TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-5-1 Gnosticisme

REL-5-1 Gnosticisme

Ancona, M. d’
Ooggetuige van Jezus : nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten
Matthew ‘dAncona en Carsten Thiede ; Nederlandse vertaling : Bert van Rijswijk. – Baarn : Callenbach, 1996. – 253 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: Eyewitness to Jesus ; Amszing new manuscript evidence aout the originel of the gospels. – noten, verklarende woordenlijst, register.
ISBN 9026606486
sign.: REL-5-1-ANCO-1
Trefw.: christendom, religie, papyrusfragmenten, Nieuwe Testament, Matteüsevangelie, Qumram, Dode-Zeerollen, Jezus, Magdalen-papyrus

Andrews, R.
De tombe van God : het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
Richard Andrews en Paul Schellenberger ; [vert. uit het Engels: Expertext: Ingrid Budhod-Girard i.e. Buthod-Girard ; eindred.: Yolande Michon … et al.]. – 3e dr. – Baarn : Tirion, 1997. – 463 p. : ill. ; 24 cm.
Oorspr. titel: The tomb of God. – appendices, noten, bibliografie, register.
ISBN 9051216475
sign.: REL-5-1-ANDR-1
Trefw.: religie, Jezus, Rennes-le Château, mysteries, David Teniers, Nicolas Poussin, kunst, graal

Barrie, M.W.
Gnosticism : the substance of lectures delivered in the Brahmavidya Ashrama Adyar, Madras
by Mary W. Barrie. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1926. – vi, 114 p. ; 18 cm. – (The Brahmavidya Library ; No. 4) . – appendix, index, bibliography.
sign.: REL-5-1-BARR-1b
Trefw.: gnosticisme, relige, theosofie, lezingen, geschiedenis, esoterie, Babylonië, Jodendom, Egypte, christendom, gnostische geschriften, hermetica, Jezus Christus, Pistis Sophia, evolutie, mysteriën, samenstellling van de mens, inwijdingen

by Mary W. Barrie. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1926. – vi, 114 p. ; 18 cm. – (The Brahmavidya Library ; No. 4) . – appendix, index, bibliography.
sign.: REL-5-1-BARR-1
Trefw.: gnosticisme, relige, theosofie, lezingen, geschiedenis, esoterie, Babylonië, Jodendom, Egypte, christendom, gnostische geschriften, hermetica, Jezus Christus, Pistis Sophia, evolutie, mysteriën, samenstellling van de mens, inwijdingen

by Mary W. Barrie. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1926. – vi, 114 p. ; 18 cm. – (The Brahmavidya Library ; No. 4) . – appendix, index, bibliography.
sign.: REL-5-1-BARR-1a
Trefw.: gnosticisme, relige, theosofie, lezingen, geschiedenis, esoterie, Babylonië, Jodendom, Egypte, christendom, gnostische geschriften, hermetica, Jezus Christus, Pistis Sophia, evolutie, mysteriën, samenstellling van de mens, inwijdingen

Betz, O.
Offenbarung und Schriftforschung in der Qumransekte
von Otto Betz. – Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1960. – XII, 202 p. ; 25 cm. – (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament)
sign.: REL-5-1-BETZ-1
Trefw.: gnosticisme

Bischoff, E.
Het rijk van de gnosis : de mystieke leerstellingen van het Joodse en Christelijke gnosticisme, van het Mandeïsme en Manicheïsme en hun Babylonisch-astrale oorsprong
Nederlandse vertaling [uit het Duits] J.P. Schoone. – Erich Bischoff. – Amsterdam : Schors, 1980. – [5], 114 p. : ill. ; 22 cm.. – aantekeningen, bibliografie, lijst van afbeeldingen.
ISBN 9063780494
sign.: REL-5-1-BISC-1
Trefw.: religie, gnosticisme, gnosis, mystiek, Jodendom, Christendom, mandeïsme, manicheïsme, Babylon, Talmoed, leringen, kosmologie, ethiek, astraal, mythen

Nederlandse vertaling [uit het Duits] J.P. Schoone. – Erich Bischoff. – Amsterdam : Schors, 1980. – [5], 114 p. : ill. ; 22 cm.. – aantekeningen, bibliografie, lijst van afbeeldingen.
ISBN 9063780494
sign.: REL-5-1-BISC-1a
Trefw.: religie, gnosticisme, gnosis, mystiek, Jodendom, Christendom, mandeïsme, manicheïsme, Babylon, Talmoed, leringen, kosmologie, ethiek, astraal, mythen

Bolland, G.J.P.J.
Het evangelie : eene ‘vernieuwde’ poging tot aanwijzing van den oorsprong des christendoms
G.J.P.J. Bolland. – Leiden : Adriani, 1909. – (4), 160 p. ; 25 cm.
sign.: REL-5-1-BOLL-1
Trefw.: religie, evangeliën, christendom, theosofie, jodendom

Gnosis en evangelie : eene historische studie
van G.J.P.J. Bolland. – Leiden : A.H. Adriani, 1906. – 175 p. ; 25 cm.
sign.: REL-5-1-BOLL-2
Trefw.: religie, gnosticisme, gnosis, evangeliën, geschiedenis, studies, filosofie, wijsbegeerte, christendom

Braden, G.
Het Jesaja effect : sleutel tot verloren kennis van profetieën en gebed
Gregg Braden ; vertaling [uit het Engels] door Gerard Grasman. – Deventer : Ankh-Hermes, 2000. – 238 p. ; 24 cm.
Oorspr. titel: The Isaiah effect – decoding the lost science of prayer and prophecy
ISBN 9020282204
sign.: REL-5-1-BRAD-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Jesaja, profetieën, gebed, Dode-Zeerollen

Broek, R. van den
From Poimandres to Jacob Böhme : gnosis, hermetism and the christian tradtion : Per unum– ad unum / J.R. Ritman — An introduction to the hermetica : approaching ancient esoteric tradition / P. Kingsley — Poimandres : the etymology of the name and the origins of the hermetica / P. Kingsley — Religious practices in the hermetic “lodge” : new light from Nag Hammadi / R. van den Broek — The hermetic apocalypse and other Greek predictions of the end of religion / R. van den Broek — Hermes and Christ : “pagan” witnesses to the truth of Christianity / R. van den Broek — Hermes Trismegistus and the origins of Gnosticism / G. Quispel — Reincarnation and magic in the Asclepius / G. Quispel — The original doctrine of Valentinus the Gnostic / G. Quispel — Transformation through vision in Jewish Gnosticism and the Cologne Mani codex / G. Quispel — Paul and gnosis : a personal view / G. Quispel — Gnosis and alchemy : the tabula Smaragdina / G. Quispel — Die Überlieferung des Asclepius im Mittelalter / C. Gilly — La Renaissance et le mirage égyptien / J.-P. Mahé — Das Bekenntnis zur Gnosis von Paracelsus bis auf die Schüler Jacob Böhmes / C. Gilly
edited by Roelof van den Broek and Cis van Heertum ; J.R. Ritman ; P. Kingsley ; R. van den Broek ; G. Quispel ; C. Gilly ; J.-P. Mahé. – Amsterdam : In de Pelikaan, Brill, 2000. – 432 p. ; 25 cm. – (Pimander, Texts and Studies published by the Bibliotheca Philosophica ; 4)
Includes the lectures presented at a symposium held at the University of Amsterdam in honour of prof. dr. Gilles Quispel’s 80th birthday on 30 May 1996. – Met bijdragen in het Engels, Duits en Frans. – index.
ISBN 9071608107
sign.: REL-5-1-BROE-1a
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, christendom, esoterie, Nag Hammadi-geschriften, Hermes Trismegistus, reïncarnatie, alchemie

edited by Roelof van den Broek and Cis van Heertum ; J.R. Ritman ; P. Kingsley ; R. van den Broek ; G. Quispel ; C. Gilly ; J.-P. Mahé. – Amsterdam : In de Pelikaan, Brill, 2000. – 432 p. ; 25 cm. – (Pimander, Texts and Studies published by the Bibliotheca Philosophica ; 4)
Includes the lectures presented at a symposium held at the University of Amsterdam in honour of prof. dr. Gilles Quispel’s 80th birthday on 30 May 1996. – Met bijdragen in het Engels, Duits en Frans. – index.
ISBN 9071608107
sign.: REL-5-1-BROE-1
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, christendom, esoterie, Nag Hammadi-geschriften, Hermes Trismegistus, reïncarnatie, alchemie

Gnosis and hermeticism : from antiquity to modern times
edited by Roelof van den Broek and Wouter J. Hanegraaff. – Albany, New York : State University of New York Press, 1998. – x, 402 p. ; 23 cm. – (SUNY Series in Western Esoteric Traditions) . – notes, index.
ISBN 0791436128
sign.: REL-5-1-BROE-2
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, oudheid, hermetica, ethiek, manicheïsme, christendom, evangeliën, Griekse godsdiensten, Romeinse godsdiensten, Asclepius, Nag Hammadi-geschriften, katharen, middeleeuwen, esoterie, filosofie, alchemie, spiritualiteit, muziek, kunst, rozenkruisers, theosofie, William Blake, mythologie, Karl Heinz Stockhausen, new age, Francesco Patrizi, androgynie, kabbala

De taal van de Gnosis : Gnostische teksten uit Nag Hammadi
R. van den Broek. – Baarn : Ambo, 1986. – 199 p. ; 21 cm.
ISBN 9026307454
sign.: REL-5-1-BROE-3
Trefw.: gnosticisme, Nag Hammadi, Evangelie van Thomas, Evangelie van Waarheid, hymnen, opstanding, geheime boek van Johannes, jodendom

Bruns, J.E.
The forbidden Gospel
J. Edgar Bruns. – 1st ed. – New York : Harper & Row, cop. 1976. – 64 p. ; 20 cm.
ISBN 0060611499
sign.: REL-5-1-BRUN-1
Trefw.: religie, gnosticisme, evangeliën, Jezus Christus

Churton, T.
Geschiedenis van de gnosis : de kennis van het hart
Tobias Churton ; [eindred.: Roelof van den Broek] ; [vert. uit het Engels: M.G. Kuyper-Heeres]. – Utrecht : Stichting Teleac, 1989. – xi, 163 p. : ill., krt. ; 25 cm.
Vert. van: The gnostics. – Londen : Weidenfeld & Nicolson, cop. 1987. – appendix, literatuur, register.
ISBN 9065332073
sign.: REL-5-1-CHUR-1
Trefw.: religie, gnosis, kennis, bewustwording, Valentinus, Toulouse, G. de Castres, katharen, Inquisitie, Rome, Alexandrië, esoterie, geschiedenis, gnosticisme

Clementis, A.
Extracts from the writings of Clement of Alexandria
Clement of Alexandria. – London : Theosophical Publishing Society, 1905. – 58 p. ; 15 cm.
sign.: REL-5-1-CLEM-2b
Trefw.: religie, neoplatonisme, gnosticisme, Clement van Alexandria, theosofie, kerkvaders, christendom, Griekenland

Clement of Alexandria. – London, Benares, Chicago, New York : Theosophical Publishing Society, Theosophical Book Concern, John Lane, 1905. – 59, [4] p. ; 15 cm.
sign.: REL-5-1-CLEM-2a
Trefw.: religie, neoplatonisme, gnosticisme, Clement van Alexandria, theosofie, kerkvaders, christendom, Griekenland

Clement of Alexandria. – London, Benares, Chicago, New York : Theosophical Publishing Society, Theosophical Book Concern, John Lane, 1905. – 59, [4] p. ; 15 cm.
sign.: REL-5-1-CLEM-2
Trefw.: religie, neoplatonisme, gnosticisme, Clement van Alexandria, theosofie, kerkvaders, christendom, Griekenland

Klementos Alexandreos Logos tis ho sozomenos plousios = Clementis Alexandrini Liber, quis dives salutem consequi possit
[Clementis Alexandrini] ; perpetuo commentario illustratus a Carolo Segaario. – Trajecti ad Rhenum ; Londini : J. Altheer ; Ogles, Duncan & Cochran, 1816. – X, 424 p. ; 22 cm.
sign.: REL-5-1-CLEM-1
Trefw.: religie, neoplatonisme, gnosticisme, Clement van Alexandria, kerkvaders, christendom, Griekenland

Cornélius, A.
Gnosticisme et Christianisme
A. Cornélius. – Bruxelles : Étabillements Généraux d’imprierie, 1910. – 315 p. ; 23 cm.. – table des matières.
sign.: REL-5-1-CORN-1
Trefw.: gnosticisme, christendom, religie, theosofie

Courtois, A.
Basilides de Gnosticus
[verantwoordelijk uitgever A. Courtois]. – [Antwerpen] : [A. Courtois c/o G.L.T.], 1989. – 15 p. ; 21 cm. – (GLT-Reeks II ; Nr. 1, Jan. 1989) . – noten.
sign.: REL-5-1-COUR-1
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Basilides

Davies, S.L.
The gospel of Thomas and christian wisdom
Stevan L. Davies. – New York : The Seabury Press, 1983. – 182 p. ; 21 cm.. – appendix, notes, index.
ISBN 081642456X
sign.: REL-5-1-DAVE-1
Trefw.: gnosticisme, evangelie van Thomas, christendom

Dodds, E.R.
Proclus : the element of theology
a revised text with translation, introduction and commentary by E.R. Dodds. – 2nd ed. – Oxford : Clarendon Press, 1963. – xlvi, [2], 348 p. ; 23 cm.. – appendix I, appendix II, index verborum, index to the comentary, addenda et corrigenda.
ISBN 0198141602
sign.: REL-5-1-DODD-1
Trefw.: gnosticisme, religie, Proclus, theologie

Doresse, J.
The secret books of the Egyptian gnostics : an introduction to the Gnostic Coptic manuscripts discovered at Chenoboskion : with an English translation and critical evaluation of the gospel according to Thomas
Jena Doresse ; translation by Philip Mmairet. – London : Hollis & Carter, 1960. – xvii, 445 p. : ill. ; 23 cm.
Les livres secrets des Gnostiques d’Egypte. – Pais : Librairie Plon, 1958. – index.
sign.: REL-5-1-DORE-1
Trefw.: gnosticisme, religie, Egypte, Chenobokion, geheime boeken, Islam, kabbala, manusscripten, evangelie van Thomas

Douglas-Klotz, N.
The hidden gospel : decoding the spiritual message of the aramaic Jesus
Neil Douglas-Klotz. – 1st Quest edition. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 1999. – [8], 222, [2] p. ; 24 cm. – (Quest Books) . – notes, glossary, bibliography, index.
ISBN 0835607801
sign.: REL-5-1-DOUG-1a

Neil Douglas-Klotz. – 1st Quest edition. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 1999. – [8], 222, [2] p. ; 24 cm. – (Quest Books) . – notes, glossary, bibliography, index.
ISBN 0835607801
sign.: REL-5-1-DOUG-1
Trefw.: religie, gnosticisme, evangeliën, spiritualiteit, Jezus Christus, bijbel, christendom, theosofie

