TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-B-1 Diverse auteurs B

THE-2-B-1 Diverse auteurs B

Bakshi, A.R.
Man and the universe : a quest
Voorw. door Radha Burnier. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1994. – xiv, 136 P. ; 22 cm.. – Bibliogr., ind..
sign.: THE-2-B-1-BAKS-1a
Trefw.: theosofie, natuur, evolutie, universum, Geheime Leer, bovenbewustzijn, kosmische energie, regeneratie

Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1994. – xiv, 136 P. ; 22 cm.. – Bibliogr., ind..
sign.: THE-2-B-1-BAKS-1
Trefw.: theosofie, natuur, evolutie, universum, Geheime Leer, bovenbewustzijn, kosmische energie, regeneratie

Ballard, S.D.
The role of maya in man’s evolution : the Blavatsky Lecture delivered at the Annual Convention of the Theosophical Society in England at the College of Ripon and York, St John, Ripon 29 July 1986
Seymour D. Ballard. – London : The Theosophical Society in England, 1986. – 19 p. ; 22 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [1986]) . – notes.
sign.: THE-2-B-1-BALL-1a
Trefw.: theosofie, lezingen, maya, evolutie

Seymour D. Ballard. – London : The Theosophical Society in England, 1986. – 19 p. ; 22 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [1986]) . – notes.
sign.: THE-2-B-1-BALL-1
Trefw.: theosofie, lezingen, maya, evolutie

Barborka, G.A.
Secret doctrine questions & answers
Geoffrey A. Barborka. – San Diego : Wizards Bookshelf, 2003. – 197 [3] p. : foto’s. ; 24 cm.. – index, biografie.
ISBN 0913510777
sign.: THE-2-B-1-BARB-1
Trefw.: theosofie, geheime leer, secret doctrine, theosophy, lipika, evolutie, evolution, races, rassen, ladder of life, leven, monade, monad, human, reincarnatie, karma

Barker, A.T.
Aan den arbeid : individueele vernieuwing of de wereldchaos
rede van A. Trevor Barker. – Rotterdam : Theosophisch Genootschap, 19XX. – 8 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BARK-3
Trefw.: theosofie, redes

Addresses to theosophical groups, lodges, conventions and fraternization meetings (1931 – 1941)
given by A. Trevor Barker. – z p : z.u., 19XX. – 29 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-B-1-BARK-1b
Trefw.: theosofie, voordrachten

given by A. Trevor Barker (compiler of The Mahatma Letters to A.P. Sinnett. – z.p. : z.u., 19XX. – 29 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-B-1-BARK-6
Trefw.: theosofie, voordrachten

given by A. Trevor Barker. – z p : z.u., 19XX. – 29 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-B-1-BARK-1a
Trefw.: theosofie, voordrachten

given by A. Trevor Barker. – z p : z.u., 19XX. – 29 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-B-1-BARK-1
Trefw.: theosofie, voordrachten

The hill of discernment
A. Trevor Barker. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1941. – XII, 388 p. : portr. ; 22 cm.. – memorandum.
sign.: THE-2-B-1-BARK-2
Trefw.: theosofie, liefde, regeneratie, blavatsky, judge, leven na de dood, mahatma-brieven, zelfmoord, goed en kwaad, meditatie, pijn, gedachtekracht, wijsheid, evolutie van de ziel, leven, dood, filosofie, devachan, ego, chela

De theosofie en Christian science
door A. Trevor Barker ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : Van Dishoeck, 195X. – 15 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-B-1-BARK-5
Trefw.: theosofie, religie, Christian Science, healings, gezondheid

Theosophy and Christian Science
A. Trevor Barker. – 2nd impr. – Point Loma, Calif : Theosophical University Press, 1940. – 13 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-B-1-BARK-4
Trefw.: theosofie, religie, Christian Science, healings, gezondheid

Bäzner, E.
Die Naturgeister : aus dem Reiche der gnomen nixen sylphen salamander und sturmgeister
Leipzig : Theosophische Kultur Verlag, 1924. – 376 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BAZN-1
Trefw.: natuurgeesten gnomen nixen salamanders stormgeesten wezens

Beach, R.
Ontwikkeling van de beginselen van de mens tijdens de ronden
R. Beach ; John Peck ; [vert. uit het Engels]. – Melbourne, Londen : z.u., 19XX. – 6, [1] p. ; 30 cm.
sign.: THE-2-B-1-BEAC-1
Trefw.: theosofie, ronden, rassen, evolutie, beginselen, mens, G. de Purucker

Beer, L. de
Het keerpunt : het wereldgebeuren theosofisch-astrologisch beschouwd
door Lena C. de Beer. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 111 p. : ill. ; 16 cm.
sign.: THE-2-B-1-BEER-1a

door Lena C. de Beer. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 111 p. : ill. ; 16 cm.
sign.: THE-2-B-1-BEER-1
Trefw.: theosofie, astrologie, wereld, polariteit, sferen, wereldoorlogen, kerstmis, J. Krishnamurti, Orde van de Ster in het Oosten, messiasverwachting, wederkomst wereldleraar

De magische kracht der taal
Amsterdam : Theosfische Uitgevers Maatschappij, 1914. – 36 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-B-1-BEER-2 (D2)
Trefw.: taal klank geluid magie muziek

Polariteit en de omkeering der sferen
z.p. : z.u., 19XX. – 24 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-B-1-BEER-3
Trefw.: theosofie, polariteit, inwijdingen

Beknopte
Beknopte samenvatting van theosophische leeringen voor belangstellenden : No. 1. Wat is de theosophie niet? ; Wat is de theosophie wel?
Den Haag : Het Theosophisch Genootschap, 19XX. – (5) p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-B-1-BEKN-1
Trefw.: theosofie, leringen, beginselen

Bell, E.W.
Christian theosophy
Harrogate : Theosophical Publishing Committee, 1905. – 23 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BELL-1 (D2)
Trefw.: christendom theosofie

Concentration, Meditation contemplation : being some hints on character-building and spiritual development
Harrogate : Theosophical Publishing Committee, 1912. – 25 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BELL-2 (D2)
Trefw.: concentratie meditatie contemplatie karakter vorming geestelijke ontwikkeling

