TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-6 C.W. Leadbeater (Nederlands)

THE-2-6 C.W. Leadbeater (Nederlands)

Leadbeater, C.W.
Aan de voeten van den meester : beschouwingen : deel I
Amsterdam : Orde van de Ster in het Oosten, 1925. – 319 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-1a

Amsterdam : Orde van de Ster in het Oosten, 1925. – 319 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-1
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, commentaren, leringen, meester, J. Krishnamurti, Orde van de Ster in het Oosten, Alcyone

Aan gene zijde des doods : wetenschappelijk onderzocht en zorgvuldig beschreven
C.W. Leadbeater ; uit het engelsch vertaald door Ireneüs. – Weltevreden : Drukkerij De “Unie”, Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1924. – xii, 283 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-1
Trefw.: theosofie, hiernamaals, leven na de dood, reïncarnatie, religie, godsdienst, houding, feiten, astraal leven, begeerte, bewustzijn, helpers, bezoeken, gedachtelichamen, verschijningen, terugkeer, boete, spoken, doellozen, astrale indrukken, spiritisme, medium, helderziendheid, materialisatie, verstoffelijkingen, hemelwereld

door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door Ireneüs. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – xi, 381 p. ; 26 cm.
Vert. van: The other side of death : scientifically examined and carefully described. – London [etc.] : Theosophical Publishing Society, 1904
sign.: THE-2-6-LEAD-2
Trefw.: theosofie, hiernamaals, leven na de dood, reïncarnatie, religie, godsdienst, houding, feiten, astraal leven, begeerte, bewustzijn, helpers, bezoeken, gedachtelichamen, verschijningen, terugkeer, boete, spoken, doellozen, astrale indrukken, spiritisme, medium, helderziendheid, materialisatie, verstoffelijkingen, hemelwereld

door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door Ireneüs. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – xi, 381 p. ; 26 cm.
Vert. van: The other side of death : scientifically examined and carefully described. – London [etc.] : Theosophical Publishing Society, 1904
sign.: THE-2-6-LEAD-2a
Trefw.: theosofie, hiernamaals, leven na de dood, reïncarnatie, religie, godsdienst, houding, feiten, astraal leven, begeerte, bewustzijn, helpers, bezoeken, gedachtelichamen, verschijningen, terugkeer, boete, spoken, doellozen, astrale indrukken, spiritisme, medium, helderziendheid, materialisatie, verstoffelijkingen, hemelwereld

door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door Ireneüs. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – xi, 381 p. ; 26 cm.
Vert. van: The other side of death : scientifically examined and carefully described. – London [etc.] : Theosophical Publishing Society, 1904
sign.: THE-2-6-LEAD-2b
Trefw.: theosofie, hiernamaals, leven na de dood, reïncarnatie, religie, godsdienst, houding, feiten, astraal leven, begeerte, bewustzijn, helpers, bezoeken, gedachtelichamen, verschijningen, terugkeer, boete, spoken, doellozen, astrale indrukken, spiritisme, medium, helderziendheid, materialisatie, verstoffelijkingen, hemelwereld

Aan haar die zich verheugen in de komst van een kleine
[C.W. Leadbeater] ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., 19XX. – 30 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-3b
Trefw.: theosofie, kinderen, moederschap, esoterie, geboorte

[C.W. Leadbeater] ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., 19XX. – 30 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-3
Trefw.: theosofie, kinderen, moederschap, esoterie, geboorte

[C.W. Leadbeater] ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., 19XX. – 30 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-3a
Trefw.: theosofie, kinderen, moederschap, esoterie, geboorte

Aan hen die hun dooden betreuren
door C.W. Leadbeater ; geautoris. vert. [uit het Engels] door W.P.F. von Wolzogen Kühr-Wijnmalen. – 4e dr., 10e – 11e duizend. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1936. – 31p. ; 20 cm.
Uit “The Adyar Bulletin”, van Juli 1913. – Vert. van: To those who mourn
sign.: THE-2-6-LEAD-51c
Trefw.: theosofie, sterven, dood, overlijden, stervensprocessen, reïncarnatie

door C.W. Leadbeater ; geautoris. vert. [uit het Engels] door W.P.F. von Wolzogen Kühr-Wijnmalen. – 3e dr., 7e – 9e-duizend. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1928. – 31 p. ; 20 cm.
Uit “The Adyar Bulletin”, van Juli 1913. – Vert. van: To those who mourn
sign.: THE-2-6-LEAD-51b
Trefw.: theosofie, sterven, dood, overlijden, stervensprocessen, reïncarnatie

door C.W. Leadbeater ; geautoris. vert. [uit het Engels] door W.P.F. von Wolzogen Kühr-Wijnmalen. – 3e dr., 7e – 9e duizend. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1928. – 31 p. ; 20 cm.
Uit “The Adyar Bulletin”, van Juli 1913. – Vert. van: To those who mourn
sign.: THE-2-6-LEAD-51d
Trefw.: theosofie, sterven, dood, overlijden, stervensprocessen, reïncarnatie

Aan hen die hunne dooden betreuren
door C.W. Leadbeater ; geautoriseerde vertaling door W.P.F. von Wolzogen Kühr-Wijnmalen. – 3e dr ; 7e-9e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1928. – 31 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-51b
Trefw.: theosofie, sterven, dood, overlijden, stervensprocessen, reïncarnatie

C.W. Leadbeater ; vert. [uit het Engels] van M.v. W. K.-W.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1913. – 31 p. ; 19 cm.
Uit “The Adyar Bulletin”, van Juli 1913. – Vert. van: To those who mourn
sign.: THE-2-6-LEAD-51a
Trefw.: theosofie, sterven, dood, overlijden, stervensprocessen, reïncarnatie

C.W. Leadbeater ; vert. [uit het Engels] van M.v. W. K.-W.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1913. – 31 p. ; 19 cm.
Uit “The Adyar Bulletin”, van Juli 1913. – Vert. van: To those who mourn
sign.: THE-2-6-LEAD-51
Trefw.: theosofie, sterven, dood, overlijden, stervensprocessen, reïncarnatie

Aanteekeningen betreffende het voorwoord van “De stem van de stilte”
door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 36 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e Serie ; No. 61)
sign.: THE-2-6-LEAD-4a (D3)

door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 36 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e Serie ; No. 61)
sign.: THE-2-6-LEAD-4b

door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 36 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e Serie ; No. 61)
sign.: THE-2-6-LEAD-4 (D3)
Trefw.: inleiding leringen theosofie uiteenzetting

Het astraalgebied : zijn tooneel, bewoners en verschijnselen
2e herz. Uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – (8), 174 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 5) . – aanhangsel, lijst van boeken.
sign.: THE-2-6-LEAD-5d

2e herz. Uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – (8), 174 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 5) . – aanhangsel, lijst van boeken.
sign.: THE-2-6-LEAD-5e

2e herz. Uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1899. – (8), 174 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 5) . – aanhangsel, lijst van boeken.
sign.: THE-2-6-LEAD-5c

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1899. – (8), 174 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 5) . – aanhangsel, lijst van boeken.
sign.: THE-2-6-LEAD-5b

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1899. – (8), 174 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 5) . – aanhangsel, lijst van boeken.
sign.: THE-2-6-LEAD-5a

2e herz. Uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1899. – (8), 174 p. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 5) . – aanhangsel, lijst van boeken.
sign.: THE-2-6-LEAD-5
Trefw.: theosofie, stoffelijkheid, astraalgezicht, aura, etherisch dubbel, leven, adept, mens, zwarte tovenaar, dood, reïncarnatie, na de dood, schil, zelfmoord, elementalen, astraallichamen, dieren, natuurgeesten, deva’s, spiritualisme, spoken, helderziendheid

Beknopte boeddhistische catechismus
samengest. door C.W. Leadbeater ; goedgekeurd en aanbevolen ter instructie van boeddhistische kinderen door wijlen H. Sumangala ; uit het Sinhalese vert. door C. Jinarajadasa . – Weltevreden : Theosophische Boekhandel “Minerva”, 19XX. – 26 p. ; 24 cm.
Vert. van: The smaller Buddhist catechism. – Colombo, Ceylon : Buddhist Theosophical Society , 1902
sign.: THE-2-6-LEAD-55
Trefw.: religie, boeddhisme, cathechismussen, theosofie

Beschermende schillen
Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 28 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e Serie, No. 64)
sign.: THE-2-6-LEAD-6

Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 28 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e Serie, No. 64)
sign.: THE-2-6-LEAD-6a

Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 28 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e Serie, No. 64)
sign.: THE-2-6-LEAD-6b
Trefw.: theosofie, etherisch, astraal, gedachte kracht, mentaal, karma

Beschermengelen en andere ongeziene helpers
door C.W. Leadbeater ; vert. uit het Engelsch. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – 32 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-52a
Trefw.: theosofie, engelen, beschermengelen, onzichtbare helpers

door C.W. Leadbeater ; vert. uit het Engelsch. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – 32 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-52b
Trefw.: theosofie, engelen, beschermengelen, onzichtbare helpers

door C.W. Leadbeater ; vert. uit het Engelsch. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – 32 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-52
Trefw.: theosofie, engelen, beschermengelen, onzichtbare helpers

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij
door C.W. Leadbeater ; geaut. vert. uit het Engels. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1928. – xii, 358 p. : platen. ; 23 cm.
Vert. van: Glimpses of masonic history. – Adyar, Madras. – The Theosophical Publishing House, 1926. – bijlagen, klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-7
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij, geschiedenis, mystiek, occultisme, Egypte, mysteriën, Isis, Osiris, inwijdingen, Kreta, jodendom, ritualen, riten, Griekenland, magie, Zarathoestra, Mitras, middeleeuwen, graal, druiden, Schotse ritus, Engelse ritus, loges, tempeliers, rozenkruisers, landmerken, graden

door C.W. Leadbeater ; geaut. vert. uit het Engels. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1928. – xii, 358 p. : platen. ; 23 cm.
Vert. van: Glimpses of masonic history. – Adyar, Madras. – The Theosophical Publishing House, 1926. – bijlagen, klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-7a
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij, geschiedenis, mystiek, occultisme, Egypte, mysteriën, Isis, Osiris, inwijdingen, Kreta, jodendom, ritualen, riten, Griekenland, magie, Zarathoestra, Mitras, middeleeuwen, graal, druiden, Schotse ritus, Engelse ritus, loges, tempeliers, rozenkruisers, landmerken, graden

door C.W. Leadbeater ; geaut. vert. uit het Engels. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1928. – xii, 358 p. : platen. ; 23 cm.
Vert. van: Glimpses of masonic history. – Adyar, Madras. – The Theosophical Publishing House, 1926. – bijlagen, klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-7b
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij, geschiedenis, mystiek, occultisme, Egypte, mysteriën, Isis, Osiris, inwijdingen, Kreta, jodendom, ritualen, riten, Griekenland, magie, Zarathoestra, Mitras, middeleeuwen, graal, druiden, Schotse ritus, Engelse ritus, loges, tempeliers, rozenkruisers, landmerken, graden

