TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-6-6 Christelijke mystiek

REL-6-6 Christelijke mystiek

Aalbers, H.
Oude waarden in nieuwen tijden: Meester Eckhart en wij
H. Aalbers. – Den Haag : Leopolds, 1941. – 83 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek voor weten en denken ; nummer 17)
sign.: REL-6-6-AALB-1
Trefw.: mystiek, christendom

Aalders, W.J.
Augustinus
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1913. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Eerste Serie, No. 1)
sign.: REL-6-6-AUGU-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen

Bernard van Clairvaux
Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1913. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Eerste Serie, No. 3)
sign.: REL-6-6-BERN-1
Trefw.: religie, christendom, christelijk mystiek, mystici, Bernardus van Clairvaux, theologie

Bruno
W.J. Aalders. – z.p. : z.u., 19XX. – 48 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-6-AALD-9
Trefw.: religie, mystici, Giordano Bruno, filosofie

Eckehart
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1913. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Eerste Serie, No. 4)
sign.: REL-6-6-AALD-10
Trefw.: religie, mystici, Eckehart, filosofie, christendom

Groote mystieken ; [1e serie]: Augustinus, Ps. Dionysius Areopagita, Bernardus van Clairvaux, Eckehart, Tauler, Ruusbroec
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 19XX. – [5, 228] p. ; 23 cm. – (Groote Mystieken)
sign.: REL-6-6-AALD-7
Trefw.: religie, mystiek, christendom, Aurelius Augustinus, Ps. Dionysius Areopagita, Bernard van Clairvaux, Eckekhart, Tauler, Ruusbroec

Jacob Böhme
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Tweede Serie, No. 3)
sign.: REL-6-6-AALD-13
Trefw.: esoterie, religie, mystiek, Jacob Böhme

Madame Guyon
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Tweede Serie, No. 4)
sign.: REL-6-6-AALD-3a
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Madame Guyon

door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Tweede Serie, No. 4)
sign.: REL-6-6-AALD-3
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Madame Guyon

Novalis
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Tweede Serie, No. 6) . – [voetnoten].
sign.: REL-6-6-NOVA-2
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, Novalis, mystiek, filosofie

Pseudo-Dionysius Areopagita
Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Eerste Serie, No. 2)
sign.: REL-6-6-AALD-2
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Dionysius Areopagita

Ruusbroec
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1913. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Eerste Serie, No. 6)
sign.: REL-6-6-AALD-11
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

Santa Teresa
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Tweede Serie, No. 2)
sign.: REL-6-6-AALD-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Teresa, heiligen

door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Tweede Serie, No. 2)
sign.: REL-6-6-AALD-1a
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Teresa, heiligen

Tauler
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1913. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Eerste Serie, No. 5)
sign.: REL-6-6-AALD-12
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Tauler

Tersteegen
W.J. Aalders. – z.p. : z.u., 19XX. – 48 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-6-AALD-8
Trefw.: religie, mystici, Tersteegen

W.J. Aalders. – z.p. : z.u., 19XX. – 48 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-6-AALD-8a
Trefw.: religie, mystici, Tersteegen

Asbeck, M. d’
La mystique de Ruysbroeck l’Admirable : un écho du néoplatinisme au XIVe siècle
Melline d’Asbeck. – Paris : Leroux, 1930. – X, 312 p. ; 25 cm.
Oorspr. proefschrift Parijs, 1928. – index.
sign.: REL-6-6-ASBE-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring, neo-platonisme

Assisi, F. von
Franz von Assisi : Der Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi
Übers. und Nachw. besorgte Leutfried Signer ; Einband und Zeichnungen von Werner Andermatt ; Assisias Franciscus. – Luzern : Schweizer Volks-Buchgemeinde, 1948. – 32 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-6-6-SIGN-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Auberlen, C.A.
Die Theosophie Friedrich Christoph Oetinger’s nach ihren Grundzügen : ein Beitrag zur Dogmengeschichte und zur Geschichte der Philosophie
von Carl August Auberlen ; mit einem Vorwort von Richard Rothe. – 2. Ausg. – Basel : Verlag von Bahnmaier’s Buchhandlung, 1859. – XXXII, 698 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-6-AUBE-1
Trefw.: religie, christendom, theosofie, theologie, Friedrich Christoph Oetinger, filosofie, dogmatiek

Augustinus, A.
Als korrels tussen kaf : preken over teksten uit het Marcus- en Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367]
Aurelius Augustinus ; vert., ingeleid en van aantek. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. – Amsterdam : Ambo, 2002. – 318 p. ; 23 cm. – (Ambo-Klassiek) . – aantekeningen, lijst van behandelde evangelieteksten, tabel van preeknummers, register op bijbelteksten.
ISBN 902631745X
sign.: REL-6-6-AUGU-2
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen, preken, Marcusevangelie, Lucasevangelie

Aurelius Augustinus’ belijdenissen : in XIII boeken
[Aurelius Augustinus] ; uit het latijn vert. door Frans Erens . – 3e, naar het Latijn herz. druk. – Amsterdam : Van Looy, [1919]. – XX, 412 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-6-AUGU-3
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen

Belijdenissen
[Aurelius Augustinus] ; uit het Latijn vert. en ingel. door A. Sizoo. – Delft : Meinema, 1928. – 438 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-6-AUGU-4
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen

Aurelius Augustinus ; vert. [uit het Latijn] en ingel. door Gerard Wijdeveld . – 8e dr. – Amsterdam : Ambo, 2007. – 372 p. ; 22 cm.
1e dr. deze uitg.: Baarn : Ambo ; Amsterdam : Atheneum-Polak & Van Gennep, 1985. – (Baskerville serie) ; Oorspr. titel: De belijdenissen. – Utrecht [etc.] : De Fontein [etc.], 1963 ; Vert. van: Confessiones. – aantekeningen.
ISBN 9789026321023
sign.: REL-6-6-AUGU-11
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen, apologie, geschiedenis, theologie

De belijdenissen van den H. Augustinus in XIII boeken : (S. Augustini Confessionum libri tredecim)
[Aurelius Augustinus] ; vert. door J.A. van Lieshout. – [Amsterdam] : Maatschapp? tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, 1930. – XVI, 362 p. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; 559)
sign.: REL-6-6-AUGU-5
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen

De stad van God
Aurelius Augustinus ; vert. [uit het Latijn] en ingel. door Gerard Wijdeveld . – 3e dr. – Baarn : Ambo, 1992. – 1295 p. ; 22 cm. – (Ambo-Klassiekk)
Oorspr. titel: De civitate Dei. – register.
ISBN 9026311885
sign.: REL-6-6-AUGU-6
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen, apologie, geschiedenis, theologie

Baader, F. von
Schriften Franz von Baaders
[Franz von Baader] ; ausgewählt und hrsg. von Max Pulver. – Leipzig : Insel-Verlag, 1921. – xv, 366 p. ; 23 cm. – (Der Dom; Bücher der deutschen Mystik)
sign.: REL-6-6-BAAD-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Franz von Baaders

Baarslag, D.J.
Bernard van Clairvaux : St. Bernard als monnik, als middeleeuwsch “Heilige”, als staatsman, als inquisiteur en als volgeling van Plato 
door D.J. Baarslag Dzn ; met pltn. van L.J. Jordaan. – Amsterdam : Paris, 1941. – VIII, 255 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: REL-6-6-BERN-2
Trefw.: religie, christendom, christelijk mystiek, mystici, Bernardus van Clairvaux, theologie

Bakels, H.
Bouquetje dogmatiek : waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond de waarachtigheid van God, deugd en onsterfelijkheid : overgezet in den toonaard van dézen tijd : wederom geillustreerd
[van H. Bakels] . – 5e dr., (27-32e duizend). – Enkhuizen : Over de Linden, 1924. – 189 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-6-6-BAKE-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, teksten

Baumann, É.
L’anneau d’or des grands mystiques de saint Augustin à Catherine Emmerich 
Émile Bauman. – Paris : Bernard Grasset, 1924. – 321 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-6-BAUM-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, heiligen, Augustinus, Catherine de Sienne, Claire d’Assise, Katharina Emmerick, Angèle de Foligno, Jean de la Croix, Marguerite-Marie Alacoque

Beekman, D.A.
Verschijningen van Maria in West-Europa 1491-1953 
Andreas Beekman . – Heiloo : S. Deutekom, 1959. – 189 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-6-BEEK-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Mariaverschijningen

Bercken, L.A.M. van den
Hildegard von Bingen : haar leven, mystiek, muziek en geneeskunde
Louis A.M. van den Bercken. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1996. – 184 p. : ill. ; 21 cm.
Oorspr. titel verschenen onder pseud. Louis Rebcke: Hildegard von Bingen : haar mystiek, geneeskunde en haar leven. – Deventer : Ankh-Hermes, 1981. – (Occident-serie). – bibliografie, noten.
ISBN 9020281178
sign.: REL-6-6-HILD-3
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, heiligen, Hildegard von Bingen, katholicisme, biografieën, muziek, geneeskunde, gezondheid

Bergeron, H.P.
Frère André, de grootste wonderdoener onzer dagen, apostel van St. Joseph
H.P. Bergeron ; Nederlandsche bew. Dick Ouwendijk . – 2e dr. – ‘s-Gravenhage : Pax, 1941. – 250 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-6-BERG-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, biografie frère André

Bernardus van Clairvaux
Saint Bernard : tome I
oeuvres; traduites et préfaces par M.-M. Davy. – Paris : Aubier Éditions Montaigne, 1945. – 477 p. ; 19 cm. – (Les Maîtres de la spiritualité chrétienne: Textes et études ; Tome I)
sign.: REL-6-6-BERN-4I
Trefw.: religie, christendom, christelijk mystiek, mystici, Bernardus van Clairvaux

Saint Bernard : tome II
oeuvres; traduites et préfaces par M.-M. Davy . – Paris : Aubier Éditions Montaigne, 1945. – 477 p. ; 19 cm. – (Les Maîtres de la spiritualité chrétienne: Textes et études ; Tome II)
sign.: REL-6-6-BERN-4II
Trefw.: religie, christendom, christelijk mystiek, mystici, Bernardus van Clairvaux

Saint Bernard de Clairvaux
choix de textes, traduction et préface par Albert Béguin et Paul Zumthor. – Paris : Egloff, 1947. – 290 p. ; 18 cm. – (Le cri de la France) . – notes historiques, bibliografie.
sign.: REL-6-6-BERN-3
Trefw.: religie, christendom, christelijk mystiek, mystici, Bernardus van Clairvaux, theologie

Bertalanssy, L. von
Nikolaus von Kues
Ludwig vn Bertalanssy. – München : Georg Müller, 1928. – 92 p. ; 19 cm.. – Inhalt.
sign.: REL-6-6-BERT-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek

Bertrin, G.
Histoire critique des événements de Lourdes : apparitions & guérisons 
Georges Bertrin . – Lourdes, Parijs : Bureaux et Magasin de la Grotte, Librairie Gabalda, 1913. – 592 p. : ill. ; 21 cm.. – Ind..
sign.: REL-6-6-BERT-1
Trefw.: religie, christendom, Lourdes, Mariaverschijningen

