TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-6-1 Christelijke canonieke & apocriefe geschriften

REL-6-1 Christelijke canonieke & apocriefe geschriften

Anti
L’anti-pape et l’anti-guizot; défense de la société moderne contre l’encyclique et de la vraie religion contre les méditations de M. Guizot par un solitaire de Montmatre 
par un solitaire de Montmatre [= Julien Travers?]. – Paris : Librarie Centrale, 1865. – 158, [2] p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-1-ANTI-1
Trefw.: religie, papisme, katholicisme, M. Guizot, kritieken

Apocriefe
Apocriefe boeken : (Luthersche vertaling) 
[uit de Hoogduitsche vertaling van Dr. M.Luther eertijds door Adolf Visscher in het Nederduitsch overgezet]. – Amsterdam : Nederlandsch Bijbelgenootschap, [1935]. – p. 1091-1233. ; 24 cm.
Vormt laatste onderdeel van: Bijbel, dat is de geheele Heilige Schrift des Ouden en Nieuwen Testaments
sign.: REL-6-1-APOC-15
Trefw.: religie, christendom, Apocriefe boeken

Apocrypha
The Apocrypha : translated out of the Greek and Latin tongues; being the version set forth A.D. 1611, compared with the most ancient authorities and revised A.D. 1894
being the version set forth A.D. 1611 compared with the most ancient authorities and revised ; translated out of the grek and latin tongues. – London : Oxford University Press, 1935. – x, 433 p. ; 16 cm. – (The World’s Classics)
sign.: REL-6-1-APOC-10
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

Bakels, H.
Beknopt bijbelsch woordenboek
H. Bakels. – Amsterdam : Mij. v. Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. – XXXVIII, 696 p. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek Woordenboeken) . – woordenlijst.
sign.: REL-6-1-BAKE-1
Trefw.: religie, christendom, Bijbel, naslagwerken, woordenboeken

Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt : te weeten eene verbeterde Nederlandsche vertaling waarin de meest treffende woorden en gedeelten sprekend gedrukt zijn ; benevens korte inleidingen en ’n weinig verklarende noten, alsmede drie kaartjes den een aantal afbeeldingen naar Jan Luyken
bewerkt door H. Bakels ; inleiding van Prof. H. U. Meyboom. – Amsterdam : Mij voor goede en Goedkoope Lectuur, 1908. – xxxix, 819 p. : ill. ; 18 cm.
sign.: REL-6-1-BAKE-2
Trefw.: religie, christendom, Nieuwe Testament, canonieke en apocriefe geschriften

Nieuwtestamentische apocriefen : of het nadere over Jezus zijne ouders en apostelen en andere (voornamelijk nieuwtestamentische) personen, volgens schrijvers vooral uit de eerste twee eeuwen onzer jaartelling : in twee deelen
vertaald en met inleidingen en aanteekeningen voorzien door H. Bakels ; met kaartjes, plattegronden en 17 reproducties naar Albrecht Dürer. – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1923. – 354 p. : ill. ; 19 cm. – (Nieuwtestamentische Apocriefen ; Deel II)
sign.: REL-6-1-BAKE-3II
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe geschriften

vertaald en met inleidingen en aanteekeningen voorzien door H. Bakels ; met kaartjes, plattegronden en 17 reproducties naar Albrecht Dürer. – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1922. – 416 p. : ill. ; 19 cm. – (Nieuwtestamentische Apocriefen ; Deel I)
sign.: REL-6-1-BAKE-3I
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe geschriften

Beecher Keyes, N.
Van het paradijs tot Golgotha : de geschiedenis van de bijbelse wereld in woord en beeld
Nelson Beecher Keyes ; verduidel?kt met vele kaarten, met een b?lage b?belse tekeningen van Rembrandt ; [vert. uit het Engels van Yge Foppema] . – Amsterdam [etc.] : Reader’s Digest, cop. 1966. – 240 p. : ill., krt. ; 26 cm.
Vert. van: Story of the Bible world. – [S.l.] : Hammond, 1959. – index.
sign.: REL-6-1-BEEC-1
Trefw.: gnosticisme, bijbel, paradijs, Golgotha, het beloofde land, het verdeelde voldk, het Romeise volk, Jezus, apostelen, christendom

Bergh van Eysinga, G.A. van den
Inleiding tot de Oud-Christelijke letterkunde
door G.A. van den Bergh van Eysinga . – Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1927]. – 182 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-1-BERG-1
Trefw.: canonieke en apocriefe geschriften, christendom, letterkunde, Oude en Nieuwe Testament

De oudste Christelijke geschriften : deel I en II
door G.A. van den Bergh van Eysinga . – Den Haag : Servire, 1946. – 304 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-1-BERG-2
Trefw.: canonieke en apocriefe geschriften, Testament

