TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-6-4 Geschiedenis van Jezus

REL-6-4 Geschiedenis van Jezus

Arnold, E.
Het licht der wereld
door Edwin Arnold ; naar het Engelsch van Edwin Arnold en een woord vooraf door H.U. Meyboom. – 3e dr. – Amsterdam : Becht, 19XX. – 174, [2] p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-4-ARNO-2

door Edwin Arnold ; naar het Engelsch van Edwin Arnold en een woord vooraf door H.U. Meyboom. – Amsterdam : H.J. W. Becht, 1892. – 204 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-4-ARNO-2a

naar het Engelsch en een woord vooraf door H.U. Meyboom. – 3e dr. – Amsterdam : Becht, 19XX. – 174, (2) p. ; 17 cm.
The Light of the world
sign.: REL-6-4-ARNO-2
Trefw.: religie, gnosticisme, christendom

The light of the world : or the great consummation
by Edwin Arnold. – Leipzig, London : Heinemann and Balestier, 1891. – [10], 276 p. ; 17 cm. – (The English Library ; No. 6)
sign.: REL-6-4-ARNO-1a

by Edwin Arnold. – 4th ed. – London : Longmans, Green, and Co., 1891. – (12), 295, 24 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-4-ARNO-1
Trefw.: gnosticisme Christendom

Augstein, R.
Jezus mensenzoon
[door] Rudolf Augstein ; [Nederlandse vert. M.G. Schenk] . – Baarn : Meulenhoff, 1972. – 335 p. ; 23 cm.
Vert. van: Jesus Menschensohn. – München : Bertelsmann, 1972. – index.
ISBN 9022401316
sign.: REL-6-4-AUGS-1
Trefw.: christendom, religie, leven Jezus

Austin, B.F.
The crucifixion and the resurrection of Jesus [an ancient Alexandrian manuscript] : a discovered MSS. of the old Alexandria Library giving, almost complete, a remarkable and lengthy letter, full, detailed, graphic and apparently truthful account by an Eye-Witness and friend of Jesus, an elder of the Essene Order, to which Jesus belonged, showing Jesus did not die upon the Cross, but six months later ; with much additional and explanatory matter concerning the Essenes and the crucifixion story 
by an Eye-witness = Benjamin Fish Austin. – Los Angeles, Calif : Holmes Book Company, cop. 1919. – 92 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-4-AUST-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, kruisiging, wederopstanding, reïncarnatie, Essenen

Babcock, W.
The Palestinian mystery play
Winifred Babcock . – New York : A Harold Institute book, 1971. – x, 142 p. ; 24 cm.
ISBN 0396062016
sign.: REL-6-4-BABC-1
Trefw.: christendom, mysteries

Baigent, M.
De Messiaanse erfenis : [de geheime kracht van de Prieuré de Sion]
M. Baigent, R. Leigh, H. Lincoln ; vertaald [uit het Engels] door Wilh. von Dewall. – 2e dr. – Baarn : Tirion, 1986. – 368 p. : ill. ; 22 cm.
Oorspr. titel : The messianic Legacy. – London : Cape, 1986. – bibliografie, aantekeningen en verwijzingen, index.
ISBN 9051219241
sign.: REL-6-4-BAIG-1
Trefw.: messianisme, christendom, Prieuré de Sion, de Heilige Graal, bijbelonderzoek, Jezus, religie, Qumran, Constantijn, Jezus

The messianic legacy
Michael Baigent, Richard Leigh and Henry Lincoln . – London : Corgi books, 1986. – 500 p. : ill. ; 18 cm.. – index.
ISBN 055213182
sign.: REL-6-4-BAIG-2

Barton, B.
De man die niemand kent
Den Haag : Servire, z.j.. – 135 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-4-BART-1
Trefw.: religie, Jezus, leven van Jezus, theosofie

