 44 cm. – (Vijfde Deel)
sign.: REL-2-1-PICA-5 (BWK1 – Plank 1)
Trefw.: religie, godsdienstwetenschappen, ceremoniën, erediensten, plaatwerken, Grieken, Protestanten

Naaukeurige beschryving der uitwendige godsdienst-plichten, tempel-zeeden en gewoontes der afgodische volkeren : vierde deel: behelzende de godsdienstige plechtigheden der Oostindiaansche Afgodische, Persische en Afrikaansche volkeren
vervat in eenige historische verhandelingen door verscheiden aamerkingen opgeheldert en in kunstige tafereelen vertoont: getekent door Bernard Picard ; uit het Fransch in ’t Nederduitsch overgezet door Abraham Moubach. – Amsterdam, Rotterdam, ‘s-Gravenhage : Herman Uytwerf, Jan Daniel Beman, Isaak van der Kl, 1729. – (1), 424, (31) p. : ill. ; 44 cm. – (Vierde Deel)
sign.: REL-2-1-PICA-4 (BWK1 – Plank 1)
Trefw.: religie, godsdienstwetenschappen, ceremoniën, erediensten, plaatwerken, India, Perzië, Afrika

Pierson, J.L.
Nieuwe excerpten
door J. L. Pierson Jr. – Haarlem : H.J.W. Becht, [1941]. – 301 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-2-1-PIER-1
Trefw.: religie, godsdienstwetenschappen, theosofie, India, J. Krishnamurti, geschiedenis, middeleeuwen, Erasmus, Spinoza, filosofie

Post, P.
Het oude Aryawarta
door P. Post. – Overdr. uit: De school van Ned. Indië ; orgaan van het N.I.O.G. – Weltevreden : Kolff & Co, [ca.1913]. – 26 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-1-POST-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, India, hindoeïsme, Aryawarta, Alexander de Grote, Candragupta, Asoka, boeddhisme, Mahinda

Praag, H. van
Wijsheid uit Oost en West : bouwstoffen voor een levende dialoog over het erfgoed der mensheid
H. van Praag. – Deventer : Ankh-Hermes, 1974. – 157 p. ; 18 cm. – (Oriënt-serie oosterse wijsheid)
ISBN 9020245473
sign.: REL-2-1-PRAG-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, dialogen, mensheid, wereldreligies

Preuss, K.
Der Religiöse gehalt der Mythen
von K.Th. Preus. – Tübingen : J.C.B. Mohr, 1933. – 49 p. ; 24 cm. – (Sammlung Gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus em Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte ; Heft 162)
sign.: REL-2-1-PREU-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mythen, theologie, cultus

Raad
De raad voor levensbeschouwingen en religies te Amsterdam : teksten van de presentatie op 12 september 1997 in de Boekmanzaal van het Stadhuis te Amsterdam en een gesprek met de burgermeester van Amsterdam mr. S. Patijn
red. J.B. Weenink. – Delft : Eburon, 1998. – 47 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9051666551
sign.: REL-2-1-RAAD-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, levensbeschouwingen, Amsterdam, geboorte, wedergeboorte, schepping, reïncarnatie, jodendom, christendom, humanisme, hindoeïsme, islam, wereldgodsdiensten, bahai, boeddhisme

Radford, R.L.
Many paths to God
by Ruby L. Radford. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1970. – [16], 137 p. : ill. ; 22 cm. – (A Quest Book for Young Adults) . – suggested further reading, index.
ISBN 083560408X
sign.: REL-2-1-RADF-1
Trefw.: theosofie, religie, God, wereldgodsdiensten, hindoeïsme, boeddhisme, christendom, taoïsme, jodendom, islam, geloof, theosofie

