TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-22 Diverse sekten

REL-22 Diverse sekten

Allen, M.
Chrysalis : a journey into the near spiritual America
Berkeley : PAN pub., 1978. – ?.
sign.: REL-22-ALL-1

Bakker, H.
Stroomingen en sekten van onzen tijd
5e verm. dr.. – Utrecht : Kemink & Zoon, 1939. – 201, [1] p . ; 23 cm.
sign.: REL-2-2-BAKK-1

door H. Bakker. – 4e vermeerderde druk. – Utrecht : Kemink & Zoon, [1933]. – 185 p. ; 20 cm.
sign.: REL-22-1-BAKK-1
Trefw.: religie, sekten, atheîsme, pantheisme, occultisme, spiritisme, christian science, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, antroposofie, astrologie, socialisme, vrijmetselarij, baptisten, apostolische, mormonen, darbisten, adventisten, russelisten, pin…

Bednarowski, M.F.
New religions and the theological imagination in America
Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, 1989. – 175 p. ; 24 cm.
ISBN 0253209528
sign.: REL-22-BEDN-1
Trefw.: religie, Amerika, mormonen, new age, theosofie, christian science, scientology, unification church, sekten, religieuze bewegingen, leven na de dood, reïncarnatie, theologie, theosofische vereniging, geschiedenis

Church of Scientology International
Scientology : theologie & praktijk van een hedendaagse godsdienst : een naslagwerk
Church of Scientology International ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 1998. – XIII, 287 p. : ill. ; 29 cm. – bibliografie, index.
ISBN 8778165644
sign.: REL-22-2-CHUR-1
Trefw.: religie, Scientology

Cooper, P.
The scandal of Scientology : [a chilling examination of the nature, beliefs, and practices of the “now religion”]
Paulette Cooper. – New York : Tower Publications, 1971. – 220. ; 18 cm. – (A Tower book ; 508) – lit. opg.
sign.: REL-22-2-COOP-1
Trefw.: religie, scientology, kritieken, geloof

Cumbey, C.E.
The hidden dangers of the rainbow : the new age movement and our coming age of barbarism
Constance E. Cumbey. – revised ed. – Lafayette, Los Angeles : Huntington House, Inc, 1983. – 268 p. ; 20 cm. – appendices, selected bibliography.
ISBN 091031103X
sign.: REL-22-1-CUMB-1
Trefw.: religie, new age, theosofie, christendom, Benjamin Creme, Maitreya, Alice Bailey, geschiedenis, satanisme

De herstelde mens : uitgave van de Lou-Groep. [Tijdschrift]
De Lou-Groep, Amsteram; 1956.
Trefw.: religie, tijdschriften, Lou de Palingboer

Extra
Extra nummer Lou – rede, die alle verstand te boven gaat
Lou ; een twaalftal rijmen: P. Forrer ; L. Tan ; J. de Lange ; G. Stroomberg ; A. Rompa ; W. Wegner ; S. Schoonheden ; C. Korving ; T. Urban ; A. Stamenkovits ; M. Vrolijks ; de zonen van Lou en Mien ; L. Fontein ; Ted Janzen ; Ria Snijder ; John Braeckman. – Amsterdam : De Lou-groep, 196X?. – 12 p. ; 22 cm.
‘”Wat het oog nooit heeft gezien, Wat het oor nooit heeft gehoord, Wat geen verstand heeft verstaan, en wat in het hart nooit is opgeklommen, dat zal het zijn”.
sign.: REL-22-1-LOU-7
Trefw.: religie, Lou de Palingboer

Garrison, O.V.
The hidden story of scientology
Omar V. Garrison. – Secaucus, New York : The Citadel Press, 1974. – 232 p. ; 22 cm. – references.
ISBN 0806504404
sign.: REL-22-2-GARR-1
Trefw.: religie, scientology, geschiedenis, kritieken