Verklaring van het Evangelie naar Matthaeus : tevens bijdrage tot de kennis van ontstaan en karakter der Evangeliegeschiedenis
G.A. van den Bergh van Eysinga . – Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1947. – XIV, 263 p. ; 25 cm.
sign.: REL-6-1-BERG-3
Trefw.: Mattheüs (bijbelboek), Nieuwe Testament, christendom

Bertrand, A.
Le Saint-Graal ou le Joseph d’Arimathie : publié d’après textes et des documents inédits par Eugène Hucher, membre non résidant du Comité d’histoire et d’archéologie prés le Ministère de l’Instruction publique, chevalier de la Légion d’honneur, etc ; Compte-Rendu a la Société Historique et Archéologique du Main
par Arthur Bertrand [de Broussillon]. – Le Mans : Ed. Monnoyer ; Pellechat, 1879. – 7 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: REL-6-1-BER-1D (D6)
Trefw.: religie, christendom

Bijbel
Bijbel
Haarlem : Nederlands Bijbelgenootschap, 1980. – 358 p. : ill.. ; 22 cm.
ISBN 9061260108
sign.: REL-6-1-BIJB-1
Trefw.: bijbel, oude testament

Bijbel dat is de gansche heilige schrift : ouden en nieuwen testaments
door last van de hoog-mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode Nationaal gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet. – Londen, Amsterdam, Brussel : Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap, 1846. – 1147 p. ; 26 cm.
sign.: REL-6-1-BIJB-2
Trefw.: oude en nieuwe testament, heilig schrift, christendom, profeten

Boek
Het boek Judith : zijnde het eerste van de Apokrijfe Boeken, herdrukt naar de uitgave van 1873
F.G. Kroonder : Bussum, 1946. – 42 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-1-BOEK-1
Trefw.: religie, christendom, Judith

Boeke, E.
Hoogte en diepte : bijbelse symboliek van dualisme en kringloop
Enno Boeke . – Wassenaar : Servire, cop. 1969. – 231 p. : ill. ; 25 cm.. – Met lit. opg. en reg.
sign.: REL-6-1-BOEK-1
Trefw.: canonieke en apocriefe geschriften, Oude Testament

Boeken
De boeken genoemd Apocriefe
door last van de hoog-mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, opnieuw uit het Grieksch in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet . – Kampen : J. H. Kok, 1916. – 263 p. ; 25 cm.
Vroeger uitgegeven te Dordrecht bij Jacob en Pieter Keur
sign.: REL-6-1-APOC-9
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

Boer, P.A.H. de
Zoals gezegd is over De Intocht
? : ?, 1963. – ?.
sign.: REL-6-1-BOE-2
Trefw.: canonieke en apocriefe geschriften, Testament

Bolland, G.J.P.J.
De Pentateuch : naar zijne wording onderzocht : proeve van studie op het gebied der Oud-Israëlitische letteren
door G.J.P.J. Bolland. – Batavia : Albrecht & Rusche, 1892. – 391 p. ; 23 cm.. – inhoud.
sign.: REL-6-1-BOLL-1
Trefw.: religie, de Pentateuch, Oud-Israelisch geschrift

Bonifatius Günther, P. von
Maria : die Gegenspielerin Satans
von Bonifatius Günther . – Aschaffenburg : Pattloch, 1972. – 470 p. ; 21 cm.. – Inhalt.
ISBN 3557910520
sign.: REL-6-1-GÜNT-1
Trefw.: gnosticisme, bijbel, religie, Maria, Satan

Bosman, L.
The book of Genesis unveiled : first series
by Leonard Bosman. – London, England : Dharma Press, [ca. 1925]. – vi, 133, [3] p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-1-BOSM-1
Trefw.: religie, theosofie, bijbelverklaringen, scheppingsverhalen, pentateuch, Genesis, bijbelboeken, mysteriën

Brunklaus, F.A.
Het Evangelie van Judas
[door Franciscus Antonius Brunklaus]. – Maastricht : Leiter-Nypels, 1940. – 76 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-1-BRUN-1
Trefw.: gnosticisme

Buzy, D.
Les symboles de l’ancien testament
D. Buzy. – deuxième édition. – Paris : Librairie Victor Lecoffre, 1923. – vi, 419 p. ; 19 cm.. – bibliographie.
sign.: REL-6-1-BUZY-1
Trefw.: canonieke en apocriefe geschriften, symbolen, oude Testament