Beuken, W.H.
Ruusbroec en de Middeleeuwse mystiek 
W.H. Beuken. – Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1946. – 118 p., [3] bl. pl. ; 23 cm.
sign.: REL-6-6-BEUK-1

Birven, H.
Abbé Vachère, ein thaumaturg unserer zeit
von Henri Birven . – Brandenburg : J. Wiesike, 1928. – 152, [1] p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-6-BIRV-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Argence Clovis Césaire Vachère de Grateloup

Bloemekes
De bloemekens van de heilige Franciscus
ingeleid door P. Gerlach ; vertaald naar de Latijnse uitgave door P. Theophilus. – Amsterdam : Meulenhoff, 19XX. – 252 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: REL-6-6-BLOE-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Bloemekens van Sint Franciscus
herz. door Pater Fabianus ; uit het Italiaansch vertaald door Anny Lieftinck. – 2e dr. – Amsterdam : R.K. Boek-Centrale, 1926. – xv, 411 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-6-BLOE-1a
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Blümlein
Die Blümlein des heiligen Franziskus von Assisi
aus dem Italienischer der Ausgabe übertragen von Rudolf G. Binding. – 15.-19. Tausends. – Leipzig : Breitkopf udn Gartel, 1921. – 235 p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-6-BLUM-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Bock, E.
Koningen en profeten
Emil Bock ; vertaling [uit het duits]: Ernst Thomassen. – Zeist : Uitgeverij Christofoor, 1977. – 274 p. ; 25 cm.
Oorspr. titel: Könige und Propheten. – aantekeningen.
ISBN 9062385761
sign.: REL-6-6-BOCK-1
Trefw.: religie, oude testament, koningen en profeten, zieners, psalmen, Salomo, het hooglied, Elia, Jona, Jesaja en Hizkia, babylonische ballingschap, Ezechiël, Pasen, Daniël, Ezra, Esther

Bolendas, J.
So that you may be one
from the visions of Joa Bolendas ; translated [from the original German version] by John Hill ; [with essays by Robert Sardello, John Hill, and Therese Schroeder-Sheker] . – Hudson, N.Y. : Lindisfarne Books, cop. 1997. – 427 p. : ill. ; 24 cm.. – notes.
ISBN 0940262851
sign.: REL-6-6-BOLE-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, openbaringen, visioenen

Brandsma, T.
De groote heilige Teresia van Jezus : een levensbeschrijving naar het onvoltooide handschrift uit de Polizeigefängnis te Scheveningen
Titus Brandsma ; bijgew. en in het licht gegeven door Brocardus Meijer. – Utrecht, Brussel : Het Spectrum, 1945. – 251 p. : portr., krt., fasc. ; 23 cm. – (Nimbus en Aureool : Gaanderij van Heiligen en Helden)
sign.: REL-6-6-BRAN-2
Trefw.: relige, christelijke mystiek, mystici, Teresia van Avila, mystiek, heiligen, christendom

III. Werken der H. Teresia : de weg der volmaaktheid ; het kasteel der ziel
uit het Spaansch vert. door Titus Brandsma, Eugenius Driessen, Hubertus Driessen en Athanasius v. Rijswijck. – Hilversum : Paul Brand, 1926. – XVI, 397 p. : portret. ; 25 cm. – (Werken van Mystieken ; Werken der H. Teresia ; Deel III)
sign.: REL-6-6-BRAN-1III
Trefw.: relige, christendom, christelijke mystiek, mystici, Teresia van Avila, mystiek, heiligen, tektsen, spiritualiteit, volmaaktheid, ziel

IV. Werken der H. Teresia : eerste gedeelte der brieven
uit het Spaansch vert. door Titus Brandsma, Eugenius Driessen, Hubertus Driessen en Athanasius v. Rijswijck. – Bussum : Paul Brand, 1924. – XXVIII, 313 p. : ill. ; 25 cm. – (Werken van Mystieken ; Werken der H. Teresia ; Deel IV)
sign.: REL-6-6-BRAN-1IV
Trefw.: relige, christendom, christelijke mystiek, mystici, Teresia van Avila, mystiek, heiligen, tektsen, spiritualiteit, brieven

II. Werken der H. Teresia : het boek der kloosterstichtingen, regel en constitutiën, wijze van visitatie
uit het Spaansch vert. door Titus Brandsma, Eugenius Driessen, Hubertus Driessen en Athanasius v. Rijswijck. – Bussum : Paul Brand, 1919. – XI, 356 p. ; 25 cm. – (Werken van Mystieken ; Werken der H. Teresia ; Deel II)
sign.: REL-6-6-BRAN-1II
Trefw.: relige, christendom, christelijke mystiek, mystici, Teresia van Avila, mystiek, heiligen, tektsen, spiritualiteit, kloosters, regels, constituties, visitaties

I. Werken der H. Teresia : het boek van haar leven
uit het Spaansch vert. door Titus Brandsma, Eugenius Driessen, Hubertus Driessen en Athanasius v. Rijswijck. – 2e dr. – Hilversum : Paul Brand, 1928. – XXVII, 384 p. : portret. ; 25 cm. – (Werken van Mystieken ; Werken der H. Teresia ; Deel I)
sign.: REL-6-6-BRAN-1I
Trefw.: relige, christendom, christelijke mystiek, mystici, Teresia van Avila, mystiek, heiligen, tektsen, spiritualiteit

Brouwer, J.
De achtergrond der Spaansche mystiek
door J. Brouwer ; met 5 platen en 14 afbeeldingen. – Zutphen : Thieme, 1920. – 305 p. : ill, fot. ; 21 cm.. – bibliographie.
sign.: REL-6-6-BROU-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Spanje, cultuur

Brown, A.F.
Een boek van heiligen en hun dieren 
door Abbie Farwell Brown ; uit het Engelsch door Christine Doorman ; geïllustreerd door Fanny Y. Cory . – Amsterdam : Becht, 1903. – 285 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: REL-6-6-BROW-1
Trefw.: religie, christendom, heiligen, dieren, mystiek, heiligenlevens, sprookjes, sagen en legenden

Bunyan, J.
Eens christens reize naar de eeuwigheid
door Johannes Bunjan ; met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren ; [vert. uit het Engels]. – Tweede volksuitgave. – Utrecht : Kemmer, 1860. – 693 p. : met 9 fraaije platen. ; 17 cm.
sign.: REL-6-6-BUNY-3
Trefw.: religie, christendom, eschatologie, mystiek, Christus

De christen- en christinnereis naar de eeuwigheid 
Johannes Bunyan ; met aant. van den Engelschen predikant Robert Maguire ; geïll. met 100 platen door H.C. Selous en M. Paolo Priolo ; opnieuw uit het Engelsch vertaald door C.S. Adama van Scheltema . – Amsterdam, Arnhem : H. Höveker, J.W. & C.F. Swaan, 1867. – VIII, 408 p. : ill. ; 29 cm.
Vert. van: Pilgrim’s progress, 1678, en: The second part of the Pilgrims Progress, 1684
sign.: REL-6-6-BUNY-2
Trefw.: religie, mystiek, Christus, pelgrimstocht, Nieuwe Testament

De christenreis naar de eeuwigheid
John Bunyan ; met negen gravures van Jan Luyken. – Utrecht : Den Hertog’s Uitgeverij, 1979. – 179 p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9033100347
sign.: REL-6-6-BUNY-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek

De Christinnereis 
John Bunyan ; vert. en ingel. door P. Visser . – Kampen : Kok, [1960]. – 150 p. : ill. ; 18 cm. – (Boeket Reeks ; 13 ; De pelgrimsreis van deze wereld naar de komende, voorgesteld in de vorm van een droom ; 2) . – Verklarend reg.
sign.: REL-6-6-BUNY-4
Trefw.: religie, christendom, mystiek, pelgirimsreis

De heilige oorlog van El-Schaddai tegen Diabolus
door Johannes Bunjan ; uit het Engelsch vertaald. – nieuwe uitg., 3e dr. – ‘s-Gravenhage : J. van Golverdinge, 1859. – VIII, 433, III p. ; 14 cm.
sign.: REL-6-6-BUNY-5
Trefw.: religie, christendom, Heilige Oorlog, El-Schaddai, Diabolus

De pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende, voorgesteld in den vorm van een droom
John Bunyan ; met eenendertig illustraties naar oorspronkelijke teekeningen van Harold Copping . – Nijkerk : Callenbach, 1908. – 317 p. : ill. ; 28 cm.
sign.: REL-6-6-BUNY-6
Trefw.: religie, christendom, mystiek, pelgrimstocht, toekomende wereld

The pilgrim’s progress : from this world to that which is to come, delivered under the similitude of a dream
by John Bunyan ; illustrations by Harold Copping. – 3rd impression. – London : Religious Tract Society, 1906. – 320 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-6-6-BUNY-1
Trefw.: religie, christendom, pelgrimstocht

by John Bunyan. – London : Grant Richards, 1902. – 306 p. ; 16 cm. – (The World’s Classics ; XII : The works of John Bunyan I ; The pilgrim’s progress)
sign.: REL-6-6-BUNY-7a
Trefw.: religie, christendom, pelgrimstocht

Busby, J.
Easter : a mystical interpretation of the initiatory path of the Christ
by Joseph Busby. – Southwick, Sussex : The Voice Universal, 19XX. – 12 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-6-BUSB-1
Trefw.: religie, christendom, msytiek, paasfeest

Butler, D.C.
Western mysticism : the teaching of SS, Augustine, Gregory and Bernard on contemplation and the contemplative life
Dom Cuthbert Butler. – 2nd ed, with Afterthoughts. – New York : Harper & Row, [1966]. – lxii, 242 p. ; 22 cm. – (Harper Torchbooks) . – appendix.
sign.: REL-6-6-BUTL-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, heiligen, Saint Augustine Bishop of Hippo, Bernard of Clairvaux Saint, Pope Gregory I

Capps, W.H.
Silent fire : an invitation to western mysticism
edited by Walter Holden Capps and Wendy M. Wright. – San Franciso : Harper & Row, 1978. – x, 262 p. ; 21 cm.. – index.
ISBN 0060613149
sign.: REL-6-6-CAPP-1
Trefw.: relgie, mystiek, Augustine of Hippo, Bernard of Clairvaux, Hildegard von Bingen, Bonaventura, Richard Rolle, Meister Eckhart, Henry Suso, John Tauler, Catherine of Siena, Jacob Boehme, George Fox, Ignatius of LOyaola, Teresa of Avila, John of the Cross, Pierre Teilhard de Chardin, contemplatie, Dag Hammarskjöld, christelijke spiritualiteit, donkere nacht van de ziel, kloosterleven

Carus, L.
The real St. Nicholas : tales of generosity and hope from around the world
edited by L. Carus ; translated by L. Carus. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 2002. – xiii, 214 p. : ill. ; 25 cm. – (Quest Books) . – bibliography.
ISBN 0835608131
sign.: REL-6-6-CARU-1
Trefw.: religie, heiligen, Sinterklaas, verhalen, St. Nicolaas