Gaverluk, E.
The New Age movement : age of Aquarius, age of antichrist
Emil Gaverluk ; Constance Cumbey. – Oklahoma City, OK : Southwest Radio Church, 1982. – [1], 29, [2] p. : portr. ; 22 cm.
sign.: REL-22-1-GRAV-1
Trefw.: religie, new age beweging, Aquarius, anti-christ, religie, new age, christendom, Benjamin Creme, Maitreya, Alice Bailey, satanisme

Gelder, B. van
Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken
B. van Gelder ; geheel herzien door E.G. Hoekstra. – 20e, geheel gewijzigde dr. – Amsterdam : Meulenhoff Educatief, 1985. – 336 p. : ill. ; 24 cm. – verklarende woordenlijst, alfabetisch register, bronvermelding.
sign.: REL-22-GELD-1

B. van Gelder . – 6e dr. – Amsterdam : Meulenhoff , 1962. – IX, 229 p. : ill. ; 23 cm. – alfabetisch register.
sign.: REL-22-GELD-1

B. van Gelder ; geheel herzien door E.G. Hoekstra. – 18e, gewijzigde dr. – Amsterdam : Meulenhoff Educatief, 1979. – 289 p. : ill. ; 23 cm. – verklarende woordenlijst, alfabetisch register.
ISBN 9028002596
sign.: REL-22-GELD-1a
Trefw.: religie, geloof, filosofie, hindoeïsme, boeddhisme, chinese godsdiensten, jodendom, islam, christendom, katholicisme, kerken, rozenkruisers, vrijmetselarij, odd fellows, mormonen, theosofie, Mazdaznan, soefisme, bahai

Zoekers naar waarheid : een inleiding tot de zogenaamde sekten, godsdienstige bewegingen en stromingen in Nederland
B. van Gelder. – Leiden : A.W. Sijthoff, 1963. – 176 p. : ill. ; 21 cm. – (Natuur en Cultuur) – register.
sign.: REL-22-GELD-2
Trefw.: religie, Vrij Katholieke Kerk, theosofie, Krishnamurti, Mazdaznan, soefisme, bahai, humanisme, Odd Fellows

Heelas, P.
The new age movement : the celebration of the self and the sacralization of modernity
acknowledgements Paul Heeler. – repr. – Oxford : Blackwell Publishers, 1999. – ix, 266 p. : foto’s. ; 23 cm. – references, index.
ISBN 0631193324
sign.: REL-22-1-HEEL-1
Trefw.: religie, new age, theosofie, spiritualiteit, religie, onderwijs, Gurdjieff, Juna, H.P. Blavatsky

Herstelde
De herstelde mens : wat betekent “Herstelde mens”?
deze bekendmaking is geschreven door een Lou-mens. – [Amsterdam] : [De Lou-Groep], 195X?. – [4] p. ; 21 cm.
Bevat: De herstelde mens : wat betekent “Herstelde mens”? – Is het God’s bedoeling geweest sterfelijke en verderfelijke mensen te scheppen? – Is dus sterven op de aarde normaal? Neen, dat is beslist abnormaal – “Christus” is “Herstelde mens” – Wilt U God geloven, dan zult U tot Lou moeten komen!
sign.: REL-22-1-LOU-10
Trefw.: religie, Lou de Palingboer, De herstelde mens

Horner, J.F.
Summary of scientology : [a new understanding of life]
by J.F. Horner. – 4th impr. – Auckland, N.Z : The Hubbard Communications Office, 1957. – 95 p. ; 21 cm. – the axioms of scientology.
sign.: REL-22-2-HORN-1
Trefw.: religie, scientology

Hubbard, L.R.
Axioms and logics : the axioms of scientology, the prelogics, the logics, the acioms of dianetics
by L. Ron Hubbard. – Sussex : The Publications Organization World Wide, 1967. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: REL-22-2-HUBB-3
Trefw.: scientology, religie