Cave, W.
Apostolische oudheden : of het leven, de daden, en martelaryen der heylige apostelen, euangelisten, en oude vaderen tot het eynde van de vierde eeuw; waar voor gevoegd is, een vertoog van de drie groote bedeelingen der kercke, onder de patriarchen, moses, en het euangelium; apostolische mannen: of het leven, bedryf, dood, en martelaarschappen van de vaderen, die ten tijde van de apostelen, of ftraks de defelve hebben geleefd: gelyk ook van de voornaamfte vaders in de drie eerfte eeuwen; met een inleyding, rakende den voortgang der Chriftelijke religie, en de tien vervolgingen tegen defelve; waar is bygevoegd een tyd-rekening, behelsende de keyfers, burgemeefters, en de kerkelijke gefchiedeniffen in die eeuwen
door William Cave ; uit het Engelsch, naar den vijfden druk vertaald door Salomon Bor. – Utrecht : Hermannus Wits, 1648. – (14), 370, (14) p. : ill. ; 34 cm.
sign.: REL-6-1-CAVE-1 (BWK1 – Plank 1)
Trefw.: religie, christendom

Cornill, C.H.
Einleitung in die kanonischen Bücher des Alten Testaments
Carl Heinrich Cornill. – Siebente neubearbetete Auflage. – Tübingen : J.C.B. Mohr, 1913. – XV, 328 p. ; 23 cm.. – Register.
sign.: REL-6-1-CORN-1
Trefw.: gnosticisme, religie, oude Testament

Cruden, A.
A complete concordance to the Old and New Testament : or, A dictionary and alphabetical index to the Bible, with a complete table of proper names with their meanings in the original languages, a concordance to the proper names of the Old and New Testament, a concordance to the Apocrypha, and a compendium of the Holy Scriptures, etc., etc 
by Alexander Cruden, M.A. ; with a memoir by William Youngman . – New York : London, [1936]. – xv, [1], 719, [1] p. ; 25 cm .
sign.: REL-6-1-CRUD-1
Trefw.: gnosticisme, religie, christendom, Oude en Nieuwe Testament

Cummins, G.
The scripts of Cleophas
written by the hand of Geraldine Cummins ; with a critical introduction. – London : Rider & Co, 1927. – xix, 291 p. ; 22 cm.. – index.
sign.: REL-6-1-CUMM-1
Trefw.: religie, christendom, apostelen, getuigenissen, documenten, kerkgeschiedenis, Apostel Paulus, Ephese, spiritisme, mediums, esoterische wetenschappen, spirit writings, occultisme

Dahlby, F.
Bijbels woordenboek
Frithioff Dahlby ; Jacoba M. Vreugdenhill. – 8e druk. – Baarn : Ter Have B.V., 19XX. – 400 p. : symbolen, kaarten, . ; 21 cm.
Bibel ABC
ISBN 9025941125
sign.: REL-6-1-DAHL-1
Trefw.: bijbel, christendom, symboliek, topografie

Davids, A.B.
Het boek “Jesaja” : eerste gedeelte
met inleiding en aanteekeningen van den vertaler ; vertaald door A.B.Davids. – Amsterdam : Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918. – XIII, 97 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-1-DAVI-1
Trefw.: christendom, Jesaja, profetieën

Dean, W.J.
The book of Wisdom : the Greek text, the Latin Vulgate, and the Authorised English version
with an introduction, critical apparatus, and a commentary by William J. Deane . – Oxford : Clarendon Press, 1881. – vi, 224 p. ; 23 cm.. – index.
sign.: REL-6-1-DEAN-1
Trefw.: religie, Bijbel, Nieuwe Testament

Didachè
Leer der twaalf apostelen (didachè)
Didachè ; A.M. van de Laar Krafft ; opnieuw uit den grondtekst vertaald en ingeleid door A.M. v.d. Laar Krafft. – Amsterdam : Wereldbilbliotheek, 1940. – 37 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-1-DIDA-1
Trefw.: religie, christendom, apostelen

Dyserinck, J.
De apocriefe boeken des Ouden Verbonds
uit het Grieksch opnieuw vertaald en met opschriften en eenige aanteekeningen voorzien door Johs Dyserinck ; met een woord ter inleiding van A. Kuenen. – Haarlem : Erven Loosjes, 1874. – LV, 423 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-1-APOC-5
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

Ecclesiasticus
Ecclesiasticus : or the wisdom of Jesus the son of Sirach
Inleid. door C. Lewis Hind, ill. Violet Brunton. – Londen, New York : John Lane The Bodley Head Limited, Dodd Mead and C, 1927. – xx, 165 p. : ill. ; 26 cm.
sign.: REL-6-1-ECCL-1
Trefw.: religie, gnosticisme, Ecclesiasticus

Elst, A. van der
Christendom ; Jonge denkers over grote religies
Annette van der Elst. – Kampen : Ten Have, cop. 2008. – 120 p. ; 22 cm. – (Jonge denkers over grote religies ; Christendom)
Uitg. in samenw. met dagblad Trouw. – geraadpleegde bronnen, noten.
ISBN 9789025958190
sign.: REL-6-1-ELST-1
Trefw.: religie, christendom, filosofie, denken, mensbeeld, liefde, verlossing, hoop