Bergh van Eysinga, G.A.
De wereld van het nieuwe testament
Huis ter Heide : De Wachttoren, 1929. – 239 p. : kaart. ; 21 cm. – (‘Het Handboek’ bibliotheek van wetenschappelijke geschriften over den godsdienst) . – index.
sign.: REL-6-4-BERG-1
Trefw.: bijbel, geschiedenis, oude testament, christendom, jodendom

Berna, K.
Jezus niet aan het kruis gestorven : een documentatie verslag over het graflinnen van Jezus
bew. door Kurt Berna ; Nederlandse vert. [uit het Duits] door C. Keus . – Deventer : Kluwer, [1966]. – 249 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: Jesus nicht am Kreuz gestorben. – Stuttgart : Hans Naber, 1962
sign.: REL-6-4-BERN-1
Trefw.: religie, geschiedenis van Jezus, graven, sterven, Jezus Christus, Lijkwade van Turijn, christologie

Blake, P.
The Arcadian cipher : the quest to crack the code of Christianity’s greatest secret
Peter Blake & Paul S. Blezard. – London : Pan Books, 2000. – xvii, 286 p. : ill. ; 18 cm.. – notes, timeline, bibliography, index.
ISBN 0330391194
sign.: REL-6-4-BLAK-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, Arcadia, schilderijen, esoterische archeologie, Babylon, Egypte, kabbala, gnosticisme, kruisingsverhaal, Frankrijk, ketterij, tempeliers

Brant, W.
Wie was Jezus van Nazareth? : wat zeggen ons de Dode Zee-rollen?
Walter Brant ; [vert. uit het Duits door B.H. Staal]. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, [1958]. – 319 p. ; 23 cm.
Hoofdstukken over de Essenen en het leven van Jezus Christus, waarbij de in 1947 gevonden Dode-zeerollen als informatiebron gebruikt worden.. – lijst van illustraties.
sign.: REL-6-4-BRAN-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, Jezus van Nazareth, Dode Zee-rollen, Essenen, jodendom

Brown, H.H.
The master’s touch : a series of healing essays … also, Healing words of Jesus
by Henry Harrison Brown. – London : Fowler, 1917. – 86, [5] p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-4-BROW-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, essays, healings, genezingen, gezondheid, wonderen

Campbell, R.J.
The life of Christ : a short study
by R.J. Campbell. – Londen, New York, Toronto, Melbourne : Casssell and Company, [1921]. – VIII, 367 p. ; 22 cm.. – notes, bibliography, index.
sign.: REL-6-4-CAMP-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus

Carmichael, J.
The death of Jesus : [a new solution to the historical puzzle of the Gospels]
Joel Carmichael. – Harmondsworth : Penguin, 1966. – 218, [6] p. ; 19 cm. – (A Pelican Book ; A784)
sign.: REL-6-4-CARM-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, gnosticisme, geschiedenis

Carotta, F.
Was Jezus Caesar? : over de Romeinse oorsprong van het Christendom : een onderzoek
Francesco Carotta ; met een naw. van Erika Simon ; vert. [uit het Duits] door Tommie Hendriks . – 3e geheel herz. en vermeerderde dr. – Soesterberg : Aspekt, 2004. – 476 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: War Jesus Caesar?. – München : Goldmann, 1999. – noten, glossarium, register, literatuur.
ISBN 9059110692
sign.: REL-6-4-CARO-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus Christus, Caesar, vroege christendom, Romeinse Rijk, geschiedenis, archeologie

Daniel-Rops
Histoire Sainte : Jésus en son temps : volume I
Daniel-Rops. – Paris : Histoire Sainte, 19XX. – 314 p. : ill. ; 20 cm. – (Collection Historia VI ; 1)
sign.: REL-6-4-ROPS-1I
Trefw.: religie, christendom, Jezus

Histoire Sainte : Jésus en son temps : volume II
Daniell-Rops. – Paris : Histoire Sainte, 19XX. – 292 p. : ill. ; 20 cm. – (Collection Historia 6 ; II) . – Annexes ; index.
sign.: REL-6-4-ROPS-1II
Trefw.: religie, christendom, Jezus