Dunlap, S.F.
Sod, the son of the man
by S.F. Dunlap. – San Diego : Wizards Bookshelf, 1998. – 162 p. ; 22 cm. – (Secret Doctrine Reference Series ; Sod) . – appendix, notes, bibliography.
ISBN 9281768
sign.: REL-5-1-DUNL-1
Trefw.: religie, gnosticisme, codex, vroeg-christendom, Jezus, Nazarenen, jodendom

Eenige
Eenige hymnen uit de Pistis Sophia
uit den oorspronkeljken, Sahidisch-Koptischen tekst in het Nederlandsch vertaald door Ludovicus Mirandolle. – manuscript. – z.p. : z.u., 19XX. – 15 p. ; 29 cm.
sign.: REL-5-1-EENI-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Pistis Sophia, hymnen, geloof, wijsheid

Evangelie
Het evangelie van de Pistis Sophia
Haarlem : Rozekruis Pers, 1963. – 394 p. ; 22 cm.
sign.: REL-5-1-EVAN-1a
Trefw.: religie, gnosticisme, Pistis Sophia, evangeliën, Jezus, mysterië, wederopstanding

woord vooraf door Jacob Slavenburg. – 2e druk. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2002. – 306 p. ; 23 cm.
ISBN 9067322768
sign.: REL-5-1-EVAN-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Pistis Sophia, evangeliën, Jezus, mysterië, wederopstanding

Het Evangelie van Philippus
[vert. naar het Engels, Frans en Duits uit het Koptisch door Philip Renard]. – Amsterdam : Karnak, cop. 1985. – 63 p. ; 21 cm.. – geraadpleegde vertalingen, korte bibliografie, Nederlandse vertalingen uit de Nag Hammadi Bibliotheek.
ISBN 9063500270
sign.: REL-5-1-EVAN-4
Trefw.: religie, gnosticisme, Evangelie van Philippus, apocriefen

Evangelium
Das Evangelium der Pistis Sophia
Valentinus aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. zugeschrieben . – Bad Teinach-Zavelstein : Hermanes, 1987. – 267 p. ; 23 cm.. – Inhaltsangabe.
ISBN 3925072039
sign.: REL-5-1-EVAN-5
Trefw.: religie, Pistis Sophia, gnosticisme

Faye, E. de
Gnostiques et gnosticisme : étude critique des documents du gnosticisme chrétien aux IIe et IIIe siècles
par Eugene de Faye . – Paris : E. Leroux, 1913. – 480 p. ; 25 cm. – (Bibliothèque de l’Ecole des Hautes études. Sciences religieuses ; 27) . – appendice.
sign.: REL-5-1-FAYE-1
Trefw.: gnosticisme, religie, christendom, gnosis, pistis sophia, adepten

Fendt, L.
Gnostische Mysterien : ein beitrag zur Geschichte des Christlichen Gottesdienst
von Leonhard Fendt. – Munchen : Keiser, 1922. – 84 p. ; 24 cm.. – Anmerkungen.
sign.: REL-5-1-FEND-1
Trefw.: gnosis, christendom, mystiek

von Leonhard Fendt. – Munchen : Keiser, 1922. – 84 p. ; 24 cm.. – Anmerkungen.
sign.: REL-5-1-FEND-1a
Trefw.: gnosis, christendom, mystiek

Fideler, D.
Jesus Christ, sun of God : ancient cosmology and early christian symbolism
David Fideler. – a Quest original. – Wheaton, Madras : Theosophical Publishing House, 1993. – xviii, 430 p. : ill. ; 22 cm. – (Quest Books) . – notes, bibliography, index.
ISBN 0835606988
sign.: REL-5-1-FIDE-1
Trefw.: religie, gnosticisme, kosmologie, vroeg christendom, symboliek, Jesus Christus, geschiedenis, dogmatiek, logos, kerk, godsdiensten, paganisme, oudheid, filosofie, inwijding, mysteriën, Griekenland, Nieuwe Testament, bijbel, Johannes-evangelie, Mithras, Orphische mysteriën, theosofie

Freitag, K.E.
Het evangelie van Thomas ; Het lied van de parel : een esoterische beschouwing
K.E. Freitag. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverij, 1966. – 64 p. ; 20 cm. – ([Grote Lotusreeks])
sign.: REL-5-1-FREI-1
Trefw.: religie, gnostiscisme, jodendom, Christus, Evangelie van Thomas, mandaeïsme, gelijkenissen, Thomasevangelie

K.E. Freitag. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverij, 1966. – 64 p. ; 20 cm. – ([Grote Lotusreeks])
sign.: REL-5-1-FREI-1b
Trefw.: religie, gnostiscisme, jodendom, Christus, Evangelie van Thomas, mandaeïsme, gelijkenissen, Thomasevangelie

K.E. Freitag. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverij, 1966. – 64 p. ; 20 cm. – ([Grote Lotusreeks])
sign.: REL-5-1-FREI-1a
Trefw.: religie, gnostiscisme, jodendom, Christus, Evangelie van Thomas, mandaeïsme, gelijkenissen, Thomasevangelie

Gadal, A.
De triomf van de universele gnosis
Antonin Gadal ; [red.: Mirjam Duivenvoorden-Ritman ; ill. Johfra … et al. ; fotogr. Silverhands .. et al.] ; [vert. uit het Frans: J.C. Karres]. – Amsterdam ; Haarlem : In de Pelikaan ; De Rozekruis Pers [distr.], 2004. – 232 p. : ill. ; 25 cm. – (Pimander, texts and studies ; 9)
ISBN 907160814X
sign.: REL-5-1-GADA-1
Trefw.: religie, gnosticisme, heilige graal, gnosis, rozenkruisers, hermetica, esoterische filosofie

Antonin Gadal ; [red.: Mirjam Duivenvoorden-Ritman ; ill. Johfra … et al. ; fotogr. Silverhands .. et al.] ; [vert. uit het Frans: J.C. Karres]. – Amsterdam ; Haarlem : In de Pelikaan ; De Rozekruis Pers [distr.], 2004. – 232 p. : ill. ; 25 cm. – (Pimander, texts and studies ; 9)
ISBN 907160814X
sign.: REL-5-1-GADA-1a
Trefw.: religie, gnosticisme, heilige graal, gnosis, rozenkruisers, hermetica, esoterische filosofie

Glaudemans, W.
Het Evangelie der Waarheid
vert. [uit het Koptisch] en ingel. door Willem Glaudemans. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1997. – 96 p. ; 14 cm. – (Kleine klassieken) . – literatuur.
ISBN 9020224344
sign.: REL-5-1-EVAN-6
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, Evangelie der Waarheid, apocriefen

Gnosis
Gnosis, kennis van het hart : symposiumbundel : Een sleutel tot de gnosis / Jacob Slavenburg. Het hart van de gnosis / Willem Glaudemans. Antieke en moderne gnosis / Rachel Ritman. Gnostische scholing – innerlijke beweging / Ina Vonk
Jacob Slavenburg … [et al.] ; met een voorw. van prof.dr. Gilles Quispel ; [opstellen van: Jacob Slavenburg ; Willem Glaudemans ; Rachel Ritman ; Ina Vonk]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1997. – 91 p. : ill. ; 21 cm.
Symposium gehouden op 3 mei 1997 in Nijmegen
ISBN 9020281461
sign.: REL-5-1-GNOS-1
Trefw.: religie, gnosticisme, gnostische scholing, opstellen, congressen

Gospel
The gospel according to Thomas : The gnostic transmission / Damodar K. Mavalankar. The gospel according to Thomas / Thomas. The mystery of Christos / H.P. Blavatsky. The voice divine / Louis Claude de Saint-Martin
Sri Krishna ; The Maha Chohan ; Damodar K. Mavalankar ; H.P. Blavatsky ; Louis Claude de Saint-Martin. – 1st pr. – Santa Barbara, California : Concord Grove Press, 1976. – 52 p. ; 26 cm. – (AUM : Sacred Texts)
sign.: REL-5-1-GOSP-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Evangelie van Thomas, theosofie

Grant, R.M.
Gnosticism and early christianity
by R.M. Grant. – revised edition. – New York : Harper & Row, 1966. – viii, 241 p. ; 21 cm. – (Harper Torchbooks ; the Cloister Library)
sign.: REL-5-1-GRANT-1
Trefw.: religie, gnosticisme, vroeg-christendom, evangeliën, mythologie, filosofie, christendom, jodendom

Het Thomas Evangelie
Robert M. Grant ; David Noel Freedman ; J. Mooy (vertaald uit het engels). – Utrecht : Het Spectrum, 1962. – 188 p. ; 18 cm.. – register.
sign.: REL-5-1-GRAN-2
Trefw.: gnosticisme

Graves, K.
Bible of bibles : or twenty-seven divine revelations : containing a description of twenty-seven bibles, and an exposition of two thousand biblical errors in science, history, morals, religion, and general events
Kersey Graves. – [reprint]. – Kila, MT : Kessinger Publishing Company, 199X. – 440 p. ; 27 cm. – (Rare and Out-of-Print Books)
ISBN 1564592952
sign.: REL-5-1-GRAV-1
Trefw.: religie, bijbel, gnosticisme, wetenschap, geschiedenis, moraal, vertalingen, vrije gedachte

Greenlees, D.
The gospel of Hermes : know God, and do wrong to no man
edited and newly translated from the Greek and Latin Hermetica with a running commentary and introduction by Duncan Greenlees. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1949. – lxiii, 263 p. ; 18 cm. – (The World Gospel Series ; volume 3) . – index, bibliography.
sign.: REL-5-1-GREE-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Hermes, kennis, God, universum, leven na de dood, ziel, pad, bestemming, yoga, Egypte, wedergeboorte, inwijding, theosofie

edited and newly translated from the Greek and Latin Hermetica with a running commentary and introduction by Duncan Greenlees. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1949. – lxiii, 263 p. ; 18 cm. – (The World Gospel Series ; volume 3) . – index, bibliography.
sign.: REL-5-1-GREE-1a
Trefw.: religie, gnosticisme, Hermes, kennis, God, universum, leven na de dood, ziel, pad, bestemming, yoga, Egypte, wedergeboorte, inwijding, theosofie

The gospel of the gnostics : “blessed is the one who has crucified the world and has not let the world crucify him; he is a son of the light”
with a brief introduciton, explanatory commentary on each section, and very full footnotes explaning all difficulties in doctrine and language, and four illuminating appendices by Duncan Greenlees ; edited and almost wholly newly translated from the Coptic, Greek and Syriac of original and smmarised Gnostic texts, in some cases for the first ime into English. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1958. – lxxix, 338 p. ; 19 cm. – (The World Gospel Series ; 13) . – index, bibliography.
sign.: REL-5-1-GREE-2
Trefw.: religie, gnosticisme, inwijding, God, ziel, universum, mythologie, Jezus, kruis, hemelvaart, gebieden, wijsheid, wedergeboorte, theosofie

The gospel of the prophet Mani : “be yourselves refiners and saviours for your soul which abides in every place, that you may lead it ot the dwelling of the fathers of the light.”
with a life of the prophet, an outline of manichean history, and others introductions, explanatory commentary, full annotations and an illuminating appendix by Duncan Greenlees ; edited and almost wholly newly translated from many languages of original Manichean texts and of excerpts by others, for the first time in English. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1956. – cc, 378 p. ; 19 cm. – (The World Gospel Series ; 12) . – index, bibliography.
sign.: REL-5-1-GREE-3
Trefw.: religie, gnosticisme, mythe der ziel, hemel en hel, God, Jezus, lichaam en ziel, dood, leven, theosofie

with a life of the prophet, an outline of manichean history, and others introductions, explanatory commentary, full annotations and an illuminating appendix by Duncan Greenlees ; edited and almost wholly newly translated from many languages of original Manichean texts and of excerpts by others, for the first time in English. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1956. – cc, 378 p. ; 19 cm. – (The World Gospel Series ; 12) . – index, bibliography.
sign.: REL-5-1-GREE-3a
Trefw.: religie, gnosticisme, mythe der ziel, hemel en hel, God, Jezus, lichaam en ziel, dood, leven, theosofie

Grobel, K.
The gospel of truth : a Valentinian meditation on the gospel
Kendrick Grobel. – London : Adam & Charles Black, 1960. – 206 p. ; 20 cm.. – notes, bibliography.
sign.: REL-5-1-GROB-1
Trefw.: gnosticisme, evangelie, christendom

Guillaumont, A.
Het Evangelie naar de beschrijving van Thomas
Koptische tekst vastgesteld en vertaald door A. Guillaumont, H.-Ch. Puech, G. Quispel, W. Till en Yassah ‘Abd al Masih. – Leiden : E.J. Brill, 1959. – vii, 62 p. ; 24 cm.
Text in Coptic and Dutch ; Includes bibliographical references (p. vi-vii). – vergelijkbare schriftplaatsen.
sign.: REL-5-1-GUIL-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Evangelie van Thomas, evangeliën, vertalingen

Guirdham, A.
The Cathars and reincarnation : the record of a past life in 13 th century France
Arthur Guirdham. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1978. – 208 p. ; 21 cm.. – bibliography, index.
ISBN 083560506X
sign.: REL-5-1-GUIR-1
Trefw.: katharen, reïncarnatie

Haase, F.
Zur Bardesanischen Gnosis : literarkritische und dogmengeschichtliche Untersuchungen
von Felix Haase. – Leipzig : J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1910. – 98 p. ; 23 cm.
sign.: REL-5-1-HAAS-1
Trefw.: gnosticisme, religie

Hartzema, R.
Het evangelie der waarheid
[vert. naar de Duitse, Engelse en Franse vert. uit het Koptisch:] Robert Hartzema . – 2e dr. – Amsterdam : Karnak, 1989. – 61 p. ; 21 cm.. – bibliografie.
ISBN 9063500157
sign.: REL-5-1-EVAN-3
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, Evangelie der Waarheid, apocriefen, christendom, evangeliën

Het Thomas evangelie
[vert. door Robert Hartzema]. – Amsterdam : Karnak, cop. 1980. – 20, [42] p. ; 21 cm. – (Nag Hammadi bibliotheek) . – bibliografie.
ISBN 9063500092
sign.: REL-5-1-HART-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Evangelie van Thomas, Thomasevangelie, vertalingen, apocriefen, pseudepigrafen

Heemstra, F.S.S. van
Infleunces gnostiques et Cathares sur l’architecture Gothique
par F.S. Sixma van Heemstra. – Parijs : Le Cercle du Livre, 1960. – 35 p. ; 20 cm.
sign.: REL-5-1-HEEM-1
Trefw.: gnosticisme

Hermes
Hermes
z.p. : z.u., 19XX. – 159-175 p. ; 20 cm.
sign.: REL-5-1-TRIS-15
Trefw.: religie, gnosticisme, Hermes Trismegistus, Egypte

