TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-2 Annie Besant (Nederlands)

THE-2-2 Annie Besant (Nederlands)

Besant, A.
[Brief] aan de leden der T.V.
voorwoord A.J. Cnoop Koopmans ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereeniging Nederlandsche Afdeeling, 1912. – [2], 8 p. ; 28 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-100
Trefw.: theosofie, brieven (vorm), geschiedenis, Annie Besant, C.W. Leadbeater, rechtspraak

Aan de leden van de Theosophische Vereeniging. Deel I: Brief aan de leden van de Theosophische Vereeniging ; Deel II: Verklaring voor het rechterlijk comité voor juli 1894 gereed gemaakt ; Deel III: Verklaringen de feiten inhoudende
bericht Annie Besant, G.R.S. Mead ; [vert. uit het Engels]. – [Amsterdam] : [Theosofische Vereniging], 1895. – 101 p. ; 21 cm. – (Deel I, II en III)
sign.: THE-2-2-BESA-103

bericht Annie Besant, G.R.S. Mead ; [vert. uit het Engels]. – [Amsterdam] : [Theosofische Vereniging], 1895. – 101 p. ; 21 cm. – (Deel I, II en III)
sign.: THE-2-2-BESA-103a
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, brieven

Aan mijn broeders en zusters in Indië
z.pl. : z.u., 19XX. – 15 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-96
Trefw.: theosofie, politie, India

Aanzichten van den Christus
z.p. : z.u., 19XX. – 17 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-1 (D1)
Trefw.: theosofie, religie, Christus, orde van de Ster in het Oosten, gnosticisme

Als een mensch sterft zal hij dan opnieuw leven? : eene lezing, gehouden te Myddelton Hall, Islington, in mei 1904
Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 22 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e serie, no. 14)
sign.: THE-2-2-BESA-2a

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 22 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e serie, no. 14)
sign.: THE-2-2-BESA-2
Trefw.: theosofie, sterven, reïncarnatie, helderziendheid, leven na de dood

Avataras
door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., 19XX. – [4], 55 p. ; 35 cm.
Vert. van Avatâras. – 1899
sign.: THE-2-2-BESA-3c

A. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1947. – 123 p. ; 19 cm.
Vert. van Avatâras. – 1899
sign.: THE-2-2-BESA-3a

A. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1947. – 123 p. ; 19 cm.
Vert. van Avatâras. – 1899
sign.: THE-2-2-BESA-3

A. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1947. – 123 p. ; 19 cm.
Vert. van Avatâras. – 1899
sign.: THE-2-2-BESA-3b
Trefw.: theosofie, avataras

Onze beschaving op haar dode punt en de oplossing
Annie Besant ; [Vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Vereniging Amsterdan , 1947. – 165 p. ; 20 cm.
Civilization’s deadlocks and its keys
sign.: THE-2-2-BESA-7a
Trefw.: begin nieuw tijdperk, godsdienst, opvoeding,kunst, wetenschap, menselijke samenleving, broederschap

Dr Annie Besant ; Vertaler. – 2e dr. – Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Vereniging Amsterdan , 1947. – 165 p. ; 18 cm.
Civilization’s deadlocks and its keys
sign.: THE-2-2-BESA-7
Trefw.: begin nieuw tijdperk, godsdienst, opvoeding,kunst, wetenschap, menselijke samenleving, broederschap

Annie Besant ; [Vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Vereniging Amsterdan , 1925. – [4], 159. ; 20 cm.
Civilization’s deadlocks and its keys
sign.: THE-2-2-BESA-7b
Trefw.: begin nieuw tijdperk, godsdienst, opvoeding,kunst, wetenschap, menselijke samenleving, broederschap

De bestemming der volkeren : vervolg op oostersche en westersche levensidealen
door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door S.E.H.R.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 14 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-97

door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door S.E.H.R.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 14 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-97a
Trefw.: theosofie, evolutie, maatschappij, samenleving, goddelijk plan, logos, engelen, rassen, Ruslang, Japan

Bewijzen voor het bestaan der ziel
Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek, 8e serie ; No. 44)
sign.: THE-2-2-BESA-5 (D1)

vert. [uit het engels] door ED. F. W. Croese. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek, 8e serie ; No. 44)
sign.: THE-2-2-BESA-52

Amsterdam : theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek, 8e serie ; No. 44)
sign.: THE-2-2-BESA-5c

Amsterdam : theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek, 8e serie ; No. 44)
sign.: THE-2-2-BESA-5a

vert. [uit het engels] door ED. F. W. Croese. – Amsterdam : theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek, 8e serie ; No. 44)
sign.: THE-2-2-BESA-5b
Trefw.: theosofie ziel innerlijk leven

Het bouwen van den kosmos : en andere voordrachten gehouden op de achttiende jaarlijksche samenkomst der Theosofische Vereniging te Adyar, Madras, 27, 28, 29 en 30 december 1893
uit het Engelsch vertaald door Chr. J.S.. – geautoriseerde uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – VIII, 146 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-4a
Trefw.: theosofie, kosmos, geluid, vuur, yoga, verzinnebeelding

uit het Engelsch vertaald door Chr. J.S.. – geautoriseerde uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – VIII, 146 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-4
Trefw.: theosofie, kosmos, geluid, vuur, yoga, verzinnebeelding

uit het Engelsch vertaald door Chr. J.S.. – geautoriseerde uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – VIII, 146 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-4b
Trefw.: theosofie, kosmos, geluid, vuur, yoga, verzinnebeelding

uit het Engelsch vertaald door Chr. J.S.. – geautoriseerde uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – VIII, 146 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-4c
Trefw.: theosofie, kosmos, geluid, vuur, yoga, verzinnebeelding

Broederschap en oorlog
geauthoriseerde vertaling [uit het Engels] door A. Kerdijk. – 1-3e duizend. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 16 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-6b

geauthoriseerde vertaling [uit het Engels] door A. Kerdijk. – 1-3e duizend. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 16 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-6a

geauthoriseerde vertaling [uit het Engels] door A. Kerdijk. – 1-3e duizend. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 16 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-6
Trefw.: theosofie, oorlog, universele broederschap, evolutie, God, hierarchie, Groot-Brittannië, Duitsland, geboorte, Kerk, staat, maatschappij, sociale samenleving

Het Christendom
z.p : Semarang drukkerij en boekhandel H.A.Benjamins, 19XX. – 39 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-7

z.p : Semarang drukkerij en boekhandel H.A.Benjamins, 19XX. – 39 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-7a (D1)
Trefw.: theosofie Christendom

De Leer des harten
door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door K.W. v.d. G.H.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 64 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-27c

vert. door K.W. v.d. G.H.. – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1916. – 58 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-19a

vert. door K.W. v.d. G.H.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 64 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-19

door Annie Besant ; tweede, geheel herziene vertaling uit het Engelsch. – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1916. – 58 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-27a

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door K.W. v.d. G.H.. – Amsterdam : Uitgave van de theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 64 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-27

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door K.W. v.d. G.H.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 64 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-27b
Trefw.: meditaties hart leer, theosofie aforismen

De dood-en daarna?
door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 3e Hollandsche uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1906. – 119 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 3)
Oorspr. titel: Death, and after?
sign.: THE-2-2-BESA-8f

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 2e Hollandsche uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1898. – 104 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 3)
Oorspr. titel: Death, and after?
sign.: THE-2-2-BESA-8b

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 4e uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1921. – 73 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 3)
Oorspr. titel: Death, and after?
sign.: THE-2-2-BESA-8d

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 2e Hollandsche uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1898. – 104 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 3)
Oorspr. titel: Death, and after?
sign.: THE-2-2-BESA-8c

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 3e Hollandsche uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1906. – 119 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 3)
Oorspr. titel: Death, and after?
sign.: THE-2-2-BESA-8

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 3e Hollandsche uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1906. – 119 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 3)
Oorspr. titel: Death, and after?
sign.: THE-2-2-BESA-8

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 4e uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1921. – 73 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 3)
Oorspr. titel: Death, and after?
sign.: THE-2-2-BESA-8e
Trefw.: theosofie, dood, sterven, devachan, kamaloka, reïncarnatie

De drie paden (tot vereeniging met God) en Dharma : lezingen gehouden te Benares op de zesde en achtste jaarlijksche conventie van de Indische afdeeling der Theosofische Vereeniging 19, 20 en 21 October 1896 en 25, 26 en 27 Oct. 1898
voorwoord Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1912. – 156 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 16e serie, no. 91/93)
sign.: THE-2-2-BESA-6a
Trefw.: theosofie, bhagavad gita, drie paden, karma mârga, gnyâna mârga, bhakti mârga, dharma, verschillen, evolutie, goed en kwaad, religie, yoga, hindoeïsme

[Annie Besant] ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1912. – 156 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 16e serie, no. 91/93)
sign.: THE-2-2-BESA-9b
Trefw.: theosofie, bhagavad gita, drie paden, karma mârga, gnyâna mârga, bhakti mârga, dharma, verschillen, evolutie, goed en kwaad, religie, yoga, hindoeïsme

[Annie Besant] ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1912. – 156 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 16e serie, no. 91/93)
sign.: THE-2-2-BESA-9
Trefw.: theosofie, bhagavad gita, drie paden, karma mârga, gnyâna mârga, bhakti mârga, dharma, verschillen, evolutie, goed en kwaad, religie, yoga, hindoeïsme

[Annie Besant] ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1912. – 156 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 16e serie, no. 91/93)
sign.: THE-2-2-BESA-9a
Trefw.: theosofie, bhagavad gita, drie paden, karma mârga, gnyâna mârga, bhakti mârga, dharma, verschillen, evolutie, goed en kwaad, religie, yoga, hindoeïsme

voorwoord Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1912. – 156 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 16e serie, no. 91/93)
sign.: THE-2-2-BESA-6
Trefw.: theosofie, bhagavad gita, drie paden, karma mârga, gnyâna mârga, bhakti mârga, dharma, verschillen, evolutie, goed en kwaad, religie, yoga, hindoeïsme

voorwoord Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1912. – 156 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 16e serie, no. 91/93)
sign.: THE-2-2-BESA-6b
Trefw.: theosofie, bhagavad gita, drie paden, karma mârga, gnyâna mârga, bhakti mârga, dharma, verschillen, evolutie, goed en kwaad, religie, yoga, hindoeïsme

Eenige levensvraagstukken
door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1905. – 174 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-8

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1905. – 174 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-10

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1905. – 174 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-8a

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1905. – 174 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-10a

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1905. – 174 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-10b
Trefw.: levensvraagstukken theosofie

Het eeuwige Nu
Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschappij, 1927. – 26 p. ; 20 cm. – (Theosofische Studiebibliotheek ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-68a

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschappij, 1927. – 26 p. ; 20 cm. – (Theosofische Studiebibliotheek ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-68

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschappij, 1927. – 26 p. ; 20 cm. – (Theosofische Studiebibliotheek ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-5
Trefw.: theosofie tijd eeuwigheid

Esoterisch christendom : of de kleine mysteriën
door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door H.J. van Ginkel. – 3e herz. dr., (4de en 5de duizend). – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij “Gnosis”, 1926. – vii, 265 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Esoteric christianity : or the lesser mysteries. – London ; Benares : Theosophical Publishing Society, 1901
sign.: THE-2-2-BESA-11b

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door H.J. van Ginkel. – 3e herz. dr., (4de en 5de duizend). – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij “Gnosis”, 1926. – vii, 265 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Esoteric christianity : or the lesser mysteries. – London ; Benares : Theosophical Publishing Society, 1901
sign.: THE-2-2-BESA-11c

Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – xiii, 438 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Esoteric christianity : or the lesser mysteries. – London ; Benares : Theosophical Publishing Society, 1901. – bladwijzer.
sign.: THE-2-2-BESA-11

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door H.J. van Ginkel. – 2e herz. dr., (2de en 3de duizend). – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1912 . – vii, 265, [3]. ; 21 cm.. – bladwijzer, index.
sign.: THE-2-2-BESA-3a

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door H.J. van Ginkel. – 2e herz. dr., (2de en 3de duizend). – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1912. – vii, 265 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Esoteric christianity : or the lesser mysteries. – London ; Benares : Theosophical Publishing Society, 1901
sign.: THE-2-2-BESA-11a

uit het Engels vertaald door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – xvi, 438 p. ; 21 cm.. – bladwijzer, index.
sign.: THE-2-2-BESA-3

Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – xvi, 438 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: Esoteric christianity : or the lesser mysteries. – London ; Benares : Theosophical Publishing Society, 1901. – bladwijzer.
sign.: THE-2-2-BESA-11d

