TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-H-2 Geoffrey Hodson

THE-2-H-2 Geoffrey Hodson

Hodson, G.
America, birthplace of a new race
by Geoffrey Hodson. – California : The Mothers’ Research Group ; Theosopical Society in America, 1953. – 19 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-78
Trefw.: theosofie, Amerika, leiders, tijdperk

American lectures
Geoffrey Hodson. – Wheaton : Theos.press, 1929. – 78 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-1
Trefw.: theosofie, helderziendheid, deva’s

Angelic co-operation in social reform
Geoffrey Hodson. – Wheaton : Theosophical Press, 1931. – 16 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-2
Trefw.: engelen, samenwerking, sociale hervorming, maatschappij, samenleving, theosofie, helderziendheid, deva’s

Geoffrey Hodson. – Wheaton : Theosophical Press, 1931. – 16 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-2a
Trefw.: engelen, samenwerking, sociale hervorming, maatschappij, samenleving, theosofie, helderziendheid, deva’s

The Angelic Hosts
Foreword by the Riv. J. I. Wedgwood, Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishing House, 1928. – 69 p. ; 22 cm.. – index.
sign.: THE-2-H-2-HODS-3
Trefw.: engelen, mensen, samenwerking, helderziendheid, wezens, deva’s, theosofie

Foreword by the Riv. J. I. Wedgwood. – London : Theosophical Publishing House, 1928. – 69 p. : ja. ; 22 cm.. – index.
sign.: THE-2-H-2-HODS-3a
Trefw.: engelen, mensen, samenwerking, helderziendheid, wezens, deva’s, theosofie

Angels and the new race
foreword by Max Wardall ; Geoffrey Hodson. – Wheaton, Illinois : Theosophical Press, 1929. – 29 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-4
Trefw.: theosofie, engelen. aartsengelen, nieuwe ras

foreword by Max Wardall ; Geoffrey Hodson. – Wheaton, Illinois : Theosophical Press, 1929. – 29 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-4a
Trefw.: theosofie, engelen. aartsengelen, nieuwe ras

Animals and men : te ideal relationship
Geoffrey Hodson. – New Zealand : Animal Welfare group of the Theosophical Order of Service, 1937. – 8 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-5
Trefw.: theosofie, dieren, dierenrijk

At the sign of the square and compasses
Geoffrey Hodson. – Adyar : The Eastern Federation, 1976. – xxii, 300 p. ; 22cm.. – glossary, key words, symbols.
ISBN 0835675246
sign.: THE-2-H-2-HODS-6
Trefw.: theosofie, lodge, leerling, inwijding, invocatie, vrijmetselarij, symbolen

Basic theosophy : the living wisdom
Adyar, Londen, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1981. – x, 571 p. ; 22 cm.
ISBN 0835675602
sign.: THE-2-H-2-HODS-7
Trefw.: theosofie, monade, ego, ziel, individu, oorzakelijk lichaam, etherisch dubbel, functies, kleuren, chakras, astraal, slaap, dromen, dood, mentaal lichaam, gedachtekracht, aloude wijsheid, adept, leven na de dood, onzichtbare werelden, reïncarnatie, bijbel, karma, zeven temperamenten, gezondheid, ziekte, geluk, genezing, esp, wetenschap, kosmos, atlantis, rassen, spiritueel leven, taoïsme

Adyar, Londen, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1981. – x, 571 p. ; 22 cm.
ISBN 0835675602
sign.: THE-2-H-2-HODS-7a
Trefw.: theosofie, monade, ego, ziel, individu, oorzakelijk lichaam, etherisch dubbel, functies, kleuren, chakras, astraal, slaap, dromen, dood, mentaal lichaam, gedachtekracht, aloude wijsheid, adept, leven na de dood, onzichtbare werelden, reïncarnatie, bijbel, karma, zeven temperamenten, gezondheid, ziekte, geluk, genezing, esp, wetenschap, kosmos, atlantis, rassen, spiritueel leven, taoïsme

Be ye perfect
Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishing House, 1928. – ix, 42 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-8a

Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishing House, 1928. – ix, 42 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-8
Trefw.: theosofie, Christendom, pasgeborene kind, geboorte, opvoeding, wil, kennis, liefde

Beispiele aus der “Heilige Sprache” alphabetisch geordnet : die zahlen 1-10 in ihrer symbolischen bedeutung
z.p. : Die theosophische Gesellschaft Adyar in Deutschlan, 1973. – 39 p. ; 21 cm. – (Die verborgene Weisheit in der Heiligen Schrift ; II)
sign.: THE-2-H-2-HODS-80II
Trefw.: theosofie, pralaya, kundalini