Dianetics : de leidraad voor het menselijk verstand
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – [herdruk]. – Kopenhagen : New Era Publications International, 2007. – xi, [5], 679 p. : ill. ; 25 cm.
Oorspr. Nederlandse uitg.: 1977 ; Vert. van: Dianetics: the modern science of mental health. – Los Angeles : Church of Scientology of California, 1950 – appendix, voor verdere studie, verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9879077378212
sign.: REL-22-2-HUBB-1III
Trefw.: religie, scientology, dianetics, menselijk verstand

Dianetics : de ontwikkeling van een wetenschap
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – [herdruk]. – Kopenhagen : New Era Publications International, 2007. – [11], 213 p. : ill. ; 25 cm.
Oorspr. Nederlandse uitg.: 1974 ; Vert. van Dianetics : the evolution of a science, 1950 – appendix, verdere studie, verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9879077378205
sign.: REL-22-2-HUBB-1II
Trefw.: religie, scientology, dianetics, wetenschap

Dianetics : de oorspronkelijke these
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – [herdruk]. – Kopenhagen : New Era Publications International, 2007. – vii, 293 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: Abnormale dianetics – verklarende woordenlijst van LRH, appendix, verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378199
sign.: REL-22-2-HUBB-1I
Trefw.: religie, scientology, dianetics, principes, auditing, clearing

Dianetics 55! : het volledige handboek over menselijke communicatie
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications, cop. 2007. – 327 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Dianetics publicatie)
Vert. van: Dianetics 55! – 1954 – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378182
sign.: REL-22-2-HUBB-1XII

Dianetics: de moderne wetenschap van mentale gezondheid
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Tweede editie. – Kopenhagen : New Era Publications ApS, 1982. – xii, 500, [7] p. ; 18 cm.
Dianetics: The Modern Science of Mental Health – woordenlijst, index (lijst van organisaties, lijst van missies).
ISBN 8773361720
sign.: REL-22-2-HUBB-1
Trefw.: religie, scientology, dianetics, menselijk verstand

Gevorderde procedure en axioma’s
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – 295 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Dianetics publicatie)
Vert. van: Advanced procedure and axioms – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378007
sign.: REL-22-2-HUBB-1VI
Trefw.: religie, scientology

Handboek voor Preclears
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – 407 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie) – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378106
sign.: REL-22-2-HUBB-1VII??

Een heldere geest in een gezond lichaam : het effectieve reinigingsprogramma
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – dutch ed. – Kopenhagen : New Era Publications International, 2003. – XIII, 250 p. ; 23 cm. – verklarende woordenlijst, index, adressenlijst.
ISBN 877968659
sign.: REL-22-2-HUBB-2
Trefw.: religie, reiniging, gezondheid, ontgiftiging, scientologie, voedsel, vergif, drugs

Inleiding tot de ethiek van Scientology
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – 513 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Scientology publicatie)
Vert. van: Introduction to Scientology ethics – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378137
sign.: REL-22-2-HUBB-1XVII

Het ontwikkelen van menselijke vermogens : een handboek voor Scientologen
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – 529 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Scientology publicatie)
Vert. van: Creation of human ability – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378175
sign.: REL-22-2-HUBB-1XI

De problemen van de werkende mens : toepassingen van Scientology op het dagelijks werk
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – V, 181 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Scientology publicatie)
Vert. van: The problems of work. – Cop. 1979 – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378151
sign.: REL-22-2-HUBB-1XIV

Scientology : de grondbeginselen van het denken
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications, cop. 2007. – VIII, 243 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie – Een Scientology publicatie)
Vert. van: Scientology : the fundamentals of thought. – Cop. 1956 – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378144
sign.: REL-22-2-HUBB-1XIII

Scientology : the fundamentals of thought [the basic book of the theory & practice of scientology for beginners]
by L. Ron Hubbard. – Silver Spring, Maryland : The Hubbard Association of Scientologists International, cop. 1956. – 64 p. ; 21 cm.
sign.: REL-22-2-HUBB-4
Trefw.: religie, scientology

