TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-C-2 Clara M. Codd

THE-2-C-2 Clara M. Codd

Codd, C.M.
The ageless wisdom of life
by Clara M. Codd. – 3rd edition. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1962. – VIII, 269 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-1a

by Clara M. Codd. – 4th edition. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1967. – VIII, 269 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-1b

by Clara M. Codd. – 6th ed. – Adyar ; Wheaton ; London : Theosophical Publishing House, 1978. – viii, 248 p. ; 19 cm.
ISBN 0835673294
sign.: THE-2-C-2-CODD-1d

by Clara M. Codd. – 5th edition. – Adyar ; Wheaton ; London : The Theosophical Publishing House, 1969. – viii, 269 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-1e

5th edition. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1971. – VI, 247 p. ; 19 cm.
ISBN 0835673294
sign.: THE-2-C-2-CODD-1c

by Clara M. Codd. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1956. – viii, 252 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-1
Trefw.: theosofie, lichaam, geest, ziel, god, liefde, leven na de dood, slaap en dromen, reïncarnatie, onderwijs en occultisme, sex, onzichtbare helpers, evolutie, meesters, yoga, gebed, meditatie

The creative power
London : Theosophical Publishing House, 19XX. – 43 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-2a

London : Theosophical Publishing House, 19XX. – 43 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-2
Trefw.: esoterische aanzicht sex kinderen innerlijke ontwikkeling yoga moederschap

Freedom and brotherhood
Londen : Theosophical Publishing House, 1930. – 46 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-3
Trefw.: theosofie, vrijheid, broederschap

Het houden en organiseeren van lezingen
door Clara M. Codd ; voorwoord Annie Besant ; vert. [uit het engels] door C. v. R. – v. R.. – Weltevreden : Minerva, 1927. – 124 p. ; 12 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-4a
Trefw.: lezingen instructie oefening spreken openbaar loge werk dienst lering geven

door Clara M. Codd ; voorwoord Annie Besant ; vert. [uit het engels] door C. v. R. – v. R.. – Weltevreden : Minerva, 1927. – 124 p. ; 12 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-4b
Trefw.: lezingen instructie oefening spreken openbaar loge werk dienst lering geven

door Clara M. Codd ; voorwoord Annie Besant ; vert. [uit het engels] door C. v. R. – v. R.. – Weltevreden : Minerva, 1927. – 124 p. ; 12 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-4
Trefw.: lezingen instructie oefening spreken openbaar loge werk dienst lering geven

Introduction to Pantanjali’s Yoga
Adyar : The Theosophical Publishing House, 1966. – viii, 164 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-5a
Trefw.: Patanjali yoga, religie, yoga, theosofie

Het levensmysterie
door Clara M. Codd ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging Ned. Afd, [ca. 1955]. – 24 p. ; 20 cm. – ([Theosofische Bibliotheek] ; 7)
sign.: THE-2-C-2-CODD-6a
Trefw.: theosofie, beginselen, goddelijkheid, broederschap, leven na de dood, reïncarnatie

door Clara M. Codd ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging Ned. Afd, [ca. 1955]. – 24 p. ; 20 cm. – ([Theosofische Bibliotheek] ; 7)
sign.: THE-2-C-2-CODD-6b
Trefw.: theosofie, beginselen, goddelijkheid, broederschap, leven na de dood, reïncarnatie

door Clara M. Codd ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging Ned. Afd, [ca. 1955]. – 24 p. ; 20 cm. – ([Theosofische Bibliotheek] ; 7)
sign.: THE-2-C-2-CODD-6
Trefw.: theosofie, beginselen, goddelijkheid, broederschap, leven na de dood, reïncarnatie

Looking forward : the coming faith and .. the coming social order
by Clara M. Codd. – Edinburgh : Orpheus Publishing Society, 1918. – 71 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-23
Trefw.: theosofie, geloof

Masters and disciples : a guide to study
London : The Theosophical Publishing House, 1928. – 94 p. ; 17 cm.. – little library.
sign.: THE-2-C-2-CODD-7
Trefw.: theosofie, meesters, leerlingen, studie, leerlingschap, geschiedenis, occultisme, Pad, inwijdingen, mediatie, devotie, innerlijk leven

