TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-2-2 Mystiek

REL-2-2 Mystiek

Aalders, W.J.
Mystiek : haar vormen, wezen, waarde
door W.J. Aalders. – Groningen, Den Haag : J.B. Wolters, 1928. – VII, 511 p. ; 24 cm.. – register van personen.
sign.: REL-2-2-AALD-1
Trefw.: religie, mystiek, mystieke systemen, christendom, werkelijkheid, wetenschap, filosofische aspecten, godsdienstfilosofie

Adams Jr., R.B.
Mystic places
series editor Russell B. Adams Jr. ; by the editors of Time-Life Books. – Amsterdam : Time-Life Books , cop. 1988. – 160 p. : ill. ; 29 cm. – (Mysteries of the unknown) . – bibliography, index.
ISBN 0705406679
sign.: REL-2-2-ADAM-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek

Albrecht, C.
Das Mystische Erkennen ; Gnoseologie und Philosophische Relevanz der Mystischen Relation
Carl Albrecht. – Bremen : Carl Schünemann Verlag, 1958. – 381 p. ; 22 cm.. – Nachweis der benutzten Literatur.
sign.: REL-2-2-ALBR-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, kosmisch bewustzijn, visioenen

Carl Albrecht. – Bremen : Carl Schünemann Verlag, 1958. – 381 p. ; 22 cm.. – Nachweis der benutzten Literatur.
sign.: REL-2-2-ALBR-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, kosmisch bewustzijn, visioenen

Altman, N.
Ahimsa : (dynamic compassion)
by Nathaniet Altman. – Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1980. – 125 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – notes.
ISBN 083560537X
sign.: REL-2-2-ALTM-1
Trefw.: religie, mystiek, ahimsa, compassie, mededogen, individualiteit, vrede, guru’s, meesters, genezing, wijsbegeerte, theosofie

Amare : kwartaaltijdschrift voor mystiek en spiritualiteit [Tijdschrift] 
Trefw.: tijdschriften, religie, mystiek, spiritualiteit

Arber, A.
The manifold and the one
by Agnes Arber. – London : John Murray, 1957. – xiii, 146 p. ; 22 cm.. – list of books and memoirs cited, index.
sign.: REL-2-2-ARBE-1a
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, filosofie, Zen, religie, contemplatie, oneindige, transcedentie, immanentie, theosofie, heelheid

by Agnes Arber. – London : John Murray, 1957. – xiii, 146 p. ; 22 cm.. – list of books and memoirs cited, index.
sign.: REL-2-2-ARBE-2
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, filosofie, Zen, religie, contemplatie, oneindige, transcedentie, immanentie, theosofie, heelheid

Baers, J.
Encyclopie van de mystiek
dr. Joris Baers, Gerrit Brinkman (redactiesecretaris), dr. Auke Jelsma, dr. Otger Steggink. – 2e dr. – Kampem : Kok, 2003. – 1149 [3]. : ill. ; 25 cm.
Encyclopedie van de mystiek. – Register; Personalia van de medewerkers en adviseurs.
ISBN 9043500704
sign.: REL-2-2-BAER-1
Trefw.: westerse mystiek, islamitische mystiek, joodse mystiek

Bakker, H.
Stroomingen en sekten van onzen tijd
5e verm. dr.. – Utrecht : Kemink & Zoon, 1939. – 201, [1] p . ; 23 cm.
sign.: REL-2-2-BAKK-1
Trefw.: religie, atheîsme, pantheisme, occultisme, spiritisme, christian science, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, antroposofie, astrologie, socialisme, vrijmetselarij, baptisten, apostolische, mormonen, darbisten, adventisten, russelisten, pinksterbeweging, leger des heils, J. Krishnamurti

Bär, A.L.
Mystiek in de hedendaagse wereld
A.L.S. Bär. – Wassenaar : Servire, 1969. – 108 p. ; 20 cm.. – aanhangsel.
sign.: REL-2-2-BAR-1
Trefw.: religie, mystiek, mystieke ervaringen, hermetica, meditatie

Berk, T. van den
Mystagogie : inwijding in het symbolisch bewustzijn
Tjeu van den Berk. – Zoetermeer : Meinema, 1999. – 184 p. ; 24 cm.. – literatuur.
ISBN 9021137682
sign.: REL-2-2-BERG-1
Trefw.: religie, mystiek, mystagogie, symboliek, hemelsferen, theologie, christendom, Alexandrie, neoplatonisme, Disciplina arcani, Plato, film, Jung, Socrates, godsdienstpsychologie, verbeelding

Bharati, A.
The light at the center : context and pretext of modern mysticism : context and pretext of modern mysticism
Agehananda Bharati. – 2nd pr. – Santa Barbara : Ross-Erikson, 1976. – 254 p. ; 23 cm.. – notes, bibliography, index.
ISBN 0915520044
sign.: REL-2-2-BHAR-1
Trefw.: religie, mystiek, mystieke ervaringen

Borchert, B.
Mystiek : het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging
Bruno Borchert ; [adviezen: Otger Steggink … et al.] . – 2e, bijgew. dr. – Haarlem : Gottmer, 1994. – 236 p . : ill., krt. ; 25 cm .. – register.
ISBN 9025726321
sign.: REL-2-2-BORC–1
Trefw.: mystiek, religie, mystieke ervaring, religieuze ervaring, geloofsbeleving, mystikcus, kunstenaar, Boeddha, Bhagavatgita, tantra, Zoroaster, Mozes, profeten, Bijbel, Babylon, sjamanen, Jezus van Nazareth, Europa, lieefde, Ruusbroec, Troon van God

Broers, B.C.
Mysticism in the neo romantists : academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, op gezag van den Rector-Magnificus, Dr. P. Zeeman, hoogleeraar in de Faculteit der wis-en natuurkunde, in het openbaar te verdedigen in de aula der universiteit op dinsdag 29 mei te 4 uur
door Bernarda Conradina Broers. – Amsterdam : H.J. Paris, 1923. – vii, 233 p. ; 24 cm.. – bibliography.
sign.: REL-2-2-BROE-1
Trefw.: religie, mystiek, Dante, Rossetti, William Morris, Swinburne, Hawker, William Bell Scott, John Payne, O’Shaughnessy, Coventry patmore, Francis Thompson

Clissold, S.
The wisdom of the Spanish mystics
compiled by Stephen Clissold. – London : Sheldon Press, 1977. – 88 p. ; 20 cm.. – sources of the quotations.
ISBN 0859691033
sign.: REL-2-2-CLIS-1
Trefw.: religie, mystiek, wijsheid, mystici, Spanje

Cohen, J.M.
The common experience
J.M. Cohen, J.-F. Phipps. – New York : St. Martin’s Press, 1979. – 263 p. ; 22 cm.. – bibliography, index of passages quoted.
ISBN 031215271X
sign.: REL-2-2-COHE-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, theosofie, meditatie, dood, wedergeboorte, reïncarnatie, tijd, licht, verlichting, spiritualiteit, mystici

The common experience : signposts on the path to enlightenment
J.M. Cohen and J-F. Phipps. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1992. – viii, 281 p. ; 21 cm. – (Quest Books)
Previously published: London : Rider, 1979. – bibliography, index of passages quoted.
ISBN 0835606791
sign.: REL-2-2-COHE-1a
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, theosofie, meditatie, dood, wedergeboorte, reïncarnatie, tijd, licht, verlichting, spiritualiteit, mystici

J.M. Cohen and J-F. Phipps. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1992. – viii, 281 p. ; 21 cm. – (Quest Books)
Previously published: London : Rider, 1979. – bibliography, index of passages quoted.
ISBN 0835606791
sign.: REL-2-2-COHE-1b
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, theosofie, meditatie, dood, wedergeboorte, reïncarnatie, tijd, licht, verlichting, spiritualiteit, mystici

De mystieke ervaring : belevingen van mystici en andere gewone mensen
J.M. Cohen, J-F. Phipps ; [vert. uit het Engels: Vivian Franken]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1994. – 282 p. ; 21 cm.
Vert. van: The common experience. – Wheaton : Quest Books, 1992. – Oorspr. uitg.: London : Rider, 1979. – register.
ISBN 9020280562
sign.: REL-2-2-COHE-2
Trefw.: verlichting, mystici, meditatie, mededogen, leegt, licht, tijd en eeuwigheid, dood, wedergoboorte, religie

Collier, W.A.
Moderne mystiek
W.A. Collier. – Paramaribo : Radhakishun & Co, 1956. – 83 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-2-COLL-1
Trefw.: religie, mystiek, karma, reïncarnatie, pre-existentie, lichtsymboliek