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door H.J. van Ginkel. – 2e herz. dr., (2de en 3de duizend). – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1912. – vii, 265 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Esoteric christianity : or the lesser mysteries. – London ; Benares : Theosophical Publishing Society, 1901
sign.: THE-2-2-BESA-11e
Trefw.: theosofie, esoterisch christendom, godsdienst, Christus, mythen, mystiek, zoenoffer, wederopstanding, hemelvaart, drieëenheid, gebed, vergeving zonden, sakramenten, openbaring

De evolutie der ziel : het doel van het leven
door Annie Besant ; stenogram en vertaling [uit het Engels] van J.J. Hallo. – 4e en 5e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 19 p. ; 17 cm.
Voordracht gehouden te Amsterdam, 8 September 1896
sign.: THE-2-2-BESA-13e
Trefw.: theosofie, evolutie, ziel, reïncarnatie, voordrachten

door Annie Besant ; stenogram en vertaling [uit het Engels] van J.J. Hallo. – 4e en 5e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 19 p. ; 17 cm.
Voordracht gehouden te Amsterdam, 8 September 1896
sign.: THE-2-2-BESA-13d
Trefw.: theosofie, evolutie, ziel, reïncarnatie, voordrachten

door A. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1896. – 19 p. ; 19 cm.
Voordracht gehouden te Amsterdam, 8 September 1896
sign.: THE-2-2-BESA-13a
Trefw.: theosofie, evolutie, ziel, reïncarnatie, voordrachten

door A. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1896. – 19 p. ; 19 cm.
Voordracht gehouden te Amsterdam, 8 September 1896
sign.: THE-2-2-BESA-13
Trefw.: theosofie, evolutie, ziel, reïncarnatie, voordrachten

door Annie Besant ; stenogram en vertaling [uit het Engels] van J.J. Hallo. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 16 p. ; 21 cm.
Voordracht gehouden te Amsterdam, 8 September 1896
sign.: THE-2-2-BESA-13b
Trefw.: theosofie, evolutie, ziel, reïncarnatie, voordrachten

door Annie Besant ; stenogram en vertaling [uit het Engels] van J.J. Hallo. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 16 p. ; 21 cm.
Voordracht gehouden te Amsterdam, 8 September 1896
sign.: THE-2-2-BESA-13c
Trefw.: theosofie, evolutie, ziel, reïncarnatie, voordrachten

Evolutie en ’s menschen bestemming
Verzameld uit Dr. Besants lezingen en geschriften door Mevr. Stevenson-Howell ; uit het Engels vertaald door Jhr.M. Mazel. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1925. – XV, 311 p. : foto landkaarten. ; 21 cm.. – lijst geraadpleegde boeken.
sign.: THE-2-2-BESA-9

door Annie Besant ; verzameld uit Dr. Besants lezingen en geschriften en inleiding door Olive Stevenson-Howell ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels] door M. Mazel. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Mij., 1925. – XIV, 311 p. ; 20 cm.
Oorspr. titel: Evolution and man’s destiny. – London : Theosophical Society in England, 1924
sign.: THE-2-2-BESA-12a

door Annie Besant ; verzameld uit Dr. Besants lezingen en geschriften en inleiding door Olive Stevenson-Howell ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels] door M. Mazel. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Mij., 1925. – XIV, 311 p. ; 20 cm.
Oorspr. titel: Evolution and man’s destiny. – London : Theosophical Society in England, 1924
sign.: THE-2-2-BESA-12c

door Annie Besant ; verzameld uit Dr. Besants lezingen en geschriften en inleiding door Olive Stevenson-Howell ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels] door M. Mazel. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Mij, 1935. – XV, 304 p. ; 20 cm.
Oorspr. titel: Evolution and man’s destiny. – London : Theosophical Society in England, 1924. – alphabetisch register.
sign.: THE-2-2-BESA-12

door Annie Besant ; verzameld uit Dr. Besants lezingen en geschriften en inleiding door Olive Stevenson-Howell ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels] door M. Mazel. – 2e dr. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Mij., 1935. – XV, 304 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: Evolution and man’s destiny. – London : Theosophical Society in England, 1924
sign.: THE-2-2-BESA-12b
Trefw.: theosofie, evolutie, grote plan, reïncarnatie, occulte hiërarchie, ras, gedachtekracht, wereld-leraar, godsdienst, meesters, pad

Gedachtekracht : hare beheersching en ontwikkeling
door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door H.J. v. Ginkel ; (geautoriseerde uitg.). – 3e-5e duizend. – Amsterdam ; Weltevreden : Theosofische Uitgevers-Maatschappij ; Theos. Boekhandel “Minerva”, 1920. – 135 p. ; 16 cm.
Vert. van: Thought-power : its control and culture. – London, Benares : Theosophical Publishing House, 1901
sign.: THE-2-2-BESA-17d

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door H.J. v. Ginkel ; (geautoriseerde uitg.). – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1912. – [8], 105 p. ; 21 cm.
Vert. van: Thought-power : its control and culture. – London, Benares : Theosophical Publishing House, 1901
sign.: THE-2-2-BESA-17b

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – [10], 167 p. ; 21 cm.
Vert. van: Thought-power : its control and culture. – London, Benares : Theosophical Publishing House, 1901. – bladwijzer.
sign.: THE-2-2-BESA-17

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door H.J. v. Ginkel ; (geautoriseerde uitg.). – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1912. – [8], 105 p. ; 21 cm.
Vert. van: Thought-power : its control and culture. – London, Benares : Theosophical Publishing House, 1901
sign.: THE-2-2-BESA-17a

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door H.J. v. Ginkel ; (geautoriseerde uitg.). – 3e-5e duizend. – Amsterdam ; Weltevreden : Theosofische Uitgevers-Maatschappij ; Theos. Boekhandel “Minerva”, 1920. – 135 p. ; 16 cm.
Vert. van: Thought-power : its control and culture. – London, Benares : Theosophical Publishing House, 1901
sign.: THE-2-2-BESA-17c

[uit het Engelsch] door H.J. van Ginkel . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1904. – [8], 167 p . ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-29
Trefw.: theosofie, begoocheling, geheugen, denken, gedachtekracht

Gedachtekracht : hare beheersing en ontwikkeling
door Annie Besant ; uit het Engels vert. door H.J. van Ginkel (geautoriseerde uitg.). – 6e-7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, [1925]. – 103 p. ; 20 cm.
Vert. van: Thought-power : its control and culture. – London, Benares : Theosophical Publishing House, 1901
sign.: THE-2-2-BESA-17f

door Annie Besant ; uit het Engels vert. door H.J. van Ginkel (geautoriseerde uitg.). – 6e-7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, [1925]. – 103 p. ; 20 cm.
Vert. van: Thought-power : its control and culture. – London, Benares : Theosophical Publishing House, 1901
sign.: THE-2-2-BESA-17e
Trefw.: theosofie, begoocheling, geheugen, denken, gedachtekracht

Geestelijk leven voor den mensch in de wereld : voordracht door Annie Besant in den City Temple te Londen gehouden op donderdag 10 october 1907
door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door A.H.R.. – z.p. : z.u., 1907. – 8 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-93a
Trefw.: theosofie, geestelijk leven, voordrachten

door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door A.H.R.. – 3e en 4e duizend. – z.p. : z.u., 1907. – 8 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-93b
Trefw.: theosofie, geestelijk leven, voordrachten

door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door A.H.R.. – z.p. : z.u., 1907. – 8 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-93
Trefw.: theosofie, geestelijk leven, voordrachten

Gemeenschap tussen verschillende werelden
Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 43 P. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie no. 65)
sign.: THE-2-2-BESA-14

[Uit het Engels] door C. S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1910. – 43 p . ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie no. 65)
sign.: THE-2-2-BESA-11

Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 43 P. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie no. 65)
sign.: THE-2-2-BESA-14b

Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 43 P. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie no. 65)
sign.: THE-2-2-BESA-14a (D1)

[Uit het Engels] C. S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1910. – 43 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie no. 65)
sign.: THE-2-2-BESA-11a

[vert. uit het uit het Engels] door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1910. – 43 P. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie no. 65)
sign.: THE-2-2-BESA-11b
Trefw.: theosofie, bewustzijn, lichamen, gebieden, werelden, trillingen, evolutie, meester, Blavatksy, gedachtevorm, Theosofische Verenigingsamenleving

De grondleringen der theosofie
door Annie Besant. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd., [ca.1950]. – 38 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-15a

door Annie Besant. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd., [ca.1950]. – 38 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-15c

door Annie Besant. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd., [ca.1950]. – 38 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-15b

Annie Besant e. a.. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd., 19XX. – 39 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-12

door Annie Besant. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd., [ca.1950]. – 38 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-15
Trefw.: theosofie, dood, reïncarnatie (p. 17-21), vorige levens, karma, broederschap, Theosofische Vereninging, grondleringen

Het grote visioen
Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1947. – 204 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-16b

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1947. – 204 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-16

verzameld uit de werken van Annie Besant door G.S. Arundale. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische vereniging, 1947. – 204 p. : foto. ; 20 cm.
The great vision- Annie Besant’s plan for the new world
sign.: THE-2-2-BESA-13

verzameld uit de werken van Annie Besant door G.S. Arundale. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische vereniging, 1947. – 204 p. : foto. ; 20 cm.
The great vision- Annie Besant’s plan for the new world
sign.: THE-2-2-BESA-13a

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1947. – 204 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-16a
Trefw.: idealisme visioen theosofie

Helena Petrovna Blavatsky en de meesters der wijsheid : verhandeling No. 1 der Loge H.P.B.
vert. [uit het Engels] door D. Bekouw. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 90 [6] p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 6e serie, No. 31/32)
sign.: THE-2-2-BESA-14
Trefw.: theosofie, meesters, Blavatsky, mahatma-brieven, mahatma’s, geschiedenis, Theosofische Vereniging, Coulomb, Hume, Hodgson

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door D. Bekouw. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 90, (6) p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 6e serie, No. 31/32)
sign.: THE-2-2-BESA-18b
Trefw.: theosofie, meesters, Blavatsky, mahatma-brieven, mahatma’s, geschiedenis, Theosofische Vereniging, Coulomb, Hume, Hodgson

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door D. Bekouw. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 90, (6) p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 6e serie, No. 31/32)
sign.: THE-2-2-BESA-18a
Trefw.: theosofie, meesters, Blavatsky, mahatma-brieven, mahatma’s, geschiedenis, Theosofische Vereniging, Coulomb, Hume, Hodgson

vert. [uit het Engels] door D. Bekouw. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 90 [6] p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 6e serie, No. 31/32)
sign.: THE-2-2-BESA-14b
Trefw.: theosofie, meesters, Blavatsky, mahatma-brieven, mahatma’s, geschiedenis, Theosofische Vereniging, Coulomb, Hume, Hodgson

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door D. Bekouw. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 90, (6) p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 6e serie, No. 31/32)
sign.: THE-2-2-BESA-18
Trefw.: theosofie, meesters, Blavatsky, mahatma-brieven, mahatma’s, geschiedenis, Theosofische Vereniging, Coulomb, Hume, Hodgson

vert. [uit het Engels] door D. Bekouw. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 90 [6] p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 6e serie, No. 31/32)
sign.: THE-2-2-BESA-14a
Trefw.: theosofie, meesters, Blavatsky, mahatma-brieven, mahatma’s, geschiedenis, Theosofische Vereniging, Coulomb, Hume, Hodgson

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door D. Bekouw. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 90, (6) p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 6e serie, No. 31/32)
sign.: THE-2-2-BESA-18c
Trefw.: theosofie, meesters, Blavatsky, mahatma-brieven, mahatma’s, geschiedenis, Theosofische Vereniging, Coulomb, Hume, Hodgson

In den buitenhof
uit het Engelsch vert. door J.W. Boissevain. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – [4], 196 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-15

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door J.W. Boissevain. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1927. – 134 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-19d

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door J.W. Boissevain. – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 127 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-19b

uit het engelsch vertaald door J.W. Boissevain. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische uitgeverszaak “Gnosis”, 1927. – 134 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-15a

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door J.W. Boissevain. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1927. – 134 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-19c

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door J.W. Boissevain. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 196 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-19

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door J.W. Boissevain. – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 127 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-19a
Trefw.: theosofie, loutering, gedachtebeheersing, karakter, geestelijke alchemie, drempel, evolutie, ontplooiing, groei, ontwikkeling, inwijding, pad, leerlingschap, bewustwording