Every, G.
Christian mythology
George Every . – Feltham : Hamlyn, 1970. – 141 p. : ill. ; 29 cm.. – index.
ISBN 0600316017
sign.: REL-6-1-EVER-1
Trefw.: gnosticisme, mythologie, christendom

Frye, N.
De grote code : de bijbel en de literatuur
Nijmegen : SUN, 1986. – 351 p. ; 22 cm.. – Met: noten ; registers.
ISBN 9061682495
sign.: REL-6-1-FRY-1
Trefw.: religie, bijbel, literatuur

Gispen, W.H.
Concordantie op den Bijbel : in de nieuwe vertaling / van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
samengesteld onder toezicht van W.H. Gispen en H.N. Ridderbos ; Oude Testament bewerkt door H.W. Noordman . – Kampen : J.H. Kok, 1954. – 366 p. ; 25 cm.
sign.: REL-6-1-GISP-1
Trefw.: religie, concordantie, Bijbel, Nieuwe Testament

Glasenapp, H. von
Het christendom
Helmuth von Glasenapp ; Nederlandse vert. A.A. Bouwmeester, J. Bouwmeester-Fortuijn. – ‘s-Gravenhage : Kruseman, 1972. – 152 p. ; 21 cm.
Uit: Die fünf Weltreligionen. – Düsseldorf/Köln : Eugen Diederichs Verlag
ISBN 902330277x
sign.: REL-6-1-GLAS-1
Trefw.: religie, wereldgodsdiensten, christendom, Jezus Christus, geschiedenis, leringen, kerken, sekten

Goebel, L.R.
Het evangelie in de vier evangeliën : een bijdrage tot samenschouwing der vier evangeliën
door Robert Goebel ; in het Nederlandsch vertaald door F.C.J. Los. – Assen : Van Gocum & Comp. N.V., 1933. – 77 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-1-GOEB-1
Trefw.: gnosticisme, religie, bijbel, evangeliën

Gregorius
Des heiligen Gregorius Thaumaturgus ausgewählten Schriften : aus dem Griechischen übersetzt von H Bourier
Kempten und Muenchen : Kösel, 1911. – ?. – (Bibliothek der Kirchenvaeter ; 2)
sign.: REL-6-1-DIO-1
Trefw.: Christendom Origenes patristiek

Greinz, R.H.
Het christendom van Jezus
von Rudolf Heinrich Greinz ; vertaling door S.C. Kijlstra. – 6e Auflage. – St. Anna-Parochie : J. Kuiken, 1897. – 96 p. ; 22 cm.
vertaling van: Das letzte abendmal, ein erzählung aus der Zeit Christi
sign.: REL-6-1-GREI-1
Trefw.: religie, christendom, Jezus Christus, laatste avondmaal

Hakvoort, R.A.
Namen van God in het Oude Testament
R.A. Hakvoort . – ‘s-Gravenhage : Initiaal, cop. 1992. – 136 p. ; 21 cm.
ISBN 9074319017
sign.: REL-6-1-HAKV-1
Trefw.: religie, Hebreeuwse Godsnamen, Oude Testament

Hamelsveld, Y. van
De apokryfe boeken
uit het Grieksch door Ysbrand van Hamelsveld. – 2e uitg. – Amsterdam : Johannes Allart, 1802. – 366, 334 p. ; 22 cm. – (Eerfte deel, Twede deel)
sign.: REL-6-1-APOC-1 (BWK1)
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

Hanaghan, J.
Society evolution and revelation : an original insight into man’s place in creation
Jonathan Hanaghan ; introduction by W. Bowell, G. Fletcher, R. Strong. – Dublin : Runa Press, 1957. – 224 p. ; 18 cm.. – acknowledgements, introduction, contents.
sign.: REL-6-1-HANA-1
Trefw.: evolutie, Europese beschaving, Jezus, spirituele groei

Hervieux, J.
De apocriefe evangeliën
door Jacques Hervieux ; vert. [uit het Frans] door M.P.C. Feldbrugge-de Gruyter . – Amsterdam [etc.] : Standaard-Boekhandel, 1963. – 183 p. ; 22 cm. – (Credo reeks ; No. 25)
Vert. van: Ce que l’Évangile ne dit pas. – 1958
sign.: REL-6-1-APOC-12
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

Hone, W.
The Apocryphal New Testament : being all the Gospels, Epistles and other pieces now extant, attributed in the first four centuries to Jesus Christ, His apostles, and their companions, and not included in the New Testament by its compilers 
[William Hone; Jeremiah Jones]. – [2d ed.]. – London : Printed for W. Hone, 1820. – 271 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-1-APOC-2
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