Radhakrishnan, S.
Eastern religions and western thought : The world’s unborn soul — The supreme spiritual ideal : the Hindu view — Mysticism and ethics in Hindu thought — India and western religious thought : Greece — India and western religious thought : Christendom — Greece, Palestine, and India — The meeting of religions — The individual and the social order in Hinduism 
by S. Radhakrishnan. – 2nd ed. – London : Oxford University Press, 1940. – xiii, 396 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-1-RADH-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, Westers denken, hindoeïsme, filosofie

by S. Radhakrishnan. – 2nd ed. – London : Oxford University Press, 1940. – xiii, 396 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-1-RADH-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, Westers denken, hindoeïsme, filosofie

Ravindra, R.
Science and spirit
editor and principal author, Ravi Ravindra. – New York : Paragon House, 1991. – XI, 433 p. ; 23 cm. – (An Icus Book) . – notes, index.
ISBN 0892260823
sign.: REL-2-1-RAVI-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, wetenschap, geest, Murray, hindoeïsme, Balasubramanian, Novak, islam, Bakar, Dy, Nagasaka, Gerholm, Barnhouse, Padmasiri de Silva, Lagmay, Murray, Sharp, Sudarshan, Gooding, spiritualiteit, J. Krishnamurti

Whispers from the other shore : a spiritual search east and west
Ravi Ravindra. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1984. – xvi, 139 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – notes, glossary of Indian terms, selected bibliography, index.
ISBN 0835605892
sign.: REL-2-1-RAVI-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, spiritualiteit, oosten, westen, theosofie

Ravi Ravindra. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1984. – xvi, 139 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – notes, glossary of Indian terms, selected bibliography, index.
ISBN 0835605892
sign.: REL-2-1-RAVI-2a
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, spiritualiteit, oosten, westen, theosofie

Redfern, T.H.
The religions in the nuclear age
by T.H. Redfern. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1958. – 33 p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-1-REDF-1b
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, atoomtijdperk, oorlog, vrede, theosofie

by T.H. Redfern. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1958. – 33 p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-1-REDF-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, atoomtijdperk, oorlog, vrede, theosofie

by T.H. Redfern. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1958. – 33 p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-1-REDF-1a
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, atoomtijdperk, oorlog, vrede, theosofie

Reitzenstein, R.
Das iranische Erlösungsmysterium : religionsgeschichtliche Untersuchungen 
von R. Reitzenstein. – Bonn a. Rh : A. Marcus & E. Weber’s Verlag, 1921. – XII, 272 p. ; 25 cm.
sign.: REL-2-1-REIT-1
Trefw.: relgiei, vergelijkende godsdienstwetenschappen, verlossing, Perzië, Iran, godsdienstgeschiedenis, onderzoek, manicheïsme, Zarathustra, dodenmissen, dodenboeken, Aion, Perzische godsdiensten

Roberts, M.J.
Klassieke goden, godinnen en helden
Morgan J. Roberts ; [red.: Benjamin Boyington] ; [vert. uit het Engels: J. Honders]. – Alphen aan den Rijn : Atrium, cop. 1995. – 112 p. : ill. ; 31 cm. – (Mythen van de wereld)
Vert. van: Classical deities & heroes. – New York : Friedman, cop. 1995. – (Myths of the world). – Uitg. in opdracht van Coöp. Inkoop Coöperatie Boeken. – register.
ISBN 906113787X
sign.: REL-2-1-ROBE-2
Trefw.: religie, mythologie, klassieke oudheid, geschiedenis, goden, godinnen

Robertson, J.M.
Pagan Christs
by J.M. Robertson ; [introd. by Hector Hawton]. – [rev. ed.]. – New York : University Books, 1967. – 171 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-1-ROBE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, christendom, heidendom, riten, paganisme, geschiedenis

Sainte-Croix, M. de
Recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme I
de Sainte-Croix ; revue et corrigée par Silvestre De Sacy. – 2e éd. – Paris : Chez de Bure Frères, Libraries du Roi, 1817. – LXVII, 472 p. : pl. ; 21 cm. – (Tome Premier)
sign.: REL-2-1-SAIN-1I
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, geschiedenis, paganisme, kritieken, mysteriën

Recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme II : D’Ansse de Villoison ; De tripilica theologia : mysteriisque verterum commentatio
de Sainte-Croix ; revue et corrigée par Silvestre De Sacy ; Johannis Baptistae Casparis. – 2e éd. – Paris : Chez de Bure Frères, Libraries du Roi, 1817. – 349, 111 p. ; 21 cm. – (Tome Second)
sign.: REL-2-1-SAIN-1II
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, geschiedenis, paganisme, kritieken, mysteriën

Saintyves, P.
Le discernement du miracle : le miracle et les quatre critiques: 1° critique historique ; 2° critique scientifique ; 3° critique philosophique ; 4° théologie critique 
P. Saintyves. – Paris : Librarie Critique ; Emile Nourry, 1909. – 357 p. ; 23 cm.
sign.: REL-2-1-SAIN-2
Trefw.: wonderen, geschiedenis, kritieken, wetenschap, theologie, interpretaties, natuur, evolutie, religie, metafysica, bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, God, theurgie, heiligen

Sangharakshita
Alternative traditions
Sangharakshita. – Norwich, Norfolk : Windhorse Publications, 1986. – [8], 197 p. ; 21 cm.
ISBN 0904766225
sign.: REL-2-1-SANG-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, tradities, hedonisme, zen-boeddhisme, wijsheid, Tibet, dharma

Schubart, W.
Erotiek en religie
Walter Schubart ; [vert. uit het Duits door J.P. Schoone]. – Amsterdam : Schors, 1981. – [8], 141 p. ; 23 cm.
Vert. van: Religion und Eros. – München : Beck, 1941
ISBN 9063780761
sign.: REL-2-1-SCHU-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, erotiek, seksualiteit, godsdienstpsychologie, christelijke visie, rituelen

Schuon, F.
The transcendent unity of religions
by Frithjof Schuon ; introd. by Huston Smith. – 1st pr. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1984. – xxxiv, 173 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – notes, index.
ISBN 0835605876
sign.: REL-2-1-SCHU-1a
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, wereldgodsdiensten, Traditionalisten, exoterie, esoterie, theosofie, kunst, monotheïsme, christendom, islam

by Frithjof Schuon ; introd. by Huston Smith. – 1st pr. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1984. – xxxiv, 173 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – notes, index.
ISBN 0835605876
sign.: REL-2-1-SCHU-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, wereldgodsdiensten, Traditionalisten, exoterie, esoterie, theosofie, kunst, monotheïsme, christendom, islam

Sharma, A.
Women in world religions
edited by Arvind Sharma ; introd. by Katherine K. Young. – Albany : State University of New York Press, 1987. – xi, 302 p. ; 23 cm.. – notes, bibliography, index of names.
ISBN 0887063756
sign.: REL-2-1-SHAR-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, vrouwen, wereldgodsdiensten, Australië, hindoeïsme, boeddhisme, confucianisme, taoisme, jodendom, christendom, islam

Sierksma, F.
De mens en zijn goden
F. Sierksma. – Amsterdam : De Brug-Djambatan, cop. 1959. – 204 p. : ill. ; 31 cm.. – bibliografie.
sign.: REL-2-1-SIER-1
Trefw.: religie, godenbeelden, godsvoorstellingen, godsdienstwetenschap, goden, kunst

Smart, N.
The religious experience of mankind
Ninian Smart. – 3rd impr. – London, Glasgow : The Fontana Library Theology & Philosophy, 1973. – 735 p. ; 18 cm. – (2584 L) . – bibliography, index.
sign.: REL-2-1-SMAR-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, religieuze ervaringen, mensheid

World religions : a dialogue
Ninian Smart. – Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1960. – 154 p. ; 18 vm.. – glossary, index.
sign.: REL-2-1-SMAR-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, wereldgodsdiensten, dialogen, polytheïsme, monotheïsme, wedergeboorte, nirvana, mystiek, God, boeddhisme, reïncarnatie, goed en kwaad

The yogi and the devotee : the interplay between the upanishads and catholic theology
by Ninian Smart. – London : George Allen & Unwin, 1968. – 174 p. ; 23 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-2-1-SMAR-3
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, India, theologie, hindoeïsme, upanishads