Een inleiding tot yoga
vier lezingen gehouden op de twee en dertigste jaarlijksche bijeenkomst der Theosofische Vereniging te Benares op 27, 28, 29 en 30 december 1907 door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J.H.R.. – geautoriseerde uitgave, 2e druk. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1938. – 96 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-20a
Trefw.: theosofie, religie, yoga, inleidingen, wetenschap, praktische yoga, heelal, bewustzijn, zelfontplooiing, denkvermogen, samadhi, yoga sutra’s van Patanjali, literatuur, God, filosofie, verstandslichamen, zelf, methoden, zedelijkheid, meditatie, mantra’s, loutering

uit het Engelsch vertaald door A. J. J. H. R.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – [8] 148 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-10
Trefw.: theosofie, religie, yoga, inleidingen, wetenschap, praktische yoga, heelal, bewustzijn, zelfontplooiing, denkvermogen, samadhi, yoga sutra’s van Patanjali, literatuur, God, filosofie, verstandslichamen, zelf, methoden, zedelijkheid, meditatie, mantra’s, loutering

uit het Engelsch vertaald door A. J. J. H. R.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – [8] 148 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-10a
Trefw.: theosofie, religie, yoga, inleidingen, wetenschap, praktische yoga, heelal, bewustzijn, zelfontplooiing, denkvermogen, samadhi, yoga sutra’s van Patanjali, literatuur, God, filosofie, verstandslichamen, zelf, methoden, zedelijkheid, meditatie, mantra’s, loutering

vier lezingen gehouden op de twee en dertigste jaarlijksche bijeenkomst der Theosofische Vereniging te Benares op 27, 28, 29 en 30 december 1907 door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J.H.R.. – geautoriseerde uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1909. – 148 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-20
Trefw.: theosofie, religie, yoga, inleidingen, wetenschap, praktische yoga, heelal, bewustzijn, zelfontplooiing, denkvermogen, samadhi, yoga sutra’s van Patanjali, literatuur, God, filosofie, verstandslichamen, zelf, methoden, zedelijkheid, meditatie, mantra’s, loutering

De innerlijke betekenis van het logewerk : Een loge der Theosofische Vereniging ; De verborgen zijde van loge-bijeenkomsten ; Gij, de theosofie en de Theosofische Vereniging
Annie Besant ; C.W. Leadbeater ; G.S. Arundale ; [vert. uit het Engels]. – [Amsterdam] : Theosofische Vereniging, 1947. – 27 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-21
Trefw.: theosofie, logewerk, loges, bijeenkomsten, Theosofische Vereniging

Annie Besant ; C.W. Leadbeater ; G.S. Arundale ; [vert. uit het Engels]. – [Amsterdam] : Theosofische Vereniging, 1947. – 27 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-21a
Trefw.: theosofie, logewerk, loges, bijeenkomsten, Theosofische Vereniging

Annie Besant ; C.W. Leadbeater ; G.S. Arundale ; [vert. uit het Engels]. – [Amsterdam] : Theosofische Vereniging, 1947. – 27 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-21b
Trefw.: theosofie, logewerk, loges, bijeenkomsten, Theosofische Vereniging

De innerlijke regeering der wereld
Amsterdam : Theosophische Vereeniging, 19XX. – 53 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-22a

Amsterdam : Theosophische Vereeniging, 19XX. – 53 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-22

Amsterdam : Theosophische Vereeniging, 19XX. – 53 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-22b

M. W.. – Amsterdam : Theosophische Vereeniging, 19XX. – 53 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-16

M. W.. – Amsterdam : Theosophische Vereeniging, 19XX. – 53 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-16a
Trefw.: theosofie meesters innerlijk bestuur wiite broederschap hierarchie evolutie mens geestelijke groei

Is de theosofie anti-christelijk?
eene uiteenzetting door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door J. van Wolzogen-Kühr. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 39 p. ; 20 cm.
Vert. van: Is theosophy anti-christian? – Chicago, Illinois : Theosophical Book Concern, 1904
sign.: THE-2-2-BESA-24a
Trefw.: theosofie, christendom, kritieken

eene uiteenzetting door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door J. van Wolzogen-Kühr. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 39 p. ; 20 cm.
Vert. van: Is theosophy anti-christian? – Chicago, Illinois : Theosophical Book Concern, 1904
sign.: THE-2-2-BESA-24
Trefw.: theosofie, christendom, kritieken

eene uiteenzetting door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door J. van Wolzogen-Kühr. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 39 p. ; 20 cm.
Vert. van: Is theosophy anti-christian? – Chicago, Illinois : Theosophical Book Concern, 1904
sign.: THE-2-2-BESA-24b
Trefw.: theosofie, christendom, kritieken

De Islam
voorw. W.D.K. ; vert. W.D.K.. – 2e dr. – Weltevreden : Andersen, 1913. – 44 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-23a (D1)

voorw. W.D.K. ; vert. W.D.K.. – 2e dr. – Weltevreden : Andersen, 1913. – 44 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-23b

voorw. W.D.K. ; vert. W.D.K.. – 2e dr. – Weltevreden : Andersen, 1913. – 44 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-23
Trefw.: theosofie Islam

Karma
3e uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – 94 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; no. 4)
sign.: THE-2-2-BESA-25a

vierde herziene duizend, tweede uitg.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1916. – 64 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; no. 4)
sign.: THE-2-2-BESA-25d

2e uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1899. – 85 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; no. 4)
sign.: THE-2-2-BESA-25b
Trefw.: theosofie, karma

A.Besant ; Johan van Manen. – 2de Eng. ed; 3de Nederlandse ed. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 93 p. ; 19 cm.
Karma
sign.: THE-2-2-BESA-21a

A.Besant ; Johan van Manen. – 2e Hollandse uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1899. – 85 p. ; 20 cm.
Karma
sign.: THE-2-2-BESA-21

2e uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1899. – 85 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; no. 4)
sign.: THE-2-2-BESA-25
Trefw.: theosofie, karma

Komende stoffelijke veranderingende Groei van een wereld-fgodsdienstde Komst van een wereld leraarMaatschappelijke vraagstukken: Zelfopoffering of revolutieGodsdienstige vraagstukken: dogmatiek of mystiekde Wording van een wereld-godsdienst
z.p. : z.u., ?. – 91.
sign.: THE-2-2-BES-260

Komende veranderingen, veranderende toestanden, de veranderende wereld
A.Besant. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – [6], 236 p. ; 24 cm.
The changing world
sign.: THE-2-2-BESA-20a
Trefw.: Godsdiensten, wetenschappen, kunst, maatschappij, broederschap, Christus, bewustzijn, sacrament, vrijmetselaren, reïncarnatie, Jezus, inwijsingen, mysteriën, Hermes, evolutie,

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – [6], 236 p. ; 24 cm.
The changing world
sign.: THE-2-2-BESA-20
Trefw.: Godsdiensten, wetenschappen, kunst, maatschappij, broederschap, Christus, bewustzijn, sacrament, vrijmetselaren, reïncarnatie, Jezus, inwijsingen, mysteriën, Hermes, evolutie,

Kort begrip der theosofie
door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch . – 6e-10e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 16 p. ; 23 cm.. – aanhangsel ; catalogus van Hollandsche uitgaven.
sign.: THE-2-2-BESA-26e
Trefw.: theosofie, inleidingen, beginselen, gebieden, reïncarnatie, karma, broederschap, Theosofische Vereniging, geschiedenis

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1899. – 30 p. ; 20 cm.. – boeken over theosofie.
sign.: THE-2-2-BESA-26c
Trefw.: theosofie, inleidingen, beginselen, gebieden, reïncarnatie, karma, broederschap, Theosofische Vereniging, geschiedenis

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch. – 4e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1903. – 29 p. ; 20 cm.. – aanhangsel.
sign.: THE-2-2-BESA-26d
Trefw.: theosofie, inleidingen, beginselen, gebieden, reïncarnatie, karma, broederschap, Theosofische Vereniging, geschiedenis

door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – Blavatskypark Weltevreden : Theosofische Boekhandel Minerva, 19XX. – 24 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-26g
Trefw.: theosofie, inleidingen, beginselen, gebieden, reïncarnatie, karma, broederschap, Theosofische Vereniging, geschiedenis

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1899. – 30 p. ; 20 cm.. – boeken over theosofie.
sign.: THE-2-2-BESA-26b
Trefw.: theosofie, inleidingen, beginselen, gebieden, reïncarnatie, karma, broederschap, Theosofische Vereniging, geschiedenis

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch . – 6e-10e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 16 p. ; 23 cm.. – aanhangsel ; catalogus van Hollandsche uitgaven.
sign.: THE-2-2-BESA-26f
Trefw.: theosofie, inleidingen, beginselen, gebieden, reïncarnatie, karma, broederschap, Theosofische Vereniging, geschiedenis

door A. Besant. – Blavatskypark Weltevreden : Theosofische Boekhandel, 19XX. – 24 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-26g
Trefw.: theosofie, inleidingen, beginselen, gebieden, reïncarnatie, karma, broederschap, Theosofische Vereniging, geschiedenis

Kort begrip der theosophie
door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – Nieuwer-Amstel : Nederlandsche Theosofische Vereeniging, [1896]. – 28 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-26a
Trefw.: theosofie, inleidingen, beginselen, gebieden, reïncarnatie, karma, broederschap, Theosofische Vereniging, geschiedenis

door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – Arnhem : Karel F. Missett, [189X]. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-26
Trefw.: theosofie, inleidingen, beginselen, gebieden, reïncarnatie, karma, broederschap, Theosofische Vereniging, geschiedenis

Het levensraadsel : en hoe de theosofie dit oplost
door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.-M. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 123 p. ; 17 cm.
Vert. van: The riddle of life, and how theosophy answers it. – London : Theosophical Publishing House, 1911
sign.: THE-2-2-BESA-28d
Trefw.: theosofie, zonnestelsel, werelden, sterfelijke lichamen, onsterfelijkheid, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, vorige levens, liefde, haat, karma, koord, gedachtekracht, Pad, broeders

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.-M. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 50 p. ; 17 cm.
Vert. van: The riddle of life, and how theosophy answers it. – London : Theosophical Publishing House, 1911
sign.: THE-2-2-BESA-28a
Trefw.: theosofie, zonnestelsel, werelden, sterfelijke lichamen, onsterfelijkheid, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, vorige levens, liefde, haat, karma, koord, gedachtekracht, Pad, broeders

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.-M. – 3e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1947. – 61p. ; 16 cm.
Vert. van: The riddle of life, and how theosophy answers it. – London : Theosophical Publishing House, 1911
sign.: THE-2-2-BESA-28e
Trefw.: theosofie, zonnestelsel, werelden, sterfelijke lichamen, onsterfelijkheid, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, vorige levens, liefde, haat, karma, koord, gedachtekracht, Pad, broeders

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.-M. – Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Vereniging , 1947. – 61 p. ; 16 cm.
Vert. van: The riddle of life, and how theosophy answers it. – London : Theosophical Publishing House, 1911
sign.: THE-2-2-BESA-18a
Trefw.: theosofie, zonnestelsel, werelden, sterfelijke lichamen, onsterfelijkheid, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, vorige levens, liefde, haat, karma, koord, gedachtekracht, Pad, broeders

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.-M. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1918. – 52 p. ; 17 cm.
Vert. van: The riddle of life, and how theosophy answers it. – London : Theosophical Publishing House, 1911
sign.: THE-2-2-BESA-28f
Trefw.: theosofie, zonnestelsel, werelden, sterfelijke lichamen, onsterfelijkheid, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, vorige levens, liefde, haat, karma, koord, gedachtekracht, Pad, broeders

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.-M. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 19XX. – 52 p. ; 17 cm.
Vert. van: The riddle of life, and how theosophy answers it. – London : Theosophical Publishing House, 1911
sign.: THE-2-2-BESA-28c (D1)
Trefw.: theosofie, zonnestelsel, werelden, sterfelijke lichamen, onsterfelijkheid, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, vorige levens, liefde, haat, karma, koord, gedachtekracht, Pad, broeders

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.-M. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1918. – 52 p. ; 17 cm.
Vert. van: The riddle of life, and how theosophy answers it. – London : Theosophical Publishing House, 1911
sign.: THE-2-2-BESA-28b
Trefw.: theosofie, zonnestelsel, werelden, sterfelijke lichamen, onsterfelijkheid, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, vorige levens, liefde, haat, karma, koord, gedachtekracht, Pad, broeders

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.-M. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 50 p. : ill. ; 18 cm.
Vert. van: The riddle of life, and how theosophy answers it. – London : Theosophical Publishing House, 1911
sign.: THE-2-2-BESA-18
Trefw.: theosofie, zonnestelsel, werelden, sterfelijke lichamen, onsterfelijkheid, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, vorige levens, liefde, haat, karma, koord, gedachtekracht, Pad, broeders

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.-M. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 50 p. ; 18 cm.
Vert. van: The riddle of life, and how theosophy answers it. – London : Theosophical Publishing House, 1911
sign.: THE-2-2-BESA-28
Trefw.: theosofie, zonnestelsel, werelden, sterfelijke lichamen, onsterfelijkheid, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, vorige levens, liefde, haat, karma, koord, gedachtekracht, Pad, broeders