De cakra’s : een monografie
door C.W. Leadbeater ; geautoriseerde vert. [uit het Engels] door M. Mazel. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschap, 1931. – xi, 75 p. ; 30 cm.
Vert. van: The Chakras : a monograph. – 1927. – register.
sign.: THE-2-6-LEAD-8a
Trefw.: theosofie, chakra’s, Sanskriet, evolutie, occultisme, etherisch dubbel, centra, draaikolken, stuit-chakra, milt-chakra, navel-chakra, hart-chakra, keel-chakra, voorhoofd-chakra, kruin-chakra, krachtcentra, levenskracht, slangenvuur, kanalen, ruggegraat, sympatisch zenuwstelsel, vitaliteit, psychische krachten, stralen, kleuren, bolletjes, stralen, gezondheid, atomen, magnetisme, astrale centra, astrale zintuigen, kundalini, etherische chakra’s, gevaren, helderziendheid, etherisch web, alcohol, drugs, tabak, laya-yoga, hindoeïsme, literatuur, bloembladen, letters, mandala’s, yantra’s, dieren, goden, meditatie, knopen, hart-lotus, aura’s

door C.W. Leadbeater ; geautoriseerde vert. [uit het Engels] door M. Mazel. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschap, 1931. – xi, 75 p. ; 30 cm.
Vert. van: The Chakras : a monograph. – 1927. – register.
sign.: THE-2-6-LEAD-8
Trefw.: theosofie, chakra’s, Sanskriet, evolutie, occultisme, etherisch dubbel, centra, draaikolken, stuit-chakra, milt-chakra, navel-chakra, hart-chakra, keel-chakra, voorhoofd-chakra, kruin-chakra, krachtcentra, levenskracht, slangenvuur, kanalen, ruggegraat, sympatisch zenuwstelsel, vitaliteit, psychische krachten, stralen, kleuren, bolletjes, stralen, gezondheid, atomen, magnetisme, astrale centra, astrale zintuigen, kundalini, etherische chakra’s, gevaren, helderziendheid, etherisch web, alcohol, drugs, tabak, laya-yoga, hindoeïsme, literatuur, bloembladen, letters, mandala’s, yantra’s, dieren, goden, meditatie, knopen, hart-lotus, aura’s

De chakra’s
inl. C.W.L. ; met een aanvulling van W.D. Margadant ; vert. [uit het Engels] M. Mazel. – 6e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 1998. – 126, (2) p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9061750741
sign.: THE-2-6-LEAD-9d
Trefw.: theosofie, chakra’s, Sanskriet, evolutie, occultisme, etherisch dubbel, centra, draaikolken, stuit-chakra, milt-chakra, navel-chakra, hart-chakra, keel-chakra, voorhoofd-chakra, kruin-chakra, krachtcentra, levenskracht, slangenvuur, kanalen, ruggegraat, sympatisch zenuwstelsel, vitaliteit, psychische krachten, stralen, kleuren, bolletjes, stralen, gezondheid, atomen, magnetisme, astrale centra, astrale zintuigen, kundalini, etherische chakra’s, gevaren, helderziendheid, etherisch web, alcohol, drugs, tabak, laya-yoga, hindoeïsme, literatuur, bloembladen, letters, mandala’s, yantra’s, dieren, goden, meditatie, knopen, hart-lotus, aura’s

door C.W. Leadbeater ; geautoriseerde vert. [uit het Engels] door M. Mazel. – 2e herz. dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1959. – x, 96 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: The Chakras. – Adyar : Theosophical publishing house, 1927
sign.: THE-2-6-LEAD-9
Trefw.: theosofie, chakra’s, Sanskriet, evolutie, occultisme, etherisch dubbel, centra, draaikolken, stuit-chakra, milt-chakra, navel-chakra, hart-chakra, keel-chakra, voorhoofd-chakra, kruin-chakra, krachtcentra, levenskracht, slangenvuur, kanalen, ruggegraat, sympatisch zenuwstelsel, vitaliteit, psychische krachten, stralen, kleuren, bolletjes, stralen, gezondheid, atomen, magnetisme, astrale centra, astrale zintuigen, kundalini, etherische chakra’s, gevaren, helderziendheid, etherisch web, alcohol, drugs, tabak, laya-yoga, hindoeïsme, literatuur, bloembladen, letters, mandala’s, yantra’s, dieren, goden, meditatie, knopen, hart-lotus, aura’s

inl. C.W.L. ; met een aanvulling van W.D. Margadant ; in het Nederlands vert. door M. Mazel. – 5e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 1985. – 106, (6) p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9061750547
sign.: THE-2-6-LEAD-9c
Trefw.: theosofie, chakra’s, Sanskriet, evolutie, occultisme, etherisch dubbel, centra, draaikolken, stuit-chakra, milt-chakra, navel-chakra, hart-chakra, keel-chakra, voorhoofd-chakra, kruin-chakra, krachtcentra, levenskracht, slangenvuur, kanalen, ruggegraat, sympatisch zenuwstelsel, vitaliteit, psychische krachten, stralen, kleuren, bolletjes, stralen, gezondheid, atomen, magnetisme, astrale centra, astrale zintuigen, kundalini, etherische chakra’s, gevaren, helderziendheid, etherisch web, alcohol, drugs, tabak, laya-yoga, hindoeïsme, literatuur, bloembladen, letters, mandala’s, yantra’s, dieren, goden, meditatie, knopen, hart-lotus, aura’s

door C.W. Leadbeater ; geautoriseerde vert. [uit het Engels] door M. Mazel. – 2e herz. dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1959. – x, 96 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: The Chakras. – Adyar : Theosophical publishing house, 1927
sign.: THE-2-6-LEAD-9a
Trefw.: theosofie, chakra’s, Sanskriet, evolutie, occultisme, etherisch dubbel, centra, draaikolken, stuit-chakra, milt-chakra, navel-chakra, hart-chakra, keel-chakra, voorhoofd-chakra, kruin-chakra, krachtcentra, levenskracht, slangenvuur, kanalen, ruggegraat, sympatisch zenuwstelsel, vitaliteit, psychische krachten, stralen, kleuren, bolletjes, stralen, gezondheid, atomen, magnetisme, astrale centra, astrale zintuigen, kundalini, etherische chakra’s, gevaren, helderziendheid, etherisch web, alcohol, drugs, tabak, laya-yoga, hindoeïsme, literatuur, bloembladen, letters, mandala’s, yantra’s, dieren, goden, meditatie, knopen, hart-lotus, aura’s

inl. C.W.L. ; met een aanvulling van W.D. Margadant ; in het Nederlands vert. [uit het Engels] door M. Mazel. – ongew. 4e dr. – Utrecht : Theosofische Vereniging in Nederland, 1980. – 106, (3) p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9061750369
sign.: THE-2-6-LEAD-9b
Trefw.: theosofie, chakra’s, Sanskriet, evolutie, occultisme, etherisch dubbel, centra, draaikolken, stuit-chakra, milt-chakra, navel-chakra, hart-chakra, keel-chakra, voorhoofd-chakra, kruin-chakra, krachtcentra, levenskracht, slangenvuur, kanalen, ruggegraat, sympatisch zenuwstelsel, vitaliteit, psychische krachten, stralen, kleuren, bolletjes, stralen, gezondheid, atomen, magnetisme, astrale centra, astrale zintuigen, kundalini, etherische chakra’s, gevaren, helderziendheid, etherisch web, alcohol, drugs, tabak, laya-yoga, hindoeïsme, literatuur, bloembladen, letters, mandala’s, yantra’s, dieren, goden, meditatie, knopen, hart-lotus, aura’s

inl. C.W.L. ; met een aanvulling van W.D. Margadant ; vert. [uit het Engels] M. Mazel. – 6e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 1998. – 126, (2) p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9061750741
sign.: THE-2-6-LEAD-9e
Trefw.: theosofie, chakra’s, Sanskriet, evolutie, occultisme, etherisch dubbel, centra, draaikolken, stuit-chakra, milt-chakra, navel-chakra, hart-chakra, keel-chakra, voorhoofd-chakra, kruin-chakra, krachtcentra, levenskracht, slangenvuur, kanalen, ruggegraat, sympatisch zenuwstelsel, vitaliteit, psychische krachten, stralen, kleuren, bolletjes, stralen, gezondheid, atomen, magnetisme, astrale centra, astrale zintuigen, kundalini, etherische chakra’s, gevaren, helderziendheid, etherisch web, alcohol, drugs, tabak, laya-yoga, hindoeïsme, literatuur, bloembladen, letters, mandala’s, yantra’s, dieren, goden, meditatie, knopen, hart-lotus, aura’s

inl. C.W.L. ; met een aanvulling van W.D. Margadant ; in het Nederlands vert. [uit het Engels] door M. Mazel. – ongew. 3e dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, [ca. 196X]. – 108 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9061750369
sign.: THE-2-6-LEAD-9f
Trefw.: theosofie, chakra’s, Sanskriet, evolutie, occultisme, etherisch dubbel, centra, draaikolken, stuit-chakra, milt-chakra, navel-chakra, hart-chakra, keel-chakra, voorhoofd-chakra, kruin-chakra, krachtcentra, levenskracht, slangenvuur, kanalen, ruggegraat, sympatisch zenuwstelsel, vitaliteit, psychische krachten, stralen, kleuren, bolletjes, stralen, gezondheid, atomen, magnetisme, astrale centra, astrale zintuigen, kundalini, etherische chakra’s, gevaren, helderziendheid, etherisch web, alcohol, drugs, tabak, laya-yoga, hindoeïsme, literatuur, bloembladen, letters, mandala’s, yantra’s, dieren, goden, meditatie, knopen, hart-lotus, aura’s

De chakra’s [Platen] : Plaat I Het stuit-chakra ; Plaat II Het milt-chakra ; Plaat III De chakra’s volgens Gichtel ; Plaat IV Het navel chakra ; Plaat V Het hart chakra ; Plaat VI De chakra’s en het zenuwstelsel ; Plaat VII Het keel-chakra ; Plaat VIII de stromen vitaliteit ; Plaats IX Het voorhoofd-chakra ; The crown chakra = het kruin-chakra
[C.W. Leadbeater]. – [Amsterdam] : [Theosofische Vereniging], 19XX. – 9, [1] p. : ill. ; 19 x 26 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-54a
Trefw.: theosofie, chakra’s, kleuren

[C.W. Leadbeater]. – [Amsterdam] : [Theosofische Vereniging], 19XX. – 9, [1] p. : ill. ; 19 x 26 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-54
Trefw.: theosofie, chakra’s, kleuren

De christelijke geloofsbelijdenis : haar oorsprong en betekenis
door C.W. Leadbeater ; voorw. van Chr. J. Schuver ; vert. uit het Engelsch door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 150 p. ; 20 cm. – (De werken van C.W. Leadbeater ; Deel III)
Vert. van: The christian creed. – aanhangsel.
sign.: THE-2-6-LEAD-11
Trefw.: theosofie, geloof, religie, christendom

door C.W. Leadbeater ; voorw. van Chr. J. Schuver ; vert. uit het Engelsch door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 150 p. ; 20 cm. – (De werken van C.W. Leadbeater ; Deel III)
Vert. van: The christian creed. – aanhangsel.
sign.: THE-2-6-LEAD-11a
Trefw.: theosofie, geloof, religie, christendom

door C.W. Leadbeater ; voorw. van Chr. J. Schuver ; vert. uit het Engelsch door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 150 p. ; 20 cm. – (De werken van C.W. Leadbeater ; Deel III)
Vert. van: The christian creed. – aanhangsel.
sign.: THE-2-6-LEAD-11b
Trefw.: theosofie, geloof, religie, christendom