Drews, A.
Die Christusmythe
Arthur Drews. – 1.-3.. – Jena : Eugen Diederichs, 1911. – XXII, 452, [2] p. ; 22 cm. – (Zweiter Teil)
sign.: REL-6-4-DREW-1II
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, mythen, gnosticisme

Arthur Drews. – 8. und 9. Tausend, verbesserte und erweiterte Ausgabe. – Jena : Eugen Diederichs, 1910. – XXIV, 262, [2] p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-4-DREW-1I
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, mythen, gnosticisme

Durais, M.
Thirty-two wonders, or The skill displayed in the miracles of Jesus
by M. Durais. – Boston : Bela Marsh, 1861. – vi, 7-120, [1] p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-4-DURA-1
Trefw.: religie, Jezus, wonderen, geschiedenis van Jezus

Eeden, F. van
Jezus leer en verborgen leeven
Frederik van Eeden. – Amsterdam : Versluys, 1919. – 185 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-4-EEDE-1
Trefw.: religie, christendom, leven van Jezus, christologie, Jezus Christus

Erkelens, H. van
Jezus en de broederschap der Essenen
Herbert van Erkelens . – Baarn : Ten Have , 2002. – 236 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9025953220
sign.: REL-6-4-ERKE-1
Trefw.: religie, Jezus, Essenen, esotherisch christendom, inwijding, Hebreeuwse letters

Freke, T.
De mysterieuze Jezus : was Jezus oorspronkelijk een heidense god?
Timothy Freke en Peter Gandy ; vert. [uit het Engels] door Manda Plettenburg en Bram Moerland. – Den Haag : Synthese, cop. 2005. – 439 p., [8] p. pl. : ill. ; 22 cm.
Vert. van: The Jesus mysteries : was the original Jesus a pagan God? – London : Thorsons, 1999. – noten, wie is wie, index.
ISBN 9062719376
sign.: REL-6-4-FREK-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, christologie, gnosticisme

Gideon, E.
Jezus moet vrij
Ernst Gideon. – Deventer : Kluwer, 1972. – 190 p. ; 21 cm.. – noten.
ISBN 9020247875
sign.: REL-6-4-GIDE-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, christologie, vroege christendom, Jezus van Nazareth

Grosse
Der grosse Advent : gesammelte Blätter zum Verständnis der Wiederkunft Jesu Christi : mit Anhang : Winke über die Offenbarung Johannes und über den Begriff des Antichrist, das 1000jährige Reich, die Zahl 666, die Schlussfrage der Menschheit u.s.w. und ein Entwicklungsbild derselben als Licht und Trostfür die sich danach Sehnenden
Neudruck. – Bietigheim Würtemburg : Busch, 1904. – 210 p. ; 23 cm. – (Sammlung neuer christl.=theosophischer Schriften ; No. 21)
sign.: REL-6-4-GROS-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, advent, wederkomst, Openbaring van Johannes, antichrist, 1000-jarige rijk, 666, theosofie

Gunning, J.H.
Christus de Gekruisigde : voor en in ons (omwerking van “Het kruis des Verlossers”).
door J.H. Gunning Jr.. – ’s Gravenhage : M.J. Visser, 1862. – 145 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-4-GUNN-1
Trefw.: religie, Christus, gekruisigde, verlosser, kruis

Harold, P.
The Shining Stranger : an unorthodox interpretation of Jesus and His mission 
Preston Harold ; introductions by Gerald Heard . – New York : The Wayfarer Press , 1967. – XX, 443 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: REL-6-4-HARO-1
Trefw.: christendom, Jezus, religie

Herbst, K.
De ware Jezus : God of mens?
Karl Herbst ; met een woord vooraf van Franz Alt ; [vert. uit het Duits: Bert van Rijswijk] . – Baarn : Tirion, 1990. – 255 p. ; 22 cm.
Vert. van: Der wirkliche Jesus : das total andere Gottesbild. – Olten [etc.] : Walter, 1988
ISBN 9051211775
sign.: REL-6-4-HERB-1
Trefw.: religie, christendom, christologie, Jezus van Nazareth