Hermes, a desciple of Jesus: his life and missionary Work; also, the evangelistic travels of Anah and Zitha, two persian evangelists, sent out by hafed; together with incidents in the life of Jesus. given by a disciple through Hafed.
prepatory note by Hay Nisbet ; spirit communications received through the Glasgow trance-painting medium, mr David Duguid. – Glasogow; London : Nisbet & Co., 1888. – 448 p. ; 23 cm.
sign.: REL-5-1-HERM-1
Trefw.: gnosticisme, Jezus, Hermes, Anah, Zitha

Hermetica
Hermetica : the ancient greek and latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus
Hermes Trismegistus ; foreword by A.G. Gilbert ; English translation, introduction and appendix by Walter Scott. – 2nd printing. – Bath, Avon : Solos Press, 1993. – 256 p. ; 22 cm.. – appendix.
ISBN 183616023
sign.: REL-5-1-TRIS-14
Trefw.: religie, hermetica, gnosis, filosofie

Hermetische
De hermetische code
onder red. van John van Schaik en Reinout Spaink. – Kampen : Ten Have, cop. 2006. – 238 p. : ill. ; 23 cm.. – literatuur.
ISBN 9025956645
sign.: REL-5-1-HERM-3
Trefw.: religie, hermetica, oudheid, opstellen, esoterie, Hermes, Egypte, magie, alchemie, astrologie

De hermetische gnosis : catalogus bij een tentoonstelling in de Bibliotheca Philosophica Hermetica
inl. J.R. Ritman ; voorw. F.A. Janssen. – Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 1986. – 88 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: REL-5-1-HERM-2
Trefw.: religie, gnosticisme, catalogi, tentoonstellingcatalogi, hermetica, Bibliotheca Philosophica Hermetica

De hermetische gnosis : catalogus van een tentoonstelling door de Bibliotheca Philosophica Hermetica Amsterdam
samenstelling van tentoonstelling en catalogus F. van Loenen ; inl. J.R. Ritman. – Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 1990. – 49 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: REL-5-1-HERM-2a
Trefw.: religie, gnosticisme, catalogi, tentoonstellingcatalogi, hermetica, Bibliotheca Philosophica Hermetica

Hoeller, S.A.
Gnosticism : new light on the ancient tradition of inner knowing
Stephan A. Hoeller. – 1st Quest ed. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2002. – xii, 257 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books) . – epiloog, appendix, bibliography, index.
ISBN 0835608166
sign.: REL-5-1-HOEL-1
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Genesis, postmodernisme, katharen, manicheïsme, leraren, goed en kwaad, Christus, menselijke ziel, mysteriën, Sophia

Joyful gnosis : gnostic light on Blavatsky’s wisdom : an exploration of H.P. Blavatsky’s teachings in the light of the embodiment of the ancient wisdom known as gnosticism
by Stephan Hoeller. – London : Theosophical Publishing House, 2003. – 26 p. : ill. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [2003]) . – references, biographical details.
sign.: REL-5-1-HOEL-2
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Blavatsky, oude wijsheid

by Stephan Hoeller. – London : Theosophical Publishing House, 2003. – 26 p. : ill. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [2003]) . – references, biographical details.
sign.: REL-5-1-HOEL-2a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Blavatsky, oude wijsheid

Horner, G.
Pistis Sophia
Inleid. door F. Legge ; George Horner. – Londen : Society for Promoting Christian Knowledge, 1924. – XLVIII, 205. ; CM.
sign.: REL-5-1-HOR-1

Huijs, P.F.W.
Als een bovenaardse rivier : de verborgen stuw van de Gnosis in Europa
P.F.W. Huijs. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2001. – 327 p. : ill. ; 22 cm.. – register, literatuur per hoofdstuk.
ISBN 9020241958
sign.: REL-5-1-HUIJ-1
Trefw.: Religie, gnosticisme, Europa, Trismegistus, Bohme

Hutin, S.
De gnosis : het reddende inzicht
Serge Hutin ; [vert. uit het Frans en bew. door E.Th. v.d. Veer-Bertels]. – Amsterdam : De Driehoek, 1982. – 112 p. ; 22 cm.
Vert. van: Les gnostiques. – Paris : Presses Universitaires de France, 1958. – (Que sais-je? ; 808). – biografisch register.
ISBN 9060303245
sign.: REL-5-1-HUTI-1
Trefw.: religie, gnosticisme, geschiedenis, vroege christendom, gnostiek, goddelijke oorsprong, scheppingsverhalen, cultus, riten, mysteriën, zedenleer, leven na de dood, manicheïsme

Jeremias, A.
Handbuch der altorientalischen Geisteskultur 
von Alfred Jeremias. – 2., völlig erneuerte Aufl. – Berlin, Leipzig : Walter de Gruyter, 1929. – XVII, 508 p. : ill. ; 25 cm.. – Verzeichnis der Abbildungen, Register.
sign.: REL-5-1-JERE-1
Trefw.: religie, gnosticisme, oudheid, midden-oosten, culturen, handboeken, naslagwerken, vergelijkende godsdienstwetenschappen

Jonas, H.
The gnostic religion : the message of the alien God and the beginnings of christianity
by Hans Jonas. – 2nd ed., revised. – Boston : Beacon Press, 1963. – xix, 355 p. ; 21 cm. – (Beacon Paperback ; Number LR Eighteen) . – bibliography, index.
sign.: REL-5-1-JONA-1
Trefw.: religie, gnosticisme, christendom

Het gnosticisme
Hans Jonas ; vert. [uit het Engels] A.J.M. Baljet. – Utrecht : Spectrum, 1963. – 421 p. ; 18 cm. – (Aula-Boeken ; 429) . – noten, bibliografie.
sign.: REL-5-1-JONA-1
Trefw.: religie, gnosticisme

Keller, L.
Johannes en de Johannes-jongeren en de mysteriedienst van het gnosticisme in het begin onzer jaartelling.
door Ludwig Keller ; vertaald uit de Monatshefte der Comenius-Gesellschaft. – z.p. : z.u., 1914. – 20, 18, 23, 14 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: REL-5-1-KELL-1
Trefw.: gnosticisme, Johannes, Johannes-jongeren, Hermetische mystiek, christendom

King, C.W.
The Gnostics and their remains, ancient and mediaeval
by C.W. King . – [repr.]. – San Diego, Calif : Wizards Bookshelf, 1982. – xxiii, 472 p., [7] leaves of plates. : ill. ; 23 cm. – (Secret doctrine reference series)
A reprint of the 2nd edition with additional notes to the bibliography. – bibliographical appendix, index.
ISBN 0913510343
sign.: REL-5-1-KING-2
Trefw.: religie, gnosticisme, oudheid, middeleeuwen, geschiedenis, theosofie, Mithras, Serapis, Abraxas, Tempeliers, rozenkruisers, vrijmetselarij, esoterie

Kingsland, W.
The gnosis and christianity (formerly published under the title “The gnosis or ancient wisdom in the christian scriptures”
by William Kingsland. – 2nd Quest ed. – Wheaton ; Madras ; London : Theosophical Publishing House, 1975. – 230 p. ; 21 cm.. – bibliography, index.
ISBN 835600130
sign.: REL-5-1-KING-1a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, christendom, bijbel, oude wijsheid, Genesis, Nieuwe Testament, mysteriën

The gnosis or ancient wisdom in the christian scriptures : or the wisdom in a mystery
William Kingsland. – 3rd impr. – London : George Allen & Unwin, 1956. – 230, [4] p. ; 23 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-5-1-KING-1
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, christendom, bijbel, oude wijsheid, Genesis, Nieuwe Testament, mysteriën

Klein, M.
Couperus en het Corpus Hermeticum
Maarten Klein. – Nijmegen : Tekstbureau Accent’, 1997. – 24 p. ; 21 cm.. – noten, bibliografie.
ISBN 9080407119
sign.: REL-5-1-KLEI-1
Trefw.: religie, Louis Couperus, theosofie, hermetica, literatuur, Hermes Trismegistus

Koepgen, G.
Die Gnosis des Christentums
Georg Koepgen. – zweite Auflage, 3. und 4. Tausend. – Salzburg ; Leipzig : Otto Müller Verlag, 1940. – 360 p. ; 22 cm.. – Personen- un Sachverzeichnis.
sign.: REL-5-1-KOEP-1
Trefw.: gnosticisme, religie, christendom

Kybalion
Divine magic : the seven sacred secrets of manifestation : a new interpretation of the hermetic classic alchemical manual “The Kybalion”
revised and edited by Doreen Virtue. – 1st pr. – Carlsbad, London, etc : Hay House, 2006. – xviii, 108 p. ; 18 cm. – (Hay House Classics)
ISBN 9781401910334
sign.: REL-5-1-KYBA-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Kybalion, hermetica, Egypte, Griekenland, filosofie, Hermes Trismegistus, hermetische filosofie, zeven principes, geest, overeenkomst, trilling, polariteit, ritme, oorzaak en gevolg, geslacht, mentale transmutatie, het al, universum van de geest, goddelijke paradox, vlakken van overeenkomst, hermetische axioma’s, wetten

The Kybalion : a study of the hermetic philosophy of ancient Egypt and Greece
by Three Initiates. – Chicago, Illinois : The Yogi Publication Society ; Masonic Temple, 1908. – 223 p. ; 18 cm.
sign.: REL-5-1-KYBA-2
Trefw.: religie, gnosticisme, Kybalion, hermetica, Egypte, Griekenland, filosofie, Hermes Trismegistus, hermetische filosofie, zeven principes, geest, overeenkomst, trilling, polariteit, ritme, oorzaak en gevolg, geslacht, mentale transmutatie, het al, universum van de geest, goddelijke paradox, vlakken van overeenkomst, hermetische axioma’s, wetten

by Three Initiates. – [facsimile reprint]. – Chicago, Illinois : The Yogi Publication Society ; Masonic Temple, [2000]. – 223 p. ; 19 cm.
ISBN 0911662251
sign.: REL-5-1-KYBA-1a
Trefw.: religie, gnosticisme, Kybalion, hermetica, Egypte, Griekenland, filosofie, Hermes Trismegistus, hermetische filosofie, zeven principes, geest, overeenkomst, trilling, polariteit, ritme, oorzaak en gevolg, geslacht, mentale transmutatie, het al, universum van de geest, goddelijke paradox, vlakken van overeenkomst, hermetische axioma’s, wetten

De Kybalion : een studie van de hermetische filosofie van het oude Egypte en Griekenland
geschreven door Drie Adepten ; voorwoord H.L. van Draanen ; [vert. uit het Engels door] H.L. van Draanen. – herz. uitg. – Rotterdam ; Den Haag : H.L. van Draanen ; AMORC, 1995. – 80 p. ; 30 cm.
Oorspr. titel:. – alfabetische index.
ISBN 9090076212
sign.: REL-5-1-KYBA-3
Trefw.: religie, gnosticisme, Kybalion, hermetica, Egypte, Griekenland, filosofie, Hermes Trismegistus, hermetische filosofie, zeven principes, geest, overeenkomst, trilling, polariteit, ritme, oorzaak en gevolg, geslacht, mentale transmutatie, het al, universum van de geest, goddelijke paradox, vlakken van overeenkomst, hermetische axioma’s, wetten

geschreven door Drie Adepten ; voorwoord H.L. van Draanen ; [vert. uit het Engels door] H.L. van Draanen. – herz. uitg. – Rotterdam ; Den Haag : H.L. van Draanen ; AMORC, 1995. – 80 p. ; 30 cm.
Oorspr. titel:. – alfabetische index.
ISBN 9090076212
sign.: REL-5-1-KYBA-3a
Trefw.: religie, gnosticisme, Kybalion, hermetica, Egypte, Griekenland, filosofie, Hermes Trismegistus, hermetische filosofie, zeven principes, geest, overeenkomst, trilling, polariteit, ritme, oorzaak en gevolg, geslacht, mentale transmutatie, het al, universum van de geest, goddelijke paradox, vlakken van overeenkomst, hermetische axioma’s, wetten

Kybalion : eine Studie über die hermetische Philosophie des alten Ägyptens und Griechenlands
mit einem Geleitwort von Hermann E. Helmrich ; aus dem Englischen übertragen von Hans Edo Schwerin. – Akasha Verlagsgesellschat ; Arkana Verlag : Haar ; Heidelberg, [1981]. – 144 p. ; 20 cm.
ISBN 3922992005
sign.: REL-5-1-KYBA-4
Trefw.: religie, gnosticisme, Kybalion, hermetica, Egypte, Griekenland, filosofie, Hermes Trismegistus, hermetische filosofie, zeven principes, geest, overeenkomst, trilling, polariteit, ritme, oorzaak en gevolg, geslacht, mentale transmutatie, het al, universum van de geest, goddelijke paradox, vlakken van overeenkomst, hermetische axioma’s, wetten

Langs
Langs Hermes’ wegen : een overzicht van de tentoonstellingen in Florence en Venetië nu in Amsterdam : uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling “Langs Hermes’ wegen” in de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam
[voorwoord] Joost R. Ritman. – Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 2002. – 72 p. ; 21 cm.
sign.: REL-5-1-LANG-1
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, tentoonstellingsgidsen (vorm), handschriften, boekkunst, esoterische filosofie, Hermes Trismegistus

[voorwoord] Joost R. Ritman. – Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 2002. – 72 p. ; 21 cm.
sign.: REL-5-1-LANG-1a
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, tentoonstellingsgidsen (vorm), handschriften, boekkunst, esoterische filosofie, Hermes Trismegistus

Layton, B.
The gnostic scriptures
a new translation with annotations and introductions by Bentley Layton. – New York, London, Toronto, Sydney, Auckland : Doubleday, 1987. – xlii, 526 p. : ill. ; 24 cm.. – bibliography, index.
ISBN 0385478437
sign.: REL-5-1-LAYT-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Bijbel, Valentinus, St. Thomas, hermetica, jodendom, theologie, vertalingen, oude wijsheid

Le Roy Ladurie, E.B.
Montaillou : Cathars and catholics in a French village, 1294-1324
Emmanuel Le Roy Ladurie ; transl. [from the French] by Barbara Bray. – [2nd repr.]. – London : Scolar Press, 1979. – xvii, 383 p. ; 24 cm.
Translation of Montaillou, village occitan de 1294 à 1324. – Paris, Editions Gallimard, 1975. – index.
ISBN 0859674037
sign.: REL-5-1-LERO-1
Trefw.: religie, christendom, gnosis, Montaillou, katharen, ketters, inquisitie, Frankrijk, 14e eeuw, cultuurgeschiedenis, middeleeuwen, katholicisme, boerenleven, herdersleven, Pyreneeën, geschiedenis, dagelijks leven, dorpen, middeleeuws christendom, sociologie, gewoontes, religieus leven, 1200-1300, 1300-1400, Zuid-Frankrijk, ketterijen, geschiedenis van Europa

Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeën (1294-1324) 
Emmanuel Le Roy Ladurie ; vert. [uit het Frans] door Claire den Boer en Roland Fagel. – 3e dr. – Amsterdam : Bert Bakker, 1984. – 500 p. ; 23 cm.
Vert. van: Montaillou, village occitan de 1294 à 1324. – Paris, Editions Gallimard, 1975. – bronnen en bibliografie.
ISBN 9060196821
sign.: REL-5-1-LERO-2
Trefw.: religie, christendom, gnosis, Montaillou, katharen, ketters, inquisitie, Frankrijk, 14e eeuw, cultuurgeschiedenis, middeleeuwen, katholicisme, boerenleven, herdersleven, Pyreneeën, geschiedenis, dagelijks leven, dorpen, middeleeuws christendom, sociologie, gewoontes, religieus leven, 1200-1300, 1300-1400, Zuid-Frankrijk, ketterijen, geschiedenis van Europa

Lea, T.S.
Materials for the study of the apostolic gnosis : part II
by Thomas Simcox Lea and Frederick Bligh Bond. – Oxford : Blackwell, 1922. – 104 p. ; 22 cm.
sign.: REL-5-1-LEA-1
Trefw.: gnosticisme, religie

Leeuwen, A. van
Het lied van de ziel : (gnostisch gedicht)
gecommentariëerd en toegelicht met noten en verklaringen door A. van Leeuwen. – Weltevreden : Theosofischen Boekhandel “Minerva”, 19XX. – 105 p. : ill. ; 17 cm.
sign.: REL-5-1-LEEU-1a

gecommentariëerd en toegelicht met noten en verklaringen door A. van Leeuwen. – Weltevreden : Theosofischen Boekhandel “Minerva”, 19XX. – 105 p. : ill. ; 17 cm.
sign.: REL-5-1-LEEU-1
Trefw.: theosofie, gnosis, gnosticisme, ziel, esoterisch christendom, lied, mystiek, religie, symboliek, commentaren

Leisegang, H.
Die Gnosis
von Hans Leisegang. – Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, [1956]. – VII, 404 p. : ill. ; 18 cm. – (Kröners Taschenausgabe ; Band 32) . – verzeichnis.
sign.: REL-5-1-LEIS-1
Trefw.: gnosticisme, religie, Valentinus, Pistis Sophia, Ptolemaios

LePage, V.
Mysteries of the bridechamber : the initiation of Jesus and the temple of Solomon : Prologue: Solomon’s temple revisited — Christianity : the great divorce — Forbidden paths — Jesus, universal man — Nazareans and Hasidim — Out of the East : prophecies and star lore — Envoys from the King of Light — The Gospel of Mary : sacred marriage — Temple conspiracies and secrets — The gnosis of the heart — Death and Resurrection — Epilogue: Things to come
Victoria LePage. – Rochester, VT : Inner Traditions, cop. 2007. – xxxvi, 418 p. : ill. ; 23 cm.. – notes, bibliography, index.
ISBN 9781594771934
sign.: REL-5-1-LEPA-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Jezus Christus, mysteriën, feminisme, christendom, inwijdingen, rituelen, vrouwen, Tempel van Salomo, oude wijsheid

Lidzbarkski, M.
Das Johannesbuch der Mandäer : Zweiter Teil: Einleitung, Übersetzung, Kommentar
von Mark Lidzbarski. – Giessen : Verlag von Alfred Töpelmann, 1915. – XXXII, 256 p. ; 26 cm.. – Sachregister.
sign.: REL-5-1-LIDZ-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Johannes

Lietaert Peerbolte, M.
Poimandres : Grieks-hermetisch geschrift in het Nederlands vertaald : met een transpersonalistische beschouwing 
M. Lietaert Peerbolte. – Deventer : Ankh-Hermes, 1974. – 115 p. ; 22 cm. – (Occident-serie)
ISBN 9020252496
sign.: REL-5-1-LIET-1
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, Poimandres, mystiek, bewustzijnsverruiming

Lilla, S.R.C.
Clement of Alexandria : a study in christian platonism an gnosticism
by Salvatore R.C. Lilla. – Oxford : Oxford University Press, 1971. – xiv, 266 p. ; 22 cm.. – bibliography, index.
sign.: REL-5-1-LILL-1
Trefw.: gnosticisme, platonisme, Clement of Alexandria, religie, christendom

Luttikhuizen, G.P.
Gnostische geschriften I : het evangelie naar Maria : het evangelie naar Filippus : de brief van Petrus aan Filuppus
uit het Koptisch vertaald, ingeleid en toegelicht door Dr. G. P. Luttikhuizen. – Kampen : J.H. Kok, 1986. – 152 p. : ill. ; 22 cm. – (Na de Schriften ; I)
sign.: REL-5-1-LUTT-1
Trefw.: gnosticisme, religie, Maria, Filuppus, Petrus

Ma’ati Smith, J.
The emerald tablet of Hermes & The Kybalion : two classic books on hermetic philosophy
edited by Jane Ma’ati Smith. – Lexington, KY : Metaphysical Superstore, cop. 2008. – 122 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9781438235721
sign.: REL-5-1-MAAT-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Emerald tablet of Hermes, Kybalion, hermetica, Egypte, Griekenland, filosofie, Hermes Trismegistus, hermetische filosofie, zeven principes, geest, overeenkomst, trilling, polariteit, ritme, oorzaak en gevolg, geslacht, mentale transmutatie, het al, universum van de geest, goddelijke paradox, vlakken van overeenkomst, hermetische axioma’s, wetten

Magia
Magia, alchimia, scienza dal ‘400 al ‘700 : l’influsso di Ermete Trismegisto : Vol. I = Magic, alchemy and science 15th-18th centuries : the influence of Hermes Trismegistus
a cura / edited by Carlos Gilly, Cis van Heertum ; pubblicazione edita in occasione della mostra / published in conjunction with the exhibition Bibliotheca Nazionale Marciana, Venezia en Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam. – Firenze : Centro Di, 2002. – 588 p. : ill. ; 30 cm. – (Volume I) . – list of illustrations.
ISBN 8870383598
sign.: REL-5-1-MAGI-1I
Trefw.: esoterie, religie, hermetica, tentoonstellingscatalogi (vorm), gnosticisme, magie, alchemie, wetenschap, Hermes Trismegistus, Venetië, hermetische boeken, astrologie, bibliotheken, literatuur, geschiedenis, Paracelsus, witte magie, filosofie, Theodor Zwinger, Grossschedel, Mornay, Khunrath, Arndt, Libavius, Zetner, Casaubon

Magia, alchimia, scienza dal ‘400 al ‘700 : l’influsso di Ermete Trismegisto : Volume II = Magic, alchemy and science 15th-18th centuries : the influence of Hermes Trismegistus
a cura / edited by Carlos Gilly, Cis van Heertum ; pubblicazione edita in occasione della mostra / published in conjunction with the exhibition Bibliotheca Nazionale Marciana, Venezia en Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam. – Firenze : Centro Di, 2002. – 334 p. : ill. ; 30 cm. – (Volume II) . – list of illustrations, bibliografica / bibliography, indice dei manoscritti / index of manuscripts.
ISBN 8870383857
sign.: REL-5-1-MAGI-1II
Trefw.: religie, gnosticisme, esoterie, hermetica, magie, alchemie, wetenschap, tentoonstellingscatalogi (vorm)

Martens, W.P.
De Katharen : de opgang en vernietiging van een vredelievende ketterse sekte in de middeleeuwen
W.P. Martens. – Katwijk : Servire, [1979]. – 186 p. : ill. ; 21 cm.. – bronnen, literatuur.
ISBN 9063251033
sign.: REL-5-1-MART-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Katharen, ketterijen, sekten, middeleeuwen, Occitanië, politiek, kruistochten, inquisitie

Matter, M.J.
Histoire critique du gnosticisme, et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l’ère chrétienne 1
par M. Jacques Matter. – 2. ed., revue et augmentée. – Strasbourg ; Paris : V. Levrault ; P. Betrand, 1843. – xv, 435 p. : planches. ; 22 cm. – (Histoire critique du gnosticisme ; Tome Premier)
sign.: REL-5-1-MATT-1I
Trefw.: religie, gnosticisme, geschiedenis, filosofie, christendom, kritieken

Histoire critique du gnosticisme, et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l’ère chrétienne 2
par M. Jacques Matter . – 2. ed., revue et augmentée. – Strasbourg ; Paris : V. Levrault ; P. Betrand, 1843. – [4], 452 p. ; 22 cm. – (Histoire critique du gnosticisme ; Tome Second)
sign.: REL-5-1-MATT-1II
Trefw.: religie, gnosticisme, geschiedenis, filosofie, christendom, kritieken

Histoire critique du gnosticisme, et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l’ère chrétienne 3
par M. Jacques Matter. – 2. ed., revue et augmentée. – Strasbourg ; Paris : V. Levrault ; P. Bertrand, 1844. – [4], 403 p. ; 22 cm. – (Histoire critique du gnosticisme ; Tome Troisième) . – table alphabétique.
sign.: REL-5-1-MATT-1III
Trefw.: religie, gnosticisme, geschiedenis, filosofie, christendom, kritieken

Matthews, C.
Sophia : goddess of wisdom, bride of God
Caitlin Matthews. – 1st Quest edition. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2001. – xxxiii, 430 p. ; 24 cm. – (Quest Books)
Originally published: London : Mandala, an imprint of HarperCollins, 1991. – notes, bibliography, index.
ISBN 0835608018
sign.: REL-5-1-MATT-1

Caitlin Matthews. – 1st Quest edition. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2001. – xxxiii, 430 p. ; 24 cm. – (Quest Books)
Originally published: London : Mandala, an imprint of HarperCollins, 1991. – notes, bibliography, index.
ISBN 0835608018
sign.: REL-5-1-MATT-1a
Trefw.: religie, theosofie, wijsheid, vrouwen, God, gnosticisme

McGregor Ross, H.
The gospel of Thomas : newly presented to bring out the meaning
newly presented to bring out the meaning, with introductions, paraphrases and notes, by Hugh McGregor Ross. – York : The Ebor Press, 1987. – 112 p. ; 21 cm.
sign.: REL-5-1-MCGR-1
Trefw.: gnosticisme, religie, Thomas

McGregor, G.
Gnosis : a renaissance in christian thought
Geddes MacGregor. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1979. – x, 223 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – bibliography, index.
ISBN 0835605205
sign.: REL-5-1-MACG-1
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, christendom, filosofie, bijbel, kritieken, wetenschap, theosofie, magie, liturgie, God, evolutie, karma, reïncarnatie, gebed, humanisme

Geddes MacGregor. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1979. – x, 223 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – bibliography, index.
ISBN 0835605205
sign.: REL-5-1-MACG-1a
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, christendom, filosofie, bijbel, kritieken, wetenschap, theosofie, magie, liturgie, God, evolutie, karma, reïncarnatie, gebed, humanisme

Mead, G.R. S.
Pistis Sophia : a gnostic miscellany : being for the most part extracts from the books of the saviour to wich are added excerpts from a cognate literature
englished (with an introduction and annotated bibliography) by G.R.S. Mead. – new and completely revised edition. – London : John M. Watkins, 1921. – lxix, 325 p. ; 23 cm.
sign.: REL-5-1-MEAD-24
Trefw.: Pistis Sophia

Mead, G.R.S.
Did Jesus live 100 B.C.? : an enquiry into the Talmud Jesus stories, the Toldoth Jeschu, and some curious statements of Epiphanius – being a contribution to the study of Christian origins
by G.R.S. Mead. – London and Benares : Theosophical Publishing Society, 1903. – xvi, 440, (5) p. ; 24 cm.. – additional notes.
sign.: REL-5-1-MEAD-19
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Christendom, Jezus Christus, Genesis, bijbelboeken, geschiedenis, jodendom, Book van Elxai, Saint Epiphanius Bishop of Constantia in Cyprus

Echoes from the gnosis : [Book 1: The gnosis of the mind ; Book 2: The hymns of Hermes ; Book 3: The vision of Aridaeus ; Book 4: The hymn of Jesus ; Book 5: The mysteries of Mithra ; Book 6: A Mithraic ritual ; Book 7: The gnostic crucifixion ; Book 8: The Chaldean oracles I ; Book 9: The Chaldean oracles II ; Book 10: The hymn of the robe of glory ; Book 11: The wedding-song of wisdom] 
G.R.S. Mead ; edited by John Algeo ; with biographical and explanatory introductions by Robert A. Gilbert and Stephan A. Hoeller. – 1st Quest books ed., centennial ed. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2006. – xxxv, 510 p. ; 23 cm. – (Quest Books) . – notes, references.
ISBN 9780835608411
sign.: REL-5-1-MEAD-18
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, theosofie, gnosis, mystiek, mysteriën, denkvermogen, Hermes, Arideus, Jezus, Mitra, rituelen, kruisiging, orakels, heerlijkheid, wijsheid

G.R.S. Mead ; edited by John Algeo ; with biographical and explanatory introductions by Robert A. Gilbert and Stephan A. Hoeller. – 1st Quest books ed., centennial ed. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2006. – xxxv, 510 p. ; 23 cm. – (Quest Books) . – notes, references.
ISBN 9780835608411
sign.: REL-5-1-MEAD-18a
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, theosofie, gnosis, mystiek, mysteriën, denkvermogen, Hermes, Arideus, Jezus, Mitra, rituelen, kruisiging, orakels, heerlijkheid, wijsheid

Echoes from the gnosis : the Chaldean oracles : vol. II.
by G.R.S. Mead. – London ; Benares : The Theosophical Publishing Society, 1908. – 95 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. IX)
sign.: REL-5-1-MEAD-4
Trefw.: Chaldea, gnosis,

by G.R.S. Mead. – London ; Benares : The Theosophical Publishing Society, 1908. – 95 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. IX)
sign.: REL-5-1-MEAD-4
Trefw.: Chaldea, gnosis,

Echoes from the gnosis : the gnosis of the mind
by G.R.S. Mead. – London : The Theosophical Publishing Society, 1906. – 69 p. ; 15 cm. – (Echoes from the Gnosis ; Vol. I)
sign.: REL-5-1-MEAD-5
Trefw.: religie, gnosis, spirit

Echo’s uit de Gnosis ; II. Hymnen van Hermes
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – 55 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 7e serie; no. 38; Echo’s uit de gnosis; deel II)
sign.: REL-5-1-MEAD-15a
Trefw.: theosofie, gnosticisme, Hermes

door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – 55 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 7e serie; no. 38; Echo’s uit de gnosis; deel II)
sign.: REL-5-1-MEAD-15
Trefw.: theosofie, gnosticisme, Hermes

door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – 55 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 7e serie; no. 38; Echo’s uit de gnosis; deel II)
sign.: REL-5-1-MEAD-15b
Trefw.: theosofie, gnosticisme, Hermes

Echo’s uit de Gnosis ; VII. De gnostische kruisiging
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engelsch] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 19??. – ?? p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek)
sign.: REL-5-1-MEAD-

