TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-6-2 Diverse christelijke auteurs

REL-6-2 Diverse christelijke auteurs

Abbott, L.
Letters to unknown friends
Lyman Abbott. – New York : Doubleday, 1913. – ix, 167 [1] p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-2-ABBO-1
Trefw.: Christendom, vragen en antwoorden, god

Albers, P.
Handboek der algemene kerkgeschiedenis
P. Albers s.j.. – 4de herziene druk. – Nijmegen : Uitgever van den apostolischen stoel, 19XX. – 477 p. ; 24 cm. – (eerste deel) . – naam- en zaakregister.
sign.: REL-6-2-ALBE-1
Trefw.: christendom, geschiedenis

P. Albers s.j.. – 4de herziene druk. – Nijmegen : Uitgever van den apostolischen stoel, 19XX. – 681 p. ; 24 cm. – (tweede deel) . – naam- en zaakregister.
sign.: REL-6-2-ALBE-2
Trefw.: christendom, geschiedenis

Allegro, J.M.
De heilige paddestoel en het kruis : een studie van de aard en de oorsprong van het Christendom binnen de vruchtbaarheidscultussen van het oude Nabije Oosten 
door John M. Allegro ; [vert. uit het Engels door W. Buitenhuizen] . – Bussum : De Haan, 1971. – 387 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: The sacred mushroom and the cross. – London : Hodder and Stoughton. – index.
ISBN 9022859010
sign.: REL-6-2-ALLE-2
Trefw.: religie, christendom, vruchtbaarheidscultussen, Nabije Oosten, Oude Testament, Mesopotamië, Soemierië, mythologiën, Klein-Azië

The sacred mushroom and the cross : a study of the nature and origins of Christianity within the fertility cults of the ancient Near East
[By] John M. Allegro . – 6e printing 2e editie. – [London] : Abacus, 1974. – 253 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-2-ALLE-1
Trefw.: vruchtbaarheidsriten, Nabije Oosten, christendom, religie, namen van God, bijbel

Angus, S.
The environment of early Christianity
Samuel Angus. – London : Duckworth & Co, 1914. – xi, 240 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-ANGU-1
Trefw.: Christendom, geschiedenis, vroeg

Arther, J.
The poet and god’s word : a baconian study
by James Arther. – reprint from “The Theosophist” April 1940. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1940. – 63 p. ; 14 cm.. – appendix A, appendix B.
sign.: REL-6-2-ARTH-1
Trefw.: theosofie, literatuur, Francis Bacon, bijbelvertalingen, Shakespeare

Bähler, L.A.
Geestelijke Wasdom : toespraken
van Louis A. Baehler. – Den Haag : Drukkerij Vrede, 1905. – 266 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-2-BAEH-1
Trefw.: religie, dood, bidden, geestelijke groei, christendom

Bakels, H.
Leekeboek over godsdienst : een geloovig-kettersch boek, opgedragen aan alle BUITEN-kerklijke menschen 
door H. Bakels . – 3e dr. (7e-11e duizendtal). – Amsterdam : Van Campen, [ca. 1920]. – 230 p. ; 21 cm.. – Inhoudsopgave.
sign.: REL-6-2-BAKE-1
Trefw.: christendom, religie, God, deugd, onsterflijkheid, Jezus, kerk, bijbel

Bär, A.L.S.
Paulus, rationalist en mysticus 
[Door] A.L.S. Bär . – Wassenaar : Servire, 1972. – 224 p. ; 21 cm.. – register.
ISBN 9060773772
sign.: REL-6-2-BÄR-1
Trefw.: christendom,Paulus, mystiek, rationalisme, religie, messianisme, sacrale koning, offerdood, geloof, liefde

Belijdenis
De belijdenis van een dienaar
Amsterdam : Vrij Religieuse Tempel, 19XX. – 32 p. ; 15 cm.
sign.: REL-6-2-BELIJ-1
Trefw.: religie, christendom, belijdenis

Beltz, W.
God and the gods : myths of the Bible
Walter Beltz ; translated by Peter Heinegg . – Harmondsworth : Penguin Books, 1983. – 280 p. ; 20 cm. – (Pelican books)
Translation of: Gott und die Götter. – Includes bibliographical references and indexes.
ISBN 0140221921
sign.: REL-6-2-BELT-1
Trefw.: christendom, mythologie, Bijbel, religie

Blumhardt, C.
Vlammende woorden van den wijsgeer en christen Christoph Blumhardt
Christoph Blumhardt ; [geaut. bew. uit het Duitsch door A.B. Toer jr.] . – Amersfoort : Logon, 1924. – 143 p. ; 20 cn. – (Litteraire keur: “De beste christen-boeken”)
sign.: REL-6-2-BLUM-1
Trefw.: christendom, religie, de godsliefde, het godsrijk, de godszoon, dood, nieuw leven, wederkomst van Christus

Bolland, G.J.P.J.
Open brief aan den heer H. J. A. M. Schaepman 
door G.J.P.J. Bolland . – Leiden : Adriani, 1899. – 71 p. ; 24 cm. – (Geschriften ; 2:6)
sign.: REL-6-2-BOLL-1
Trefw.: religie, christendom, brieven, H. J. A. M. Schaepman, filosofie

Bonner, H.B.
Belief, make-belief, and unbelief
by Hypatia Bradlaugh Bonner ; issued for the Rationalist Press Association. – London : Watts & Co, [1920]. – 15 p. ; 19 cm. – (People’s platform ; No. 1)
sign.: REL-6-2-BONN-1
Trefw.: religie, christendom, geloof, vrijdenkers

Borgia, A.
More Light
recorded by Anthony Borgia . – 1st ed. – Sunderland : Thomas Reed & Co LTD, 1947. – (6) 141 p. ; 12 cm.
sign.: REL-6-2-BORG-1
Trefw.: spirit world, heaven, miracles, Jesus Life

Boschma, H.
Oorlog en christendom : een getuigenis
door Hilbrandt Boschma ; met een voorrede van Louis A. Bähler. – Ruurlo : “Licht en Liefde”, [1914]. – 56, [2] p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-BOSC-1
Trefw.: religie, christendom, oorlog, Tweede Wereldoorlog, kerk, vredesvraagstukken, christelijke ethiek, christelijke visie

Op de Rozenhoeve : eenvoudige gesprekken over het toekomstig leven
door Hilbrandt Boschma. – 4e verm. dr. – Lochem : De Tijdstroom, 1933. – 124 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-BOSC-2
Trefw.: religie, christendom, leven en dood, gesprekken, toekomstig leven, religieuze lectuur

Het visioen der zeven zegelen
door Hilbrandt Boschma ; met een voorrede van J.H. Gunning J.Hz.. – Rotterdam : J.P. Honnef, [1916]. – 46 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-BOSC-3
Trefw.: religie, christendom, visioenen, zeven, zegels

Brandon, S.G.F.
Bijbel, geloof en geschiedenis : een kritische herwaardering van het vroegste Christendom
S.G.F. Brandon ; Nederlandse vert. [uit het Engels] José Gelens. – Amsterdam : Paris, 1972. – 231 p. : ill. ; 24 cm.
Oorspr. titel: Religion in ancient history. – bibliografie, naam- en zaakregister.
ISBN 9060061209
sign.: REL-6-2-BRAN-1
Trefw.: religie, bijbel, geloof, geschiedenis, christendom, vroegste christendom, jodendom, Job, Jezus, Herodes, Pontius Pilatus, Zeloten, Jeruzalem, Josefus, Paulus, gnosticisme, engelen, duivel, demonologie, Christus

By John Chadwick
The man Jesus ; a sermon
by John W. Chadwick. – New York : James Miller, 19XX. – 45-67 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-CHAD-1
Trefw.: religie, christendom, Jezus

Cady, H.E.
De Christus in ons
H. Emilie Cady ; [vert. uit het Engels]. – gratis. – Amsterdam : Gnosis, 19XX. – 32 p. ; 14 cm.
sign.: REL-6-2-CADY-2
Trefw.: religie, christendom, Christus, theosofie

Lessen in waarheid
door H. Emilie Cady ; [geautoriseerde vert. uit het Amerikaans van E.J. Welz naar een uitgave van de Unity School of Christianity]. – Amsterdam : Gnosis, 1949. – 152 p. ; 18 cm.
Oorspr. titel: Lessons in truth. – Kansas City : Unity School of Christianity
sign.: REL-6-2-CADY-1
Trefw.: religie, christendom, esoterie, waarheid, zijn, geloof, persoonlijkheid, geest, theosofie, geloofsleven, geestelijke gaven, God

door H. Emilie Cady ; [geautoriseerde vert. uit het Amerikaans van E.J. Welz naar een uitgave van de Unity School of Christianity]. – Amsterdam : Gnosis, 1949. – 152 p. ; 18 cm.
Oorspr. titel: Lessons in truth. – Kansas City : Unity School of Christianity
sign.: REL-6-2-CADY-1a
Trefw.: religie, christendom, esoterie, waarheid, zijn, geloof, persoonlijkheid, geest, theosofie, geloofsleven, geestelijke gaven, God

Lessen in waarheid : een cursus van twaalf lessen in practisch christendom
door H. Emilie Cady ; vert. [uit het Amerikaans] door E.B. . – Dutch ed. – Kansas City : Unity School of Christianity, 1945. – 139 p. ; 17 cm.
Vert. van: Lessons in truth
sign.: REL-6-2-CADY-1b
Trefw.: religie, christendom, esoterie, waarheid, zijn, geloof, persoonlijkheid, geest, theosofie, geloofsleven, geestelijke gaven, God

Callenbach, R.
Recht en gericht : platen van Harold Copping
met bijschriften van J.R. Callenbach ; J. Lammerts van Bueren ; P.J. van Melle ; A. Noordtzij ; j.w. Pont ; H. Schokking ; G.H. Wagenaar ; B. Wielenga. – Nijkerk : G.F. Callenbach, 1912. – 198 p. : ill. ; 35 cm.
sign.: REL-6-2-CALL-1
Trefw.: religie, Oude Testament, Harold Copping, God