Levenstoestanden na den dood
voordracht van Annie Besant ; [vert. uit het Engels J.J. Hallo]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1898. – 32 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-29
Trefw.: theosofie, leven na de dood, ziel, reïncarnatie

voordracht van Annie Besant ; [vert. uit het Engels J.J. Hallo]. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 27 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-29a
Trefw.: theosofie, leven na de dood, ziel, reïncarnatie

Lezingen over politieke wetenschap [lezingen over staatswetenschap]
Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Mij., 19XX. – XXVIII, 163 p. ; 25 cm.. – index, bibliografie.
sign.: THE-2-2-BESA-30b
Trefw.: theosofie, politiek, evolutie van de staat, gezin, ras, oosten, kasten, slavernij, opvoeding, westen, leenstelsel, regering, individualisme, vormen

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Mij., 19XX. – XXVIII, 163 p. ; 25 cm.. – index, bibliografie.
sign.: THE-2-2-BESA-30a
Trefw.: theosofie, politiek, evolutie van de staat, gezin, ras, oosten, kasten, slavernij, opvoeding, westen, leenstelsel, regering, individualisme, vormen

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Mij., 19XX. – XXVIII, 163 p. ; 25 cm.. – index, bibliografie.
sign.: THE-2-2-BESA-30
Trefw.: theosofie, politiek, evolutie van de staat, gezin, ras, oosten, kasten, slavernij, opvoeding, westen, leenstelsel, regering, individualisme, vormen

Lezingen te londen : gehouden in juni en juli 1907
door Annie Besant. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 181 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-31a

uit het Engels vertaald door D. Bekouw. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – [4], 181, [3] p. ; 20 cm. – (6e serie no 33/36)
sign.: THE-2-2-BESA-17a

door Annie Besant. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 181 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-31

uit het Engels vertaald door D. Bekouw. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – [4], 181, [3] p . ; 20 cm. – (6e serie no 33/36)
sign.: THE-2-2-BESA-17
Trefw.: theosofie lezingen

Het licht van de ster : toespraak tot leden van de orde van “De ster in het oosten” : toespraak tot leden van de orde van “De ster in he
door Annie Besant ; [vert. uit het Engels door B.W.]. – overgenomen uit: “The Herald of the Star”, Oct. 1919. – Utrecht : Drukkerij Frieda, 1919. – 12 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-104
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, wereldleraar, messias-verwachting, J. Krishnamurti, religie

Een loge van de Theosofische Vereeniging : de onzichtbare zijde van loge-bijeenkomsten
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 19XX. – 15 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-94
Trefw.: theosofie, loges, theosofische vereniging

De meest gevaarlijke secte
Weltevreden : Indonesische Drukkerij, 1921. – 61 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-33
Trefw.: sekte theosofie occultisme

De meesters als feiten en idealen
eene voordracht door Annie Besant gehouden te London in de St. James’s Hall, 27 april 1895, onder voorzitting van den heer A.P. Sinnett ; uit het Engelsch vert. door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1899. – 44 p. ; 20 cm.
Vert. van: The masters as facts and ideals : a lecture delivered in St. James’s Hall, April 27th, 1895, A.P. Sinnett, Esq. in the chair. – London : Women’s Printing Society, 1895. – aanhangsel.
sign.: THE-2-2-BESA-32b
Trefw.: theosofie, meesters, adepten, oudere broeders, mahatma’s, De Geheime Leer, leringen

eene voordracht door Annie Besant gehouden te London in de St. James’s Hall, 27 april 1895, onder voorzitting van den heer A.P. Sinnett ; uit het Engelsch vert. door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1899. – 46 p. ; 21 cm.
Vert. van: The masters as facts and ideals : a lecture delivered in St. James’s Hall, April 27th, 1895, A.P. Sinnett, Esq. in the chair. – London : Women’s Printing Society, 1895. – aanhangsel.
sign.: THE-2-2-BESA-32a
Trefw.: theosofie, meesters, adepten, oudere broeders, mahatma’s, De Geheime Leer, leringen

eene voordracht door Annie Besant gehouden te London in de St. James’s Hall, 27 april 1895, onder voorzitting van den heer A.P. Sinnett ; uit het Engelsch vert. door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1899. – 44 p. ; 20 cm.
Vert. van: The masters as facts and ideals : a lecture delivered in St. James’s Hall, April 27th, 1895, A.P. Sinnett, Esq. in the chair. – London : Women’s Printing Society, 1895. – aanhangsel.
sign.: THE-2-2-BESA-32
Trefw.: theosofie, meesters, adepten, oudere broeders, mahatma’s, De Geheime Leer, leringen

De mensch en zijn lichamen
door Annie Besant ; vertaald uit het Engelsch door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1900. – 132 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 7) . – aanhangsel.
sign.: THE-2-2-BESA-34a
Trefw.: theosofie, mens, lichamen, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, aura’s

vert. [uit het Engels] door Johan van Manen, L.T.V.. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – [6], 145 p. ; 15 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 7)
sign.: THE-2-2-BESA-23
Trefw.: bewustzijn, voertuigen, zelf, stoffelijk lichaam, sthûla sharîra, lingua sharîra, etherisch dubbel, ether, hatha yogî’s, kâma, begeerte aard, slapen, dromen, astraallichaam, verstandslichamen, manas, buddhi, turîya gebied, ahamkâra, arûpa-wereld

geautoriseerde vertaling uit het Engelsch door Johan van Manen. – 3e, herziene, duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1916. – 132 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 7)
sign.: THE-2-2-BESA-34b
Trefw.: theosofie, mens, lichamen, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, aura’s

vert. [uit het Engels] door Johan van Manen, L.T.V.. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – [6], 145 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 7)
sign.: THE-2-2-BESA-23a
Trefw.: bewustzijn, voertuigen, zelf, stoffelijk lichaam, sthûla sharîra, lingua sharîra, etherisch dubbel, ether, hatha yogî’s, kâma, begeerte aard, slapen, dromen, astraallichaam, verstandslichamen, manas, buddhi, turîya gebied, ahamkâra, arûpa-wereld

vertaald uit het Engelsch door Johan van Manen. – 2e druk. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 145 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 7)
sign.: THE-2-2-BESA-34d
Trefw.: theosofie, mens, lichamen, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, aura’s

vertaald uit het Engelsch door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1900. – 132 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 7)
sign.: THE-2-2-BESA-34
Trefw.: theosofie, mens, lichamen, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, aura’s

geautoriseerde vertaling uit het Engelsch door Johan van Manen. – 3e, herziene, duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1916. – 132 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 7)
sign.: THE-2-2-BESA-34c
Trefw.: theosofie, mens, lichamen, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, aura’s

Morgengedachten
door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – typoscript. – z.p. : z.u., 19XX. – 24 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-35
Trefw.: theosofie, gedichten

Morgengedachten voor het geheele jaar
verzameld door een bestudeerder van de geschriften van Dr. Annie Besant ; [uit het Engels]. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1925. – 55 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-24a

verz. door een studeerende uit de geschriften van Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 56 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-35d

verzameld door een bestudeerder van de geschriften van Dr. Annie Besant ; [uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 55 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-24

verz. door een studeerende uit de geschriften van Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1925. – 55 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-35f

verz. door een studeerende uit de geschriften van Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 56 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-35c

verz. door een studeerende uit de geschriften van Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 56 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-35a

verz. door een studeerende uit de geschriften van Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 56 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-35b

verz. door een studeerende uit de geschriften van Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1925. – 55 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-35e
Trefw.: theosofie

De naaste toekomst
geauthoriseerde uitg., 4-7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1915. – 16, 15, 15, 16, 14, 15 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-38b

[vert. uit het Engels]. – geauthoriseerde uitg., 4-7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1915. – [4], 93 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-30a

[vert. uit het Engels]. – geauthoriseerde uitg., 4-7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1915. – [4], 93 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-30

geauthoriseerde uitg., 4-7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 93 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-38a

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1915. – 16, 15, 15, 16, 14, 15 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-38c

geauthoriseerde uitg., 4-7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 93 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-38
Trefw.: theosofie, toekomst, wereldleraar, mystiek

De noodzakelijkheid van het bestaan van reïncarnatie
[door Annie Besant ; voorw. A.L. Lilley] ; [uit het Engelsch vert. door C.A.H. von Wolzogen-Kühr]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 32 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 9)
Vert. van: The necessity for reincarnation. – Adyar, India : The Theosophical Publishing House, 1920
sign.: THE-2-2-BESA-55
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, noodzakelijkheid

[door Annie Besant ; voorw. A.L. Lilley] ; [uit het Engelsch vert. door C.A.H. von Wolzogen-Kühr]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 32 p. ; 19 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 9)
Vert. van: The necessity for reincarnation. – Adyar, India : The Theosophical Publishing House, 1920
sign.: THE-2-2-BESA-37
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, noodzakelijkheid

[door Annie Besant ; voorw. A.L. Lilley] ; [uit het Engelsch vert. door C.A.H. von Wolzogen-Kühr]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 32 p. ; 19 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 9)
Vert. van: The necessity for reincarnation. – Adyar, India : The Theosophical Publishing House, 1920
sign.: THE-2-2-BESA-37a
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, noodzakelijkheid

[door Annie Besant ; voorw. A.L. Lilley] ; [uit het Engelsch vert. door C.A.H. von Wolzogen-Kühr]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 32 p. ; 19 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 9)
Vert. van: The necessity for reincarnation. – Adyar, India : The Theosophical Publishing House, 1920
sign.: THE-2-2-BESA-37b
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, noodzakelijkheid

Het nut van het kwaad
vert. [uit het Engels] door H. J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1911. – 38 p . ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek 15e serie ; No. 78)
sign.: THE-2-2-BESA-22

Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door H. J. van Ginkel. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 38 cm. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 78)
sign.: THE-2-2-BESA-40

Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door H. J. van Ginkel. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 38 cm. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 78)
sign.: THE-2-2-BESA-40a

Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door H. J. van Ginkel. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 38 cm. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 78)
sign.: THE-2-2-BESA-40b (D1)
Trefw.: theosofie, mysteriën, goed en kwaad, oorsprong, karma, manifestaties, goddelijk leven, zonde

Een occult inzicht in opvoeding : eene causerie voor studeerenden
door A. Besant ; vert. uit The Herald of the Star, mei 1917. – z.p. : z.u., 1928. – 8 p. ; 24 cn. – (Mededeeling ; No. 15, juni 1928)
sign.: THE-2-2-BESA-106
Trefw.: theosofie, occultisme, opvoeding, werelduniversiteit

Okkultisme, semi-okkultisme en pseudo-okkultisme
Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1910. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 66 ; 11e serie)
sign.: THE-2-2-BESA-41

uit het engelsch vertaald door A. W.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1910. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie; no.66)
sign.: THE-2-2-BESA-25

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1910. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 66 ; 11e serie)
sign.: THE-2-2-BESA-41b (D1)

uit het engelsch vertaald door A. W.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1910. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie; no.66)
sign.: THE-2-2-BESA-25a

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1910. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 66 ; 11 e serie)
sign.: THE-2-2-BESA-41a
Trefw.: occultisme

De ontwikkeling van leven en vorm : vier lezingen gehouden te Adyar, Madras 1898
naar de 3e Engelsche uitgave vertaald door J.G.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – [4], 168 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 15e Serie, No. 88/90)
sign.: THE-2-2-BESA-39b
Trefw.: theosofie, oude en moderne wetenschap, goden, evolutie van leven, onsterfelijkheid, reïncarnatie, evolutie van vorm, cyclussen

vert. [uit het engels] door J.G.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1912. – [4], 168 . ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 15 serie, No. 88/90)
sign.: THE-2-2-BESA-33
Trefw.: theosofie, oude en moderne wetenschap, goden, evolutie van leven, onsterfelijkheid, reïncarnatie, evolutie van vorm, cyclussen

naar de 3e Engelsche uitgave vertaald door J.G.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – [4], 168 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 15e Serie, No. 88/90)
sign.: THE-2-2-BESA-39
Trefw.: theosofie, oude en moderne wetenschap, goden, evolutie van leven, onsterfelijkheid, reïncarnatie, evolutie van vorm, cyclussen

naar de 3e Engelsche uitgave vertaald door J.G.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – [4], 168 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 15e Serie, No. 88/90)
sign.: THE-2-2-BESA-39a
Trefw.: theosofie, oude en moderne wetenschap, goden, evolutie van leven, onsterfelijkheid, reïncarnatie, evolutie van vorm, cyclussen

vert. [uit het engels] door J.G.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1912. – [4], 168 . ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 15 serie, No. 88/90)
sign.: THE-2-2-BESA-33a
Trefw.: theosofie, oude en moderne wetenschap, goden, evolutie van leven, onsterfelijkheid, reïncarnatie, evolutie van vorm, cyclussen