Scientology 0-8 : het boek met de basiskennis
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – VIII, 523 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Scientology publicatie)
Vert. van: Scientology 0-8 – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378113
sign.: REL-22-2-HUBB-1XVI

Scientology 8-80 : het ontdekken en het doen toenemen van de levensenergie in het geslacht Homo Sapiens
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – 183 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Dianetics publicatie)
Vert. van: Scientology 8-80 – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378076
sign.: REL-22-2-HUBB-1IX

Scientology 8-8008
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – ii, 415 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Scientology publicatie)
Vert. van: Scientology 8-8008 – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378236
sign.: REL-22-2-HUBB-1X

Scientology, een historisch verhaal van de mens : een lijst en beschrijving van de belangrijkste voorvallen die in een mens te vinden zijn
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – 231 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Scientology publicatie)
Vert. van: History of man – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378069
sign.: REL-22-2-HUBB-1VIII

Scientology: een nieuwe kijk op het leven
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – 357 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Scientology publicatie)
Vert. van: A new slant on life – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378168
sign.: REL-22-2-HUBB-1XV

De weg naar een gelukkig leven
[L. Ron Hubbard ; vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2006. – 208 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: The way to happiness ; Uitg. met permissie van The Way to Happiness Foundation International
ISBN 9781599700021
sign.: REL-22-2-HUBB-1XVIII

De wetenschap van het voortbestaan : voorspelling van menselijk gedrag
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – VIII, 697 p. : ill. ; 25 cm. – (Een Hubbard publicatie. – Een Dianetics publicatie)
Vert. van: The science of survival – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378229
sign.: REL-22-2-HUBB-1IV

Zelfanalyse : een eenvoudig zelfhulpboek met testen en processen gebaseerd op de ontdekkingen uit Dianetics
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, cop. 2007. – 375 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: Self analysis. – Cop. 1951 – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378083
sign.: REL-22-2-HUBB-1V

Inghen, C. van
Lou de palingboer : de mystieke minnaar
Christine van Inghen ; foto’s Ab Pruis. – Amsterdam : Christine van Ingen & Ab Pruis, 1970. – 178 p. : ill. ; 20 cm. – (Compact Pocket ; 1)
sign.: REL-22-1-LOU-5
Trefw.: religie, christendom, mystiek, sekten, Lou de Palingboer

Jeugd
Jeugd en samenleving : Jongeren in nieuwe religieuze bewegingen
Utrecht : st.Jeugd en samenleving, 1982. – 111.
sign.: REL-22-JEU-1

Jongedijk, J.W.
Geestelijke leiders van ons volk : en hun kerken, stromingen of sekten
‘s-Gravenzande : Europese Bibliotheek, 1962. – 200 p. ; 20 cm. – (Europese Bibliotheek)
sign.: REL-22-JONG-1

door J.W. Jongedijk. – ‘s-Gravenzande : Europese Bibliotheek, 1962. – 200. : ill. ; 21 cm. – (Europese Bibliotheek)
sign.: REL-21-1-JONG-1

door J.W. Jongedijk. – ‘s-Gravenzande : Europese Bibliotheek, 1962. – 200 p. : ill. ; 21 cm. – (Europese Bibliotheek)
sign.: REL-21-1-JONG-1

door J.W. Jongedijk. – ‘s-Gravenzande : Europese Bibliotheek, 1962. – 200 p. : ill. ; 21 cm. – (Europese Bibliotheek)
sign.: JONG Gees
Trefw.: religie, Nederlands Hervomde Kerk, Gereformeerde Kerken, Doopsgezinde Sociëteit, Remontstrantse Broederschap, Gereformeerde Gemeenten, RRK, Oud KK, Vrij Katholieke Kerk, VKK, Wereldraad, Leger des Heils, Pinksterbeweging, vrijmetselarij, Theosofische Ver…