Theosophy and home life
by Elizabeth W. Bell. – Harrogate : Theosophical Publishing Committee, 1903. – 19 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BELL-3
Trefw.: theosofie, dagelijks leven

Bell, J.W.
The essentials of theosophy : an outline of principles
Wheaton, Illinois : Theosophical Press, 1928. – [4], 82 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BELL-1
Trefw.: theosofie, beginselen, evolutie, discipelschap, wortelrassen, logos, leven en dood, reïncarnatie, onzichtbare werelden, karma

Benjamin, E.
De betekenis van de zeven beginselen van de mens
Elsie Benjamin ; [vert. uit het Engels]. – overdruk uit het maandblad “Levende Gedachten”. – Capelle a/d Ijssel : Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 19XX. – 15 p. ; 30 cm.
sign.: THE-2-B-1-BENJ-5

Elsie Benjamin ; [vert. uit het Engels]. – overdruk uit het maandblad “Levende Gedachten”. – Capelle a/d Ijssel : Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 19XX. – 15 p. ; 30 cm.
sign.: THE-2-B-1-BENJ-5a

Man at home in the universe : a study of the great evolutionary cycle: the “globes”, the “rounds”, the “races”, “root-races” and “sub-races”
by Elsie Benjamin. – Los Angeles : Point Loma Publications, 1981. – 35 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publication Study Series ; No. 8)
ISBN 091300443
sign.: THE-2-B-1-BENJ-6a

by Elsie Benjamin. – Los Angeles : Point Loma Publications, 1981. – 35 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publication Study Series ; No. 8)
ISBN 091300443
sign.: THE-2-B-1-BENJ-6
Trefw.: theosofie, evolutie, cyclussen, reïncarnatie, wortelrassen

De mens thuis in het universum : een studie van de grote evolutie-cyclus; de ‘bollen’, de ‘ronden’, de ‘rassen’, ‘wortelrassen’ en ‘onderrassen’
door Elsie Benjamin ; [vert. uit het Engels door A. Smit]. – ‘s-Gravenhage : Point-Loma Publications, [1988]. – 23 p. : ill. ; 30 cm. – (Reeks ; No. 8)
sign.: THE-2-B-1-BENJ-4a

door Elsie Benjamin ; [vert. uit het Engels door A. Smit]. – ‘s-Gravenhage : Point-Loma Publications, [1988]. – 23 p. : ill. ; 30 cm. – (Reeks ; No. 8)
sign.: THE-2-B-1-BENJ-4
Trefw.: theosofie, evolutie, bollen, ronden, rassen, wortelrassen, cyclussen, reïncarnatie

Search and find : theosophical reference index (following the Blavatsky tradition)
compiled by Elsie Benjamin. – Point Loma : Point Loma Publications, 1978. – 155 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publications Study Series ; No. 1) . – key to index references.
ISBN 091300432
sign.: THE-2-B-1-BENJ-2a

compiled by Elsie Benjamin. – Point Loma : Point Loma Publications, 1978. – 155 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publications Study Series ; No. 1) . – key to index references.
ISBN 091300432
sign.: THE-2-B-1-BENJ-2
Trefw.: theosofie, reïncarnatie

The stanza’s of Dzyan : notes for study & discussion on cosmogenesis and anthropogenesis
by Elsie Benjamin. – Anaheim : Point Loma Publications, 1981. – 44 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publications Study Series ; No. 5) . – references.
ISBN 091300440
sign.: THE-2-B-1-BENJ-3b

by Elsie Benjamin. – Anaheim : Point Loma Publications, 1981. – 44 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publications Study Series ; No. 5) . – references.
ISBN 091300440
sign.: THE-2-B-1-BENJ-3

by Elsie Benjamin. – Anaheim : Point Loma Publications, 1981. – 44 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publications Study Series ; No. 5) . – references.
ISBN 091300440
sign.: THE-2-B-1-BENJ-3a
Trefw.: theosofie, Stanzas, aforismen, Geheime Leer, esoterie, fohat, kracht, geboorte, wervelwind, leven

A study of the whole of man : I – The significance of the seven principles of man; II – The significance of the monad
by Elsie Benjamin. – Anaheim : Point Loma Publications, 1981. – 42 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publications Study Series ; No. 6)
ISBN 091300441
sign.: THE-2-B-1-BENJ-7b

by Elsie Benjamin. – Anaheim : Point Loma Publications, 1981. – 42 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publications Study Series ; No. 6)
ISBN 091300441
sign.: THE-2-B-1-BENJ-7a

by Elsie Benjamin. – Anaheim : Point Loma Publications, 1981. – 42 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publications Study Series ; No. 6)
ISBN 091300441
sign.: THE-2-B-1-BENJ-7
Trefw.: theosofie, zevenvoudig samenstelling van de mens, monades

Benjamin, H.
Everyone’s guide to theosophy : a simple explanation of the theosophical teachings for the new student
Londen : Theosophical Publishing House, 1969. – IX, 148 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BENJ-1
Trefw.: theosofie, inleiding, reïncarnatie, karma, leven na de dood, universum, evolutie, cyclussen, ronden en rassen, broederschap, occultisme

Londen : Theosophical Publishing House, 1969. – IX, 148 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BENJ-1a
Trefw.: theosofie, inleiding, reïncarnatie, karma, leven na de dood, universum, evolutie, cyclussen, ronden en rassen, broederschap, occultisme

Benson, B.
Re-incarnation : a parable
Berry Benson. – Chicago : Theosophical Society, 1894. – 1 p. ; 19 cm.
Eerder verschen in: “The Century Magazine”, may, 1894
sign.: THE-2-B-1-BENS-1
Trefw.: theosofie, parabels, reïncarnatie

Besterman, T.
A dictionary of theosophy
London : Theosophical Publishing House, 1927. – xviii, 147 p. ; 22 cm.. – dictionary, bibliography.
sign.: THE-2-B-1-BEST-1

London : Theosophical Publishing House, 1927. – xviii, 147 p. ; 22 cm.. – dictionary, bibliography.
sign.: THE-2-B-1-BEST-1b