Campbell, R.J.
De nieuwe theologie
door R.J. Campbell ; uit het Engelsch vert. door M.J.v.d.W. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – vi, 202 p. ; 21 cm.
Vert. van: The new theology, 1907
sign.: REL-6-2-CAMP-1a

door R.J. Campbell ; uit het Engelsch vert. door M.J.v.d.W. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – vi, 202 p. ; 21 cm.
Vert. van: The new theology, 1907
sign.: REL-6-2-CAMP-1b

door R.J. Campbell ; uit het Engelsch vert. door M.J.v.d.W.. – [herd.]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – vi, 202 p. ; 21 cm.
Vert. van: The new theology, 1907
sign.: REL-6-2-CAMP-1
Trefw.: religie, theologie, theosofie, God, Jezus, goed en kwaad, zonde, christendom

Chadwick, J.W.
A story over death ; a sermon
by John W. Chadwick. – New York : James Miller, 19XX. – 111-130 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-CHAD-2
Trefw.: religie, christendom, dood

Christian
Further studies on the Christian community in the modern world: second preparatory study outline for the World Conference of Christian Youth: Amsterdam, Holland, July 24 – August 2, 1939
Geneva : World Conference of Christian Youth, 1939. – 123 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-GETH-2
Trefw.: christendom, jeugd

Clarke, E.G.
The selected questions of Isho bar nun on the Pentateuch : edited and translated from MS. Cambridge Add. 2017, with a study of the relationship of Isho’dadh of Merv, Theodore bar Koni and Isho bar Nun on Genesis, edited by E.G. Clarke 
edited and translated from MS. Cambridge Add. 2017, with a study of the relationship of Isho’dadh of Merv, Theodore bar Koni and Isho bar Nun on Genesis, edited by E.G. Clarke . – Leiden : E.J. Brill, 1962. – 187, 13p. ; 25 cm. – (proefschrift Leiden)
sign.: REL-6-2-CLAR-1
Trefw.: christendom, Nestorianen, exegetiek, Pentateuch

Comay, J.
Who’s who in the Old Testament : together with the Apocrypha 
Joan Comay. – 2 nd impression. – Londen : Weidenfeld and Nicolson, 1972. – 448 p. : ill. ; 26 cm.
ISBN 0297004093
sign.: REL-6-2-COMA-1
Trefw.: christendom, Oude Testament, Israël, persoonsbeschrijvingen

Courtois, A.
Paulus van Tarsus : de ingewijde apostel
[verantwoordelijk uitgever A. Courtois]. – [Antwerpen] : [A. Courtois c/o G.L.T.], 1988. – 16 p. ; 21 cm. – (GLT-Reeks I ; Nr. 4, April 1988)
sign.: REL-6-2-COUR-1
Trefw.: religie, christendom, Paulus van Tarsus, Saul, ingewijden

Cramer, J.A.
Waarom zijn wij tegen vivisectie?
Aerdenhout : Internationale Bond der Christelijke Kerken tot be, z.j.. – 5. – (Christendom en Dierenbescherming ; 3)
sign.: REL-6-2-CHR-3

Daly, M.
Voorbij God de Vader : op weg naar een feministische bevrijdingsfilosofie
Mary Daly ; bew. en supervisie: Trudi Klijn ; met een voorw. van Catharina Halkes ; vert. [uit het Engels door] Else Pars . – Amersfoort : De Horstink, 1983. – 206 p. ; 21 cm.
Vert. van: Beyond God the Father : toward a philosophy of women’s liberation. – Cop. 1973 . – noten.
ISBN 9061841380
sign.: REL-6-2-DALY-1
Trefw.: religie, christendom, vrouwenbevrijding, feminisme, feministische theologie

Damaskus, J.
Die Legende von Barlaam und Josaphat : zugeschrieben dem heiligen Johannes von Damaskus
Johannes von Damaskus. – München : Theatiner Verlag, [1929]. – 299 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-DAMA-1
Trefw.: islam, christendom, legende middeleeuwen, interreligieuze dialoog

Deïphobe
Über dich selbst hinaus
von Deïphobe [= Johanna Luise Guttmann]. – Wiesbaden : Verlag von Moritz & Münzel, 1911. – 160 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-2-DEIP-1
Trefw.: religie, christendom, theosofie, mystiek

Delitzsch, F.
Zweiter Vortrag über Babel und Bibel
von Friedrich Delitzsch. – 1. bis 10. Tausend. – Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1903. – 48 cm. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-DELI-1
Trefw.: religie, bijbel, Babel

Dennert, E.
Is God dood? : God, wereld, mensch : drie hoofdvragen der wereldbeschouwing bezien in ’t licht der natuurwetenschap
door Eberhard Dennert ; uit het Hoogduitsch vert. door G. Steenkamer. – Baarn : Hollandia-drukkerij, 1910. – 48, 48, 48 p. ; 20 cm.
Bevat: I: God : mogen wij nog aan Hem gelooven? II: De wereld : hoe is zij ontstaan? III: De mensch : vanwaar? waarheen?
sign.: REL-6-2-DENN-1
Trefw.: religie, christendom, filosofie, God, geloof, godsdienstfilosofie, natuurfilosofie

Deschner, K.
Andermaal kraaide de haan : een ontmaskering van het christendom van de evangelisten tot aan de fascisten
Karlheinz Deschner ; [vert. door C.E. van Amerongen-van Straten] . – Amsterdam : Wetenschappelijke Uitgeverij, 1974. – 318 p. ; 20 cm. – (Unofficial history, ofwel Geschiedenis buiten het boekje)
Vert. van: Abermals krähte der Hahn. – register.
ISBN 9021427818
sign.: REL-6-2-DESC-1
Trefw.: christendom, kerkgeschiedenis, kerk van de oudheid

Das Kreuz mit der Kirche : e. Sexualgeschichte d. Christentums 
Karlheinz Deschner. – 3. Auflage. – München : Heyne, 1978. – 574 p. ; 18 cm. – (Heyne-Bücher) . – Anmerkungen ; Personenregister.
ISBN 3453029852
sign.: REL-6-2-DESC-2
Trefw.: christendom, sacrale sexualiteit,geschiedenis, religie

Dienst, W.J. van
God en zijn heelal
door W. Josias van Dienst (Shaku Soshin Bozan). – Amsterdam : Uitgeverszaak “Gnosis”, 1948. – 103 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-DIEN-1
Trefw.: religie, christendom, God, theosofie, boeddhisme

door W. Josias van Dienst (Shaku Soshin Bozan). – Amsterdam : Uitgeverszaak “Gnosis”, 1948. – 103 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-DIEN-1a
Trefw.: religie, christendom, God, theosofie, boeddhisme

Dithmar, E.A.
The gift of rest
E.A.D. [= Edward Augustus Dithmar]. – London ; New York : Henry Frowde ; Oxford University Press, [1898?]. – iv, 77 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-DITH-1
Trefw.: religie, christendom, christelijk leven, lijden

Doedko, D.
Onze hoop
Dmitri Doedko ; met een voorw. van Jozef Wijker ; vert. door A. Kramers & H. Walraven . – Katwijk-a-Zee : Servire, 1984. – 268 p. ; 21 cm.. – noten.
ISBN 9063250800
sign.: REL-6-2-DOED-1
Trefw.: christendom, Rusland, preken, geloofsvraagstukken, sovjetmaatschappij

Dörschler, E.
De komende christenvervolging
bew. door E. Dörschler. – ‘s-Gravenhage : Internationaal Zendinggenootschap, 1922. – 222, [2] p. : kunstdrukplaten, afb., diagr. ; 24 cm.
sign.: REL-6-2-DORS-1
Trefw.: religie, christendom, religieuze lectuur, protestantisme, zondeval, Kwaad

Drijver, F.W.
De Bijbel : oorsprong, beteekenis en waarde
door F.W. Drijver. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1916. – 84 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-2-DRIJ-1
Trefw.: christendom, Bijbel, oorsprong

Drummond, H.
The changed life : an address
by Henry Drummond. – London : Hodder and Stoughton Limited, 1934. – 63 p. ; 12 cm.
sign.: REL-6-2-DRU-1
Trefw.: religie, christendom, theosofie

Dyserinck, J.
Het vraagstuk der onsterfelijkheid
door Joh. Dyserinck. – ‘s-Gravenhag : G.C. Visser, 1901. – 32 p. ; 26 cm.
sign.: REL-6-2-DYSE-1
Trefw.: religie, christendom, onsterfelijkheid, reïncarnatie, filosofie

Faber-Kaiser, A.
Jesus died in Kashmir : Jesus, Moses and the ten lost tribes of Israel
A. Faber-Kaiser ; [transl. from the Spanish] . – London : Gordon and Cremonesi, 1977. – viii, 184 p, [16] p. pl. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: ‘Jesus vivio y murio en Cachemira’. – Barcelona : Editorial A.T.E., 1976. – notes, bibliography, index.
ISBN 0860330419
sign.: REL-6-2-FABE-1
Trefw.: religie, christendom, leven van Jezus, Kashmir, Jezus Christus, Tien Stammen van Israël, Jezus, Mozes, Israel

Fermor, P.L.
A time to keep silence
Patrick Leigh Fermor. – Londen : John Murray, 1957. – 95 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-FERM-1
Trefw.: christendom, kloosters, Wandrille, Solesmes La Grande Trappe, Cappadocië

Fidler, P.
Esprit et parole : nudité bouddhique, parure chrétienne
[Paul Fidler]. – Villemagne : Paul Fidler, [1970]. – 200 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-FIDL-1
Trefw.: religie, christendom, boeddhisme, apologetiek, discussies

Fillmore, Ch.
Mysteries of John
by Charles Fillmore . – Lee’s Summit : Unity school of Christianity , 1960. – 197 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-2-FILL-1
Trefw.: religie, christendom, Johannes-Evangelie, Jezus Christus

Flusser, D.
De Joodse oorsprong van het christendom : twee essays
David Flusser ; ten geleide J.W. Doeve. – Amsterdam : Moussault, 1964. – 116 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-FLUS-1
Trefw.: religie, christendom, jodendom, Johannes de Doper, Essenen