Echo’s uit de Gnosis ; VIII-IX. Chaldeesche orakels
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engelsch] door J.B. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 19??. – ?? p. ; 20 cm. – (Theosofische bibliotheek ; ??)
sign.: REL-5-1-MEAD-

Echo’s uit de Gnosis ; X. Het lied van het kleed der heerlijkheid
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engelsch] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 19??. – ?? p. ; 20 cm. – (Theosofische bibliotheek ; ??)
sign.: REL-5-1-MEAD-

Echo’s uit de Gnosis ; XI. Het bruilofts-lied der wijsheid
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engelsch] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 19??. – ?? p. ; 20 cm. – (Theosofische bibliotheek ; 42)
sign.: REL-5-1-MEAD-

Echo’s uit de Gnosis [1] ; I. De gnosis van het denkvermogen ; II. Hymnen van Hermes ; III. Het visioen van Aridaeus ; IV. De hymne van Jezus ; V. De mysteriën van Mithra ; VI. Een Mithrisch ritueel
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – [6], 41, [4], 55, [4], 48, [4], 52, [4], 60, [4], 50 p. ; 20 cm. – ([Theosofische Bibliotheek] ; Echo’s uit de Gnosis ; [7e Serie; No. 37 t/m 42] ; Deel I t/m Deel VI)
sign.: REL-5-1-MEAD-1
Trefw.: theosofie, gnosis, mystiek, mysterien, denkvermogen, Hermes, Arideus, Jezus, Mitra, rituelen

door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – [6], 41, [4], 55, [4], 48, [4], 52, [4], 60, [4], 50 p. ; 20 cm. – ([Theosofische Bibliotheek] ; Echo’s uit de Gnosis ; [7e Serie; No. 37 t/m 42] ; Deel I t/m Deel VI)
sign.: REL-5-1-MEAD-1a
Trefw.: theosofie, gnosis, mystiek, mysterien, denkvermogen, Hermes, Arideus, Jezus, Mitra, rituelen

door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – [6], 41, [4], 55, [4], 48, [4], 52, [4], 60, [4], 50 p. ; 20 cm. – ([Theosofische Bibliotheek] ; Echo’s uit de Gnosis ; [7e Serie; No. 37 t/m 42] ; Deel I t/m Deel VI)
sign.: REL-5-1-MEAD-1b
Trefw.: theosofie, gnosis, mystiek, mysterien, denkvermogen, Hermes, Arideus, Jezus, Mitra, rituelen

Echo’s uit de gnosis [2] ; VII. De gnostische kruisiging ; VIII-IX. Chaldeesche orakels ; X. Het lied van het kleed der heerlijkheid ; XI Het bruilofts-lied der wijsheid 
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – X, 308 p. ; 20 cm. – ([Theosofische Bibliotheek] ; Echo’s uit de Gnosis ; 7e Serie; Deel VII t/m XI)
sign.: REL-5-1-MEAD-2
Trefw.: theosofie, gnostiscisme, kruisiging, orakels, heerlijkheid, wijsheid

door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – X, 308 p. ; 20 cm. – ([Theosofische Bibliotheek] ; Echo’s uit de Gnosis ; 7e Serie; Deel VII t/m XI)
sign.: REL-5-1-MEAD-2a
Trefw.: theosofie, gnostiscisme, kruisiging, orakels, heerlijkheid, wijsheid

Echoes from the gnosis : the Chaldean oracles : vol. I.
[foreword] G.R.S.M.. – London and Benares : The Theosophical Publishing Society, 1908. – 91 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. VIII) . – bibliogr..
sign.: REL-5-1-MEAD-3b
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Chaldea

[foreword] G.R.S.M.. – London and Benares : The Theosophical Publishing Society, 1908. – 91 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. VIII) . – bibliogr..
sign.: REL-5-1-MEAD-3
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Chaldea

[foreword] G.R.S.M.. – [reprint]. – Montana, U.S.A. : Kessinger Publishing Company, 19XX. – 96 p. ; 27 cm. – (Rare Esoteric Books, Echoes from the gnosis ; Vol. VIII) . – bibliogr..
ISBN 1564592502
sign.: REL-5-1-MEAD-3a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Chaldea

Echoes from the gnosis : the hymn of Jesus 
by G.R.S. Mead. – London : The Theosophical Publishing Society, 1907. – 83 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; vol. IV) . – bibliography.
sign.: REL-5-1-MEAD-30
Trefw.: religie, gnosticisme, Jezus, theosofie

translated with comments by G.R.S. Mead. – Quest Book ed. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1973. – (4), 75 p. ; 15 cm. – (A Quest Book Miniature) . – bibliography.
ISBN 0835604322
sign.: REL-5-1-MEAD-8b
Trefw.: religie, gnosticisme, Jezus, theosofie

by G.R.S. Mead. – London : The Theosophical Publishing Society, 1907. – 83 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; vol. IV) . – bibliography.
sign.: REL-5-1-MEAD-8a
Trefw.: religie, gnosticisme, Jezus, theosofie

translated with comments by G.R.S. Mead. – Quest Book ed. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1973. – (4), 75 p. ; 15 cm. – (A Quest Book Miniature) . – bibliography.
ISBN 0835604322
sign.: REL-5-1-MEAD-8c
Trefw.: religie, gnosticisme, Jezus, theosofie

Echoes from the gnosis : the hymn of the robe of glory
by G.R.S. Mead. – London and Benares : The Theosophical Publishing House, 1908. – 98 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. X) . – notes, bibliogr..
sign.: REL-5-1-MEAD-9a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, hymnen

by G.R.S. Mead. – London and Benares : The Theosophical Publishing House, 1908. – 98 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. X) . – notes, bibliogr..
sign.: REL-5-1-MEAD-9
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, hymnen

Echoes from the gnosis : the hymns of Hermes
by G.R.S. Mead. – London and Benares : The Theosophical Publishing House, 1907. – 84 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. II)
sign.: REL-5-1-MEAD-7
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Hermes

by G.R.S. Mead. – London and Benares : The Theosophical Publishing House, 1907. – 84 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. II)
sign.: REL-5-1-MEAD-7a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Hermes

Echoes from the gnosis : the wedding song of wisdom
by G.R.S. Mead. – London, Benares : The Theosophical Publishing Society, 1908. – 106 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. XI)
sign.: REL-5-1-MEAD-20a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie

Echoes of the gnosis : the gnostic crucifixion
by G.R.S. Mead. – London, Benares : Theosophical Publishing Society, 1907. – 83 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. VII)
sign.: REL-5-1-MEAD-6
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, kruisiging, christendom

by G.R.S. Mead. – London, Benares : Theosophical Publishing Society, 1907. – 83 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. VII)
sign.: REL-5-1-MEAD-6a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, kruisiging, christendom

Echoes of the gnosis : the mysteries of Mythra
by G.R.S. Mead. – London and Benares : The Theosophical Publishing Society, 1907. – 90 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. V)
sign.: REL-5-1-MEAD-10
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Mythra

by G.R.S. Mead. – London and Benares : The Theosophical Publishing Society, 1907. – 90 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. V)
sign.: REL-5-1-MEAD-10a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Mythra

Echoes of the gnosis : the vision of Aridaeus
by G.R.S. Mead. – London, Benares : The Theosophical Publishing Society, 1907. – 74 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. III)
sign.: REL-5-1-MEAD-12a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Aridaeus

by G.R.S. Mead. – London, Benares : The Theosophical Publishing Society, 1907. – 74 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. III)
sign.: REL-5-1-MEAD-12
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Aridaeus

Fragments of a faith forgotten : some short sketches among the gnostics mainly of the first two centuries – a contribution to the study of Christian origins based on the most recently recovered materials
by G.R.S. Mead. – 2nd ed. – London and Benares : Theosophical Publishing House, 1906. – lv, 633, (7) p. ; 24 cm.. – index, bibliography.
sign.: REL-5-1-MEAD-20a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Griekenland, Egypte, Christendom, kerk, Valentinus, Lauweriks

by G.R.S. Mead. – 2nd ed. – London and Benares : Theosophical Publishing House, 1906. – lv, 633, (7) p. ; 24 cm.. – index, bibliography.
sign.: REL-5-1-MEAD-20
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Griekenland, Egypte, Christendom, kerk, Valentinus, Lauweriks

by G.R.S. Mead. – London and Benares : Theosophical Publishing House, 1900. – xxviii, 630 p. ; 22 cm.. – index, bibliography.
sign.: REL-5-1-MEAD-20b
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, Griekenland, Egypte, Christendom, kerk, Valentinus, Lauweriks

G.R.S. Mead and the gnostic quest
G.R.S. Mead ; edited and introduced by Clare Goodrick-Clarke and Nicholas Goodrick-Clarke. – Berkeley, California : North Atlantic Books, 2005. – [10], 236 p. ; 22 cm. – (Western Esoteric Masters Series) . – bibliography, notes, index.
ISBN 155643572X
sign.: REL-5-1-MEAD-22
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie, universum, Valentinus, mystiek, Simon Magus, hermetica, esoterisch christendom, inwijding

The gnosis of the mind
G.R.S. Mead. – Kila, Montana : Kessinger Publishing, 199X. – 69 p. ; 26 cm.
ISBN 0766107515
sign.: REL-5-1-MEAD-21
Trefw.: religie, gnosticisme, denken, theosofie, God, christendom, denkvermogen

The gnostic John the baptizer : selections from the Mandaean John-Book : together with studies on John and Christian origins, the Slavonic Joshephus’ account of John and Jesus, and John and the fourth gospel proem
by G.R.S. Mead. – London : John M. Watkins, 1924. – ix, 137 p. ; 25 cm.
sign.: REL-5-1-MEAD-23
Trefw.: religie, gnosticisme, esoterisch christendom, Jodendom, evangeliën

I. De gnosis van het denkvermogen. II. Hymnen van Hermes. III. Het visioen van Aridaeus. IV. De hymne van Jezus. V. De mysteriën van Mithra. VI. Een Mithrisch ritueel. VII. De gnossische kruisiging. : VIII-IX. Chaldeesche orakels. X. Het lied van het kleed der heerlijkheid. XI Het bruilofts-lied der wijsheid 
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engelsch] door J.B. . – Amsterdam : Theosfische Uitgeversmaatschappij, 1908-1911. – 41, 55, 48, 52, 60, 50, X, 54, 58-175, 176-237, 239-308 p. ; 21 cm. – (Theosofische bibliotheek ; 37-42 )
sign.: REL-5-1-MEAD-31
Trefw.: theosofie, gnosticisme, gnosis, mystiek, denkvermogen, Hermes, Arideus, Jezus, rituelen, kruisiging, orakels, heerlijkheid, wijsheid, religie, Chaldea, Mithra, mysteriën, Griekse mysteriën, Mithrasdienst, Mithre

The Mithriac ritual
by G.R.S. Mead. – London and Benares : The Theosophical Publishing Society, 1907. – 77 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. VI)
sign.: REL-5-1-MEAD-11
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie

by G.R.S. Mead. – London and Benares : The Theosophical Publishing Society, 1907. – 77 p. ; 15 cm. – (Echoes from the gnosis ; Vol. VI)
sign.: REL-5-1-MEAD-11a
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie

Echo’s uit de Gnosis ; I. De gnosis van het denkvermogen
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 41 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 7e serie; no. 37)
sign.: REL-5-1-MEAD-14a
Trefw.: religie, gnosticisme, denkvermogen, theosofie

door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 41 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 7e serie; no. 37)
sign.: REL-5-1-MEAD-14b
Trefw.: religie, gnosticisme, denkvermogen, theosofie

door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 41 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 7e serie; no. 37)
sign.: REL-5-1-MEAD-14
Trefw.: religie, gnosticisme, denkvermogen, theosofie

Echo’s uit de Gnosis ; IV. De hymne van Jezus
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 52 p. ; 19 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 7e serie; no. 40; Echo’s uit de gnosis; deel IV)
sign.: REL-5-1-MEAD-16
Trefw.: theosofie, gnosticisme, Jezus

door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 52 p. ; 19 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 7e serie; no. 40; Echo’s uit de gnosis; deel IV)
sign.: REL-5-1-MEAD-16a
Trefw.: theosofie, gnosticisme, Jezus

Pistis sophia : a gnostic gospel : a gnostic miscellany : being for the most part extracts from the books of the saviour to wich are added excerpts from a cognate literature
introd. G.R.S. Mead, with an new foreword for this First American edition by Richard K. Russell ; transl. into English by G.R.S. Mead. – reprinted. – Blauvelt, New York, USA : Spiritual Science Library, Garber Communications, , 1989. – (7), lxix, 325 p. ; 22 cm. – (Spiritual Science Library) . – annotated bibliography by G.R.S. Mead.
sign.: REL-5-1-MEAD-25
Trefw.: religie, gnosticisme

Echo’s uit de Gnosis ; III. Het visioen van Aridaeus
door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – 48 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 7e serie; no. 39; Echo’s uit de gnosis; deel III)
sign.: REL-5-1-MEAD-17a
Trefw.: theosofie, gnosticisme, mystiek, Aridaeus

door G.R.S. Mead ; vert. [uit het Engels] door J.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – 48 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 7e serie; no. 39; Echo’s uit de gnosis; deel III)
sign.: REL-5-1-MEAD-17
Trefw.: theosofie, gnosticisme, mystiek, Aridaeus

Simon Magus : an essay
by G.R.S. Mead. – London, New York : Theosophical Publishing Society, 1892. – 91 p. ; 29 cm.
sign.: REL-5-1-MEAD-26
Trefw.: religie, gnosticisme, theosofie

Thrice-Greatest Hermes : volume I. – Prolegomena : studies in Hellenistic theosophy and gnosis: being a translation of the extant sermons and fragments of the trismegistic literature, with prolegomena, commentaries, and notes
by G.R.S. Mead. – Londen : John M. Watkins, 1949. – XVI, 481 p. ; 22 cm. – (Thrice-Greatest Hermes ; Volume I. – Prolegomena)
sign.: REL-5-1-MEAD-27I
Trefw.: religie, gnosticisme, evolutie, Egypte, Plutarchus, Plato

Thrice-Greatest Hermes : volume II. – Sermons : studies in Hellenistic theosophy and gnosis: being a translation of the extant sermons and fragments of the trismegistic literature, with prolegomena, commentaries, and notes
by G.R.S. Mead. – Londen : John M. Watkins, 1949. – XI, 403 p. ; 22 cm. – (Thrice-Greatest Hermes ; Volume II. – Sermons)
sign.: REL-5-1-MEAD-27II
Trefw.: religie, gnosticisme, monade, God