Choix
Choix d’ouvrages mystiques traduits du latin en francais : Saint Augustin = confession-méditations, Boèce =consolations de la philosophie, Saint Bernard =traité de la consideration, Gersen = imitation de Jésus Christ, Cardinal Bona = principes de la vie Chrétienne – chemin du ciel, Tauler = institutions, Louis de Blois = le directeur des ames religieuses
Choix. – Parijs : A. Desred, Libraire-Éditeur, 1835. – 30, 760 p. ; 26 cm. – (Panthéon Littéraire)
sign.: REL-6-6-CHOI-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, Boetius, Bernardus van Clairvaux

Christus
Christus mysticus
Amsterdam : S. L. van Looy, 1904. – 206 p. ; 20 cm.
Beschouwingen n.a.v. het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13-19
sign.: REL-6-6-CHRI-1
Trefw.: religie, christelijke mystiek, Christus, Johannes evangelie

Cloud
The cloud of unknowing
introductory commentary and translation by Ira Progoff. – London : Rider & Company, 1959. – 207 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-6-CLOU-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, God, liefde, verlangen, contemplatie, mystieke vereniging

Corstanje, A. van
Franciscus, bijbel der armen
A. van Corstanje. – Haarlem : Gottmer, 1976. – 170 p. ; 21 cm.. – chronologie, afkortingen, aantekeningen.
ISBN 9025708730
sign.: REL-6-6-CORS-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Costa, H.J. da
The Dionysian artificers ; Sketch for the history of the Dionysian artificers
by Hippolyto Joseph da Costa ; introductory essay on the ” Myth of Dionysius” by Manly P. Hall. – New York : Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1936. – lviii, 45 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: REL-6-6-COST-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, Dionysius Areopagita, Griekse mysteriën, mythologie

by Hippolyto Joseph da Costa ; introductory essay on the ” Myth of Dionysius” by Manly P. Hall. – New York : Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1936. – lviii, 45 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: REL-6-6-COST-1a
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, Dionysius Areopagita, Griekse mysteriën, mythologie

Cox, M.
Mysticism : the direct experience of God 
by Michael Cox . – Wellingborough : Aquarian Press, 1983. – 255 p. ; 22 cm. – (Esoteric themes and perspectives series) . – bibliography ; index.
ISBN 0850302803
sign.: REL-6-6-COX-1
Trefw.: religie, christendom, mystici, mystieke ervaringen

Deblaere, A.
De mystieke schrijfster Maria Petyt, (1623-1677)
door Albert Deblaere . – Gent : Secretarie der Academie, 1962. – 414 p. ; 25 cm.
sign.: REL-6-6-DEBL-1
Trefw.: religie, rooms-katholicisme, christendom, mystiek, Maria Petyt, Maria Theresia

Deutsch, J.
Het Raadsel van Konnersreuth
door Josef Deutsch ; met een voorwoord van J.Th. Peters ; vert. door H. van Cranenburgh . – ‘s-Gravenhage : Naeff, 1933. – 59 p. ; 24 cm.
Vert. van: Konnersreuth in ärztlicher Beleuchtung
sign.: REL-6-6-DEUT-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek

Dionysius
Dionysius de (pseudo) Areopagiet
[verantwoordelijk uitgever A. Courtois]. – Antwerpen : G.L.T., 1989. – 17 p. ; 21 cm. – (GLT-Reeks II ; Nr. 11, November)
Vert. uit “Hermes” voor februari 1981, Jaargang VIII, nummer 2, pp. 85-93, Concord Grove Press, Santa Barbara, California, USA. – noten.
sign.: REL-6-6-DION-5
Trefw.: religie, Dionysius de pseudo Areopagiet, mystiek, christelijke mystiek, theosofie

[verantwoordelijk uitgever A. Courtois]. – Antwerpen : G.L.T., 1989. – 17 p. ; 21 cm. – (GLT-Reeks II ; Nr. 11, November)
Vert. uit “Hermes” voor februari 1981, Jaargang VIII, nummer 2, pp. 85-93, Concord Grove Press, Santa Barbara, California, USA. – noten.
sign.: REL-6-6-DION-5a
Trefw.: religie, Dionysius de pseudo Areopagiet, mystiek, christelijke mystiek, theosofie

Dionysius Areopagita
The divine names
by Dionysius the Areopagite ; translated by the editors of The Shrine of Wisdom. – Fintry, Brook, Surrey : Shrine of Wisdom, 1957. – 91 p. ; 22 cm. – ([Shrine of Wisdom Manual])
sign.: REL-6-6-DION-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, patristiek, mystiek, theologie, heilige namen

Des heiligen Dionysius Areopagita : angebliche Schriften über die beiden Hierarchien ; Des heiligen Gregorius Thaumaturgus : ausgewählte Schriften : Des heiligen Methodius von Olympus : Gastmahl oder Jungfräulichkeit
Dionysius Areopagita ; Gregorius Thaumaturgus ; Methodius von Olympus ; aus dem Griechischen uebersetzt von Josef Stiglmayr-Sj ; P. Hermann Bourier ; L. Fendt. – Kempten und Muenchen : Verlag der Jos Köselschen Buchhandlung, 1911. – XXVI, 209, VIII, 60, IX, 127 p. ; 20 cm. – (Bibliothek der Kirchväter)
sign.: REL-6-6-DION-2
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, heiligen, Dionysius Areopagita, hierarchieën

Die Hierarchien der Engel und der Kirche
Dionysios Areopagita ; einführung von Hugo Ball. – München : Otto Wilhelm Barth-Verlag, 1955. – 278 p. ; 23 cm. – (Weisheitsbuecher der Menschheit) . – Anmerkungen.
sign.: REL-6-6-DION-3
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, engelen, kerkordening, hierarchieën

The mystical theology and the celestial hierarchies of Dionysius the Areopagite
Dionysius the Areopagite ; translated from the Greek with commentaries by the Editors of the Shrine of Wisdom. – 3rd ed. – Godalming : Shrine of Wisdom, 2004. – 118 p. ; 23 cm. – ([Shrine of Wisdom Manual]) . – appendices.
ISBN 0900664037
sign.: REL-6-6-DION-4
Trefw.: religie, christendom, engelen, hierarchieën, mystiek, theologie, Dionysius the Areopagite

Dionysius the Areopagite ; and poem by St. John of the Cross ; translated from the Greek with commentaries by the Editors of the Shrine of Wisdom. – 2nd ed. – Godalming, Surrey : Shrine of Wisdom, 1965. – 118 p. ; 23 cm. – ([Shrine of Wisdom Manual])
ISBN 0900664037
sign.: REL-6-6-DION-4a
Trefw.: religie, christendom, engelen, hierarchieën, mystiek, theologie, Dionysius the Areopagite

Dirks, L.F.S.
Leven van den heiligen Antonius van Padua, van de orde der Minderbroeders
door Servatius Dirks . – Parijs : Vanryckegem-Lepère, 1853. – 316 p. : ill. ; 18 cm.
sign.: REL-6-6-DIRK-1
Trefw.: religie, christendom, Antonius van Padua, minderbroeders

Duinkerken, A. van
St. Bernard
Anton van Duinkerken. – Baarn : Hollandia Drukkerij, [1943]. – 187 p. ; 18 cm. – (Uren met groote mystici ; reeks 1 )
sign.: REL-6-6-DUIN-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Bernardus van Clairvaux

Dupré, L.
Licht uit licht : een inleiding in de christelijke mystiek
Loius Dupré ; vert. [uit het Engels] door Edith Cardoen. – Antwerpen, Amsterdam : Patmos, 1983. – 93 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: The deeper life ; an introduction to christian mysticism. – New York : Crossroad Publishing Company. – noten.
ISBN 9029200219
sign.: REL-6-6-DUPR-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, spiritualiteit

Eskens, H.
Het boekje van het volkomen leven : naar Luthers uitgave van de Theologia Deutsch
[vert. uit het Duits door Heleen Eskens ; onder toezicht van en ingel. door C.C. de Bruin]. – ‘s-Gravenhage : Boucher, 1958. – 170 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-6-6-ESKE-1
Trefw.: religie, christendom, christelijk mystiek, middeleeuws christendom, aforismen, meditaties, spiritualiteit

[vert. uit het Duits door Heleen Eskens ; onder toezicht van en ingel. door C.C. de Bruin]. – Amsterdam : De Driehoek, [1975]. – 170 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: REL-6-6-ESKE-1a
Trefw.: religie, christendom, christelijk mystiek, middeleeuws christendom, aforismen, meditaties, spiritualiteit

Flanagan, S.
Hildegard of Bingen, 1098-1179 : a visionary life
Sabina Flanagan. – repr. – London ; New York : Routledge, 1991. – xiv, 230 p. : ill., map. ; 22 cm.. – notes, The works of Hildegard, index.
ISBN 0760713618
sign.: REL-6-6-HILD-4
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, Hildegard van Bingen, heiligen, mystiek, christelijke kerk

Fonvielle, W. de
Comment se font las miracles en dehors de l’eglise
Wilfrid de Fonvielle. – Paris : Dreyfous, 18XX. – 348 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-6-FONV-1
Trefw.: religie, christendom, kerk, wonderen, mystiek

Forrester-Brown, J.S.
The two creation stories in Genesis ; a study of their symbolism
by James S. Forrester-Brown. – London : John M. Watkins, 1920. – XIII, 292 p. ; 23 cm.. – index.
sign.: REL-6-6-FORR-1
Trefw.: Genesis, oude testament, religie, kabbala, esoterie, symboliek

Franciscus van Assisi
St. Franciscus’ zonnelied
Franciscus ; ingeleid door P. Maximilianus. – ‘s-Hertogenbosch : Geert-Groote-Genootschap, 1924. – 16 p. ; 20 cm. – (Nummer 74)
sign.: REL-6-6-FRAN-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën, Zonnelied

Het zonnelied : liederen, gebeden & brieven uit de eigenhandige geschriften 
Franciscus van Assisi ; gekozen en in het Nederlands weergegeven door Leonard Beuger. – Zeist : Vrij Geestesleven, cop. 1992. – 45 p. ; 19 cm.
ISBN 906038329X
sign.: REL-6-6-FRAN-2
Trefw.: religie, christendom, heiligen, middeleeuws christendom, religieuze gedichten, gebeden, liederen, gebeden, brieven, mystiek

Friedman, R.E.
De verdwijning van God : een goddelijk mysterie
Richard Elliot Friedman ; [vert. uit het Engels: André Haacke … et al.]. – Baarn : Ten Have, 1996. – 352 p. ; 24 cm.
Vert. van: The disappearance of God : a divine mystery. – noten, index.
ISBN 9025946690
sign.: REL-6-6-FRIE-1
Trefw.: Oude Testament, mystiek, religie, God, westers bewustzijn, kabbala, Big Bang, Nietzsche, godsdienst, wetenschap

Georges Venitien, F.
L’harmonie du monde, divisée en trois cantiques : oeuvre singulier, et plein d’admirable érudition
Georges Venitien ; en ill. Guy le Fevre de la Broderie. – facsimile. – Paris : Iean Macé, 1979. – 878 p. ; 43 cm.
sign.: REL-6-6-VENI-1 (BWK1 – Plank 1)
Trefw.: esoterie

Gerlich, F.
Die stigmatisierte Therese Neumann von Konnersreuth : I: Die Lebensgeschichte
von Fritz Gerlich . – München : Kösel & Pustet, 1929. – XVI, 323 p. : ill. ; 23 cm. – (Die stigmatisierte Therese Neumann von Konnersreuth ; I)
sign.: REL-6-6-GERL-1I
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Therese Neumann (1898-1962)