London : Theosophical Publishing House, 1927. – xviii, 147 p. ; 22 cm.. – dictionary, bibliography.
sign.: THE-2-B-1-BEST-1a
Trefw.: woordenboeken, theosofie

Betekenis
De betekenis en de taak der Theosofische Vereniging : een bundel artikelen van verschillende schrijvers : voorwoord / A.J.H. van Leeuwen. De betekenis en de taak der Theosofische Vereniging in het komende tijdvak / door N. Sri Ram. Over ons werk in de Theosofische Vereniging / door N. Sri Ram. Een nieuwe instelling / door A.G. Vreede. Is een nieuwe uiteenzetting van de theosofie en een nieuwe instelling nodig / door prof. dr. J.J. Poortman. Een nieuwe ontwikkeling der theosofie is bepaald nodig / door dr. A.G. Vreede. Een nieuw perspectief / door dr. A.G. Vreede. De taak van de Theosofische Vereniging in een nieuwe wereld / door ir. A.J.H. van Leeuwen. Een nieuwe weg / door Wim de Hoop. De Theosofische Vereniging en de wereld-crisis / door W.C. Burger. Ons theosofisch werk / door N. Sri Ram
voorwoord A.J.H. van Leeuwen ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Ver., Ned. Afd., 1961. – 144 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie ; Nr. 25)
sign.: THE-2-B-1-BETE-1
Trefw.: theosofie, toegepaste theosofie, Theosofische Verening, taken

voorwoord A.J.H. van Leeuwen ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Ver., Ned. Afd., 1961. – 144 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie ; Nr. 25)
sign.: THE-2-B-1-BETE-1b
Trefw.: theosofie, toegepaste theosofie, Theosofische Verening, taken

voorwoord A.J.H. van Leeuwen ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Ver., Ned. Afd., 1961. – 144 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie ; Nr. 25)
sign.: THE-2-B-1-BETE-1a
Trefw.: theosofie, toegepaste theosofie, Theosofische Verening, taken

Bhikkhu, S.
Lotus blossoms
fifth edition. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1949. – 105 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-B-1-BHIK-1

fifth edition. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1949. – 105 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-B-1-BHIK-1a
Trefw.: lotus

Bijdrage
Bijdrage tot de tafelronde tot opbouw der wetenschap van de geest: theosofie
Utrecht : Stichting Geestes Wetenschappelijk Centrum, 19XX. – 68 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BIJD-1a

Utrecht : Stichting Geestes Wetenschappelijk Centrum, 19XX. – 68 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BIJD-1

Utrecht : Stichting Geestes Wetenschappelijk Centrum, 19XX. – 68 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BIJD-1b
Trefw.: theosofie, inleiding, pad, broederschap, werkelijkheid, pelgrim op reis, reïncarnatie, karma

Bilimoria, E.D.
Mirages in western science resolved by occult science : the Blavatsky lecture delivered at the annual summer school of The Theosophical Society in England on 3rd august 1997
London : Theosophical Society in England, 1997. – X, 251 p. : ill. ; 24 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [1997]) . – glossary.
sign.: THE-2-B-1-BILI-1a

London : Theosophical Society in England, 1997. – X, 251 p. : ill. ; 24 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [1997]) . – glossary.
sign.: THE-2-B-1-BILI-1
Trefw.: theosofie, wetenschap, occultisme

The way of science : the path of the mystic and occultist
by Edi D. Bilimoria october 4th-8th, 2000. – Naarden : International Theosophical Centre, 2000. – z.p.. : ill. ; 30 cm.
sign.: THE-2-B-1-BILL-2
Trefw.: theosofie, wetenschap, mystiek, occultisme

Binger, J.
De toepassing der Theosophie op het dagelijksch leven
Buitenzorg : Boekwinkel “Evolutie”, 1908. – 55 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-B-1-BING-1 (D2)
Trefw.: toepassing dagelijks leven

Bland, B.
The virtuous key : the Blavatsky Lecture, delivered at the Summer School of The Foundation for Theosophical Studies, Moulton College, Northamptonshire, Sunday 6 August 2006
by Betty Bland . – London : Theosophical Publishing House, 2006. – 23 p. : ill. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; 2006)
sign.: THE-2-B-1-BLAN-1a
Trefw.: theosofie, paramita’s, lezingen, religie, boeddhisme, deugden

by Betty Bland . – London : Theosophical Publishing House, 2006. – 23 p. : ill. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; 2006)
sign.: THE-2-B-1-BLAN-1
Trefw.: theosofie, paramita’s, lezingen, religie, boeddhisme, deugden

Blavatsky, H.P.
Drie wegen, één pad : De Stem van de stilte : Licht op het pad : Aan de voeten van de Meester
Geertman, Louis en Ritsema, Ali ; Geertman, Louis, en Ritsema, Ali. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2006. – 223 (1) p. ; 20 cm.
Drie wegen, één pad
ISBN 9061750881
sign.: THE-2-B-1-BLAV-1
Trefw.: paden, poorten, onderscheidingsvermogen, begoocheling

Blech, A.
Aan hen die lijden : enige punten van de theosofische leering
Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 117 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLEC-1

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 117 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLEC-1a

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 117 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLEC-1b

vert. [uit het Frans] door M. Rauws-Beukman. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 117 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLEC-1
Trefw.: theosofie, lijden, leringen

A ceux qui souffrent : quelques points de l’enseignement theosophique
2 edition. – Paris : Publications Theosophiques, 1902. – 114 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLEC-2 (D2)
Trefw.: theosofie literatuur lijst

To those who suffer : a few points in theosophical teachings
2nd edition. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1919. – 91 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLEC-3
Trefw.: lijden

Bleckmann-van den Bosch, M.C.
Wat leert ons de theosofie?
3e dr.. – Hilversum : H. Wierts van Coehoorn, 1923. – 14 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLECK-1

3e dr.. – Hilversum : H. Wierts van Coehoorn, 1923. – 14 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLECK-1a
Trefw.: theosofie

Blok, J.A.
Het bewegende licht
door J.A. Blok. – Amersfoort : Valkhoff & Co, 1915. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLOK-1b

door J.A. Blok. – Amersfoort : Valkhoff & Co, 1915. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLOK-1

door J.A. Blok. – Amersfoort : Valkhoff & Co, 1915. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLOK-1a
Trefw.: theosofie, bewustzijn