Onze beschaving op haar doode punt en de oplossing : vijf lezingen gehouden te London in juni 1924
Annie Besant. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschapp, 1925. – 159 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-42

Annie Besant. – 2e dr. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschapp, 1947. – 165 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-42b

Annie Besant. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschapp, 1925. – 159 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-42a

Annie Besant. – 2e dr. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschapp, 1947. – 165 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-42c
Trefw.: theosofie, beschaving, godsdienst, opvoeding, wetenschap, kunst, menselijke maatschappij, staat, politiek, evolutie, groei

Het oord des vredes
door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door J.A.A. Bakker. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1901. – 23 p. ; 13 cm.
Vert. van: The place of peace. – London : Theosophical Publishing Society, 1892 ; New York : The Path
sign.: THE-2-2-BESA-43

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door J.A.A. Bakker. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1901. – 23 p. ; 13 cm.
Vert. van: The place of peace. – London : Theosophical Publishing Society, 1892 ; New York : The Path
sign.: THE-2-2-BESA-43a

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door J.A.A. Bakker. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1901. – 23 p. ; 13 cm.
Vert. van: The place of peace. – London : Theosophical Publishing Society, 1892 ; New York : The Path
sign.: THE-2-2-BESA-43b
Trefw.: theosofie

Oostersche en westersche levens=idealen
door Annie Besant ; J.C.v.d.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-99

door Annie Besant ; J.C.v.d.B.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-99a
Trefw.: theosofie

Openbare voordrachten in Nederland gehouden in 1912 : de waarde van het leven-na-de-dood: voordracht gehouden te Amsterdam (p. 1-9); gedachte als scheppende kracht: voordracht gehouden te ‘s-Gravenhage (p. 10-21); hoe wij ons lot scheppen: voordracht gehouden te Utrecht (p. 22-35); de waarde der theosofie voor het christendom: voordracht gehouden te Rotterdam (p. 36-48)
1e duizend. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1912. – 48 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-44
Trefw.: theosofie, leven na de dood, gedachtekracht, lot, christendom

1e duizend. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1912. – 48 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-44b
Trefw.: theosofie, leven na de dood, gedachtekracht, lot, christendom

1e duizend. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1912. – 48 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-44c
Trefw.: theosofie, leven na de dood, gedachtekracht, lot, christendom

1e duizend. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1912. – 48 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-44a
Trefw.: theosofie, leven na de dood, gedachtekracht, lot, christendom

Oppermenschen
Voorw. door Annie Besant ; geauthoriseerde vert. (uit het Engels) door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1916. – VII, 103 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-32

door Annie Besant ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels] door C.S.. – 1e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1916. – VII, 103 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-45

door Annie Besant ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels] door C.S.. – 1e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1916. – VII, 103 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-45a

Voorw. door Annie Besant ; geauthoriseerde vert. (uit het Engels) door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1916. – VII, 103 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-32a
Trefw.: theosofie, openbaringen, paranormale wezens, adepten, meesters, heilanden, wereldleraren, Christus, mens, volmaakte evolutie, groei, ontwikkeling, inwijding, mysteriën, esoterisch christendom, geestelijke en intellectuele groei, beleid, inspiratie, overschaduwing, incarnatie, wil, steiner, gezag

Opvoeding in het licht der theosophie
Amsterdan : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1910. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-46

Amsterdan : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1910. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-46a

Amsterdan : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1910. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-46b
Trefw.: opvoeding, theosofie

De oude wijsheid : een schets van theosofische leeringen
Uit het Engelsch vertaald door Ada Waller. – 2e herz. dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1902. – XIV, 441, CXI, [2]. : ill. ; 20 cm.. – index.
sign.: THE-2-2-BESA-34
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, leringen, stoffelijke gebieden, Logos, astrale gebieden, kamaloka, verstandsgebieden, devachan, boeddhisme, nirvana, reïncarnatie, karma, offering, ontwikkeling, kosmos, maan-pitris, occultisme, esoterie, evolutie

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Ada Waller. – 5e, herz., goedkoope dr. (13e duiz.). – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1924. – 286, VI p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: The ancient wisdom. – London : Theosophical Publishing Society, 1897. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1902
sign.: THE-2-2-BESA-47d
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, leringen, stoffelijke gebieden, Logos, astrale gebieden, kamaloka, verstandsgebieden, devachan, boeddhisme, nirvana, reïncarnatie, karma, offering, ontwikkeling, kosmos, maan-pitris, occultisme, esoterie, evolutie

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Ada Waller. – 5e, herz., goedkoope dr. (13e duiz.). – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1924. – 286, VI p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: The ancient wisdom. – London : Theosophical Publishing Society, 1897. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1902
sign.: THE-2-2-BESA-47e
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, leringen, stoffelijke gebieden, Logos, astrale gebieden, kamaloka, verstandsgebieden, devachan, boeddhisme, nirvana, reïncarnatie, karma, offering, ontwikkeling, kosmos, maan-pitris, occultisme, esoterie, evolutie

Uit het Engelsch vertaald door Ada Waller. – vijfde druk (13e duizend). – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1924. – 286, VI, [1]. : ill. ; 25 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-34a
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, leringen, stoffelijke gebieden, Logos, astrale gebieden, kamaloka, verstandsgebieden, devachan, boeddhisme, nirvana, reïncarnatie, karma, offering, ontwikkeling, kosmos, maan-pitris, occultisme, esoterie, evolutie

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Ada Waller. – 5e, herz., goedkoope dr. (13e duiz.). – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1924. – 286, VI p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: The ancient wisdom. – London : Theosophical Publishing Society, 1897. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1902
sign.: THE-2-2-BESA-47g
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, leringen, stoffelijke gebieden, Logos, astrale gebieden, kamaloka, verstandsgebieden, devachan, boeddhisme, nirvana, reïncarnatie, karma, offering, ontwikkeling, kosmos, maan-pitris, occultisme, esoterie, evolutie

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Ada Waller. – 4e, herz., goedkoope dr. (4e-10e duiz.). – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 286, VI p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The ancient wisdom. – London : Theosophical Publishing Society, 1897. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1902
sign.: THE-2-2-BESA-47c
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, leringen, stoffelijke gebieden, Logos, astrale gebieden, kamaloka, verstandsgebieden, devachan, boeddhisme, nirvana, reïncarnatie, karma, offering, ontwikkeling, kosmos, maan-pitris, occultisme, esoterie, evolutie

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Ada Waller. – 5e, herz., goedkoope dr. (13e duiz.). – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1924. – 286, VI p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: The ancient wisdom. – London : Theosophical Publishing Society, 1897. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1902
sign.: THE-2-2-BESA-47f
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, leringen, stoffelijke gebieden, Logos, astrale gebieden, kamaloka, verstandsgebieden, devachan, boeddhisme, nirvana, reïncarnatie, karma, offering, ontwikkeling, kosmos, maan-pitris, occultisme, esoterie, evolutie

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Ada Waller. – 3e herz. dr., [3e duiz.] . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – XIV, 441, XXII p. : ill. ; 20 cm.
Vert. van: The ancient wisdom. – London : Theosophical Publishing Society, 1897. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1902. – index.
sign.: THE-2-2-BESA-47b
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, leringen, stoffelijke gebieden, Logos, astrale gebieden, kamaloka, verstandsgebieden, devachan, boeddhisme, nirvana, reïncarnatie, karma, offering, ontwikkeling, kosmos, maan-pitris, occultisme, esoterie, evolutie

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Ada Waller. – 2e herz. dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1902. – XIV, 441, CXI p. : ill. ; 20 cm.
Vert. van: The ancient wisdom. – London : Theosophical Publishing Society, 1897. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1902. – index.
sign.: THE-2-2-BESA-47
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, leringen, stoffelijke gebieden, Logos, astrale gebieden, kamaloka, verstandsgebieden, devachan, boeddhisme, nirvana, reïncarnatie, karma, offering, ontwikkeling, kosmos, maan-pitris, occultisme, esoterie, evolutie

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Ada Waller. – 2e herz. dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1902. – XIV, 441, CXI p. : ill. ; 20 cm.
Vert. van: The ancient wisdom. – London : Theosophical Publishing Society, 1897. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1902. – index.
sign.: THE-2-2-BESA-47a
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, leringen, stoffelijke gebieden, Logos, astrale gebieden, kamaloka, verstandsgebieden, devachan, boeddhisme, nirvana, reïncarnatie, karma, offering, ontwikkeling, kosmos, maan-pitris, occultisme, esoterie, evolutie

Over eenige moeilijkheden van het innerlijk leven : het einde der smart
Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 41 p. ; 20 cm. – (theosofische Bibliotheek ; No. 20 ; 4e serie)
sign.: THE-2-2-BESA-48

vert. [uit het Engels] door C.W.D.; vert. [uit het Engels] J. A. A. B. . – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1906. – 41 p. ; 19 cm. – (theosofische Bibliotheek ; 4e serie; No 20 )
sign.: THE-2-2-BESA-26b

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 41 p. ; 20 cm. – (theosofische Bibliotheek ; 4e Serie, No. 20)
sign.: THE-2-2-BESA-48c

vert. [uit het Engels] door C.W.D.; vert. [uit het Engels] J. A. A. B. . – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1906. – 41 p. ; 20 cm. – (theosofische Bibliotheek ; 4e serie; No 20 )
sign.: THE-2-2-BESA-26

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 41 p. ; 20 cm. – (theosofische Bibliotheek ; No. 20 ; 4e serie)
sign.: THE-2-2-BESA-48a

vert. [uit het Engels] door C.W.D.; vert. [uit het Engels] J. A. A. B. . – Amsterdam : Theosofische uitgeverszaak “Gnosis”, 1906. – 41 p. ; 19 cm. – (theosofische Bibliotheek ; 4e serie; No 20 )
sign.: THE-2-2-BESA-26a

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 41 p. ; 20 cm. – (theosofische Bibliotheek ; No. 20 ; 4e serie)
sign.: THE-2-2-BESA-48b
Trefw.: theosofie innerlijk leven smart

Over vivisectie : de vivisectie uit theosofisch oogpunt beschouwd ; De theosofen en het vivisectie-vraagstuk
door Annie Besant, Felix Ortt ; vert. door C. Kroesen-van Goens. – Den Haag : Nederlandschen Bond tot bestrijding der Vivisectie, 1913. – 16 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-102
Trefw.: theosofie, vivisectie

Het pad ter volmaking
door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1912. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-49a

door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1912. – 16 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-49

door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1912. – 16 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-49b
Trefw.: theosofie, dienstbaarheid, samenwerking

Het pad ter volmaking : vijf voordrachten, gehouden in Londen 1912
door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] A. Kerdijk. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 86 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-49e

vert. [uit het Engels] A. Kerdijk. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1912. – 86 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-38a

vert. [uit het Engels] A. Kerdijk. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1912. – 86 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-38

door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] A. Kerdijk. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 86 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-49c

door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] A. Kerdijk. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 86 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-49d
Trefw.: theosofie, Christus, pad, mensheid, Bradlaugh, vrouwenkiesrecht, meester, God, geheime leer, evolutie, yoga, meditatie, astrale werelden, begeerte, onsterfelijkheid, bewustzijn, hierarchie, zeven paden, verlosser, Bodhisattva, broederschap

Het pad van leerlingschap : vier lezingen, gehouden op het twintigste jaarfeest van de Theosofische Vereeniging, te Adyar, Madras, 27, 28, 29 en 30 december 1895
door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. [door H.J. van Ginkel]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1923. – 181 p. ; 22 cm.
Vert. van: The path of discipleship. – 1896. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1903
sign.: THE-2-2-BESA-2
Trefw.: theosofie, Pad, leerlingschap, discipelschap, karma-yoga, religie, yoga, hindoeïsme, geest, meditatie, karakter, inwijdingen, wetenschap, mensheid, ontwikkeling, evolutie, loutering, denkvermogen, overpeinzingen, karakter, proefpad, mensheid, esoterie, occultisme, groei

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. [door H.J. van Ginkel]. – [herdruk]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1923. – [5], 181 p. ; 22 cm.
Vert. van: The path of discipleship. – 1896. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1903
sign.: THE-2-2-BESA-50c
Trefw.: theosofie, Pad, leerlingschap, discipelschap, karma-yoga, religie, yoga, hindoeïsme, geest, meditatie, karakter, inwijdingen, wetenschap, mensheid, ontwikkeling, evolutie, loutering, denkvermogen, overpeinzingen, karakter, proefpad, mensheid, esoterie, occultisme, groei