Meditation : its practice and results
by Clara M. Codd. – 6th repr. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1974. – 82 p. ; 14 cm.
ISBN 0835672174
sign.: THE-2-C-2-CODD-8c
Trefw.: theosofie, meditatie, praktijk, resultaten

by Clara M. Codd. – Wheaton, Illinois : The Theosophical Press, 1930. – 92, [2] p. ; 15 cm.. – appendix.
sign.: THE-2-C-2-CODD-8
Trefw.: theosofie, meditatie, praktijk, resultaten

by Clara M. Codd. – 3rd ed. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1965. – 82 p. ; 13 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-8a
Trefw.: theosofie, meditatie, praktijk, resultaten

Meditation : its practice and results and The consecrated life
by Clara M. Codd. – revised repr. – Wheaton, Illinois : The Theosophical Press, 1947. – 131 p. ; 17 cm.. – appendix.
sign.: THE-2-C-2-CODD-8b
Trefw.: theosofie, meditatie, praktijk, resultaten

The mysterie of life : and how theosophy unveils it
Adyar : Theosophical Publishing House, 1952. – 47.
sign.: THE-2-C-2-COD-11D (D69)

Lnd : Theosophical Society, 1963. – 35.
sign.: THE-2-C-2-COD-12D (D69)
Trefw.: geheim ,mysterie leven theosofie

The mystery of life
London : Theosophical Society England, 1963. – 35 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-9a

London : Theosophical Society England, 1966. – 35 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-9b

The mystery of life and how theosophy unveils it
Clara M. Codd. – 2nd edition. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1962. – 47 p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-9a

Clara M. Codd. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1952. – 47 p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-9
Trefw.: theosofie, levensmysterie

On lecturing and lecture organization
London : Theosophical Publishing House, 1921. – 61 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-10a

London : Theosophical Publishing House, 1921. – 61 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-10
Trefw.: lezingen geven organisren propaganda theosofie loge werk dienst

Het pad van de leerling : Deel I: De broederschap van volmaakte mensen ; I. De aard van de adept ; II. Zijn innerlijke kennis en vermogens ; III. Enige wetten van de occulte broederschap ; IV. Min of meer bekende leden van de Broederschap ; V. Het pad van de geheime wetenschap ; Deel II: Leerlingschap, Afdeling 1: Voorbereidende vereisten ; I. Het juist motief ; II. Wees eerlijk en onzelfzuchtig ; III. Moed en wil ; IV. Intelligentie ; V. Geesteljk inzicht ; Afdeling 2: I. Viveka – inzicht ; II. Vairagya – evenwicht tussen de paren van tegenstellingen ; III. Shatsampatti – de zes juwelen van het denkvermogen ; 1. Sama – verstandelijke beheersing ; 2. Dama – gevolgen van beheersing van handeling ; 3. Uparati – laat de mensen zijn zoals ze zijn ; 4. Titiksha – laat gebeurtenissen voor wat ze zijn ; 5. Samadhana – gerichtheid ; 6. Shradda – vertrouwen ; IV. Mumukshatva – vereniging met al wat leeft ; V. Inwijding ; Deel III: I. Geheime scholen in het verleden ; II. Hun herstel in de toekomst ; III. De terugkeer van de wijzen
door Clara M. Codd ; [vert. uit het Engels Wil Burger]. – Amsterdam : Uitgeverij van de Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1970. – 286 p. ; 19 cm.
Vert. van: The way of the disciple. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1964. – naschrift, aanhangsel.
sign.: THE-2-C-2-CODD-11a
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

door Clara M. Codd ; [vert. uit het Engels Wil Burger]. – Amsterdam : Uitgeverij van de Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1970. – 286 p. ; 19 cm.
Vert. van: The way of the disciple. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1964. – naschrift, aanhangsel.
sign.: THE-2-C-2-CODD-11
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

door Clara M. Codd ; [vert. uit het Engels Wil Burger]. – Amsterdam : Uitgeverij van de Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1970. – 286 p. ; 19 cm.
Vert. van: The way of the disciple. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1964. – naschrift, aanhangsel.
sign.: THE-2-C-2-CODD-11b
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

door Clara M. Codd ; [vert. uit het Engels Wil Burger]. – Amsterdam : Uitgeverij van de Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1970. – 286 p. ; 19 cm.
Vert. van: The way of the disciple. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1964. – naschrift, aanhangsel.
sign.: THE-2-C-2-CODD-11c
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

door Clara M. Codd ; [vert. uit het Engels Wil Burger]. – Amsterdam : Uitgeverij van de Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1970. – 286 p. ; 19 cm.
Vert. van: The way of the disciple. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1964. – naschrift, aanhangsel.
sign.: THE-2-C-2-CODD-11d
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