Smith, H.
Essays on world religion
Huston Smith ; edited by M. Darrol Bryant. – New York : Paragon House, 1992. – xxx, 290 p. ; 23 cm.. – bibliography, index.
ISBN 1557784477
sign.: REL-2-1-SMIT-1
Trefw.: religie, wereldgodsdiensten, vergelijkende godsdienstwetenschap

The world’s religions : our great wisdom traditions 
Huston Smith. – San Francisco : HarperSan Francisco, 1991. – xv, 399 p. ; 21 cm.
Oorspr. uitg.: The religion of man, 1958 . – index.
ISBN 0062508113
sign.: REL-2-1-SMIT-2
Trefw.: wereldreligies, hindoeïsme, boeddhisme, Confucius, taoisme, islam, jodendom, christendom

Sorokin, P.A.
Altruistic love : a study of American “good neighbors” and Christian saints 
Pitrim A. Sorokin. – Boston : The Beacon Press, 1950. – vii, 253 p. ; 22 cm. – (Publications of the Harvard Research Center in Altruistic Integration and Creativity) . – index.
sign.: REL-2-1-SORO-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, altruïsme, liefde, christendom, heiligen

Sources
Les danses sacrées : Égypte ancienne, Israël, Islam, Asie centrale, Inde, Cambodge, Bali, Java, Chine, Japon : [anthologie] 
[par] Jean Cazeneuve … [et al.]. – Paris : Éditions du Seuil, 1963. – 495 p. ; 20 cm. – (Sources Orientales ; 6) . – notes et références, index.
sign.: REL-2-1-SOUR-1VI
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, dansen, Egypte, oudheid, Israël, islam, Azië, India, Cambodia, Bali, Java, Chine, Japan, Indonesië

Le jugement des morts : Égypte ancienne, Assour, Babylone, Israel, Iran, Islam, Inde, Chine, Japon 
[par Jean Yoyotte, J.M. Aynard, Henry Cazelles … et al.]. – Paris : Éditions du Seuil, 1961. – 295 p. ; 20 cm. – (Sources Orientales ; 4)
sign.: REL-2-1-SOUR-1IV
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, oudheid, Egypte, Babylon, Israel, islam, India, China, Japan, eschatologie

La lune : mythes et rites : Égypte, Sumer, Babylone, Hittites, Canaan, Israel, Islam, Iran, Inde, Cambodge, Japon, Chine, Sibérie 
[par Philippe Derchain, Maurice Lambert, Marcel Leibovici … et al.]. – Paris : Éditions du Seuil, 1962. – 374 p. : ill. ; 20 cm. – (Sources Orientales ; 5)
sign.: REL-2-1-SOUR-1V
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, maan, mythen, rituelen, Egypte, Sumerië, Babylon, Hittiten, Canaan, Israel, islam, Iran, India, Cambodia, Japan, China, Siberië

La naissance du monde : Égypte ancienne, Sumer, Akkad, Hourrites et Hittites, Canaan, Israel, Islam, Turcs et Mongols, Iran préislamique, Inde, Siam, Laos, Tibet, Chine 
[par Serge Sauneron, Jean Yoyotte, Maurice Lambert … et al.]. – Paris : Éditions du Seuil, 1959. – 507 p. ; 20 cm. – (Sources Orientales ; I) . – notes et référerences, index.
sign.: REL-2-1-SOUR-1I
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, kosmogenie, oudheid, Egypte, Sumerië

Les songes et leur interprétation : Égypte ancienne, Babylone, Hittites, Canaan, Israël, islam, peuples altaïques, Persans, Kurdes, Inde, Cambodge, Chine, Japon 
par Serge Sauneron, Marcel Leibovici, Maurice Vieyra. – Paris : Éditions du Seuil, 1959. – 331 p. : ill., krt. ; 20 cm. – (Sources Orientales ; 2) . – index.
sign.: REL-2-1-SOUR-1II
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, droomuitleggingen, droomsymboliek, Egypte, oudheid, Babylon, Hittiten, Canaan, Israël, islam, Perzië, Koerden, India, China, Cambodja, Japan