Een christelijke gnosis
z.p. : Het Centraal Kerk Bestuur van de Vrij-Katholieke K, 1994. – XVIII, 329 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-10a

z.p. : Het Centraal Kerk Bestuur van de Vrij-Katholieke K, 1994. – XVIII, 329 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-10
Trefw.: theosofie, Vrij Katholieke Kerk, VKK, evolutie, god, logos, zonnestelsel, stof, geest, ziel, causale + mentale + astrale + stoffelijk lichaam, menselijke ziel, monade, persoonlijkheid, evolutie van de ziel, intuïtie, bewustzijn, menselijke vooruitgang, trillingen, toekomst, reïncarnatie (p. 55-63), liefde, karma, verlossing, Dag des Oordeels, vroege Christendom, Paulus, geloofsbelijdenissen, Vader, Zoon, incarnatie, geboorte, kruisiging, hel, opstanding, hemelvaart, Heilige Geest, kerk, vergeving van zonden, opstanding der doden, reïncarnatie in de evangeliën, eeuwige leven, onze lieve vrouwe, hemelscharen, gemeenschap van heiligen, sacramenten, heilige eucharistie, geestelijke wijding, genezing, ceremonieel werk, visioen van Johannes, exoterisch, esoterisch, zonde, rationele geloofsbelijdenis

Droomen : wat ze zijn en hoe ze veroorzaakt worden
door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene en vermeerderde uitgave door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1901. – VIII, 71 p. ; 19 cm. – (De werken van C. W. Leadbeater ; I)
sign.: THE-2-6-LEAD-12a

door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene en vermeerderde uitgave door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1901. – VIII, 71 p. ; 19 cm. – (De werken van C. W. Leadbeater ; I)
sign.: THE-2-6-LEAD-12

door C.W. Leadbeater ; nieuwe herziene vertaling naar de laatste Engelsche uitgave door H.J. van Ginkel. – derde duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1920. – [4], 67 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-12d

door C.W. Leadbeater ; nieuwe herziene vertaling naar de laatste Engelsche uitgave door H.J. van Ginkel. – derde duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1920. – [4], 67 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-12e

door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene en vermeerderde uitgave door Johan van Manen. – tweede duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – [6], 71 p. ; 20 cm. – (De werken van C. W. Leadbeater ; I)
sign.: THE-2-6-LEAD-12b

door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene en vermeerderde uitgave door Johan van Manen. – tweede duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – [6], 71 p. ; 20 cm. – (De werken van C. W. Leadbeater ; I)
sign.: THE-2-6-LEAD-12c
Trefw.: dromen

Eenvoudig leerboek der theosofie
door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.M. – 1e en 2e duizend. – Amsterdam : Theos. Uitgevers-Maatschappij, 1912. – [3], 147 p. ; 20 cm.
Vert. van: A text-book of theosophy. – Adyar, Madras : Published by the Theosophist Office, 1912
sign.: THE-2-6-LEAD-13
Trefw.: theosofie, inleidingen, leringen, uiteenzettingen, zonnestelsels, evolutie, zevenvoudige samenstelling van de mens, leven na de dood, reïncarnatie, wederbelichaming, planeetketens, studies, helderzienheid, occultisme, toekomst van de mens, oorzaak en gevolg, karma

C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.M. – Buitenzorg : Theosofische Uitgevers-Maatschappij Djamoer Dwipa, 19XX. – 109 p. ; 23 cm.
Vert. van: A text-book of theosophy. – Adyar, Madras : Published by the Theosophist Office, 1912
sign.: THE-2-6-LEAD-14a
Trefw.: theosofie, inleidingen, leringen, uiteenzettingen, zonnestelsels, evolutie, zevenvoudige samenstelling van de mens, leven na de dood, reïncarnatie, wederbelichaming, planeetketens, studies, helderzienheid, occultisme, toekomst van de mens, oorzaak en gevolg, karma

door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.M. – 1e en 2e duizend. – Amsterdam : Theos. Uitgevers-Maatschappij, 1912. – [3], 147 p. ; 20 cm.
Vert. van: A text-book of theosophy. – Adyar, Madras : Published by the Theosophist Office, 1912
sign.: THE-2-6-LEAD-13a
Trefw.: theosofie, inleidingen, leringen, uiteenzettingen, zonnestelsels, evolutie, zevenvoudige samenstelling van de mens, leven na de dood, reïncarnatie, wederbelichaming, planeetketens, studies, helderzienheid, occultisme, toekomst van de mens, oorzaak en gevolg, karma

C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.M. – Buitenzorg : Theosofische Uitgevers-Maatschappij Djamoer Dwipa, 19XX. – 109 p. ; 23 cm.
Vert. van: Text-book of theosophy
sign.: THE-2-6-LEAD-14
Trefw.: theosofie, inleidingen, leringen, uiteenzettingen, zonnestelsels, evolutie, zevenvoudige samenstelling van de mens, leven na de dood, reïncarnatie, wederbelichaming, planeetketens, studies, helderzienheid, occultisme, toekomst van de mens, oorzaak en gevolg, karma

door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.M. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1927. – 151 p. ; 20 cm.
Vert. van: A text-book of theosophy. – Adyar, Madras : Published by the Theosophist Office, 1912
sign.: THE-2-6-LEAD-13c
Trefw.: theosofie, inleidingen, leringen, uiteenzettingen, zonnestelsels, evolutie, zevenvoudige samenstelling van de mens, leven na de dood, reïncarnatie, wederbelichaming, planeetketens, studies, helderzienheid, occultisme, toekomst van de mens, oorzaak en gevolg, karma

door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.M. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1927. – 151 p. ; 20 cm.
Vert. van: A text-book of theosophy. – Adyar, Madras : Published by the Theosophist Office, 1912
sign.: THE-2-6-LEAD-13b
Trefw.: theosofie, inleidingen, leringen, uiteenzettingen, zonnestelsels, evolutie, zevenvoudige samenstelling van de mens, leven na de dood, reïncarnatie, wederbelichaming, planeetketens, studies, helderzienheid, occultisme, toekomst van de mens, oorzaak en gevolg, karma

Gebruik en misbruik van psychische vermogens
door C.W. Leadbeater in “Some glimpses of occultism” ; uit het Engelsch vertaald door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 42 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek : 5e serie ; No. 28)
sign.: THE-2-6-LEAD-15
Trefw.: theosofie, psychische vermogens, helderziendheid, witte magie, zwarte magie, occultisme, trillingen, gevoeligheid, heilzame gedachten, gedachtenvormen, gedachtekracht, genezingen, mesmer

door C.W. Leadbeater in “Some glimpses of occultism” ; uit het Engelsch vertaald door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 42 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek : 5e serie ; No. 28)
sign.: THE-2-6-LEAD-15a
Trefw.: theosofie, psychische vermogens, helderziendheid, witte magie, zwarte magie, occultisme, trillingen, gevoeligheid, heilzame gedachten, gedachtenvormen, gedachtekracht, genezingen, mesmer

door C.W. Leadbeater in “Some glimpses of occultism” ; uit het Engelsch vertaald door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 42 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek : 5e serie ; No. 28)
sign.: THE-2-6-LEAD-15b
Trefw.: theosofie, psychische vermogens, helderziendheid, witte magie, zwarte magie, occultisme, trillingen, gevoeligheid, heilzame gedachten, gedachtenvormen, gedachtekracht, genezingen, mesmer

Geur van Egypte : en andere occulte verhalen
door C.W. Leadbeater ; in het Nederlansche vert. [uit het Engelsch] door F.C. le Comte. – Amsterdam : Theosofische Ver. Uitg. Mij, 1935. – 237, [1] p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: The perfume of Egypt and other weird stories. – Adyar : Theosophist Office, 1911
sign.: THE-2-6-LEAD-16
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, reïncarnatie, inwijdingen, Egypte, occulte romans, romans, verhalen

door C.W. Leadbeater ; in het Nederlansche vert. [uit het Engelsch] door F.C. le Comte. – Amsterdam : Theosofische Ver. Uitg. Mij, 1935. – 237, [1] p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: The perfume of Egypt and other weird stories. – Adyar : Theosophist Office, 1911
sign.: THE-2-6-LEAD-16a
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, reïncarnatie, inwijdingen, Egypte, occulte romans, romans, verhalen

Helderziendheid (Clairvoyance)
door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch. – 2e dr. – Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1925. – 210 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-17
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme

door C.W. Leadbeater ; vertaald [uit het Engelsch] naar den tweeden herzienen druk door M.W. Mook. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1904. – 210 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-17a
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme

De hemelwereld : haar kenmerken en bewoners
door C.W. Leadbeater ; geautoriseerde vertaling uit het Engelsch naar den tweeden herzienen en vermeerderden druk door Johan van Manen. – 2e herziene druk, tweede duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1916. – [6], 112 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 6)
sign.: THE-2-6-LEAD-18

door C.W. Leadbeater ; geautoriseerde vertaling uit het Engelsch naar den tweeden herzienen en vermeerderden druk door Johan van Manen. – 2e herziene druk, tweede duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1916. – [6], 112 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 6)
sign.: THE-2-6-LEAD-18a

door C.W. Leadbeater ; geautoriseerde vertaling uit het Engelsch naar den tweeden herzienen en vermeerderden druk door Johan van Manen. – 2e herziene druk, tweede duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1916. – [6], 112 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 6)
sign.: THE-2-6-LEAD-18b
Trefw.: mentale gebied gedachte kracht manas devachan

De hoogere graden der vrijmetselarij
Weltevreden : Boekhandel Minerva, 1930. – 29 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-19 (D3)

Het innerlijk leven : eerste serie : theosofische toespraken te Adyar
door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – [8], 236 p. ; 23 cm. – (Theosofische Toespraken te Adyar ; Eerste Serie)
Vert. van: The inner life. – Benares ; London ; Adyar : Theosophical Publishing Society ; Theosophist Office, 1910
sign.: THE-2-6-LEAD-20b
Trefw.: theosofie, wezens, Christus, meester, leerlingen, pad, oude mysteriën, godsdienst, logos, Boeddhisme, Christendom, zonde, Paus, gebed, duivel, Hindoeïsme, kasten, spiritualisme, symboliek, vuur, broederschap, begeerte, dieren, kinderen, dood, Nirwana, sferen, ego, persoonlijkheid, astraal lichaam, zielen, bewustzijn, slaap

door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – [8], 236 p. ; 23 cm. – (Theosofische Toespraken te Adyar ; Eerste Serie)
Vert. van: The inner life. – Benares ; London ; Adyar : Theosophical Publishing Society ; Theosophist Office, 1910
sign.: THE-2-6-LEAD-20
Trefw.: theosofie, wezens, Christus, meester, leerlingen, pad, oude mysteriën, godsdienst, logos, Boeddhisme, Christendom, zonde, Paus, gebed, duivel, Hindoeïsme, kasten, spiritualisme, symboliek, vuur, broederschap, begeerte, dieren, kinderen, dood, Nirwana, sferen, ego, persoonlijkheid, astraal lichaam, zielen, bewustzijn, slaap

door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – [8], 236 p. ; 23 cm. – (Theosofische Toespraken te Adyar ; Eerste Serie)
Vert. van: The inner life. – Benares ; London ; Adyar : Theosophical Publishing Society ; Theosophist Office, 1910
sign.: THE-2-6-LEAD-20c
Trefw.: theosofie, wezens, Christus, meester, leerlingen, pad, oude mysteriën, godsdienst, logos, Boeddhisme, Christendom, zonde, Paus, gebed, duivel, Hindoeïsme, kasten, spiritualisme, symboliek, vuur, broederschap, begeerte, dieren, kinderen, dood, Nirwana, sferen, ego, persoonlijkheid, astraal lichaam, zielen, bewustzijn, slaap

door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – [8], 236 p. ; 23 cm. – (Theosofische Toespraken te Adyar ; Eerste Serie)
Vert. van: The inner life. – Benares ; London ; Adyar : Theosophical Publishing Society ; Theosophist Office, 1910
sign.: THE-2-6-LEAD-20a
Trefw.: theosofie, wezens, Christus, meester, leerlingen, pad, oude mysteriën, godsdienst, logos, Boeddhisme, Christendom, zonde, Paus, gebed, duivel, Hindoeïsme, kasten, spiritualisme, symboliek, vuur, broederschap, begeerte, dieren, kinderen, dood, Nirwana, sferen, ego, persoonlijkheid, astraal lichaam, zielen, bewustzijn, slaap