Thrice-Greatest Hermes : volume III – Excerpts and fragments : studies in Hellenistic theosophy and gnosis: being a translation of the extant sermons and fragments of the trismegistic literature, with prolegomena, commentaries, and notes
being a translation of the extant sermons and fragments of the trismegistic literature, with prolegomena, commentaries, and notes by R.R.S. Mead ; by G.R.S. Mead. – London : John M. Watkins, 1949. – XII, 371 p. ; 22 cm. – (Thrice-Greatest Hermes ; Volume III. – Excerpts and Fragments) . – index.
sign.: REL-5-1-MEAD-27III
Trefw.: religie, gnosticisme, metempsychose, palingenese, reïncarnatie, wedergeboorte, Proclus, Egypte, ziel, filosofie, theosofie

Zegezangen van Hermes’ gnosis : Echo’s uit de Gnosis deel 1: De gnosis van het gemoed ; De hymnen van Hermes ; De hymne van Jezus ; De gnostieke kruisiging
[George Mead] ; bewerkt en ingeleid door Peter Huijs. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2009. – 213 p. ; 22 cm. – (Echo’s uit de Gnosis ; deel 1) . – bijlagen, bronnen, werken van G.R.S. Mead.
ISBN 9789067323536
sign.: REL-5-1-MEAD-28I
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, zegezangen, Hermes Trismegistus, hermetica, esoterie, hymnen, Jezus, religie, christendom, kruisiging

[George Mead] ; bewerkt en ingeleid door Peter Huijs. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2009. – 213 p. ; 22 cm. – (Echo’s uit de Gnosis ; deel 1) . – bijlagen, bronnen, werken van G.R.S. Mead.
ISBN 9789067323536
sign.: REL-5-1-MEAD-28Ia
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, zegezangen, Hermes Trismegistus, hermetica, esoterie, hymnen, Jezus, religie, christendom, kruisiging

Meer, B. van der
Commentaar op het Thomas Evangelie
Barende van der Meer ; [Thomas evangelie vert. uit het Koptisch dor G. Quispel]. – Wassenaar : Mirananda, 1984. – V, 395 p. ; 21 cm.
ISBN 9062716989
sign.: REL-5-1-MEER-1
Trefw.: religie, gnosticisme, evangeliën, Evangelie van Thomas, commentaren, apocriefen

Mendelsohn, I.
Religions of the ancient near East : Sumero-Akkadian religious texts and Ugaritic epics
edited with an introduction by Isaac Mendelsohn. – New York : The Bobbs Merril Company, 1955. – xxix, 284 p. ; 21 cm.. – index.
sign.: REL-5-1-MEND-1
Trefw.: gnosticisme, religie, Sumerië, tempelrituelen, gebed, God, moedergodin

Merkur, D.
Gnosis : an esoteric traditions of mystical visions and unions
Dan Merkur. – Albany : State University of New York Press, 1993. – x, 387 p. ; 23 cm. – (Suny Series in Western Esoteric Traditions) . – notes, index.
ISBN 0791416208
sign.: REL-5-1-MERK-1
Trefw.: religie, gnosticisme, esoterie, mystiek, theosofie, alchemie, Paracelsus, Islam, goud

Messing, M.
Gnostische wijsheid in Oost en west
Marcel Messing. – Deventer : Ankh-Hermes, 1991. – 170 p. : ill. ; 21 cm. – (Hermesreeks) . – 3.
ISBN 9020255541
sign.: REL-5-1-MESS-1
Trefw.: religie, gnosticisme

De weg der Katharen : dertien zangen van een troubadour
door Marcel Messing. – 3e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1991. – 120 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9020254537
sign.: REL-5-1-MESS-2
Trefw.: religie, gnosticisme, katharen, ketterijen

Meyer, M.W.
The secret teachings of Jesus : four gnostic gospels
translated, with an introd. and notes, by Marvin W.Meyer. – 1st Vintage book ed. – New York : Vintage Books, 1986. – xxii, 129 p. ; 21 cm.
Originally published: New York : Random House, cop. 1984 ; Contents: The secret book of James — The gospel of Thomas — The book of Thomas — The secret book of John
ISBN 0394744330
sign.: REL-5-1-MEYE-1
Trefw.: religie, gnosticisme, leringen, Jezus Christus, evangeliën

Morrow, G.R.
Proclus : a commentary on the first book of Euclid’s Elements
translated with introduction and notes by Glenn R. Morrow. – Princeton, New Yersey : Princeton University Press, 1970. – xlv, 355 p. : ill. ; 24 cm.. – index.
ISBN 0691071608
sign.: REL-5-1-MORR-1
Trefw.: gnosticisme, religie, Proclus, Euclides

Nicholas, M.
Le gnosticisme ; son origine, son histoire, sa doctrine primitive
Michel Nicholas ; T. Basilide ; préface M. Clavelle. – Paris : Bibliothèque Chacornac, 1931. – 116 p. ; 19 cm. – (Petit Collection Gnostique)
The article of M. Nicholas appeared originally in: Nouvelle revue de théologie de Strasbourg, 1860-61
sign.: REL-5-1-NICH-1
Trefw.: religie, gnosticisme, geschiedenis

Niel, F.
Albigeois et Cathares
par Fernand Niel. – Paris : Presses Universitaires de France, 1955. – 128 p. ; 18 cm. – (“Que sais-je?”. Le point des connaissances actuelles ; no. 689)
sign.: REL-5-1-NIEL-2
Trefw.: religie, gnosticimse, Katharen, Albigenzen

La capitulation de Montségur
Fernand Niel ; plan schématique. – 2e éd. – Arques : Editions des Cahiers d’études cathares, 1951. – 68 p. : ill. ; 20 cm.. – notes.
sign.: REL-5-1-NIEL-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Katharen, Montségur, ketters, Albigenzen

Oldenbourg, Z.
Massacre at Montesegur : a history of the Albigensian crusade
by Zoe Oldenbourg ; translated from the French by Peter Green. – London : Weidenfeld and Nicolson, 1961. – 420 p. : ill. ; 22 cm.
Oorspr. titel: Le budher de Montsegur. – appendix, notes, bibliography, index.
sign.: REL-5-1-OLDE-1
Trefw.: gnosticisme, Albigensiaanse kruistocht, geschiedenis

Pagels, E.
The gnostic gospels
by Elaine Pagels. – New York : Random House, 1979. – xxxvi, 182 p. ; 24 cm.. – notes, index.
ISBN 0394502787
sign.: REL-5-1-PAGE-1a
Trefw.: religie, gnosticisme, evangeliën, Christus, God, kerk, gnosis, lijden

by Elaine Pagels. – New York : Random House, 1979. – xxxvi, 182 p. ; 24 cm.. – notes, index.
ISBN 0394502787
sign.: REL-5-1-PAGE-1
Trefw.: religie, gnosticisme, evangeliën, Christus, God, kerk, gnosis, lijden

De gnostische evangeliën
Elaine Pagels ; met een voorwoord van Gilles Quispel ; Nederlandse vertaling [uit het Engels] E. Verseput. – Amerongen : Gaade, 1980. – XXXII, 160 p. ; 23 cm.
Oorspr. titel: The gnostic gospels. – noten, register.
ISBN 9060172302
sign.: REL-5-1-PAGE-2
Trefw.: religie, gnosticisme, evangeliën, Christus, God, kerk, gnosis, lijden

Elaine Pagels ; met een voorwoord van Gilles Quispel ; Nederlandse vertaling [uit het Engels] E. Verseput. – Amerongen : Gaade, 1980. – XXXII, 160 p. ; 23 cm.
Oorspr. titel: The gnostic gospels. – noten, register.
ISBN 9060172302
sign.: REL-5-1-PAGE-2a
Trefw.: religie, gnosticisme, evangeliën, Christus, God, kerk, gnosis, lijden

Palais, C.-S.
Esclarmonde de Foix : princesse cathare 
Coincy-Saint Palais. – Toulouse : EPE Privat Editeur, 1956. – 195 p., [10] p. of plates. : ill. ; 25 cm.. – bibliographie.
sign.: REL-5-1-PALA-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Esclarmonde de Foix, Albigenzen, katharen

Pistis
Pistis Sophia
with an introduction by F. Legge ; literally translated from the Coptic by George Horner. – London : Society for promoting Christian knowledge, 1924. – vlviii, 205 p. ; 25 cm.. – index.
sign.: REL-5-1-PIST-2
Trefw.: gnosticisme, evangeliën, Jezus, Sophia

Pistis Sophia : a gnostic gospel (with extracts from the books of the saviour appended)
with an introduction by G.R.S. Mead ; originally translated from Greek into Coptic and now for the first time Englished from Schwartze’s Latin versoion of the only known Coptic ms. and checked by Amélineau’s French version . – London : The Theosophical Publishing House, 1896. – xliv, 394 p. ; 23 cm.
sign.: REL-5-1-PIST-1
Trefw.: gnosticisme, evangelien, Nieuwe Testament, Sophia, Jezus

Pistis sophia : a gnostic miscellany : being for the most part extracts from the books of the saviour, to which are added excerpts from a cognate literature
Englished (with an introduction and annotated bibliography) by G.R.S. Mead ; G.R.S. Mead. – New and completely revised edition. – London : Watkins, 1921. – lxix 325 p . ; 23 cm.
sign.: REL-5-1-PIST-3
Trefw.: gnosis, theosofie, mystiek, pistis sophia, sofia, wijsheid,

Englished (with an introduction and annotated bibliography) by G.R.S. Mead ; G.R.S. Mead. – New and completely revised edition. – London : Watkins, 1921. – lxix 325 p . ; 23 cm.
sign.: REL-5-1-PIST-3a
Trefw.: gnosis, theosofie, mystiek, pistis sophia, sofia, wijsheid,

Plotin
Ausgewählte Schriften
Plotin. – Stuttgart : Philipp Reclam Jun., 1973. – 270 p. ; 15 cm.
ISBN 3150094798
sign.: REL-5-1-PLOT-1
Trefw.: gnosticisme

Proclus
The fragments that remain of the lost writings of Proclus surnamed the Platonic successor
additional notes for the Wizard edition ; transl. from the Greek by Thomas Taylor. – [reprint]. – San Diego : Wizards Bookshelf, 1988. – xi, 113 p. ; 23 cm. – (Secret Doctrine Reference Series)
ISBN 1913510580
sign.: REL-5-1-PROC-1
Trefw.: filosofie, theosofie, religie, gnosticism, Proclus

Puech, H.Ch.
Op zoek naar het evangelie der waarheid
door H.Ch. Puech en G. Quispel. – Nijkerk : G.F. Callenbach, 19XX. – 61 p. ; 21 cm.
sign.: REL-5-1-PUEC-1
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, Evangelie der Waarheid, apocriefen, christendom, evangeliën

Quispel, G.
Asclepius : de volkomen openbaring van Hermes Trismegistus 
[Hermes Trismegistus] ; ingel., vert. [uit het Latijn naar de oorspr. Griekse tekst] en toegel. door G. Quispel. – Amsterdam : In de Pelikaan, 1996. – 306 p. ; 27 cm. – (Pimander : texts and studies ; 6) . – selecte literatuurlijst.
ISBN 9071608077
sign.: REL-5-1-QUIS-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Asclepius, Hermes Trismegistus, openbaringen, hermetica

Het evangelie van Thomas
uit het Koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel ; voorwoord Joost R. Ritman. – Amsterdam : In de Pelikaan, 2004. – 380 p. ; 25 cm. – (Pimander. Texts and Studies published by the Philosophica Hermetica ; 10)
ISBN 9071608158
sign.: REL-5-1-QUIS-2
Trefw.: religie, gnosticisme, Evangelie van Thomas, vertalingen

Het evangelie van Thomas en de Nederlanden : nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bron
G. Quispel. – Baarn : Tirion, 1971. – 176 p. ; 22 cm.. – register.
ISBN 905121264X
sign.: REL-5-1-QUIS-3
Trefw.: gnosticisme, evangelie van Thomas, Nederlanden

Gnosis : de derde component van de Europese cultuurtraditie
red. G. Quispel. – Utrecht : Hes Uitgevers, 1988. – 280 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9061944465
sign.: REL-5-1-QUIS-4
Trefw.: religie, gnostisisme, God, Maria van Magdala, Plotinos, Mani, Augustinus, Sophia, Faust, R. Steiner, antroposofie, godservaring, M. Buber, C.G. Jung

Gnosis als Welt-Religion
Gilles Quispel. – Zürich : Origo Verlag, 1951. – 144 p. ; 20 cm.. – Bibligraphie.
sign.: REL-5-1-QUIS-5
Trefw.: gnosticisme

De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen : [beschouwingen over de invloed van een Egyptische religie op de cultuur van het westen]
onder red. van Gilles Quispel. – 2e dr. – Baarn : Tirion, 1994. – 672 p. : ill. ; 25 cm.. – register.
ISBN 9051213743
sign.: REL-5-1-QUIS-6a
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, hermetische gnosis, Hermes Trismegistus, Thoth, Augustinus, William Blake, christelijke gnosis, joodse gnosis, Roelof van den Broek, onsterfelijkheid, Mahé, Bitter, Philo van Alexandrië, Egypte, Zandee, Mansfeld, christendom, Amersfoort, Jezus, Mussies, licht, leven, Helderman, Augustinus; Oort, Mirandola, Schumann, Plantijn, Manusov-Verhage, Voetius, Oort, Paracelsus, Böhme, Gilly, Zauberflöte, Zweers, Faust, Quispel, William Blake, Meurs, Hermes Trismegistus, Jacob Slavenburg, Vries-Ek, G. Quispel, Bibliotheca Philosophica Hermetica, Joost Ritman, H.P. Blavatsky, theosofie, kabbala

onder red. van Gilles Quispel. – 2e dr. – Baarn : Tirion, 1994. – 672 p. : ill. ; 25 cm.. – register.
ISBN 9051213743
sign.: REL-5-1-QUIS-6
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, hermetische gnosis, Hermes Trismegistus, Thoth, Augustinus, William Blake, christelijke gnosis, joodse gnosis, Roelof van den Broek, onsterfelijkheid, Mahé, Bitter, Philo van Alexandrië, Egypte, Zandee, Mansfeld, christendom, Amersfoort, Jezus, Mussies, licht, leven, Helderman, Augustinus; Oort, Mirandola, Schumann, Plantijn, Manusov-Verhage, Voetius, Oort, Paracelsus, Böhme, Gilly, Zauberflöte, Zweers, Faust, Quispel, William Blake, Meurs, Hermes Trismegistus, Jacob Slavenburg, Vries-Ek, G. Quispel, Bibliotheca Philosophica Hermetica, Joost Ritman, H.P. Blavatsky, theosofie, kabbala

De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen : congres 14-15-16 december 1990 
[samensteller: G. Quispel]. – Amsterdam : De Kosmos, 1990. – 33 p. : ill. ; 30 cm.
Dit congres vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van de Griekse geschriften van Hermes Trismegistus door de hoogleraren van den Broek
sign.: REL-5-1-QUIS-7
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, congressen