Cooper, D.A.
Het hart van de berg : een mystieke odyssee
David A. Cooper ; [vert. uit het Engels: Lucy Kooman] . – Deventer : Ankh-Hermes, 1995. – 224 p. ; 21 cm.
Vert. van: Entering the sacred mountain : a mystical odyssey. – New York : Crown, 1991. – noten.
ISBN 9020280686
sign.: REL-2-2-COOP-2
Trefw.: religie, mystiek, mystieke odyssee, bewustwording, soefisme, jodendom, boeddhisme, mystici, mystieke traditie, spiritualiteit

Cooper-Oakley, I.
Mystical traditions : I. – Forms and presentments; II. -Secret writings
Isabel Cooper-Oakley ; foreword Annie Besant. – Milan : Ars Regia, 1909. – 310, [9] p. ; 20 cm. – (Publications of the International Committe for Research into mystical traditions ; I) . – notes, bibliography.
sign.: REL-2-2-COOP-1a
Trefw.: religie, mystiek, Krotona Instituut, magie, theosofie, symboliek, esoterie, occultisme, mystieke tradities

Isabel Cooper-Oakley ; foreword Annie Besant. – Milan : Ars Regia, 1909. – 310, [9] p. ; 20 cm. – (Publications of the International Committe for Research into mystical traditions ; I) . – notes, bibliography.
sign.: REL-2-2-COOP-1
Trefw.: religie, mystiek, Krotona Instituut, magie, theosofie, symboliek, esoterie, occultisme, mystieke tradities

Isabel Cooper-Oakley ; foreword Annie Besant. – Milan : Ars Regia, 1909. – 310, [9] p. ; 20 cm. – (Publications of the International Committe for Research into mystical traditions ; I) . – notes, bibliography.
sign.: REL-2-2-COOP-1
Trefw.: religie, mystiek, Krotona Instituut, magie, theosofie, symboliek, esoterie, occultisme, mystieke tradities

Isabel Cooper-Oakley ; foreword Annie Besant. – Milan : Ars Regia, 1909. – 310, [9] p. ; 20 cm. – (Publications of the International Committe for Research into mystical traditions ; I) . – notes, bibliography.
sign.: REL-2-2-COOP-1a
Trefw.: religie, mystiek, Krotona Instituut, magie, theosofie, symboliek, esoterie, occultisme, mystieke tradities

Cosmisch licht [religieus spiritueel verbond] : beschouwingen over de verhouding van mensch en mysterie [Tijdschrift] 
Trefw.: religie, mystiek, tijdschriften, theosofie, astrologie, kosmologie, mysteriën

Courtois, A.
III. Pico della Mirandola
[verantwoordelijk uitgever A. Courtois]. – [Antwerpen] : A. Courtois c/o G.L.T., 1992. – 17 p. ; 21 cm. – (GLR-Reeks V ; Nr. 10, december)
sign.: REL-2-2-PICO-5III
Trefw.: religie, mystiek, Pico della Mirandola, theosofie, Heptaplus, astrologie

II. Pico della Mirandola
[verantwoordelijk uitgever A. Courtois]. – Antwerpen c/o G.L.T. : G.L.T., 1992. – 21 p. ; 21 cm. – (GLT-Reeks V ; Nr. 9, November 1992)
sign.: REL-2-2-PICO-5II
Trefw.: religie, mystiek, Pico della Mirandola, theosofie, De Oratio, De Conclusiones

[verantwoordelijk uitgever A. Courtois]. – Antwerpen c/o G.L.T. : G.L.T., 1992. – 21 p. ; 21 cm. – (GLT-Reeks V ; Nr. 9, November 1992)
sign.: REL-2-2-PICO-5IIa
Trefw.: religie, mystiek, Pico della Mirandola, theosofie, De Oratio, De Conclusiones

III. Pico della Mirandola
[verantwoordelijk uitgever A. Courtois]. – [Antwerpen] : A. Courtois c/o G.L.T., 1992. – 17 p. ; 21 cm. – (GLR-Reeks V ; Nr. 10, december)
sign.: REL-2-2-PICO-5IIIa
Trefw.: religie, mystiek, Pico della Mirandola, theosofie, Heptaplus, astrologie

Danto, A.C.
Mysticism and morality : oriental thought and moral philosophy
Arthur C. Danto. – Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1972. – 128 p. ; 18 cm.. – index.
ISBN 0140219234
sign.: REL-2-2-DANT-1
Trefw.: religie, mystiek, moraal, denken, filosofie

Dermenghem, E.
Joseph de Maitre mystique : ses rapports avec le marinisme l’illuminisme et la fran-maçonnerie l’influence des doctrines mystiques et occultes sur sa pensée religieuse
Emile Dermenghem. – nouvelle édition revue e corrigée. – Paris : La Colombe ; Editions du Vieux Colombier, 1946. – 298 p. ; 23 cm.
sign.: REL-2-2-DERM-1
Trefw.: religie, mystiek, verlichting, Joseph de Maistre, esoterie, vrijmetselarij, occultisme

Dietzfelbinger, K.
Mysteriescholen : van het oude Egypte via het oerchristendom tot aan de rozenkruisers in deze tijd
vert. [uit het Duits] door Corrie Bersee-van den Berg. – Deventer : Uitgeverij Ankh-Hermes, 2000. – 317 p. ; 25 cm.
ISBN 9020241893
sign.: REL-2-2-DIET-1
Trefw.: religie, mysteriën, mysteriescholen, Egypte, Pythagoras, filosofie, Socrates, Plato, christendom, gnosticisme, Katharen, rozenkruisers, inwijdingen, inwijdingsscholen, geschiedenis, esoterie, levensregels van Pythagoras, Osiris, Isis, gnostieke mysteriescholen

Douglas-Klotz, N.
The genesis meditations : a shared practice of peace for christians, jews and muslims
Neil Douglas-Klotz, artwork by Fatima Lassar. – 1st Quest ed. – Wheaton, Illinois : The Theosophical Publishing House, 2003. – [10], 277, [1] p. : ill. ; 24 cm. – (Quest Books) . – bibliography, endnotes, indexes.
ISBN 0835608247
sign.: REL-2-2-DOUG-1
Trefw.: meditatie, Eckhart, Christendom, Jodendom, Moslim, Islam, Bijbel, Koran, Quran, Genesis, schepping, proces, midrash, rumi, sepher yitzerah

Duchatelez, E.K.
God ontmoeten
E.K. Duchatelez. – Helmond : Uitgeverij Helmond, 1979. – 147 p. : ill. ; 22 cm.. – lijst van de ontleende teksten.
ISBN 9025269338
sign.: REL-2-2-DUCH-1
Trefw.: religie, mystiek, godservaringen, mystieke ervaringen

Duncan, A.
The lord of the dance : an essay in mysticism
by Anthony Duncan. – Cheltenham : Helios Book, 1972. – 109 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-2-2-DUNC-1
Trefw.: religie, mystiek, schepping, contemplatie, eucharistie

Edwardes, M.
A dictionary of non-classical mythology
comp. by Marian Edwardes & Lewis Spence . – London ; New York : J.M. Dent & Sons ; E.P. Dutton & Co., [1912]. – xii, 214 p. : ILL. ; 18 cm . – (Everyman’s library: reference)
sign.: REL-2-2-EDWA-1
Trefw.: mythologie, folklore, Babylon, Mexico, woordenboek

Egmond, D. van
De mens en zijn engel
Daniël van Egmond. – [Hilversum] : Nachtwind, 2012. – 254 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789081319645
sign.: REL-2-2-EGMO-2
Trefw.: religie, mystiek, engelen, God, mythen, engelenhiërarchie, heilig huwelijk

Mystiek : het hart van de religie ; mystiek, religieuze ervaring en godsdienst ; de mogelijke ervaringsvormen van de mens ; meditatie, contemplatie, mystiek en maatschappelijk handelen
[Daniël van Egmond]. – Utrecht : Geertekerk, 1989. – 32 p. ; 30 cm. – (Geertekerk-lezingen)
sign.: REL-2-2-EGMO-1
Trefw.: religie, mystiek, religieuze ervaringen, godsdienst, ervaringsvormen, meditatie, contemplatie, maatschappelijk handelen

Faddegon, B.
Oud-Indische mystiek
[toespraak] door B. Faddegon. – Utrecht : Humanistisch Verbond, [1958]. – 16 p. ; 23 cm.
sign.: REL-2-2-FADD-1
Trefw.: religie, mystiek, India, hindoeïsme, brahmanisme, vedisme, indische godsdiensten, metafyscia