Het innerlijk leven : tweede serie : theosofische toespraken te Adyar
door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – [11], 283 p. ; 23 cm. – (Theosofische Toespraken te Adyar ; Tweede Serie)
Vert. van: The inner life. – Adyar, Madras : The Theosophist Office, 1911
sign.: THE-2-6-LEAD-21
Trefw.: theosofie, leven na de dood, overledenen, dieren, toestanden, onzichtbare helpers, herinneringen, astraal werk, verstandslichaam, intuïtie, psychische vermogens, helderziendheid, vorige levens, toekomst, deva’s, geest, werelden, stelsel, planeetketens, levensgolven, monaden, aardketen, individualisatie, rassen, Ieren, Spanjaarden, Joden, Atlantis, Atlantiërs, Mars, reïncarnatie, wedergeboorte, persoonlijke kenmerken, tijdperken, karma, dood, opvoeder, theosofische vereniging, studiecursus

door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – [11], 283 p. ; 23 cm. – (Theosofische Toespraken te Adyar ; Tweede Serie)
Vert. van: The inner life. – Adyar, Madras : The Theosophist Office, 1911
sign.: THE-2-6-LEAD-21c
Trefw.: theosofie, leven na de dood, overledenen, dieren, toestanden, onzichtbare helpers, herinneringen, astraal werk, verstandslichaam, intuïtie, psychische vermogens, helderziendheid, vorige levens, toekomst, deva’s, geest, werelden, stelsel, planeetketens, levensgolven, monaden, aardketen, individualisatie, rassen, Ieren, Spanjaarden, Joden, Atlantis, Atlantiërs, Mars, reïncarnatie, wedergeboorte, persoonlijke kenmerken, tijdperken, karma, dood, opvoeder, theosofische vereniging, studiecursus

door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – [11], 283 p. ; 23 cm. – (Theosofische Toespraken te Adyar ; Tweede Serie)
Vert. van: The inner life. – Adyar, Madras : The Theosophist Office, 1911
sign.: THE-2-6-LEAD-21b
Trefw.: theosofie, leven na de dood, overledenen, dieren, toestanden, onzichtbare helpers, herinneringen, astraal werk, verstandslichaam, intuïtie, psychische vermogens, helderziendheid, vorige levens, toekomst, deva’s, geest, werelden, stelsel, planeetketens, levensgolven, monaden, aardketen, individualisatie, rassen, Ieren, Spanjaarden, Joden, Atlantis, Atlantiërs, Mars, reïncarnatie, wedergeboorte, persoonlijke kenmerken, tijdperken, karma, dood, opvoeder, theosofische vereniging, studiecursus

door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – [11], 283 p. ; 23 cm. – (Theosofische Toespraken te Adyar ; Tweede Serie)
Vert. van: The inner life. – Adyar, Madras : The Theosophist Office, 1911
sign.: THE-2-6-LEAD-21a
Trefw.: theosofie, leven na de dood, overledenen, dieren, toestanden, onzichtbare helpers, herinneringen, astraal werk, verstandslichaam, intuïtie, psychische vermogens, helderziendheid, vorige levens, toekomst, deva’s, geest, werelden, stelsel, planeetketens, levensgolven, monaden, aardketen, individualisatie, rassen, Ieren, Spanjaarden, Joden, Atlantis, Atlantiërs, Mars, reïncarnatie, wedergeboorte, persoonlijke kenmerken, tijdperken, karma, dood, opvoeder, theosofische vereniging, studiecursus

door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – [11], 283 p. ; 23 cm. – (Theosofische Toespraken te Adyar ; Tweede Serie)
Vert. van: The inner life. – Adyar, Madras : The Theosophist Office, 1911
sign.: THE-2-6-LEAD-21d
Trefw.: theosofie, leven na de dood, overledenen, dieren, toestanden, onzichtbare helpers, herinneringen, astraal werk, verstandslichaam, intuïtie, psychische vermogens, helderziendheid, vorige levens, toekomst, deva’s, geest, werelden, stelsel, planeetketens, levensgolven, monaden, aardketen, individualisatie, rassen, Ieren, Spanjaarden, Joden, Atlantis, Atlantiërs, Mars, reïncarnatie, wedergeboorte, persoonlijke kenmerken, tijdperken, karma, dood, opvoeder, theosofische vereniging, studiecursus

Innerlijk leven :het zoeken naar waarheden
Charles W. Leadbeater. – Helmond, Brugge : Helmond, Orion, 1979. – 424 p. ; 22 cm. – (Mens & Maatschappij) . – Reg..
ISBN 9025268471
sign.: THE-2-6-LEAD-23
Trefw.: theosofie, wezens, Christus, meester, leerlingen, pad, oude mysteriën, godsdienst, logos, Boeddhisme, Christendom, zonde, Paus, gebed, duivel, Hindoeïsme, kasten, spiritualisme, symboliek, vuur, broederschap, begeerte, dieren, kinderen, dood, Nirwana, sferen, ego, persoonlijkheid, astraal lichaam, zielen, bewustzijn, slaap, leven na de dood, overledenen, dieren, toestanden, onzichtbare helpers, herinneringen, astraal werk, verstandslichaam, intuïtie, psychische vermogens, helderziendheid, vorige levens, toekomst, deva’s, geest, werelden, stelsel, planeetketens, levensgolven, monaden, aardketen, individualisatie, rassen, Ieren, Spanjaarden, Joden, Atlantiërs, Mars, reïncarnatie (p. 374-388), wedergeboorte, persoonlijke kenmerken, tijdperken, karma, dood, opvoeder, theosofische vereniging, studiecursus, paragnosie, meditatie

Het innerlijk leven: eerste en tweede serie : theosofische toespraken te Adyar
Voorw. door Annie Besant ; vertaling uit het engels. – Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1923. – XII, (2), 254 p. : ill.. ; 23 cm.. – index.
sign.: THE-2-6-LEAD-22b

Voorw. door Annie Besant ; vertaling uit het engels. – Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1923. – XII, (2), 254 p. : ill.. ; 23 cm.. – index.
sign.: THE-2-6-LEAD-22a

Voorw. door Annie Besant ; vertaling uit het engels. – Helmond : Uitgeverij Helmond, 1979. – 411 p. : ill.. ; 22 cm.. – index.
ISBN 90.252.6847.1
sign.: THE-2-6-LEAD-22c

Voorw. door Annie Besant ; vertaling uit het engels. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers maatschappij, 1912. – (8), 236(I) en (283) p. : ill.. ; 23 cm.. – index.
sign.: THE-2-6-LEAD-22
Trefw.: theosofie, wezens, Christus, meester, leerlingen, pad, oude mysteriën, godsdienst, logos, Boeddhisme, Christendom, zonde, Paus, gebed, duivel, Hindoeïsme, kasten, spiritualisme, symboliek, vuur, broederschap, begeerte, dieren, kinderen, dood, Nirwana, sferen, ego, persoonlijkheid, astraal lichaam, zielen, bewustzijn, slaap, leven na de dood, overledenen, dieren, toestanden, onzichtbare helpers, herinneringen, astraal werk, verstandslichaam, intuïtie, psychische vermogens, helderziendheid, vorige levens, toekomst, deva’s, geest, werelden, stelsel, planeetketens, levensgolven, monaden, aardketen, individualisatie, rassen, Ieren, Spanjaarden, Joden, Atlantiërs, Mars, reïncarnatie (p. 223-248), wedergeboorte, persoonlijke kenmerken, tijdperken, karma, dood, opvoeder, theosofische vereniging, studiecursus

Krachtsmiddelpunten en het slangevuur
Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 34 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie ; No. 62)
sign.: THE-2-6-LEAD-24b

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 34 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie ; No. 62)
sign.: THE-2-6-LEAD-24a

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 34 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie ; No. 62)
sign.: THE-2-6-LEAD-24a
Trefw.: theosofie, krachten, slangevuur, etherische middelpunten, centra, astraal, zintuigen, opwekken, gebieden, kundalini

Het leerstuk der zuinigheid : exoterisch en esoterisch onderricht
door C.W. Leadbeater. – Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 19XX. – 38 p. ; 12 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-25

door C.W. Leadbeater. – Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 19XX. – 38 p. ; 12 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-25a
Trefw.: theosofie, VKK, Vrij Katholieke Kerk, filosofie, kennis, occultisme, wortel-rassen, broederschap, Meesters, karma

De meesters en het pad
door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; geautoris. vert. [uit het Engels] door M. Mazel. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschappij, 1926. – [10], 340 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The masters and the path. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1925. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-26b
Trefw.: theosofie, stoffelijke lichamen, ego, evolutie, esoterie, godsdienst, chohans, meesters, leerlingen, reïncarnatie, inwijdingen, J. Krishnamurti, religie, hierarchieën, adepten, engelen, aura’s, H.P. Blavatsky, broederschap, Boeddha, kinderen, Christus, helderziendheid, devotie, Koot Hoomi, Maitreya, mahatma-brieven, liefde, meditatie, Meester Morya, nirvana, stralen, wereld-leraar, yoga, pad, occultisme, triangels

door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; geautoris. vert. [uit het Engels] door M. Mazel. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschappij, 1926. – [10], 340 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The masters and the path. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1925. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-26
Trefw.: theosofie, stoffelijke lichamen, ego, evolutie, esoterie, godsdienst, chohans, meesters, leerlingen, reïncarnatie, inwijdingen, J. Krishnamurti, religie, hierarchieën, adepten, engelen, aura’s, H.P. Blavatsky, broederschap, Boeddha, kinderen, Christus, helderziendheid, devotie, Koot Hoomi, Maitreya, mahatma-brieven, liefde, meditatie, Meester Morya, nirvana, stralen, wereld-leraar, yoga, pad, occultisme, triangels

door C.W. Leadbeater ; voorw. Annie Besant ; geautoris. vert. [uit het Engels] door M. Mazel. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschappij, 1926. – [10], 340 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The masters and the path. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1925. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-26a
Trefw.: theosofie, stoffelijke lichamen, ego, evolutie, esoterie, godsdienst, chohans, meesters, leerlingen, reïncarnatie, inwijdingen, J. Krishnamurti, religie, hierarchieën, adepten, engelen, aura’s, H.P. Blavatsky, broederschap, Boeddha, kinderen, Christus, helderziendheid, devotie, Koot Hoomi, Maitreya, mahatma-brieven, liefde, meditatie, Meester Morya, nirvana, stralen, wereld-leraar, yoga, pad, occultisme, triangels