Die stigmatisierte Therese Neumann von Konnersreuth : II: Die Glaubwürdigkeit
von Fritz Gerlich . – München : Kösel & Pustet, 1929. – XI, 405 p. : ill. ; 23 cm. – (Die stigmatisierte Therese Neumann von Konnersreuth ; II)
sign.: REL-6-6-GERL-1II
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Therese Neumann (1898-1962)

Gheyn, C. van den
Dieu le Père : figure-t-il sur le retable de l’Agneau mystique?
Chanoine van de Gheyn. – Bruxelles ; Paris : G. van Oest, 1921. – 32 p. ; 26 cm.
sign.: REL-6-6-GHEY-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek

Chanoine van de Gheyn. – Bruxelles ; Paris : G. van Oest, 1921. – 32 p. ; 26 cm.
sign.: REL-6-6-GHEY-1a
Trefw.: religie, christendom, mystiek

Goldsmith, J.S.
God, the substance of all form
by Joel S. Goldsmith . – Typescript. – California : Goldsmith, 1949. – 65 p. ; 27 cm.
sign.: REL-6-6-GOLD-1
Trefw.: nieuwe denken, God, Schepping, bewustzijn, individualiteit

The infinite way 
Joel S. Goldsmith . – 3rd impression. – London : George Allen and Unwin, 1958. – 180 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-6-GOLD-4
Trefw.: nieuwe denken, religie,wijsheid, meditatie, gebed, ziel, Christus, onsterfelijkheid

Living the infinite way
Joel S. Goldsmith. – London : George Allen and Unwin, [1954]. – 144 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-6-GOLD-2
Trefw.: religie, meditatie, gebed, bijbel, sprituele groei

The mystical I
[by] Joel S. Goldsmith. Edited by Lorraine Sinkler. – New York : Harper & Row, 1904. – x, 145 p . : ill. ; 22 cm.
ISBN 0060631953
sign.: REL-6-6-GOLD-3
Trefw.: religie, mystieke christendom, spirituele ontwikkeling, Godsbewustzijn

Gollob, H.
Fatima und die “Erscheinung des Herrn”
Hedwig Gollob . – Wien : Selbstverlag, 1966. – 38 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-6-GOLL-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, Fatima

Gourmont, R. de
Le latin mystique : les poètes de l’antiphonaire et la symbolique au Moyen Âge
par Remy de Gourmont ; prèf. de J.K. Huysmans ; dessin de Filiger . – Paris : Mercure de France, 1892. – XVI, 378 p. ; 25 cm.. – Ind..
sign.: REL-6-6-GOUR-1
Trefw.: religie, mystiek, christendom, symboliek, poëzie, Latijn, mystici, Middeleeuwse-Latijnse letterkunde

Green, J.
Franciscus
Julien Green ; vert. [uit het Frans] Ton van der Stap. – Baarn : Amboboeken, 1984. – 304 p. ; 21 cm.. – chronologisch overzicht, bibliografie.
ISBN 9026306474
sign.: REL-6-6-GREE-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Hartog-Mevies, L. de
Gedachten uit Tauler
verz. door L. de Hartog-Meyjes . – Amersfoort : Veen, 1907. – 159 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-6-HART-1a
Trefw.: religie, christendom, Rijnlandse mystiek, spiritualiteit

verz. door L. de Hartog-Meyjes . – Amersfoort : Veen, 1907. – 159 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-6-HART-1
Trefw.: religie, christendom, Rijnlandse mystiek, spiritualiteit

Harvey, A.
Christelijke mystici : uitspraken en gebeden 
een sel. door Andrew Harvey ; [vert. uit het Engels: L.W. Carp]. – Den Haag [etc.] : East West Publications, 2000. – 173 p. ; 21 cm.
Vert. van: Teachings of the christian mystics. – Boston : Shambala, 1998
ISBN 9053400621
sign.: REL-6-6-HARV-2
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, mystieke teksten, ontwaking, mystiek bewustzijn

Hegardt, B.
Geestelijke Oefening : een studie van de exercitia spiritualia der Jezuiten
Dr. Bernhard Hegardt, ingeleid door W.J. Aalders ; uit het Zweedsch door W. Meijer Cluwen. – Rotterdam : W.L. & J. Brusse N.V., 1939. – 311 p. ; 25 cm.
Religion och Sjalstraning
sign.: REL-6-6-HEGA-1
Trefw.: christendom, jezuiten, christelijke mystiek, katholieke kerk

Heintschel, A.
Getuigen voor het leven aan gene zijde : Origenes, Catharina van Genua, Emanuel Swedenborg, Anna Catherina Emmerick, Jakob Lorber, Clara Kern 
Aglaja Heintschel ; [vert. uit het Duits: P.J. Blok]. – [Tilburg] : De Ster, cop. 1996. – 272 p. ; 22 cm.
Vert. van: Zeugen für das Jenseits : Origenes, Katharina von Genua, Emanuel Swedenborg, Anna Katharina Emmerick, Jakob Lorber, Klara Kern. – Zürich : Swedenborg ; Bietigheim : Lorber, 1974. – literatuur.
ISBN 9065564713
sign.: REL-6-6-HEIN-1
Trefw.: religie, christendom, visioenen, mystiek, hiernamaals, Origenes, Catharina van Genua, Emanuel Swedenborg, Anna Catherina Emmerick, Jakob Lorber, Clara Kern

Helfta, G. van
Werken van de heilige Geertruid van Helfta ; Dl. 1: bevattende inleiding en de drie eerste boeken van De Heraut der Goddelijke Liefde.
Gertrudis van Helfta ; ingel. en uit het Latijn vert. door M. Molenaar . – Bussum : Brand, 1951-1952. – 440 p. ; 19 cm. – (Werken van mystieken ; deel I)
sign.: REL-6-6-HELF-1I
Trefw.: religie, christendom, mystiek, rooms-katholicisme, Gertrudis van Helfta (1256-1302), geestelijke oefeningen, geestelijke verlossing, Gods Wil, gebed

Werken van de heilige Geertruid van Helfta ; Dl. 2: bevattende boek vier en vijf van De Heraut der Goddelijke Liefde; Zeven geestelijke oefeningen … 
Gertrudis van Helfta ; ingel. en uit het Latijn vert. door M. Molenaar . – Bussum : Brand, 1951-1952. – 573 p. ; 19 cm. – (Werken van mystieken ; deel II)
sign.: REL-6-6-HELF-1II
Trefw.: eligie, christendom, mystiek, rooms-katholicisme, Gertrudis van Helfta (1256-1302), geestelijke oefeningen, geestelijke verlossing, Gods Wil, gebed, goddelijke liefde

Hildegard von Bingen
Hildegard of Bingen’s book of divine works with letters and songs
Hildegard of Bingen ; edited and introduced by Matthew Fox ; [illustrations, Angela Werneke]. – Santa Fe, New Mexico : Bear & Company, 1987. – xxii, 408 p. : ill. ; 22 cm.. – appendices.
ISBN 0939680351
sign.: REL-6-6-HILD-2
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, heiligen, Hildegard von Bingen, brieven, liederen, katholicisme

Scivias
by Hildegard of Bingen ; forewords by Matthew Fox and Adelgundis Führkötter ; translated by Bruce Hozeski. – Santa Fe, New Mexico : Bear & Company, 1986. – xxxiii, 430 p. : ill. ; 22 cm.. – appendix.
ISBN 093968022X
sign.: REL-6-6-HILD-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, heiligen, Hildegard von Bingen, mystiek, katholicisme, visioenen

Inwijding
Inwijding in het ongeweten weten
[vert. uit het Engels door Herman Servotte] . – Nijmegen : Gottmer, cop. 1984. – 54 p. ; 21 cm. – (Spiritualiteit ; dl. 20)
Vert. van: The book of privy counselling
ISBN 9060758633
sign.: REL-6-6-INWI-1
Trefw.: religie, christendom, mystieke leven, spiritualiteit, God, liefde, mystieke vereniging

Jacolliot, L.
Christna et le Christ
par Louis Jacolliot . – Parijs : A. Lacroix et Cie., 1874. – 380 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-6-JACO-1
Trefw.: mythen, religie, reïncarnatie (p. 275-276 + p. 303), transmigratie (p. 303-306), Christus, Krishna

Johannes van het Kruis
Het donker is mij licht genoeg : bloemlezing uit de werken van Joannes van het Kruis
[Johannes van het Kruis] ; samengest. door Jan Peters en J.A. Jacobs. – Bilthoven : Ambo, cop.1974. – 119 p. : ill. ; 21 cm.. – aantekeningen.
ISBN 9026302630
sign.: REL-6-6-JOHA-2
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Johannes van het Kruis, spiritualiteit

Geestelijke werken van den H. Joannes à Cruce deel 1 : Bestijging van den Karmel
[Johannes van het Kruis] ; uit het Spaansch vert. en op de laatste nauwkeurig herz. uitgaaf verb. door pater Hendrik van ’t H. Huisgezin. – 2e dr. – Hilversum : Brand, 1931. – XXI, 8, 333 p. ; 25 cm. – (Werken van Mystieken)
sign.: REL-6-6-JOHA-1I
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Johannes van het Kruis, spiritualiteit

Geestelijke werken van den H. Joannes à Cruce deel 2 : Donkere nacht, en Geestelijke liefdezang
[Johannes van het Kruis] ; uit het Spaansch vert. en op de laatste nauwkeurig herz. uitgaaf verb. door pater Hendrik van ’t H. Huisgezin. – 2e dr. – Hilversum : Brand, 1932. – IXX, 392 p. ; 25 cm. – (Werken van Mystieken)
sign.: REL-6-6-JOHA-1II
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Johannes van het Kruis, spiritualiteit

Geestelijke werken van den H. Joannes à Cruce deel 3 : Levendige liefdevlam, en kleinere werken
[Johannes van het Kruis] ; uit het Spaansch vert. en op de laatste nauwkeurig herz. uitgaaf verb. door pater Hendrik van ’t H. Huisgezin. – 2e dr. – Hilversum : Brand, 1932. – XIV, 5, 253 p. ; 25 cm. – (Werken van Mystieken)
sign.: REL-6-6-JOHA-1III
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Johannes van het Kruis, spiritualiteit

Mystieke werken
Joannes van het Kruis ; uit het Spaans vert. volgens de laatste kritische uitg. en van inl. voorzien door Jan Peters en J. A. Jacobs. – 2e verb. dr. – [Gent] : Carmelitana, 1975. – 1325 p. : ill. ; 19 cm.
Oorspr. uitg. o.d.t.: Volledige werken van de heilige Joannes van het Kruis. – 1963. – analytisch register, lijst van geciteerde schriftplaatsen.
ISBN 9070092069
sign.: REL-6-6-JOHA-3
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Johannes van het Kruis, spiritualiteit

Jörgensen, J.
Catharina van Siëna
Johannes Jörgensen ; geautoriseerde vertaling uit het Deensch van D. Logeman-van der Willigen. – Leiden : Sijthoff, 1917. – IV, 403, [1] p. ; 25 cm.. – bijvoegsels, bronnen, verwijzingen en verklaringen, correcties.
sign.: REL-6-6-JORG-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Catharina van Siëna