De broederschap van engelen en van menschen
door Geoffrey Hodson ; voorwoord door Annie Besant ; geautoriseerde Nederlandsche vertaling [uit het Engels] door A.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 19XX. – 138 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-9

door Geoffrey Hodson ; voorwoord door Annie Besant ; geautoriseerde Nederlandsche vertaling [uit het Engels] door A.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 19XX. – 138 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-9a
Trefw.: theosofie, broederschap, engelen, vrede, opvoeding, blijdschap, eenheid, pad, invocatie, gebed, ceremonie, gedachte, devotie, evolutie, natuurgeesten, deva’s, elementalen, meditatie, helderzienheid

The brotherhood of angels and of men
by Geoffrey Hodson ; foreword by Annie Besant. – repr. – London : The Theosophical Publishing House, 1927. – ix, [2], 56 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-10
Trefw.: theosofie, broederschap, engelen, vrede, opvoeding, blijdschap, eenheid, pad, invocatie, gebed, ceremonie, gedachte, devotie, evolutie, natuurgeesten, deva’s, elementalen, meditatie, helderzienheid

by Geoffrey Hodson ; foreword by Annie Besant. – repr. – London, Adyar, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1973. – ix, [2], 56 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 722950128
sign.: THE-2-H-2-HODS-10a
Trefw.: theosofie, broederschap, engelen, vrede, opvoeding, blijdschap, eenheid, pad, invocatie, gebed, ceremonie, gedachte, devotie, evolutie, natuurgeesten, deva’s, elementalen, meditatie, helderzienheid

The call to the heights : guidance on the pathway to self-illumination
by Geoffrey Hodson. – 1st Quest ed. – Wheaton ; Madras ; Londen : Theosophical Publishing House, 1976. – 213, [9] p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – glossary, index.
ISBN 0835604772
sign.: THE-2-H-2-HODS-11a
Trefw.: theosofie, zelf verwerkelijking, verlichting, leiding, instructie, cursus, pad, evolutie, zelf ontplooiing, mysterie scholen, karma, reïncarnatie, dood, bewustzijn, toekomst, adept, mens, stralen

by Geoffrey Hodson. – 1st Quest ed. – Wheaton ; Madras ; Londen : Theosophical Publishing House, 1976. – 213, [9] p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – glossary, index.
ISBN 0835604772
sign.: THE-2-H-2-HODS-11
Trefw.: theosofie, zelf verwerkelijking, verlichting, leiding, instructie, cursus, pad, evolutie, zelf ontplooiing, mysterie scholen, karma, reïncarnatie, dood, bewustzijn, toekomst, adept, mens, stralen

The case for vegetarianism
by Geoffrey Hodson. – revised edition. – Auckland : The New Zealand Vegetarian Society, 19XX. – 8 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-12
Trefw.: theosofie, vegetarisme

The Christ life from nativity to ascension
Wheaton, Madras : The Theosophical Publishing House, 1975. – 460 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) . – Bibliogr., index.
ISBN 083560467
sign.: THE-2-H-2-HODS-13
Trefw.: theosofie, Christus, symboliek, esoterisch christendom, genezing, geboden, baptisme

Clairvoyance and the serpent fire
by Geoffrey Hodson ; introduction by C. W. Leadbeater. – London : Theosophical Publishing House, 19XX. – 12 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-14a
Trefw.: theosofie, helderziendheid, kundalini

by Geoffrey Hodson ; introduction by Sidney A. Cook. – Wheaton : The Theosophical Press, 19XX. – 12 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-14
Trefw.: theosofie, helderziendheid, kundalini

Clairvoyant investigations
by Geoffrey Hodson ; foreword Joy Mills ; Murray Stentiford. – 1st ed. – Wheaton, Ill : Theosophical Publishing House, 1984. – xvi, 140 p. : ill. ; 23 cm. – (A Quest Book, A Quest Original) . – bibliography.
ISBN 083560585X
sign.: THE-2-H-2-HODS-15
Trefw.: theosofie, helderziendheid, engelen, muziek, occultisme, kundalini, religie, deva’s, aartsengelen

Clairvoyant research and the life after death
Geoffrey Hodson. – repr. – London : The Theosophial Publishing House, 1958. – 30 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-16b
Trefw.: theosofie, helderziendheid, onderzoek, leven na de dood, onsterfelijkheid, reïncarnatie