Tussen oorsprong en schisma : artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom
David Flusser ; vertaald [uit het duits] onder redaktie van T. de Bruin, P.J. Tomson en W.A.C. Whitleau. – Hilversum : B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, 1984. – 360 p. ; 22 cm.. – register van bronnen ; naam en zaakregister ; bibliografische gegevens.
sign.: REL-6-2-FLUS-2
Trefw.: religie, Jezus, jodendom, christendom, Messias, Nieuwe Testament

Fortmann, H.
Heel de mens : reflecties over de menselijke mogelijkheden 
Han Fortmann. – 2e dr. – Bilthoven : Ambo, 1972. – 303 p. ; 21 cm.. – aantekeningen.
ISBN 9026302061
sign.: REL-6-2-FORT-1
Trefw.: religie, christendom, cultuurkritieken, filosofie, antropologie, lezingen

Oosterse renaissance : kritische reflecties op de cultuur van nu
Han Fortmann. – 8e dr. – Bilthoven : Ambo, 1970. – 67 p. ; 21 cm.
ISBN 9026301189
sign.: REL-6-2-FORT-2
Trefw.: religie, christendom, cultuurkritieken, oriënt, westerse wereld, cultuurfilosofie

Wat is er met de mens gebeurd? : over de taak van een vergelijkende cultuurpsychologie
Han Fortmann. – 4e dr. – Bilthoven : Ambo, 1971. – 63 p. ; 21 cm.
ISBN 9026301537
sign.: REL-6-2-FORT-3
Trefw.: religie, christendom, cultuurpsychologie

Fox, R.L.
De bijbel : waarheid en verdichting 
Robin Lane Fox ; uit het Engels vert. door Tinke Davids . – Amsterdam : Agon, 1991. – 508 p. ; 23 cm. – (register)
Vert. van: The unauthorized version : truth and fiction in the bible. – London : Penguin Books, 1991
ISBN 9051571046
sign.: REL-6-2-FOX-1
Trefw.: Bijbel, bijbelkritiek, godgeleerdheid, theologie, historische fictie, historiciteit, onderzoek

Frater Smid, E.
Bevrijdende twijfel
van Baren, F.A.. – Amsterdam : H.J.W. Becht’s Uitgeversmaatschappij, ?. – 128 p. ; 20 cm.. – Ten geleide.
sign.: REL-6-2-FRAT-2
Trefw.: religie, geloof, twijfel, cristelijke kerk, paradijsverhaal

Geestelijke
Geestelijke vragen : beantwoord
door A.C. een ingewijde ; [door de psychische gaven van H.C.L. v.d. Laan] ; Geestelijk Centrum De Grotere Wereld. – 2e uitg. – Haarlem : De Grotere Wereld, [ca. 1956]. – 103 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-2-GEES-1
Trefw.: religie, geloof, bekering, geest, schuldvergeving, dromen, geestelijk bewustzijn, christendom, vrije wil, reïncarnatie

Gennip, P.A. van
Het kwetsbare midden : persoon en werk van Han ; Fortmann
Pieter Anton van Gennip . – Bilthoven : Ambo Boeken, 1973. – 211 p. ; 21 cm.. – Aantekeningen.
ISBN 903630224X
sign.: REL-6-2-GENN-1
Trefw.: christendom, cultuurgeschiedenis, godsdienstkritiek

Gethman, W.W.
The Christian community in the modern world: a preparatory study for the World Conference of Christian Youth: Amsterdam, Holland, July 24-August 2, 1939
Walter W. Gethman and Denzil G.M. Patrick. – 3rd edition, september . – Geneva : World Conference of Christian Youth, 1938. – 101 p. ; 22 cm.. – Essential books, magazines.
sign.: REL-6-2-GETH-1
Trefw.: christendom, moderne wereld, tijd

Gibson, G.
God en zijn mensen
George Gibson ; [vert. uit het Eng.: Carolus Verhulst]. – Den Haag : Servire, [1959]. – 46 p. ; 18 cm. – (“Het Oude Loo” reeks ; 10)
sign.: REL-6-2-GIBS-1
Trefw.: religie, christendom, God, mensheid, redes

Giorgi, R.
Heiligen
Rosa Giorgi ; vert. [uit het Italiaans] door Murk Salverda. – Gent ; Amsterdam : Ludion, 2004. – 384 p. : ill. ; 20 cm.
Vert. van: Santi. – bronnen, glossarium, symobolen en attributen, register van kunstenaars.
ISBN 9055445258
sign.: REL-6-2-GIOR-1
Trefw.: religie, heiligen, namen, schilderkunst, Rooms-Katholieke kerk, iconogravie, beeldende kunsten

Goldsmith, J.S.
Our spiritual resources : The new life by grace — Begin prayer with the word God — The practicality of spiritual living — Transition — Spiritual attainment through prayer — Dominion over mind, body, and purse — Living by meditation — Bringing God into daily experience — Individual discovery of truth — The government is on His shoulders — What have you in the house? — The principle of nonpower 
Joel S. Goldsmith. – London : George Allen & Unwin, 1962. – 173, [3] p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-GOLD-2
Trefw.: religie, christendom, nieuwe denken, filosofie, spiritualiteit, bidden, God, gebeden, meditatie, waarheid

The thunder of silence
Joel S. Goldsmith. – London : George Allen & Unwin LTD, 1961. – 185, [6] p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-GOLD-1
Trefw.: stilte, stem van God, verbond, spiritualiteit, gratie, gebed

Gollancz, V.
From darkness to light : a confession of faith in the form of an anthology
Victor Gollancz . – [London] : V. Gollancz Ltd., 1956. – 667 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-GOLL-1
Trefw.: gnosticisme, anthologie, religie, spiritualiteit, wijsheid, goddelijke liefde, vrijheid, compassie

Gorham, C.T.
The truth about the Bible and Christianity
by Charles T. Gorham ; issued for the Rationalist Press Association. – London : Watts & Co, [1920]. – 15 p. ; 19 cm. – (The people’s platform ; No. 4)
sign.: REL-6-2-GORH-1
Trefw.: religie, christendom, Bijbel, waarheid

Grassmann, R.
Uittreksels uit de door de pausen Gregorius XVI, Pius IX en Leo XIII ex cathedra als richtsnoer voor de R.K. Kerk gesanctioneerde moraal-theologie van h. dr. A.M. de Liguori, en het ontzettend gevaar daarvan voor de zedelijkheid der volken,
door Robert Grassmann ; volgens de aanteekeningen in het handschrift van den schrijver en het besluit van het Neurenberger landgerecht van 10 Maart 1901 door G. Grassmann te Stettin ; [vert.] uit het Hoogduitsch, naar de 329000ste uitgaaf. – 3e, geh. omgew. dr. – Leiden : Adriani, [1903]. – 156 p. ; 20 cm.
Vert. van: Auszüge… – 1895
sign.: REL-6-2-GRAS-1
Trefw.: religie, christendom, theologie, moraal-theologie

Greatest
The greatest thing in the world : an address
12th ed. – London : Hodder and Stoughton, 1890. – 64 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-GREA-1

12th ed. – London : Hodder and Stoughton, 1890. – 64 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-GREA-1
Trefw.: religie, christendom, geloof, God, liefde

Guardini, R.
De Heer : beschouwingen over de persoon en het leven van Jesus Christus
[door] Romano Guardini ; [Nederlands van Gabriël Smit] . – Utrecht : Spectrum, 1962. – 710 p. ; 19 cm.
Vert. van: Der Herr. – Würzburg : Werkbund-Verlag, 1937. – register.
sign.: REL-6-2-GUAR-1
Trefw.: religie, christendom, Jezus Christus, christelijk bewustzijn, bezieling

Hamblin, H.T.
The art of living
by Henry Thomas Hamblin. – Chichester, England : The Science of Thought Press, [1923]. – 96, [6] p. ; 16 cm.
Reprinted from The Science of thought review
sign.: REL-6-2-HAMB-23
Trefw.: religie, levenskunst

Bevrijding van vrees
geauth. vert. [uit het Engels] van N.P.. – Amsterdam : Uitgeverszaak “Gnosis”, 19XX. – 56 p. ; 17 cm.. – inhoud, voorwoord.
sign.: REL-6-2-HAMB-18
Trefw.: angst, geloof, god, liefde

De Boodschap van een bloem : of de goddelijke inwoning in de natuur
door Henry Thomas Hamblin ; woord vooraf Alice Mortley ; geautoriseerde vertaling uit het Engelsch van H.S.. – Baarn : N.V. Hollandia-Drukkerij, 19XX. – 88 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-2-HAMB-21
Trefw.: God, spirituele groei

Course I : Lesson I – XXVI
[Henry Thomas Hamblin]. – Chichester, England : The Science of Thought Institute, [1945]?. – div. p. ; 27 cm.
sign.: REL-6-2-HAMB-25 (DOOS013)
Trefw.: religie, christendom, filosofie, brieven, cursusmateriaal, spiritualteit, mystiek

De kracht is in u
vert. [uit het Engelsch] P. Raëskin. – Amsterdam : Scheltens en Giltay, 19XX. – 119 p. ; 18 cm.. – voorrede.
sign.: REL-6-2-HAMB-5
Trefw.: Kracht, vrije wil, onsterfelijkheid, karma, oorzaak en gevolg

Divine adjustment : How divine Law works in our life
Chichester : The science of thought press, ?. – p 156. ; 18 cm.. – contents, preface.
sign.: REL-6-2-HAMB-1
Trefw.: liefde, leven, licht, geloof, groei, harmonie

Gedachten hebben kracht
geautoriseerde vert. van W. van Wisselingh. – Den Haag : Servire, 19XX. – 120 p. ; 22 cm.
right thinking en the power of thought. – inhoud, voorwoord.
sign.: REL-6-2-HAMB-4
Trefw.: gedachtekracht, denken, geluk, gezondheid, ziekte, lot, vrede, karakter, goed en kwaad, pad, harmonie, liefde

God, our centre and source
Chichester : Bosham house, 1946. – 48 p. ; 15 cm.
sign.: REL-6-2-HAMB-15
Trefw.: Diversen, gnosis, Jezus, gebed