De H. Franciscus van Assisië
naar het Deensch van J. Jörgensen door Stanislas van de Velde. – 2e uitgaaf. – Amsterdam : R.K. Boek-Centrale, [1910]. – VII, 4, 234 p. ; 23 cm.. – bijvoegsel.
sign.: REL-6-6-JORG-5
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

De heilige Franciscus van Assisi
Johannes Jörgensen ; naar de tweede Deensche uitgave vertaald door D. Logeman-van der Willigen. – Bussum ; Amsterdam : Paul Brand ; Roomsch Kath. Boek-Centrale, 1918. – [6], 300 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-6-JORG-2
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Saint François d’Assise : sa vie et son oeuvre
Johannes Joergensen ; traduit de danois avec l’autorisation de l’auteur par Teodor de Wyzewa. – soixante-et-unième édition. – Paris : Perrin et Cie., Librairies-Éditeurs, 1922. – CII, 536 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-6-JORG-3
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, , heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi

Sainte Catherine de Sienne
Johannes Joergensen ; illustré par Andrée Carof ; traduction du danois, en collaboration ave l’auteur, par Marie-Thérèse Fourcade. – neuvième ed. – Paris : Gabriel Beauchesne, 1920. – XVI, 648 p. : ill. ; 20 cm.. – appendice.
sign.: REL-6-6-JORG-4
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Catharina van Siëna

Julian of Norwich
Revelations of divine love
recorded by Julian, anchoress at Norwich ; edited by Grace Warrack. – 6th ed. – London : Methuen & Co, 1917. – lxxviii, 208, 31 p. ; 20 cm.. – glossary.
sign.: REL-6-6-JULI-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, Julian van Norwich, mystici, goddelijke liefde, geloofsleven, middeleeuws christendom, liefde, devotie

Jungclaussen, E.
De innerlijke grond : de wereld in ons innerlijk ontdekken aan de hand van Johan Tauler
Emmanuel Jungclaussen [samenst.] ; [vert. uit het Duits door J.F. Brouwer] . – Haarlem : Gottmer, 1976. – 85 p. ; 18 cm.
Vert. van: Der Meister in dir. – Freiburg im Breisgau : Herder, 1975
ISBN 9025708765
sign.: REL-6-6-JUNG-2
Trefw.: christendom, mystiek, Tauler

De volheid ervaren : dagen van stilte met Frans van Assisi
Emmanuel Jungclaussen. – Haarlem ; Averbode : Gottmer ; Altiora, 1979. – 96 p. ; 18 cm.. – noten.
sign.: REL-6-6-JUNG-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Kamensky, A.
La prière de Saint-François d’Assise
commentée par Anna Kamensky. – Genève : L’Association des Anciennes Élèves, 1942. – [6] p. ; 13 cm.
sign.: REL-6-6-KAME-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën, theosofie

Karsten, H.T.
Augustinus over het Godsrijk : beschrijving van den inhoud der twee en twintig boeken
met inleiding en aanteekeningen door H.T. Karsten. – Haarlem : Tjeenk Willink, 1914. – VIII, 140 p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-6-AUGU-7
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen

Kempis, T. a
De geest van Thomas a Kempis: bloemlezing uit zijne werken
Thomas a Kempis ; uit het Latijn door Mr. Frans Erens. – Bilthoven : De gemeenschap, 1938. – 111 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-6-KEMP-1
Trefw.: christendom, mystiek, nederland, kempen

Korte, A.-M.
Women and miracle stories : a multidisciplinary exploration : Women and miracle stories: introduction / Anne-Marie Korte — Magic, miracle and miracle workers in the Acts of Thecla / Magda Misset-van de Weg — Fatherly and motherly curing in sixth-century Gaul: Saint Radegund’s Mysterium / Giselle de Nie — Women in Columba’s life, as seen through the eyes of his biographer Adomnán / Jacqueline Borsje — Fresh water for a tired soul: pregnancy and messianic desire in a mediaeval Jewish document from Sicily / Marcel Poorthuis & Chana Safrai — The life of Christina Mirabilis: miracles and the construction of marginality / Anke E. Passenier — In pain you shall bear children (Gen 3:16): medieval prayers for a safe delivery / Marianne Elsakkers — A woman alone: the beatification of Friederike Hauffe née Wanner (1801-1829) / Wouter J. Hanegraaff — Mariyamman_’s Sakti: the miraculous power of a smallpox goddess / Anne van Voorthuizen — Women and miracles in the stories of Ingeborg Bachmann / Ilse N. Bulhof — Miracles of desire: transfigurations in Rhoda Lerman’s The book of the night / Inez van der Spek — A different grace: epilogue / Anne-Marie Korte
edited by Anne-Marie Korte ; Magda Misset-van de Weg ; Giselle de Nie ; Jacqueline Borsje ; Marcel Poorthuis & Chana Safrai ; Anke E. Passenier ; Marianne Elsakkers ; Wouter J. Hanegraaff ; Anne van Voorthuizen ; Ilse N. Bulhof ; Inez van der Spek. – [repr.]. – Leiden ; Boston : Brill, 2004. – xi, 350, [3] p. ; 24 cm. – (Numen book series. Studies in the history of religions ; v. 88) . – index of authors, index of subjects.
ISBN 9004136363
sign.: REL-6-6-KORT-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, vrouwen, wonderen, christelijke mystiek, onderzoek

Kuhn, A.B.
A rebirth for christianity
by Alvin Boyd Kuhn. – Wheaton ; Madras ; London : Theosophical Publishing House, 1970. – xi, 218 p. ; 22 cm.. – select bibliography.
ISBN 0835600157
sign.: REL-6-6-KUHN-1

by Alvin Boyd Kuhn. – 2nd Quest ed. – Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing House, 2005. – xiii, 267, [1] p. ; 22 cm. – (Quest Books) . – notes, index.
ISBN 0835608387
sign.: REL-6-6-KUHN-1a
Trefw.: religie, christendom, leven van Jezus, bijbelinterpretatie, mystiek, dood, God, evangeliën, Egypte, esoterie, theosofie

Kwakman, Th.
Theresia van Avila : naar de Bollandisten, haar verschillende geschied- schrijvers en haar eigen werken
Thomas Kwakman ; geaut. vert. [uit het Frans] van Th. Kwakman Pr . – ‘s-Gravenhage : Pax, 1941. – 535 p. : port., tek. ; 27 cm.
Oorspr. titel: La vie de Thérèse
sign.: REL-6-6-KWAK-1
Trefw.: christendom, hagiografie, rooms-katholicisme, Theresia van Avila, kloosterleven, religie, mystiek, biografie

Laar Krafft, A.M. van de
Ridder en heilige : het leven van St. Franciscus van Assisi
door A.M. van der Laar Krafft. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1929. – [7], 169, [3] p. ; 19 cm. – (litteratuur)
sign.: REL-6-6-LAAR-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Ladame, J.
Mirakelen rond de Eucharistie
J.A. Jacobs. – Brunssum : Stichting Frijns, ?. – 96 p. ; 21 cm.
Prodiges eucharistiques. – inhoud, toevoegsel, noten.
sign.: REL-6-6-LADA-1
Trefw.: wonderen, mysterieuze gebeurtenissen

Lassere, H.
Les épisodes miraculeux de Lourdes
par Henri Lasserre . – Paris : Librarie Sanard & Derangeon, 1892. – 414 p. : ill. ; 22 cm.. – appendice.
sign.: REL-6-6-LASS-1
Trefw.: religie, Lourdes, wonderen

Leclerc, E.
Symbolen van de godservaring : een analyse van het “Zonnelied” van Franciscus
Eloi Leclerc ; vert. [uit het Frans] J.F. Brouwer. – 2e dr. – Haarlem : J.H. Gottmer, 1982. – 195 p. ; 21 cm.. – bibliografie.
ISBN 9025702430
sign.: REL-6-6-LECL-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, , heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, Zonnelied

Leeuw, G. van der
Novalis
G. van der Leeuw. – 2e dr. – Baarn : Hollandia, [ca.1945] . – 210 p. ; 18 cm. – (Uren met groote mystici ; 1e reeks) . – voornaamste literatuur.
sign.: REL-6-6-NOVA-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, Novalis, mystiek, filosofie

Luyken, J.
Jezus en de ziel
ingeleid en toegelicht door F. Reitsma ; Jan Luyken. – Amsterdam : De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1916]. – 192 p. : prenten. ; 19 cm. – (Nederlandse Bibliotheek)
sign.: REL-6-6-LUYK-1a
Trefw.: christendom, religie, mystiek, Jezus

ingeleid en toegelicht door F. Reitsma ; Jan Luyken. – Amsterdam : De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1916]. – 192 p. : prenten. ; 19 cm. – (Nederlandse Bibliotheek)
sign.: REL-6-6-LUYK-1
Trefw.: christendom, religie, mystiek, Jezus

MacBeth Bain, J.L.
The Christ of the Holy Grail, or, The great Christ of the cosmos and The little Christ of the soul : being a word of spiritual doctrine to the practical mystics of our day, and supplementary to “The brotherhood of healers” : to which will be added in good time The hymns of the Christ-child to the Christ-mother
written by James L. Macbeth Bain (James Macbeth). – revised ed. – London : The Christian Commomwealth, 1910. – v, 115 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-6-MACB-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, theosofie, genezing, gezondheid

McGuckin, J. A.
Mystieke teksten van de woestijnvaders
[bijeengebracht door] John Anthony McGuckin ; [vert. uit het Engels: Gerard Grasman]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2003. – 203 p. ; 22 cm.
Vert. van: The book of mystical chapters : meditations on the soul’s ascent. – Boston [etc.] : Shambhala, cop. 2002. – literatuur.
ISBN 9020283014
sign.: REL-6-6-MCGU-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, bloemlezingen, wijsheidsteksten, godservaring, woestijnvaders, spiritualiteit

Meiss, M.
De Belles heures van Jean, duc de Berry 
inl. en toelichting van Millard Meiss & Elizabeth H. Beatson ; [vert. uit het Engels door F. Oomes] . – 2e dr . – Utrecht [etc.] : Spectrum, 1975. – 267 p . : ill. ; 25 cm.
Vert. van: Les belles heures de Jean duc de Berry, [ed. by] Millard Meiss and Elizabeth H. Beatson
ISBN 9027482764
sign.: REL-6-6-MEIS-1
Trefw.: religie, getijden, christendom, heiligen, miniaturen, gebroeders van Limburg

Meyer, F.B.
Elia en het geheim zijner kracht
door F.B. Meyer ; vert. [uit het Engels] door H.W.S.. – 2e dr. – Amsterdam : B. van der Land, 1904. – 220 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-6-MEYE-1
Trefw.: religie, Christendom, bijbel, Elia (profeet)

Mietus, L.
Gunning en de theosofie : een onderzoek naar de receptie van de christelijke theosofie in het werk van J.H. Gunning Jr. van 1863 – 1876
proefschrift door Lieuwe Mietus. – Gorinchem : Theologische Uitgeverij Narratio, 2006. – 352 p. ; 24 cm.. – noten, bijlagen, manuscripten, literatuur, register van personen.
ISBN 9052630000
sign.: REL-6-6-MIET-1
Trefw.: religie, theologie, J.H. Gunning, christelijke theosofie, onderzoek, naturalisme, F. von Baader, Jacob Böhme, Oetinger, G.H. von Schubert, filosofie, Spinoza