Clairvoyant research and the life after death : report of a lecture delivered at Cardiff on april 14, 1935
Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishing House, 1935. – 30 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-16
Trefw.: theosofie, helderziendheid, onderzoek, leven na de dood, onsterfelijkheid, reïncarnatie

Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishing House, 1935. – 30 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-16a
Trefw.: theosofie, helderziendheid, onderzoek, leven na de dood, onsterfelijkheid, reïncarnatie

The coming of the angels
Geoffrey Hodson. – London : Rider & co, 1932. – xxiv, 159 p, (16) p. ; 22 cm.. – spring list of books.
sign.: THE-2-H-2-HODS-17

Geoffrey Hodson. – London : Rider & co, 1932. – xxiv, 159 p, (16) p. ; 22 cm.. – spring list of books.
sign.: THE-2-H-2-HODS-17a

Geoffrey Hodson. – London : Rider & co, 1932. – xxiv, 159 p, (16) p. ; 22 cm.. – spring list of books.
sign.: THE-2-H-2-HODS-17b
Trefw.: engelen

The concealed wisdom in world mythology
Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1983. – xxxvii, 219 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-18
Trefw.: theosofie, mythologie, verborgen wijsheid, esoterie, symboliek, sprookjes, slang, wetenschap, eenhoorn, Heracles, Eros, Argonauten, Prometheus, Cadmus

Death the door to the future : based on clairvoyant research and the life after death
by Geoffrey Hodson. – Epsom, Auckland : The Theosophical Society in New Zealand, 200X. – 16 p. ; 19 cm.
Report of a lecture delivered at Cardiff on April 14, 1935
sign.: THE-2-H-2-HODS-48
Trefw.: theosofie, dood, toekomst, helderziendheid, onderzoek, leven na de dood

Destiny : a theosophical testament
By Geoffrey Hodson. – Londen : The Theosophical Publishing House, 1936. – 61 p. ; 22 cm.
Destiny : a theosophical testament
sign.: THE-2-H-2-HODS-2
Trefw.: theosofie, toekomst, progressie, afdaling, geboorte en dood, wet, pad, adept, hierarchie

Geoffrey Hodson. – Londen : The Theosophical Publishing House, 1936. – 61 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-19
Trefw.: theosofie, toekomst, progressie, afdaling, geboorte en dood, wet, pad, adept, hierarchie

The divine wisdom in the christian scriptures
by Geoffrey Hodson. – Auckland, New Zealand : The New Zealand section of the Theosophical Society, 1963. – 32 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-20

by Geoffrey Hodson. – Auckland, New Zealand : The New Zealand section of the Theosophical Society, 1963. – 32 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-20a
Trefw.: theosofie, religie, bijbel, gnosis, esoterisch christendom, Christus, regeneratie

Eénwording met het goddelijk bewustzijn
Voorw. door A.H. van Brakel ; Geoffrey Hodson ; (uit het Engels) M.R. Godefroy-van Mill. – Amsterdam : De Driehoek, 19XX. – 75 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-21

Voorw. door A.H. van Brakel ; Geoffrey Hodson ; (uit het Engels) M.R. Godefroy-van Mill. – Amsterdam : De Driehoek, 19XX. – 75 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-21a
Trefw.: theosofie, eenwording, doel der kerk, dienst der engelen, kerkelijke eredienst, ogen der ziel, onzichtbare aanwezigen, genezingsdienst, mis, VKK, Vrij Katholieke Kerk

Elfen : hoe zij werken en spelen
Geoffrey Hodson ; voorw. Bisschop Leadbeater ; inleid. E.L. Gardner ; geautoriseerde vertaling door A. S.. – Amsterdam : Gnosis, [1929]. – 131 p. ; 20 cm.
Vert. van: Fairies at work and at play. – London : The Theosophical Publishing House, 1925
sign.: THE-2-H-2-HODS-22a
Trefw.: theosofie, elfen, paranormale wezens, natuurwezens, verschijningen, gnomen, kabouters, elementalen, ceremoniën, deva’s, sylfen, undinen, zeegeesten, alven

Geoffrey Hodson ; voorw. Bisschop Leadbeater ; inleid. E.L. Gardner ; geautoriseerde vertaling door A. S.. – Amsterdam : Gnosis, [1929]. – 131 p. ; 20 cm.
Vert. van: Fairies at work and at play. – London : The Theosophical Publishing House, 1925
sign.: THE-2-H-2-HODS-22
Trefw.: theosofie, elfen, paranormale wezens, natuurwezens, verschijningen, gnomen, kabouters, elementalen, ceremoniën, deva’s, sylfen, undinen, zeegeesten, alven