Jongeren
Jeugd en samenleving
? : Ambo, 1982. – ?.
sign.: REL-22-DIV-

Kernvraag
Kernvraag : geestelijke stromingen in Nederland
‘s-Gravenhage : Hoofden van Dienst van de Protestantse en Rooms-Ka, 1974. – 96 p. ; 20 cm. – (Kernvraag ; nr. 44 – april 1974)
sign.: REL-22-KERN-1a

‘s-Gravenhage : Hoofden van Dienst van de Protestantse en Rooms-Ka, 1974. – 96 p. ; 20 cm. – (Kernvraag ; nr. 44 – april 1974)
sign.: REL-22-KERN-1
Trefw.: religie, vrijmetselarij, rozenkruisers, independant order of odd fellows, theosofie, Theosofische Beweging, D.J.P. Kok, antroposofie, soefi-beweging, lotusbloemen, bahái’í, laithan, W. Goddijn

Khthonios : a journal for the study of religion [Tijdschrift]
Start 2003-; 2004.
Trefw.: religie, sekten, esoterie, tijdschriften

Kok, A.B.W.M.
Verleidende geesten
A.B.W.M. Kok. – 3e dr. – Kampen : Kok, 1951. – 191 p. ; 18 cm.
sign.: REL-22-KOK-1

A.B.W.M. Kok. – 5e dr. – Kampen : Kok, 1963. – 200 p. ; 18 cm. – (Boeket Reeks ; 7)
sign.: REL-21-1-KOK-1
Trefw.: religie, theosofie, soefisme, christian science, antroposofie, astrologie, mazdaznan, vrijmetselarij, spiritisme, rozenkruisers, mormonen, jehova’s getuigen, Lou de palingboer, Krishnamurti

Kranenborg, R.
De Goddelijke Beginselen en de Verenigingskerk (2) : De missie van het goddelijk licht van Goeroe Maharaj Ji ; Verwerkingssuggesties bij het artikel over Divine Light Mission ; Weinig bekende teksten van transcedente meditatie ; Gastrubriek ; Kroniek van de dialoog (3) ; Berichten en documenten
R. Kranenborg ; W. Haan ; Hans Hommes ; C.J.G. van der Burg ; Ma Anand Shefali ; D.C. Muler ; Hijme Stoffels. – Kampen : Kok, 1981. – 102 p. ; 22 cm. – (Religieuze bewegingen in Nederland ; Nr. 3) – noten.
ISBN 9024223415
sign.: REL-22-1-KRAN-1
Trefw.: religie, sekten, Nederland, Verenigingskerk, Sun Myung Moon

Sekten : Nieuwe religieuze bewegingen / W.J. Hanegraaff. Ontkerkelijking en religieuze vitaliteit: nieuwe religieuze bewegingen en new age-centra in Nederland / T. Schepens. Onzichtbare religie en het pragmatisme / K. van der Velde. Nederlandse hindoes op zoek naar hun wortels Een schets van de Brahmarishi Mission / J.P. Schouten. De Sai-paradox : tegenstrijdigheden van en rondom Sathya Sai Baba / A.H.M. Nagel. Verlichting als evolutionair proces : een studie van Andrew Cohen en zijn leefgemeenschap / A. van der Braak
redactie R. Kranenborg ; W.J. Hanegraaff ; T. Schepens ; K. van der Velde ; J.P. Schouten ; A.H.M. Nagel ; A. van der Braak. – Amsterdam : VU Uitgeverij, 1994. – viii, 165 p. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 29)
ISBN 9053833412
sign.: REL-22-KRAN-3

redactie R. Kranenborg ; W.J. Hanegraaff ; T. Schepens ; K. van der Velde ; J.P. Schouten ; A.H.M. Nagel ; A. van der Braak. – Kampen : Kok, 1982. – 81. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 4)
ISBN 9024201659
sign.: REL-22-1-KRAN-1 IV