The lost books of the Bible : being all the Gospels, Epistles, and other pieces now extant attributed in the first four centuries to Jesus Christ, His Apostles and their companions, not included by its compilers, in the Authorized New Testament, and the recently discovered Syriac mss. of Pilate’s letters to Tiberius, etc
[William Hone] ; translated from the original tongues ; illustrated from ancient paintings and missals ; with a new foreword by Solomon J. Schepps . – [repr.]. – New York : Bell, 1979. – 293 p. : ill. ; 24 cm.
Reprint of the 1926 ed. published by World Pub. Co., Cleveland . – tables.
sign.: REL-6-1-HONE-2
Trefw.: religie, christendom, apocriefen, Bijbel, Nieuwe Testament

Huther, J.E.
Kritisch exegetisches Handbuch über die drei Briefe des Johannes 
von Joh. Ed. Huther . – 2., verb. und verm. Aufl. – Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1861. – viii, 284 p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-1-HUTH-1
Trefw.: religie, Bijbel, evangelie, brieven Johannes

Kathechismus
De nieuwe kathechismus : geloofsverkondiging voor volwassenen in opdracht van de bisschoppen van Nederland
350.000 400.000. – Hilversum enzovoort : Brand e.a., 1966. – ?.
sign.: REL-6-1-NIE-2
Trefw.: Christendom cathechese

Keating, T.
Open mind, open heart : the contemplative dimension of the gospel
Thomas Keating . – New York : Amity House, 1986. – 137 p. ; 23 cm.. – appendices.
ISBN 0916349071
sign.: REL-6-1-KEAT-1
Trefw.: gnosticisme, bijbel, contemplatie, Cisterziënse orde, meditatie, christendom, het Heilig Woord, transformatie, gebed, Lectio Divina

Keus, C.
Het boek Jozua : een meditatie op hoofdstuk I – VI
C. Keus. – Sint-Baafs-Vijve : Oranje/De Eenhoorn, 1982. – 88 p. ; 20 cm.
ISBN 9066610026
sign.: REL-6-1-KEUS-1
Trefw.: religie, bijbel, Jozua, meditatie

Lawrence, C.E.
The wisdom of the Apocrypha
with an introduction by C. E. Lawrence. – London : John Murray, 1910. – 124 p. ; 17 cm. – (Wisdom of the East series )
sign.: REL-6-1-APOC-8
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen, wijsheid

Leeuw, G. van der
Balans van het christendom
door G. van der Leeuw. – 2e dr. – Amsterdam : Paris, 1940. – VIII, 94 p. ; 20 cm. – (Bouwstenen voor een nieuwe samenleving ; 2)
sign.: REL-6-1-LEEU-1
Trefw.: religie, christendom, oudheid, nieuwe tijd, kerk

Luther, M.
De apocriefe boeken
uit de hoogduitsche vert. van M. Luther ; eertijds door Adolf Visscher in het Nederduitsch overgezet ; herz. in 1750, 1780, 1823, 1873 en 1906 . – [herz. dr.]. – [Amsterdam] : Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1906. – [V], 165 p. ; 28 cm.
sign.: REL-6-1-APOC-7
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

De apocryfe boeken, niet gelijk gesteld met de Heilige Schrift, maar toch goed en nuttig te lezen
door M. Luther in het Hoogduitsch, en daaruit eertijds door Adolf Visscher in het Nederduitsch getrouwelijk overgezet, volgens de herz. uitg. van 1750, 1780 en 1823. – Dordrecht : Nederlandsche Bijbelgenootschap, Blussé en Comp, 1858. – 156 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-1-APOC-4
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

Meer, B. van der
De Openbaring van Johannes
B. van der Meer. – ‘s-Gravenhage : Servire, 1955. – 60 p. ; 19 cm. – (Oud nieuws ; Tweede jaargang) . – literatuurlijst.
sign.: REL-6-1-MEER-1
Trefw.: religie, christendom, gnosticisme, Openbaring van Johannes

Merx, A.
Archiv für wissenschaftliche Erforschung des Alten Testamentes : Erster Band, 1867-1869
von Adalbert Merx. – Halle : Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses,, 1869. – 492 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-1-MERX-1
Trefw.: religie, Oude Testament

Methodius van Olympus
Des heiligen Methodius von Olympus Gastmahl oder die Jungfraulichkeit : aus dem Griechischen übersetzt und mit Erläuterungen versehen von L ; Fendt
Kempten und Muenchen : Kösel, 1911. – ?. – (Bibliothek der Kirchenvaeter ; 3)
sign.: REL-6-1-DIO-1
Trefw.: Christendom patristiek maagdelijkheid

Morgan, H.V.
The Science of faith : a study in the fourth dimensional consciousness
by Henry Victor Morgan. – seventh edition. – Tacoma : Master Christian Publishing Company, ?. – 21 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-1-MORG-4
Trefw.: geloof, wetenschap