Hoare, R.
De lijkwade getuigt
Rodney Hoare. – Helmond : Uitgeverij Helmond, 1979. – 128 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-6-4-HOAR-1
Trefw.: christendom, lijkwade, christus, Jezus

Houston, J.
Godseed : The journey of christ
J. Houston. – Whaton : Quest books, 1992. – 166 p. ; x cm.
sign.: REL-6-4-HOUS-1

Humphreys, C.J.
The mystery of the last supper : reconstructing the final days of Jesus : 1. Four mysteries of the last week of Jesus — 2. Dating the crucifixion — the first clues — 3. The problem of the last supper — 4. Can we reconstruct the Jewish calendar at the time of Christ? — 5. The date of the crucifixion — 6. The moon will be turned to blood — 7. Did Jesus use the solar calendar of Qumran for his last supper Passover? — 8. Does ancient Egypt hold a key to unlocking the problem of the last supper? — 9. Discovering the lost calendar of ancient Israel — 10. Was the lost ancient Jewish calendar used in Israel at the time of Jesus? — 11. The date of the last supper: the hidden clues in the gospels — 12. From the last supper to the crucifixion: a new analysis of the gospel accouunts — 13. A new reconstruction of the final days of Jesus
Colin J. Humphreys. – Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2011. – xiii, 244 p. : ill., charts. ; 23 cm.. – notes, bibliography, index of biblical and other ancient sources, general index.
ISBN 9780521732000
sign.: REL-6-4-HUMP-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, Laatste avondmaal, Jezus Christus, mysteriën, bijbel, Nieuwe Testament, theologie, evangeliën

Hynek, W.H.
De ware afbeelding van Christus ontdekt : de marteldood des Heeren in het licht der moderne medische wetenschap 
naar de Duitsche vertaling van A. Kulhanek; met een voorwoord van L. Crobach . – 3e dr. – Roermond : Romen, 1947. – 143 p. : ill. ; 20 cn.
sign.: REL-6-4-HYNE-1
Trefw.: christendom, religie, lijkwade van Turijn

Janssen, M.
Aan de bron
door Miek Janssen ; met teekeningen door Jan Toorop. – Amsterdam : Veen, [1916]. – 54, [6] p. : ill. ; 25 cm.
sign.: REL-6-4-JANS-1
Trefw.: christelijke mystiek, gedichten, Ruslandboeken, Madonna, Johannes de Dooper, Christus, engelen

Johnson, S.E.
Jezus in zijn eigen tijd
Sherman E. Johnson ; [vert.] A. van der Worp. – Baarn : Bosch & Keuning, 1964. – 159 p. ; 19 cm. – (Bibliotheek van boeken bij de Bijbel) . – tekstregister.
sign.: REL-6-4-JOHN-1
Trefw.: religie, christendom, leven van Jezus, gnosticisme

Joyce, D.
The Jesus Scroll
Donavan Joyce. – London : Sphere Books Limited, 1975. – 196 p. ; 18 cm.. – bibliography.
ISBN 0722151039
sign.: REL-6-4-JOYC-1
Trefw.: Jezus van Nazareth, religie

Kersten, H.
Jezus leefde in India : nieuwe onthullingen over zijn leven voor en na de kruisiging
Deventer : Ankh-Hermes, 1990. – 272.. – Lit.opg., noten, reg..
sign.: REL-6-4-KER-2
Trefw.: religie, Jezus, Blavatsky (p. 48 + 62), reïncarnatie (p. 98-101, 110, 123, 129-134, 144-245)

Het Jezus-komplot ; het bedrog rond de lijkwade van Turijn
Holger Kersten ; Elmar R. Gruber ; vertaling: marja Hilsum. – Deventer : Ankh-Hermes, 1993. – 406 p. : ill. ; 21 cm.
Oorsp. titel: Das Jesus-Komplott, Die Wahrheid über dat ‘Turiner Grabtuc’. – noten, literatuur, afbeeldingen, register.
ISBN 9020256025
sign.: REL-6-4-KERS-2
Trefw.: Jezus, lijkwade, Turijn, overleving van Jezus na de kruisiging, Vaticaan, kerk