Morgan, H.V.
Creative healing
bij Henry Victor Morgan. – sixth edition. – Tacoma : Master Christian Publishing Company, 1929. – 29 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-6-MORG-3
Trefw.: inspiratie

The Master powers of man : Eight lessons in higher mysticism
by Henry Victor Morgan. – sixth edition. – Tacoma : Master Christian Publishing Company, ?. – 59 p. ; 15 cm.
sign.: REL-6-6-MORG-1
Trefw.: intuïtie, vierde dimensie

The Pathway of prayer : Ten lessons on the Lords’ Prayer
by Henry Victor Morgan. – fourth edition. – Tacoma : Master Christian Publishing Company, ?. – 63 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-6-MORG-2
Trefw.: gebed, Jezus

Mystische
Die mystische Hochzeit des heiligen Franziskus mit der Frau Armut
nach einem Text des XIV. Jahrhuderts in deutscher Sprache herausgegeben von L. von Némethy. – Leipzig : Im Insel Verlag, 19XX. – 58 p. ; 19 cm. – (Insel=Bücherei ; Nr. 353)
sign.: REL-6-6-MYS-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën, armoedebeweging

Nigg, W.
Das Buch der Ketzer
Walter Nigg . – Zürich : Artemis Verlag, 1949. – 525 p. ; 24 cm.. – Bibliography: p. 515-525.
sign.: REL-6-6-NIGG-1
Trefw.: christendom, ketters, religie

Het geheim der monniken
Walter Nigg ; vert. [uit het duits] door Ron Limburg. – Amsterdam : Ploegsma, 1954. – 389 p. ; 25 cm.
sign.: REL-6-6-NIGG-10
Trefw.: religie, monniken, geloof, kloosters, heiligen, eremieten, kloosterwezen, Antonius, Pachomius, Basilius, Augustinus, Benedictus, Bruno, kartuizers, Bernard van Citeaux, cisterciensers, Franciscus, minderbroeders, Dominicus, Teresa, karmelitessen, Ignatius

Grote heiligen
Walter Nigg ; Nederlandse vertaling van Marianne Philips. – Amsterdam : Ploegsma, 1950. – 367 p. ; 24 cm.. – beknopte bibliografie.
sign.: REL-6-6-NIGG-3
Trefw.: religie, christendom, heiligen

Heiligen zijn ook mensen
Walter Nigg ; Nederlandse bew. [uit het Duits] van Jack van Belle . – Helmond : Helmond, 1980. – 184 p. ; 23 cm.
ISBN 9025268129
sign.: REL-6-6-NIGG-4
Trefw.: christendom, hagiografie, heiligen, levensbeschrijvingen

Heimliche Weisheit : mystisches Leben in der evangelischen Christenheit
Walter Nigg . – Zürich : Artemis-Verlag, 1959. – 500 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-6-NIGG-5
Trefw.: christendom, Protestante mystiek, wijsheid, mystici

Niklaus von Flüe : Berichte der Zeitgenossen 
Walter Nigg. – Düsseldorf : Patmos, 1962. – 173 p. ; 21 cm. – (Heilige der ungeteilten Christenheit)
sign.: REL-6-6-NIGG-6
Trefw.: christendom, mystiek, hagiografie

Tragiek en triomf van het geweten : het boek der ketters 
Walter Nigg ; [Nederlandse vertaling van Johan Winkler] . – Amsterdam : Ploegsma, 1950. – 464 p. ; 25 cm.
sign.: REL-6-6-NIGG-7
Trefw.: christendom, hagiografie, ketters

Nothomb, J.
La légende de Nostre Dame : miracles du Moyen Age
trad. [du latin] et annot. par Jacques Nothomb . – Bruges ; Paris : Beyaert [etc.], 1924. – xii, 236 p. ; 19 cm. – (Museum Lessianum. Section ascétique et mystique ; no. 14)
sign.: REL-6-6-NOTH-1
Trefw.: christendom, de Maagd Maria, religie, wonderen

Otterloo, A.A. van
Johannes Ruysbroeck : een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der mystiek
door A.A. van Otterloo ; opnieuw uitgegeven door J.C. van Slee ; met een woord tot inleiding van Paul Fredericq ; voorrede voor de 2e uitgave J.C. van der Slee, inleiding. – 2e dr. – ‘s-Gravenhage : Gebr. Belinfante, 1896. – XXIV, 391 p. ; 25 cm.. – noten.
sign.: REL-6-6-OTTE-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, mystici, geschiedenis, biografieën, beginselen, praktische mystiek, kerk, sacramenten

Peters, J. à C.
Geloof en mystiek : een theologische bezinning op de geestelijke leer van Sint-Jan van het Kruis
door Pieter Augustin Peters (Joanes a Cruce, O.C.D.) . – Leuven : E. Nauwelaerts, 1957. – xviii, 237 p. ; 24 cm.. – Bibliography: p. [xiii]-xviii.
sign.: REL-6-6-PETE-1
Trefw.: christendom, mystiek, Johannes van het Kruis, religie, theologie

Picknett, L.
Mary Magdalena : christianity’s hidden goddes
London : Robinson, 2003. – xv, 286 p. : ill. ; 24 cm.. – notes and references, acknowledgements, appendix, bibliography, index.
ISBN 1841194034
sign.: REL-6-6-PICK-1
Trefw.: religie, Maria Magdalena, Jezus, Christendom, evangeliën, gnosticisme

Pierre, S.M. de
Bernadette en Lourdes
door Michel de Saint Pierre ; [nederlandse vertaling J. Meyknecht-Grossouw] . – 2e dr. – Helmond : “Helmond”, [1954]. – 255 p.. : [8] p. of plates, ill. ; 21 cm.
Oorspr. titel:Bernadette et Lourdes
sign.: REL-6-6-PIER-1
Trefw.: christendom, mystiek, religie, Bernadette, Lourdes

Postma, E.B.J.
Augustinus’ de beata vita
door Elize Bauduin Jacques Postma. – Amsterdam : Paris, 1946. – [XI], 274 p. ; 24 cm.
Proefschrift Leiden
sign.: REL-6-6-AUGU-8
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen

Powell, M.
Ave, Maria!
by Madeliene Powell. – Sussex : Pioneer Publications, 1950. – 20 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-6-POWE-1
Trefw.: religie, Maria, christendom

Pseudo
Pseudo-Dionysius : the complete works
foreword, notes, and translation collaboration by Paul Rorem ; preface by Rene Roques ; introductions by Jaroslav Pelikan, Jena Leclecq, and Karlfried Froehlich ; translation by Colm Luibheid. – New york : Paulis Press, 1987. – ix, 318 p. : ill. ; 23 cm. – (The classics of Western spirituality ; a library of the great spiritual masters) . – bibliography, index.
ISBN 0809128381
sign.: REL-6-6-PSEU-1
Trefw.: religie, mystiek christendom, Pseudo-Dionysius, Dionysius Areopagite, spiritualiteit, hierarchy, goddelijke namen, mystiek, theologie

Quirinus, P.
Het wonderbare leven van Sint Antonius van Padua
door P. Quirinus. – Helmond : Helmond, 1916. – 92 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-6-QUIN-1
Trefw.: christendom, hagiografie, religie, Sint Antonius

Rai, R.
Moeder Teresa : haar leven en werk in woord en beeld
woord van dank Navin Chawla ; voorw. Moeder Teresa; inl. Navin Chawla ; vert. uit het Engels Gerard Grasman. – Utrecht : Servire, 1997. – 187 p. : ill. ; 26 cm.
ISBN 9063255241
sign.: REL-6-6-RAI-1
Trefw.: religie, biografieën, Moeder Teresa

Raymond, E.
In het voetspoor van Sint Franciscus
Ernest Raymond ; geautoriseerde vertaling door W.A. Fick-Lugten. – Naarden : In den Toren, 19XX. – 395 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: REL-6-6-RAYM-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Ridder, T. de
God groet U : een wijdingswoord voor elken dag
door Tony de Ridder. – Zeist : J. Ploegsma, 19XX. – 384 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-6-RIDD-1
Trefw.: religie, wijdingswoorden, christendom, msytiek, theosofie

Meditaties
doorTony de Ridder. – 3e vermeerderde dr. – Arnhem : Van Loghum Slaterus & Visser, 1923. – 84 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-6-RIDD-3
Trefw.: Christendom, religie, meditaties, mystiek

Rust in mijn ziel
Tony de Ridder. – 2e dr. – Amsterdam : Ploegsma, 19XX. – 76 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-6-RIDD-2
Trefw.: religie, christendom, mystiek, theosofie

Roberts, B.
The experience of no-self : a contemplative journey
Bernadette Roberts. – repr. – Shambhala : Boston & London, 1984. – 204 p. ; 22 cm.
ISBN 0394726936
sign.: REL-6-6-ROBE-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, spiritualiteit, contemplatie

The path to no-self : life at the center
Bernadette Robert ; foreword by Father Thomas Keating. – Shambala : Boston & London, 1985. – x, 214 p. ; 22 cm.
ISBN 0394729994
sign.: REL-6-6-ROBE-2
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, spiritualiteit, contemplatie

Rogers, G.A.
The Coronation stone and England’s interest in it
by Mrs. G. Albert Rogers; with an introduction by the late Rev. G. A. Rogers . – London : Covenant Publishing, 1935. – xxi, 128 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-6-ROGE-1
Trefw.: religie, mystieke christendom, Westminster Abbey, Jacob, Joseph, steen van Israël, Jeremiah, koningsschap, God

Rolfe, M.
Symbols for Eternity
M. Rolfe. – Jersey : Neville Spearman, 1980. – x, 175 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-6-ROLF-1
Trefw.: religie, mystiek, christendom, akasa records, Jezus, apostelen

Rüttgers, S.
Der Heiligen Leben und Leiden : das sind die schönsten Legenden aus den deutschen Passionalen des 15. Jahrhunderts
ausgewählt und übertr. von Severin Rüttgers . – Leipzig : Insel-Verlag, 1922. – 472 p. : ill. ; 24 cm.. – Inhalt.
sign.: REL-6-6-RÜTT-1
Trefw.: religie, heiligen, mystici

Ruusbroec, J. van
De geestelijke bruiloft
Jan van Ruusbroec ; bew. door Ant. Ariaens. – Heide-Kalmthout [etc.] : Soverdi-Pers, [1946]. – 221 p. ; 25 cm.
sign.: REL-6-6-RUUS-2
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

Jan van Ruusbroec ; en ingel. door Guido de Baere ; vert. [uit het Middelnederlands] door Jos van den Hoek. – 1e dr. – ‘s-Hertogenbosch [etc.] : KBS, 2008. – 213 p. ; 22 cm.
Vert. van: Die chierheit der gheestelicker brulocht
ISBN 9789061731108
sign.: REL-6-6-RUUS-2a
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