De grond der dingen
door J.A. Blok. – Apeldoorn : Dixon & Co., 1913. – 32 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLOK-2

door J.A. Blok. – 2e dr. – Deventer : Kluwer, 19XX. – 32 p. ; 21 cm. – (Mensch en Kosmos-reeks ; II)
sign.: THE-2-B-1-BLOK-2b

door J.A. Blok. – Apeldoorn : Dixon & Co., 1913. – 32 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLOK-2c

door J.A. Blok. – 2e dr. – Deventer : Kluwer, 19XX. – 32 p. ; 21 cm. – (Mensch en Kosmos-reeks ; II)
sign.: THE-2-B-1-BLOK-2a
Trefw.: theosofie, wetenschap, bewustzijn

Is er een wereldbewustzijn? : Polemiek
Amersfoort : Valkhoff & Co, 19XX. – 61p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLOK-3 (D2)
Trefw.: theosofie, wereldbewustzijn

J.A. Blok : De grond der dingen
J.A. Blok ; Tony de Ridder ; B. Licht. – z.p. : z.u., 19XX. – div. pag. ; div. cm.
sign.: THE-2-B-1-BLOK-5 (BWK Archief I)
Trefw.: diverse knipsels, aantekeningen etc.

De regenboog
Amsterdam : Theosophische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 191X. – 122 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLOK-4

Amsterdam : Theosophische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 191X. – 122 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLOK-4b

Amsterdam : Theosophische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 191X. – 122 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLOK-4a
Trefw.: theosofie, opstellen, wetenschap, vrije wil, biologie, Osiris, Egypte, moleculen, atomen

Blum, R.
Die Irrtumer moderner Theosophie : Die vierte Dimension (zweiter Teil)
Leipzig : Vollrath,H, 1906. – 63 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BLUM-1
Trefw.: vierde dimensie dwaling vergissing theosofie

Boelaars, G.B.
Oude wijsheid in een nieuw tijdperk : een analyse en een perspectief
door G.B. Boelaars. – Rotterdam : Aquarius, 19XX. – 47 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOEL-1

door G.B. Boelaars. – Rotterdam : Aquarius, 19XX. – 47 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOEL-1a

door G.B. Boelaars. – Rotterdam : Aquarius, 19XX. – 47 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOEL-1b
Trefw.: theosofie, cosmisch bewustzijn, aquarius visioenen, broederschap, wederkomst van Christus, Hierarchie

Bohme, E.
Die Internationale theosophische Verbruderung und die Theosophische Gesellschaften : Chemie und Alchemie [Rudolph,H] / Eine Betrachtung über einiger Lehren der Upanishaden [Hartmann,F] / Der patriotismus und die theosophischen Verbruderung der Menschheit [Rudolph,H] / Uber den Verkehr mit Geisterwelt [Hartmann,F] / Das Gedankenleben und seine Beherrschung [Böhme,E] / Die Ehe und die GeheimlehreKunst und Religion [Rudolph,H]
Leipzig : TH.Central-Buchhandlung, ?. – ?.
sign.: THE-2-B-1-BOH-1
Trefw.: theosofie, broederschap, internationaal, verbroedering, upanishads

Boissevain, J.W.
Inleiding tot de theosofie
door J.W. Boissevain. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1902. – 118 p. ; 19 cm.. – literatuur.
sign.: THE-2-B-1-BOIS-6b

door J.W. Boissevain. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1902. – 118 p. ; 19 cm.. – literatuur.
sign.: THE-2-B-1-BOIS-6

door J.W. Boissevain. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1902. – 118 p. ; 19 cm.. – literatuur.
sign.: THE-2-B-1-BOIS-6a

Theosophie : wat iedereen er van weten moet : wat iedereen er van weten moet
Amsterdam : J.C. auf der Heide, 1895. – 77 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOIS-2 (D2)
Trefw.: geschiedenis, godsbegrip, levensbeschouwing, wedergeboorte, karma, dood

Amsterdam : J.C. auf der Heide, 1895. – 77 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOIS-2a (D2)
Trefw.: geschiedenis, godsbegrip, levensbeschouwing, wedergeboorte, karma, dood

Uit een vreemde wondere wereld : De geheimzinnige krachten in dienst van den menschen
Amsterdam : Dalmeijer, 19XX. – ? P. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOIS-4

Bolland, G.J.P.J.
De theosophie in christendom en jodendom : eene nieuwe bijdrage tot verduidelijking van den oorsprong des christendoms
door G.J.P.J. Bolland. – Leiden : Adriani, 1910. – 91 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOLL-1
Trefw.: theosofie, christendom, religie, geschiedenis, jodendom

door G.J.P.J. Bolland. – Leiden : Adriani, 1910. – 91 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOLL-1a
Trefw.: theosofie, christendom, religie, geschiedenis, jodendom

door G.J.P.J. Bolland. – Leiden : Adriani, 1910. – 91 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOLL-1b
Trefw.: theosofie, christendom, religie, geschiedenis, jodendom

Bolt, J.H.
Het begon in het paradijs
J.H. Bolt. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Ver. Ned. Afd, 1962. – 173 p. ; 20 cm.. – appendix.
sign.: THE-2-B-1-BOLT-2a

J.H. Bolt. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Ver. Ned. Afd, 1962. – 173 p. ; 20 cm.. – appendix.
sign.: THE-2-B-1-BOLT-2

J.H. Bolt. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Ver. Ned. Afd, 1962. – 173 p. ; 20 cm.. – appendix.
sign.: THE-2-B-1-BOLT-2b
Trefw.: paradijs

De nieuwe mens
Amsterdam : Theos. Vereenigings Uitgevers-Maaschappij, 1922. – 43 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOLT-1b (D16)

Amsterdam : Theos. Vereenigings Uitgevers-Maaschappij, 1922. – 43 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOLT-1

Amsterdam : Theos. Vereenigings Uitgevers-Maaschappij, 1922. – 43 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOLT-1a
Trefw.: nieuwe mens, communisme, broederschap