Leadbeater, C.W. ; geauthoriseerde vert. [uit het Engels] door M. Mazel. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1926. – (6), 340 p. : ill. ; 23 cm.. – Met: index.
sign.: THE-2-6-LEAD-3
Trefw.: theosofie, stoffelijke lichamen, ego, evolutie, esoterie, godsdienst, chohans, meesters, leerlingen, reïncarnatie, inwijdingen, J. Krishnamurti, religie, hierarchieën, adepten, engelen, aura’s, H.P. Blavatsky, broederschap, Boeddha, kinderen, Christus, helderziendheid, devotie, Koot Hoomi, Maitreya, mahatma-brieven, liefde, meditatie, Meester Morya, nirvana, stralen, wereld-leraar, yoga, pad, occultisme, triangels

De mens zichtbaar en onzichtbaar : voorbeelden van verschillende soorten van mensen, zoals gezien met behulp van geoefende helderziendheid
C.W. Leadbeater ; met als toegevoegd artikel “Gedachtenvormen”, Annie Besant ; [vert. Johan van Manen]. – 2e, geheel herz. dr. – [Amsterdam] : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2009. – 144 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789061750901
sign.: THE-2-6-LEAD-50d
Trefw.: theosofie, occultisme, helderziendheid, samenstelling van de mens, aura’s, chakra’s, gedachtevormen, ontwikkelingen, scheikunde, atomen, wetenschap, verstandslichamen, stoffelijke lichamen, etherisch, astrale lichamen, vaste stof, astrale stof, etherische stof, ziel, gezichtsvermogen, waarnemingsvermogen, voertuigen, buddhi, nirvana, kleuren, zeven, hersenen, denken, drieenheid, logos, God, aanzichten, kerk, uitstortingen, groepszielen, dierlijke groepszielen, monadische kernstof, reïncarnatie, bewustzijn, schillen, oorzakelijke lichaam, dimensies, kleuren, aandoeningen, trillingen, gevoelens, emoties, kleurensymboliek

Natuurgeesten
Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1909. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 8e serie ; No. 43)
sign.: THE-2-6-LEAD-27a (D3)

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1909. – 46 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 8e serie ; No. 43)
sign.: THE-2-6-LEAD-27
Trefw.: Theosofie Helderziendheid occultisme natuur geesten

Onze verhouding tot kinderen
Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 39 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliohteek ; 5e Serie ; No. 29)
sign.: THE-2-6-LEAD-28

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 39 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliohteek ; 5e Serie ; No. 29)
sign.: THE-2-6-LEAD-28b

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 39 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliohteek ; 5e Serie ; No. 29)
sign.: THE-2-6-LEAD-28a

vert. uit het Engelsch door J.J.H.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 39 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliohteek ; 5e Serie ; No. 29)
sign.: THE-2-6-LEAD-28c
Trefw.: opvoeding pedagogiek kinderen

Onzichtbare helpers
door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene Amerikaansche uitgave en vermeerderd met nieuwe door den schrijver verstrekte gedeelten door Johan van Manen. – nieuwe druk, 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1916. – [6], 146 p. ; 20 cm. – (De werken van C.W. Leadbeater ; II)
Vert. van: Invisible helpers. – London : Theosophical Publishing Society, 1899
sign.: THE-2-6-LEAD-29b
Trefw.: theosofie, geloof, religie, godsdienst, leven na de dood, reïncarnatie, onsterfelijkheid, middelaars, onzichtbare helpers, verhalen, brandweer, engelen, beschermengelen, astraallichamen, kinderen, ongelukken, ongevallen, astraalgebieden, moederliefde, karma, Blavatsky, meesters, occultisme, stoffelijke lichamen, verschijningen, spiritisme, deva’s, adepten, arupa, verstandsgebieden, natuurgeesten, menselijke ontwikkeling, overledenen, spoken, stoffelijke lichamen, slaap, bewustzijn, herinneringen, geestelijke ontwikkeling, parapsychologie, gedachtenkracht, Cyriel, astrale projecties, branden, verstoffelijking, brandgevaar, doodsgevaar, mediums, drama’s, Lancelot, Walter, Kelten, smarten, uittredingen, verlies, schipbreuken, rampen, karmische wetten, scheepsrampen, sterven, dood, helpers, hemel, hellen, duivels, begeleiding, begeerte, elementalen, bezorgdheid, spiritisme, gestorvenen, denkvermogen, leerlingen, Pad, nirmanakaya’s, hoedanigheden, eenheid van streven, plichten, volmaakte zelfbeheersing, beproevingen, kalmte, kennis, onzelfzuchtigheid, liefde, proefpad, adeptschap, innerlijke leringen, inwijdingen, trappen, boeddhisme, onderscheidingsvermogen, handelingsvermogen, rust, onderwerping, eindiging, verdraagzaamheid, eenpuntigheid, vertrouwen, ronden, begoocheling, maya, twijfel, bijgeloof, persoonlijkheid, gemoedstoestanden, geestelijke ontwikkeling, meesters van wijsheid, helderziendheid, occultisme

door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene Amerikaansche uitgave en vermeerderd met nieuwe door den schrijver verstrekte gedeelten door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1902. – [6], 146 p. ; 20 cm. – (De werken van C.W. Leadbeater ; II)
Vert. van: Invisible helpers. – London : Theosophical Publishing Society, 1899. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-29
Trefw.: theosofie, geloof, religie, godsdienst, leven na de dood, reïncarnatie, onsterfelijkheid, middelaars, onzichtbare helpers, verhalen, brandweer, engelen, beschermengelen, astraallichamen, kinderen, ongelukken, ongevallen, astraalgebieden, moederliefde, karma, Blavatsky, meesters, occultisme, stoffelijke lichamen, verschijningen, spiritisme, deva’s, adepten, arupa, verstandsgebieden, natuurgeesten, menselijke ontwikkeling, overledenen, spoken, stoffelijke lichamen, slaap, bewustzijn, herinneringen, geestelijke ontwikkeling, parapsychologie, gedachtenkracht, Cyriel, astrale projecties, branden, verstoffelijking, brandgevaar, doodsgevaar, mediums, drama’s, Lancelot, Walter, Kelten, smarten, uittredingen, verlies, schipbreuken, rampen, karmische wetten, scheepsrampen, sterven, dood, helpers, hemel, hellen, duivels, begeleiding, begeerte, elementalen, bezorgdheid, spiritisme, gestorvenen, denkvermogen, leerlingen, Pad, nirmanakaya’s, hoedanigheden, eenheid van streven, plichten, volmaakte zelfbeheersing, beproevingen, kalmte, kennis, onzelfzuchtigheid, liefde, proefpad, adeptschap, innerlijke leringen, inwijdingen, trappen, boeddhisme, onderscheidingsvermogen, handelingsvermogen, rust, onderwerping, eindiging, verdraagzaamheid, eenpuntigheid, vertrouwen, ronden, begoocheling, maya, twijfel, bijgeloof, persoonlijkheid, gemoedstoestanden, geestelijke ontwikkeling, meesters van wijsheid, helderziendheid, occultisme

door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene Amerikaansche uitgave en vermeerderd met nieuwe door den schrijver verstrekte gedeelten door Johan van Manen. – nieuwe druk, 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1927. – [4], 146, [2] p. ; 20 cm. – (De werken van C.W. Leadbeater ; II)
Vert. van: Invisible helpers. – London : Theosophical Publishing Society, 1899. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-29c
Trefw.: theosofie, geloof, religie, godsdienst, leven na de dood, reïncarnatie, onsterfelijkheid, middelaars, onzichtbare helpers, verhalen, brandweer, engelen, beschermengelen, astraallichamen, kinderen, ongelukken, ongevallen, astraalgebieden, moederliefde, karma, Blavatsky, meesters, occultisme, stoffelijke lichamen, verschijningen, spiritisme, deva’s, adepten, arupa, verstandsgebieden, natuurgeesten, menselijke ontwikkeling, overledenen, spoken, stoffelijke lichamen, slaap, bewustzijn, herinneringen, geestelijke ontwikkeling, parapsychologie, gedachtenkracht, Cyriel, astrale projecties, branden, verstoffelijking, brandgevaar, doodsgevaar, mediums, drama’s, Lancelot, Walter, Kelten, smarten, uittredingen, verlies, schipbreuken, rampen, karmische wetten, scheepsrampen, sterven, dood, helpers, hemel, hellen, duivels, begeleiding, begeerte, elementalen, bezorgdheid, spiritisme, gestorvenen, denkvermogen, leerlingen, Pad, nirmanakaya’s, hoedanigheden, eenheid van streven, plichten, volmaakte zelfbeheersing, beproevingen, kalmte, kennis, onzelfzuchtigheid, liefde, proefpad, adeptschap, innerlijke leringen, inwijdingen, trappen, boeddhisme, onderscheidingsvermogen, handelingsvermogen, rust, onderwerping, eindiging, verdraagzaamheid, eenpuntigheid, vertrouwen, ronden, begoocheling, maya, twijfel, bijgeloof, persoonlijkheid, gemoedstoestanden, geestelijke ontwikkeling, meesters van wijsheid, helderziendheid, occultisme

door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene Amerikaansche uitgave en vermeerderd met nieuwe door den schrijver verstrekte gedeelten door Johan van Manen. – nieuwe druk, 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1927. – [4], 146, [2] p. ; 20 cm. – (De werken van C.W. Leadbeater ; II)
Vert. van: Invisible helpers. – London : Theosophical Publishing Society, 1899. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-29d
Trefw.: theosofie, geloof, religie, godsdienst, leven na de dood, reïncarnatie, onsterfelijkheid, middelaars, onzichtbare helpers, verhalen, brandweer, engelen, beschermengelen, astraallichamen, kinderen, ongelukken, ongevallen, astraalgebieden, moederliefde, karma, Blavatsky, meesters, occultisme, stoffelijke lichamen, verschijningen, spiritisme, deva’s, adepten, arupa, verstandsgebieden, natuurgeesten, menselijke ontwikkeling, overledenen, spoken, stoffelijke lichamen, slaap, bewustzijn, herinneringen, geestelijke ontwikkeling, parapsychologie, gedachtenkracht, Cyriel, astrale projecties, branden, verstoffelijking, brandgevaar, doodsgevaar, mediums, drama’s, Lancelot, Walter, Kelten, smarten, uittredingen, verlies, schipbreuken, rampen, karmische wetten, scheepsrampen, sterven, dood, helpers, hemel, hellen, duivels, begeleiding, begeerte, elementalen, bezorgdheid, spiritisme, gestorvenen, denkvermogen, leerlingen, Pad, nirmanakaya’s, hoedanigheden, eenheid van streven, plichten, volmaakte zelfbeheersing, beproevingen, kalmte, kennis, onzelfzuchtigheid, liefde, proefpad, adeptschap, innerlijke leringen, inwijdingen, trappen, boeddhisme, onderscheidingsvermogen, handelingsvermogen, rust, onderwerping, eindiging, verdraagzaamheid, eenpuntigheid, vertrouwen, ronden, begoocheling, maya, twijfel, bijgeloof, persoonlijkheid, gemoedstoestanden, geestelijke ontwikkeling, meesters van wijsheid, helderziendheid, occultisme