Farmer, S.A.
Syncretism in the west : Pico’s 900 theses (1486) : the evolution of traditional religious and philosophical systems
with text, transl. and comment. by S.A. Farmer. – 2nd printing. – Tempe, Arizona : Medieval & Renaissance Texts & Studies, 2003. – xv, 595 p. ; 24 cm. – (Medieval & Renaissance Texts & Studies ; Volume 167) . – select bibliography, subject index, index of names and works.
ISBN 0866982094
sign.: REL-2-2-PICO-3
Trefw.: religie, mystiek, filosofie, Pico della Mirandola, theologie, syncretisme, kosmologieën, Plato, Aristoteles, magie, Yates, divinaties, astrologie,

Ferguson, J.
Encyclopedie van de mystiek en de mysteriegodsdiensten
John Ferguson ; uit het Engels vertaald en voor het Nederlandse taalgebied bewerkt door Simon Vinkenoog. – Baarn : Het Wereldvenster, 1979. – 320 p. : ill. ; 25 cm.
Oorspr. titel: An illustrated encyclopaedia of mysticism and the mystery religions. – London : Thames and Hudson, 1976
ISBN 9029396083
sign.: REL-2-2-FERG-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mystiek, mysteriën, theosofie, encyclopedieën, naslagwerken

An illustrated encyclopaedia of mysticism and the mystery religions
John Ferguson. – London : Thames and Hudson, 1976. – 228 p. : ill. ; 24 cm.. – bibliography of secondary sources.
ISBN 0500270635
sign.: REL-2-2-FERG-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mystiek, mysteriën, theosofie, encyclopedieën, naslagwerken

Franck, F.
The book of Angelus Silesius : with observations by the ancient Zen masters 
Santa Fe : Bear & Company, 1985. – 145 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 0939680203
sign.: REL-2-2-FRAN-1
Trefw.: religie, mystiek, technieken, stelsels, Angelus Silesius, poëzie, zen-boeddhisme

Freitag, K.E.
Oude mysteriën moderne mystiek : van Gilgamesj tot Teilhard de Chardin
K.E. Freitag. – Deventer : Kluwer, 1966. – 182 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-2-2-FREI-1
Trefw.: religie, mystiek, bhagavad gita, Koran, gnosticisme, Teilhard de Chardin, Paulus, Mythras, Gilgamesj-epos, Al Ghasali, elixer de gelukzaligheid, mysteriën

Gardet, L.
Mystische Erfahrungen in nicht – christlichen Landern
Louis Gardet ; aus dem Französischen übertragen von Henriette und Wolfgang Kühne. – Freiburg : Verlag Alsatia, 1956. – 206 p. ; 22 cm. – (Sagesse et cultures)
Oorsp. titel: experiences mystiques en terres non chrétiennes
sign.: REL-2-2-GARD-1
Trefw.: religie, mystiek, christendom, soefisme, gebed, gnosis, mystieke ervaringen

Gaynor, F.
Dictionary of mysticism
edited by Frank Gaynor. – New York : Citadel Press, 1968. – [5], 208, [2] p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-2-GAYN-1a
Trefw.: religie, mystiek, naslagwerken, woordenboeken, theosofie, occultisme

edited by Frank Gaynor. – New York : Philosophical Library, 1953. – [5], 208 p. ; 24 cm. – (Midcentury Reference Library)
sign.: REL-2-2-GAYN-1
Trefw.: religie, mystiek, naslagwerken, woordenboeken, theosofie, occultisme

Ghose, S.
Mystics as a force for change
Sisirkumar Ghose. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1981. – xx, 153 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – references and notes, index.
ISBN 0835605477
sign.: REL-2-2-GHOS-1a
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, mystieke ervaringen, theosofie

Sisirkumar Ghose. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1981. – xx, 153 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – references and notes, index.
ISBN 0835605477
sign.: REL-2-2-GHOS-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, mystieke ervaringen, theosofie

Gichtel, J.G.
Theosophia practica : mit einer Einführung von Gerhard Wehr
Johann Georg Gichtel ; mit einer Einführung von Gerhard Wehr. – Freiburg im Breisgau : Aurum Verlag, 1979. – 34, viii, 149 p. : ill. ; 21 cm. – (Edition Imago solis)
Facsim. of: neue Auf. Berlin und Leipzig : C.U. Ringmacher, 1779
ISBN 359108106X
sign.: REL-2-2-GICH-2
Trefw.: religie, mystiek, esoterie, alchemie, hermetica, theosofie, praktische theosofie, antroposofie, Jacob Böhme, christendom, christelijke mystiek

Theosophia practica : traduit pour la première fois en Français
J.-G. Gichtel ; avec cinq figures en couleurs horst texte ; trad. pour la première fois en Français [de l’allem. par Paul Sédir ; publ. par René Philipon]. – Paris : Chamuel ; Bibliothèque Chacornac, [1897]. – 209, [6] p. : ill. ; 19 cm. – (Bibliothèque Rosicrucienne ; Première Série. – No. 4)
sign.: REL-2-2-GICH-1 (BWK1)
Trefw.: religie, mystiek, esoterie, alchemie, hermetica, theosofie, praktische theosofie, antroposofie, Jacob Böhme, christendom, christelijke mystiek

Greeley, A.M.
Extase, een vorm van gewaarworden
Andrew M. Greeley ; Nederlandse vertaling : Wim Witteveen. – De Toorts : Haarlem, 1975. – 143 p. ; 23 cm.
Oorspr. titel: Ecstasy: a way of knowing. – appendix, noten, index.
ISBN 9060201957
sign.: REL-2-2-GREE-1
Trefw.: religie, mystiek, extase, christendom, bewustzijnstoestanden

Gyselen, M.
Hoe menselijk is mystiek?
Mark Gyselen ; Paul S.J. Mommaers ; J.J.C. Marlet. – Baarn : Amboboeken, 1979. – 78 p. ; 21 cm.
ISBN 9026304579
sign.: REL-2-2-GYSE-1
Trefw.: religie, mystiek, visioenen, ziekte, gezondheid

Hanson, V.
The silent encounter : reflections on mysticism
edited by Virginia Hanson. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1974. – [8], 240 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – notes on contributors.
ISBN 0835604489
sign.: REL-2-2-HANS-1
Trefw.: theosofie, religie, mystiek, occultisme, wetenschap, religie, bewustzijn, zen, Carl Gustav Jung, Jacob Bohme, kunst, muziek, gedichten

Happold, F.C.
Mysticism : a study and an anthology
F.C. Happold. – London : Penguin Books, 1970. – 364 p. ; 19 cm. – (A Pelican Original) . – index.
sign.: REL-2-2-HAPP-1
Trefw.: religie, mystiek, bewustzijnservaringen, contemplatie, gebed, boeddhisme, soefisme, Dante, Christus, upanishads, Jezus

Harvey, A.
Dialogues with a modern mystic
Andrew Harvey and Mark Matousek. – 1st Quest ed. – Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1994. – 274 p. : portr. ; 23 cm. – (Quest Books)
ISBN 0835607046
sign.: REL-2-2-HARV-1
Trefw.: religie, mystiek, theosofie, spiritualiteit, filosofie, de Moeder, geheime vrouwelijkheid, feminisme, dood, occultisme, visioenen

Hodgson, G.E.
English mysticism
by Geraldine E. Hodgson. – 1st impr. – London, Oxford : A.R. Mowbray & Co, 1922. – xi, 387 p. ; 19 cm.. – index.
sign.: REL-2-2-HODG-1
Trefw.: religie, mystiek, Engels mysticisme, mystieke systemen, Middeleeuwen, 17e eeuw

Howard, V.
The mystic path to cosmic power
Vernon Howard. – reward ed. – New York : Parker Publishing Company, 1973. – 260 p. ; 21 cm.
ISBN 6627957
sign.: REL-2-2-HOWA-1
Trefw.: religie, mystiek, kosmologie, lliefde, geluk, gids, beschermentel

Huber, G.
Âkâça, der mystische Raum
Guido Huber ; [einf. von Peter Ringger]. – 1. Aufl. – Zürich : Origo Verlag, 1955. – 96 p. ; 21 cm. – (Lehre und Symbol)
sign.: REL-2-2-HUBE-1
Trefw.: religie, mystiek, bewustzijnsveranderingen, yoga, gebieden, Akasha, symboliek

Inge, W.R.
Mysticism in religion
W.R. Inge. – London : Hutchinson’s University Library, [1947]. – 168 p. ; 23 cm. – (The Senior series) . – bibliography, index.
sign.: REL-2-2-INGE-1
Trefw.: religie, mystiek, symboliek, mythen, Nieuwe Testament, persoonlijkheid, Plotinus, filosofie, christendom