Het sieraad der geestelijke bruiloft
van Johannes Ruusbroec den Wonderbare ; in hedendaagsche taal overgebracht door Frans Erens. – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1917. – XVIII, 224 p. ; 19 cm. – (Nederlandsche Bibliotheek)
sign.: REL-6-6-RUUS-2b
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

Uren met Ruusbroec : een keur van stukken uit zijne werken 
[Jan van Ruusbroec] ; vert. en van een inl. en aant. voorz. door Jeanne Veen. – Baarn : Hollandia, 1921. – 212 p. ; 18 cm. – (Boeken van wijsheid en schoonheid ; 14)
sign.: REL-6-6-RUUS-3
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

[Jan van Ruusbroec] ; [verz. en ingel. door] Léonce Reypens. – Baarn : Hollandia, [1943]. – 188 p. ; 18 cm. – (Uren met groote mystici ; 1e reeks)
sign.: REL-6-6-RUUS-3a
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

De weg van den mensch : christelijke gedachten uit het werk van Jan van Ruusbroec
[Jan van Ruusbroec] ; samengelezen, in nieuwere taal overgebracht en ingeleid door L.M.Fr. Daniëls. – Naarden : In den Toren, 1941. – 78 p. : ill. ; 21 cm. – (Torenreeks ; no. 18/19)
sign.: REL-6-6-RUUS-4
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

Werken 1 : Het rijcke der ghelieven. De gheestelike brulocht
Jan van Ruusbroec ; bew. door J.B. Poukens en L. Reypens. – Mechelen ; Amsterdam : Het Kompas ; De Spieghel, 1932. – XLVII, 263 p. ; 25 cm. – (Werken ; 1) . – woordenlijst.
sign.: REL-6-6-RUUS-1I
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

Werken 2 : Van den gheesteliken tabernakel
Jan van Ruusbroec ; bew. door D.-A. Stracke. – Mechelen ; Amsterdam : Het Kompas ; De Spieghel, 1934. – XCII, 381 p. ; 25 cm. – (Werken ; 2) . – woordenlijst.
sign.: REL-6-6-RUUS-1II
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

Werken 3 : Vanden blinckenden steen. Vanden vier becoringhen. Vanden kerstenen ghelove. Vanden VII sloten. Een spieghel der eeuwigher salicheit. Van VII trappen. Dat boecksken der verclaringhe 
Jan van Ruusbroec ; bew. door L. Reypens en M. Schurmans. – Mechelen ; Amsterdam : Het Kompas ; De Spieghel, 1934. – LXXI, 324 p. ; 25 cm. – (Werken ; 3) . – woordenlijst.
sign.: REL-6-6-RUUS-1III
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

Werken 4 : Vanden XII beghinen. Vanden XII dogheden : 1 en 2
Jan van Ruusbroec ; bew. door J. van Mierlo. – Mechelen ; Amsterdam : Het Kompas ; De Spieghel, 1932. – XXXII, 320 p. ; 25 cm. – (Werken ; 4) . – woordenlijst.
sign.: REL-6-6-RUUS-1IV
Trefw.: religie, christendom, mystiek, spiritualiteit, christelijke mystiek, Jan van Ruusbroec, middeleeuws christendom, religieuze ervaring

Sabatier, P.
Het leven van Sint Franciscus van Assisi
door Paul Sabatier ; [ill. omslag W.M.] ; vert. door B. Jalink. – Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1927. – XXXIV, 355 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: REL-6-6-SABA-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, mystici, heiligen, biliografieën, Franciscus van Assisi, hagiografieën

Sales, F. van
Inleiding tot het devote leven
Sint Franciscus van Sales ; uit het Fransch vertaald door Prof. J.H. Niekel. – Voorhout : Foreholte, 1940. – 343 p. ; 21 cm.. – Inhoud.
sign.: REL-6-6-SALE-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, devotie

Schröder, W.F. von
Christliche Theosophen
Eingel. u. hrsg. William Frh. von Schröder . – Stuttgart : Frommanns, 1922. – 94 p. ; 18 cm. – (Frommanns philosophische Taschenbücher ; Bd. 2)
sign.: REL-6-6-SCHR-1
Trefw.: religie, christendom, theosophie

Schröeder, J.A.
De extatische cultus van Dionysus
door J.A. Schröeder. – Baarn : Hollandia, 1919. – 40 p. ; 23 cm. – (Uit zenuw- en zieleleven ; serie V, no. 10)
sign.: REL-6-6-SCHR-2
Trefw.: religie, Dionysius

Siena, C. van
The dialogue of the seraphic virgin Catherine of Siena, dictated by her while in a state of ecstasy to her secretaries and completed in the year of Our Lord 1370 : together with an account of her death by an eyewitness 
Catherine of Siena ; translated from the original italian and preceded by an introductory essay on the life and times of the saint by Algar Thorold. – a new and abridged ed. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1907. – [8], 344 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-6-CATH-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, mystiek, Catherina van Sienna

Silesius, A.
De hemelsche zwerver
Angelus Silesius ; vert. [uit het Duits] en ingel. door Hilbrandt Boschma. – 2e dr. – Deventer : Kluwer, [1945]. – 72 p. ; 16 cm.
Vert. van spreuken uit: Der cherubinische Wandersmann, oorspr. uitg. in 1657. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: Assen : Van Gorcum, 1939
sign.: REL-6-6-SILE-2
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek

De hemelse zwerver
Angelus Silesius ; vert. [uit het Duits] en ingel. door Hilbrandt Boschma. – 3e dr. – Deventer : Kluwer, 1952. – 95 p. ; 12 cm.
Vert. van spreuken uit: Der cherubinische Wandersmann, oorspr. uitg. in 1657. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: Assen : Van Gorcum, 1939
sign.: REL-6-6-SILE-2a
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek

Zwerver tussen hemel en aarde
Angelus Silesius ; ingel. en vert. [uit het Duits] door Jacques Benoit. – Deventer : Kluwer, 1971. – 100 p. ; 19 cm. – (Mystieke klassieken)
Vert. van een keuze uit: Cherubinische Wandersmann. – 1657
ISBN 9020247816
sign.: REL-6-6-SILE-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek

Sint
Sint Bernardus : voordrachten gehouden aan de R.K. Universiteit te Nijmegen bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest van zijn dood : De tijd van Sint Bernardus, door R.R. Post.– Bernardus van Clairvaux en het rechtsleven van zijn tijd, door B.H.D. Hermesdorf.– Het beeld van de mens bij Sint Bernardus, door M.M.J. Smits van Waesberghe.– Sint Bernardus en de litteratuur, door W.J.M.A. Asselbergs.– Taal en stijl van Sint Bernardus, door C. Mohrmann.– Over de liefde bij Sint Bernardus en Sint Thomas van Aquino, door J.A.J. Schellekens.– Bernardus en de Byzantijuse liturgie, door Zacharias Anthonisse 
door R.R. Post ; B.H.D. Hermesdorf ; M.M.J. Smits van Waesberghe ; W.J.M.A. Asselbergs ; C. Mohrmann ; J.A.J. Schellekens ; Zacharias Anthonisse . – Utrecht : Het Spectrum, 1953. – 151 p. ; 23 cm.. – voetnoten.
sign.: REL-6-6-BERN-5
Trefw.: religie, christendom, christelijk mystiek, mystici, Bernardus van Clairvaux, theologie

Sizoo, A.
Uren met Augustinus
[Aurelius Augustinus] ; A. Sizoo . – Baarn : Hollandia Drukkerij, [1943]. – [VI], 192 p. ; 18 cm. – (Uren met)
sign.: REL-6-6-AUGU-9
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen

Smackers, A.
Het leven van de Heilige Joannes van het Kruis
Amandus Smackers. – Bussum : Brand, 1952. – 319 p. : ill., portr. ; 22 cm.
sign.: REL-6-6-SMAC-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Johannes van het Kruis, spiritualiteit, biografieën

Smits van Waesberghe, M.M.J.
Katholieke Nederlandse mystiek ; Nederlandse mystiek : 
door M.M.J. Smits van Waesberghe. – Amsterdam : Meulenhoff, 1947. – 406 p. : ill. ; 26 cm. – (Nederlandse mystiek ; I: Katholiek) . – verklaring van de voornaamste mystieke termen.
sign.: REL-6-6-SMIT-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, rooms-katholicisme, Nederland

Starbird, M.
The feminine face of christianity
1st Quest edition. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2003. – 128 p. : ill. ; 24 cm. – (Quest Books) . – notes, chronology, glossary.
ISBN 0835608271
sign.: REL-6-6-STAR-1
Trefw.: religie, feminisme, Christendom, mystiek, heiligen, vrouwen, Maria, Jezus

Stolp, H.
Het gebed : als mystieke weg
Hans Stolp. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1997. – 102 p. ; 17 cm.. – noten.
ISBN 9020213822
sign.: REL-6-6-STOL-1
Trefw.: christendom, religie, gebed, geestelijke wereld, Onze Vader, chakra’s

Streng, J.
Voorbij het denken : verkenningen in de westerse mystiek
J. Streng. – Baarn : Ambo, 1982. – 93 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-6-STRE-1
Trefw.: christendom, mystiek, liefde, Heilige Schrift

Suso, H.
Heinrich Seuse de Mysticus : bloemlezing
Heinrich Seuse de Mysticus ; vert. en ingel. door Wybrand G. Reddingius . – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1923. – 170 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-6-SUSO-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Heinrich Seuse de Mysticus, Henricus Suso, theosofie

Tauler, J.
Predigten : Erster Band
Johannes Tauler ; Übertragen und eingeleitet von Walter Lehmann. – Drittes un viertes Tausend. – Jena : Eugen Diederichs, 1923. – L, 211, (3) p. ; 20 cm. – (Predigten ; Erster Band) . – Inhaltsverzeichnis.
sign.: REL-6-6-TAUL-1I
Trefw.: christendom, mystiek, religie, Prediker

Predigten : Zweiter Band
Johannes Tauler ; Übertragen und eingeleitet von Walter Lehmann. – Drittes und viertes Tausend. – Jena : Eugen Diederichs, 1923. – 248 p. ; 20 cm. – (Predigten ; Zweiter Band) . – Inhaltsverzeichnis.
sign.: REL-6-6-TAUL-1II
Trefw.: christendom, mystiek, religie, Prediker

Tersteegen, G.
Gregorius Lopez, eene levensbeschrijving 
naar het Duitsch van Gerhard Tersteegen. – Utrecht : Den Boer, 1908. – 141 p. ; 15 cm. – (Vereeniging tot weder-uitgave van mystieke geschriften uit vroegere eeuwen ; 2)
Bew. van: Auserlesene Lebensbeschreibungen heiliger Seelen. – Franckfurt und Leipzig, 1755. – 1. Bd., s. 1-109
sign.: REL-6-6-TERS-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Gregorius Lopez, biografieën

Theissen, H.
Het Johannes-evangelie als het boek der tempel-vernieuwing
Hendrik Theissen. – Zeist : H.J.W. Theissen, 19XX. – 63 p. ; 29 cm.
sign.: REL-6-6-THEI-1
Trefw.: esoterie, antroposofie, religie, Johannes Evangelie, tempelvernieuwing, opstanding