Het elfenrijk
Geoffrey Hodson ; geautoriseerde vertaling door A. S.. – Amsterdam : Gnosis, 19XX. – 124 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-23

Geoffrey Hodson ; geautoriseerde vertaling door A. S.. – Amsterdam : Gnosis, 19XX. – 124 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-23a

Fabeln und Fabeltiere
z.p. : Die theosophische Gesellschaft Adyar in Deutschlan, 1973. – 24 p. ; 21 cm. – (Die verborgene Weisheit in der Heiligen Schrift ; III)
sign.: THE-2-H-2-HODS-80III
Trefw.: theosofie, symboliek, fabels

Fairies at work and at play
observed by Geoffrey Hodson ; [pref. by C.W. Leadbeater] ; introduction E.L. Gardner. – repr. – London : Theosophical Publishig House, 1976. – 126 p. ; 20 cm.
ISBN 722950055
sign.: THE-2-H-2-HODS-24c
Trefw.: theosofie, elfen, paranormale wezens, natuurwezens, verschijningen, gnomen, kabouters, elementalen, ceremoniën, deva’s, sylfen, undinen, zeegeesten, alven

by Geoffrey Hodson ; preface by C. Leadbeater . – reprint. – London : Theosophical Publishig House, 1930. – 126 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-24b
Trefw.: theosofie, elfen, paranormale wezens, natuurwezens, verschijningen, gnomen, kabouters, elementalen, ceremoniën, deva’s, sylfen, undinen, zeegeesten, alven

preface by C. Leadbeater ; Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishig House, 1947. – 126 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-24a
Trefw.: theosofie, elfen, paranormale wezens, natuurwezens, verschijningen, gnomen, kabouters, elementalen, ceremoniën, deva’s, sylfen, undinen, zeegeesten, alven

preface by C. Leadbeater ; Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishig House, 1925. – 126 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-24
Trefw.: theosofie, elfen, paranormale wezens, natuurwezens, verschijningen, gnomen, kabouters, elementalen, ceremoniën, deva’s, sylfen, undinen, zeegeesten, alven

First steps on the path : from a series of talks to a group
Geoffrey Hodson. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1927. – xii, 135 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-25

Geoffrey Hodson. – 2nd ed. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1928. – xii, 135 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-25a

Geoffrey Hodson. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1927. – xii, 135 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-25b
Trefw.: theosofie, pad, trainingen, inspiratie, begeleiding, gezondheid, religie, Krishnamurti, Ommen, meesters, meditatie

Gesundheid und krankheid in okkulter betrachtung
vorwort v. rev. osk. kollerstrom ; Geoffrey Hodson ; ins deutsche übertragen von Ella von Hild. – Düsseldorf : Ernst Pieper, Ring-verlag, 1930. – 56 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-26
Trefw.: gezondheid, occultisme, geestelijke genezing, theosfie, ziekte

Gezondheid en het geestelijk leven
inleiding door Lady Emily Lutyens ; Geoffrey Hodson ; geautoriseerde vertaling door A. S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1929. – 42 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-27
Trefw.: gezondheid, spirituele leven, theosofie

inleiding door Lady Emily Lutyens ; Geoffrey Hodson ; geautoriseerde vertaling door A. S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1929. – 42 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-27a
Trefw.: gezondheid, spirituele leven, theosofie

Gottes Sohn
Geoffrey Hodson. – z.p. : Die theosophische Gesellschaft Adyar in Deutschlan, 1973. – 37 p. ; 19 cm. – (Die verborgene Weisheit in der Heiligen Schrift ; V)
sign.: THE-2-H-2-HODS-80V
Trefw.: theosofie, oorzakelijk lichaam, Jezus, symboliek, heilige graal, pad

Health and the spiritual life
Geoffrey Hodson ; introduction by Lady Emily Lutyens. – sixth thousand. – London : The Theosophical Publishing House , 1933. – vi, 31 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-28a

by Geoffrey Hodson ; introduction by Lady Emily Lutyens. – reprint. – London : The Theosophical Publishing House, 1926. – vi, 27 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-28
Trefw.: gezondheid spirituele leven geestelijke

The hidden wisdom in christian scriptures
geoffrey Hodson. – first ed. – Wheaton : The Theosophical Press, 1956. – 24 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-29
Trefw.: theosofie, religie, esoterisch christendom, wijsheid, bijbel

