TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-22 Diverse sekten

REL-22 Diverse sekten

Allen, M.
Chrysalis : a journey into the near spiritual America
Berkeley : PAN pub., 1978. – ?.
sign.: REL-22-ALL-1

Arms, R.
The mystique of enlightenment : the unrational ideas of a man called U.G.
Goa, India : Dinesh Vaghela, 1982. – 154.
sign.: REL-22-ARM-1
Trefw.: religie, Krishnamurti, U.G., verlichting

Bakker, H.
Stroomingen en sekten van onzen tijd
2e verm. en verbeterde. – Utrecht : Kemink & Zoon, 1924. – 131 p. ; 20 cm.
sign.: REL-22-BAK-1

Bednarowski, M.F.
New religions and the theological imagination in America
Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, 1989. – 175 p. ; 24 cm.
ISBN 0253209528
sign.: REL-22-BEDN-1
Trefw.: religie, Amerika, mormonen, new age, theosofie, christian science, scientology, unification church, sekten, religieuze bewegingen, leven na de dood, reïncarnatie, theologie, theosofische vereniging, geschiedenis

Cooper, P.
The scandal of Scientology : [a chilling examination of the nature, beliefs, and practices of the “now religion”]
Paulette Cooper. – New York : Tower Publications, 1971. – 220. ; 18 cm. – (A Tower book ; 508) . – lit. opg.
sign.: REL-22-2-COOP-1
Trefw.: religie, scientology, kritieken, geloof

Cumbey, C.E.
The hidden dangers of the rainbow : the new age movement and our coming age of barbarism
Lafayette, Los Angeles : Huntington House, Inc., 1983. – 268 p. ; 20 cm.. – Met appendices ; bibliography.
ISBN 091031103X
sign.: REL-22-CUM-1
Trefw.: religie, new age, theosofie, christendom, Benjamin Creme, Maitreya, Alice Bailey, geschiedenis, satanisme

Garrison, O.V.
The hidden story of scientology
Omar V. Garrison. – Secaucus, New York : The Citadel Press, 1974. – 232 p. ; 22 cm.. – references.
ISBN 0806504404
sign.: REL-22-2-GARR-1
Trefw.: religie, scientology, geschiedenis, kritieken

Gelder, B. van
Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken
B. van Gelder ; geheel herzien door E.G. Hoekstra. – 20e, geheel gewijzigde dr. – Amsterdam : Meulenhoff Educatief, 1985. – 336 p. : ill. ; 24 cm.. – verklarende woordenlijst, alfabetisch register, bronvermelding.
sign.: REL-22-GELD-1
Trefw.: religie, geloof, filosofie, hindoeïsme, boeddhisme, chinese godsdiensten, jodendom, islam, christendom, katholicisme, kerken, rozenkruisers, vrijmetselarij, odd fellows, mormonen, theosofie, mazdaznan, soefisme, bahai

Zoekers naar waarheid : een inleiding tot de zogenaamde sekten, godsdienstige bewegingen en stromingen in Nederland
B. van Gelder. – Leiden : A.W. Sijthoff, 1963. – 176 p. : ill. ; 21 cm. – (Natuur en Cultuur) . – register.
sign.: REL-22-GELD-2
Trefw.: religie, Vrij Katholieke Kerk, theosofie, Krishnamurti, Mazdaznan, soefisme, bahai, humanisme, Odd Fellows

Heelas, P.
The new age movement : the celebration of the self and the sacralization of modernity
repr. – Oxford : Blackwell Publishers, 1999. – ix, 266 p. : foto’s. ; 23 cm.. – references, index.
ISBN 0631193324
sign.: REL-22-HEEL-1
Trefw.: religie, new age, theosofie, spiritualiteit, religie, onderwijs, Gurdjieff, Juna, H.P. Blavatsky

Horner, J.F.
Summary of scientology : [a new understanding of life]
by J.F. Horner. – 4th impr. – Auckland, N.Z : The Hubbard Communications Office, 1957. – 95 p. ; 21 cm.. – the axioms of scientology.
sign.: REL-22-2-HORN-1
Trefw.: religie, scientology