God, the infinite good
Chichester : Bosham house, 19XX. – 32 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-2-HAMB-17
Trefw.: Jezus, God, geloof

The Henry Thomas Hamblin book of daily readings
compiled by A. Andrews. – London : The C.W. Daniel company ltd., 1937. – 187 p. ; 19 cm.. – preface, contents.
sign.: REL-6-2-HAMB-20
Trefw.: gezondheid, genezing, geloof, god, vrede, liefde

De kracht der gedachte
uit het Engelsch vert. door P. Raëskin. – Amsterdam : Scheltens en Giltay, 19XX. – 94 p. ; 18 cm. – (de Kracht serie ; 5)
The power of thought
sign.: REL-6-2-HAMB-2
Trefw.: gedachtekracht, denken, goed en kwaad, gezondheid, ziekte, macht, toekomst

De kracht om gezond te zijn
woord vooraf Burke O’Connor. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1927. – 33 p. ; 16 cm. – (De “kracht serie” : van de handboeken van de wetenschap der gedachten ; No. 1)
the power to be well
sign.: REL-6-2-HAMB-6

woord vooraf W.G. Hooper. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1927. – 34 p. ; 16 cm. – (De “kracht serie” : van de handboeken van de wetenschap der gedachten ; No. 2)
sign.: REL-6-2-HAMB-7
Trefw.: kracht, gedachten, gezondheid

De kracht om het leven te veranderen
Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1927. – 42 p. ; 16 cm. – (De “kracht serie” : van de handboeken van de wetenschap der gedachten ; no. 4) . – woord vooraf.
sign.: REL-6-2-HAMB-9
Trefw.: gedachten, kracht

De kracht om te overwinnen
door Henry Thomas Hamblin. – tweede druk. – Baarn : Hollandia Drukkerij nv, 1933. – 32 p. ; 16 cm. – (De Kracht serie : Van de handboeken van de wetenschap der gedachten)
sign.: REL-6-2-HAMB-7

De kracht om te slagen
woord vooraf John R. Todd. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1927. – 35 p. ; 16 cm. – (De “kracht serie” : van de handboeken van de wetenschap der gedachten ; No. 3)
sign.: REL-6-2-HAMB-8
Trefw.: kracht, gedachten

Letter I – XII : [this series of letters is the copyright of Henry Thomas Hamblin, and is issued for private circulation only to those students who have taken course I, and for their private and personal use only ; these letters should not be read or studied in classess, but should be studied by the leader or expositor at home
[Henry Thomas Hamblin]. – Chichester, England : The Science of Thought Institute, 192X. – div p. ; 30 cm.
sign.: REL-6-2-HAMB-24 (DOOS013)
Trefw.: religie, christendom, filosofie, brieven, cursusmateriaal, spiritualteit, mystiek

Het Leven des geestes
voorwoord Alice Mortley. – Den Haag : Servire, ?. – 77 p. ; 22 cm.
The life of the spirit. – voorwoord.
sign.: REL-6-2-HAMB-11
Trefw.: liefde, religie, god

Making friends with a friendly universe
Chichester : Bosham house, ?. – 24 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-2-HAMB-14
Trefw.: Diversen, god,

My search for truth
Chichester : Bosham House, ?. – 224 p. ; 22 cm.. – acknowledgement, epilogue.
sign.: REL-6-2-HAMB-10
Trefw.: Diversen, gebed, meditatie, godsvrede, hiernamaals, geloof

The Psychology of prayer and other essays
Chichester : Bosham House, ?. – 48 p. ; 16 cm.. – contents.
sign.: REL-6-2-HAMB-12
Trefw.: Diversen, gebed , gezondheid

The Quest I – II
[Henry Thomas Hamblin]. – Chichester, England : The Science of Thought Press, [1946]?. – div. p. ; 27 p.
sign.: REL-6-2-HAMB-26 (D5)
Trefw.: religie, christendom, filosofie, brieven, cursusmateriaal, spiritualteit, mystiek

The Quest second series : I – XII
[Henry Thomas Hamblin]. – Chichester, England : Science of Thought Institute, [1946]?. – div. p. ; 27 cm.
sign.: REL-6-2-HAMB-27 (D5)
Trefw.: religie, christendom, filosofie, brieven, cursusmateriaal, spiritualteit, mystiek

Quest series III : No. I – no. 5
kijk. – Chichester, England : The Science of Thought Press, [1946]?. – div. p. ; 27 cm.
sign.: REL-6-2-HAMB-28 (D5)
Trefw.: religie, christendom, filosofie, brieven, cursusmateriaal, spiritualteit, mystiek

Simple talks on science of thought
eleventh edition. – Chichester : The free literature department of the science of thought review, ?. – ?. ; 16 cm. – (simple talks of thought review ; 9, 10, 11, 12)
sign.: REL-6-2-HAMB-19
Trefw.: geloof, god, gezondheid, het kwaad, goddelijke bescherming

Strijd tegen de “slechte tijden”-gedachte
geautor. vert. door Jan L. de Boer. – Baarn : N.V. Hollandia-Drukkerij, 1932. – 102 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-2-HAMB-3
Trefw.: materialisme, spirituele groei, God, harmonie

De tempel van liefde
door Henry Thomas Hamblin ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Gnosis, [1950]. – 179 p. ; 18 cm.
Vert. van: The shrine of love. – Bosham, Chichester, Eng. : H.T. Hamblin, 1929
sign.: REL-6-2-HAMB-22
Trefw.: religie, christendom, gnosticisme, liefde

door Henry Thomas Hamblin ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Gnosis, [1950]. – 179 p. ; 18 cm.
Vert. van: The shrine of love. – Bosham, Chichester, Eng. : H.T. Hamblin, 1929
sign.: REL-6-2-HAMB-22a
Trefw.: religie, christendom, gnosticisme, liefde

A Venture of faith : lessons from the life of george muller
foreword Richard Whitwell. – Chichester : Bosham house, ?. – 152 p. ; 19 cm.. – foreword, contents, introduction.
sign.: REL-6-2-HAMB-13
Trefw.: god, geloof, gebed

The Way of escape : or the overcoming of evil, and all negative conditions through a realization of eternal truth
4th edition. – Chichester : The science of thought press, 19XX. – 127 p. ; 19 cm. – (Science of thought text books ; 1) . – contents, publisher’s note.
sign.: REL-6-2-HAMB-16
Trefw.: Diversen, waarheid, het kwaad, geloof, god

De weg naar bevrijding, of de overwinning van het kwaad en alle negatieve toestanden 
door Henry Thomas Hamblin ; geaut. vert. [uit het Engelsch] van M. H. T . – Baarn : Hollandia, [1928]. – 127 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-2-HAMB-13
Trefw.: religie, bevrijding, het kwaad

Harbison, P.
Irish high crosses : with the figure sculptures explained 
Peter Harbison ; illustrations by Hilary Gilmore . – Drogheda : Boyne Valley Honey Company, 1994. – 108 p. : ill. ; 22 cm.. – appendix.
ISBN 0951782371
sign.: REL-6-2-HARB-1
Trefw.: kruisen, middeleeuwse beeldende kunst, Ierland, kunst, symbolen

Harold, P.
A synopsis of the shining stranger ; A synopsis
by Preston Harold ; intoduction by Gerarld Heard; a synopsis by Winifred Babcock. – North Carolina : Harold Institute, 1968. – 40 p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-2-HARO-1
Trefw.: christendom, het evangelie, Messias, Jezus

Hermans, P.H.
De mensch en zijn engel
Rudolf Meyer; Meta van IJzer ; [vert. uit het Duits door Meta van IJzer] . – ‘S-Gravenhage : Uitgeverij Pax, 1941. – 118 p. : ill. ; 20 cm.
Oorspr. titel: Der Mensch und sein Engel
sign.: REL-6-2-HERM-1
Trefw.: christendom, engelen, Heiligen, engelbewaarder

Hill, C.
Holidays and holy nighs: celebrating twelve seasonal festivals of the Christian year
Christopher Hill. – 1st Quest edition. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 2003. – vii [7] 201 [1] p. : ill. ; 26 cm.
ISBN 0835608107
sign.: REL-6-2-HILL-1
Trefw.: christendom, heilige feesten, kerstfeest, pasen, pinksteren

Holidays and holy nights : celebrating twelve seasonal festivals of the Christian year
by Christopher Hill. – 1st Quest ed. – Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing House, 2003. – [14], 201 p. : ill. ; 26 cm. – (Quest Books) . – index.
ISBN 0835608107
sign.: REL-6-2-HILL-1
Trefw.: religie, christendom, jaarfeesten, seizoenen, geschiedenis, kerkelijk jaar, feesten, kerstfeest

Hoe
Hoe laat is het?
Leusden : Werelddienst, 19XX. – 19 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-HOE-1
Trefw.: christendom, eeuwigheid, profeten, wijsheid, cosmische klok, menselijk bewustzijn, leer der wetten

Hoeve, A.H. van der
Zal de godsdienst verdwijnen? : de beweringen van het historisch materialisme weêrlegd
A.H. van der Hoeve. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, [1909]. – 16 p. ; 21 cm. – (Voor denkende menschen ; Serie 1 ; no. 6)
sign.: REL-6-2-HOEV-1
Trefw.: religie, christendom, godsdiensten, materialisme, historisch materialisme

Hoffmann, P.L.F.
JezuitenDe Jezuiten : geschiedenis en leer der Jezuiten-Orde : eene bijdrage tot verklaring der ultramontaansche woelingen onzer dagen
P.L.F. Hoffmann ; naar het Hoogduitsch van P.L.F. Hoffmann door G.P. Kits van Heijningen . – Deventer : A. ter Gunne, 1873. – 311 p. ; 23 cm.
Vert. van: Die Jesuiten : Geschichte und System des Jesuiten-Ordens. – 1870
sign.: REL-6-2-HOFF-1
Trefw.: jezuiten, christendom