Spiritualité : revue mondiale de culture humaine fondée en 1936, sous le titre “Etre Libre” [Tijdschrift] 
Trefw.: tijdschriften (vorm), religie, spiritualiteit, J. Krishnamurti

Srinivasan, G.
Studies in East-West philosophy
G. Srinivasan. – New Delhi : Arnold-Heinemann Publishers, 1974. – 111 p. ; 22 cm.. – [notes].
sign.: REL-2-1-SRIN-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, filosofie

Szczesny, G.
Religies antwoorden op eenendertig vragen van Gerhard Szczesny 
Gerhard Szczesny ; Kurt Wilhelm ; m.m.v. Johannes Baptist Metz, Karl Rahner, … [et al.] ; Nederlandse vert.: [uit het Duits] Johan Winkler. – Amsterdam : Moussault, 1966. – 323 p. ; 22 cm.
Vert. van: Die Antwort der Religionen auf einunddreissig Fragen von Gerhard Szczesny, 1964
sign.: REL-2-1-SZCZ-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, jodendom, islam, katholicisme, hindoeïsme, protestantisme, boeddhisme

Teasdale, W.
Het mystieke hart
met een voorw. van de 14e Dalai Lama ; vert. uit het Engels door Gerdie Brongers. – Deventer : Ankh-Hermes, 2001. – 307 p. : ill. ; 23 cm.
The mystic heart
ISBN 9020282298
sign.: REL-2-1-TEAS-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdiensten, spiritualiteit, wereldreligies, mystiek, wijsbegeerte, psychologie, Godsdienst, godgeleerdheid

Thompson, C.J.S.
The mystic mandrake
by C.J.S. Thompson . – London : Rider & Co, [1934]. – 253 p. : ill. ; 22 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-THOM-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mandraken, planten, mystiek, alruin, geneeskunde, giftige planten, plantenteelt, psychedelica

Tiele, C.P.
Vergelijkende geschiedenis der Ouden Godsdiensten : Eerste Deel : Geschiedenis van den Mesopotamische Godsdiensten : 
door C.P. Tiele. – Amsterdam : Van Kampen, 1869. – 270, 811 p. ; 23 cm. – (vergelijkende geschiedenis der oude godsdiensten ; 1 en 2)
sign.: REL-2-1-TIEL-1
Trefw.: mythologie, Egypte, Mesopotamië, religie

door C.P. Tiele. – Amsterdam : Van Kampen, 1869. – 270, 811 p. ; 23 cm. – (vergelijkende geschiedenis der oude godsdiensten ; 1 en 2)
sign.: REL-2-1-TIEL-1
Trefw.: mythologie, Egypte, Mesopotamië, religie

Toynbee, A.J.
Godsdienst en geschiedenis
Arnold J. Toynbee ; Ned. vert. [uit het Engels] van J.A. Sandfort. – Bussum : Kroonder, 1957. – 297, [5] p. ; 23 cm.
Vert. van: An historian’s approach to religion. – Oxford : Oxford University Press
sign.: REL-2-1-TOYN-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, godsdienst, geschiedenis

Uitzicht : onafhankelijk maandblad voor geestelijke stromingen [Tijdschrift] 
Trefw.: tijdschriften (vorm), religie, geestelijke stromingen

Visscher, H.
Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolken
door H. Visscher. – Utrecht : Ruys, [ca.1910]. – 238, V p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-1-VISS-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, natuurvolken, sociologie, ethiek, persoonlijkheid, animisme, spiritisme, feticisme

Religie en gemeenschap bij de natuurvolken
door H. Visscher. – Utrecht : Ruys, 1907. – 238, V p. : ill. ; 21 cm. – (Eerste deel)
sign.: REL-2-1-VISS-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, natuurvolken, sociologie, ethiek, persoonlijkheid, animisme, spiritisme, feticisme