redactie R. Kranenborg ; W.J. Hanegraaff ; T. Schepens ; K. van der Velde ; J.P. Schouten ; A.H.M. Nagel ; A. van der Braak. – Kampen : Kok, 1981. – 102. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 3)
ISBN 9024201659
sign.: REL-22-1-KRAN-1 III

redactie R. Kranenborg ; W.J. Hanegraaff ; T. Schepens ; K. van der Velde ; J.P. Schouten ; A.H.M. Nagel ; A. van der Braak. – Kampen : Kok, 1980. – 83. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 1)
ISBN 9024201659
sign.: REL-22-1-KRAN-1 I

redactie R. Kranenborg ; W.J. Hanegraaff ; T. Schepens ; K. van der Velde ; J.P. Schouten ; A.H.M. Nagel ; A. van der Braak. – Kampen : Kok, 1981. – 79. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 2)
ISBN 9024201659
sign.: REL-22-1-KRAN-1 II
Trefw.: religie, sekten, new age, hindoeïsme, sai baba, andrew cohen

Sekten II : Jehovah’s getuigen en het leger / R. Singelenberg. Religieuze stigmatisering? Toewijzingsperikelen rondom Jehovah’s Getuige-ouderschap / R. Singelenberg. Evangeliegemeente De Deur; een fenomenologische verkenning / J. van der Steen. Geestelijke vijanden: voorstellingen van demonen en bezetenheid onder charismatische christen / P. Versteeg. Sekten … gevaarlijk of niet? / R. Kranenborg. New age-reflecties op de samenleving : cultuurkritiek in het tijdschrift Bres. Keerpunten in mens en cultuur. 1964-1994 / M. Moerland
redactie R. Kranenborg. – Amsterdam : VU Uitgeverij, 1996. – viii, 144 p. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 31)
ISBN 9053834265
sign.: REL-22-KRAN-4
Trefw.: religie, sekten, Jehovah’s, new age

Zelfverwerkelijking : oosterse religies binnen een westerse subkultuur
2e dr. – kampen : Kok, 19XX. – 332 p. ; 24 cm. – verklaring van veelvoorkomende termen, literatuurlijst, noten.
ISBN 9024203899
sign.: REL-22-KRAN-2

2e druk. – Kampen : Kok, 19XX. – 332 pag.. : geen. ; 24 cm. – summary, verklaring van veelvoorkomende termen, literatuurlijst, noten.
ISBN 9024203899
sign.: Kran 1
Trefw.: religie, geschiedenis, T.F. Leary, psychedelische middelen, drugs, macrobiotiek, godsdienstgeschiedenis, yoga, kundalini-yoga, tantra, hatha-yoga, theosofie, transcendente meditatie, Maharishi Mahesh Yogi, meditatie, Hare Krishna Beweging, sekten

Land, S. van der
Wat bezielt ze… : het handboek vna sekten, stille krachten, bewegingen
Kampen : Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, z.j.. – 389.
sign.: REL-22-LAN-2
Trefw.: religie, sekten, Krishna, Zen-Boeddhisme, Bahai, Soefies, Bhagwan, Scientology, Moslims, Mormonen, Jehova’s, yoga, spiritisme, satanisme, astrologie, telepathie, helderziendheid, magnetisme

Lans, J. van der
Volgelingen van de goeroe : hedendaagse religieuze bewegingen in Nederland
Jan van der Lans. – Baarn : Amboboeken, 1981. – 120 p. ; 21 cm.
sign.: REL-22-1-LANS-1
Trefw.: religie, sekten, religieuze bewegingen, goeroe’s

Maandblad “Lou” [Tijdschrift]
Amsterdam : Lou-groep; 1962/1963.
Trefw.: theosofie, tijdschriften, sekten, Nederland, religie