Boodschap
De boodschap van de wereldmoeder
z.p. : z.u., 19XX. – 7 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOOD-1
Trefw.: theosofie, wereldmoeder, Maria, Orde van de Wereldmoeder

Borchardt, P.
Ein Kommentar zu Die entschleierte Isis von H.P. Blavatsky
Leipzig : Theosophisches Verlagshaus, 1910. – 56 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-B-1-BORC-1 (D2)

Bosman, L.
The world mother
London : Dharma Press, 19XX. – 37 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOSM-3a

London : Dharma Press, 19XX. – 37 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOSM-3

London : Dharma Press, 19XX. – 37 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOSM-3b
Trefw.: wereldmoeder christus christendom esoterisch vrouwelijk aanzicht moeder

Bosman, L.A.
Towards the summit : a manual for enquirers who seek to control the senses, mind and body. Contains general suggestions and hints as to define prepatory training for spiritual life, treating of diet and regimen, meditation and its results
London : z.u., 19XX. – 35 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOSM-2 (D2)
Trefw.: meditatie handleiding studie training

Bourcher, E.
De leliënkroon
Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 35 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOUR-1a

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 35 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOUR-1

Bourchier, H.
The crown of Asphodels
London : Theosophical Publishing House, 1904. – 50 p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOUR-2a (D2)

London : Theosophical Publishing House, 1904. – 50 p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOUR-2 (D71)
Trefw.: kroon lelien

Boux, D.
The eternal one
adapted, written and illustrated by Dorothy Boux ; an ancient text translated from the original Sanskrit by H.P Blavatsky. – London : Shephar – Walwyn, 2003. – viii, 53 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 0856832197
sign.: THE-2-B-1-BOUX-1
Trefw.: theosofie, stanza’s van dzyan, mandala’s, kunst

Boyer Braun, H.
Het kerstfeest in kunst en symboliek
door Hazel Boyer Braun ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : [Point Loma Publications], [1990]. – 11 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOYE-1

door Hazel Boyer Braun ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : [Point Loma Publications], [1990]. – 11 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BOYE-1a
Trefw.: theosofie, kerstfeest, kunst, symboliek

Bragdon, C.
The beautifull necessity : seven essays on theosophy and architecture
by Claude Bragdon. – 2nd ed. – London : George Routledge and Sons Ltd, 19XX. – 111 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-1a

by Claude Bragdon. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1978. – 111 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books)
ISBN 0835605078
sign.: THE-2-B-1-BRAG-1b

by Claude Bragdon. – Rochester, New York : The Manas Press, 1910. – 93 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-1
Trefw.: theosofie architektuur

Een begin-boek over hoogere ruimte : de vierde dimensie
z.p. : z.u., 19XX. – 112 p. : tekeningen, platen. ; 24 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-12
Trefw.: theosofie, vierde dimensie, bewustzijnsverruiming

Episodes from an unwritten history
Rochester : Manas press, 1910. – 109 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-2a

Rochester : Manas press, 1910. – 109 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-2
Trefw.: geschiedenis

The eternal poles : a book about love in all its forms, initial, daemonic, celestial, personal, sexual
London : Rider & Co., 19XX. – 140 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRA-3

London : Rider & Co., 19XX. – 140 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-3a
Trefw.: theosofie, liefde, J. Krishnamurti, religie, seksualiteit

Four-dimensional vistas
2nd edition. – London : Routledge, 19XX. – 155 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-4
Trefw.: vier dimensie

An introduction to Yoga
New York : Knopf, 1949. – 96 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-5
Trefw.: Yoga india technieken training

Merely players
New York : Knopf, 1939. – 215 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-6

More lives than one
Kila, Montana : Kessinger Publishing, 19XX. – (10),368 p, v. : illustraties. ; 27 cm.. – illustrations.
ISBN 0766102637
sign.: THE-2-B-1-BRAG-7
Trefw.: theosofie, occultisme, autobiografieën

The new image
Londen : Alfred A. Knopf, 1928. – (7), 190 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-8
Trefw.: theosofie, India, meditatie, meetkunde, religie, J. Krishnamurti

Old lamps for new; the ancient wisdom in the modern world
Kila, Montana : Kessinger Publishing, 19XX. – 205 p. : illustraties. ; 26 cm.. – index.
ISBN 0766101398
sign.: THE-2-B-1-BRAG-9
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, reïncarnatie

A primer of higher spaceMan the square, a higher space parable : the fourth dimension to which is addes —
z.pl. : Dahers,A, 1939. – 81 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-10
Trefw.: ruimte vier dimensie

The secret springs : an autobiography : an autobiography
Claude Bragdon. – London : Dakers, 1938. – 368, vi p. ; 22 cm.. – index.
sign.: THE-2-B-1-BRAG-4
Trefw.: theosofie, religie, J. Krishnamurti

Brahmavidya, A.
Report of the work of the sixth lecture session
Adyar : Theosophical Publishing House, 1928. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRA-10D (D2)
Trefw.: literatuur lijst BA

Brandtlow, P.
An outline of theosophical terminology
by Peter Brandtlow. – Wheaton, Ill : The Department of Education ; The Theosophical Society in America, cop. 1971. – 33 p. : ill. ; 28 cm.. – source information on the plates reproduced.
sign.: THE-2-B-1-BRAN-1
Trefw.: theosofie, studiemateriaal, realisme, H.P. Blavatsky, loka, A. Besant, C.W. Leadbeater, C. Jinarajadasa, Subba Row, terminologie

Bresch, R.
Theosophischen Grundbegriffe : in Drei Vorträgen
Leipzig : z.u., 1901. – 62 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRES-1 (D2)
Trefw.: grondbegrippen thesofie literatuur lijst

Brief
Brief nr. 1 t/m 23 [brieven aan nieuwe leden van de Theosofische Vereniging in Nederland]
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 19XX. – z.p.. ; 30 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRIE-2a
Trefw.: theosofie, cursusmateriaal, studiemateriaal, brieven (vorm)

Amsterdam : Theosofische Vereniging, 19XX. – z.p.. ; 27 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRIE-2
Trefw.: theosofie, cursusmateriaal, studiemateriaal, brieven (vorm)