Israel, M.
An approach to mysticism : six lectures delivered at the College of Psychic Studies in 1968
Marin, M.B. Israel. – Kent : The Mysticism Committee of the Churches’Fellowship for Psychical and Spiritual Studies and of the College of Psychic Studies, 1968. – 49 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-2-ISRA-1
Trefw.: religie, mystiek, lezingen, bewustzijnservaringen, God, mystieke ervaringen, onsterfelijkheid, leven na de dood, spiritisme, reïncarnatie

Johnson, W.
The still point : reflections on zen and christian mysticism
William Johnston. – New York, Evanston, San Francisco, London : Harper & Row, 1971. – xv, 202 p. ; 18 cm.. – index.
ISBN 060802278
sign.: REL-2-2-JOHN-1
Trefw.: religie, mystiek, zen, christendom, zen-boeddhisme, christelijke mystiek

Jones, R.H.
Mysticism examined : philosophical inquiries into mysticism
Richard H. Jones. – Albany : State University of New York Press, 1993. – vii, 304 p. ; 23 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-2-2-JONE-1
Trefw.: religie, mystiek, upanishads, taoisme, godsdienst, Jung, boeddhisme, filosofie, moraal

Jong, S. de
Varen naar de overkant : een vergelijking van oosterse en westerse mystiek
S. de Jong. – Kampen : J.H. Kok, 1987. – 196 p. ; 21 cm.. – beknopte bibliografie.
ISBN 9024234425
sign.: REL-2-2-JONG-2
Trefw.: religie, mystiek, oosten, westen, geschiedenis, hindoeïsme, islam, boeddhisme,

Kabir
Couplets from Kabir 
[Kabir] ; edited, translated, and compiled by G.N. Das ; with a foreword by Ranganath Mishra, with an introduction by J.M. Mohanty . – repr. – Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 2005. – xxxii, 132 p. ; 22 cm.
Poems ; English and Hindi ; Translations in prose and verse. – glossary, select bibliography.
ISBN 8120809351
sign.: REL-2-2-KABI-2
Trefw.: religie, poëzie

Kabir
[Kabir] ; door Frederik van Eeden ; naar het Engelsch van Evelyn Underhill en Rabindranath Tagore ; geaut. vert. – Amsterdam : W. Versluys, 1916. – 143 p. ; 16 cm.
Vert. van: One hundred poems of Kabir. – Madras [etc.] : MacMillan, 1915
sign.: REL-2-2-KABI-1
Trefw.: literatuur, Rabindranath Tagore, filosofie, soefisme, islam, poezie, gedichten, esoterie, mystiek

[Kabir] ; door Frederik van Eeden ; naar het Engelsch van Evelyn Underhill en Rabindranath Tagore ; geaut. vert. – 2e dr. – Deventer : Kluwer, 1950. – 98 p. ; 18 cm.
Vert. van: One hundred poems of Kabir. – Madras [etc.] : MacMillan, 1915 ; 1e dr.: Amsterdam, Versluys 1916
sign.: REL-2-2-KABI-1
Trefw.: literatuur, Rabindranath Tagore, filosofie, soefisme, islam, poezie, gedichten, esoterie, mystiek

[Kabir] ; door Frederik van Eeden ; naar het Engelsch van Evelyn Underhill en Rabindranath Tagore ; geaut. vert. – 2e dr. – Deventer : Kluwer, 1950. – 98 p. ; 18 cm.
Vert. van: One hundred poems of Kabir. – Madras [etc.] : MacMillan, 1915 ; 1e dr.: Amsterdam, Versluys 1916
sign.: REL-2-2-KABI-1a
Trefw.: literatuur, Rabindranath Tagore, filosofie, soefisme, islam, poezie, gedichten, esoterie, mystiek

Kingsland, W.
An anthology of mysticism and philosophy
William Kingsland. – Montana : Kessinger Publishing company, 19XX. – xii, 305 p. ; 26 cm.. – bibliography.
ISBN 1564592987
sign.: REL-2-2-KING-1
Trefw.: religie, mystiek, filosofie, theosofie, bewustzijn, karma, leven na de dood, reïncarnatie, evolutie, vrije wil, God

Kleef, B.A. van
Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Underhill, Evelyn ; geautoriseerde vertaling (naar de6e druk 1948), A.J.H. van Leeuwen. – 2e dr. – Utrecht : Uitgeverij Theosofische Vereniging Ned., 1978. – 171 p. ; 18 cm. – (Lotusreeks)
Oorspr. titel: Practical mysticism for normal people / Adyar, London : Theosophical Publishing House, 1914
ISBN 9061750172
sign.: REL-2-2-UNDE-1a
Trefw.: geschiedenis Katholieke Kerk

Kluytmans, L.
Goden en demonen : mystiek uit de [oude] Peel
Leo Kluytmans. – [Deurne] : [Palus], [1973-’74]. – 124 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-2-2-KLUY-1
Trefw.: mystiek, religie, De Peel, goden, demonen, bijgeloof

Koyré, A.A.
Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siècle
Alexandre Koyré. – [Paris] : Éditions Gallimard, 1971. – 184, [8] p. ; 17 cm. – (Idées ; 233) . – dernières parutions.
sign.: REL-2-2-KOYR-1
Trefw.: religie, mystiek, Caspar Schwenkfeld, Sebastian Franck, Valentin Weigel, Theophrastus Paracelsus, spiritisme, alchemie, esoterie, Duitsland, biografieën, esoterische wetenschappen, 1500-1600

Kruisheer, J.
De inwijdingsriten mythen en legenden der oude mysterien
J. Kruisheer. – ‘s-Gravenhage : Boucher, 1955. – [7], 251 p. ; 24 cm.
sign.: REL-2-2-KRUI-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mysteriën, mythologie, inwijdingen, legenden, oudheid, graallegenden, Jezus, griekse mysteriën, Egypte, Steen der Wijzen, symboliek, alchemie, theosofie, evolutie, onsterfelijkheid, reïncarnatie, geluid

J. Kruisheer. – ‘s-Gravenhage : Boucher, 1969. – [7], 251 p. ; 24 cm.
sign.: REL-2-2-KRUI-1a
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mysteriën, mythologie, inwijdingen, legenden, oudheid, graallegenden, Jezus, griekse mysteriën, Egypte, Steen der Wijzen, symboliek, alchemie, theosofie, evolutie, onsterfelijkheid, reïncarnatie, geluid

De mystiek in den Islam
door J. Kruisheer. – Weltevreden : Theos. Boekhandel “Minerva”, 1927. – 75 p. ; 16 p.
sign.: REL-2-2-KRUI-1
Trefw.: religie, mystiek, islam, Koran, Taubah, Baka, bekering, verlossing, soefisme, theosofie

door J. Kruisheer. – Weltevreden : Theos. Boekhandel “Minerva”, 1927. – 75 p. ; 16 p.
sign.: REL-2-2-KRUI-1
Trefw.: religie, mystiek, islam, Koran, Taubah, Baka, bekering, verlossing, soefisme, theosofie

Leeuw, G. van der
Mystiek
door G. van der Leeuw. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1924. – 40 p. ; 24 cm. – (Geschriften uitgegeven van wege de studie-commissie der Ethische Vereeniging ; Eerste Serie, No. 4 )
sign.: REL-2-2-LEEU-1
Trefw.: religie, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, theosofie

Lehmann, E.
Mystiek : heidensche en christelijke
E. Lehmann ; naar het Deensch van E. Lehmann te Kopenhagen door Jacq. E. van der Waals. – geautoriseerde uitgave. – Utrecht : H. Honig, 1908. – 256 p. ; 21 cm.. – nawerkingen.
sign.: REL-2-2-LEHM-1
Trefw.: religie, mystiek, heidendom, christendom, China, India, Perzië, Griekenland

Marquette, J. de
Introduction to comparative mysticism
by Jaques de Marquette. – New York : Philosophical Library, 1949. – 229 p. ; 22 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-2-2-MARQ-1
Trefw.: religie, mystiek, vergelijkende godsdienstwetenschappen, christendom, theologie, boeddhisme, natuur, hindoeïsme

Modern mystic : and monthly science review : a monthly journal devoted to the study of mysticism and the occult sciences [Tijdschrift] 
Trefw.: religie, mystiek, tijdschriften, wetenschap, occultisme