Maguire, J.
Hold hands and die! : The incredibly true story of the People’s Temple and the Reverend Jim Jones
ohn Maguire; Mary Lee Dunn. – New York : Dale Books, 1978. – 271 p. : ill. ; 18 cm.
ISBN 0895591901
sign.: REL-22-1-MAGU-1
Trefw.: religie, christendom, sekte

Mari, H. de
Twintig jaar leven met Lou de palingboer, de god van de opspraak – Miens leven was een hel
door Henk de Mari. – Amsterdam : De Courant Nieuws van de Dag, 1972. – 9 p. : ill. ; 60 x 43 cm. – (De Courant Nieuws van de Dag ; Zaterdag 23 december 1972)
Bevat: Jaloezie en afgunst van mede-engelen ; Duivelinnen ; Lachen ; Zwart van kous ; De hel ; Begin van haat ; Blauwe kijkers ; Gekozen ; Onze Lou ; Lijdensweg ; Avontuur – appendix: The Songs and Couplets of Kabir.
sign.: REL-22-1-LOU-8
Trefw.: religie, krantenknipsels, Lou de Palingboer, Mien

Mildenberger, M.
Die religiöse revolte
Frankfurt : Fischer, 1979. – 318.
sign.: REL-22-MIL-1

Moon, S.M.
De goddelijke beginselen
[Sun Myung Moon] ; [vert. uit het Engels naar het Koreaans]. – Bergen aan Zee : The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, 1974. – v, 583 p. ; 20 cm.
Vert. van: “Wolli haeje.” Titel van de Engelse vertaling: The divine principle
sign.: REL-22-1-MOON-1
Trefw.: religie, sekten, goddelijke beginselen, Sun Myung Moon, moonsekte, Verenigingskerk

Mourik Broekman, M.C. van
Geestelijke stromingen in het christelijk cultuurbeeld
door M.C. van Mourik Broekman. – Amsterdam : H. Meulenhoff, [1949]. – 394 p. : ill. ; 24 cm. – literatuuropgave, register.
sign.: REL-22-1-MOUR-1

door M.C. van Mourik Broekman. – Amsterdam : H. Meulenhoff, [1949]. – 394 p. ; 24 cm. – literatuuropgave, register.
sign.: REL-22-1-MOUR-1

door M.C. van Mourik Broekman. – Amsterdam : H. Meulenhoff, [1949]. – 394 p. : ill. ; 24 cm. – literatuuropgave, register.
sign.: MOUR Gees
Trefw.: religie, christendom, theosofie, Vrij Katholieke Kerk, VKK, soefismes, Christian Science, antroposofie, occultisme, astrologie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, J. Krishnamurti, Orde van de Ster in het Oosten, Rudolf Steiner, esoterie, geschiedenis

Orrmont, A.
Love cults & faith healers
New York : Ballantine, 1961. – 1961.
sign.: REL-22-ORR-1

Palingboer, L. de
De mens – Verklaring van de mens
het onderstaande is een gedeelte van de rede, uitgesproken door Lou op De Brakke Grond op dinsdagavond 7 mei 1957. – Amsterdam : Secretariaat “De herstelde mens” , 1957. – [8] p. ; 21 cm.
Mei 1957 ; Pamflet van de Lou-Groep ; Gratis
sign.: REL-22-1-LOU-11

het onderstaande is een gedeelte van de rede, uitgesproken door Lou op De Brakke Grond op dinsdagavond 7 mei 1957. – Amsterdam : Secretariaat “De herstelde mens” , 1957. – [8] p. ; 21 cm.
Mei 1957 ; Pamflet van de Lou-Groep ; Gratis
sign.: REL-22-1-LOU-11a
Trefw.: religie, Lou de Palingboer, pamfletten

Plaige, D. de
Les nouveaux prophetes
Parijs : Éditions Buchet/Chastel, 1978. – 365.
sign.: REL-22-PLA-1
Trefw.: religie, Krishnamurti