Hubbard, L.R.
Dianetics : de leidraad voor het menselijk verstand
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – [herdruk]. – Kopenhagen : New Era Publications International, 2007. – xi, [5], 679 p. : ill. ; 25 cm.
Oorspr. Nederlandse uitg.: 1977 ; Vert. van: Dianetics: the modern science of mental health. – Los Angeles : Church of Scientology of California, 1950. – appendix, voor verdere studie, verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9879077378212
sign.: REL-22-2-HUBB-1III
Trefw.: religie, scientology, dianetics, menselijk verstand

Dianetics : de ontwikkeling van een wetenschap
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – [herdruk]. – Kopenhagen : New Era Publications International, 2007. – [11], 213 p. : ill. ; 25 cm.
Oorspr. Nederlandse uitg.: 1974 ; Vert. van Dianetics : the evolution of a science, 1950. – appendix, verdere studie, verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9879077378205
sign.: REL-22-2-HUBB-1II
Trefw.: religie, scientology, dianetics, wetenschap

Dianetics : de oorspronkelijke these
L. Ron Hubbard ; [vert. uit het Engels]. – [herdruk]. – Kopenhagen : New Era Publications International, 2007. – vii, 293 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: Abnormale dianetics. – verklarende woordenlijst van LRH, appendix, verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9789077378199
sign.: REL-22-2-HUBB-1I
Trefw.: religie, scientology, dianetics, principes, auditing, clearing

Een heldere geest in een gezond lichaam : het effectieve reinigingsprogramma
L. Ron Hubbard. – dutch edition. – Kopenhagen : New Era Publications International, 2003. – XIII, 250 p. ; 23 cm.. – verklarende woordenlijst, index, adressenlijst.
ISBN 877968659
sign.: REL-22-HUBB-2
Trefw.: religie, reiniging, gezondheid, ontgiftiging, scientologie, voedsel, vergif, drugs

Humanistein
De dag ligt nog voor ons
Den Haag : Stockum,W.P. van, Z P. – 214.
sign.: REL-22-

Jeugd
Jeugd en samenleving : Jongeren in nieuwe religieuze bewegingen
Utrecht : st.Jeugd en samenleving, 1982. – 111.
sign.: REL-22-JEU-1

John, B.F.
The enlightment of the whole body : A Rational and new prophetic revelation of the truth of religion, esoteric spirituality, and the divine destiny of man
? : Dawn Horse Press, 1978. – ?.
sign.: REL-22-JOH-2

Jongeren
Jeugd en samenleving
? : Ambo, 1982. – ?.
sign.: REL-22-DIV-

Kernvraag
Kernvraag : geestelijke stromingen in Nederland
‘s-Gravenhage : Hoofden van Dienst van de Protestantse en Rooms-Ka, 1974. – 96 p. ; 20 cm. – (Kernvraag ; nr. 44 – april 1974)
sign.: REL-22-KERN-1
Trefw.: religie, vrijmetselarij, rozenkruisers, independant order of odd fellows, theosofie, Theosofische Beweging, D.J.P. Kok, antroposofie, soefi-beweging, lotusbloemen, bahái’í, laithan, W. Goddijn

‘s-Gravenhage : Hoofden van Dienst van de Protestantse en Rooms-Ka, 1974. – 96 p. ; 20 cm. – (Kernvraag ; nr. 44 – april 1974)
sign.: REL-22-KERN-1a
Trefw.: religie, vrijmetselarij, rozenkruisers, independant order of odd fellows, theosofie, Theosofische Beweging, D.J.P. Kok, antroposofie, soefi-beweging, lotusbloemen, bahái’í, laithan, W. Goddijn

Kok, A.B.W.M.
Verleidende geesten
A.B.W.M. Kok. – 5e dr. – Kampen : Kok, 1963. – 200 p. ; 18 cm. – (Boeket Reeks ; 7)
sign.: REL-22-KOK-1
Trefw.: religie, theosofie, soefisme, christian science, antroposofie, astrologie, mazdaznan, vrijmetselarij, spiritisme, rozenkruisers, mormonen, jehova’s getuigen, Lou de palingboer, Krishnamurti