I. The hidden wisdom in the holy bible : an examination of the idea that the contents of the bible are partly allegorical, Volume I: An introduction to the sacred language of allegory and symbol
by Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1963. – xx, 292 p. ; 25 cm. – (The Hidden Wisdom in the Holy Bible ; Volume I : An introduction to the sacred language of allegory and symbol)
sign.: THE-2-H-2-HODS-30
Trefw.: theosofie, bijbel, cyclische wetten, mystiek, aloude wijsheid, terugkomst, esoterisch christendom, gnosis, occultisme, symboliek, mystiek, ego, chakras, bewustzijn, cyclussen, God, inwijding, Jezus, leven, monade, reïncarnatie

by Geoffrey Hodson. – revised and enlarged 2nd ed. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1970. – xxxi, 292 p. ; 24 cm. – (The Hidden Wisdom in the Holy Bible ; Volume I : An introduction to the sacred language of allegory and symbol) . – index.
ISBN 0835673502
sign.: THE-2-H-2-HODS-30a
Trefw.: theosofie, bijbel, cyclische wetten, mystiek, aloude wijsheid, terugkomst, esoterisch christendom, gnosis, occultisme, symboliek, mystiek, ego, chakras, bewustzijn, cyclussen, God, inwijding, Jezus, leven, monade, reïncarnatie

II. The hidden wisdom in the holy bible, Volume II: The golden grain of wisdom in the book of Genesis (Genesis-chapters one to twenty-five)
by Geoffrey Hodson. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1967. – xxxi, 441 p. ; 25 cm. – (The Hidden Wisdom of the Holy Bible ; Volume II: The golden grain of wisdom in the book of Genesis (Genesis-chapters one to twenty-five)) . – appendix, glossary, bibliography.
sign.: THE-2-H-2-HODS-31
Trefw.: theosofie, esoterisch christendom, symboliek, scheppingsverhaal, cyclussen, kabbala, Zohar

by Geoffrey Hodson. – 2nd and revised ed. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1972. – xxiii, 399 p. ; 24 cm. – (The Hidden Wisdom of the Holy Bible ; Volume II: The golden grain of wisdom in the book of Genesis) . – appendix, glossary, bibliography.
ISBN 0835670570
sign.: THE-2-H-2-HODS-31a
Trefw.: theosofie, esoterisch christendom, symboliek, scheppingsverhaal, cyclussen, kabbala, Zohar

III. The hidden wisdom in the holy bible, Volume III: The golden grain of wisdom in the book of Genesis (Genesis-chapters twenty-five to fifty)
by Geoffrey Hodson. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1971. – xx, 332 p. ; 25 cm. – (The Hidden Wisdom in the Holy Bible ; Volume III: The golden grain of wisdom in the book of Genesis (Genesis-chapters twenty-five to fifty)) . – appendix, glossary, bibliography.
ISBN 0835674932
sign.: THE-2-H-2-HODS-32
Trefw.: theosofie, esoterisch christendom, symboliek, religie

by Geoffrey Hodson. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1971. – xx, 332 p. ; 24 cm. – (The Hidden Wisdom in the Holy Bible ; Volume III: The golden grain of wisdom in the book of Genesis (Genesis-chapters twenty-five to fifty)) . – appendix, glossary, bibliography.
ISBN 0835674932
sign.: THE-2-H-2-HODS-32a
Trefw.: theosofie, esoterisch christendom, symboliek, religie

Highlights of theosophy : a verbatim report of nine lectures given in Besant Hall, Huizen, in 1971
by Geoffrey Hodson. – unrevised. – Huizen : The International Theosophical Centre, 1971. – 71 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-34
Trefw.: theosofie, cosmogenesis, evolutie, universum, logos, creatieve intelligenties, monade, zelf, bewustzijn, ego, geboorte, hierarchie, adepten, geestelijke leraar

by Geoffrey Hodson. – unrevised. – Huizen : The International Theosophical Centre, 1971. – 71p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-34a
Trefw.: theosofie, cosmogenesis, evolutie, universum, logos, creatieve intelligenties, monade, zelf, bewustzijn, ego, geboorte, hierarchie, adepten, geestelijke leraar

The humanitarian cause : its extreme urgency
by Geoffrey Hodson. – Auckland : The Theosophical Order of Service in New Zealand, , 19XX. – 8 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-35
Trefw.: theosofie, vivisectie

Illuminations of the mystery tradition
comp. from the writings of Geoffrey Hodson by Sandra Hodson : Geoffrey Hodson. – Manila, Philippines : Theosophical Publishing House, 1992. – xx, 326, (2) p. : ill. ; 24 cm.. – bibliography, index.
ISBN 9718810013
sign.: THE-2-H-2-HODS-36
Trefw.: theosofie, mysteriën, witte broederschap, Egypte, symboliek, meesters, wijsheid, discipelschap, bewustzijn, yoga, meditatie, liefde, wil, karakter, genezing, dood, karma, reïncarnatie