door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene Amerikaansche uitgave en vermeerderd met nieuwe door den schrijver verstrekte gedeelten door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1902. – [6], 146 p. ; 20 cm. – (De werken van C.W. Leadbeater ; II)
Vert. van: Invisible helpers. – London : Theosophical Publishing Society, 1899. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-29a
Trefw.: theosofie, geloof, religie, godsdienst, leven na de dood, reïncarnatie, onsterfelijkheid, middelaars, onzichtbare helpers, verhalen, brandweer, engelen, beschermengelen, astraallichamen, kinderen, ongelukken, ongevallen, astraalgebieden, moederliefde, karma, Blavatsky, meesters, occultisme, stoffelijke lichamen, verschijningen, spiritisme, deva’s, adepten, arupa, verstandsgebieden, natuurgeesten, menselijke ontwikkeling, overledenen, spoken, stoffelijke lichamen, slaap, bewustzijn, herinneringen, geestelijke ontwikkeling, parapsychologie, gedachtenkracht, Cyriel, astrale projecties, branden, verstoffelijking, brandgevaar, doodsgevaar, mediums, drama’s, Lancelot, Walter, Kelten, smarten, uittredingen, verlies, schipbreuken, rampen, karmische wetten, scheepsrampen, sterven, dood, helpers, hemel, hellen, duivels, begeleiding, begeerte, elementalen, bezorgdheid, spiritisme, gestorvenen, denkvermogen, leerlingen, Pad, nirmanakaya’s, hoedanigheden, eenheid van streven, plichten, volmaakte zelfbeheersing, beproevingen, kalmte, kennis, onzelfzuchtigheid, liefde, proefpad, adeptschap, innerlijke leringen, inwijdingen, trappen, boeddhisme, onderscheidingsvermogen, handelingsvermogen, rust, onderwerping, eindiging, verdraagzaamheid, eenpuntigheid, vertrouwen, ronden, begoocheling, maya, twijfel, bijgeloof, persoonlijkheid, gemoedstoestanden, geestelijke ontwikkeling, meesters van wijsheid, helderziendheid, occultisme

De opvoeding van het kind : De terugkeer tot wedergeboorte ; De opvoeding van het kind volgens de occulte wetenschap
door C.W. Leadbeater ; door R. Steiner. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 31 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-33a
Trefw.: theosofie, opvoeding, kinderen, wedergeboorte, occulte wetenschap, occultisme, reïncarnatie

door C.W. Leadbeater ; door R. Steiner. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 13, 31 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-33
Trefw.: theosofie, opvoeding, kinderen, wedergeboorte, occulte wetenschap, occultisme, reïncarnatie

door C.W. Leadbeater ; door R. Steiner. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 31 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-33b
Trefw.: theosofie, opvoeding, kinderen, wedergeboorte, occulte wetenschap, occultisme, reïncarnatie

De oude mysteriën
door C.W. Leadbeater ; stenogram van J.J. Hallo Jr ; [vert. uit het Engels]. – overgedrukt uit “Theosophia”. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1900. – 14 p. ; 25 cm.
Voordracht gehouden in de Amsterdamsche Loge der Theosofische Vereeninging, op 17 April 1900
sign.: THE-2-6-LEAD-36
Trefw.: theosofie, mysteriën, theosofie, Griekenland, Eleusis

door C.W. Leadbeater ; stenogram van J.J. Hallo Jr ; [vert. uit het Engels]. – overgedrukt uit “Theosophia”. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1900. – 14 p. ; 25 cm.
Voordracht gehouden in de Amsterdamsche Loge der Theosofische Vereeninging, op 17 April 1900
sign.: THE-2-6-LEAD-36a
Trefw.: theosofie, mysteriën, theosofie, Griekenland, Eleusis

door C.W. Leadbeater ; stenogram van J.J. Hallo Jr ; [vert. uit het Engels]. – overgedrukt uit “Theosophia”. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1900. – 14 p. ; 26 cm.
Voordracht gehouden in de Amsterdamsche Loge der Theosofische Vereeninging, op 17 April 1900
sign.: THE-2-6-LEAD-36b
Trefw.: theosofie, mysteriën, theosofie, Griekenland, Eleusis

door C.W. Leadbeater ; stenogram van J.J. Hallo Jr ; [vert. uit het Engels]. – overgedrukt uit “Theosophia”. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1900. – 14 p. ; 26 cm.
Voordracht gehouden in de Amsterdamsche Loge der Theosofische Vereeninging, op 17 April 1900
sign.: THE-2-6-LEAD-36c
Trefw.: theosofie, mysteriën, theosofie, Griekenland, Eleusis

De planeetketens
door C.W. Leadbeater ; [vert. uit het Engels] ; volgens het stenogram van J.J. Hallo. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – 42 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 1)
sign.: THE-2-6-LEAD-30

door C.W. Leadbeater ; [vert. uit het Engels] ; volgens het stenogram van J.J. Hallo. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – 42 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 1)
sign.: THE-2-6-LEAD-30a

door C.W. Leadbeater ; [vert. uit het Engels] ; volgens het stenogram van J.J. Hallo. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – 42 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; No. 1)
sign.: THE-2-6-LEAD-30b
Trefw.: planeetketens

Schets van de theosofie : Bevat: I. Inleiding, wat zij is ; II. Algemeene beginselen ; III. De godheid ; IV. De samenstelling van den mensch ; V. Reïnkarnatie ; VI. Het wijdere uitzicht ; VII. De dood ; VIII. Het verleden en de toekomst van den mensch ; IX. Oorzaak en gevolg ; X. Wat de theosofie voor ons doet
5e dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1947. – 55 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-31f
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, leringen, oorzaak en gevolg, dood, reïncarnatie

door C.W. Leadbeater ; vert. [uit het Engels] door C.W. Dijkgraaf. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1902. – 99 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-31g
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, leringen, oorzaak en gevolg, dood, reïncarnatie

vert. [uit het Engels] door C.W. Dijkgraaf. – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 99 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-31a
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, leringen, oorzaak en gevolg, dood, reïncarnatie

2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 99 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-31b
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, leringen, oorzaak en gevolg, dood, reïncarnatie

7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – 64 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-31c
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, leringen, oorzaak en gevolg, dood, reïncarnatie

16e-20e duizend. – Amsterdam : Centraal Bureau voor Propaganda, 1919. – 39 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-31e
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, leringen, oorzaak en gevolg, dood, reïncarnatie

vert. [uit het Engels] door C.W. Dijkgraaf. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1902. – 99 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-31
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, leringen, oorzaak en gevolg, dood, reïncarnatie

door C.W. Leadbeater ; vert. [uit het Engels] door C.W. Dijkgraaf. – 15e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 64 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-31d
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, leringen, oorzaak en gevolg, dood, reïncarnatie

door C.W. Leadbeater ; vert. [uit het Engels] door C.W. Dijkgraaf. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1902. – 99 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-31h
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, leringen, oorzaak en gevolg, dood, reïncarnatie

Sterlicht : zeven toespraken gegeven uit liefde tot de ster
door C.W. Leadbeater ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Orde van de Ster in het Oosten, 1918. – 143 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-53
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, OSO, wijsheid, kracht, vrijheid, vrede, vreugde, liefde, symboliek, wereldleraar, J. Krishnamurti, religie

Een tempel als gedachtevorm
Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 19XX. – 46 p. ; 12 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-32

Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 19XX. – 46 p. ; 12 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-32a (D3)
Trefw.: Theosofie helderziendheid occultisme gedachtekracht mentaal tempel gedachtevorm

Theosofie en Theosofische Vereeniging
door C.W. Leadbeater ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1900. – 24 p. ; 18 cm.. – boeken over theosofie.
sign.: THE-2-6-LEAD-34

door C.W. Leadbeater ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1900. – 24 p. ; 18 cm.. – boeken over theosofie.
sign.: THE-2-6-LEAD-34b

door C.W. Leadbeater ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1900. – 24 p. ; 18 cm.. – boeken over theosofie.
sign.: THE-2-6-LEAD-34a
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, geschiedenis

Twee wonderbare ritualen
door C.W. Leadbeater ; voorbericht W.H. Denier van der Gon ; geautoriseerde vertaling naar het Engelsch. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 37 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Studiebibliotheek ; No. 3)
sign.: THE-2-6-LEAD-35a
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij, ritualen, helderziendheid, Egypte, tempel, kolommen, engelen, bouwen, verborgen licht, offerranden, Osiris, sacramenten, ceremoniën

door C.W. Leadbeater ; voorbericht W.H. Denier van der Gon ; geautoriseerde vertaling naar het Engelsch. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 37 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Studiebibliotheek ; No. 3)
sign.: THE-2-6-LEAD-35
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij, ritualen, helderziendheid, Egypte, tempel, kolommen, engelen, bouwen, verborgen licht, offerranden, Osiris, sacramenten, ceremoniën

Vegetarisme en occultisme
Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 40 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e Serie ; No. 17)
Some glimpses of occultism
sign.: THE-2-6-LEAD-37b

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 40 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e Serie ; No. 17)
Some glimpses of occultism
sign.: THE-2-6-LEAD-37a

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – 40 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 3e Serie ; No. 17)
Some glimpses of occultism
sign.: THE-2-6-LEAD-37
Trefw.: vegetarisme occultisme

Het verborgen leven in de Vrijmetselarij
door C.W. Leadbeater ; [inl. W.H. Denier van der Gon ; voorw. Annie Besant] ; geaut. vert. uit het Engels . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1927. – 324 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The hidden life in freemasonry. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-38a
Trefw.: theosofie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, ritualen, tradities, Egypte, loges, tempels, ceremoniën, schootsvel, openingsrituaal, inwijdingen, graden, sluitingsrituaal

Leadbeater, C.W.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1927. – 324 p. : ill. ; 23 cm.
Het verborgen leven in de vrijmetselarij. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-6
Trefw.: theosofie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, ritualen, tradities, Egypte, loges, tempels, ceremoniën, schootsvel, openingsrituaal, inwijdingen, graden, sluitingsrituaal

door C.W. Leadbeater ; [inl. W.H. Denier van der Gon ; voorw. Annie Besant] ; geaut. vert. uit het Engels . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1927. – 324 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The hidden life in freemasonry. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-38
Trefw.: theosofie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, ritualen, tradities, Egypte, loges, tempels, ceremoniën, schootsvel, openingsrituaal, inwijdingen, graden, sluitingsrituaal

De verborgen zijde der dingen : I
geautoriseerde vertaling [uit het Engels] door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 299 p. ; 20 cm. – (Deel I)
sign.: THE-2-6-LEAD-39
Trefw.: levenskracht vitaliteit omgeving weer rotsen zeven typen dieren reizen evolutie natuurgeesten elfen leven dood magnetische middelpunten sylphen begoocheling kathedralen ceremonieen muziek klanken kleur vorm geluiden rassen opinie polities samenleving begrafenis gevoeligheid mentale schil