Hollis, C.
De geschiedenis der pausen : van Petrus tot Paulus VI
onder redactie van Christopher Hollis ; [vert. uit het Engels en bew. door A.Kolsteren … et al.]. – Amsterdam ; Brussel : Elsevier, 1964. – 304 p. : ill., krt. ; 32 cm.
Vert. van: The papacy. – London : Weidenfeld and Nicolson, 1964. – kaarten, chronologische lijst van pausen, de algemene concilies van de kerk, register, verantwoording der illustraties.
sign.: REL-6-2-HOLL-1
Trefw.: gnosticisme, christendom, pausen, Petrus, Rome, zyznatimu, Gregorius, , renaissance, Sint Pieter, verlichting, revolutie, kerk, Joannes, Paulus

Hone, W.
Ancient mysteries described, especially the English miracle plays, founded on apocryphal new testament story, extant among the unpublished manuscripts in the British Museum
by William Hone. – London : Printed for William Hone, 1823. – 300 p. : ill. ; 22 cm.. – glossary, index.
sign.: REL-6-2-HONE-1
Trefw.: religie, christendom, apocriefen, Nieuwe Testament

Hooykaas, C.E.
Oud-Christelijke ascese : onderzoek naar de getuigenissen betreffende het ascetische leven in het Christendom der eerste en tweede eeuw
door Cornelis Elias Hooykaas . – Leiden : A.W. Sijthoff, 1905. – 196 p. ; 23 cm.
Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden
sign.: REL-6-2-HOOY-1
Trefw.: religie, christendom, vroege christendom, ascese, huwelijk, voeding, gezondheid, recht, gnosticisme, katholicisme

Jansen, D.
Zowel pelgrim als harpenaar : uit het leven van Hilbrandt Boschma: de evangelist van Ruurlo 
door Derk Jansen. – overdr. – Arnhem : Gouda Quint [etc.], 2004. – 227-252 p. : ill. ; 23 cm. – (Bijdragen en mededeelingen ; Deel XCV) . – noten, bijlagen.
sign.: REL-6-2-JANS-1
Trefw.: religie, christendom, Hilbrandt Boschma, evangelisten, spiritisme, parapsychologie, Ruurlo, biografieën, theosofie

John of the Cross
The Spiritual Canticle and poems
St. John of the Cross ; Juan de la Cruz ; translated by E. Allison Peers . – London ; New York : Burns & Oates, 1978. – ix, 470 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-JOHN-1
Trefw.: religie, christendom, gnosticisme, mystiek, spiritualiteit

Jones, E.S.
Christ at the Round Table 
by E. Stanley Jones . – reprint. – London : Hodder and Stoughton , 1932. – 320 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-2-JONE-1
Trefw.: christendom, de ronde tafel, Christus, het kruis, mystiek

Jong, A.R. de
Christendom en vegetarisme
door A.R. de JOng. – Soest : Chreestarchia, 19XX. – 103-116 p. ; 20 cm. – (Religieuse Toespraken ; 279)
sign.: REL-6-2-JONG-1
Trefw.: religie, christendom, vegetarisme

Jüngel, E.
Wat zegt de dood over het leven?
Eberhard Jüngel ; [vert.: Magda M. Schreuder. – Apeldoorn : Semper Agendo B.V., 1973. – 164 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: ‘Tod’. – aantekeningen.
ISBN 9060865898
sign.: REL-6-2-JÜNG-1
Trefw.: dood, leven, theologie, Socrates, christendom, onsterfelijkheid van de ziel, zondaar, bijbel, Oude en Nieuwe Testament, Jezus Christus, geloof, angst

Keller, W.
De bijbel heeft toch gelijk : de wetenschap bewijst de historische juistheid
Werner Keller ; vert. [uit het duits] door Ted Logeman. – 5e dr. – Amsterdam : H.J. Paris, 1955. – 440 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-KELL-1
Trefw.: religie, bijbel, wetenschap, geschiedenis, oude testament, Eypte, Israël, Nieuwe Testament, Jezus

Kempis, T. à
Of the imitation of Christ : four books
Thomas à Kempis ; Richard Whytford. – re-edited into modern English with an historical introduction by Wilfid Raynal. – Londen : Chatto and Windus, 1908. – lii, 280, 8 p. ; 15 cm.. – appendix.
sign.: REL-6-2-KEMP-1
Trefw.: religie, christendom, middeleeuws christendom, De Navolging van Christus, spiritualiteit, mystiek, richtlijnen, ethiek, zelfverloochening, verlangen, liefde, sacrament, innerlijk leven, troost, dienstbaarheid, geloof, geestelijk leven, religieuze lectuur, meditaties, christelijk geloof, overdenkingen, christologie, sacramenten, gnosticisme

Meditatiën over het leven van Christus
door Thomas à Kempis . – naar de latijnsche editie . – Rotterdam : D. Bolle, 1903. – [8], 266, V p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-2-KEMP-2
Trefw.: religie, meditatie, Jezus Christus

De navolging Christi
Thomas à Kempis ; uit het Latijn door F. Ernes . – Amsterdam : Van Looy, 1907. – 390 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-2-KEMP-3
Trefw.: religie, christendom, middeleeuws christendom, De Navolging van Christus, spiritualiteit, mystiek, richtlijnen, ethiek, zelfverloochening, verlangen, liefde, sacrament, innerlijk leven, troost, dienstbaarheid, geloof, geestelijk leven, religieuze lectuur, meditaties, christelijk geloof, overdenkingen, christologie, sacramenten, gnosticisme

De navolging van Christus
Thomas à Kempis ; opnieuw vert. en met een inl. voorz. door Willem Kloos. – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 19XX. – 275 p. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; 75-76)
sign.: REL-6-2-KEMP-4b
Trefw.: religie, christendom, middeleeuws christendom, De Navolging van Christus, spiritualiteit, mystiek, richtlijnen, ethiek, zelfverloochening, verlangen, liefde, sacrament, innerlijk leven, troost, dienstbaarheid, geloof, geestelijk leven, religieuze lectuur, meditaties, christelijk geloof, overdenkingen, christologie, sacramenten, gnosticisme

door Thomas à Kempis ; nieuwe uitg. naar het Latijn. – 5e dr. – Doesburg : J.C. van Schenk Brill, 1897. – VII, 188, iv p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-2-KEMP-4e
Trefw.: religie, christendom, middeleeuws christendom, De Navolging van Christus, spiritualiteit, mystiek, richtlijnen, ethiek, zelfverloochening, verlangen, liefde, sacrament, innerlijk leven, troost, dienstbaarheid, geloof, geestelijk leven, religieuze lectuur, meditaties, christelijk geloof, overdenkingen, christologie, sacramenten, gnosticisme

Thomas à Kempis ; opnieuw vert. en met een inl. voorz. door Willem Kloos. – 2e herz. en met een nieuwe inl. verrijkt. – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 19XX. – LVIII, 259 p. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; 75-76)
sign.: REL-6-2-KEMP-4c
Trefw.: religie, christendom, middeleeuws christendom, De Navolging van Christus, spiritualiteit, mystiek, richtlijnen, ethiek, zelfverloochening, verlangen, liefde, sacrament, innerlijk leven, troost, dienstbaarheid, geloof, geestelijk leven, religieuze lectuur, meditaties, christelijk geloof, overdenkingen, christologie, sacramenten, gnosticisme

Thomas à Kempis ; uit het Latin vert. door Is. van Dijk. – 5e dr., 15e-17e duizend. – Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1921. – XV, 252 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-KEMP-4a
Trefw.: religie, christendom, middeleeuws christendom, De Navolging van Christus, spiritualiteit, mystiek, richtlijnen, ethiek, zelfverloochening, verlangen, liefde, sacrament, innerlijk leven, troost, dienstbaarheid, geloof, geestelijk leven, religieuze lectuur, meditaties, christelijk geloof, overdenkingen, christologie, sacramenten, gnosticisme

Thomas à Kempis ; nieuwe uitg. naar het Latijn door J.P. Hasebroek. – 4e dr. – Amsterdam : Ten Brink & De Vries, 1885. – XXIV, 190, v p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-2-KEMP-4
Trefw.: religie, christendom, middeleeuws christendom, De Navolging van Christus, spiritualiteit, mystiek, richtlijnen, ethiek, zelfverloochening, verlangen, liefde, sacrament, innerlijk leven, troost, dienstbaarheid, geloof, geestelijk leven, religieuze lectuur, meditaties, christelijk geloof, overdenkingen, christologie, sacramenten, gnosticisme

Thomas à Kempis ; nieuwe uitg. naar het Latijn. – 11e dr. – Rotterdam : D. Bolle, 19XX. – VII, 192 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-2-KEMP-4d
Trefw.: religie, christendom, middeleeuws christendom, De Navolging van Christus, spiritualiteit, mystiek, richtlijnen, ethiek, zelfverloochening, verlangen, liefde, sacrament, innerlijk leven, troost, dienstbaarheid, geloof, geestelijk leven, religieuze lectuur, meditaties, christelijk geloof, overdenkingen, christologie, sacramenten, gnosticisme

Thomas à Kempis ; vertaald naar den door Karl Hirsche uitgegeven tekst van Thomas’autographisch handschrift. – Tegelen : Fr. Hieronymus, 1923. – 421 p. ; 15 cm.
sign.: REL-6-2-KEMP-4g
Trefw.: religie, christendom, middeleeuws christendom, De Navolging van Christus, spiritualiteit, mystiek, richtlijnen, ethiek, zelfverloochening, verlangen, liefde, sacrament, innerlijk leven, troost, dienstbaarheid, geloof, geestelijk leven, religieuze lectuur, meditaties, christelijk geloof, overdenkingen, christologie, sacramenten, gnosticisme

Thomas à Kempis ; vertaald en ingeleid door Bernard Naaijkens. – 6e dr. – Bilthoven : Amboboeken, 1973. – 219 p. ; 21 cm.
ISBN 9026302126
sign.: REL-6-2-KEMP-4f
Trefw.: religie, christendom, middeleeuws christendom, De Navolging van Christus, spiritualiteit, mystiek, richtlijnen, ethiek, zelfverloochening, verlangen, liefde, sacrament, innerlijk leven, troost, dienstbaarheid, geloof, geestelijk leven, religieuze lectuur, meditaties, christelijk geloof, overdenkingen, christologie, sacramenten, gnosticisme