Brieven
Brieven over theosofie
Amsterdam : Stichting Theosofie, 19XX. – 24 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRIE-1

Amsterdam : Stichting Theosofie, 19XX. – 24 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRIE-1a
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, karma

Bright, E.
The ancient one : to the young folks at home : to the young folks at home
London : The Theosophical Publishing House, 1927. – xi, 188 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRIG-1
Trefw.: theosofie, kinderen, J. Krishnamurti, religie, H.P. Blavatsky, A. Besant, Egypte

On love and the Magic Land
zp : zu, 19XX. – 14 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRIG-2
Trefw.: liefde magie

Bright, M.C.A.
Poems to the master
Adyar : Theosophical Publishing House, 1926. – 68 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRIGH-1 (D2)
Trefw.: gedichten meesters wijsheid

Brinsmaid, W.
What is theosophy?
[William] Brinsmaid. – Chicago : Theosophical Society, 18XX. – 1 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRIN-1
Trefw.: theosofie

Brisy, S.
La divinite des choses
Bruxelles : SAEY, 1927. – 223 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-B-1-BRIS-1
Trefw.: heiligheid

Broederschap
Broederschap een levende waarheid
Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 15 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-B-1-BROE-1b

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 15 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-B-1-BROE-1 (D2)

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 15 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-B-1-BROE-1a

Broek, P.W. v.d.
Leerboek der exoterische theosofie : voor eerstbeginnenden
Semarang : H.A. Benjamins, 19XX. – 658 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-B-1-BROE-1a

Semarang : H.A. Benjamins, 19XX. – 658 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-B-1-BROE-1
Trefw.: theosofie, inleiding, vereniging, leer, lichaam, beginselen, mens, werelden, leven na de dood, karma, reïncarnatie (p. 351-389), evolutie, hierarchieën, yoga

Brotherhood
Brotherhood
Benares : Tara Printing Works, 19XX. – 8 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-B-1-BROT-1
Trefw.: theoosfie, broederschap

Browning, K.
An epitome of the science of the emotions : a summary of the work of Pandit Bhagavan Das published under that title by–
London : Theosophical Publishing House, 1925. – 103 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-B-1-BROW-1

London : Theosophical Publishing House, 1925. – 103 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-B-1-BROW-1a
Trefw.: emotie

Burden, V.
The process of intuition : a psychology of creativity
2nd ed.. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1987. – xv, 83 p. ; 21 cm. – (A Quest Book)
ISBN 08356046677
sign.: THE-2-B-1-BURD-1a
Trefw.: psychologie, intuitie, theosofie, creativiteit

Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1975. – xv, 83 p. ; 21 cm. – (A Quest Book)
ISBN 08356046677
sign.: THE-2-B-1-BURD-1
Trefw.: psychologie, intuitie, theosofie, creativiteit

Burnier, R.
1980 President’s inauguration souvenir
inaugural address of Radha Burnier ; selections from inaugural addresses of presidents: H.S. Olcot, Annie Besant, G.S. Arundale , C. Jinarajadasa, N. Sri Ram, John Coats, Radha Burnier. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1980. – [10], 38 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-16
Trefw.: theosofie, redes, inauguraties, voordrachten, presidenten

inaugural address of Radha Burnier ; selections from inaugural addresses of presidents: H.S. Olcot, Annie Besant, G.S. Arundale , C. Jinarajadasa, N. Sri Ram, John Coats, Radha Burnier. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1980. – [10], 38 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-16b
Trefw.: theosofie, redes, inauguraties, voordrachten, presidenten

inaugural address of Radha Burnier ; selections from inaugural addresses of presidents: H.S. Olcot, Annie Besant, G.S. Arundale , C. Jinarajadasa, N. Sri Ram, John Coats, Radha Burnier. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1980. – [10], 38 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-16a
Trefw.: theosofie, redes, inauguraties, voordrachten, presidenten

Beauty and truth
Radha Burnier. – Varanasi : Indian Section Theosophical Society, 19XX. – 31 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-19
Trefw.: theosofie, schoonheid, waarheid

Het centrale werk van de Theosofische Vereniging
Radha Burnier ; vertaling [uit het Engels] Louis Geertman. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1994. – 23 cm. ; 22 cm. – (Brochure-Reeks)
Deze lezing werd gehouden op het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden, tijdens een bijeenkomst van general secretaries van verschillende landen en een beperkt aantal werkers van de Theosofische Vereniging in juli 1992
sign.: THE-2-B-1-BURN-13
Trefw.: theosofie, werk, Theosofische Vereniging

Het essentiële werk van de Theosofische Vereniging
Radha Burnier ; vert. [uit het Engels] Lies van Vledder. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1989. – 13 p. ; 21 cm. – (Brochure-Reeks ; No. 3)
sign.: THE-2-B-1-BURN-1b

Radha Burnier ; vert. [uit het Engels] Lies van Vledder. – 5e dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2001. – 12 p. ; 21 cm. – (Brochure-Reeks ; No. 3)
sign.: THE-2-B-1-BURN-1d

Radha Burnier ; vert. [uit het Engels] Lies van Vledder. – 4e dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1996. – 13 p. ; 21 cm. – (Brochure-Reeks ; No. 3)
sign.: THE-2-B-1-BURN-1c

Radha Burnier ; vert. [uit het Engels] Lies van Vledder. – 5e dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2001. – 12 p. ; 21 cm. – (Brochure-Reeks ; No. 3)
sign.: THE-2-B-1-BURN-1e

Radha Burnier ; vert. [uit het Engels] Lies van Vledder. – 2e dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1991. – 13 p. ; 21 cm. – (Brochure-Reeks ; No. 3)
sign.: THE-2-B-1-BURN-1a

Radha Burnier ; vert. [uit het Engels] Lies van Vledder. – 2e dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1991. – 13 p. ; 21 cm. – (Brochure-Reeks ; No. 3)
sign.: THE-2-B-1-BURN-1
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, universaliteit, regeneratie, richtlijnen, inzichten

Human regeneration : lectures and discussions
Radha Burnier. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1990. – viii, 150 p. ; 21 cm.. – appendices.
ISBN 9061750644
sign.: THE-2-B-1-BURN-2
Trefw.: theosofie, regeneratie, cursusmateriaal, studiemateriaal