In den Sphären des Lichtes
Geoffrey Hodson ; deutsche übersetzung : Edith Zorn. – Grafing : Aquamarin Verlag, 1985. – 119 p. ; 25 cm.
Clairvoyant Investigations
ISBN 3922936407
sign.: THE-2-H-2-HODS-37

Een inleiding tot theosofie : de inhoud van dit werkje bestaat uit vertalingen, van openbare voordrachten gedurende de tourée over Java in verschillende plaatsen gegeven: de vertalingen werden alle gemaakt op de openbare avonden zelf
Geoffrey Hodson ; [vert. uit het Engels]. – Soerabaia, Java : Drukkerij het Boekhuis, 1936. – 136 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-38
Trefw.: theosofie, occultisme, liefde, huwlijk, incarnatie, opvoeding, helderzienheid, leven na de dood, onzichtbare werelden, vorige levens, evolutie, rassen, karma, gezondheid, ziekte, genezing, kleuren, samenstelling van de mens, krachten, zeven temparementen, meditatie

The kingdom of faerie
Geoffrey Hodson. – Londen : The Theosophical Publishing House, 1927. – xii, 112 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-40a

Geoffrey Hodson. – Londen : The Theosophical Publishing House, 1927. – xii, 112 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-40
Trefw.: theosofie, koninkrijk, sprookje, elfen, natuurwezens, deva, natuurgeesten, gnomen, pan, faunen, kerstmis, Besant

The kingdom of the gods
by Geoffrey Hodson ; illustrated by Ethelwynne M. Quail. – 6th edition. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1953. – xxiii, 272 p. : ill. ; 25 cm.. – bibliography.
sign.: THE-2-H-2-HODS-41e

by Geoffrey Hodson ; illustrated by Ethelwynne M. Quail . – 7th ed. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1972. – xxiii, 248 p. : ill. ; 25 cm.. – bibliography.
ISBN 0835670813
sign.: THE-2-H-2-HODS-41b

by Geoffrey Hodson ; illustrated by Ethelwynne M. Quail . – 7th ed. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1972. – xxiii, 248 p. : ill. ; 25 cm.. – bibliography.
ISBN 0835670813
sign.: THE-2-H-2-HODS-41b

illustrated by Ethelwynne M. Quail : Geoffrey Hodson. – 4th ed. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1961. – xxiii, 248 p. : ill. ; 25 cm.. – bibliography.
sign.: THE-2-H-2-HODS-41a

by Geoffrey Hodson ; illustrated by Ethelwynne M. Quail . – 8th ed. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1976. – xxiii, 272 p. : ill. ; 25 cm.. – bibliography.
ISBN 0835670813
sign.: THE-2-H-2-HODS-41d

by Geoffrey Hodson ; illustrated by Ethelwynne M. Quail. – 3rd ed. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1955. – xxiii, 248 p. : ill. ; 25 cm.. – bibliography.
sign.: THE-2-H-2-HODS-41c
Trefw.: theosofie, koninkrijk, goden, engelen, adepten, chakra’s, bewustzijn, ego, evolutie, liturgie Vrij Katholieke Kerk, VKK, hierarchie, logos, monade, occultisme, reïncarnatie, kleuren taal, aura, Maya, Hindoeïsme, Jodendom, muziek, Java, geboorte, wereld moeder, wetenschap, bewustzijn, universum

Krishnamurti and the search for light
by Geoffrey Hodson ; pref. Lawrence W. Burt. – Sydney : St. Alban Press, [ca.1936]. – 64 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-39
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, theosofie, oude wijsheid, Theosofische Vereniging

Lecture notes : the school of the wisdom : volume I
foreword by N. Sri Ram ; Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1955. – xiii, 616 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-42
Trefw.: theosofie, monade, ego, ziel, oorzakelijk lichaam, bewustzijn, etherisch dubbel, dood, genezing, astraal lichaam, kleuren, chakras, slaap, dromen, dood, mentaal lichaam, gedachtekracht, karakter, aloude wijsheid, adept, aura, wet van oorzaak en gevolg, leven na de dood, onzichtbare helpers, reïncarnatie, karma, zeven stralen, gezondheid, ziekte, esp, kosmische krachten, evolutie, planeten, atlantis, rassen, spiritueel leven, taoïsme, occultisme, liefde, huwlijk, menselijk embryo