Kranenborg, R.
De Goddelijke Beginselen en de Verenigingskerk (2) : De missie van het goddelijk licht van Goeroe Maharaj Ji ; Verwerkingssuggesties bij het artikel over Divine Light Mission ; Weinig bekende teksten van transcedente meditatie ; Gastrubriek ; Kroniek van de dialoog (3) ; Berichten en documenten
R. Kranenborg ; W. Haan ; Hans Hommes ; C.J.G. van der Burg ; Ma Anand Shefali ; D.C. Muler ; Hijme Stoffels. – Kampen : Kok, 1981. – 102 p. ; 22 cm. – (Religieuze bewegingen in Nederland ; Nr. 3) . – noten.
ISBN 9024223415
sign.: REL-22-1-KRAN-1
Trefw.: religie, sekten, Nederland, Verenigingskerk, Sun Myung Moon

Sekten : Nieuwe religieuze bewegingen / W.J. Hanegraaff. Ontkerkelijking en religieuze vitaliteit: nieuwe religieuze bewegingen en new age-centra in Nederland / T. Schepens. Onzichtbare religie en het pragmatisme / K. van der Velde. Nederlandse hindoes op zoek naar hun wortels Een schets van de Brahmarishi Mission / J.P. Schouten. De Sai-paradox : tegenstrijdigheden van en rondom Sathya Sai Baba / A.H.M. Nagel. Verlichting als evolutionair proces : een studie van Andrew Cohen en zijn leefgemeenschap / A. van der Braak
redactie R. Kranenborg ; W.J. Hanegraaff ; T. Schepens ; K. van der Velde ; J.P. Schouten ; A.H.M. Nagel ; A. van der Braak. – Amsterdam : VU Uitgeverij, 1994. – viii, 165 p. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 29)
ISBN 9053833412
sign.: REL-22-KRAN-3
Trefw.: religie, sekten, new age, hindoeïsme, sai baba, andrew cohen

Sekten II : Jehovah’s getuigen en het leger / R. Singelenberg. Religieuze stigmatisering? Toewijzingsperikelen rondom Jehovah’s Getuige-ouderschap / R. Singelenberg. Evangeliegemeente De Deur; een fenomenologische verkenning / J. van der Steen. Geestelijke vijanden: voorstellingen van demonen en bezetenheid onder charismatische christen / P. Versteeg. Sekten … gevaarlijk of niet? / R. Kranenborg. New age-reflecties op de samenleving : cultuurkritiek in het tijdschrift Bres. Keerpunten in mens en cultuur. 1964-1994 / M. Moerland
redactie R. Kranenborg. – Amsterdam : VU Uitgeverij, 1996. – viii, 144 p. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 31)
ISBN 9053834265
sign.: REL-22-KRAN-4
Trefw.: religie, sekten, Jehovah’s, new age

Zelfverwerkelijking : oosterse religies binnen een westerse subkultuur
2e dr. – kampen : Kok, 19XX. – 332 p. ; 24 cm.. – verklaring van veelvoorkomende termen, literatuurlijst, noten.
ISBN 9024203899
sign.: REL-22-KRAN-2
Trefw.: religie, geschiedenis, T.F. Leary, psychedelische middelen, drugs, macrobiotiek, godsdienstgeschiedenis, yoga, kundalini-yoga, hatha-yoga, theosofie, transcendente meditatie, Maharishi Mahesh Yogi, meditatie, Hare Krishna Beweging, sekten

Land, S. van der
Wat bezielt ze… : het handboek vna sekten, stille krachten, bewegingen
Kampen : Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, z.j.. – 389.
sign.: REL-22-LAN-2
Trefw.: religie, sekten, Krishna, Zen-Boeddhisme, Bahai, Soefies, Bhagwan, Scientology, Moslims, Mormonen, Jehova’s, yoga, spiritisme, satanisme, astrologie, telepathie, helderziendheid, magnetisme

Lans, J. van der
Volgelingen van de goeroe
Baarn : Amboboeken, 1981. – 120.
sign.: REL-22-LAN-1

Mildenberger, M.
Die religiöse revolte
Frankfurt : Fischer, 1979. – 318.
sign.: REL-22-MIL-1