Poems
Adyar : The Theosophical Publishing House, 1964. – 76 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-12a

Adyar : The Theosophical Publishing House, 1964. – 76 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-12
Trefw.: gedichten

De scheppende kracht
door Clara M. Codd ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1960. – 63 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie, Nr. 18)
Oorspr. titel: The creative power
sign.: THE-2-C-2-CODD-13a

door Clara M. Codd ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1960. – 63 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie, Nr. 18)
Oorspr. titel: The creative power
sign.: THE-2-C-2-CODD-13b

door Clara M. Codd ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1960. – 63 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie, Nr. 18)
Oorspr. titel: The creative power
sign.: THE-2-C-2-CODD-13
Trefw.: theosofie, esoterie, seksualiteit, innerlijke ontwikkeling, kinderen, yoga, religie, symboliek

So rich a life
by Clara M. Codd. – Pretoria : Institute for Theosophical Publicity, 1951. – 431 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-20
Trefw.: theosofie, biografieën, Theosofische Beweging, geschiedenis, onderwijs, Adyar, A. Besant, C.W. Leadbeater, India, J. Krishnamurti, religie, wederkomst wereldleraar, Orde van de Ster in het Oosten

The technique of the spiritual life : volume II
by Clara M. Codd. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1958. – [6], 125 p. : ill. ; 19 cm.
This volume II supersedes the author’s booklet on “The Technique of the Spiritual Life”, out out of print for some years
sign.: THE-2-C-2-CODD-14II
Trefw.: theosofie, spiritualiteit, persoonlijkheid, ego, wil, chakra’s, lichamen, emoties, denkvermogen, deugden, ondeugden, Boeddha

The technique of the spiritual life [I]
by Clara M. Codd. – 2nd edition. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1963. – [8], 125 p. : ill. ; 19 cm.
This supersedes the author’s booklet of the same name, out of print for some years
sign.: THE-2-C-2-CODD-14I
Trefw.: theosofie, spiritualiteit, persoonlijkheid, wil, lichamen, emoties, denkvermogen, meditatie, Boeddha, ego, deugden, ondeugden

by Clara M. Codd. – 3rd ed. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1974. – [8], 125 p. : ill. ; 19 cm.
This supersedes the author’s booklet of the same name, out of print for some years
ISBN 0835670902
sign.: THE-2-C-2-CODD-14Ia
Trefw.: theosofie, spiritualiteit, persoonlijkheid, wil, lichamen, emoties, denkvermogen, meditatie, Boeddha, ego, deugden, ondeugden

Theosofie voor heel kleine kinderen
Clara M. Codd ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschap, 1925. – 46 p. ; 20 cm.
Vert. van: Theosophy for very little children. – Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1916
sign.: THE-2-C-2-CODD-15
Trefw.: theosofie, god, leven na de dood, engelen, wereldleraar

door Clara M. Codd ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschap, 1925. – 46 p. ; 20 cm.
Vert. van: Theosophy for very little children. – Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1916
sign.: THE-2-C-2-CODD-15a
Trefw.: theosofie, god, leven na de dood, engelen, wereldleraar

door Clara M. Codd ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschap, 1925. – 46 p. ; 20 cm.
Vert. van: Theosophy for very little children. – Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1916
sign.: THE-2-C-2-CODD-15b
Trefw.: theosofie, god, leven na de dood, engelen, wereldleraar