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. [door H.J. van Ginkel]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1903. – [5], 191 p. ; 21 cm.
Vert. van: The path of discipleship. – 1896
sign.: THE-2-2-BESA-50
Trefw.: theosofie, Pad, leerlingschap, discipelschap, karma-yoga, religie, yoga, hindoeïsme, geest, meditatie, karakter, inwijdingen, wetenschap, mensheid, ontwikkeling, evolutie, loutering, denkvermogen, overpeinzingen, karakter, proefpad, mensheid, esoterie, occultisme, groei

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. [door H.J. van Ginkel]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1903. – [5], 191 p. ; 21 cm.
Vert. van: The path of discipleship. – 1896
sign.: THE-2-2-BESA-50a
Trefw.: theosofie, Pad, leerlingschap, discipelschap, karma-yoga, religie, yoga, hindoeïsme, geest, meditatie, karakter, inwijdingen, wetenschap, mensheid, ontwikkeling, evolutie, loutering, denkvermogen, overpeinzingen, karakter, proefpad, mensheid, esoterie, occultisme, groei

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. [door H.J. van Ginkel]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1923. – 181 p. ; 22 cm.
Vert. van: The path of discipleship. – 1896. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1903
sign.: THE-2-2-BESA-2a
Trefw.: theosofie, Pad, leerlingschap, discipelschap, karma-yoga, religie, yoga, hindoeïsme, geest, meditatie, karakter, inwijdingen, wetenschap, mensheid, ontwikkeling, evolutie, loutering, denkvermogen, overpeinzingen, karakter, proefpad, mensheid, esoterie, occultisme, groei

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. [door H.J. van Ginkel]. – [herdruk]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1923. – [5], 181 p. ; 22 cm.
Vert. van: The path of discipleship. – 1896. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1903
sign.: THE-2-2-BESA-50b
Trefw.: theosofie, Pad, leerlingschap, discipelschap, karma-yoga, religie, yoga, hindoeïsme, geest, meditatie, karakter, inwijdingen, wetenschap, mensheid, ontwikkeling, evolutie, loutering, denkvermogen, overpeinzingen, karakter, proefpad, mensheid, esoterie, occultisme, groei

De plaats der Theosofische Vereeniging in den komenden tijdkring : voordracht op 24 october gehouden te Haarlem
[Haarlem] : [Theosofische Vereniging, 1909. – 15 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-52
Trefw.: theosofie, geschiedenis, Theosofische Vereniging, rassen, cyclussen, Christus, wortelrassen, wederkomst wereld-leraar, meesters, messiasverwachting, J. Krishnamurti

Populaire voordrachten over theosofie
vertaald door Adri van der Linde. – 2e-3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1916. – [4], 114 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-37
Trefw.: theosofie, ladder des levens, reïncarnatie, karma, werking, terugwerking, drie werelden, oorzaak en gevolg

4-6. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1910. – 114 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-51
Trefw.: theosofie, ladder des levens, reïncarnatie, karma, werking, terugwerking, drie werelden, oorzaak en gevolg

door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door Adri van der Linde. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1915. – 120 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-51b
Trefw.: theosofie, ladder des levens, reïncarnatie, karma, werking, terugwerking, drie werelden, oorzaak en gevolg

door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door Adri van der Linde. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1915. – 120 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-51a
Trefw.: theosofie, ladder des levens, reïncarnatie, karma, werking, terugwerking, drie werelden, oorzaak en gevolg

vertaald door Adri van der Linde. – 4e-6e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 19XX. – [4], 114 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-37a
Trefw.: theosofie, ladder des levens, reïncarnatie, karma, werking, terugwerking, drie werelden, oorzaak en gevolg

Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1916. – 114 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-51c
Trefw.: theosofie, ladder des levens, reïncarnatie, karma, werking, terugwerking, drie werelden, oorzaak en gevolg

Reïncarnatie
Uit het Engels door Johan van Manen . – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1898. – [6], 101 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-36

Uit het Engels door Johan van Manen . – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1898. – [6], 101 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-36a

door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – N. Amstel : Nederlandse Theosophische Vereeniging, [1893]. – 109 p. ; 20 cm. – (Handleiding tot de Theosophie ; No. 1)
sign.: THE-2-2-BESA-53
Trefw.: theosofie, wedergeboorte, oorzaken van reïncarnatie

Reïncarnatie als christelijke leerstelling
door Annie Besant ; [uit het Engelsch vert. door M. von Wolzogen-Kühr-Wijnmalen]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 30 [1] p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 10)
sign.: THE-2-2-BESA-35a
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, religie, christendom, leringen

door Annie Besant ; [uit het Engelsch vert. door M. von Wolzogen-Kühr-Wijnmalen]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 30 p. ; 19 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 10)
sign.: THE-2-2-BESA-55a
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, religie, christendom, leringen

door Annie Besant ; [uit het Engelsch vert. door M. von Wolzogen-Kühr-Wijnmalen]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 30 p. ; 19 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 10)
sign.: THE-2-2-BESA-55
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, religie, christendom, leringen

door Annie Besant ; [uit het Engelsch vert. door M. von Wolzogen-Kühr-Wijnmalen]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 30 [1] p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 10)
sign.: THE-2-2-BESA-35
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, religie, christendom, leringen

Reïncarnatie en haar noodzakelijkheid : en waarom wij onze vorige levens vergeten
Amsterdam : Theosofische Ver. Ned. Afd., 19XX. – 5, 11 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-56
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, vorige levens, doeleinden

Reïnkarnatie
door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 4e tot en met 7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Boekhandel Minerva, Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1920. – 129 p. ; 14 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-54b

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 4e tot en met 7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Boekhandel Minerva, Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1920. – 129 p. ; 14 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-54c

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 3e Hollandsche uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 112 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-54a

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 3e Hollandsche uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 112 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-54
Trefw.: wedergeboorte, reïncarnatie, evolutie, occultisme

Sjri Ramatjandra : de ideale koning : eenige lessen uit het Râmâyana
Weltevreden : Theosofischen Boekhandel “Minerva”, 19XX. – 161 p. : ill. ; 21 cm. – (Minerva-Bibliotheek ; No. 5)
sign.: THE-2-2-BESA-57a

Weltevreden : Theosofischen Boekhandel “Minerva”, 19XX. – 161 p. : ill. ; 21 cm. – (Minerva-Bibliotheek ; No. 5)
sign.: THE-2-2-BESA-57

Weltevreden : Theosofischen Boekhandel “Minerva”, 19XX. – [4], 161, [2] p. : ill. ; 22 cm. – (Minerva-Bibliotheek ; No. 5)
sign.: THE-2-2-BESA-50

Weltevreden : Theosofischen Boekhandel “Minerva”, 19XX. – 161 p. : ill. ; 21 cm. – (Minerva-Bibliotheek ; No. 5)
sign.: THE-2-2-BESA-57b
Trefw.: theosofie, religie, hindoeïsme

Sociale vraagstukken : de boodschap der theosofie : rede gehouden door Annie Besant, juli 1912
door Annie Besant ; vertaald uit het Engels door M.W.. – overgedrukt uit Theosophia. – Amsterdam : Theosofische Vereeniging, Nederl. Afd., 1920. – 24 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-58a

door Annie Besant ; vertaald uit het Engels door M.W.. – overgedrukt uit Theosophia. – Amsterdam : Theosofische Vereeniging, Nederl. Afd., 1920. – 24 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-58
Trefw.: theosofie, sociale vraagstukken, maatschappij, samenleving, wereld, sociologie, wetten, politiek

Sociale vraagstukken in het nieuwe tijdperk : vertaald uit de Vahan juli 1919
Zaandam : Administratie “Geestelijk Leven”, 1920. – 16 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BES-127D (D29)

overgedrukt uit Theosophia. – Zaandam : Administratie “Geestelijk Leven”, 1920. – 24 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-59a

Zaandam : Administratie “Geestelijk Leven”, 1920. – 16 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-59 (D31)

Zaandam : Administratie “Geestelijk Leven”, 1920. – 16 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-59b
Trefw.: sociale vraagstukken samenleven maatschappij politie opvoeding onderwijs

De stamboom der menschen : vier voordrachten gehouden op de acht-en-twintigste jaarlijksche bijeenkomst der theosofische vereeniging, te Adyar, 1903
Cl. Streubel. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1923. – 166 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-1a

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door Clara Streubel. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1923. – 166 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-60b

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door Clara Streubel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – [4], 166 p. : ill.. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 9e Serie, No. 49/52)
sign.: THE-2-2-BESA-60

Cl. Streubel. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1923. – 166 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-1

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door Clara Streubel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – 165 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-60a
Trefw.: theosofie, stamboom, mensheid, rondten, rassen, monaden, pitri’s, stoffelijk, evolutie, Weismann, klassen, maan, bollen, derde oog, Atlantis, Lemurië, Manu, eeuwigheid

Een studie over het bewustzijn : een bijdrage tot de wetenschap der zielkunde
[Vert. uit het Engelsch] J. P. W. Schuurman. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – XIV, [2],409 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-41

2e duizend. – Amsterdam : Theosofiche Uitgevers-Maatschappijn, 1916. – VII, 160 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-61c

2e duizend. – Amsterdam : Theosofiche Uitgevers-Maatschappijn, 1916. – VII, 160 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-61f

Amsterdam : Theosofiche Uitgevers-Maatschappijn, 1905. – XIV, 409 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-61

2e duizend. – Amsterdam : Theosofiche Uitgevers-Maatschappijn, 1916. – VII, 160 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-61d

Amsterdam : Theosofiche Uitgevers-Maatschappijn, 1905. – XIV, 409 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-61b

[Vert. uit het Engelsch] J. P. W. Schuurman. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – XIV, [2],409 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-41a

2e duizend. – Amsterdam : Theosofiche Uitgevers-Maatschappijn, 1916. – VII, 160 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-61

door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door J.P.W. Schuurman. – [Bandoeng] : Ned.-Ind. Theosofische Vereeniging, 193X. – VII, 160 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-61h

2e duizend. – Amsterdam : Theosofiche Uitgevers-Maatschappijn, 1916. – VII, 160 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-61g

Amsterdam : Theosofiche Uitgevers-Maatschappijn, 1905. – XIV, 409 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-61a
Trefw.: theosofie, bewustzijn, monaden, atoom, groepszielen, mechanisme, menselijke treden, zelfbewustzijn, geheugen, wil, begeerte, aandoening

Een studie over karma
Streubel, C.. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1916. – [8], 95 p . ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-31
Trefw.: studeren, karma, natuurwetten, het eeuwige nu, nu, oorzakelijkheid, opeenvolging, waarheid, wil, begeerte, rechtvaardigheid, bloedverwanten, vrienden, zelf onderzoek, manoe, openbaringen, Farquhar, Bhagavan Das, willen, R. Owen, meester K.H. , Sinnett, Blavatsky, Lodewijk XIV, Lodewijk XV,

door Annie Besant ; geauthoriseerde vertaling [uit het Engels] door C. Streubel. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1916. – vi, 95 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-101b
Trefw.: theosofie, karma, onveranderlijkheid, gebieden der natuur, scheppen werkzaamheid van gedachtevormen, maken in beginsel en bijzonderheden, uitwerken van karma, karmische gevolgen, bouwen der toekomst, vormen en eindigen van karma, gezamelijk karma

Streubel, C.. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1916. – [8], 95 p . ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-31a
Trefw.: studeren, karma, natuurwetten, het eeuwige nu, nu, oorzakelijkheid, opeenvolging, waarheid, wil, begeerte, rechtvaardigheid, bloedverwanten, vrienden, zelf onderzoek, manoe, openbaringen, Farquhar, Bhagavan Das, willen, R. Owen, meester K.H. , Sinnett, Blavatsky, Lodewijk XIV, Lodewijk XV,

door Annie Besant ; geauthoriseerde vertaling [uit het Engels] door C. Streubel. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1916. – vi, 95 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-101
Trefw.: theosofie, karma, onveranderlijkheid, gebieden der natuur, scheppen werkzaamheid van gedachtevormen, maken in beginsel en bijzonderheden, uitwerken van karma, karmische gevolgen, bouwen der toekomst, vormen en eindigen van karma, gezamelijk karma

door Annie Besant ; geauthoriseerde vertaling [uit het Engels] door C. Streubel. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1916. – vi, 95 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-101a
Trefw.: theosofie, karma, onveranderlijkheid, gebieden der natuur, scheppen werkzaamheid van gedachtevormen, maken in beginsel en bijzonderheden, uitwerken van karma, karmische gevolgen, bouwen der toekomst, vormen en eindigen van karma, gezamelijk karma

Stukken betreffende de interneering van Annie Besant
‘s-Gravenhage : Theosofische Vereeninging, 1917. – 15. – (Geschriften van de loge “Den Haag” der Theosofische Vereeniging ; 2)
sign.: THE-2-2-BES-337

Theosofie en de nieuwe zielkunde : zes voordrachten
Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij “Gnosis”, 1905. – 168 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-62

vert. uit het Engelsch door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij , 1905. – [8], 168 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-40