Radha Burnier. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1990. – viii, 150 p. ; 21 cm.. – appendices.
ISBN 9061750644
sign.: THE-2-B-1-BURN-2a
Trefw.: theosofie, regeneratie, cursusmateriaal, studiemateriaal

[Russische editie]. – Mockba (Moskou) : z.u., 1993. – 223 p. ; 17 cm.
ISBN 5855520056
sign.: THE-2-B-1-BURN-2c
Trefw.: theosofie, regeneratie, cursusmateriaal, studiemateriaal

Radha Burnier. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1990. – viii, 150 p. ; 21 cm.. – appendices.
ISBN 9061750644
sign.: THE-2-B-1-BURN-3
Trefw.: theosofie, regeneratie, cursusmateriaal, studiemateriaal

Human regeneration : study papers : studypapers ITC/EFTS Seminar july 1990
Radha Burnier. – [Russische editie]. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1997. – 63 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-3b
Trefw.: theosofie

Radha Burnier. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1990. – 36 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-3
Trefw.: theosofie

Radha Burnier. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1990. – 36 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-3a
Trefw.: theosofie

Living truth : the future of The Theosophical Society ; Blavatsky Lecture delivered in Bristol at the Summer School of the English Section, The Theosophical Society 31 July 2005
by Radha Burnier. – London : Theosophical Publishing House, 2005. – [2], 22 p. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [2005]) . – biographical details.
sign.: THE-2-B-1-BURN-15
Trefw.: theosofie, voordrachten, Theosofische Vereniging, toekomst, waarheid

by Radha Burnier. – London : Theosophical Publishing House, 2006. – [2], 34 p. ; 18 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [2005]) . – biographical details.
ISBN 8170595029
sign.: THE-2-B-1-BURN-15a
Trefw.: theosofie, voordrachten, Theosofische Vereniging, toekomst, waarheid

Masters and gurus ; Stages on the path
Radha Burnier. – [Sydney] : Education Unit, The Theosophical Society in Australia, 2004. – 12 p. ; 21 cm. – (Theosophical Study Paper ; No. 4)
sign.: THE-2-B-1-BURN-17
Trefw.: theosofie, meesters, goeroe’s, pad

No other path to go
Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1985. – [5], 87 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-4a
Trefw.: theosofie, J. Krishnamurti, spiritualiteit, pad, wijsheid, meesters, vrijheid,

Radha Burnier. – 1st repr. – Adyar, Madras : The Theosophical Society, the Vasanta Press, 1996. – 87 p. ; 17 cm.
No other path to go
ISBN 8170592763
sign.: THE-2-B-1-BURN-1a
Trefw.: zuiverheid van handeling, meesters en guru’s, vrijheid ,werkelijkheid, nieuw perspectief

Radha Burnier. – 1st repr. – Adyar, Madras : The Theosophical Society, the Vasanta Press, 1996. – 87 p. ; 17 cm.
No other path to go
ISBN 8170592763
sign.: THE-2-B-1-BURN-1
Trefw.: zuiverheid van handeling, meesters en guru’s, vrijheid ,werkelijkheid, nieuw perspectief

Radha Burnier. – 1st repr. – Adyar, Madras : The Theosophical Society, the Vasanta Press, 1996. – 87 p. ; 17 cm.
No other path to go
ISBN 8170592763
sign.: THE-2-B-1-BURN-1a

Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1985. – [5], 87 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-4
Trefw.: theosofie, J. Krishnamurti, spiritualiteit, pad, wijsheid, meesters, vrijheid,

Presidential address to the 109th Annual Convention of the Theosophical Society, Adyar, 26 December 1984
Radha Burnier. – Adyar : Theosophical Society, 1984. – 11 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-14
Trefw.: theosofie, lezingen

Regeneracao humana : Palestras e debates
Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1990. – 172 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-6

Regeneratie van de mens : lezingen en discussies : lezingen en discussies
Radha Burnier ; Ellen Kooyman, Fay van Ierlant en Frank Visser. – Nederlandse editie. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1994. – VII, 150 p. ; 21 cm. – (Adyar-Reeks ; 9)
Human regeneration: lectures and discussions
ISBN 9061750695
sign.: THE-2-B-1-BURN-2
Trefw.: theosofie, lezingen, discussies, regeneratie, spiritualiteit, J. Krishnamurti

Radha Burnier ; [vert. uit het Engels Elly Kooyman, Fay van Ierlant en Frank Visser]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1994. – VII, 150 p. ; 21 cm. – (Adyar-reeks ; 9)
Vert. van: Human regenaration : lectures and discussions. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1990. – bijlage A, bijlage B.
ISBN 9061750695
sign.: THE-2-B-1-BURN-5
Trefw.: theosofie, lezingen, discussies, regeneratie, spiritualiteit, J. Krishnamurti

Radha Burnier ; [vert. uit het Engels Elly Kooyman, Fay van Ierlant en Frank Visser]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1994. – VII, 150 p. ; 21 cm. – (Adyar-reeks ; 9)
Vert. van: Human regenaration : lectures and discussions. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1990. – bijlage A, bijlage B.
ISBN 9061750695
sign.: THE-2-B-1-BURN-5a
Trefw.: theosofie, lezingen, discussies, regeneratie, spiritualiteit, J. Krishnamurti

Radha Burnier ; [vert. uit het Engels Elly Kooyman, Fay van Ierlant en Frank Visser]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1994. – VII, 150 p. ; 21 cm. – (Adyar-reeks ; 9)
Vert. van: Human regenaration : lectures and discussions. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1990. – bijlage A, bijlage B.
ISBN 9061750695
sign.: THE-2-B-1-BURN-5b
Trefw.: theosofie, lezingen, discussies, regeneratie, spiritualiteit, J. Krishnamurti

Radha Burnier. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1994. – VII, 150 p. ; 21 cm. – (Adyar-Reeks ; 9)
Vert. van: Human regeneration : lectures and discussions. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1990
ISBN 9061750695
sign.: THE-2-B-1-BURN-4
Trefw.: theosofie, lezingen, discussies, regeneratie, spiritualiteit, J. Krishnamurti