De theosofische werker : I: De werker in de wereld / door Clara M. Codd. II. De taak van de werker / door Hugh Shearman
door Clara M. Codd en Hugh Shearman ; [vert. uit het Engels]. – overdr. uit: The Theosophist ; aug. en sept. 1958. – Amsterdam : Hoofdbestuur der T.V.N.A., [1958]. – 16 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-16
Trefw.: theosofie, werker in de wereld, taak van de werker, besluitenloosheid, deugden, menselijke natuur, eenzaamheid, isolatie, Annie Besant, Ashrama, occultisme, geestelijkheid, geestelijk leven

door Clara M. Codd en Hugh Shearman ; [vert. uit het Engels]. – Overdr. uit: The Theosophist ; aug. en sept. 1958. – Amsterdam : Hoofdbestuur der T.V.N.A., [1958]. – 16 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-16a
Trefw.: theosofie, werker in de wereld, taak van de werker, besluitenloosheid, deugden, menselijke natuur, eenzaamheid, isolatie, Annie Besant, Ashrama, occultisme, geestelijkheid, geestelijk leven

door Clara M. Codd en Hugh Shearman ; [vert. uit het Engels]. – Overdr. uit: The Theosophist ; aug. en sept. 1958. – Amsterdam : Hoofdbestuur der T.V.N.A., [1958]. – 16 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-16b
Trefw.: theosofie, werker in de wereld, taak van de werker, besluitenloosheid, deugden, menselijke natuur, eenzaamheid, isolatie, Annie Besant, Ashrama, occultisme, geestelijkheid, geestelijk leven

Theosophy as the masters see it : as outlined in the ‘Letters from the masters of wisdom’
by Clara M. Codd. – revised ed. – Adyar, Wheaton : Theosophical Publishing House, 2000. – viii, 249 p. ; 22 cm.. – appendix.
ISBN 8170593360
sign.: THE-2-C-2-CODD-18d
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

by Clara M. Codd. – revised ed. – Adyar, Wheaton : Theosophical Publishing House, 2000. – viii, 249 p. ; 22 cm.. – appendix.
ISBN 8170593360
sign.: THE-2-C-2-CODD-18e
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

Theosophy as the masters see it : being an account of the society and its work as outlined in the letters from the masters of the wisdom
by Clara M. Codd. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1953. – viii, 369 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-18a
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

by Clara M. Codd. – repr. – Adyar, London, Wheaton : Theosophical Publishing House, 1977. – viii, 369 p. ; 19 cm.. – appendix.
ISBN 0835671771
sign.: THE-2-C-2-CODD-18c
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

by Clara M. Codd. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1926. – viii, 369 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-18
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

by Clara M. Codd. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1953. – viii, 369 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-18b
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

Theosophy for very little children
Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1916. – 48 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-17
Trefw.: theosofie, kinderen, god, leven na de dood, sprookjes, engelen, wereldleraar

Thought : the creator
by Clara M. Codd. – revised ed. – London : Theosophical Society, 1961. – 19 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-21a

by Clara M. Codd. – revised ed. – London : Theosophical Society, 1961. – 19 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-21
Trefw.: theosofie, denken, ontwikkeling, gedachtenkracht, meditatie, vrijheid

Trust yourself to life
published under a grant from The Kern Foundation. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1975. – X, 116, [2] p. ; 15 cm. – (A Quest Book Miniature)
ISBN 0835604640
sign.: THE-2-C-2-CODD-22a

published under a grant from The Kern Foundation. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1975. – X, 116, [2] p. ; 15 cm. – (A Quest Book Miniature)
ISBN 0835604640
sign.: THE-2-C-2-CODD-22
Trefw.: theosofie, zelfvertrouwen, leven, God, cyclussen, zonde, dood, liefde, religie

The way of the disciple
by Clara M. Codd. – reprint. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1974. – x, 322 p. ; 18 cm.
ISBN 083567049X
sign.: THE-2-C-2-CODD-19b
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

by Clara M. Codd. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1964. – x, 315 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-2-CODD-19
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven

by Clara M. Codd. – 2nd reprint. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1988. – x, 322 p. ; 18 cm.
ISBN 817059104x
sign.: THE-2-C-2-CODD-19a
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, vairagya, evenwicht, tegenstellingen, shatsampatti, zes juwelen, denkvermogen, sama, verstandelijke beheersing, dama, gevolgen van beheersing, uparati, titiksha, gebeurtenissen, samadhana, gerichtheid, shradda, vertrouwen, mumukshatva, natuur, geheime scholen, geschiedenis, toekomst, mahatma’s, Mahatma-brieven