Kossen, H.B.
Op zoek naar de histroische Jezus : een studie over Albert Sschweitzers visie op Jezus’ leven
H.B. Kossen. – Assen : Van Gorcum, 1960. – [8], 300 p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-4-KOSS-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, gnosticisme, studies, Albert Sschweitzer, Jezus

Krijbolder, P.
Jezus de Nazoreeër : een studie over de historiciteit van Jezus en de oorsprong van het Christendom
Pierre Krijbolder. – Amsterdam : Wetenschappelijke Uitgeverij, 1976. – 220 p. ; 20 cm.. – noten en verwijzingen, literatuur, register.
ISBN 9021429217
sign.: REL-6-4-KRIJ-1
Trefw.: religie, christendom, evangeliën, leven van Christus, geschiedenis

Laar Krafft, A.M. van de
Het leven van Jezus
A.M. van de Laar Krafft. – Amsterdam ; Antwerpen : Wereldbibliotheek, 1949. – 175 p. : ill. ; 24 cm.. – inhoud.
sign.: REL-6-4-LAAR-1
Trefw.: christendom, Jezus, evangeliën, Rembrandt

Lehmann, J.
Het Jezus-concern : wat Jezus werkelijk wilde en hoe Paulus Christus voorstelde
Johannes Lehmann ; [vert. uit het Duits door F.M. Scholten-Huizinga]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1973. – 221 p. ; 22 cm.
Vert. van: Die Jesus G.m.b.H. – Düsseldorf : Econ Verlag
ISBN 9020232762
sign.: REL-6-4-LEHM-1
Trefw.: religie, christendom, Jezus, kerkelijke leer, dogmatische ideologie

Jezus-rapport : opheldering van een misvatting
Johannes Lehmann ; met foto’s van Jan van Hillo en vele anderen ; bew. [uit het Duits] Jaap Molenaar . – Deventer : Kluwer, 1971. – 170 p., [16] p. pl. : ill. ; 22 cm .
vert. van: Jesus-Report Protokoll einer Verfälschung. – bibliografie, noten.
sign.: REL-6-4-LEHM-2
Trefw.: religie, christendom, Jezus van Nazareth, Dode Zeerollen

Lewis, H. Spencer
The mystical life of Jesus
by H. Spencer Lewis. – 3rd ed. – San Jose, California : The Rosicrucian Press, 1933. – 325 p. ; 20 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume No. 3)
sign.: REL-6-4-LEWI-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, mystiek, Jezus, religie, gnosticisme, Essenen, Avatars, priesterschap, leringen, wonderen, waarheid, kruisiging, wederopstanding

The secret doctrines of Jesus
by H. Spencer Lewis. – San Jose, California : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1937. – 252 p. ; 20 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume IV)
sign.: REL-6-4-LEWI-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gnosticisme, christendom, mystiek, Jezus, geheime leringen

Lomer, G.
Christus astrologisch gesehen
Georg Lomer. – Warpke-Billerbeck : Baumgarter Verlag, 1955. – 86 p. ; 21 cm. – (Astrologische Universal Harmonien ; Sonderdr. 47)
sign.: REL-6-4-LOME-1
Trefw.: Jezus, religie, astrologie

Mare, P. van
Ooggetuigeverslag van het leven van Jezus : onder hypnose verteld
[Marja] ; opgetekend door Peter van Mare . – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1986. – 143 p. ; 21 cm.
ISBN 9020254812
sign.: REL-6-4-MARE-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, Jezus Christus, hypnotisme, hypnose