De regeneratie van de mens : studiemateriaal
Radha Burnier ; [vert. uit het Engels]. – 1e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 1991. – 50 p. ; 21 cm. – (Brochure-Reeks)
sign.: THE-2-B-1-BURN-12
Trefw.: theosofie, studiemateriaal, cursusmateriaal

Radha Burnier ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 1993. – 50 p. ; 21 cm. – (Brochure-Reeks)
sign.: THE-2-B-1-BURN-12a
Trefw.: theosofie, studiemateriaal, cursusmateriaal

Radha Burnier ; [vert. uit het Engels]. – 3e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 1996. – 50 p. ; 21 cm. – (Brochure-Reeks)
sign.: THE-2-B-1-BURN-12b
Trefw.: theosofie, studiemateriaal, cursusmateriaal

Revitalising T.S. work in India : its purpose and plan of action : a guide in question and answer based on excerpts from Human Regeneration by Radha Burnier and other books
[Radha Burnier] ; preface A. Kannan. – Varanasi, India : The Indian Section, The Theosophical Society, 2001. – 20 p. ; 22 cm.. – appendix.
sign.: THE-2-B-1-BURN-18
Trefw.: theosofie, theosofisch werk, India, doeleinden

Rigenerazione umana : Conferenze e discussione
Trieste : Società Teosofica Italiana, 1992. – 164 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-7

Truth, beauty and goodness
Radha Burnier. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1985. – 72 p. ; 17 cm.
ISBN 0835675769
sign.: THE-2-B-1-BURN-2a

Radha Burnier. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1985. – 72 p. ; 16 cm.
ISBN 0835675769
sign.: THE-2-B-1-BURN-2

Radha Burnier. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1985. – 72 p. ; 16 cm.
ISBN 0835675769
sign.: THE-2-B-1-BURN-9

Radha Burnier. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1985. – 72 p. ; 17 cm.
ISBN 0835675769
sign.: THE-2-B-1-BURN-2a

Adyar, Madras : The Teosophical Publishing House, 1985. – 72 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURN-9

The way of self-knowledge : the Blavatsky lecture delivered at the Annual Convention of The Theosophical Society in England, 26th may, 1979
Adyar : Theosophical Publishing House, 1979. – 31 p. ; 19 cm.. – references.
sign.: THE-2-B-1-BURN-10a
Trefw.: theosofie, zelfkennis, leed, kwaad, wijsheid, altruisme, observeren, geluk, vrijheid

Radha Burnier. – Adyar : Theosophical Publishing House, 2000. – 62 (4) p. ; 15 cm.
The way of self-knowledge
ISBN 8170594189
sign.: THE-2-B-1-BURN-5
Trefw.: theosofie, zelfkennis, leed, kwaad, wijsheid, altruisme, observeren, geluk, vrijheid

Adyar : Theosophical Publishing House, 1979. – 31 p. ; 19 cm.. – references.
sign.: THE-2-B-1-BURN-10
Trefw.: theosofie, zelfkennis, leed, kwaad, wijsheid, altruisme, observeren, geluk, vrijheid

De weg van zelfkennis
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1992. – 32 p. ; 21 cm. – (Brochure-reeks ; No. 6)
sign.: THE-2-B-1-BURN-11

Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1992. – 32 p. ; 21 cm. – (Brochure-reeks ; No. 6)
sign.: THE-2-B-1-BURN-11a

Burnier, R.S.
Self-Knowledge in the light of theosophy : the Blavatsky lecture delivered at the annual convention of the Theosophical Society in England, 26th may 1979
Radha S. Burnier. – London : Theosophical Society, 1979. – 19 p. ; 22 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [1979])
sign.: THE-2-B-1-BURN-8
Trefw.: theosofie, lezingen, zelfkennis

Radha S. Burnier. – London : Theosophical Society, 1979. – 19 p. ; 22 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [1979])
sign.: THE-2-B-1-BURN-8a
Trefw.: theosofie, lezingen, zelfkennis

Burrows, H.
The Leadbeater case : the suppressed speeches of Herbert Burrows and G.R.S. Mead at the annual convention of the British Section of the Theosophical Society, july 4th and 5th, 1908
Herbert Burrows and G.R.S. Mead. – for private circulation among members only. – London : Herbert Burrows and G.R.S. Mead, 1908. – 28 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURR-2 (D11)
Trefw.: theosofie, geschiedenis, Theosophical Society, C.W. Leadbeater, Dr. van Hook, kritieken

Theosophy
London : H.P.B. Press ; Theosophical Society, 19XX. – 2 p. ; 21 cm. – (Theosophical Leaflets ; No. 2)
sign.: THE-2-B-1-BURR-1

London : H.P.B. Press ; Theosophical Society, 19XX. – 2 p. ; 21 cm. – (Theosophical Leaflets ; No. 2)
sign.: THE-2-B-1-BURR-1a
Trefw.: theosofie

Burt, L.W.
Do the dead suffer?
Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1954. – VII, 124 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-B-1-BURT-1
Trefw.: theosofie, ziel, dood, leven na de dood, lijden, wedergeboorte, christendom

Gerding, J.L.F.
Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen
Radha Burnier. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1985. – 72 p. ; 16 cm.
ISBN 0835675769
sign.: THE-2-B-1-BURN-9
Trefw.: grensoverschrijdend, anomale correspondentie, Schopenhauer, Kant, Swedenborg

Silacara, B.
Lotus blossoms
5th edition. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1949. – 105 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BHI-2

5th edition. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1949. – 105 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-B-1-BHIK-2a

Verhaar, J.P.
De moderne theosofische beweging
Radha Burnier. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1985. – 72 p. ; 16 cm.
ISBN 0835675769
sign.: THE-2-B-1-BURN-2
Trefw.: Ster orde, V.K.K., de Purucker, Jinerajadasa, Krishnamurti

Radha Burnier. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1985. – 72 p. ; 16 cm.
ISBN 0835675769
sign.: THE-2-B-1-BURN-2
Trefw.: Ster orde, V.K.K., de Purucker, Jinerajadasa, Krishnamurti