New
New Testament in Sanskrit : dharmmapustakasya sesamsah : arthatah Prabhuna Yisukhrstena nirupitasya ; nutanadharmmaniyamasya granthasangrahah
[Calcutta] : [Baptist Mission Press], 1922. – 636 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-1-NEW-1
Trefw.: religie, christendom, bijbel, Nieuwe Testament, Sanskriet, vertalingen

NIeuwe
Het Nieuwe Testament : nieuwe vertaling van het nederlandsch bijbelgenootschap met woordverklaring
Amsterdam : Nederlandsch Bijbelgenootschap, W. ten Have, 1962. – 459 p. ; 18 cm.. – register.
sign.: REL-6-1-NIEU-1
Trefw.: religie,evangeliën, bijbel, testament

Nieuwe
Nieuwe wereldvertaling van de Heilige Schrift
vert. uit de Engelse vert. van 1961, met getrouwe raadpleging van de oude Hebreeuwse en Griekse tekst . – New York : Watchtower bible and tract society, 1969. – 1532 p. : ill., krt., plgr. ; 19 cm.
sign.: REL-6-1-NIEU-1
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe geschriften, bijbel

Oldenburg Ermke, F. van
Het hooglied van Maria Magdalena
[Frans van Oldenburg Ermke]. – Maastricht : Leiter-Nypels, 1940. – 73 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-1-OLDE-1
Trefw.: gnosticisme, hooglied, Maria Magdalena, religie

Openbaring
De Openbaring van den apostel Thomas
Maastricht : N.V. Leiter-Nypels, 1940. – 57 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-1-OPEN-1
Trefw.: gnosticisme, religie, openbaringen, Bijbel, Thomas

Oyen, P.G. van
Evangelie van Markus : een vertolking met commentaar
Paul G. van Oyen (red.). – [Amsterdam] : Conversion Productions, 2003. – 264 p. ; 21 cm.. – index.
ISBN 9076392196
sign.: REL-6-1-OYEN-1
Trefw.: religie, christendom, Marcusevangelie, Evangelie van Marcus, interpretaties, commentaren, gnosticisme, esoterie

Palm, J.H. v.d.
De apokryfe boeken des Ouden Verbonds
uitgegeven door J.H. van der Palm. – Leiden : D. du Mortier en Zoon, 1829. – IV, 256 p. ; 33 cm. – (Eerste stuk, Tweede stuk)
sign.: REL-6-1-APOC-3 (BWK1 – Plank 1)
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

Pascoaes, T. de
Hiëronymus : de dichter der vriendschap
Teixeira de Pascoaes ; uit het Portugeesch vertaald door a.v. Thelen en H. Marsman. – Amsterdam : Meulenhoff, 1939. – 405 p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-1-PASC-1
Trefw.: christendom, Hiëronymus, hagiografie, Christus

Pelikan, J.
Christianity : the apocrypha and the New Testament
edited by Jaroslav Pelikan. – New York : Quality Paperback Book Club, 1992. – xvi, 236 p. ; 22 cm. – (Sacred Writings ; Volume 2) . – abbreviations and notes.
sign.: REL-6-1-APOC-13
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen, Nieuwe Testament

Peterson, E.H.
The message Job : led by suffering to the heart of God
Eugene H. Peterson. – Colorado Sprins : NavPress Publishing Group, 1996. – 103 p. ; 19 cm.
ISBN 0891099271
sign.: REL-6-1-PETE-1
Trefw.: christendom, religie, Job, Oude Testament, lijden, theologie

Praag, H. van
Wijsheid en schoonheid van india
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-6-1-PRA-1

Randon, L.
Les livres apocryphes de l’Ancien Testament : traduction nouvelle avec notes et introductions
preface L. Randon. – Paris : Librarie M.Lipschuetz, 1909. – xxxvi, 647 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-1-APOC-6
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen, Oude Testament

Reicke, B.
Bijbels historisch woordenboek : I : A – Elim
Bo Reicke ; Leonhard Rost ; Vertaald door C.E. van Amerongen-van Straten ; Joh. L. Blok-van den Boogert. – Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum, 1970. – xxxii, 507 p. : ill. ; 18 cm. – (Aula-Boeken ; 391)
Oorspr. titel: Biblisch-historisches Handwörterbuch
sign.: REL-6-1-REIC-1I
Trefw.: gnosticisme, bijbel, religie, woordenboek

Bijbels historisch woordenboek : II : Elisa – Jutta
Bo Reicke ; Leonhard Rost ; Vertaald door C.E. van Amerongen-van Straten ; Joh. L. Blok-van den Boogert. – Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum, 1970. – xxiii, 583 p. : ill. ; 18 cm. – (Aula-Boeken ; 392)
Oorspr. titel: Biblisch-historisches Handwörterbuch
sign.: REL-6-1-REIC-1II
Trefw.: gnosticisme, bijbel, religie, woordenboek