foreword by N. Sri Ram ; Geoffrey Hodson. – corrected and revised edition. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1962. – xiii, 616 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-42a
Trefw.: theosofie, monade, ego, ziel, oorzakelijk lichaam, bewustzijn, etherisch dubbel, dood, genezing, astraal lichaam, kleuren, chakras, slaap, dromen, dood, mentaal lichaam, gedachtekracht, karakter, aloude wijsheid, adept, aura, wet van oorzaak en gevolg, leven na de dood, onzichtbare helpers, reïncarnatie, karma, zeven stralen, gezondheid, ziekte, esp, kosmische krachten, evolutie, planeten, atlantis, rassen, spiritueel leven, taoïsme, occultisme, liefde, huwlijk, menselijk embryo

Lecture notes volume II : the school of the wisdom
foreword N. Sri Ram ; authors preface Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1955. – xvii, 582 p. : schema’s. ; 25 cm. – (Lecture Notes ; Volume II)
sign.: THE-2-H-2-HODS-43
Trefw.: theosofie, religie, filosofie, symboliek, slang, vogel, getallen, egypte, magie, hinduïsme, yoga, buddhisme, pad van volmaking, zoroaster, jodendom, christendom, islam, maori, kosmogenesis, india, griekenland, rome, generatie, groei, regeneratie, blavatsky, vereniging

Light of the sanctuary : the occult diary of Geoffrey Hodson
Samengest. door Sandra Hodson, voorw. Cleo Z. Gregorio : Geoffrey Hodson. – Manila, Philippines : The Theosophical Publishers, Inc., 1988. – xxxii, 587, (2) p. ; 24 cm.. – Bibliogr., ind..
ISBN 971911300
sign.: THE-2-H-2-HODS-44
Trefw.: theosofie, adepten, atma, aura, broederschap, bewustzijn, deva’s, ego, evolutie, vrijmetselarij, inwijding, karma, kundalini, meesters, meditatie, occultisme, pad, stralen, zonnestelsel, yoga

Man, the triune god
by Geoffrey Hodson ; forew. by James H. Cousin. – revised and reprinted. – New York : Roerich Museum Press, 1961. – 83 p. ; 19 cm. – (Series “Contemporary Thougth”)
sign.: THE-2-H-2-HODS-46a

by Geoffrey Hodson ; forew. by James H. Cousin. – New York : Roerich Museum Press, 1932. – 83 p. ; 19 cm. – (Series “Contemporary Thougth”)
sign.: THE-2-H-2-HODS-46

by Geoffrey Hodson ; forew. by James H. Cousin. – revised and repr. – New York : Roerich Museum Press, 1961. – 83 p. ; 19 cm. – (Series “Contemporary Thougth”)
sign.: THE-2-H-2-HODS-46b
Trefw.: theosofie, mens, god, pad, evolutie, bewustzijn, engelen, ontplooiing, kosmisch, zelf, wetenschapper

Man’s supersensory and spiritual powers
introduction by J. L. Davidge ; Geoffrey Hodson. – 5th printing. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1985. – xxvii, 193 p . ; 19 cm.
ISBN 0835671623
sign.: THE-2-H-2-HODS-45a
Trefw.: helderziendheid, theosofie, kracht, spiritueel, telepathie, bewustzijn, gedachtekracht, gezondheid, engelen, aartsengelen, meesters, ziel, alchemie

introduction by J. L. Davidge ; Geoffrey Hodson. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1957. – xxiv, 199 p . ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-45
Trefw.: helderziendheid, theosofie, kracht, spiritueel, telepathie, bewustzijn, gedachtekracht, gezondheid, engelen, aartsengelen, meesters, ziel, alchemie

introduction by J. L. Davidge ; Geoffrey Hodson. – 4th printing, centenary printing. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1975. – xxvii, 193 p . ; 19 cm.
ISBN 0835671623
sign.: THE-2-H-2-HODS-45b
Trefw.: helderziendheid, theosofie, kracht, spiritueel, telepathie, bewustzijn, gedachtekracht, gezondheid, engelen, aartsengelen, meesters, ziel, alchemie

introduction by J. L. Davidge ; Geoffrey Hodson. – 3rd edition. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1975. – xxvii, 193 p . ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-45c
Trefw.: helderziendheid, theosofie, kracht, spiritueel, telepathie, bewustzijn, gedachtekracht, gezondheid, engelen, aartsengelen, meesters, ziel, alchemie