Monod de Froideville, W.E.
Terug naar het zelf : een wereldbeschouwing op de grondslag der beleving
Willibald E. Monod de Froideville. – Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1948. – 214 p. ; 20 cm.
sign.: REL-2-2-MONO-1
Trefw.: religie, mystiek, existentialisme, transcedentie, occultisme, boeddhisme, filosofie, taoïsme, soefisme, Socrates, Meister Eckhart, Jung, meditatie, gebeden

Willibald E. Monod de Froideville. – Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1948. – 214 p. ; 20 cm.
sign.: REL-2-2-MONO-1
Trefw.: religie, mystiek, existentialisme, transcedentie, occultisme, boeddhisme, filosofie, taoïsme, soefisme, Socrates, Meister Eckhart, Jung, meditatie, gebeden

Mulder, N.
De stille kracht van Java : een antropoloog tussen magie en mystiek in de jaren zeventig
Niels Mulder . – Rijswijk : Elmar, 2005. – 264 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9038915888
sign.: REL-2-2-MULD-1
Trefw.: Java, mystiek, magie, maatschappelijke ontwikkeling

Mystical
Mystical rites and rituals : initiation and fertility rites, sacrifice and burial customs, incantations and ritual magic
Quarry Bay : Octopus Books Limitid, 1975. – 124 p. : ill. ; 31 cm.. – index.
ISBN 0706404491
sign.: REL-2-2-MYST-1
Trefw.: religie, mystiek, inwijdingen, initiaties, vruchtbaarheidsriten, offergebruiken, begrafenisgebruiken, aanroepingen, magie, rituelen, esoterie

Mystieke
Een mystieke visie op het huidig wereldgebeuren : cosmische krachten behulpzaam bij het scheppen op aarde van een Universele Beschaving ; De spirituele werkzaamheid van de “Jagat Guru” bij het aanvangen van een nieuw ontwikkelingstijdperk
Rotterdam : Stichting “Dienst aan de Jagat Guru”, 19XX. – 81 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-2-MYST-2
Trefw.: religie, mystiek, cosmologie, astrologie, spiritualiteit, Jagat Guru, planeten

Rotterdam : Stichting “Dienst aan de Jagat Guru”, 19XX. – 81 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-2-MYST-2a
Trefw.: religie, mystiek, cosmologie, astrologie, spiritualiteit, Jagat Guru, planeten

Rotterdam : Stichting “Dienst aan de Jagat Guru”, 19XX. – 81 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-2-PION-1
Trefw.: religie, mystiek, cosmologie, astrologie, spiritualiteit, Jagat Guru, planeten

Het mystieke leven: maandblad voor geestelijke ontwikkeling [Tijdschrift] 
Trefw.: religie, mystiek, tijdschriften, geestelijke ontwikkeling

Nes, H.M.
De nieuwe mystiek
door H.M. van Nes. – 2e dr. – Rotterdam : J.M. Bredée, 1901. – [6], 214 p. ; 20 cm.. – register.
sign.: REL-2-2-NES-1
Trefw.: religie, mystiek, vergelijkende godsdienstwetenschappen, theosofie, H.P. Blavatsky, Annie Besant, Theosofische Vereniging, grondstellingen, reïncarnatie, karma, spiritisme, occultisme, magie, satanisme, E. Swedenborg, boeddhisme, cultus, Essenen, Sar Peladan, letterkunde

Newberg, A.
Waarom God niet verdwijnt : de neurologie van mystieke en religieuze ervaringen
Andrew B. Newberg ; Eugene G. D’Aquili ; Vince Rause. – Utrecht : Het Spectrum, 2002. – 208 p. ; 22 cm.
Vert. van: Why God won’t go away. – noten, bibliografie, register.
ISBN 9027474869
sign.: REL-2-2-NEWB-1
Trefw.: spiritualiteit, mystiek, bewustzijn, hersenen, spiritualiteit, neurologie, spiritualiteit, neurologie, religie, eenheid, meditatie, bidden, God

Newlandsmith, E.
De tempel der liefde
door Ernest Newlandsmith ; uit het engelsch vert. – Amsterdam : Kruyt, 1910. – 67 p. ; 15 cm. – (Vereniging tot Weder-Uitgave van Mystieke Geschriften ; IV)
sign.: REL-2-2-NEWL-1
Trefw.: religie, mystiek, liefde, God

Nieuwenhuijze, C.A.O.
Samsu ‘l-Din van Pasai : bijdrage tot de kennis der Sumatraansche mystiek
door Christoffel Anthonie Olivier van Nieuwenhuijze. – Leiden : Bril, 1945. – VIII, 418 p. ; 24 cm.. – lijst van aangehaalde plaatsen, lijst van aangehaalde Qurantektsen, index.
sign.: REL-2-2-NIEU-1
Trefw.: religie, mystiek, Sumatra, Indonesië, culturele antropologie

Otto, R.
Mysticism east and west : a comparitive analysis of the nature of mysticism
Rudolf Otto. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing Society, 1987. – ix, 256 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – appendix.
sign.: REL-2-2-OTTO-1
Trefw.: religie, mystiek, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mystici, metafysica, atman, ziel, religie, maya, contemplatie, geest, filosofie, advaita, ethiek, Eckhart, Sankara, bevrijding, theosofie

Mystique d’orient et mystique d’occident : distinction et unitè
Rudolf Otto ; traduction et prèface de Jean Gouillard. – Paris : Payot, 1951. – 268 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque Scientifique)
sign.: REL-2-2-OTTO-2
Trefw.: religie, mystiek, vergelijkende godsdienstwetenschappen, mystici, metafysica, atman, ziel, religie, maya, contemplatie, geest, filosofie, advaita, ethiek, Eckhart, Sankara, bevrijding, theosofie

Oxford
The Oxford book of English mystical verse
chosen by D.H.S. Nicholson and A.H.E. Lee. – Oxford : Clarendon Press, 1969. – xv, 644 p. ; 20 cm.. – index of authors, index of first lines.
sign.: REL-2-2-OXFO-1
Trefw.: religie, mystiek

Pacheu, J.
Psychologie des mystiques chrétiens : les faits: le poème de la conscience, Dante et les mystiques 
Jules Pacheu. – Paris : Perrin et Cie, 1909. – 399 p. ; 19 cm. – (Librarie académique)
sign.: REL-2-2-PACH-1
Trefw.: religie, mystiek, christelijke mystiek, Dante, bewustzijn, verlichting, transformatie, christenen, psychologie

Pico della Mirandola, G.
On the dignity of man ; On being and the one ; Heptaplus
Pico della Mirandola ; with an introduction Paul J.W. Miller ; translated by Charles Glenn Wallis ; Paul J.W. Miller ; Douglas Carmichael. – reprinted. – Indianapolis; Cambridge : Hackett Publishing Company, 1998. – xxxii, 174 p. ; 22 cm.. – biographical note, selected bibliography, note on the text.
ISBN 0872203972
sign.: REL-2-2-PICO-4
Trefw.: religie, mystiek, filosofie

Over de menselijke waardigheid
Giovanni Pico della Mirandola e concordia ; deze vert. werd gemaakt door J. Hemelrijk naar de Latijnse uitg. van Eugenio Garin, Firenze 1942. – Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1968. – 56 p. ; 20 cm.. – aantekeningen.
sign.: REL-2-2-PICO-2a
Trefw.: religie, filosofie, mystiek

Giovanni Pico della Mirandola e concordia ; deze vert. werd gemaakt door J. Hemelrijk naar de Latijnse uitg. van Eugenio Garin, Firenze 1942. – Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1968. – 56 p. ; 20 cm.. – aantekeningen.
sign.: REL-2-2-PICO-2
Trefw.: religie, filosofie, mystiek

Pico della Mirandola, Giovanni
Ausgewahlte Schriften : Briefe von und an Pico — Heptaplus — Das Sein und die Einheit — Über die Würde des Menschen — Aus der Apologie — Aus dem Gebet an Gott — Gegen die Astrologie
G. Pico della Mirandola ; übers. und eingel. von A. Liebert. – Jena und Leipzig : Diederichs, 1905. – 293 p. ; 20 cm.
sign.: REL-2-2-PICO-1
Trefw.: religie, mystiek, Pico della Mirandola, filosofie, astrologie, theologie, elementalen, engelen

Praag, H. van
De acht poorten der zaligheid : wegen en vormen der mystiek
H. van Praag. – Naarden : A.J.G. Strengholt, 1972. – 182 p. : ill. ; 24 cm.. – literatuurlijst, lijst van illustraties.
ISBN 9060102797
sign.: REL-2-2-PRAA-1
Trefw.: religie, mystiek, zaligheid, kabbala, zen boeddhisme, yoga, Lao-tseu, christendom, karma, geestelijke verlichting, esoterie