Notovitch, N.
La vie inconnue de Jésus-Christ
par Nicolas Notovitch. – quatrième éd. – Paris : Paul Ollendorf, Éditeur, 1894. – IX, 301 p. : cartes et illustrations. ; 19 cm.. – notes explicatives.
sign.: REL-6-4-NOTO-1

Notowitsch, N.
Het gat in het leven van Jezus
Nikolaus Notowitsch ; vert. in het Nederlands [uit het Duits naar de oorspr. Franse uitg.] door T.F. Fokker. – Almere : Gabriel, cop. 1999. – 91 p. ; 21 cm.
Vert. van: Die Lücke im Leben Jesu. – Stuttgart [etc.] : Deutsche Verlag-Anhalt, 1894. – Oorspr. Franse titel: La vie inconnue de Jesu-Christ. – Paris : Ollendorf, 1894
ISBN 9080501719
sign.: REL-6-4-NOTO-1
Trefw.: religie, christendom, leven van Jezus, christologie, Jezus van Nazareth, VKK, Vrij-Katholieke Kerk

Petraël
Populum meum! Pax vobiscum! : mijmeringen over het leven en werk van Jezus van Nazareth, de zoon des mensen ; naar de geest de zoon van God!
door Petraël. – [‘s-Gravenhage] : [Petraël], [1966]. – [5], 63 p. ; 30 cm.
sign.: REL-6-4-PETR-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, theosofie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, kosmologie, drieëenheid, astrologie, Jeruzalem, Laatste Avondmaal, Gethsemane, Golgotha, graalbeker, opstanding, visvangst, hemelvaart, reïncarnatie, watermantijdperk

door Petraël. – [‘s-Gravenhage] : [Petraël], [1965]. – 50 p. ; 30 cm.
sign.: REL-6-4-PETR-1a
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, theosofie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, kosmologie, drieëenheid, astrologie, Jeruzalem, Laatste Avondmaal, Gethsemane, Golgotha, graalbeker, opstanding, visvangst, hemelvaart, reïncarnatie, watermantijdperk

door Petraël. – [‘s-Gravenhage] : [Petraël], [1966]. – [5], 63 p. ; 30 cm.
sign.: REL-6-4-PETR-1b
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, theosofie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, kosmologie, drieëenheid, astrologie, Jeruzalem, Laatste Avondmaal, Gethsemane, Golgotha, graalbeker, opstanding, visvangst, hemelvaart, reïncarnatie, watermantijdperk

Picknett, L
The templar revelation : secret guardians of the true identitiy of Christ
London : Corgi Books, 1998. – 571 p. : ill. ; 18 cm.. – appendix, notes and references.
ISBN 0552143308
sign.: REL-6-4-PICK-1
Trefw.: religie, Christendom, Renaissance, occultisme, Vrijmetselaars, Baptisme, Maria Magdalena

Picknett, L.
Turin shroud : in whose image? : how Leonardo da Vinci fooled history
London : Corgi Books, 2000. – 382 p. : ill. ; 18 cm.. – notes and references, bibliography, index.
ISBN 0552147826
sign.: REL-6-4-PICK-2
Trefw.: religie, lijkwade van Turijn, Leonardo da Vinci, geschiedenis van Jezus

Plange, Th.J.
Christus-ein Inder? Versuch einer Entstehungsgeschichte des Christentums unterBenutzung der indische Studien Louis Jacolliots
von Th. J. Plange. – 2. Auflage. – Stuttgart : Herman Schmidt’s Verlag, z.j.. – 250 p. ; 25 cm.
sign.: REL-6-4-PLAN-1
Trefw.: religie, christendom

Renan, E.
Het leven van Jezus
door Ernest Renan ; bijeengebragt onder toezigt van A. Pierson ; in het Hollandsch overgezet. – Utrecht : Bosch en Zoon, 19XX. – 336 p. ; 24 cm. – (Nieuwe Theologische Bibliotheek)
sign.: REL-6-4-RENA-1

The life of Jesus
Ernest Renan. – New York City : Belmont/Tower Books, 1972. – 248 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-4-RENA-3
Trefw.: religie, christendom, Jezus