Visser, F.
Logos en mythos : een beschouwing over de religie-opvatting van Han Fortmann (1912-1970)
3e dr. – Amsterdam : Frank Visser, 1990. – 104 p. : graf. ; 21 cm.. – literatuur, personenregister.
sign.: REL-2-1-VISS-3
Trefw.: religie, logos, mystiek, Han Fortmann, cultuur, metafysica, filosofie

Wavell, S.
Trances
Stewart Wavell, Audrey Butt, Nina Epton. – London : George Allen & Unwin, 1966. – 253 p. : ill. ; 23 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-2-1-WAVE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, trances

Wilhelm, R.
Der Mensch und das Sein 
Richard Wilhelm. – Jena : Eugen Diederichs Verlag, 1939. – XI, 338 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-1-WILH-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mens, zijn, filosofie, ontwikkeling, kosmologie, reïncarnatie, Goethe

Williams, J.G.
A reassesment of absolute skepticism and religious faith : standing before the mystery
Jay G. Williams. – Queenston, Ontario : The Edwin Mellen Press, 1996. – [7], 116, [4] p. ; 24 cm. – (Toronto Studies in Theology ; Volume 71) . – index.
ISBN 0773488421
sign.: REL-2-1-WILL-3
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, geloof, theosofie, H.P. Blavatsky, werkelijkheid, God, mysteriën

Williamson, W.
The great law : a study of religious origins and the unity underlying them
by W. Williamson. – London, New York, Bombay : Longmans, Green and Co, 1899. – xx, 431 p. ; 24 cm.. – index.
sign.: REL-2-1-WILL-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, dood, wederopstanding, reïncarnatie, Ark, zonne-symbolen, symboliek, vasten, vuurfeesten, boomsymboliek, sacramenten, mensenrassen, godsbegrip, moraal, zonne-mythen, esoterie, vrijmetselarij, drieëenheid, offering, theosofie, Annie Besant, Blavatsky, Scott-Elliot, Atlantis, Sinnett

De groote wet : een studie van den oorsprong der godsdiensten en van de eenheid die aan deze ten grondslag ligt
door W. Williamson ; met een voorw. en van enkele noten en aanteekeningen voorzien door W.H. Denier van der Gon ; uit het Engelsch vert. door J. v. W.. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen, 1910. – VI, 300 p. ; 22 cm.
Vert. van: The great law. – London [etc.] : Longmans, Green, 1899. – aanteekeningen, bladwijzer.
sign.: REL-2-1-WILL-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, dood, wederopstanding, reïncarnatie, Ark, zonne-symbolen, symboliek, vasten, vuurfeesten, boomsymboliek, sacramenten, mensenrassen, godsbegrip, moraal, zonne-mythen, esoterie, vrijmetselarij, drieëenheid, offering, theosofie, Annie Besant, Blavatsky, Scott-Elliot, Atlantis, Sinnett

door W. Williamson ; met een voorw. en van enkele noten en aanteekeningen voorzien door W.H. Denier van der Gon ; uit het Engelsch vert. door J. v. W.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – VI, 300 p. ; 22 cm.
Vert. van: The great law. – London [etc.] : Longmans, Green, 1899. – aanteekeningen, bladwijzer.
sign.: REL-2-1-WILL-2a
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, dood, wederopstanding, reïncarnatie, Ark, zonne-symbolen, symboliek, vasten, vuurfeesten, boomsymboliek, sacramenten, mensenrassen, godsbegrip, moraal, zonne-mythen, esoterie, vrijmetselarij, drieëenheid, offering, theosofie, Annie Besant, Blavatsky, Scott-Elliot, Atlantis, Sinnett