Prantl, M.
Kerstrozen : mystiek in bloei
Max Prantl. – Deventer : Van Gemert, 2002. – 212 p. : foto’s, tek.. ; 21 cm.
ISBN 9080653438
sign.: REL-2-2-PRAN-4
Trefw.: religie, mystiek

Licht aus der Herzmitte : Dokumente einer Erleuchtung
Max Prantl. – 1. Auflage. – Freiburg im Breisgau : Verlag Hermann Bauer, 1985. – 329 p. ; 19 cm. – (Esotera-Taschenbücherei)
ISBN 376260617X
sign.: REL-2-2-PRAN-1
Trefw.: religie, mystiek, verlichting, esoterie

Der Mensch ohne Angst
Max Prantl. – Innsbruck : Universitätsverlag Wagner, [1949]. – 329 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-2-PRAN-5
Trefw.: religie, mystiek, angst, mensheid, esoterie

Onbegrepen licht : mystieke verantwoordelijkheid
Max Prantl ; vertaald uit het Duits door A. van Gemert. – Deventer : Stichting Max Prantl, 2001. – [10], 246 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 908065342X
sign.: REL-2-2-PRAN-3
Trefw.: religie, mystiek, esoterie

Het stralende hart : authentiek verslag van een verlichting
Max Prantl ; inl. Johannes Zeisel ; over de mens Max Prantl [door] Lotte Ingrisch ; [vert. uit het Duits] door A. van Gemert. – Deventer : Stichting Max Prantl, 2001. – [19], 268 p. : ill. ; 21 cm.
Oorspr. uitg.: Licht aus der herzmitte, Freiburg im Breisgau : Verlag Hermann Bauer, 1985
ISBN 9080653411
sign.: REL-2-2-PRAN-2
Trefw.: religie, mystiek, verlichting, esoterie

Prel, K. du
The philosophy of mysticism I
by Carl du Prel ; preface by C.C. Massey ; transl. from the German by C.C. Massey. – London : Redway, 1889. – xxviii, 332 p. ; 23 cm. – (Vol I.)
sign.: REL-2-2-PREL-1I
Trefw.: religie, filosofie, mystiek, dromen, slapen, somnabulisme, metafysica, ego, tijd, diagnostiek, gezondheid

The philosophy of mysticism II
by Carl du Prel ; transl. from the German by C.C. Massey. – London : Redway, 1889. – 332 p. ; 23 cm. – (Vol. II)
sign.: REL-2-2-PREL-1II
Trefw.: religie, mystiek, filosofie, herinneringen, dromen, somnabulisme, sterven, bewustzijn, reïncarnatie, ziel, transcedentie, dualisme, universum, ethiek

Preuss, K.Th.
Glauben und Mystik im Schatten des höchsten Wesens
K.Th. Preuss. – Leipzig : Hirschfield, 1926. – 61 p. ; 24 cm.
sign.: REL-2-2-PREU-1
Trefw.: religie, mystiek, geloof, heilige, goedheid, natuurvolken

Priem, G.H.
Maeterlinck en de mystiek
[G.H. Priem]. – z.p. : z.u., 19XX. – 8 p. ; 21 cm.
sign.: REL-2-2-PRIE-1
Trefw.: religie, mystiek, Maurice Maeterlinck

Récéjac, E.
Essay on the bases of the mystic knowledge
by E. Récéjac ; translated by Sara Carr Upton. – New York : C. Scribner’s Sons, 1899. – 287 p. ; 21 cm.
Translation of Essai sur les fondements de la connaissance mystique. – Paris : Félix Alcan, 1897
sign.: REL-2-2-RECE-1
Trefw.: religie, mystiek, essays, kennis, denken, bewustzijn, filosofie, symboliek, ethiek

Riko, A.J.
Louise Lateau en andere mystieken : met afbeeldlingen en volledige lijst der gestigmatiseerden van 1186 tot op onze dagen
door A.J. Riko. – Amsterdam : C.L. van Langenhuysen, 1891. – VIII, 249 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: REL-2-2-RIKO-1
Trefw.: religie, mystiek, Louise Lateau, mystici, stigmata

Rinkes, D.A.
Abdoerraoef van Singkel : bijdrage tot de kennis van de mystiek op Sumatra en Java
door Douwe Adolf Rinkers. – Heerenveen : Electrische drukkerij Nieuwsblad van Friesland “Hepkema”, 1909. – X, 144 p. ; 24 cm.. – index, bijlage.
sign.: REL-2-2-RINK-1
Trefw.: religie, mystiek, Sumatra, Java, Abdoerraoef van Singkel, islam, proefschriften

Roach, R.
A christian theosophic vision
by Richard Roach ; edited and introduced by Robert J. Faas. – St. Paul, Minnesota : New Grail, 2006. – 92 p. : ill. ; 23 cm. – (A Grailstone Book ; Hidden sourceworks of Christian spirituality ; V. 2)
ISBN 1596500034
sign.: REL-2-2-ROAC-1
Trefw.: religie, mystiek, christedom, mystiek, hermetica, regeneratie, symboliek

Robertson, J.
The golden thread of oneness : a journey inward to the universal consciousness
Jon Robertson and the editors of the A.R.E.. – 1st printing. – Virginia Beach : A.R.E. Press, 1997. – xi, 122 p. ; 21 cm. – (A.R.E. [Sponsoring] Membership Series)
ISBN 0876043929
sign.: REL-2-2-ROBE-1
Trefw.: religie, mystiek, spiritualiteit, bewustzijn, universaliteit, Edgar Cayce, universeel bewustzijn, evolutie, meditaties

Rolle de Hampole, R.
The fire of love or melody of love, and the mending of live or rule of living
[Richard Rolle de Hampole] ; translated by Richard Mysin from the “Incendium amoris” and the “De Emendatione vitae” of Richard Rolle,… ; edited and done into modern English by Frances M. M. Comper, with an introduction by Evelyn Underhill . – London : Methuen & Co, 1914. – lxii, 278 , 8, 31 p. : with an frontispiece in colour. ; 20 cm.. – notes, bibliography, glossary.
sign.: REL-2-2-ROLL-1
Trefw.: religie, mystiek, liefde, kluizenaar, goddelijke drie-eenheid, contemplatie, meditatie, vasten, spiritualiteit, middeleeuwen, God, devotie

Rousselle, E.
Mysterium der Wandlung : der weg zur Vollendung in den Weltreligionen
Erwin Rousselle. – Darmstadt : Otto Reichl Verlag, 1923. – 194 p. ; 19 cm. – (Leuchter=Bücher)
sign.: REL-2-2-ROUS-1
Trefw.: religie, voleindiging, mystiek

Sampson, H.E.
The true mystic
by Holen E. Sampson. – London : William Rider & Son, 1914. – x, 201 p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-2-SAMP-1
Trefw.: religie, mystiek, gnosticisme, christendom, Essenen, hebreeuwse mystici, theosofie

Scharfstein, B.A.
Mystiek ervaren : totaal ervaringen voorbij de grenzen van het ego
Ben-Ami Scharfstein ; vert. [uit het Engels] door Coen van den Ente. – Katwijk aan Zee : Servire, 1987. – 200 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel : Mystical experience. – noten, index.
sign.: REL-2-2-SCHA-1
Trefw.: religie, mystieke ervaringen, mystiek, psychoanalyse, Freud, Pantanjali

Schlötermann, H.
Mystik : in der Religionen der Völker
Heinz Schlötermann. – München : Ernst Reinhardt Verlag, 1958. – 125 p. ; 20 cm.. – Literatur.
sign.: REL-2-2-SCHL-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme

Sédir
Les forces mystiques et la conduite de la vie
Sédir. – troisième ed. – Paris : Bibliothèque Universell a.M. Beaudelot, 1916. – 206 p. ; 23 cm.
sign.: REL-2-2-SEDI-1
Trefw.: religie, mystiek, christendom, dood, meesters, geesten, leven

Serebrov, K.
De Moskouse mystieke ondergrondse : hermetische traditie 
Konstantin Serebrov ; [vert. uit het Russisch: M. Toonen … et al. ; red.: M. Toonen]. – Den Haag : Serebrov Boeken, 2003. – xiv, 565 p. : ill. ; 21 cm. – (Ontmoeting met etherische inwijding ; Tweede boek)
ISBN 9080632155
sign.: REL-2-2-SERE-1
Trefw.: religie, esoterie, Moskouse ondergrondse, alchemie, mystiek, symoboliek, verhalen, filosofie, levenskunst