De verborgen zijde der dingen : I en II
door C.W. Leadbeater ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels] door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, [1916]. – VII, 300, [I], VII, 230, [I] p. : ill. ; 20 cm. – (Deel I ; Deel II)
Vert. van: The hidden side of things. – Adyar [etc.] : Theosophical Publishing House, 1913
sign.: THE-2-6-LEAD-41a
Trefw.: wereld geheel hogere doel leven planeten zonnestelsel vrijheid handelen stof sferen gebieden beginselen zon levenskracht vitaliteit omgeving weer rotsen zeven typen dieren reizen evolutie natuurgeesten elfen leven dood magnetische middelpunten sylphen begoocheling kathedralen ceremonieen muziek klanken kleur vorm geluiden rassen opinie polities samenleving begrafenis gevoeligheid mentale schil

door C.W. Leadbeater ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels] door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, [1916]. – VII, 300, [I], VII, 230, [I] p. : ill. ; 20 cm. – (Deel I ; Deel II)
Vert. van: The hidden side of things. – Adyar [etc.] : Theosophical Publishing House, 1913
sign.: THE-2-6-LEAD-41
Trefw.: wereld geheel hogere doel leven planeten zonnestelsel vrijheid handelen stof sferen gebieden beginselen zon levenskracht vitaliteit omgeving weer rotsen zeven typen dieren reizen evolutie natuurgeesten elfen leven dood magnetische middelpunten sylphen begoocheling kathedralen ceremonieen muziek klanken kleur vorm geluiden rassen opinie polities samenleving begrafenis gevoeligheid mentale schil

door C.W. Leadbeater ; [vertaald uit het Engels]. – Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1924. – IX, 251, 193, p. : ill. ; 24 cm. – (Eerste en Tweede deel)
Vert. van: The hidden side of things. – Adyar [etc.] : Theosophical Publishing House, 1913
sign.: THE-2-6-LEAD-41b
Trefw.: wereld geheel hogere doel leven planeten zonnestelsel vrijheid handelen stof sferen gebieden beginselen zon levenskracht vitaliteit omgeving weer rotsen zeven typen dieren reizen evolutie natuurgeesten elfen leven dood magnetische middelpunten sylphen begoocheling kathedralen ceremonieen muziek klanken kleur vorm geluiden rassen opinie polities samenleving begrafenis gevoeligheid mentale schil

door C.W. Leadbeater ; [vertaald uit het Engels]. – Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1924. – IX, 251, 193, p. : ill. ; 24 cm. – (Eerste en Tweede deel)
Vert. van: The hidden side of things. – Adyar [etc.] : Theosophical Publishing House, 1913
sign.: THE-2-6-LEAD-41c
Trefw.: wereld geheel hogere doel leven planeten zonnestelsel vrijheid handelen stof sferen gebieden beginselen zon levenskracht vitaliteit omgeving weer rotsen zeven typen dieren reizen evolutie natuurgeesten elfen leven dood magnetische middelpunten sylphen begoocheling kathedralen ceremonieen muziek klanken kleur vorm geluiden rassen opinie polities samenleving begrafenis gevoeligheid mentale schil

De verborgen zijde der dingen : II
geautoriseerde vertaling [uit het Engels] door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 230 p. ; 20 cm. – (Deel II)
sign.: THE-2-6-LEAD-40
Trefw.: levenskracht vitaliteit omgeving weer rotsen zeven typen dieren reizen evolutie natuurgeesten elfen leven dood magnetische middelpunten sylphen begoocheling kathedralen ceremonieen muziek klanken kleur vorm geluiden rassen opinie polities samenleving begrafenis gevoeligheid mentale schil

De verborgen zijde van de christelijke feestdagen
z.p. : z.u., 19XX. – viii, 183 p. ; 25cm.
ISBN 9071958019
sign.: THE-2-6-LEAD-42a

z.p. : z.u., 19XX. – viii, 183 p. ; 25cm.
ISBN 9071958019
sign.: THE-2-6-LEAD-42
Trefw.: theosofie

Verloren zielen
Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 26 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie, no. 63)
sign.: THE-2-6-LEAD-43b (D3)

Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 26 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie, no. 63)
sign.: THE-2-6-LEAD-43

Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1910. – 26 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 11e serie, no. 63)
sign.: THE-2-6-LEAD-43a (D3)
Trefw.: theosofie, schillen, evolutie, geestelijke groei, helderziendheid, rondten, ego, persoonlijkheid, lichaam, reïncarnatie

Het verstandsgebied of de hemelwereld : haar kenmerken en bewoners
Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1902. – 144 p. ; 20 cm. – (Theosofische handboekjes ; No. 6)
sign.: THE-2-6-LEAD-44b

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1902. – 144 p. ; 20 cm. – (Theosofische handboekjes ; No. 6)
sign.: THE-2-6-LEAD-44c

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1902. – 144 p. ; 20 cm. – (Theosofische handboekjes ; No. 6)
sign.: THE-2-6-LEAD-44a

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1902. – 144 p. ; 20 cm. – (Theosofische handboekjes ; No. 6)
sign.: THE-2-6-LEAD-44
Trefw.: Theosofie Helderziendheid occultisme gedachtekracht mentaal hemel

De vorming van het zesde wortelras
C.W. Leadbeater ; met een voorw. van Annie Besant ; [vert. uit het Engels door C.M. Godefroy, Clara Streubel]. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1936. – [4], 90 p. ; 21 cm.
Vert. van: The beginnings of the sixth root race. – In: The theosophist ; (1913)
sign.: THE-2-6-LEAD-45a
Trefw.: theosofie, rassen, wortelrassen, evolutie, mensheid, helderziendheid, reïncarnatie, Açoka, deva’s, tempels, religie, symboliek, helderziendheid, occultisme, plan, religie, logos, geluid, onderwijs, kinderen, school, geboorte, dood, kunst, wilskracht, politiek

door C.W. Leadbeater ; met een voorw. door Annie Besant ; [vertaald uit het Engels] door C.M. Godefroy, Clara Streubel. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 93 p. ; 24 cm.
Vert. van: The beginnings of the sixth root race. – In: The theosophist ; (1913)
sign.: THE-2-6-LEAD-45e
Trefw.: theosofie, rassen, wortelrassen, evolutie, mensheid, helderziendheid, reïncarnatie, Açoka, deva’s, tempels, religie, symboliek, helderziendheid, occultisme, plan, religie, logos, geluid, onderwijs, kinderen, school, geboorte, dood, kunst, wilskracht, politiek

door C.W. Leadbeater ; met een voorw. door Annie Besant ; [vertaald uit het Engels] door C.M. Godefroy, Clara Streubel. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 93 p. ; 25 cm.
Vert. van: The beginnings of the sixth root race. – In: The theosophist ; (1913)
sign.: THE-2-6-LEAD-45c
Trefw.: theosofie, rassen, wortelrassen, evolutie, mensheid, helderziendheid, reïncarnatie, Açoka, deva’s, tempels, religie, symboliek, helderziendheid, occultisme, plan, religie, logos, geluid, onderwijs, kinderen, school, geboorte, dood, kunst, wilskracht, politiek

C.W. Leadbeater ; met een voorw. van A. Besant ; [vert. uit het Engels door C.M. Godefroy, Clara Streubel]. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1936. – [4], 90 p. ; 21 cm.
Vert. van: The beginnings of the sixth root race. – In: The theosophist ; (1913)
sign.: THE-2-6-LEAD-45
Trefw.: theosofie, rassen, wortelrassen, evolutie, mensheid, helderziendheid, reïncarnatie, Açoka, deva’s, tempels, religie, symboliek, helderziendheid, occultisme, plan, religie, logos, geluid, onderwijs, kinderen, school, geboorte, dood, kunst, wilskracht, politiek

C.W. Leadbeater ; met een voorw. van A. Besant ; [vert. uit het Engels door C.M. Godefroy, Clara Streubel]. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1936. – [4], 90 p. ; 21 cm.
Vert. van: The beginnings of the sixth root race. – In: The theosophist ; (1913)
sign.: THE-2-6-LEAD-45b
Trefw.: theosofie, rassen, wortelrassen, evolutie, mensheid, helderziendheid, reïncarnatie, Açoka, deva’s, tempels, religie, symboliek, helderziendheid, occultisme, plan, religie, logos, geluid, onderwijs, kinderen, school, geboorte, dood, kunst, wilskracht, politiek

door C.W. Leadbeater ; met een voorw. door Annie Besant ; [vertaald uit het Engels] door C.M. Godefroy, Clara Streubel. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 93 p. ; 24 cm.
Vert. van: The beginnings of the sixth root race. – In: The theosophist ; (1913)
sign.: THE-2-6-LEAD-45d
Trefw.: theosofie, rassen, wortelrassen, evolutie, mensheid, helderziendheid, reïncarnatie, Açoka, deva’s, tempels, religie, symboliek, helderziendheid, occultisme, plan, religie, logos, geluid, onderwijs, kinderen, school, geboorte, dood, kunst, wilskracht, politiek

De wereldmoeder als symbool en als werkelijkheid
C.W. Leadbeater ; vert. [uit het Engels] door L.W.Th. Hulshoff-Schalkwijk. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1949. – 79 p. ; 20 cm. – (Libra reeks ; No. 3)
Oorspr. titel: The worldmother as symbol and fact
sign.: THE-2-6-LEAD-46a
Trefw.: theosofie, wereldmoeder, symboliek, werkelijkheid, Jezus, Godheid

C.W. Leadbeater ; vert. [uit het Engels] door L.W.Th. Hulshoff-Schalkwijk. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1949. – 79 p. ; 20 cm. – (Libra reeks ; No. 3)
Oorspr. titel: The worldmother as symbol and fact
sign.: THE-2-6-LEAD-46b
Trefw.: theosofie, wereldmoeder, symboliek, werkelijkheid, Jezus, Godheid

C.W. Leadbeater ; vert. [uit het Engels] door L.W.Th. Hulshoff-Schalkwijk. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1949. – 79 p. ; 20 cm. – (Libra reeks ; No. 3)
Oorspr. titel: The worldmother as symbol and fact
sign.: THE-2-6-LEAD-46
Trefw.: theosofie, wereldmoeder, symboliek, werkelijkheid, Jezus, Godheid

De wetenschap der sacramenten
door Charles W. Leadbeater ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels]. – Weltevreden : Vrij-Katholieke Stichting Ionnes Baptistes, 1924. – (10), 714 p. : ill. ; 19 cm.
Vert. van: The science of the sacraments. – Los Angeles, London, Sydney : The St. Alban Press, 1920. – index.
sign.: THE-2-6-LEAD-47
Trefw.: theosofie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, ritualen, helderziendheid, occultisme, kerkdiensten, sacramenten, Heilige Mis, doop, wijdingen, bouwkunst, religie, kleding, engelen, communie, dood, geest, God, krachten, priesters

door Charles W. Leadbeater ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels]. – Weltevreden : Vrij-katholieke Stichting Ioannes Baptistes, 1924. – [10], 714 p. : ill. ; 19 cm.
Vert. van: The science of the sacraments. – Los Angeles, London, Sydney : The St. Alban Press, 1920. – index.
sign.: THE-2-6-LEAD-47a
Trefw.: theosofie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, ritualen, helderziendheid, occultisme, kerkdiensten, sacramenten, Heilige Mis, doop, wijdingen, bouwkunst, religie, kleding, engelen, communie, dood, geest, God, krachten, priesters

door Charles W. Leadbeater ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Schors, 2001. – [6], 714 p. : ill. ; 22 cm.
Vert. van: The science of the sacraments. – Los Angeles, London, Sydney : The St. Alban Press, 1920. – index.
ISBN 9063784864
sign.: THE-2-6-LEAD-47c
Trefw.: theosofie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, ritualen, helderziendheid, occultisme, kerkdiensten, sacramenten, Heilige Mis, doop, wijdingen, bouwkunst, religie, kleding, engelen, communie, dood, geest, God, krachten, priesters

door Charles W. Leadbeater ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels]. – Weltevreden : Vrij-Katholieke Stichting Ionnes Baptistes, 1924. – (10), 714 p. : ill. ; 19 cm.
Vert. van: The science of the sacraments. – Los Angeles, London, Sydney : The St. Alban Press, 1920. – index.
sign.: THE-2-6-LEAD-47b
Trefw.: theosofie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, ritualen, helderziendheid, occultisme, kerkdiensten, sacramenten, Heilige Mis, doop, wijdingen, bouwkunst, religie, kleding, engelen, communie, dood, geest, God, krachten, priesters