Het evangelie van Thomas : Landdag 3 juli 1960
toespraak prof. Quispel. – z.p. : z.u., [1960]. – 10 p. ; 24 cm.
sign.: REL-5-1-QUIS-11
Trefw.: religie, gnosticisme, Evangelie van Thomas, toespraken

Jewish and gnostic man : the birth of the child : three types of Jewish piety
Gilles Quispel ; Gershom Scholem. – Dallas : Spring Publications, 1973. – 46 p. ; 26 cm. – (Eranos Lectures ; 3)
sign.: REL-5-1-QUIS-8
Trefw.: gnosticisme

Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid
Gilles Quispel ; voorw. J.R. Ritman ; red. Cis van Heertum. – Amsterdam : In de Pelikaan, 2003. – 145 p. : ill. ; 26 cm. – (Pimander : texts and studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica ; 8)
ISBN 9071608131
sign.: REL-5-1-QUIS-9
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, Evangelie der Waarheid, apocriefen, christendom, evangeliën, Valentinus, filosofie, hermetica, “Brief aan Flora”, Ptolemaeus

Gilles Quispel ; voorw. J.R. Ritman ; red. Cis van Heertum. – Amsterdam : In de Pelikaan, 2003. – 145 p. : ill. ; 26 cm. – (Pimander : texts and studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica ; 8)
ISBN 9071608131
sign.: REL-5-1-QUIS-9a
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, Evangelie der Waarheid, apocriefen, christendom, evangeliën, Valentinus, filosofie, hermetica, “Brief aan Flora”, Ptolemaeus

Wat is gnosis?
lezing van G. Quispel. – Utrecht : Rijksuniversiteit, 1979. – 9 p. ; 30 cm.
Lezing van Prof. Dr. G. Quispel, Rijksuniversiteit Utrecht, Den Haag, 14 december 1979
sign.: REL-5-1-QUIS-10
Trefw.: religie, gnosticisme, lezingen

Reitzenstein, R.
Poimandres : Studien zur griechischägyptischen und frühchristlichen Literatur
Richard Reitzenstein. – [Unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausg. Leipzig 1904]. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. – vii, 382 p. ; 23 cm.. – Sachregister, Stellenregister.
sign.: REL-5-1-REIT-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Poimandres, christendom, literatuur

Robinson, J.M.
The Nag Hammadi Library in English
general editior: James M. Robinson ; with an afterword by Richar Smith ; translated and introduction by members of the coptic gnostic library project of the institute for antiquity and christianity, Claremont, California. – 3rd, completely revised edition. – Leiden : Brill, 1988. – XIV, 549 p. ; 25 cm.
ISBN 9004008563
sign.: REL-5-1-ROBI-1
Trefw.: gnosis, religie, Nag Hammadi

Roché, D.
Catharisme et science spirituelle
Déodat Roché. – Arques : Editions Cahiers d’Etudes Cathares, 195X. – 24 p. ; 20 cm.
sign.: REL-5-1-ROCH-3
Trefw.: religie, gnosticisme, Katharen, wetenschap, spiritualiteit

Contes et légendes du catharisme
Déodat Roché. – Arques : Editions Cahiers d’Etudes Cathares, 1951. – 39 p. ; 18 cm.
sign.: REL-5-1-ROCH-2
Trefw.: religie, gnosticisme, Katharen, legenden

Etudes manichéennes et cathares : initiation spirituelle des chretiens Cathares. – documents et origine manicheenne du Catharisme. – St. Augustin et les Manicheens de son temps. – la Pistis-Sophia. – les Cathares et l’amour spirituel. – le probleme du mal et de la redemption. – le graal pyreneen. – Cathares et Platoniciens Catholiques
Déodat Roché. – Arques : Editions des Cahiers d’Etudes Cathares , 1952. – 286 p. ; 25 cm.
sign.: REL-5-1-ROCH-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Katharen, manicheïsme, Albigenzen, inwijdingen, spiritualiteit, St. Augustin, Pistis-Sophia, liefde, Graal, Platonisme

Roquebert, M.
Cathar religion
Michel Roquebert ; translated from French by Audrey Wagner. – Portret-sur-Garonne : Editions Loubatières, 1994. – 32 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 2862660329
sign.: REL-5-1-ROQU-1
Trefw.: religie, katharen, Christus, Boek van Openbaring, bijbel, goed en kwaad

Roukema, R.
Gnosis en geloof in het vroege christendom : een inleiding tot de gnostiek
Riemer Roukema. – Zoetermeer : Meinema, 1998. – 215 p. ; 20 cm.. – bibliografie, register van teksten, register namen en zaken.
ISBN 9021137089
sign.: REL-5-1-ROUK-1
Trefw.: religie, gnosticisme, christendom, bewustwording, verlossing, Nag Hammadi-geschriften, Codex van Berlijn, koptische teksten, kerkvaders, mythologie, Jodendom, filosofie, Plato, mysteriën, christelijk geloof

Rudolph, K.
Gnosis und Gnostizismus
herausgegeben von Kurt Rudolp. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975. – XVIII,862 p. ; 20 cm.. – register.
sign.: REL-5-1-RUDO-1
Trefw.: gnosticisme

Ruska, J.
Tabula smaragdina : ein Beitrag zur Geschichte der hermetischen Literatur
von Julius Ruska ; mit Unterstützung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. – Heidelberg : C. Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1926. – vii, 248 p. ; 26 cm. – (Arbeiten aus dem Institut für Geschichte der Naturwissenschaft ; Heidelberger Akten der Von-Portheim-Stiftung ; IV ; 16) . – Nachträge und Berichtungen, Wort- und Sachregister.
sign.: REL-5-1-RUSK-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Tabula Smaragdina, geschiedenis, hermetica, literatuur, Hermes Trismegistus

Schepping
De schepping in focus : platonische, gnostische, joods-christelijke en hermetische scheppingsverhalen in handschriften en oude drukken uit eigen bezit : 19 november 2001 – 31 mei 2002
Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 2001. – 31 p. ; 21 cm.
sign.: REL-5-1-SCHE-1
Trefw.: religie, plato, gnosticisme, jodendom, christendom, handschriften, hermetica, scheppingsverhalen, tentoonstellingscatalogi (vorm), Genesis, platonisme

Schippers, R.
Het evangelie van Thomas : apocriefe woorden van Jezus
vertaling, inleiding en kommentaar door R. Schippers. – Kampen : J.H. Kok, 1960. – 166 p. ; 18 cm. – (Boeketreeks ; 14) . – register.
sign.: REL-5-1-SCHI-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Evangelie van Thomas, evangeliën, apocriefen, Jezus

Schmidt, C.
Koptisch-Gnostische Schriften ; Bd. 1: Die Pistis Sophia. Die beiden Bücher des Jeû ; Unbekanntes altgnostisches Werk
herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Commission der Königl. Preussischen Akademie der Wischenschaften von Carl Schmidt. – Leipzig : J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1905. – XXVII, 410 p. : ill. ; 25 cm. – (Koptisch-Gnostische Schriften ; Erster Band) . – Stellenregister, Wortregister, Namen-und Sachregister.
sign.: REL-5-1-SCHM-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Pistis Sophia, Jezus

Schultz, W.
Dokumente der Gnosis 
Wolfgang Schultz. – Jena : E. Diederichs, 1910. – xci, 243 p. ; 21 cm.. – Nachweis der Quellen.
sign.: REL-5-1-SCHU-1
Trefw.: religie, gnosticisme, jodendom, heidenen, Poimander, Abraxas, Mithras, Parsen, Valentinos, apostelen

Schuon, F.
Gnosis
Frithjof Schuon ; translated from the french by G.E.H. Palmer. – London : John Murray, 1959. – 151 p. ; 22 cm.
oorspr. titel: Sentiers de Gnose
sign.: REL-5-1-SCHU-1
Trefw.: religie, gnosis

Sentiers de gnose
Frithjof Schuon. – Paris : La Colombe, 19XX. – 161 p. ; 21 cm.
sign.: REL-5-1-SCHU-2
Trefw.: traditionalisten, religie, gnosis

Siegert, C.M.
Mani-Perlenlieder : eine Auswahl manichäischer Texte
hrsg. von Christa Maria Siegert . – Erstaufl. – Cadolzburg : Hermanes-T.-Verlag, [1985]. – 194 p. ; 21 cm.. – Quellenhinweisen.
ISBN 3925072012
sign.: REL-5-1-SIEG-1
Trefw.: religie, manicheïsme, teksten

Slavenburg, J.
50 jaar Nag Hammadi en nu? : symposiumbundel
Jacob Slavenburg … [et al.]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1996. – 71 p. : foto’s. ; 21 cm.
Voordrachten gehouden op een symposium in Deventer ter gelegenheid van het versch?nen van het tweede deel van de Nederlandse vertaling van de Nag Hammadi-geschriften
ISBN 9020281062
sign.: REL-5-1-SLAV-12
Trefw.: religie, gnosticisme, opstellen, Nag Hammadi

De hermetische schakel
Jacob Slavenburg ; register Henk J. Spierenburg. – Deventer : Ankh-Hermes, 2003. – 412 p. : foto’s, tek. ; 23 cm.. – literatuurlijst, bibliografie, register.
ISBN 9020283200
sign.: REL-5-1-SLAV-1
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, Trismegistus, Egypte

… En de twee zullen één zijn : over het samengaan van het vrouwelijke en het mannelijke
Jacob Slavenburg. – Deventer : Ankh-Hermes, 1998. – 148 p. ; 24 cm.. – aantekeningen, literatuur.
ISBN 9020281615
sign.: REL-5-1-SLAV-2
Trefw.: religie, gnosticisme

De geheime woorden : een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis
Jacob Slavenburg ; voorwoord bij de 1e dr. R. van den Broek. – derde, geheel herziene druk. – Deventer : Ankh-Hermes, 1996. – 225 p. : ill. ; 24 cm.. – noten, bibliografie, register.
ISBN 9020281119
sign.: REL-5-1-SLAV-3
Trefw.: religie, gnosticisme, katharen, Steiner, kabbala, Philo van Alexandrië, mysteriën

Gnosis : de esoterische traditie van het oude weten
Jacob Slavenburg ; met een inl. van Marcel Messing. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1993. – 159 p. ; 21 cm. – (Hermesreeks ; 1) . – noten, literatuur.
ISBN 9020210262
sign.: REL-5-1-SLAV-4
Trefw.: religie, gnosticisme, Jezus, manicheïsme, katharen, Jacob Böhme, rozenkruisers

Gnosis, christendom en innerlijke ervaring
Jacob Slavenburg, Hein Stufkens, Marcel Messing. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1994. – 99 p. : ill. ; 21 cm.
Lezingen gehouden tijdens het gelijknamige symposium gehouden op 4 en 11 juni 1994 te Ede en Izegem. – literatuur.
ISBN 9020280643
sign.: REL-5-1-SLAV-11
Trefw.: religie, gnosticisme, gnosis, christendom, innerlijke ervaringen, Nag Hammadi, vroege christendom, opstellen

Hermes op het breukvlak van twee eeuwen
J. Slavenburg. – z.p. : z.u., 19XX. – 588-596 p. ; 25 cm.
sign.: REL-5-1-SLAV-5
Trefw.: religie, gnosticisme, H.P. Blavatsky, William Butler Yeats, G.R.S. Mead, theosofie, Aleister Crowley, Golden Dawn, The Quest, Rudolf Steiner

De Nag Hammadigeschriften : een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex
Jacob Slavenburg, Willem Glaudemans ; woord vooraf Gilles Quispel. – volledig herz. en geactualiseerde ed., 4e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2007. – 1200 p. : ill. ; 25 cm.
Oorspr. titel, verschenen in 2 dl.: Nag Hammadi geschriften. – 1994-1995. – aantekeningen, appendix, bibliografie, register op namen, register op zaken.
ISBN 9020219642
sign.: REL-5-1-SLAV-6
Trefw.: religie, gnosticisme, Nag Hammadi, vertalingen

De oerknal van het Christendom : veelkleurig perspectief van een impuls
Jacob Slavenburg. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2003. – 223 p. ; 23 cm.. – tijdtafel, noten, register.
ISBN 9067322776
sign.: REL-5-1-SLAV-7
Trefw.: religie, gnosticism, christendom, oorsprong, Jezus, joods christendom, Paulus,

Een sleutel tot gnosis : inzicht in de betekenis van de Nag Hammadi-vondst voor de mens van nu
Deventer : Ankh-Hermes, 1997. – 109 p. ; 24 cm.. – noten, schema’s.
ISBN 9020281127
sign.: REL-5-1-SLAV-8
Trefw.: religie, gnosticisme, Nag Hammada-geschriften, hermetica, gnosis, geest, ziel, stof, verlossing, zelfkennis, verbinding, dood, karma, reïncarnatie, ego

Het Thomas-Evangelie : tekst en toelichting
Jacob Slavenburg. – 3e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 2001. – 122 p. ; 17 cm.
ISBN 9020213830
sign.: REL-5-1-SLAV-9
Trefw.: religie, Thomas evangelie, uitspraken van Jezus, Nag Hammadi

Valsheid in geschrifte : de gespleten pen van bijbelschrijvers
Jacob Slavenburg. – Zutphen : Walburg Pers, 1995. – 165 p. ; 23 cm.. – register persoonsnamen.
ISBN 9060119266
sign.: REL-5-1-SLAV-10
Trefw.: religie, bijbelonderzoek, evangelien, bijbelteksten, handschriften, bijbelvertalingen, gnosticisme, Nieuwe Testament, historische Jezus, Nag Hammadi, Athanasius, verkettering

Smith, M.
The secret gospel : the discovery and interpretation of the secret gospel according to Mark
Morton Smith ; foreword by Laine Pagels. – California : The Dawn Horse Press, 1973. – xii, 157 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 0913922552
sign.: REL-5-1-SMIT-1
Trefw.: christendom, religie, gnostiek

Stufkens, H.
Weg van gnosis : een reis naar huis
Hein Stufkens. – Rotterdam : Lemniscaat, 1991. – 106 p. ; 24 cm.. – noten.
ISBN 9060698029
sign.: REL-5-1-STUF-1
Trefw.: relige, gnosticisme, christendom, Tao-Zen, diel, dualiteit, polariteit, goed en kwaad, zelfkennis, transformatie

Tat-Tvam-Asi
Het Evangelie van Judas deel I en II
vertaald en bewerkt door Tat – Tvam – Asi ; Hoge Priester & Zar Adusht van OM [=Andreas van der Wal]. – Rotterdam : Stichting voor Omschakeling Naar een Nieuw Ecologisch Tijdperk (SONNET), cop. 1981. – 42, 10 p. ; 22 cm.
ISBN 9090002235
sign.: REL-5-1-TAT-1
Trefw.: religie, gnosticisme, christendom, Evangelie van Judas