Slavenburg, J.
Mystiek en spiritualiteit : een reis door het tijdloze
Jacob Slavenburg . – Deventer : Ankh-Hermes, 1994. – 154 p. ; 21 cm. – (Hermesreeks ; 14) . – register.
sign.: REL-2-2-SLAV-1
Trefw.: mystiek, boeddhisme, taoisme, soefisme, joodse mystiek, christelijke mystiek, mystici, Hildegard von Bingen, Hadewijch, Bernard van Clairvaux, Eckehart, Ruusbroec, Teresa van Avila, Jan van het Krus, jacob Böhme, Evelyn Underhill, Simone Weil, Dag Hammarskjöld, Teilhard de Chardin

Small, J.
Becoming a practical mystic : creating purpose for our spiritual future
Jacquelyn Small. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 1998. – XIII, 192 p. : ill. ; 19 cm. – (Quest Books)
ISBN 0835607704
sign.: REL-2-2-SMAL-1
Trefw.: religie, mystiek, theosofie, spiritualiteit

Spencer, S.
Mysticism in world religion
Sidney Spencer. – Meddlesex : Penguin Books, 1963. – 363 p. ; 18 cm. – (a Pelican Original ; 7/6) . – bibliography, index.
sign.: REL-2-2-SPEN-1
Trefw.: religie, mystiek, wereldgodsdiensten, hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, Confucius, Griekse mystiek, hebreeuwse mystiek, jodendom, christendom, islam

Spurgeon, C.F.E.
Mysticism in English literature
Caroline F. E. Spurgeon. – Cambridge : University press, 1927. – 168 p. ; 17 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-2-2-SPUR-1
Trefw.: religie, mystiek, literatuur, filosofie, Engeland

Stace, W.T.
Mysticism and philosophy 
by Walter T. Stage. – London : MacMillan & Co Ltd, 1961. – 349 p. ; 23 cm.. – index.
sign.: REL-2-2-STAC-1
Trefw.: religie, mystiek, filosofie, mystieke systemen, ethiek, onsterfelijkheid, letterkunde, logica, dualisme, evolutie, bewustzijn, reïncarnatie

The teachings of the mystics; being selections from the great mystics and mystical writings of the world
Walter T. Stace. – New York : The New American Library, 1960. – 240 p. ; 18 cm. – (A Mentor Book ; MD306)
sign.: REL-2-2-STAC-1
Trefw.: religie, mystiek, leringen, mystieke systemen, geschriften, mystici

Suzuki, D.T.
Mysticism : christian and buddhist
Daisetsu Teitaro Suzuki. – London : George Allen & Unwin, 1970. – 214 p. ; 19 cm.
ISBN 0041490177
sign.: REL-2-2-SUZU-1
Trefw.: religie, mystiek, mystieke systemen, boeddhisme, christendom, Meister Eckhart

Tuckett, I. LL.
Mysticism and the way out : delivered at South Place Institute on march 28, 1920
by Ivor LL. Tuckett. – London : Watts & Co, 1920. – 48 cm. ; 17 cm. – (Conway Memorial Lecture)
sign.: REL-2-2-TUCK-1
Trefw.: mystiek, religie

Underhill, E.
Collected papers of Evelyn Underhill
Evelyn Underhill ; edited by Lucy Menzies ; with an introduction by Lumsden Barkway. – London : Longmans, Green and Co, 1946. – 207 p. ; 17 cm.
sign.: REL-2-2-UNDE-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, gebeden, leraren, aanbidding, onderwijs

Concerning the inner life with the house of the soul
by Evelyn Underhill. – London : Methuen & Co, 1947. – 149 p. ; 19 cm.
ISBN 5046U
sign.: REL-2-2-UNDE-2
Trefw.: religie, mystiek, innerlijk leven, heiligen, ziel, mystieke systemen

The essentials of mysticism : and other essays
by Evelyn Underhill. – London & Toronto : J.M. Dent & Sons, 1920. – 245 p. ; 20 cm.
sign.: REL-2-2-UNDE-3
Trefw.: religie, mystiek, mystieke systemen, spirituele ontwikkeling, ziel, wil, intellect, gebed, Plotinus, gebed, boetedoening

Immanence : a book of verses
by Evelyn Underhill. – London : J.M. Dent & Sons, 1913. – 83 p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-2-UNDE-4
Trefw.: religie, mystiek, essays, mysticisme, immanentie, gedichten, verzen

Man and the supernatural
by Evelyn Underhill. – New York : E.P. Dutton & Co, 1931. – xi, 252 p. ; 20 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-2-2-UNDE-5
Trefw.: religie, mystiek, symbolen, sacrementen, gebed, parapsychologie, bovennatuurlijke, reïncarnatie, gebeden

The mystic way : a psychological study in christians origins
by Evelyn Underhill. – London and Toronto : J.M. Dent & Sons, 1913. – xiv, 395 p. ; 22 cm.. – list of authorities cited, table of new testament quotations, index.
sign.: REL-2-2-UNDE-6
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, christendom, kerk, verlichting, transcendentie, liturgie, psychologie, christologie, christelijke mystiek, heiligen, Logos, evangelën

Mysticism : a study in the nature and development of man’s spiritual consciousness
by Evelyn Underhill. – 10th ed. – London : Methuen & Co, 1923. – xv, 600, 8 p. ; 23 cm.. – appendix, bibliography, index.
sign.: REL-2-2-UNDE-7
Trefw.: religie,mystiek, spiritueel bewustzijn, psychologie, theologie, symbolen, magie, zelf, visioenen, contemplatie, extase, geschiedenis

Practical mysticism : a little book for normal people
by Evelyn Underhill. – London and Toronto : J.M. Dent & Sons, 1919. – xv, 163 p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-2-UNDE-8
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, theosofie, werkelijkheid, meditatie, bezinning, bewustzijn, liefde, wilskracht, contemplatie, mystieke leven

Praktische mystiek voor gewone mensen
door Evelyn Underhill ; geautoriseerde vertaling (naar de 6e dr. 1948), A.J.H. van Leeuwen. – 2e dr. – Utrecht : Uitgeverij Theosofische Vereniging Ned., 1978. – 171 p. ; 18 cm. – (Lotusreeks)
Oorspr. titel: Practical mysticism for normal people / Adyar, London : Theosophical Publishing House, 1914
ISBN 9061750172
sign.: REL-2-2-UNDE-9a
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, theosofie, werkelijkheid, meditatie, bezinning, bewustzijn, liefde, wilskracht, contemplatie, mystieke leven

Underhill, Evelyn ; geautoriseerde vertaling (naar de6e druk 1948), A.J.H. van Leeuwen. – Utrecht : Uitgeverij Theosofische Vereniging Ned., 1978. – 171 p. ; 18 cm. – (20 cm)
Oorspr. titel: Practical mysticism for normal people / Adyar, London : Theosophical Publishing House, 1914
ISBN 9061750172
sign.: REL-2-2-UNDE-1a
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, theosofie, werkelijkheid, meditatie, bezinning, bewustzijn, liefde, wilskracht, contemplatie, mystieke leven

door Evelyn Underhill ; geautoriseerde vertaling (naar de 6e dr. 1948), A.J.H. van Leeuwen. – Utrecht : Uitgeverij Theosofische Vereniging Ned., 1963. – 171 p. ; 18 cm.
Oorspr. titel: Practical mysticism for normal people / Adyar, London : Theosophical Publishing House, 1914
sign.: REL-2-2-UNDE-9
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, theosofie, werkelijkheid, meditatie, bezinning, bewustzijn, liefde, wilskracht, contemplatie, mystieke leven

door Evelyn Underhill ; geautoriseerde vertaling (naar de 6e dr. 1948), A.J.H. van Leeuwen. – Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1963. – 171 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: Practical mysticism for normal people / Adyar, London : Theosophical Publishing House, 1914
sign.: REL-2-2-UNDE-1b
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, theosofie, werkelijkheid, meditatie, bezinning, bewustzijn, liefde, wilskracht, contemplatie, mystieke leven

door Evelyn Underhill ; geautoriseerde vertaling (naar de 6e dr. 1948), A.J.H. van Leeuwen. – 2e dr. – Utrecht : Uitgeverij Theosofische Vereniging Ned., 1978. – 171 p. ; 18 cm. – (Lotusreeks)
Oorspr. titel: Practical mysticism for normal people / Adyar, London : Theosophical Publishing House, 1914
ISBN 9061750172
sign.: REL-2-2-UNDE-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, theosofie, werkelijkheid, meditatie, bezinning, bewustzijn, liefde, wilskracht, contemplatie, mystieke leven