Kierkegaard, S.
Liefdedaden: eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen door Soren Kierkegaard
Soren Kierkegaard; woord vooraf van Prof. Is. van Dijk ; naar de 7de druk uit het Deensch vertaald door J.L. Maris-Fransen van de Putte. – Zeist : J. Ploegsma, 1919. – [10] 359 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-KIER-1
Trefw.: filosofie, christendom, kritiek, existentialisme

Klink, J.L.
Het is als met
Klink, dr. J.L.. – Lochem : De Tijdstroom, 19XX. – 131 p. ; 22 cm.
Het is als met … een bijbelstudie over gelijkenissen. – litt., reg..
sign.: REL-6-2-KLIN-1
Trefw.: gelijkenissen, evangeliën, vader en zoon, vrijheid, oude wijnzakken

Kuhn, A.B.
Yule and Noel : the saga of Christmas
Alvin Boyd Kuhn. – 2nd ed. – Wheaton, Ill : The Theosophical Press, 1966. – 64 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-2-KUHN-1 (DOOS002)
Trefw.: religie, christendom, kerstfeest, theosofie, sagen, oud- en nieuw, kerstmis, engelen, Bethlehem, Bethany, Ster in het Oosten, kaarsen, dieren, jaarfeesten

Alvin Boyd Kuhn. – 2nd ed. – Wheaton, Ill : The Theosophical Press, 1966. – 64 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-2-KUHN-1a
Trefw.: religie, christendom, kerstfeest, theosofie, sagen, oud- en nieuw, kerstmis, engelen, Bethlehem, Bethany, Ster in het Oosten, kaarsen, dieren, jaarfeesten

Kuitert, H.M.
Hetzelfde anders zien : het christelijk geloof als verbeelding
H.M. Kuitert. – Kampen : Ten Have, 2005. – 220 p. ; 22 cm.. – register.
ISBN 9025954898
sign.: REL-6-2-KUIT-1
Trefw.: religie, wijsbegeerte, geloof, christendom, christelijk geloof, godsdienstfilosofie

Lagerlöf, S.
Christuslegenden
Selma Lagerlöf ; [vertaald] uit het zweeds door Margaretha Meijboom. – achtste druk. – Amsterdam : H.J.W. Becht, 19XX. – 254 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-2-LAGE-1
Trefw.: korte verhalen, Christus

Lapide, P.
De Bergrede, utopie of program?
Pinchas Lapide ; [vert. uit het Duits door Renée Vink] . – 2e dr. – Baarn : Ten Have, 1985. – 143 p. ; 21 cm.
Vert. van: Die Bergpredigt – Utopie oder Programm? – Mainz : Matthias-Grünewald-Verlag, cop. 1983. – register.
ISBN 9025942679
sign.: REL-6-2-LAPI-1
Trefw.: religie, bergrede, Nieuwe Testament

Lawrence, B.
The practice of the presence of God : being conversations and letters
{Nicholas Herman of Lorraine}. – new and rev. ed., with an additional letter. – London : Allenson, 1906. – 60 p. ; 17 cm. – (Heart and Life Booklets ; No. 11)
sign.: REL-6-2-LAWR-1
Trefw.: religie, Christendom, mystiek, Ongeschoeide Karmelitessen

Lea, T.S.
Materials for the study of the apostolic gnosis
by Thomas Simcox Lea and Frederick Bligh Bond ; [with a foreword by Keith Critchlow] . – 2nd ed. – London : Research Into Lost Knowledge Organization, 1979. – 127 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-LEA-1
Trefw.: numerologie, christendom, religie, bijbelse symboliek

Leeuw, G. van der
De verhouding van God en mensch vroeger en nu
G. van der Leeuw. – 2e dr. – Amsterdam : N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1942. – 62 p. ; 22 cm. – (Uit leven en Wetenschap ; 4) . – Lit.opg..
sign.: REL-6-2-LEEU-1
Trefw.: religie, christendom, evenwicht

Lindeboom, J.
Stiefkinderen van het christendom
door J. Lindeboom. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1929. – xi, 392 p. ; 25 cm.. – register.
sign.: REL-6-2-LIND-1
Trefw.: religie, theosofie, christendom, katharen, ketters, hervorming, humanisme, sectarisme, vrijdenkers

Long, M.F.
The Huna code in religions
by Max Freedom Long. – Vista, Calif : Huna Research Publications, [1965]. – xiv, 306 p. ; 22 cm.
Bound with Andrews, Lorrin. A dictionary of the Hawaiian language. Honolulu, 1865
sign.: REL-6-2-LONG-1
Trefw.: religie, christendom, Huna, occultisme, wereldgodsdiensten, Hawaï, spiritualiteit, gezondheid

Loon, H. van
Christendom, christendommer, christendomst : het christendom een wolk voor de zon
H. van Loon. – Den Haag : Servire, z.j.. – 188 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-LOON-1
Trefw.: religie, christendom

Mandus, B.
This wondrous way of life
by Brother Mandus. – eight impr. – London : L.N. Fowler & Co Ltd, 1961. – 126 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-MAND-1
Trefw.: God, Jezus, genezing, gebed, atoombom, spirituele groei, vrouwen,

Mandus, br.
For those in trouble
by Brother Mandus. – London : L.N. Fowler & Co. Ltd., 19XX. – 32 p. ; 16 cm. – (World Healing Crusade Books)
sign.: REL-6-2-MAND-2
Trefw.: religie, christendom

Matthes, J.C.
De spreuken van Jezus Sirach
uit het Hebreeuwsch vert. door J.C. Matthes en Johs. Dyserinck. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1908. – XX, 159 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-MATT-1
Trefw.: gnosticisme, religie, spreuken, Jezus Sirach, bijbel, christendom

Matthews, J.
The winter solstice : the sacred traditions of Christmas
by John Matthews ; with contributions from Caitlín Matthews. – 1st Quest paperback ed. – Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing House, 2003. – 247, [1] p. : ill. ; 26 cm. – (Quest Books) . – resources and future reading.
ISBN 0835607690
sign.: REL-6-2-MATT-1
Trefw.: religie, christendom, kerstfeest, geschiedenis, jaarfeesten

Mauro, P.
666, het getal des menschen, het hoogtepunt der beschaving 
uit het Engelsch van Philip Mauro ; met een inl. woord van H. Visscher . – 4e dr. – Kampen : J.H. Kok, 1915. – xxiv, 317 p. ; 20 cm.
Oorspr. Engelse uitg.: 1909. – 1e dr. van de vert.: 1915 ; Vert. van: The number of man, the climax of civilization
sign.: REL-6-2-MAUR-1
Trefw.: religie, christendom, geloof, wetenschap, openbaringen, bijbel, theologie, socialisme, humanisme, modernisme, katholicisme, spiritisme, kapitalisme, zionisme, sterrekunde, geologie

Merton, T.
Disputed questions
Thomas Merton. – New York : Mentor-Omega Books, 1965. – 222 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-2-MERT-1
Trefw.: religie, liefde, spiritueel leven, contemplatie, monniken, St. Bernard, kluizenaar, heiliging, Athos

Elected Silence
Thomas Merton ; with a foreword by Evelyn Waugh. – 4th impression. – London : Hollis and Carter, 1949. – 381 p. ; 22 cm.. – index.
sign.: REL-6-2-MERT-2
Trefw.: religie, Thomas Merton, contemplatie, autobiografie, gebed, monnik

Louteringsberg
Thomas Merton ; André Noorbeek. – Utrecht ; Brussel : Het Spectrum, 1948. – 441 p. ; 23 cm.
Oorspr. titel: The Seven storey mountain
sign.: REL-6-2-MERT-3
Trefw.: religie, loutering, geloof, vrijheid, eenzaamheid

Oplettende toeschouwer
Thomas Merton ; [vert. uit het Engels door Martha van de Walle]. – Brugge [etc.] : Desclée de Brouwer, cop. 1969. – 411 p. ; 21 cm.
Vert. van: Conjectures of a guilty bystander. – New York : Doubleday and Company
sign.: REL-6-2-MERT-4
Trefw.: gnosticisme

Overpeinzingen van een christen
Thomas Merton. – Utrecht ; Antwerpen : Spectrum, 1965. – 158 p. ; 19 cm. – (Prisma Boeken ; 1139)
Oorspr. titel: Life and holiness
sign.: REL-6-2-MERT-5
Trefw.: religie, christendom, liefde, Christus, heiligheid, God, genade, sacramenten, geloof, zelfverloochening

Seeds of contemplation
Thomas Merton. – New York : Dell Publishing Co., 1960. – 190 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-2-MERT-6
Trefw.: religie, contemplatie, meditatie, onthechting, zelfverloochening, liefde, geloof, gebed, nederigheid

Ter overweging
Thomas Merton ; met een woord vooraf van P.A. van Stempvoortf. – 3e dr. – Utrecht : Prisma, 1961. – 185 p. ; 18 cm. – (Prisma-boeken)
Oorspr. titel: Seeds of contemplation
sign.: REL-6-2-MERT-8
Trefw.: religie, contemplatie, meditatie, onthechting, zelfverloochening, liefde, geloof, gebed, nederigheid

Meulen, A.A. van der
In den beginne was
door A.A. van der Meulen. – Hilversum : Uitgevers-Maatschappij “Het Rozenkruis”, [1918]. – 232 p. ; 21 cm.. – bijlage.
sign.: REL-6-2-MEUL-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, esoterie, rozenkruisers, Bijbel

Michael
Schepping, wording, geboorte, wedergeboorte, opstanding
door Michael. – [Utrecht] : Instituut “Michael”, 19XX. – 38 p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-2-MICH-1
Trefw.: religie, christendom, schepping, wording, geboorte, wedergeboorte, opstanding

Miedema, R.
Godsdienst en Dierenbescherming
Aerdenhout : Internationale Bond der Christelijke Kerken tot be, z.j.. – 9-11. – (Christendom en Dierenbescherming ; 3)
sign.: REL-6-2-CHR-3

Miller, J.R.
The garden of the heart
by J.R. Miller. – London : Hodder and Stoughton, 1906. – 288 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-2-MILL-1
Trefw.: onthaasting, bijbel, christelijke levenswijze