Bijbels historisch woordenboek : III : Kaalhoofdigheid – Orpa
Bo Reicke ; Leonhard Rost ; Vertaald door C.E. van Amerongen-van Straten ; Joh. L. Blok-van den Boogert. – Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum, 1970. – xxvi, 583 p. : ill. ; 18 cm. – (Aula-Boeken ; 393)
Oorspr. titel: Biblisch-historisches Handwörterbuch
sign.: REL-6-1-REIK-1III
Trefw.: bijbel, religie, woordenboek

Bijbels historisch woordenboek : IV : Orpheus-Sefanja
Bo Reicke ; Leonhard Rost ; Vertaald door C.E. van Amerongen-van Straten ; Joh. L. Blok-van den Boogert. – Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum, 1970. – xxvi, 423 p. : ill. ; 18 cm. – (Aula-Boeken ; 394)
Oorspr. titel: Biblisch-historisches Handwörterbuch
sign.: REL-6-1-REIC-1IV
Trefw.: gnosticisme, bijbel, religie, woordenboek

Bijbels historisch woordenboek : VI : Vrouw – Zwijn
Bo Reicke ; Leonhard Rost ; Vertaald door C.E. van Amerongen-van Straten ; Joh. L. Blok-van den Boogert. – Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum, 1970. – xxiii, 170, 190 p. : ill. ; 18 cm. – (Aula-Boeken ; 396)
Oorspr. titel: Biblisch-historisches Handwörterbuch. – Registers over zes delen ; algemeen register ; register van Hebreeuwse woorden ; register van Griekse woorden.
sign.: REL-6-1-REIC-1VI
Trefw.: gnosticisme, bijbel, religie, woordenboek

Bijbels-historisch woordenboek : V : Sefanja – Vroom
Bo Reicke ; Leonhard Rost ; Vertaald door C.E. van Amerongen-van Straten ; Joh. L. Blok-van den Boogert. – Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum, 1970. – xxxiii, 422 p. : ill. ; 18 cm. – (Aula-Boeken ; 395)
Oorspr. titel: Biblisch-historisches Handwörterbuch
sign.: REL-6-1-REIC-1V
Trefw.: gnosticisme, bijbel, religie, woordenboek

Réville, J.
Paroles d’un libre-croyant : prédication moderne de l’evangile
par Jean Réville. – Paris : Librairie Fischbacher, 1898. – iv, 324 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-1-REVI-1
Trefw.: religie, christendom, evangeliën

Rogers, J.E.T.
Bible folk-lore : a study in comparative mythology
by the author of “Rabbi Jeshua” = James Edwin Thorold Rogers. – London : Kegan Paul, Trench & Co, 1884. – vi, 355, [2] p. ; 21 cm.. – appendices.
sign.: REL-6-1-ROGE-1
Trefw.: bijbel, mythologie, voorvaderen, de twaalf stammen Exodus, Rechters, Elohim, Yehovah, profeten, messias, onsterfelijkheid, christendom, boek van openbaring, gnosticisme

Rutherford, A.
Treatise on bible chronology
by Adam Rutherford. – London : Institute of Pyramidology, 1957. – 555 p. : ill. ; 23 cm.. – appendix, scripture index, general index.
sign.: REL-6-1-RUTH-1
Trefw.: religie, bijbel, bijbel-chronologie, Oude Testament, jodendom, Nieuwe Testament, christendom

Saint-Yves d’Alveydre, A.
La théogonie des patriarches, Jesus (nouveau testament), Moïse (ancien testament) : adaptations de l’archéomètre à une nouvelle traduction de l’Évangile de Saint Jean et du sepher de Moïse
Saint Yves d’Alveydre ; précédée d’extraits de la “Vie de Moïse,” de Saint Yves (Mission des juifs) : avec six dessins originaux de Gabriel Goulinot et d’une introduction par les “Amis de Saint Yves”. – Paris : Édité par “Les Amis de Saint Yves” à la Librairie Hermétique, 1909. – viii, 99, [5] p., [7] leaves of plates. : ill. ; 31 cm.
At head of title: (Oeuvres posthumes). – table des gravures, table des matières.
sign.: REL-6-1-SAIN-1
Trefw.: religie, christendom, patriarchen, Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, Moses, Jezus, Bereshith, letters, voorvaderen, esoterie, kabbala

Slavenburg, J.
Het Grote Boek der Apokriefen : geheime vroegchristelijke teksten
Jacob Slavenburg (red.) ; vert. Arend Jan Bolhuis [et al] ; bijzondere bijdragen Roelof van den Broek [et al]. – Deventer : Ankh-Hermes, 2009. – 1170 p. ; 25 cm.. – geraadpleegde literatuur, register.
ISBN 9789020203578
sign.: REL-6-1-APOC-14
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, apokriefen, Jezus, evangeliën, Evangelie van Mani, Judas, Petrus, Nicodemus, Bartolomeüs, vroeg-christendom, apostelen, openbaringen, visioenen, Paulus, Thomas, Jesaja, orakelspreuken, kerkgeschiedenis, Edessa, Pseudo-Clemens