Praktische mystiek voor nuchtere mensen
Evelyn Underhillvertaald en ingeleid door Jean-Jacques Suurmond ; vertaald en ingeleid door Jean-Jacques Suurmont. – Gent, Baarn : Carmelitana, Ten Have, 2001. – 141, [3] p. ; 20 cm. – (Mystieke teksten & thema’s ; 18)
Oorspr. titel: Practical mysticism, 1914
ISBN 9025952577
sign.: REL-2-2-UNDE-10
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, mystieke systemen, theosofie, werkelijkheid, meditatie, bezinning, bewustzijn, liefde, wilskracht, contemplatie, mystieke leven

Velde, M. van de
Maagdelijkheid der mystiek en de grijns van het okkulte
door Marcel van de Velde. – Soest : Zonneveld ; Jef Hinderdael, 19XX. – 13 p. ; 16 cm.
sign.: REL-2-2-VELD-2
Trefw.: religie, mystiek, occultisme

Velde, M. van der
Mystiek boeksken der liefde
door Marcel van de Velde. – Amsterdam : Duwaer & Zonen, 19XX. – 15 p. ; 13 cm.
sign.: REL-2-2-VELD-1
Trefw.: religie, mystiek, liefde

Vezzani, V.
Le mysticisme dans le monde : le mysticisme occidental des origines a la gnose. Le mysticisme du proche-orient juif et musulman. Phases et aspects du mysticisme chrétien. Phases et aspects du mysticisme Indien. La mystique de l’extrême-orient. Le mysticisme et la vie de l’esprit
Vittorino Vezzani ; traduction de Jean Gouillard. – Paris : Payot, 1955. – 419 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque Scientifique)
sign.: REL-2-2-VEZZ-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, geest, wereldgodsdiensten, gnosticisme, jodendom, islam, India

Vloemans, A.
Philosophische mystiek
door Antoon Vloemans. – ‘s-Gravenhage : H.P. Leopolds, 1956. – 158 p. ; 24 cm.
sign.: REL-2-2-VLOE-1
Trefw.: religie, filosofie, mystiek, Griekse mysteriën, wetenschap, kunst, mysticisme, verstand, mannelijke, vrouwelijke, extase

door Antoon Vloemans. – ‘s-Gravenhage : H.P. Leopolds, 1956. – 158 p. ; 24 cm.
sign.: REL-2-2-VLOE-1
Trefw.: religie, filosofie, mystiek, Griekse mysteriën, wetenschap, kunst, mysticisme, verstand, mannelijke, vrouwelijke, extase

Vorster, D.A.
Mystiek
door D.A. Vorster. – Zeist : J. Ploegsma, 1926. – 148 p. ; 22 cm.
sign.: REL-2-2-VORS-1
Trefw.: religie, mystiek, ziel, extase, contemplatie, duistere nacht, Christus, geestelijk leven, heiligen, christelijke mystiek, spiritualiteit

Waite, A.E.
Lamps of western mysticism : essays on the life of the soul in God
by Arthur Edward Waite . – London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1923. – VIII, 334 p. ; 25 cm.. – index.
sign.: REL-2-2-WAIT-1
Trefw.: religie, mystiek, kwaliteiten, dienst, spiritisme, meesters, Meister Eckhart, mysteriën, visioenen, heiligieng, contemplatie, liefde

Three famous mystics : Saint Martin ; Jacob Boehme ; Swedenborg
by Arthur Edward Waite ; by W.P. Swainson. – London : Rider & Co, 19XX. – 192 p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-2-WAIT-2
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, religie, Saint-Martin, Jacob Böhme, Swedenborg, Nieuwe Jeruzalem, kwaliteiten, Lucifer, Adam en Eva, universum, mensheid, theosofie

Walther, G.
Zur Phänomenologie der Mystiek
von Gerda Walther. – Halle A.S. : Max Niemeyer, 1923. – VIII, 247 p. ; 20 cm.
sign.: REL-2-2-WALT-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, bewustzijnservaringen, God, godsdienstfenomenologie, bewustzijn

Wat
Wat de mysticus bedoelt met “Het eeuwige nu” : zondag 16 juli 1905
z.p. : z.u., 1905. – 20 p. ; 16 cm.
sign.: REL-2-2-WAT-1a

z.p. : z.u., 1905. – 20 p. ; 20 cm.
sign.: REL-2-2-WAT-1
Trefw.: religie, mystiek, theosofie, logos, monaden

Weinfurter, K.
Der brennende Busch : der entschleierte Weg der Mystik
Karl Weinfurter ; aus dem Tschechischen übersetzt von major Edm. Kobsa und Clara Adalberta Schmidt. – Lorch, Württemberg : Karl Rohm-Verlag, 1962. – 342 p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-2-WEIN-1
Trefw.: religie, esoterie, magie, mystiek, heiligen, mantra’s, karma, mystiek, brandende braamstruik

Wensinck, A.J.
Oostersche mystiek : christelijke en mohammedaansche
door A.J. Wensinck. – Amsterdam : H.J. Paris, 1930. – 90 cm. : ill. ; 20 cm.
sign.: REL-2-2-WENS-1
Trefw.: oosterse mystiek, mysticisme, mohammedaansche mystiek, christelijke mystiek

Westerse
Het deltaplan voor de wereldvrede ; Westerse mystiek rondom het Amsterdamse Lieverdje
Amsterdam : Internationale School voor Theosofisch Christendom, [ca. 1973]. – 15 p. : ill. ; 20 cm.
Omslagtitel: Het wonder van Amsterdam : westerse mystiek rondom het Amsterdamse Lieverdje
sign.: REL-2-2-WEST-1
Trefw.: theosofie, mystiek, Amsterdamse Lieverdje, provo’s

Provo- gedachten en gedichten (it’s a message) ; Westerse mystiek rondom het Amsterdamse Lieverdje : een ongekende bestseller ; De Orde van de Ster in het Westen
door M.S.R. en D.C.R. = Knots-gek ; Steen-goed. – [Amsterdam] : [Internationale School voor Theosofisch Christendom], [ca. 1973?]. – 24 p. ; 17 cm.
sign.: REL-2-2-WEST-2
Trefw.: theosofie, mystiek, Amsterdamse Lieverdje, provo’s

Wilson, C.
Poezie & mystiek
C. Wilson ; vert. [uit het Engels] door Jean-A. Schalenkamp. – Weesp : Heureka, 1981. – 101 p. ; 22 cm.
Poetry and Mysticism
ISBN 9062623115
sign.: REL-2-2-WILS-1
Trefw.: poëzie, mystiek

Woods, R.
Understanding mysticism
edited by Richard Woods. – New York : A Division of Doubleday & Company, 1980. – VII, 586 p. ; 21 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-2-2-WOOD-1
Trefw.: religie, mystiek, mystici, mystieke technieken, zelf, Meister Eckhart, psychologie, boeddhisme, islamm, christendom, wetenschap, theologie

Zaehner, C.C.
Hindu and muslim mysticism
by R.C. Zaehner. – London : University of London : The Athlone Press, 1960. – viii, 234 p. ; 22 cm. – (School of Oriental and African Studies ; Jordan Lectures in Comparative Religieon V) . – appendix, index.
sign.: REL-2-2-ZAEH-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, hindoeïsme, islam, soefisme, Ghazali

Zaehner, R.C.
Mystiek : sacraal en profaan : een onderzoek betreffende een aantal bovennatuurlijke ervaringen
R.C. Zaehner. – Amsterdam : De Bezige Bij, 1972. – 304 p. ; 20 cm. – (Kwintessens ; 2) . – aanhangsel, noten.
ISBN 9023411145
sign.: REL-2-2-ZAEH-2
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mystiek, ethiek, mystici, hindoeïsme, theïsme, monisme, God, mescaline, bovennatuurlijke

R.C. Zaehner ; Emy Giphart. – Amsterdam : De Bezige Bij, 1969. – 304 p. ; 20 cm. – (Kwintessens ; 2)
Mysticism / Sacred and Profane. – aanhangsel, noten.
sign.: REL-2-2-ZAEH-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, mystiek, ethiek, mystici, hindoeïsme, theïsme, monisme, God, mescaline, bovennatuurlijke

Zeisel, J.
Entschleierte Mystik : ein moderner Weg von der Magie zur mystischen Erleuchtung
Johannes Zeisel. – Freiburg : Hermann Bauer, 1984. – 238 p. ; 19 cm. – (Esotera)
sign.: REL-2-2-ZEIS-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, religie, mystiek, magie, verlichting