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij “Gnosis”, 1905. – 168 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-62b

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij “Gnosis”, 1905. – 168 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-62a

vert. uit het Engelsch door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij , 1905. – [8], 168 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-40a
Trefw.: zielkunde, psychologie, theosofie, bewustzijn, onderbewustzijn, helderziendheid, gedachtekracht, raya yoga, religie, bovenbewustzijn

De theosofie en haar leeringen
1e en 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 32 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-63b

1e en 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 32 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-63 (D1)

1e en 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 32 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-38+

1e en 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 32 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-63a (D1)

Theosofie en het menschelijk leven
Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1908. – [4], 123, [1] p . ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-28

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 123 cm. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BES-50
Trefw.: theosofie mens

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1908. – [4], 123, [1] p . ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-28a

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 123 cm. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-64

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 123 cm. ; 17 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-64a
Trefw.: theosofie mens

Het theosofisch leven
Annie Besant ; vertaald uit The Theosophist van maart 1909 door J. v. W.. – z.p. : z.u., 1909. – 8 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-65

Annie Besant ; vertaald uit The Theosophist van maart 1909 door J. v. W.. – z.p. : z.u., 1909. – 8 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-65b

Annie Besant ; vertaald uit The Theosophist van maart 1909 door J. v. W.. – z.p. : z.u., 1909. – 8 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-65a
Trefw.: theosofie, theosofische leringen, beginselen, broederschap, reïncarnatie, karma, theosofisch leven, religie, christendom, oordelen, karmische wetten, leringen, wetten, begeerten, dienen, rassen

De theosofische orde van dienst
Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 8 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-66

[vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 8 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-66b

[vert. uit het Engels]. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 19XX. – 8 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-66a
Trefw.: theosofie

De theosofische sfinx
z.p. : z.u, 19XX. – 25 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-67a

z.p. : z.u, 19XX. – 25 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-67b

z.p. : z.u, 19XX. – 25 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-67
Trefw.: theosofie

Theosophie en het menschelijk leven
Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – ?.
sign.: THE-2-2-BES-53
Trefw.: theosofie mens leven

Tiga djalan kesempoernaän : bhakti marga
karangannja j.m. Njonjah A. Besant. – Weltevreden : Theosofisch Boekhandel “Minerva”, 1921. – 24 cm. ; 18 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-39
Trefw.: theosofie, bhakti marga, yoga

De toekomst van Europa : lezing gehouden in de Queen’s Hall te Londen 2 october 1927
door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door H.J. Neervoort v.d. Poll. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1929. – 25 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-69b
Trefw.: theosofie, politiek, maatschappij, Europa, Volkenbond, oorlogen

door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door H.J. Neervoort v.d. Poll. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1929. – 25 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-69a
Trefw.: theosofie, politiek, maatschappij, Europa, Volkenbond, oorlogen

door Annie Besant ; vert. [uit het Engels] door H.J. Neervoort v.d. Poll. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1929. – 25 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-69
Trefw.: theosofie, politiek, maatschappij, Europa, Volkenbond, oorlogen

Tweede reeks voordrachten over theosofie
stenogram J.J. Hallo. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, Dr. J.J. Hallo , 1903. – [8], 132 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-39

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, Dr. J.J. Hallo , 1903. – [8], 132 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-39a

uitgegeven door J.J. Hallo ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1903. – 132 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-70

uitgegeven door J.J. Hallo ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1903. – 132 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-70a

uitgegeven door J.J. Hallo ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1903. – 132 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-70b
Trefw.: theosofie lezingen

Het vegetarisme in het licht van theosofie; Over den invloed van alcohol : twee lezingen
uit het Engelsch vert. door Clara Streubel. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 47 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e Serie, No. 18)
sign.: THE-2-2-BESA-4a

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatshappij, 1906. – 47 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e Serie, No. 18)
sign.: THE-2-2-BESA-72

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatshappij, 1906. – 47 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e Serie, No. 18)
sign.: THE-2-2-BESA-72a

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatshappij, 1906. – 47 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e Serie, No. 18)
sign.: THE-2-2-BESA-72b

uit het Engelsch vert. door Clara Streubel. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatshappij, 1906. – 47 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e Serie, No. 18)
sign.: THE-2-2-BESA-4
Trefw.: theosofie, vegetarisme, alcohol, drugs

Veranderende toestanden (the changing world) : vijftien voordrachten in mei, juni en juli 1909, te London gehouden
Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 236 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-71b

Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 236 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-71a

Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 236 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-71
Trefw.: theosofie, religie, godsdienst, wetenschap, kunst, maatschappij, toekomst, broederschap, rassen, komende christus, J. Krishnamurti, wereldleraar, bewustzijn, onderrassen, sacramenten, witte lotusdag, theosofische vereniging

Vier groote godsdiensten : vier lezingen gehouden op den een-en-twintigsten verjaardag der Theosofische Vereeniging, te Adyar, Madras
door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door v. W. K.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1907. – [4], 234 p. ; 20 cm.
Vert. van: r great religions ; four lectures delived on the twenty-first anniversary of the Theosophical Society at Adyar, Madras. – London : Theosophical Publishing Society, 1897
sign.: THE-2-2-BESA-73b
Trefw.: religie, hindoeïsme, zoroastrianisme, boeddhisme, christendom, theosofie, wereldgodsdiensten, godsdiensten, systematische godsdienstwetenschap

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door v. W. K.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1907. – [4], 234 p. ; 20 cm.
Vert. van: r great religions ; four lectures delived on the twenty-first anniversary of the Theosophical Society at Adyar, Madras. – London : Theosophical Publishing Society, 1897
sign.: THE-2-2-BESA-73
Trefw.: religie, hindoeïsme, zoroastrianisme, boeddhisme, christendom, theosofie, wereldgodsdiensten, godsdiensten, systematische godsdienstwetenschap

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door v. W. K.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1907. – [4], 234 p. ; 20 cm.
Vert. van: r great religions ; four lectures delived on the twenty-first anniversary of the Theosophical Society at Adyar, Madras. – London : Theosophical Publishing Society, 1897
sign.: THE-2-2-BESA-73a
Trefw.: religie, hindoeïsme, zoroastrianisme, boeddhisme, christendom, theosofie, wereldgodsdiensten, godsdiensten, systematische godsdienstwetenschap

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door v. W. K.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1907. – [4], 234 p. ; 21 cm.
Vert. van: r great religions ; four lectures delived on the twenty-first anniversary of the Theosophical Society at Adyar, Madras. – London : Theosophical Publishing Society, 1897
sign.: THE-2-2-BESA-46
Trefw.: religie, hindoeïsme, zoroastrianisme, boeddhisme, christendom, theosofie, wereldgodsdiensten, godsdiensten, systematische godsdienstwetenschap

Vier voordrachten gehouden op de jaarlijksche conventie in 1915
door A. Besant ; vert. [uit het Engels] door J. d. B.. – Weltevreden : N.V. Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1917. – 65 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-74
Trefw.: theosofie, God, de mensch, broederschap, goed en kwaad

door A. Besant ; vert. [uit het Engels] door J. d. B.. – Weltevreden : N.V. Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1917. – 65 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-74a
Trefw.: theosofie, God, de mensch, broederschap, goed en kwaad

Vier voordrachten over theosofie
door Annie Besant ; voorw. J.J. Hallo ; [vert. uit het Engels] volgens stenogram J.J. Hallo. – 4e duizend. – Amsterdam : Naaml. Venn. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 60 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-75d
Trefw.: theosofie, leringen, esoterisch christendom, Christus, religie, God, stof, wedergeboorte

stenogram J.J. Hallo. – derde duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – [6], 90 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-45a
Trefw.: theosofie, leringen, esoterisch christendom, Christus, religie, God, stof, wedergeboorte

stenogram J.J. Hallo. – derde duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – [6], 90 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-45
Trefw.: theosofie, leringen, esoterisch christendom, Christus, religie, God, stof, wedergeboorte

door Annie Besant ; voorw. J.J. Hallo ; [vert. uit het Engels] volgens stenogram J.J. Hallo. – 4e duizend. – Amsterdam : Naaml. Venn. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 60 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-75e
Trefw.: theosofie, leringen, esoterisch christendom, Christus, religie, God, stof, wedergeboorte

door Annie Besant ; voorw. J.J. Hallo ; [vert. uit het Engels]. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – 90 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-75c
Trefw.: theosofie, leringen, esoterisch christendom, Christus, religie, God, stof, wedergeboorte

door Annie Besant ; voorw. J.J. Hallo ; [vert. uit het Engels]. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – [6], 90 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-75b
Trefw.: theosofie, leringen, esoterisch christendom, Christus, religie, God, stof, wedergeboorte

Vier voordrachten over theosofie : gehouden in verschillende plaatsen van Nederlands in januari 1898
door Annie Besant ; voorw. J.J. Hallo Jr. – tweede duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1902. – [10], 94 p. : ill. ; 19 cm.. – boeken over theosofie.
sign.: THE-2-2-BESA-75b
Trefw.: theosofie, leringen, esoterisch christendom, Christus, religie, God, stof, wedergeboorte

door Annie Besant ; voorw. J.J. Hallo Jr. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1898. – [10], 94 p. : ill. ; 19 cm.. – boeken over theosofie.
sign.: THE-2-2-BESA-75
Trefw.: theosofie, leringen, esoterisch christendom, Christus, religie, God, stof, wedergeboorte

door Annie Besant ; voorw. J.J. Hallo Jr. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1898. – [10], 94 p. : ill. ; 19 cm.. – boeken over theosofie.
sign.: THE-2-2-BESA-75a
Trefw.: theosofie, leringen, esoterisch christendom, Christus, religie, God, stof, wedergeboorte

Vijf preeken
van A. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Batavia : Vrij-Katholieke Stichting Ioannes Babtistes, 1924. – 95 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-76b

van A. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Batavia : Vrij-Katholieke Stichting Ioannes Babtistes, 1924. – 95 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-76a

Batavia : Vrij-Katholieke Stichting Ioannes Babtistes, 1924. – 95 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-49

van A. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Batavia : Vrij-Katholieke Stichting Ioannes Babtistes, 1924. – 95 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-76

Batavia : Vrij-Katholieke Stichting Ioannes Babtistes, 1924. – 95 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-49b

Batavia : Vrij-Katholieke Stichting Ioannes Babtistes, 1924. – 95 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-49a
Trefw.: theosofie, VKK, Vrij Katholieke Kerk, preken, esoterisch christendom, Christus, inwijdingen, hemel, mens, meester, lot, gedachte, begeerte, karma, wetten, Pad

Voordrachten voor Leden der Theosofische Vereeniging in Nederland : variaties in helderziende waarneming ; het wezen van den Christus ; vrijheid van meening in de Theosofische Vereeniging : 1912
door Annie Besant. – stenografische verslagen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1912. – 32 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-77a
Trefw.: theosofie, voordrachten, helderziendheid, Christus, vrijheid, Theosofische Vereniging

door Annie Besant. – stenografische verslagen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1912. – 32 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-77
Trefw.: theosofie, voordrachten, helderziendheid, Christus, vrijheid, Theosofische Vereniging

door Annie Besant. – stenografische verslagen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1912. – 32 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-77b
Trefw.: theosofie, voordrachten, helderziendheid, Christus, vrijheid, Theosofische Vereniging

Wat een mensch zaait : uit de geschriften van Annie Besant
1-4-duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 29 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-78 (D1)

1-4-duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 29 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-78a

De wederopbouw van eener verbrijzelde wereld
openbare voordracht gehouden door mevrouw Besant. – Amsterdam : Theosophische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1921. – 15 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-79b

openbare voordracht gehouden door mevrouw Besant. – Amsterdam : Theosophische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1921. – 15 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-79

openbare voordracht gehouden door mevrouw Besant. – Amsterdam : Theosophische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1921. – 15 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-79a
Trefw.: maatschappij wereld

Wenken bij de bestudeering der Bhagavad Gita : vier voordrachten gehouden op de dertigste vergadering der Theosofische Vereniging te Adyar, Madras, december 1905 door Annie Besant
uit het Engelsch vertaald door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1907. – 141 p. ; 20 cm. – (Theosofische bibliotheek 4e serie ; No. 21-24 )
sign.: THE-2-2-BESA-48
Trefw.: religie, hindoeïsme, bhagavad gita, yoga shastra, yoga-bhakti, onderscheiding en offering, theosofie

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1907. – 141 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 4e serie ; No. 21)
sign.: THE-2-2-BESA-80a
Trefw.: religie, hindoeïsme, bhagavad gita, yoga shastra, yoga-bhakti, onderscheiding en offering, theosofie

uit het Engelsch vertaald door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1907. – 141 p. ; 20 cm. – (Theosofische bibliotheek 4e serie ; No. 21-24)
sign.: THE-2-2-BESA-48a
Trefw.: religie, hindoeïsme, bhagavad gita, yoga shastra, yoga-bhakti, onderscheiding en offering, theosofie