Opus posthuum : een onthullende blik op het vroegste christendom (30-70 n. Chr.)
Jacob Slavenburg ; ten geleide R. van den Broek. – Deventer : Ankh-Hermes, 2001. – 203 p. ; 25 cm. – (Logos) . – noten, geraadpleegde bronnen, literatuur, register.
ISBN 9020285599
sign.: REL-6-1-SLAV-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis, vroegste christendom, Jezus Christus

De verloren erfenis : inzicht in de ontwikkeling van het christendom
Jacob Slavenburg. – Deventer : Ankh-Hermes, 1993. – 334 p. : Foto’s. ; 24 cm.. – literatuurlijst, register.
ISBN 9020255975
sign.: REL-6-1-SLAV-2
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis, Jezus Christus, mystiek

Stolp, H.
De ziener van Patmos : een vertelling naar de openbaring van Johannes
Hans Stolp. – Baarn : Ten Have, 1994. – 220 p. ; 21 cm.
ISBN 9025945064
sign.: REL-6-1-STOL-1
Trefw.: religie, Openbaring van Johannes, Johannes, Patmos, visioenen, Prochoros, Jezus Christus, zieners

Temple, A.G.
Sacred art : the Bible story pictured by eminent modern painters 
edited by A.G. Temple . – new ed. – London ; Paris ; New York & Melbourne : Cassell and Company, [n.d.]. – vii, 106, 189, iv p. : plates. ; 31 cm.
sign.: REL-6-1-SACR-1
Trefw.: Bijbel, religie, geïllustreerd

Thompson, J.M.
The synoptic gospels : arranged in parallel columns
by J.M. Thompson. – London : Oxford University Press, 1910. – xxvii, 161 p. ; 27 cm.
sign.: REL-6-1-THOM-1
Trefw.: gnosticisme, bijbel, religie

Uitbreiding
Uitbreiding en verklaring van het boek der psalmen : uit de Engelsche werken van de heeren Patrik, Polus Hammond, en andere voorname Engelsche godgeleerden
met eene voorreden van den heer Joan van den Honert, T.H. Zoon ; vertaald [uit het Engels] en in eene voegzame orde geschikt. – Amsterdam : Isaak Tirion en Jacobus Loveringh, 1744. – (3), XXVIII, 10 p. ; 26 vm. – (Verklaring van de geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaa ; Zesde Deels, Eerste Stuk)
sign.: REL-6-1-UITB-1 (BWK1 – Plank 1)
Trefw.: religie, christendom, psalmen, commentaren

Unnik, W.C. van
De Apocriefe boeken I: [Derde Boek Ezra t/m Ecclesiasticus]
inleiding van Prof. Dr. W. C. van Unnik ; volledige herdr. volgens de oorspr. uitg. van Jacob en Pieter Keur ; [vert. uit het Grieks] . – Kampen : J.H. Kok, 1958. – 249 p. ; 18 cm. – (Boeketreeks ; 5)
sign.: REL-6-1-APOC-11I
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

De Apocriefe boeken II: [Het Boek Baruch t/m. Makkabeeën]
inleiding van Prof. Dr. W. C. van Unnik ; volledige herdr. volgens de oorspr. uitg. van Jacob en Pieter Keur ; [vert. uit het Grieks]. – Kampen : J.H. Kok, 1958. – 156 p. ; 18 cm. – (Boeketreeks ; 6)
sign.: REL-6-1-APOC-11II
Trefw.: religie, christendom, canonieke en apocriefe boeken, gnosticisme, Septuaginta, geheime leer, Bijbel, apocriefen

Venkataramanan, S.G.
Fundamentals of Christianity
comp. by S.G. Venkataramanan. – Adyar, London, Wheaton : Theosophical Publishing House, 1970. – xii, 19 p. ; 19 cm. – ([Fundamentals of Pamphlets])
sign.: REL-6-1-VENK-1
Trefw.: religie, christendom, beginselen, theosofie, Jezus Christus, leringen, bijbel

Verklaring
Verklaring van het evangelium van Matheus (eerste stuk); Verklaring van het evangelium van Markus (tweede stuk); : uit de Engelsche werken van de heeren Polus, Wels, Whitby, Gill, Doddridge, en andere voorname Engelsche godgeleerden
met eene voorrede van den heer Joan van den Honert. – Amsterdam : Isaak Tirion en Jacobus Loveringh, 1750. – (3), LXVII, 640 p. ; 26 cm. – (Verklaring van de geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaa ; Twaalfde Deel)
sign.: REL-6-1-VERKL-1 (BWK1 – Plank 1)
Trefw.: religie