Morya
Levenshouding : onderricht uit de onzienlijke wereld
door Morya (Broeder X). – ‘s-Gravenhage ; Amsterdam : Boekhandel Synthese ; “De Vrij Religieuze Tempel”, 19XX. – 16 p. ; 15 cm.
sign.: REL-6-2-MORY-1
Trefw.: religie, christendom, God, ethiek, theosofie

Nederlander, M.
Kitesj : de legende van haar hemelvaart,- of nederdaling in het Swetli Jarr,- in samenhang met de bylígni over o.a. de tafelronde van Wladimir van Kiev als voorspelling van een christelijk kommunisme in Rusland
Munin Nederlander ; [vert. van de grondteksten uit het Duits: Munin Nederlander] . – Breda : De Ster, 1988. – 457 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9065564411
sign.: REL-6-2-NEDE-1
Trefw.: religie, Kitesj, Fewronia, tafelronde, koning Wladímir, christendom, Rusland

Needleman, J.
Lost christianity : [a journey of rediscovery to the center of christian experience]
Jacob Needleman. – New York : Doubleday & Company, 1980. – ix, 228 p. ; 22 cm.. – index.
ISBN 0385000111
sign.: REL-6-2-NEED-1
Trefw.: religie, gnosticisme, christendom, J. Krishnamurti, meditatie, ziel, spiritualiteit, hindoëisme, boeddhisme, oosterse godsdiensten, esoterie

Het verloren christendom : een zoektocht naar het centrum van de christelijke ervaring
Jacob Needleman ; [vert. uit het Engels door Alexandra Gabrielli]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1985. – 267 p. ; 21 cm.
Vert. van: Lost christianity : a journey of rediscovery to the center of christian experience. – Garden City, N.Y. : Doubleday, 1980. – register.
ISBN 9020254561
sign.: REL-6-2-NEED-2
Trefw.: religie, gnosticisme, christendom, J. Krishnamurti, meditatie, ziel, spiritualiteit, hindoëisme, boeddhisme, oosterse godsdiensten, esoterie

Nes, H.M. van
Daartoe veel vee
Aerdenhout : Internationale Bond der Christelijke Kerken tot be, 1921. – 6-9. – (Christendom en Dierenbescherming ; 3)
sign.: REL-6-2-CHR-3

Nieuwe
De nieuwe katechismus : geloofsverkondiging voor volwassenen; in opdracht van de bisschoppen van Nederland 
350.-400. Duizendtal. – Hilversum [u.a.] : [Brand [u.a.], 1966. – XIX, 602 P. ; 20 CM.
sign.: REL-6-2-NIEU-1
Trefw.: religie, christendom, Katholieke Kerk

Noort, C. van
Tractatus de deo uno et trino : quem in usum auditorum suorum concinnavit
G. van Noort. – Amstelodami : C.L. van Langenhuysen, 1907. – 219 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-2-NOOR-1
Trefw.: religie, theosofie, theosophia

Nouwen, H.J.M.
The Genesee diary : report from a trappist monastery
Henri J.M. Nouwen. – complete and Unabridged. – New York : Image Books, 1976. – 223 p. ; 18 cm.
ISBN 0385174462
sign.: REL-6-2-NOUW-1
Trefw.: religie, christendom, trappisten, trappistenklooster, cisterciënzers

Nygren, A.
Erôs et agapè : la notion chrétienne de l’amour et ses transformations : deuxième partie
Anders Nygren ; traduction de Pierre Jundt ; Kristna kärlekstanken (French) . – Paris : Aubier, [1952?]. – 240 p. ; 19cm. – (Les religions ; 2)
Translation of: Den kristna kärlekstanken
sign.: REL-6-2-NYGR-1II
Trefw.: religie, christendom, liefde

Erôs et agapè : la notion chrétienne de l’amour et ses transformations : deuxième partie : livre second
Anders Nygren ; traduction de Pierre Jundt. – Paris : Aubier, [1952?]. – 332 p. ; 19 cm. – (Les religions ; 2)
sign.: REL-6-2-NYGR-1III
Trefw.: christendom, religie, agape, eros, liefde

Erôs et agapè : la notion chrétienne de l’amour et ses transformations : première partie
par Anders Nygren ; traduction de Pierre Jundt, préface de Maurice Goguel . – Paris : Aubier, Éditions Montaigne, [1944]. – 282 p., 2 l. ; 19 cm. – (Les Religions ; 2) . – Bibliographical foot-notes.
sign.: REL-6-2-NYGR-1I
Trefw.: religie, christendom, liefde, oordeel

Omhoog : onafhankelijk-godsdienstig tijdschrift [Tijdschrift] 

Pameijer, J. M.
De mythe van Christus : de zevenvoudige weg van kribbe naar kruis 
Johan M. Pameijer . – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1998. – 251 p. ; 21 cm.
ISBN 9020281542
sign.: REL-6-2-PAME-5
Trefw.: religie, christendom, bewustwordingsprocessen, Jezus Christus, geboorte, lijden, opstanding

Pameijer, J.M.
De schatkamer van het licht
Johan Pameijer. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2001. – 190 p. ; 21 cm.. – noten, literatuur.
ISBN 9020282433
sign.: REL-6-2-PAME-1
Trefw.: religie, christendom, gnosticisme, mystiek, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, theosofie, Pistis Sophia, Jezus, zeven sacramenten

Het spiegelbeeld van God : godinnen als symbolen van de ziel
Johan M. Pameijer ; voorw. door Jacob Slavenburg. – Deventer : Uitgeverij Ankh-Hermes, 1999. – 251 p. ; 21 cm.. – noten, literatuur.
ISBN 9020281968
sign.: REL-6-2-PAME-2
Trefw.: religie, christendom symboliek, gnosticisme, Jezus, Egypte

Symboliek in de evangeliën : een esoterische visie op de wonderverhalen
Johan Pameijer. – Deventer : Ankh-Hermes, 1996. – 202 p. ; 21 cm.. – noten, literatuur.
ISBN 9020281151
sign.: REL-6-2-PAME-3
Trefw.: religie, christendom, VKK, Vrij-Katholiek Kerk, theosofie, symboliek, evangeliën, wonderen, esoterie

Waarheid achter woorden : verborgen bijbelse wijsheid
Johan M. Pameijer. – Heerenveen : Paracelsus, 1993. – 145 p. ; 21 cm.
ISBN 9073783054
sign.: REL-6-2-PAME-4
Trefw.: religie, christendom, VKK, Vrij-Katholiek Kerk, theosofie, bijbelse symbolen, meditatie, evangelie, mysteriën, chakra’s, inwijdingen, verlossing, engelen, Jezus, de Bergrede

Pauli, E.
De bevrijdende boodschap
Ebba Pauli ; uit het Zweedsch vertaald door N. Basenau-Goemans. – Zeist : Ploegsma, 1931. – 216 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-2-PAUL-1
Trefw.: religie, christendom, recht, moraal, kwaad, zieleleven, verlangen, bezit, vrijheid, kracht

Pember, G.H.
The church, the churches, and the mysteries, or, Revelation and corruption
by G.H. Pember. – New York, Chicago : F.H. Revell, 1901. – xvi, 554 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-PEMB-1
Trefw.: religie, christendom, kerk, mysteriën, theosofie, theologie

Pogson, B.
Commentary on the fourth Gospel
by Beryl Pogson. – 1. – Brighton : Regency Press, 2000. – 45 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-2-POGS-1
Trefw.: christendom, evangeliën, Johannes

Pop, F.J.
Bijbelse woorden en hun geheim : theologische verklaring van een aantal bijbelse woorden II 
‘s-Gravenhage : Boekencentrum N.V., 1958. – 391 p. ; 23 cm.. – Ind..
sign.: REL-6-2-POP-1II
Trefw.: religie, wedergeboorte (p. 355-358), Bijbel

Posthumus Meyjes, G.
Is vivisectie zedelijk geoorloofd?
Aerdenhout : Internationale Bond der Christelijke Kerken tot be, z.j.. – 12-15. – (Christendom en Dierenbescherming ; 3)
sign.: REL-6-2-CHR-3

Prediger
Der Prediger und Katechet : eine praktische katholiche Monatschrift für Prediger und Katecheten: unter Mitwirkung einer Reihe von Welt- und Ordenens-priestern herausgegeben von der bayerischen Ordensprovinz der Kapuziner
München-Regensburg : Verlagsanhalt vorm. G.J. Manz, 1923. – 548, VIII p. ; 24 cm. – (Der Prediger Katechet ; Dreiundsiebzigster Jahrgang)
sign.: REL-6-2-PRED-1
Trefw.: religie, theosofie (p. 279/284)

Purna, S.
The truth will set you free
Svami Purná. – Longmead, Shaftesbury, Dorset : Element Books, cop. 1987. – 151 p. ; 22 cm.
ISBN 1852300159
sign.: REL-6-2-PURN-1
Trefw.: religie, hindoeïsme, filosofie, India, waarheid

Radau, H.
The creation-story of Genesis 1 : a Sumerian theogony and cosmogony
by Hugo Radau. – London : The Open Court Publishing Company, 1902. – vi, 70 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: REL-6-2-RADA-1
Trefw.: gnosticisme, religie, Genesis, Kosmologie, Sumeriaanse Theogonie

Redwood, H.
A handful with quietness : better is an handfull with quietness, than both the hands full with travail and vexetion of spirit
by Hugh Redwood. – London : Hodder and Stoughton, 1937. – 127 p. ; 19 cm. – (H&S)
sign.: REL-6-2-REDW-1
Trefw.: psalmen, gebeden, parabels, bijbel, Jezus, God

Robertson, J.M.
A short history of christianity
by J.M. Robertson . – 3rd edition, revised and condensed. – London : Watts & Co, 19XX. – 248 p p. ; 17 cm. – (Thinkers Library ; No. 24)
sign.: REL-6-2-ROBE-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis, gnosticisme

Robinson, F.B.
De God die niemand kent
door Frank B. Robinson ; geautoriseerde vertaling uit het Engels door “Filalèthës”. – Den Haag : Serviref, 19XX. – 228 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: The God nobody knows
sign.: REL-6-2-ROBI-1
Trefw.: bijbel, christendom, berouw, verlossing, Kerk, God