Willis, R.
Mythen van de mensheid 
onder red. van Roy Willis ; met een voorw. door Robert Walter ; Roy Willis, John Baines, Geraldine Pinch, J.R. Porter, John Brockington, John Chinnery, Martin Boord, C. Scott Littleton, Simon Goldhill, Mary Beard, John MacInnes, Hilda Ellis Davidson, Faith Wigzell, David Riches, Piers Vitebsky, Guy Cooper, Nicholas J. Saunders, Robert Layton, James Weiner, Ing-Britt Trankell, Roy Willis ; [vert. uit het Engels: Frits Smeets … et al.]. – Baarn : Anthos, cop. 1994. – 311 p. : ill. ; 29 cm.
Vert. van: World mythology. – London : Duncan Baird, 1993. – bibliografie, fotoverantwoording, register.
ISBN 9060749146
sign.: REL-2-1-WILL-4
Trefw.: religie, mythologie, culturele antropologie, godsdienst, mensheid, Egypte, Midden-Oosten, India, China, Tibet, Mongolië, Japan, Griekenland, Rome, Kelten, Noord-Europa, Midden- en Oost-Europa, Noordpoolgebieden, Noord-Amerika, Meso-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Australië, Oceanië, Zuidoost-Azië

Wosien, M.-G.
De magische dans : ontmoeting met de goden 
Maria-Gabriele Wosien ; vert. [uit het Engels] Paula de Looff. – Bussum : De Haan, 1974. – 128 p. : ill. ; 27 cm.
Vert. van: Sacred dance. – 1974
ISBN 9022840220
sign.: REL-2-1-WOSI-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, leven en dood, wedergeboorte, reïncarnatie, magie, dansen, mythologie, antieke godsdiensten, rituelen

Sacred dance : encounter with the Gods
Maria-Gabriele Wosien. – London : Thames and Hudson, 1974. – 128 p. : ill. ; 28 cm. – (Art and Imagination)
ISBN 0500810060
sign.: REL-2-1-WOSI-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, leven en dood, wedergeboorte, reïncarnatie, magie, dansen, mythologie, antieke godsdiensten, rituelen

Wünsche, A.
Schöpfung und Sündenfall des ersten Menschenpaares im jüdischen und moslemischen Sagenkreise mit Rücksicht auf die Überlieferungen in der Keilschrift-Literatur
von August Wünsche. – Leipzig : Verlag von Eduard Pfeiffer, 1906. – 84 p. ; 21 cm. – (Ex oriente lux) . – Band II, H. 4.
sign.: REL-2-1-WUNS-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, scheppingsverhalen, zondeval, primitieven, jodendom, islam, sagen, overleveringen, Kreilschrift literatuur, mythologie, Oude Testament, receptie

Zacharias, G.
Satanskult und Schwarze Messe : ein Beitrag zur Phänomenologie der Religion 
Gerhard Zacharias. – Wiesbaden : Limes Verlag, 1964. – 194 p. : [48] pl. ; 25 cm.. – Anmerkungen, Bibliographie, Namenverzeichnis.
sign.: REL-2-1-ZACH-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, godsdienstfenomologie, duivelverering, satan, zwarte missen, cultus, missen, liturgie, esoterie, esoterische wetenschappen, duivel

Zehren, E.
De gekruisigde God : een bijdrage tot de archeologie der cultuur 
Erich Zehren ; [geautor. vert. uit het Duits M. Gerritsen]. – Den Haag : Servire, [1963]. – 363 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: Der gehenkte Gott. – Berlin : Herbig, [1959]. – buitentekstplaten, literatuurlijst, bronnenlijst, register.
sign.: REL-2-1-ZEHR-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, archeologie, culturen

Goden aan het firmament
Erich Zehren ; ill. Gerhard Kreische ; vert. uit het Duits door A. van Onck. – Den Haag : Servire, [1959]. – 427 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: Das Testament der Sterne. – buitentekstplaten, literatuur, bronnen, register.
sign.: REL-2-1-ZEHR-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, goden, godsdienstfenomenologie

Zolla, E.
The androgyne : reconciliation of male and female 
Elémire Zolla. – New York : Crossroad, 1981. – 96 p. : ill. ; 28 cm. – (The illustrated library of sacred imagination) . – sources.
ISBN 0824500652
sign.: REL-2-1-ZOLL-1
Trefw.: religie, godsdienstwetenschappen, mannelijke, vrouwelijke, androgynie, hermafroditisme, kunst, psychologie, visual kunsten, iconografie, geschiedenis