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1907. – 141 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 21)
sign.: THE-2-2-BESA-80
Trefw.: religie, hindoeïsme, bhagavad gita, yoga shastra, yoga-bhakti, onderscheiding en offering, theosofie

Een wereldgodsdienst : eene lezing, gehouden door Mrs. Besant te Glasgow, den 6 juni 1911
[Annie Besant ; vert. uit Adyar Bulletin Vol. VII. Nos,1 en 2 door S.I.E.. – [Bandoeng] : Orde van de Ster in het Oosten, 1911. – 14 p. ; 24 cm. – (Bintang Timoer ; Toewijding, Standvastigheid, Mededoogen)
sign.: THE-2-2-BESA-105 (BWK Archief I, D66)
Trefw.: theosofie, religie, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, messiasverwachting

De wereldproblemen van dezen tijd
Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 187 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-44

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 187 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-82b

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 187 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-82

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 187 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-44a

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 187 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-82a
Trefw.: rassen problemen nationaliteiten opvoeding kapitaal arbeid regeging

Het werk van de hierarchie : voordracht 8 augustus 1924 te Arnhem
Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1924. – 10 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-81b

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1924. – 10 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-81 (D1)

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1924. – 10 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-81a (D1)
Trefw.: meesters witte broederschap innerlijkbestuur

Het werk van den wereldleeraar in de innerlijke wereld
Amsterdam : Orde van de ster, 1925. – 20 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-95
Trefw.: theosofie, Wereldleraar, innerlijke wereld

De werkelijkheid van het onzichtbare en de daadzakelijkheid van de ongeziene werelden
[Annie Besant ; [vert. uit de Theosophical Review van Augustus 1905, door C.S.]. – overdr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 11 p. ; 24 cm. – (Theosophia=Overdruk ; No. 1)
sign.: THE-2-2-BESA-107
Trefw.: theosofie, onzichtbare wereld, religie, geest, god, bewustzijn, bovenstoffelijkheid, godsdiensten, helderziendheid, werkelijkheid

Westersche en oostersche psychologie : twee voordrachten, te Amsterdam en Rotterdam gehouden op 19 en 24 juni 1904
Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1904. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-43a
Trefw.: theosofie, psychologie

door Annie Besant ; volgens het stenogram van J.J. Hallo. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1904. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-83b
Trefw.: theosofie, psychologie

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1904. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-43
Trefw.: theosofie, psychologie

door Annie Besant ; volgens het stenogram van J.J. Hallo. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1904. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-83a
Trefw.: theosofie, psychologie

door Annie Besant ; volgens het stenogram van J.J. Hallo. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1904. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-83
Trefw.: theosofie, psychologie

De wet der bevolking
Barneveld : G.W. Boonstra, 1879. – 77 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-84
Trefw.: niet uitlenen sociale vraagstukken theosofie geschiedenis wet bevolking

De wet van wederbelichaming : de eerste waarheid: ziel des menschen is onsterfelijk, en haar toekomst is de Toekomst van iets, dat wat groei en heerlijkheid betreft geen grenzen heeft.
uit de geschriften van Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – 1-4 duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 19XX. – 30 p. ; 15 cm.
oorspr. titel: The law of rebirth
sign.: THE-2-2-BESA-86b
Trefw.: reïncarnatie, wedergeboorte, wederbelichaming, ladder des levens, vroegere levens, vorige levens, onsterfelijkheid, toekomst, ziel, herinneringen, bijbel, bewijzen, religie

uit de geschriften van Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – 4-7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 19XX. – 30 p. ; 15 cm.
oorspr. titel: The law of rebirth
sign.: THE-2-2-BESA-86a
Trefw.: reïncarnatie, wedergeboorte, wederbelichaming, ladder des levens, vroegere levens, vorige levens, onsterfelijkheid, toekomst, ziel, herinneringen, bijbel, bewijzen, religie

uit de geschriften van Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – 4-7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 19XX. – 30 p. ; 15 cm.
oorspr. titel: The law of rebirth
sign.: THE-2-2-BESA-86
Trefw.: reïncarnatie, wedergeboorte, wederbelichaming, ladder des levens, vroegere levens, vorige levens, onsterfelijkheid, toekomst, ziel, herinneringen, bijbel, bewijzen, religie

De wetten van het hooger leven : drie voordrachten te Benares gehouden op 26, 27 en 28 dec. 1902
Vert. [uit het Engels] door G. Slotboom . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 66 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e serie no. 15/16)
sign.: THE-2-2-BESA-27a

Vert. [uit het Engels] door G. Slotboom . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 66 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e serie no. 15/16)
sign.: THE-2-2-BESA-27b

door Annie Besant ; uit het engels vertaald door G. Slotboom. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 66 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e serie, no. 15/16)
sign.: THE-2-2-BESA-85a

door Annie Besant ; uit het engels vertaald door G. Slotboom. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 66 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e serie, no. 15/16)
sign.: THE-2-2-BESA-85

Vert. [uit het Engels] door G. Slotboom . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 66 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e serie no. 15/16)
sign.: THE-2-2-BESA-27

door Annie Besant ; uit het engels vertaald door G. Slotboom. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 66 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e serie, no. 15/16)
sign.: THE-2-2-BESA-85b
Trefw.: theosofie, bewustzijn, plicht, offering

Het wezen van den Christus
door mevr. A. Besant, uit de “Christian Commonwealth” van 2 juni 1909, voordracht gehouden voor een uitgelezen gezelschap, ten huize van Sir Richard en Lady Stapley, op dinsdag 25 mei ; vertaling [naar het Engelsch] door J.B.. – z.p. : z.u., 19XX. – 8 p. ; 27 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-98
Trefw.: theosofie, religie, mystiek, Christus

Een wijder uitzicht
Amsterdam : Theosofische Vereeniging, 19XX. – 13 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-88
Trefw.: theosofie, politiek, vrijheid, theosofen, theosfische vereniging

De wijsheid der Upanisads : vier lezingen gehouden op de eenendertigste jaarlijksche samenkomst der Theosofische Vereeniging te Adyar, december 1906
door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – geautoriseerde uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – VI, [2], 111 p. ; 16 cm.
Vert. van: The wisdom of the Upanishads : four convention lectures delivered at the thirty-first anniversary meeting of the Theosophical Society, at Adyar, December, 1906 . – Adyar : Theosophical Publishing House, 1907
sign.: THE-2-2-BESA-89

door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – geautoriseerde uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1908. – VI, [2], 111 p. ; 17 cm.
Vert. van: The wisdom of the Upanishads : four convention lectures delivered at the thirty-first anniversary meeting of the Theosophical Society, at Adyar, December, 1906 . – Adyar : Theosophical Publishing House, 1907
sign.: THE-2-2-BESA-42

door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – geautoriseerde uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – VI, [2], 111 p. ; 17 cm.
Vert. van: The wisdom of the Upanishads : four convention lectures delivered at the thirty-first anniversary meeting of the Theosophical Society, at Adyar, December, 1906 . – Adyar : Theosophical Publishing House, 1907
sign.: THE-2-2-BESA-89a

door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – geautoriseerde uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1908. – VI, [2], 111 p. ; 17 cm.
Vert. van: The wisdom of the Upanishads : four convention lectures delivered at the thirty-first anniversary meeting of the Theosophical Society, at Adyar, December, 1906 . – Adyar : Theosophical Publishing House, 1907
sign.: THE-2-2-BESA-42a
Trefw.: theosofie, upanishads, Brahma, Icvara, Jivâtmâ’s, wiel van geboorte en dood, pelgrimsreis, ptri, dewa, swargaloka, mentaalgebied, ego, evolutie, begeerte, wedergeboorte, zelf

Wilsuitoefening en lot
door Annie Besant ; naar het Engelsch stenogram van A.E. D’Oliviera vert. [uit het Engels] door A. Kerdijk. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 22 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-87
Trefw.: theosofie, wilsuitoefening, gedachtenkracht, concentratie, lot

door Annie Besant ; naar het Engelsch stenogram van A.E. D’Oliviera vert. [uit het Engels] door A. Kerdijk. – nieuwe dr., 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1916. – 22, [2] p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-87b
Trefw.: theosofie, wilsuitoefening, gedachtenkracht, concentratie, lot

door Annie Besant ; naar het Engelsch stenogram van A.E. D’Oliviera vert. [uit het Engels] door A. Kerdijk. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 22 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-87a
Trefw.: theosofie, wilsuitoefening, gedachtenkracht, concentratie, lot

Yoga voor den mensch in de maatschappij : voordracht gehouden te Amsterdam 7 september 1896
3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1907. – 16 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-90c

Amsterdam : Theosofische Vereeniging, 1896. – 17 p. ; 19cm.
sign.: THE-2-2-BESA-90

Amsterdam : Theosofische Vereeniging, 1896. – 17 p. ; 19cm.
sign.: THE-2-2-BESA-90a

4e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – 16 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-90e

4e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1913. – 17, [3] p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-90d

3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1907. – 16 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-90b
Trefw.: theosofie, yoga, mens, maatschappij, doeleinden, Theosofische Vereniging, religie

De zeven beginselen van den mensch
Annie Besant ; vert. uit het Engelsch naar de herz. en verbeterde uitg. (15e duizend) door Johan van Manen. – 2e Hollandsche uitg. – Weltevreden : Minerva, 1898. – 111 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 1)
sign.: THE-2-2-BESA-91
Trefw.: theosofie, zeven beginselen mens, samenstelling van de mens, stoffelijk lichaam, etherisch dubbel, prana, begeerte lichaam, manas, atma-buddhi, monade, zevenvoudigheid

Annie Besant ; vert. uit het Engelsch. – 4e dr. – Weltevreden : Minerva, 1925. – 173 p. : ill. ; 15 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 1)
sign.: THE-2-2-BESA-91b
Trefw.: theosofie, zeven beginselen mens, samenstelling van de mens, stoffelijk lichaam, etherisch dubbel, prana, begeerte lichaam, manas, atma-buddhi, monade, zevenvoudigheid

Annie Besant ; vert. uit het Engelsch naar de herz. en verbeterde uitg. (15e duizend) door Johan van Manen. – 2e Hollandsche uitg. – Weltevreden : Minerva, 1898. – 111 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 1)
sign.: THE-2-2-BESA-91a
Trefw.: theosofie, zeven beginselen mens, samenstelling van de mens, stoffelijk lichaam, etherisch dubbel, prana, begeerte lichaam, manas, atma-buddhi, monade, zevenvoudigheid

Annie Besant ; vert. uit het Engelsch. – 4e dr. – Weltevreden : Minerva, 1925. – 173 p. : ill. ; 15 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 1)
sign.: THE-2-2-BESA-91c
Trefw.: theosofie, zeven beginselen mens, samenstelling van de mens, stoffelijk lichaam, etherisch dubbel, prana, begeerte lichaam, manas, atma-buddhi, monade, zevenvoudigheid

vert. uit het Engelsch naar de herz. en verbeterde uitg. (15e duizend) door Johan van Manen. – 3e herz. Hollandsche uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – [6], 126. : schema’s, diagram. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 1)
sign.: THE-2-2-BESA-47
Trefw.: theosofie, zeven beginselen mens, samenstelling van de mens, stoffelijk lichaam, etherisch dubbel, prana, begeerte lichaam, manas, atma-buddhi, monade, zevenvoudigheid

vert. uit het Engelsch naar de herz. en verbeterde uitg. (15e duizend) door Johan van Manen. – 3e herz. Hollandsche uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – [6], 126. : schema’s, diagram. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 1)
sign.: THE-2-2-BESA-47a
Trefw.: theosofie, zeven beginselen mens, samenstelling van de mens, stoffelijk lichaam, etherisch dubbel, prana, begeerte lichaam, manas, atma-buddhi, monade, zevenvoudigheid

De zeven principen van den mensch
Nieuwer Amstel : Nederl. Theosophische Vereeniging, 19XX. – VI, 106 p. ; 20 cm. – (Handleiding tot de Theosophie ; no. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-92a

Nieuwer Amstel : Nederl. Theosophische Vereeniging, 19XX. – VI, 106 p. ; 20 cm. – (Handleiding tot de Theosophie ; no. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-92b

Nieuwer Amstel : Nederl. Theosophische Vereeniging, 19XX. – VI, 106 p. ; 20 cm. – (Handleiding tot de Theosophie ; no. 2)
sign.: THE-2-2-BESA-92
Trefw.: theosofie, zeven grondbeginselen, physiek lichaam, astraal lichaam, prana, leven, begeerten, denkvermogen, geest, evolutie