Rost, H.
Thascius (Caecilius) Cyprianus, bisschop van Carthago : kerkvader en martelaar der derde eeuw 
Hermannus Rost. – Utrecht : L.E. Bosch, 1870. – xiv, 222 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-ROST-1
Trefw.: religie, christendom, bisschop Carthage

Sauer, H.
Abendländische Entscheidung : arischer Mythus und christliche Wirklichkeit 
von Hermann Sauer . – Durchgesehene zweite Auflage. – Leipzig : J.C. Hinrichs Verlag, 1938. – 1 p. l., [v]-xii, 778 p., 1 l. incl. tab. ; 24 cm.
sign.: REL-6-2-SAUE-1
Trefw.: christendom, kerkhistorie

Sinclair, U.
The Profits of Religion: an essay in economic interpretation 
by Upton Sinclair. – London : T. Werner Laurie, 1936. – ix, 315 p, [6] p. ; 20 cm.. – index.
sign.: REL-6-2-SINC-1
Trefw.: religie, de Kerk, economie, politiek, theosofie

Sluitingswoord
Sluitingswoord samengesteld uit doorgevingen, uitgesproken eind 1967 en begin 1968
z.p. : z.u., 196X. – 12 p. ; 31 cm.
sign.: REL-6-2-SLUI-1
Trefw.: religie, christendom, doorgevingen

Sparrow, G.S.
Witness to his return : personal encounters with Christ
G. Scott Sparrow ; edited by Mark A. Thurston ; foreword by Raymond Moody. – Virginia Beach : A.R.E. Press, 1991. – XXII, 220 p. ; 22 cm.. – footnotes.
ISBN 0876042833
sign.: REL-6-2-SPAR-1
Trefw.: esoterie, Christus, healings, spiritualiteit, religie, christendom, inwijdingen

Sperna Weiland, J.
Oriëntatie : nieuwe wegen in de theologie
J. Sperna Weiland. – 4e omgewerkt en uitgebreide druk. – Baarn : Wereldvenster, 1968. – 261 p. ; 21 cm. – (Theologische monografieën)
sign.: REL-6-2-SPER-4
Trefw.: religie, christendom, theologie, zonde, geloof, hermeneutiek, kerk, Christus, God

Voortgezette oriëntatie : nieuwe wegen in de theologie
J. Sperna Weiland. – Baarn : Het Wereldvenster, 1971. – 133 p. ; 20 cm.. – register.
sign.: REL-6-2-SPER-2
Trefw.: christendom, theologie, cultuurgeschiedenis, Ernst Bloch, Karl Marx, H Marcuse, Harvey Cox Paul van Buren, Dorothee Sölle, Jürgen Möltmann, Richard Saull, JB Metz, saecularisatie culturele revolutie, revisionisme, politieke theologie

Spurgeon, Ch.H.
Zeven wonderen van genade
uit het Eng. van C.H. Spurgeon door Alma. – 4e dr. – Rotterdam : Bolle, [ca. 1895]. – [4], 155, [1] p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-SPUR-1
Trefw.: religie, christendom, religeuze lectuur, wonderen, genade

Staniforth, M.
Early Christian writings : the Apostolic Fathers
Maxwell Staniforth ; translated by Maxwell Staniforth . – Baltimore, Md. : Penguin Books , 1968. – 236 p. ; 18 cm. – (The Penguin classics ; L197 )
sign.: REL-6-2-STAN-1
Trefw.: religie, christendom, kerkvaderen

Steffen, U.
Das Mysterium von Tod und Auferstehung : Formen und Wandlungen des Jona-Motivs
Uwe Steffen. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1963. – 291 p. : ill. ; 24 cm.. – Anmerkungen.
sign.: REL-6-2-STEF-1
Trefw.: religie, christendom, Jonas, dood, wederopstanding, mythologie, riten, wedergeboorte, kunst, duif

Sullivan, E.
The Book of Kells
described by Sir Edward Sullivan, bart., and illustrated with twenty-four plates in colours. – 2nd ed. – London, Paris, New York : “The Studio”, 1920. – viii, 48 p. xxiv leaves of mounted col. plate . : 24 plates. ; 29 cm.
Each plate accompanied by leaf with descriptive letterpress
sign.: REL-6-2-SULL-1
Trefw.: christendom, evangeliën, Evangeliarium, genealogie van Christus, evangelische symbolen, manuscript, kloosters, abdij van Kells

Tettemer, J.
I was a monk : the autobiography of John Tettemer 
edited by Janet Mabie ; with a foreword by Jean Burden and an introd. by John Burton . – [1st ed.].. – Melbourne ; London ; Toronto : W. Heinemann, 1952. – xiii, 280 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-TETT-1
Trefw.: christendom, monnik, passionist, religie

Tolstoy, L.
Mijn geloof
Leo Tolstoy. – volksuitgave. – Amersfoort : Vrede, 1903. – 237 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-TOLS-1
Trefw.: religie, evangeliën, Jezus, Mozes, geboden, kerk

Vail, I.N.
What was it? : Eden’s flaming sword : two thousand years before the flood : some vital Bible points examined and explained in the light of annular world-making
by Isaac N.Vail. – Pasadena, Calif : Press of G.A. Swerdfiger, 1896. – 48 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-VAIL-1
Trefw.: religie, christendom, Eden, bijbelse cosmologie, zondvloed, Bjibel

Vallotton, P.
Uren met het Oude Testament : de opvoeding door den Bijbel 
naar het Fransch van Paul Vallotton geheel omgew. onder toezicht van, en met een inleiding voorz. door J.J.P. Valeton ; [vert. uit het Frans]. – Baarn : Hollandia-Drukkerijg, 1912. – [5], 230, [1] p. ; 17 cm.
Vert. van: Lettres à une mère
sign.: REL-6-2-VALL-1
Trefw.: religie, christendom, opvoeding, Bijbel, Oude Testament

Venturi, E.S
Mazzini’s foreshadowings of the coming faith
by E.A. Venturi with introductions by E.F. Richards. – London : Theosophical Publishing Society, 1916. – 31 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-VENT-1
Trefw.: Jezus, religie, evolutie, protestantisme, revolutie

Vierenswaardig
Het vierenswaardig wonder: gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel; 1345-1945
Amsterdam : Evulgetur. J.J. Henneman. a.h.d. Amsteldami, 1945. – 226 [2] p. ; 31 cm.
sign.: REL-6-2-VIER-1
Trefw.: Christendom, geschiedenis, Amsterdam, Nederland, mirakel, wonderen, begijnhof

Walsh, M.
De wortels van het Christendom
Michael Walsh ; vertaling: M.P. van der Marel. – Ede ; Antwerpen : Zomer & Keuning, 1987. – 256 p. : ill. ; 24 cm.
Original title: Roots of Christianity. – bibliografie, verantwoording der illustraties, register.
ISBN 9021051214
sign.: REL-6-2-WALS-1
Trefw.: religie, christendom, Palsestina, Jezus, Nieuwe Testament, jodendom, romeinen, evangelie

Walter, W.W.
De voorziening in onze behoeften (your supply)
door William. W. Walter ; vert. [uit het Engels] door E. de V.-v. W.. – Amsterdam : I. de Vries, 19XX. – 23 p. ; 19 cm.
Oorsp. titel: Your supply
sign.: REL-6-2-WALT-1
Trefw.: christian science, spirituele groei, geloof, religie

Wehr, G.
Martin Luther : mystische Erfahrung und christliche Freiheit im Widerspruch
Gerhard Wehr. – Schaffhausen : Novalis Verlag, 1983. – 279 p. ; 21 cm.
ISBN 3721410017
sign.: REL-6-2-WEHR-1
Trefw.: christendom, Martin Luther

Wijk, C.G. van
Genesis en de zintuiglijke waarneming 
door C.G. van Wijk . – Den Haag : Servire, [1965]. – 321 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-6-2-WIJK-1
Trefw.: religie, christendom, Genesis, bijbelboeken, Schepping, natuurwetenschappen, interpretaties, esoterie, Bereshith, kosmologie

Willis, J.S.
Finding faith in the face of doubt : a guide for contemporary seekers
Joseph S. Willis. – 1st Quest ed. – Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing House, 2001. – xviii, 137 p. ; 23 cm. – (Quest Books) . – notes, resources.
ISBN 0835608050
sign.: REL-6-2-WILL-1
Trefw.: religie, geloof, agnosticisme, apologetiek, religie

Wilmans, H.
Affirmation and the soul of things
Wilmans, Helen. – ? : ?, ?. – 325-384 p. ; 12 cm.
The Power above the Throne
sign.: REL-6-2-WILM-2
Trefw.: Christian orthdox creed, salvation, freedom

Wilmans, Helen. – ? : ?, ?. – 129-187 p. ; 12 cm.
Affirmations and the soul of things
sign.: REL-6-2-WILM-1
Trefw.: Christian orthdox creed, salvation, freedom

Winslow, O.
The man of God : spiritual religion explained and enforced
by Octavius Winslow. – London : John F. Shaw & Co, 1863. – vii, 283 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-2-WINS-1
Trefw.: religie, spiritualiteit, integiteit, oprechtheid, Christus, geloof, consecratie, lijden

Woods, C.E.
The gospel of rightness : a study in Pauline philosophy
by C.E. Woords. – Londen : Theosophical Publishing Society ; Williams & Norgat, 1909. – xxii,, 269, 68 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-2-WOOD-1
Trefw.: christendom, religie, Paulus, oprechtheid, Adam-dood, Christus-dood, wetten, opstanding, zonde, wijsbegeerte

Zij
Zij volgden zijn ster
Leusden : Werel dienst, 1951. – 36 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-ZIJ-1

Zuidweg, J.J.A.
De duizend en een nacht der Heiligenlegenden : De Legenda Aurea van Jacobus de Voragine
door Dr. J.J.A. Zuidweg . – Amsterdam : L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij N.V., 1948. – 306 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: REL-6-2-ZUID-1
Trefw.: religie, gnosticisme, christendom, Aurea, Jacobus de Voraigne, heiligenlegenden