TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-6-7 Diverse christelijke kerken & sekten

REL-6-7 Diverse christelijke kerken & sekten

Abbinga, D.D.
Irenische en oecumenische beshcouwingen : een keuze uit geschriften en brieven verschenen in de eerste acht jaargangen van “Mededelingen” tijdschrift van de zetel der Oosters Apostolische Episcopale Kerk
Doorn : Zetel der O.A.E.K., 1955. – 85 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-7-ABBI-1
Trefw.: religie, christendom, Apostolische Kerk

Baker, E.M.
A Complete Concordance to Science and Health With Key to The Sscriptures
? : ?, 1916. – ?.
sign.: REL-6-7-BAKE-5

? : ?, 1951. – ?.
sign.: REL-6-7-BAKE-3

? : ?, 1912. – ?.
sign.: REL-6-7-BAKE-1
Trefw.: religie Christendom

Miscellaneous writings, 1883-1896
by Mary Baker G. Eddy . – Boston : Trustees under the Will of Mary Baker G. Eddy, 1924. – xviii, 471 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-7-BAKE-9
Trefw.: religie, christendom, christian science

Retrospection and introspection = Terugblik en inblik
by Mary Baker Eddy . – English-Dutch ed. – Boston : De Beheerders volgens de Uitersten Wil van Mary Baker G. Eddy, 1920. – 95 p. ; 20 cm.
Oorspr. uitg. 1891
sign.: REL-6-7-BAKE-4
Trefw.: religie, christendom, christian science

Rudimental Divine Science
? : ?, 1936. – ?.
sign.: REL-6-7-BAKE-6
Trefw.: religie Christendom

Rudimental divine science ; no and yes = Elementaire goddelijke wetenschap ; neen en ja 
by Mary Baker Eddy. – Boston : Publishing by the trustees under the will of Mary Baker Eddy, cop. 1928. – 46 p. ; 19 cm.
Rudimental Divine Science
sign.: REL-6-7-BAKE-6
Trefw.: religie, christendom, wetenschap, gezondheid, genezing, bijbel, zonde

Sciece and Health with Key to The Scriptures
Mary Baker Eddy. – Boston : The Christian Science Publishing Society, 1906. – [10], xii, 599 p, [2]. ; 21 cm.
sign.: REL-6-7-BAKE-1
Trefw.: religie, Christendom, wetenschap, gezondheid, gebed, huwelijk, medicijnen, Bijbel

Science and health with key to the Sscriptures
by Mary Baker Eddy. – renewed ed. – Boston : Trustees under the Will of Mary Baker G. Eddy, 1934. – xii, 700 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-7-BAKE-2
Trefw.: religie, christendom, esoterisch christendom, wetenschap, gezondheid, bijbel

Bastiaansen, L.
Theotokos : ikonen van de Moeder Gods : theologie en symboliek van de ikonen
Louis Bastiaansen. – Zundert : Abdij ‘Maria Toevlucht’, 19XX. – 58 p. : foto’s. ; 21 cm.
sign.: REL-6-7-BAST-1
Trefw.: ikonen, religie, christendom, Maria, Moeder Gods, verrijzenisikoon, drievuldigheidsikoon, geboort-en doopikoon, Thaboriikoon, apocriefen, Goede week

Benz, E.
Geist und Leben der Ostkirche
? : ?, 1957. – ?.
sign.: REL-6-7-BEN-1
Trefw.: religie Christendom

Patriarchen und Einsiedler
? : ?, 1964. – ?.
sign.: REL-6-7-BEN-2
Trefw.: religie Christendom

Birks, W.
The treasure of Montsegur ; a studiy of the Cathar Heresy and the nature of the Cathar secret
Walter Birks and R.A. Gilbert. – z.p. : Crucible, 1987. – 166 p. : ill. ; 24 cm.. – notes, bibligraphy, index.
ISBN 0850304245
sign.: REL-6-7-BIRK-1
Trefw.: religie, christendom, katharen

Boerwinkel, F.
Kerk en Secte
? : ?, 1953. – ?.
sign.: REL-6-7-BOE-1
Trefw.: religie Christendom

Brantl, G.
Catholicism
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-6-7-BRA-1
Trefw.: religie Christendom

Brooks, N.L.
Nieuw denken : “Divine science in new thought”
Nijmegen : H. Prakke, 19XX. – (2), 49 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-7-BROO-1
Trefw.: religie, reïncarnatie

Cappelleveen, J.J. van
Jezus-revolutie! : Jonge mensen ontdekken een nieuw leven
? : ?, 1972. – ?.
sign.: REL-6-7-CAP-1
Trefw.: religie Christendom