Thérèse van Lisieux
The autobiography of St. Thérèse of Lisieux : the story of a soul
[Saint Thérèse of Lisieux] ; newly translated, with an introduction, by John Beevers. – a Doubleday Image book. – Garden City, New York : Image Books, 1957. – 159 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-6-THER-1
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, heiligen, rooms-katholicisme

Mijn roeping is liefde
Teresia van Lisieux ; eerste Nederlandse vert. [uit het Frans] in volgorde van de volledige authentieke teksten, met inl. en aant. door Zr. Abscondita. – Bussum : Paul Brand, 1957. – 293 p. : ill. ; 21 cm. – (Serie Oasen ; 4)
sign.: REL-6-6-THER-2
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, heiligen, rooms-katholicisme

Werken van de kleine H. Teresia van Lisieux : deel I: Bevattende inleiding ; Brieven en gedichten
geautoriseerde vert. naar de volledige Franse uitg. door Th. Keulemans O.Carm. – Bussum : Paul Brand, 1953. – 703 p. ; 19 cm. – (Werken van mystieken ; Kleine Heilige Teresia van Lisieux ; Deel I)
sign.: REL-6-6-THER-3
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, heiligen, rooms-katholicisme, brieven, gedichten

Thurlow, G.
Mythen en mysteries uit de bijbel
tekst Gilbert Thurlow ; foto’s Sonia Halliday ; [red. Bridget Hadaway] ; vert. en bew. uit het Engels door Minny Wille-Porcelijn. – Amsterdam : Amsterdam Boek, 1977. – 70 p. : foto’s. ; 29 cm. – (Wonderwereld in kleur)
Vert. van: Biblical myths & mysteries
ISBN 9031896497
sign.: REL-6-6-THUR-1
Trefw.: religie, bijbel, Israël, Egypte, profeten, Jezus Christus, kerk, mythologie

Tresia, H. de
Het kasteel der ziel : handboekje voor mediteerenden van beiderlei kunne
H. Tresia ; De H. Tresia is Theresia van Avila ; ; bewerkt [uit het Spaans] door E.W. Guldemont. – Amersfoort : P. Dz. Veen, [1909]. – 108 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-6-THER-4a
Trefw.: christendom, mystiek, religie, meditatie, gebeden, spiritualiteit

H. Tresia ; De H. Tresia is Theresia van Avila ; ; bewerkt [uit het Spaans] door E.W. Guldemont. – Venlo : Uitgevers-Bureau “De Maas”, [1909]. – 108 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-6-THER-4a
Trefw.: christendom, mystiek, religie, meditatie, gebeden, spiritualiteit

Troelstra, S.H.
Geen enkel beeld : mystieke weg, deprojectie en individuatie bij San Juan de la Cruz
S.H. Troelstra . – Assen : Van Gorcum, 1977. – 199 p. ; 24 cm.. – Includes bibliographical references and index.
sign.: REL-6-6-TROE-1
Trefw.: christendom, mystiek, religie, geloof, waarneming, projectie, individuatieproces, onthechting, God, symbool, sprookjes, mythen, Heilige Johannes van het kruis

Vela, M.
The third mystic : the self revelation of Maria Vela a sixteenth century Spanish nun
Nun of St. Bernard Maria VELA in the Convent of Santa Ana de Avila; Frances Parkinson KEYES ; Foreword [and translation from the Spanish] by Frances Parkinson Keyes, etc . – London, : Peter Davies, 1960. – 288 p. ; 22 cm.. – notes.
sign.: REL-6-6-VELA-1
Trefw.: christendom, hagiografie, mystiek, mondiale, God

Vermeulen, M.J.
Enige studies over ’t christendom door M.J. Vermeulen
Vermeulen, M.J.. – Utrecht : ?, 19XX. – 76 p. ; 21 cm.
Enige studies over ’t innerlijke christendom
sign.: REL-6-6-VERM-1
Trefw.: poort, pad naar de poort, Petrus, denkvermogen als kanaal, geestelijke zon in ziel, zonnekracht

Versluis, A.
Wisdom’s children : a christian esoteric tradition
Arthur Versluis. – Albany, NY : State University of New York Press, 1999. – xiv, 370 p. : ill. ; 23 cm. – (SUNY Series in Western Esoteric Traditions) . – notes, selected bibliography, index.
ISBN 0791443302
sign.: REL-6-6-VERS-1
Trefw.: religie, mystiek, theosofie, christendom, esoterie, geschiedenis, Jakob Böhme, Johann Georg Gichtel, John Pordage, Jane Leade, Dionysius Andreas Freher, Allen Leppington, William Law, Johannes Kelpius, Christopher Walton, cyclussen, Lucifer, spiritualiteit, transmutaties, wetenschap, verbeelding, ziel, liefde, astraal, gnosticisme, alchemie, kruiden, gezondheid, magie, astrologie, moderne wetenschap, kosmologieën metafysica, filosofie, esoterische tradities, kunst

Verwey, A.
De vizioenen van Hadewych
Albert Verwey ; boekverluchting van Jezef Cantré. – Santpoort : “De Sikkel” , [1922]. – 106 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-6-VERW-1
Trefw.: christendom, mystiek, religie, Hadewych, visioenen

Vick, V. van
Anna : woman of miracles : the story of the grandmother of Jesus
by Vivian Van Vick and Carol Haenni. – 1st pr. – Virginia Beach, Virginia : A.R.E. Press, 2002. – viii, 369 p. ; 21 cm.
ISBN 0876044445
sign.: REL-6-6-VICK-1
Trefw.: religie, christelijke mystiek, heilige, Anna, wonderen, moeder van de maagd Maria, bijbel, vrouwen, Edgar Cayce

Vierde
De vierde dimensie (The fourth dimension) of de andere wereld : opstellen van niet-conventioneelen aard
door een officier van de Engelsche vloot ; geaut. vert. door C.V. Servire. – ’s Gravenhage : Synthese, 1922. – 60 p. ; 21 cm. – (De vierde dimensie ; no. 1)
Vert. van: The world of the fourth dimension, and other essays. – London : Daniel, 1920
sign.: REL-6-6-VIER-1
Trefw.: religie, mystiek christendom, menselijke ontwikkeling, Jezus, Koninkrijk Gods

Vies
Vies des saints pour tous les jours de l’année : avec des prières et des pratiques et des instructions sur les fetes mobiles
revue, corrigée, augumentée notamment des vies de plusieurs saints Belges. – nouvelle edition. – Bruxelles : Publié par la Société Nationale, 1838. – 453 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-6-VIES-1
Trefw.: religie, heiligen, mystiek, christendom

Visser, G.
Hendrik Mande : bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandse mystiek (proefschrift)
door Gerard Visser. – ‘S Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1899. – 90, 113 p. ; 24 cm.
sign.: REL-6-6-VISS-1
Trefw.: christendom, mystiek, religie, Nederland, Ruusbroec

Vloemans, A.
Augustinus : bekeerling op het keerpunt der tijden 
door Antoon Vloemans. – Den Haag : Leopold, 1942. – 122 p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-6-AUGU-10
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Aurelius Augustinus, kerkvaders, gnosticisme, spiritualiteit, geloofsleven, belijdenissen, filosofie

Vorster, D.A.
Protestantse Nederlandse mystiek ; Nederlandse mystiek : 
door D.A. Vorster . – Amsterdam : Meulenhoff, 1948. – 296 p. : ill. ; 25 cm. – (Nederlandse mystiek ; II: Protestant) . – register.
sign.: REL-6-6-VORS-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, protestantisme, Nederland

Vreese, Willem De
Jan van Ruusbroec, de wonderbare, gestorven 2 december 1382 : zijn beteekenis voor het Vlaamsche volk in het verleden en in de toekomst
door Willem De Vreese. – Antwerpen : Volksuniversiteit : “Herman van den Reeck, 1932. – 40 p. ; 24 cm. – (Uitgaven van de volksuniversiteit “Herman van den Reeck ; 1932, nr. 1, jan )
sign.: REL-6-6-VREE-1
Trefw.: Ruusbroec, Vlaanderen, mystici, religie, christendom

Walsh, M.
Butler’s lives of patron saints 
edited and with additional material by Michael Walsh ; foreword by Basil Hume . – San Francisco : Harper & Row, 1987. – xvi, 476 p. : ill. ; 24 cm.. – Includes indexes ; Bibliography: p. xvi.
ISBN 0060692626
sign.: REL-6-6-WALS-1
Trefw.: christendom, mystiek, Heiligen, Patronen

Watering, J.J.F. van de
Verborgen leringen in de bijbel
inl.. – Eindhoven : Van de Watering, [1995]. – 124 p. ; 21 cm.. – bronnen, narede, literatuur.
ISBN 9090082891
sign.: REL-6-6-WATE-1
Trefw.: theosofie, religie, genesis, Job, Salomo, Kerstfeest, Onze Vader, Lijdensverhaal, Openbaring van Johannes

Weg
De weg van een pelgrim
Bewerking van Carolus Verhulst. – 2e dr. – Den Haag : Servire, 19XX. – 137 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-6-ANON-6
Trefw.: religie, christendom, mystiek, pelgrimsweg, monastieke traditie, bhakti yoga, gebed, Geestelijk vader, genade

Bewerking van Carolus Verhulst. – Den Haag : Servire, 19XX. – 142 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-6-VERH-1a
Trefw.: religie, christendom, mystiek, pelgrimsweg, monastieke traditie, bhakti yoga, gebed, Geestelijk vader, genade

Weggeman-Guldemont, E.
Kathariana van Siena : roman uit de geschiedenis van mystiek en occultisme
door Emilie Weggeman Guldemont. – Dordrecht : J.P. Revers, [1904]. – [8], 300 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-6-WEGG-1
Trefw.: Katharina van Siena, mystici, religie, christendom

Wehr, G.
Theologia deutsch : eine Grundschrift deutscher Mystik 
herausgegeben und eingeleitet von Gerhard Wehr . – Aurum : Freiburg im Breisgau , 1980. – 157 p. ; 21 cm.
ISBN 359108137X
sign.: REL-6-6-WEHR-1
Trefw.: christendom, Duitse mystiek, mystici

Witkam, J.
Zwerfpreken : overpeinzingen tijdens de eucharistie
Jeroen Witkam. – ‘s-Hertogenbosch : Ansgar Editions, 2004. – 191 p. ; 22 cm.
ISBN 9080840815
sign.: REL-6-6-WITK-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke mystiek, spiritualiteit, kloosterleven, overdenkingen, liturgie

Wolk
De wolk van niet-weten
ingel. door André Zegveld ; [vert. uit het Engels] . – Nijmegen : B. Gottmer’s Uitgeversbedrijf, 1974. – 159 p. ; 21 cm. – (Spiritualiteit ; 6)
Vertaling van The cloud of unknowing
ISBN 9060758110
sign.: REL-6-6-CLOU-2
Trefw.: religie, christendom, mystiek, God, liefde, verlangen, mystieke vereniging, contemplatie

Zahn, J.
Einführung in die Christliche Mystik
Josef Zahn. – zweite, vielfach umgearbeitete und ergänste Auflage. – Baderborn : Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh, 1918. – 642 p. ; 22 cm. – (Wissenschafliche Handbibliothek ; Erste Reihe, Theologische Lehrbücher, XXVIII)
sign.: REL-6-6-ZAHN-1
Trefw.: theosophie (p. 16, 64-71)