Vie de Jésus
par Ernest Renan. – Paris : Nelson, 19XX. – 282 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-4-RENA-4
Trefw.: religiie, christendom, Jezus

Wie was Jezus? : tiental voorlezingen over het leven van Jezus
door Ernest Renan : Bernard ter Haar. – Utrecht : Kemink en Zoon, 1864. – XX, 300 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-4-RENA-2
Trefw.: religie, Jezus

Rottenberg, J.
Joodsche stemmen over Christus en Christendom
Rotterdam : J.M. Bredée’s Uitgevers Maatsch., 19XX. – 171 p., [4]. ; 22 cm.
sign.: REL-6-4-ROTT-1
Trefw.: christendom, jodendom, christus, jezus, jesus, joods

Roussel, N.
Le Jésus de M. Renan
par Napoléon Roussel. – Paris : Grassart, 1863. – 81 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-4-ROUS-1
Trefw.: religie, christendom, Jezus, geschiedenis van Jezus, Ernest Renan

Shams, J.D.
Waar stierf Jezus?
J.D. Shams ; [vert. uit het Engels van N. Zimmermann] . – Deventer : Kluwer, 1955. – 136 p. ; 21 cm.
Uitg. voor de Ahmadiyya Muslim Missie in Nederland ; Vert. van: Where did Jesus die?. – 1954. – bibliografie.
sign.: REL-6-4-SHAM-1
Trefw.: religie, christendom, leven van Jezus, Jezus van Nazareth, dood, sterven

Sholem Asch
De Nazarener : een trilogie : Een profeet verrijst ; De Messias komt ; De vrede der wereld
Sholem Asch ; [geaut. vert. van J. Maschmeijer-Buekers]. – 2e dr. – Den Haag : Servire, 1939. – 471 p. ; 25 cm. – (Trilogie ; 3de deel)
The Nazarene : De vrede der wereld
sign.: REL-6-4-ASCH-3
Trefw.: roman, Rome, Pilatus

Sholem Asch ; [geaut. vert. van J. Maschmeijer-Buekers]. – 2e dr. – Den Haag : Servire, 1939. – 282 p. ; 25 cm. – (Trilogie ; 1ste deel)
The Nazarene : Een profeet verrijst
sign.: REL-6-4-ASCH-1
Trefw.: roman, Rome, Pilatus

Sholem Asch ; [geaut. vert. van J. Maschmeijer-Buekers]. – 2e dr. – Den Haag : Servire, 1939. – 249 p. ; 25 cm. – (Trilogie ; 2de deel)
The Nazarene : De Messias komt
sign.: REL-6-4-ASCH-2
Trefw.: roman, Rome, Pilatus

Slavenburg, J.
Een ander testament : onbekende geschriften over het leven van Jezus en zijn geheime leringen
Jacob Slavenburg. – Deventer : Ankh-Hermes, 1991. – 170, (4) p. : ill. ; 24 cm.. – noten, geraadpleegde en aangehaalde bronnen en literatuur.
ISBN 9020255657
sign.: REL-6-4-SLAV-1
Trefw.: religie, geschiedenis van Jezus, Blavatsky (lit. opg.), theosofie

De ‘logische’ Jezus : logos, christusdimensie en de 21e eeuw : een antwoord op kerk, bijbel en new age
Jacob Slavenburg ; woord vooraf door C.J. den Heyer. – Deventer : Ankh-Hermes, 1999. – 195 p. ; 25 cm. – (Logos-Reeks) . – noten, bronnen, literatuur.
ISBN 9020282077
sign.: REL-6-4-SLAV-2
Trefw.: religie, Jezus, theologie, gnosticisme, geschiedenis, jodendom, bijbel, theosofie, Nag Hammadi-geschriften, new age, logos