Moon, S.M.
De goddelijke beginselen
[Sun Myung Moon] ; [vert. uit het Engels naar het Koreaans]. – Bergen aan Zee : The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, 1974. – v, 583 p. ; 20 cm.
Vert. van: “Wolli haeje.” Titel van de Engelse vertaling: The divine principle
sign.: REL-22-1-MOON-1
Trefw.: religie, sekten, goddelijke beginselen, Sun Myung Moon, moonsekte, Verenigingskerk

Mourik Broekman, M.C. van
Geestelijke stromingen in het christelijk cultuurbeeld
door M.C. van Mourik Broekman. – Amsterdam : H. Meulenhoff, [1949]. – 394 p. ; 24 cm.. – literatuuropgave, register.
sign.: REL-22-1-MOUR-1
Trefw.: religie, christendom, theosofie, Vrij Katholieke Kerk, VKK, soefismes, Christian Science, antroposofie, occultisme, astrologie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, J. Krishnamurti, Orde van de Ster in het Oosten, Rudolf Steiner, esoterie, geschàáâãä

Orrmont, A.
Love cults & faith healers
New York : Ballantine, 1961. – 1961.
sign.: REL-22-ORR-1

Plaige, D. de
Les nouveaux prophetes
Parijs : Éditions Buchet/Chastel, 1978. – 365.
sign.: REL-22-PLA-1
Trefw.: religie, Krishnamurti

Ron
L. Ron Hubbard : a profile
[photograph by L. Ron Hubbard]. – Los Angeles : Bridge Publications, 1995. – 121 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 0884049957
sign.: REL-22-2-RON-1
Trefw.: religie, scientology, L. Ron Hubbard, biografieën, drugs, onderwijs, kunst, filosofie

L. Ron Hubbard : een profiel
[samengest. door vrienden van Ron ; foto: L. Ron Hubbard] ; [vert. uit het Engels]. – Kopenhagen ; Los Angeles : New Era Publications International ; Bridge Publications, 1995. – 121 p. ; 29 cm.
Vert. van: L. Ron Hubbard : a profile. – [Los Angeles, Calif] : [Bridges Publications], 1995. – index.
ISBN 0884049957
sign.: REL-22-2-RON-2
Trefw.: religie, scientology, L. Ron Hubbard, biografieën, drugs, onderwijs, kunst, filosofie

Stoffels, H.C.
Bevindelijk gereformeerden
Amsterdam : VU Uitgeverij, 1993. – 160 p. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 26)
ISBN 9053832424
sign.: REL-22-STOF-1
Trefw.: religie

Tegenbeweging
De tegenbeweging
red. R. Kranenborg. – Amsterdam : VU Uitgeverij, 1992. – 168 p. ; 24 cm. – (Religieuze Bewegingen in Nederland ; 24) . – noten, literatuuropgave.
ISBN 9053831045
sign.: REL-22-TEGE-1
Trefw.: religie, sekten, Nederland

Vosper, C.
The mind benders : Scientology
Cyril Vosper. – unabridged. – St. Albans : Granada Publishing, 1973. – 174 p. : ill. ; 18 cm.
Oorspr. uitg.: London : Spearman, 1971. – appendix.
ISBN 583122493
sign.: REL-22-2-VOSP-1
Trefw.: religie, scientology, kritieken

Wat
Wat is Scientology? [Het uitgebreide naslagwerk over de snelst groeiende religie ter wereld]
gebaseerd op de werken van L. Ron Hubbard ; [samengest. door personeelsleden van de Church of Scientology International ; fotogr. door Golden Era Productions … et al ; vert. uit het Engels]. – Kopenhagen : New Era Publications International, 1998. – XXV, 833 p. : ill. ; 29 cm.
Vert. van: What is scientology. – Los Angeles : Bridge Publications, cop. 1992. – index.
ISBN 8773365652
sign.: REL-22-2-WAT-1
Trefw.: religie, scientology, L. Ron Hubbard, geschiedenis, dianetics, literatuur, studie, filosofie, onderwijs

Zaal, W.
Gods onkruid : Nederlandse sekten en messiassen : Nederlandse sekten en messiassen
Den Haag : Kruseman’s Uitgeversmaatschappij, 1972. – 112 p. ; 22 cm.. – bronnen.
ISBN 9023305264
sign.: REL-22-ZAA-1
Trefw.: religie, sekten, Nederland