Ratio : waarin opgenomen het maandblad “Lou” [Tijdschrift]
Ratio, Amsterdam; 1964.
Trefw.: religie, tijdschriften, Lou de Palingboer

Ron
L. Ron Hubbard : a profile
[photograph by L. Ron Hubbard]. – Los Angeles : Bridge Publications, 1995. – 121 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 0884049957
sign.: REL-22-2-RON-1
Trefw.: religie, scientology, L. Ron Hubbard, biografieën, drugs, onderwijs, kunst, filosofie

De L. Ron Hubbard serie ; Een profiel
[vert. uit het Engels]. – Glostrup : New Era Publications International, 2012. – 231 p. : ill. ; 31 cm. – (De L. Ron Hubbard serie ; Een profiel) – appendix, verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9788764973983
sign.: REL-22-2-RON-2
Trefw.: religie, scientology, L. Ron Hubbard, biografieën, drugs, onderwijs, kunst, filosofie

Ruiter, R. de
De verborgen macht achter de Jehova’s Getuigen
Robin de Ruiter. – 2e dr. – Hoornaar : Gideon, 2001. – 227 p. : ill. ; 22 cm. – bijlage 1 financiële overzichten van het wachttorengenootschap. bijlage 2 commissierapport. bijlage 3 duitstalige verklaring. bijlage 4 duitstalige brief aan adolf hitler. bijlage 5 duitstalige resolutie van 15 september 1943. bibliografie. wachttorenliteratuur. noten. .
ISBN 9789060678855
sign.: REL-22-1-RUIT-1
Trefw.: religie, sekten, jehova’s getuigen, Wachttoren Genootschap, macht

Stoffels, H.C.
Bevindelijk gereformeerden
redactie H.C. Stoffels. – Amsterdam : VU Uitgeverij, 1993. – 160 p. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 26)
ISBN 9053832424
sign.: REL-22-STOF-1
Trefw.: religie

Tegenbeweging
De tegenbeweging
red. R. Kranenborg. – Amsterdam : VU Uitgeverij, 1992. – 168 p. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 24) – noten, literatuuropgave.
ISBN 9053831045
sign.: REL-22-TEGE-1
Trefw.: religie, sekten, Nederland

Unified Family
Een nieuwe boodschap uit het Oosten
[Unified Family]. – Amsterdam : Unified Family, [ca. 1972]. – 12 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-22-1-MOON-2
Trefw.: religie, sekten, goddelijke beginselen, Sun Myung Moon, moonsekte, Verenigingskerk

Vosper, C.
The mind benders : Scientology
Cyril Vosper. – unabridged. – St. Albans : Granada Publishing, 1973. – 174 p. : ill. ; 18 cm.
Oorspr. uitg.: London : Spearman, 1971 – appendix.
ISBN 583122493
sign.: REL-22-2-VOSP-1
Trefw.: religie, scientology, kritieken

Wat
Wat is Scientology? [Het uitgebreide naslagwerk over de snelst groeiende religie ter wereld]
gebaseerd op de werken van L. Ron Hubbard ; [samengest. door personeelsleden van de Church of Scientology International ; fotogr. door Golden Era Productions … et al ; vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, 1998. – XXV, 833 p. : ill. ; 29 cm.
Vert. van: What is scientology. – Los Angeles : Bridge Publications, cop. 1992 – index.
ISBN 8773365652
sign.: REL-22-2-WAT-1
Trefw.: religie, scientology, L. Ron Hubbard, geschiedenis, dianetics, literatuur, studie, filosofie, onderwijs

Zaal, W.
Gods onkruid : Nederlandse sekten en messiassen
Wim Zaal. – Den Haag : Kruseman’s Uitgeversmaatschappij, [1985]. – 112 p. ; 22 cm. – voornaamste bronnen.
ISBN 9023305264
sign.: REL-22-ZAAL-1
Trefw.: religie, sekten, Nederland, Lou de Palingboer