Witte en zwarte tooverij
door C.W. Leadbeater in “Some glimpses of occultism” ; uit het Engelsch vert. door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e Serie ; No. 12)
sign.: THE-2-6-LEAD-48a
Trefw.: theosofie, magie krachten toverij, natuur, natuurgeesten, godsdienst, talismans, mantrams, aanroepingen, zwarte kunst, kwaad

door C.W. Leadbeater in “Some glimpses of occultism” ; uit het Engelsch vert. door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e Serie ; No. 12)
sign.: THE-2-6-LEAD-48b
Trefw.: theosofie, magie krachten toverij, natuur, natuurgeesten, godsdienst, talismans, mantrams, aanroepingen, zwarte kunst, kwaad

door C.W. Leadbeater in “Some glimpses of occultism” ; uit het Engelsch vert. door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e Serie ; No. 12)
sign.: THE-2-6-LEAD-48
Trefw.: theosofie, magie krachten toverij, natuur, natuurgeesten, godsdienst, talismans, mantrams, aanroepingen, zwarte kunst, kwaad

De zichtbare en onzichtbare mens : Voorbeelden van verschillende soorten mensen, zoals zij gezien worden met behulp van geoefende helderziendheid
Leadbeater, C.W. ; Manen, Johan van. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1903. – 1 p + 26 platen. : ill. ; 26 cm.
De zichtbare en onzichtbare mens
sign.: THE-2-6-LEAD-2
Trefw.: gebieden, Nirvanisch, Boeddhisch, beelden in kleuren

De zichtbare en onzichtbare mensch (platen) : voorbeelden van verschillende soorten van menschen zooals zij gezien worden met behulp van geoefende helderziendheid
door C.W. Leadbeater ; waaraan als aanhangsel is toegevoegd “Gedachtenvormen” door Annie Besant ; geillustreerd door dertig gekleurde platen ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1903. – XXVI, [4] pl. : ill. ; 25 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-50b
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, aura’s, chakra’s, gedachtevormen

door C.W. Leadbeater ; waaraan als aanhangsel is toegevoegd “Gedachtenvormen” door Annie Besant ; geillustreerd door dertig gekleurde platen ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1903. – XXVI, [4] pl. : ill. ; 25 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-50a
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, aura’s, chakra’s, gedachtevormen

door C.W. Leadbeater ; waaraan als aanhangsel is toegevoegd “Gedachtenvormen” door Annie Besant ; geillustreerd door dertig gekleurde platen ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1903. – XXVI, [4] pl. : ill. ; 25 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-50
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, aura’s, chakra’s, gedachtevormen

Leadbeater, C.W. en Besant, Annie ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1903. – XXVI, [4] pl, 80 p. : ill. ; 25 cm. – (deel II Platen)
De zichtbare en onzichtbare mensch : voorbeelden van verschillende soorten van mensen zoals zij gezien worden met behulp van geoefende helderziendheid : deel 2 platen
sign.: THE-2-6-LEAD-2
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, aura’s, chakra’s, gedachtevormen

door C.W. Leadbeater ; waaraan als aanhangsel is toegevoegd “Gedachtenvormen” door Annie Besant ; geillustreerd door dertig gekleurde platen ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1903. – XXVI, [4] pl. : ill. ; 25 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-50c
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, aura’s, chakra’s, gedachtevormen

Leadbeater, C.W. en Besant, Annie ; In het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1903. – XXVI platen. : ill. ; 25 cm. – (II)
De zichtbare en onzichtbare mensch : voorbeelden van verschillende soorten van mensen zoals zij gezien worden met behulp van geoefende helderziendheid : geïllustreerd door zes en twintig gekleurde platen : deel II. – Aanhangsel bij THE-2-6-LEAD-5.
sign.: THE-2-6-LEAD-5a
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, aura’s, chakra’s, gedachtevormen

De zichtbare en onzichtbare mensch : voorbeelden van verschillende soorten van menschen zooals zij gezien worden met behulp van geoefende helderziendheid
door C.W. Leadbeater ; geillustreerd door dertig gekleurde platen ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1920. – [8], 80 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-49d
Trefw.: theosofie, occultisme, helderziendheid, samenstelling van de mens, aura’s, chakra’s, gedachtevormen, ontwikkelingen, scheikunde, atomen, wetenschap, verstandslichamen, stoffelijke lichamen, etherisch, astrale lichamen, vaste stof, astrale stof, etherische stof, ziel, gezichtsvermogen, waarnemingsvermogen, voertuigen, buddhi, nirvana, kleuren, zeven, hersenen, denken, drieenheid, logos, God, aanzichten, kerk, uitstortingen, groepszielen, dierlijke groepszielen, monadische kernstof, reïncarnatie, bewustzijn, schillen, oorzakelijke lichaam, dimensies, kleuren, aandoeningen, trillingen, gevoelens, emoties, kleurensymboliek

door C.W. Leadbeater ; geillustreerd door dertig gekleurde platen zie LEAD-5a ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1903. – [8], 125 (4) p. : ill. ; 25 cm. – (deel 1)
De zichtbare en onzichtbare mensch deel 1 Tekst
sign.: THE-2-6-LEAD-5
Trefw.: theosofie, occultisme, helderziendheid, samenstelling van de mens, aura’s, chakra’s, gedachtevormen, ontwikkelingen, scheikunde, atomen, wetenschap, verstandslichamen, stoffelijke lichamen, etherisch, astrale lichamen, vaste stof, astrale stof, etherische stof, ziel, gezichtsvermogen, waarnemingsvermogen, voertuigen, buddhi, nirvana, kleuren, zeven, hersenen, denken, drieenheid, logos, God, aanzichten, kerk, uitstortingen, groepszielen, dierlijke groepszielen, monadische kernstof, reïncarnatie, bewustzijn, schillen, oorzakelijke lichaam, dimensies, kleuren, aandoeningen, trillingen, gevoelens, emoties, kleurensymboliek

door C.W. Leadbeater ; geillustreerd door dertig gekleurde platen ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – 2e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1920. – [8], 80 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: THE-2-6-LEAD-49e
Trefw.: theosofie, occultisme, helderziendheid, samenstelling van de mens, aura’s, chakra’s, gedachtevormen, ontwikkelingen, scheikunde, atomen, wetenschap, verstandslichamen, stoffelijke lichamen, etherisch, astrale lichamen, vaste stof, astrale stof, etherische stof, ziel, gezichtsvermogen, waarnemingsvermogen, voertuigen, buddhi, nirvana, kleuren, zeven, hersenen, denken, drieenheid, logos, God, aanzichten, kerk, uitstortingen, groepszielen, dierlijke groepszielen, monadische kernstof, reïncarnatie, bewustzijn, schillen, oorzakelijke lichaam, dimensies, kleuren, aandoeningen, trillingen, gevoelens, emoties, kleurensymboliek

De zichtbare en onzichtbare mensch : voorbeelden van verschillende soorten van menschen zooals zij gezien worden met behulp van geoefende helderziendheid ; Gedachtenvormen
door C.W. Leadbeater ; waaraan als aanhangsel is toegevoegd “Gedachtenvormen” door Annie Besant ; geillustreerd door dertig gekleurde platen ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1903. – 125, [4] p. : ill. ; 25 cm.. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-49b
Trefw.: theosofie, occultisme, helderziendheid, samenstelling van de mens, aura’s, chakra’s, gedachtevormen, ontwikkelingen, scheikunde, atomen, wetenschap, verstandslichamen, stoffelijke lichamen, etherisch, astrale lichamen, vaste stof, astrale stof, etherische stof, ziel, gezichtsvermogen, waarnemingsvermogen, voertuigen, buddhi, nirvana, kleuren, zeven, hersenen, denken, drieenheid, logos, God, aanzichten, kerk, uitstortingen, groepszielen, dierlijke groepszielen, monadische kernstof, reïncarnatie, bewustzijn, schillen, oorzakelijke lichaam, dimensies, kleuren, aandoeningen, trillingen, gevoelens, emoties, kleurensymboliek

door C.W. Leadbeater ; waaraan als aanhangsel is toegevoegd “Gedachtenvormen” door Annie Besant ; geillustreerd door dertig gekleurde platen ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1903. – 125, [4] p. : ill. ; 25 cm.. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-49
Trefw.: theosofie, occultisme, helderziendheid, samenstelling van de mens, aura’s, chakra’s, gedachtevormen, ontwikkelingen, scheikunde, atomen, wetenschap, verstandslichamen, stoffelijke lichamen, etherisch, astrale lichamen, vaste stof, astrale stof, etherische stof, ziel, gezichtsvermogen, waarnemingsvermogen, voertuigen, buddhi, nirvana, kleuren, zeven, hersenen, denken, drieenheid, logos, God, aanzichten, kerk, uitstortingen, groepszielen, dierlijke groepszielen, monadische kernstof, reïncarnatie, bewustzijn, schillen, oorzakelijke lichaam, dimensies, kleuren, aandoeningen, trillingen, gevoelens, emoties, kleurensymboliek

door C.W. Leadbeater ; waaraan als aanhangsel is toegevoegd “Gedachtenvormen” door Annie Besant ; geillustreerd door dertig gekleurde platen ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1903. – 125, [4] p. : ill. ; 25 cm.. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-49c
Trefw.: theosofie, occultisme, helderziendheid, samenstelling van de mens, aura’s, chakra’s, gedachtevormen, ontwikkelingen, scheikunde, atomen, wetenschap, verstandslichamen, stoffelijke lichamen, etherisch, astrale lichamen, vaste stof, astrale stof, etherische stof, ziel, gezichtsvermogen, waarnemingsvermogen, voertuigen, buddhi, nirvana, kleuren, zeven, hersenen, denken, drieenheid, logos, God, aanzichten, kerk, uitstortingen, groepszielen, dierlijke groepszielen, monadische kernstof, reïncarnatie, bewustzijn, schillen, oorzakelijke lichaam, dimensies, kleuren, aandoeningen, trillingen, gevoelens, emoties, kleurensymboliek

door C.W. Leadbeater ; waaraan als aanhangsel is toegevoegd “Gedachtenvormen” door Annie Besant ; geillustreerd door dertig gekleurde platen ; in het Nederlandsch vertaald door [uit het Engels] door Johan van Manen. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1903. – 125, [4] p. : ill. ; 25 cm.. – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-49a
Trefw.: theosofie, occultisme, helderziendheid, samenstelling van de mens, aura’s, chakra’s, gedachtevormen, ontwikkelingen, scheikunde, atomen, wetenschap, verstandslichamen, stoffelijke lichamen, etherisch, astrale lichamen, vaste stof, astrale stof, etherische stof, ziel, gezichtsvermogen, waarnemingsvermogen, voertuigen, buddhi, nirvana, kleuren, zeven, hersenen, denken, drieenheid, logos, God, aanzichten, kerk, uitstortingen, groepszielen, dierlijke groepszielen, monadische kernstof, reïncarnatie, bewustzijn, schillen, oorzakelijke lichaam, dimensies, kleuren, aandoeningen, trillingen, gevoelens, emoties, kleurensymboliek