Soury, J.
Studies on Jesus and the Gospels ; The religion of Israel : a study in comparative mythology
by Jules Soury ; printed by Annie Besant and Charles Bradlaugh ; [translated from the French] by Annie Besant. – London : Freethought Publishing Company, 1881. – xxxii, 79, vi, 80 p. ; 19 cm. – (International library of science and freethought ; III)
sign.: REL-6-4-SOUR-1
Trefw.: christendom, religie, Jezus, evangelie

Sox, H.D.
The image on the shroud : is the Turin shroud a forgery
H. David Sox. – London : Mandala Books, 1981. – 175 p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 0042000416
sign.: REL-6-4-SOX-1
Trefw.: religie, christendom, Turijnse lijkwade

Speicher, G.
Maar doden kunnen ze Hem niet : op zoek naar de historische Jezus
Günter Speicher ; [vert. uit het Duits door J.F. Kliphuis]. – Baarn : Bosch & Keuning, [1968]. – 336 p. ; 23 cm.
Vert. van: Doch sie können Ihn nicht töten. – Düsseldorf : Econ-Verlag, 1966
sign.: REL-6-4-SPEI-1
Trefw.: religie, christednom, gnosticisme, Jezus, geschiedenis van Jezus

Stolp, H.
Jezus van Nazareth : esoterisch bijbellezen 
Hans Stolp. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1998. – 194 p. ; 21 cm.. – noten.
ISBN 9020281488
sign.: REL-6-4-STOL-1
Trefw.: religie, Jezus Christus, esoterie, filosofie, Jezus van Nazareth, exegese

Vaart Smit, H.W. van der
Geboren te Bethlehem : kerstmis zoals het werkelijk was
H.W. van der Vaart Smit en K. Ferrari d’Occhieppo ; ; K. Ferrari d’Occhieppo ; [vert. uit het Duits]. – Helmond ; Brugge : Helmond ; Orion, 1979. – 167 p. ; 22 cm.
Vert.van: Geboren zu Bethlehem
ISBN 9025269001
sign.: REL-6-4-VAAR-1
Trefw.: gnosticisme, christendom, kerstmis, religie, kerstfeest, geboorte Christus

Ward, J.S.M.
The psychic powers of Christ
by J.S.M. Ward. – London : Williams & Norgate, 1936. – 221 p. ; 19 cm.. – index.
sign.: REL-6-4-WARD-1
Trefw.: christendom, religie, psychische krachten, Jezus

Warn, C.L.
Today, as in the days of Noah : The prophecies of Jesus, Peter, and The Apocalypse, concerning the events of yesterday, today, and tomorrow 
by Charles Lathrup Warn ; translated from the Codex Sinaiticus. – [revised ed.]. – Los Angeles : Pentagon Publishing, cop. 1950. – 63 p. : ill. ; 22 cm.. – bibliography.
sign.: REL-6-4-WARN-1
Trefw.: religie, christendom, geschiedenis van Jezus, voorspellingen, Apocalypse

Williamson, W.
The times and the teachings of Jesus the Christ
by the author of “The Great Law” = W. Williamson. – London, New York, Bombay, Calcutta : Longmans, Green and Co., 1912. – ix, 453 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-4-WILL-1
Trefw.: religie, geschiedenis, Jezus, mystiek, leringen, gnosticisme, neoplatonisme

Wilson, I.
Jesus : the evidence
Ian Wilson. – London : Pan Books, 1984. – 186 p. : ill. ; 20 cm.. – bibliography; index.
ISBN 0330287087
sign.: REL-6-4-WILS-2
Trefw.: religie, christendom, Jezus, Turijnse lijkwade

De lijkwade van Turijn
Ian Wilson ; vertaald [uit het Engels] door Frans Naeff. – Utrecht; Antwerpen : Het Spectrum, 1979. – 244 p. : ill. ; 21 cm. – (Spectrum Paperback ; 66)
Oorspr. titel: The Turin Shroud. – New York : Doubleday & Company, 1978
ISBN 9027459169
sign.: REL-6-4-WILS-1
Trefw.: religie, gnosticisme, christendom, Lijkwade van Turijn, Jezus Christus, geschiedenis