Chadwick, C.W.
Christian science: “De opstanding en het leven” (“The resurrection and the life”) 
een lezing voorgedragen door Clarence W. Chadwick ; [vert. uit het Engels]. – Boston : The Christian Science Publishing Society, 1919. – 35 + 35 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-7-CHAD-1
Trefw.: religie, christendom, Christian Science

Christian
A Century of Christian Science Healing
? : ?, 1966. – ?.
sign.: REL-6-7-ANO-3
Trefw.: religie Christendom

Hymnal : A Selection of Spiritual Songs
? : ?, 1905. – ?.
sign.: REL-6-7-ANO-2
Trefw.: religie Christendom

Christianity
The History of Christianity
? : ?, 1977. – ?.
sign.: REL-6-7-DIV-2
Trefw.: religie Christendom

Constanza, M.
Russische kloosters, monniken en starzen
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-6-7-COS-1
Trefw.: religie Christendom

Coster, Ch.
Christendom en bewustwording
door Ch. Coster. – Den Haag : Servire, 1932. – 279 p. ; 24 cm.. – register.
sign.: REL-6-7-COST-1
Trefw.: religie, theosofie, christendom, bewustwording

Dalfsen, G.L. van
Het inwaartsch licht bij de Quakers
Zeist : Ploegsma, 1960. – 277 p. ; 25 cm.. – literatuurlijst, register.
sign.: REL-6-7-DALF-1
Trefw.: religie, christendom, Quakers

Déchanet, J.-M.
De weg naar de stilte : yoga voor de golovige mens
? : ?, 1961. – ?.
sign.: REL-6-7-DEC-4
Trefw.: religie Christendom yoga

Delleman, Th.
Kerken in Nederland
Aalten : Uitgeverij De Graafschap, 1946. – 115 p. ; 20 cm.
sign.: REL-6-7-DELL-1
Trefw.: religie, kerken

Does, L.P. van der
Christian Science als sociaal verschijnsel
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-6-7-DOE-1
Trefw.: religie Christendom

Dunstan, J.L.
Protestantism
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-6-7-DUN-1
Trefw.: religie Christendom

Elderenbosch, P.A.
Taizé
Nijkerk : Callenbach, 195X. – 128 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-7-ELDE-1
Trefw.: religie, christendom, taizé, frankrijk, kloosterleven, spiritualiteit

Etten, H. van
George Fox and the Quakers
? : ?, 1959. – ?.
sign.: REL-6-7-ETT-1
Trefw.: religie, christendom, christendom

Fedotov, G.P.
A Treasury of Russian Spirituality
? : ?, 1952. – ?.
sign.: REL-6-7-FED-1
Trefw.: religie Christendom

Fetter, J.C.A.
De russen en hun kerk
Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1947. – 264 p. : ill. ; 25 cm.. – register.
sign.: REL-6-7-FETT-1

? : ?, 1947. – ?.
sign.: REL-6-7-FET-1
Trefw.: religie Christendom

French, R.M.
The Way of a pilgrim; and, The pilgrim continues his way 
translated from the Russian by R.M. French . – reprinted. – Londen : S.P.C.K., 1965. – x, 242,p. : ill. ; 19 cm.
Translation of: Otkrovennye rasskazy strannika dukhovnomu svoemu otktlsu
sign.: REL-6-7-FREN-1
Trefw.: religie, gnosticisme, christendom, pelgrimsreis, geestelijk leven, devotie

Gedenkschrift
Gedenkschrift zum 400 Jährigen Jubiläum : der Mennoniten oder Taufgesinnten 1525-1925
? : ?, 1925. – ?.
sign.: REL-6-7-ANO-1
Trefw.: religie Christendom

Grondijs, L.H.
L’ iconaographie Byzantine : du crucifié mort sur la croix
Bruxelles : Éditions de Byzantion, 19XX. – 192 p. ; 25 cm. – (Bibliotheca Byzantina Bruxellensis ; Tome I)
sign.: REL-6-7-GRON-3
Trefw.: religie, iconografie, Christendom, kruisiging, Jezus, byzantijnse kunst

De iconographie van den Dubbelen Logos : de 15e strophe der acathistische hymne aan de H. Maagd
? : ?, 1934. – ?.
sign.: REL-6-7-GRO-1
Trefw.: religie Christendom

De iconographie van schepping en godsverschijningen
L. H. Grondijs . – Amsterdam : Elsevier, 1942. – 288 p., [1] bl. pl. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-6-7-GRON-3
Trefw.: religie, christendom, iconographie, schepping, godsverschijningen, kunst

Guerdan, R.
Byzantium : Grootheid en ondergang van een duizendjarig rijk
2. – ? : ?, 1959. – ?.
sign.: REL-6-7-GUE-1
Trefw.: religie Christendom