Terug
Terug naar de bron
door Henk Spierenburg, Frans Smit, Jacob Slavenburg en Rachel Ritman-Kleingeld. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2002. – 68, [3] p. : ill. ; 22 cm. – (Symposiumreeks)
Deze bundel bevat de teksten van het symposium “Terug naar de Bron”, dat plaatsvond op 24 nov. 2001. De tekst van H. Spierenburg is een bew. n.a.v. een bandopname. De overige teksten zijn weergegeven zoals ze zijn uitgesproken. – noten.
ISBN 9067322660
sign.: REL-5-1-TERU-2
Trefw.: esoterie, gnosticisme, religie, metafysica, hermetica, oude wijsheid, mysteriën, Philo van Alexandrië, kabbala, Tehuis Sancti Spiritus, Hermes, christendom

Terug naar de bron : gnosis, hermetica, mystiek, alchemie, rozenkruisers in de Bibliotheca Philosophica Hermetica [Tijdschrift] 
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, mystiek, alchemie, rozenkruisers, esoterie, Bibliotheca Philosophica Hermetica

Trismegistus, H.
Asclepius : de volkomen openbaring van Hermes Trismegistus
ingeleid, vertaald en toegelicht door G. Quispel. – Amsterdam : In de Pelikaan, 1996. – 306 p. ; 27 cm. – (Pimander ; 6) . – selecte literatuurlijst.
ISBN 9071608077
sign.: REL-5-1-TRIS-1
Trefw.: Gnosis, religie, Hermes Trismegistus, Asclepius, archetype, mystiek, esoterie,

Corpus hermeticum
ingeleid, vertaald en toegelicht door R. van de Broek en G. Quispel ; voorwoord F.A. Janssen ; nawoord J.R. Ritman. – 2e druk. – Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 1991. – 209 p. ; 27 cm. – (Pimander, Texts and Studies ; 2)
ISBN 9026310587
sign.: REL-5-1-TRIS-1a
Trefw.: religie, gnostiscisme, Egypte, Hermes, theosofie

ingeleid, vertaald en toegelicht door R. van de Broek en G. Quispel ; voorwoord F.A. Janssen ; nawoord J.R. Ritman. – 3e herz. dr. – Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 1991. – 209 p. ; 27 cm. – (Pimander, Texts and Studies ; 2)
ISBN 9026310587
sign.: REL-5-1-TRIS-1
Trefw.: religie, gnostiscisme, Egypte, Hermes, theosofie

Corpus Hermeticum : tome I: Poimandrès ; traités I-XII
texte établi par A.D. Nock ; et traduit par A.-J. Festugière. – Paris : Société D’Édition “Les Belles Lettres”, 1945. – LIII, 195 p. ; 21 cm. – (Corpus Hermeticum ; Tome I)
sign.: REL-5-1-TRIS-2I
Trefw.: religie, gnosticisme, Corpus Hermeticum

Corpus Hermeticum : tome II: Asclepius ; traites XIII-XVIII
texte établi par A.D. Nock ; et traduit par A.-J. Festugière. – Paris : Société D’Édition “Les Belles Lettres”, 1945. – 197-404 p. ; 21 cm. – (Corpus Hermeticum ; Tome II)
sign.: REL-5-1-TRIS-2II
Trefw.: religie, gnosticisme, Corpus Hermeticum

The divine pymander of Hermes Mercurius Trismegistus
[Hermes Trismegistus] ; with introd. & preliminary essay by Hargrave Jennings ; transl. from the Arabic by Dr. Everard. – San Diego : Wizards Bookshelf, 1994. – [8], xiv, [4], 112, [6] p. ; 23 cm. – (Secret Doctrine Reference Series)
Fotomech. herdruk van de uitg.: 1884. – Oorspr. uitg.: London, 1650. – index.
ISBN 0913510300
sign.: REL-5-1-TRIS-4a
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, theosofie, Divine Pymander, occultisme, filosofie, alchemie, magie, Egypte, neoplatonisme

[Hermes Trismegistus] ; with introd. & preliminary essay by Hargrave Jennings ; transl. from the Arabic by Dr. Everard. – Madras, India : P. Kailasam Brothers, 1884. – [8], xiv, [1], 112 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: REL-5-1-TRIS-4 (BWK 1)
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, theosofie, Divine Pymander, occultisme, filosofie, alchemie, magie, Egypte, neoplatonisme

The divine Pymander of Hermes Mercurius Trismegistus in XVII. books
edited, preface by W. Wynn Westcott ; translated formerly out of the Arabick into Greek, and thence into Latin, and Dutch, and now out of the original into English by that learned divine doctor Everard. – London : Theosophical Publishing Society, 1894. – 117 p. ; 19 cm. – (Collectanea Hermetica ; Volume II : The Pymander of Hermes)
sign.: REL-5-1-TRIS-5
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, theosofie, Divine Pymander, occultisme, filosofie, alchemie, magie, Egypte, neoplatonisme

edited, preface by W. Wynn Westcott ; translated formerly out of the Arabick into Greek, and thence into Latin, and Dutch, and now out of the original into English by that learned divine doctor Everard. – London : Theosophical Publishing Society, 1894. – 117 p. ; 19 cm. – (Collectanea Hermetica ; Volume II : The Pymander of Hermes)
sign.: REL-5-1-TRIS-5a
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, theosofie, Divine Pymander, occultisme, filosofie, alchemie, magie, Egypte, neoplatonisme

The divine Pymander of Hermes Trismegistus : an edeavour to systematise and elucidate the Corpus Hermeticum
by the editors of The Shrine of Wisdom. – 4th ed. – Godalming, Surrey : The shrine of wisdom, 1955. – 53 p. ; 22 cm. – (Shrine of Wisdom Manual ; No. 7)
sign.: REL-5-1-TRIS-6
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, theosofie, Divine Pymander, occultisme, filosofie, alchemie, magie, Egypte, neoplatonisme, Corpus Hermeticum

The divine Pymander, and other writings of Hermes Trismegistus
[Hermes Trismegistus] ; translated from the original Greek by John D. Chambers. – New York : Samuel Weiser, 1972. – xxiv, 170 p. ; 21 cm.
Reprint of the 1882 ed. published by T. & T. Clark, Edinburgh, under title: The theological and philosophical works of Hermes Trismegistus. – index.
ISBN 0877281939
sign.: REL-5-1-TRIS-3
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, theosofie, Divine Pymander, occultisme, filosofie, alchemie, magie, Egypte, neoplatonisme

Hermes Mercurius Trismegistus : his Divine pymander, also The Asiatic mystery, The smaragdine table and the Song of Brahm
Hermes Mercurius Trismegistus ; edited by Paschal Beverly Randolph. – reprinted. – Des Plaines, Illionois : Yogi Publication Society, [1977]. – 144, [3] p. ; 19 cm.
ISBN 091162480
sign.: REL-5-1-TRIS-7a
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, theosofie, Divine Pymander, occultisme, filosofie, alchemie, magie, Egypte, neoplatonisme

Hermes Mercurius Trismegistus ; edited by Paschal Beverly Randolph. – reprinted. – Toledo, Ohio : Randolph Publishing Company, 1972. – 144, [3] p. ; 22 cm.
sign.: REL-5-1-TRIS-7
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, theosofie, Divine Pymander, occultisme, filosofie, alchemie, magie, Egypte, neoplatonisme

Hermes Trismegistus
[Hermes Trismegistus] inl., teksten, comment. Roelof van den Broek ; [vert. uit het Grieks en Armeens] ; [voorw.] Joost R. Ritman, E. Oosterwijk-Ritman ; [vert. uit het Grieks en Armeens]. – Amsterdam : In de Pelikaan, 2006. – XXIII, 365 p. : ill. ; 27 cm. – (Pimander : texts and studies published by the Bibliotheca Philosophical Hermetica ; 15) . – literatuur.
ISBN 9789071608223
sign.: REL-5-1-TRIS-8
Trefw.: religie, gnosticisme, Hermes Trismegistus, Thot, leerlingen, hermetica, oudheid, universum, God, kosmos, mysteriën, filosofie, geschiedenis, theosofie, geloof, Tat, Ammon, Horus, inwijding

[Hermes Trismegistus] inl., teksten, comment. Roelof van den Broek ; [vert. uit het Grieks en Armeens] ; [voorw.] Joost R. Ritman, E. Oosterwijk-Ritman ; [vert. uit het Grieks en Armeens]. – Amsterdam : In de Pelikaan, 2006. – XXIII, 365 p. : ill. ; 27 cm. – (Pimander : texts and studies published by the Bibliotheca Philosophical Hermetica ; 15) . – literatuur.
ISBN 9789071608223
sign.: REL-5-1-TRIS-8a
Trefw.: religie, gnosticisme, Hermes Trismegistus, Thot, leerlingen, hermetica, oudheid, universum, God, kosmos, mysteriën, filosofie, geschiedenis, theosofie, geloof, Tat, Ammon, Horus, inwijding

Hermes Trismegistus : Pater Philosophorum : tekstgeschiedenis van het Corpus Hermeticum
voorwoord J.R. Ritman, F.A. Janssen, F. van Lamoen ; samenstelling van tentoonstelling en catalogus F. van Lamoen. – 2e dr. – Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 1991. – xix, 152 p. : ill. ; 26 cm.. – literatuur.
sign.: REL-5-1-TRIS-9
Trefw.: religie, gnosticisme, Hermes Trismegistus, filosofie, geschiedenis

voorwoord J.R. Ritman, F.A. Janssen, F. van Lamoen ; samenstelling van tentoonstelling en catalogus F. van Lamoen. – Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 1990. – xix, 152 p. : ill. ; 26 cm.. – literatuur.
sign.: REL-5-1-TRIS-9a
Trefw.: religie, gnosticisme, Hermes Trismegistus, filosofie, geschiedenis

I. Hermetica : the ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus
Hermes Trismegistus ; edited with English translation and notes by Walter Scott. – Boston : Shambhala, 1985. – 549 p. ; 22 cm. – (Hermetica ; Volume I : Introduction ; Texts and translation)
sign.: REL-5-1-TRIS-10I
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica

II. Hermetica : the ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus
Hermes Trismegistus ; edited with English translation and notes by Walter Scott. – Boston : Shambhala, 1985. – 482 p. ; 22 cm. – (Hermetica ; Volume II : notes on the Corpus Hermeticum)
sign.: REL-5-1-TRIS-10II
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica

III. Hermetica : the ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus
Hermes Trismegistus ; edited with English translation and notes by Walter Scott. – Boston : Shambhala, 1985. – 632 p. ; 22 cm. – (Hermetica ; Volume III : Notes on the Latin Asclepius and the Hermetic excerpts of Stobaeus)
sign.: REL-5-1-TRIS-10III
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica

IV. Hermetica : the ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus
Hermes Trismegistus ; edited with English translation and notes by Walter Scott ; with introduction addenda and indices by A.S. Ferguson. – Boston : Shamballa, 1985. – xlix, 576 p. ; 22 cm. – (Hermetica ; Volume IV: Testimonia) . – appendix, index.
ISBN 0877733414
sign.: REL-5-1-TRIS-10IV
Trefw.: gnosticisme, religie, Hermes Trismegistus, Proclus

The mind to Hermes and The secret sermon on the mount of regenaration, and the profession of silence : from the Poimandres of Hermes Trismegistus
London : Issued from the Scriptorium, 1910. – 48 p. ; 16 cm. – (The Porch ; Vol I, No. 4)
sign.: REL-5-1-TRIS-5
Trefw.: religie, gnosticisme, Poimandres

La révélation d’Hermès Trismégistre III : Les doctrines de l’âme
par le R.P. Festugière. – Paris : Librarie Lecoffre, 1953. – XIII, 314 p. ; 25 cm. – (Études Bibliques)
sign.: REL-5-1-TRIS-12
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica

Tabula Smaragdina oftewel De smaragden tafel : Over de steen der wijzen en het samenvallen der tegendelen dat is De Smaragden Tafel ; Motivatie 1 ; Motivatie 2 ; Comentaar 
[Hermes Trismegistus] ; [vert. uit het Latijn en toel. Gerrit Vierhout ; linosneden Marja Scholtens] . – [Delft] : De Klaproos, 2007. – 4 katernen. : ill. ; 12 cm.
Rugtitel: De smaragden tafel. – Tekst van Tabula Smaragdina ook in het Duits en Latijn. – Opl. van 150 genummerde en gesigneerde ex
sign.: REL-5-1-TRIS-16
Trefw.: religie, gnosticisme, Hermes Trismegistus, Tabula Smaragdina, Steen der Wijzen

Vermaning van de ziel
Hermes Trismegistos. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1993. – 80 p. ; 21 cm. – (Crystal-serie ; 1)
ISBN 9067321060
sign.: REL-5-1-TRIS-13
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, rozenkruisers, elementen, goed en kwaad

Vis, J.
Het evangelie van de waarheid
de Duitse vertaling volgens de Rascher-uitgave en de Nederlandse vertaling hiervan door Jan Vis. – z.p. : z.u., 1964. – 41 p. ; 30 cm.
sign.: REL-5-1-EVAN-2
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, Evangelie der Waarheid, apocriefen, christendom, evangeliën

Walker, B.
Gnosticism : its history and influence
by Benjamin Walker. – Wellingborough, Northamptonshire : Aquarian Press, 1983. – 224 p. ; 23 cm.. – bibliography, general index, bible index.
ISBN 0850303559
sign.: REL-5-1-WALK-1
Trefw.: religie, gnosticisme, geschiedenis, invloeden, kosmologie, Jezus Christus, discipelen, sekten

Ways
Ways of Hermes : a survey of the exhibitions in Florence and Venice now in Amsterdam
[preface by Joost R. Ritman]. – Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 2002. – 72 p. ; 21 cm.
sign.: REL-5-1-WAYS-1
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, tentoonstellingsgidsen (vorm), handschriften, boekkunst, esoterische filosofie, Hermes Trismegistus

Westcott, W.W.
An English translation of the Hermetic Arcanum of Penes Nos Unda Tagi [pseud.] 1623 
William Wynn Westcott ; with a preface and notes by “Sapere Aude.” ; Jean d’ Espagnet. – London : Theosophical Publishing Society, 1893. – 56 p. ; 19 cm. – (Collectanea Hermetica ; Volume I) . – notes.
sign.: REL-5-1-WEST-1
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica

Wheless, J.
Forgery in Christianity : a documented record of the foundations of the Christian religion
Joseph Wheless. – [reprint]. – Kila, MT : Kessinger Publising Company, 1992. – xxxvi, 406, xxi p. ; 26 cm. – (Rare and Out-of-Print Books) . – index.
ISBN 1564592251
sign.: REL-5-1-WHEL-1
Trefw.: religie, christendom, gnosticisme, paganisme, jodendom, evangeliën, fraude

Zandee, J.
Het evangelie der waarheid
J. Zandee. – Amsterdam : W. ten Have, 1964. – 128 p. ; 18 cm.
sign.: REL-5-1-ZAND-1
Trefw.: religie, gnosis, gnosticisme, Evangelie der Waarheid, apocriefen, christendom, evangeliën