Guirdham, A.
The Great Heresy
Jersey : Neville Spearman, 1977. – 183 p. ; 23 cm.
ISBN 859780236
sign.: REL-6-7-GUIR-2
Trefw.: religie, Christendom, Katharen, Gnosticisme, reïncarnatie, aura’s

Haack, F.-W.
Neuapostolische Kirche
? : ?, 1978. – ?.
sign.: REL-6-7-HAA-1
Trefw.: religie Christendom

Heiler, F.
Urkirche und Ostkirche
? : ?, 1937. – ?.
sign.: REL-6-7-HEI-3
Trefw.: religie Christendom

Hendrix, P.J.G.A.
Ikon en Mysterium
? : ?, 1958. – ?.
sign.: REL-6-7-HEN-1
Trefw.: religie Christendom

Holzapfel, P.H.
Die Sekten in Deutschland : dargestellt für das katholische Volk
Regensburg : Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, 1925. – 133.
sign.: REL-6-7-HOL-1

Impeta, C.N.
Kaart van kerkelijk Nederland
? : ?, 1964. – ?.
sign.: REL-6-7-IMP-1
Trefw.: religie Christendom

Inghen, C. van
Lou de palingboer : de mystieke minnaar
? : ?, 1970. – ?.
sign.: REL-6-7-ING-1
Trefw.: religie Christendom mystiek

Janssens, A.M.
Ikonen
? : ?, 1966. – ?.
sign.: REL-6-7-JAN-1
Trefw.: religie Christendom

Jones, R.M.
Quakers : triomf en tragiek van het geweten : beeld van een humanitaire religie
Rufus M. Jones ; ten geleide van Rudolf Otto ; geheel herz., aangevuld en bewerkt voor het Nederlandse taalgebied door Daniël Mok. – Amsterdam : Abraxas, 2005. – 160 p. ; 20 cm.
Oorspr. verschenen als: The faith and practice of the Quakers. – London : Methuen & Co. – personen-, woorden- en begrippenlijst.
ISBN 9080730041
sign.: REL-6-7-JONE-1
Trefw.: religie, christendom, christelijke kerken, Quakers, geschiedenis, organisatie

Kimball, E.A.
Teaching and Addresses
? : ?, 1917. – ?.
sign.: REL-6-7-KIM-1

? : ?, 1917. – ?.
sign.: REL-6-7-KIM-1
Trefw.: religie Christendom

Kleef, B.A.van
Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Kleef, B.A. van. – Rotterdam : z.u., 1937. – 202 (2) p. : ill. ; 25 cm.
Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
sign.: REL-6-7-KLEE-1
Trefw.: geschiedenis Oud-Katholieke Kerk

Kleef, B.A. van. – Rotterdam : z.u., 1937. – 202 (2) p. : ill. ; 25 cm.
Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
sign.: REL-6-7-KLEE-1
Trefw.: geschiedenis Oud-Katholieke Kerk

Klug, I.
Het katholieke geloof : Een apologetisch dogmatisch kerkhistorisch overzicht
Prof. Dr. Ignatius Klug; Prof. Dr. K.Steur, H.J. van Deursen, H.J. Wachters. – herziene druk. – Heemstede : De Toorts, 1941. – 800 p. ; 19 cm.. – Literatuur,register der schrijversnamen, register van bijbelplaatsen, naam em zaakregister.
sign.: REL-6-7-KLUG-1
Trefw.: Schepping van de wereld, Erfzonde, Dogma, Het offer van Jezus Christus, Taak van de kerk

Lagerwey, E.
De oudkatholieke kerk van Nederland
? : ?, 1951. – ?.
sign.: REL-6-7-LAG-1
Trefw.: religie Christendom

Leven
Leven uit het Innerlijk licht : getuigenissen van Quakers
Utrecht : Bijleveld, 1952. – 288 p. ; 14 cm.
sign.: REL-6-7-LEVE-1
Trefw.: religie, christendom, quakers

Maguire, J.
Hold hands and die!
? : ?, 1978. – ?.
sign.: REL-6-7-MAG-1
Trefw.: religie Christendom

Meinhold, P.
Ökumenische Kirchenkunde : Lebensformen der Christenheit heute
? : ?, 1962. – ?.
sign.: REL-6-7-MEI-1
Trefw.: religie Christendom

Meursing, E.E.
Iets over het werk van de Quakers
Amsterdam : Quakercentrum, 1948. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-7-MEU-1
Trefw.: religie, christendom, quakers

Michaëlis, E.
Geisterreich und Geistesmacht
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-6-7-MIC-1
Trefw.: religie Christendom

Molinos, M. de
The spiritual guide which disentangles the soul
Molinos, Michael de. – 2nd ed. – London : Methuen & Co, 1911. – xxi 303 p. ; 12 cm.
The spiritual guide which disentangles the soul
sign.: REL-6-7-MOLI-1
Trefw.: religie, contemplatie, zaligheid, wijsheid, innerlijke vrede, mystiek, theosofie, gnosticisme, quiëtisme, volgelingen, M. de Molinos, rust, “passieve” houding, tijdperk 1675 e.v. in Rome

Morsier, G. de
Christian science
par G. de Morsier. – Paris : Librairie Fischbacher, 1912. – 56 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-7-MORS-1
Trefw.: gnosticisme, religie, christian science

Over
Over de Quakers
Amsterdam : Genootschap der Vrienden, 1972. – 16 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-7-OVER-1
Trefw.: religie, christendom, Quakers

Palms, R.C.
De Jezus beweging
? : ?, 1972. – ?.
sign.: REL-6-7-PAL-1
Trefw.: religie Christendom

Peel, R.
Mary Baker Eddy : The Years of Trial
? : ?, 1972. – ?.
sign.: REL-6-7-PEE-1
Trefw.: religie Christendom

Powell, L.P.
Mary Baker Eddy : een levensbeeld
door Lyman P. Powell ; [Uit. het Engelsch vertaald] geauthoriseerde bewerking. – Amsterdam : Blitz, [1935]. – 333 p., [23] p. pl. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: Mary Baker Eddy : a life size portrait. – 1930
sign.: REL-6-7-POWE-1
Trefw.: religie, christendom, Mary Baker Eddy, biografieën

Révélation
La révélation d’Arès : the revelation of Arès
Arès, France : Maison de la Révélation, 1995. – 777.
sign.: REL-6-7-REV-1
Trefw.: religie

Runciman, S.
Le manichéisme médiéval : l’hérésie dualiste dans le christianisme
Steven Runciman ; trad. français par Simone Pétrement et Jacques Marty. – Paris : Payot, 1949. – 208 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque scientifique )
Vert. van: The medieval Manichee : a study of the Christian dualist heresy. – Cambridge, [1947]
sign.: REL-6-7-RUNC-1
Trefw.: religie, christendom, sekten, Manicheïsme, middeleeuwen, dualisme

Sewel, W.
Histori van de opkomste, aanwas, en voortgang der christenen bekend by den naam van quakers : ondermengd met de voornaamste staatsgeschiedenissen van dien tyd, in Engeland voorgevallen. En met authentieke stukken voorzien
door Wm. Sewel. – Amsterdam : R. en G. Wetstein, 1717. – (14), 784, 56 p. ; 34 cm.
sign.: REL-6-7-SEWE-1 (BWK1 – Plank 1)
Trefw.: religie

Smith, J.
Joseph Smith vertelt zijn geschiedenis
? : ?, ?. – ?.
sign.: REL-6-7-SMI-2
Trefw.: religie Christendom

Steiger, H.W.
Christian Science and Philosophy
? : ?, 1948. – ?.
sign.: REL-6-7-STE-1
Trefw.: religie Christendom

Streit, J.
Zon en kruis
? : ?, 1977. – ?.
sign.: REL-6-7-STR-1
Trefw.: religie Christendom

Szeptyckyj, A.
Twee mentaliteiten : de psychologie van de hereniging
’s Hertogenbosch : Geert Grote Genootschap, 1958. – 36 p. ; 19 cm. – (Jaargang 1958 – 4e kwartaal ; No. 708)
sign.: REL-6-7-SZE-1
Trefw.: religie, psychologie, katholicisme, kerk, moraal, sacramenten, eredienst, individualisme, geloofsbeginselen, wetenschap, kunst, monachisme

Talmage, J.E.
De Artikelen des Geloofs : van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste Dagen
? : ?, 1913. – ?.
sign.: REL-6-7-TAL-1
Trefw.: religie Christendom

Theunissen, W.P.
Ikonen
Den Haag : Servire, z.j. – 76.
sign.: REL-6-7-THE-3
Trefw.: religie Christendom

Tomlinson, I.C.
Twelve Years With Mary Baker Eddy : Recollections and experiences
Boston : Christ. Sc, 1945. – 227.
sign.: REL-6-7-TOM-1
Trefw.: religie Christendom

Vliet, R. van
Het manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde
Roland van Vliet. – Kampen : Kok, 1999. – 368. : ill.. ; 22 cm.. – noten, schema’s.
ISBN 9024289688
sign.: REL-6-7-VLIE-1
Trefw.: Mani, Manicheisme, christendom, Augustinus, erfzonde, predestinatie, reincarnatie, gnosis, antroposofie, kosmologie, antropologie, soterologie, eschatologie, dualisme, kwaad, Jezus Patibilis, vrije wil, liefde, Parakleet.

Woolman, J.
Dagboek van John Woolman den Kwaker
Adam : Kruyt, 1912. – 192.
sign.: REL-6-7-WOO-1
Trefw.: religie Christendom