Meditations on the occult life
with a foreword by G.S. Arundale : Geoffrey Hodson. – 3rd ed. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1968. – xv, 132 p. ; 19 cm.. – index.
sign.: THE-2-H-2-HODS-47b

with a foreword by G.S. Arundale : Geoffrey Hodson. – 5th repr. – Adyar, London, Wheaton : Theosophical Publishing House, 1979. – xv, 132 p. ; 19 cm.. – index.
sign.: THE-2-H-2-HODS-47c

with a foreword by G.S. Arundale : Geoffrey Hodson. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1937. – xvi, 136 p. ; 19 cm.. – index.
sign.: THE-2-H-2-HODS-47

with a foreword by G.S. Arundale : Geoffrey Hodson. – 2nd ed. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1953. – xvi, 136 p. ; 19 cm.. – index.
sign.: THE-2-H-2-HODS-47a

by Geoffrey Hodson ; with a foreword by G.S. Arundale. – 4th repr. – Adyar ; London ; Wheaton : Theosophical Publishing House, 1973. – xv, 132 p. ; 19 cm.. – index.
ISBN 0835672255
sign.: THE-2-H-2-HODS-47d
Trefw.: theosofie, meditaties, occultisme, spiritualiteit, triades, Grote Witte Broederschap, leerlingschap, engelen, adepten, ego, inwijdingen, meesters

Music forms : superphysical effects of music clairvoyantly observed
by Geoffrey Hodson. – 2nd printing. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1979. – ix, 35 p. : ill. ; 29 cm.. – booklist.
ISBN 083567519X
sign.: THE-2-H-2-HODS-49
Trefw.: theosofie, muziek, schilderkunst, helderziendheid, vibraties, composities, Handel, Bach, Mozart, Haydn, Wagner

by Geoffrey Hodson. – 1st ed. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1976. – ix, 35 p. : ill. ; 29 cm.. – booklist.
ISBN 083567519X
sign.: THE-2-H-2-HODS-49a
Trefw.: theosofie, muziek, schilderkunst, helderziendheid, vibraties, composities, Handel, Bach, Mozart, Haydn, Wagner

The mystery of death : a message to the bereaved
by Geoffrey Hodson. – Auckland : The New Zealand Section of the Theosophical Society, 1945. – 15 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-50
Trefw.: theosofie, sterven, toestand na de dood, hemel, oorzaak en gevolg

New light on the problem of disease
Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishing House, 1930. – xxi,46 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-51a
Trefw.: theosofie, ziekte, karma, genezing, subtiele lichaam

Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishing House, 1930. – xxi, 46 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-51
Trefw.: theosofie, ziekte, karma, genezing, subtiele lichaam

Occult powers in nature and in man : lectures delivered in 1953 at the summer sessions at Olcott, Wheaton, Illinois, headquarters of The Theosophical Society in America
Geoffrey Hodson ; foreword by James S. Perkins. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1973. – xxviii, 151 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-52a
Trefw.: theosofie, cosmogenesis, logos, intelligenties, voortplanting, natuurrijken, meditatie, hoger bewustzijn, ego, reïncarnatie, wereldmoeder, occultisme, verborgen krachten, lezingen, scheppingsprocessen, zonnestelsels, evolutie

Geoffrey Hodson ; foreword by James S. Perkins. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1955. – xxvi, 191 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-52
Trefw.: theosofie, cosmogenesis, logos, intelligenties, voortplanting, natuurrijken, meditatie, hoger bewustzijn, ego, reïncarnatie, wereldmoeder, occultisme, verborgen krachten, lezingen, scheppingsprocessen, zonnestelsels, evolutie

An occult vieuw of health and disease
preface by the reverend Oscar Kollerstrom ; Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishing House, 1925. – 52 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-54
Trefw.: occultusme, theosofie, gezondheid, ziekte, energie, psyche, gedachten, aura, chakra, etherisch, astraal, mentaal

preface by the reverend Oscar Kollerstrom. – London : Theosophical Publishing House, 1925. – 52 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-54a
Trefw.: occultusme, theosofie, gezondheid, ziekte, energie, psyche, gedachten, aura, chakra, etherisch, astraal, mentaal

preface by the reverend Oscar Kollerstrom ; Geoffrey Hodson. – London : Theosophical Publishing House, 1925. – 15 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-54b
Trefw.: occultusme, theosofie, gezondheid, ziekte, energie, psyche, gedachten, aura, chakra, etherisch, astraal, mentaal

Een occulte beschouwing van gezondheid en ziekte
door Geoffrey Hodson ; voorwoord door Oscar Kollerstrom ; geauthoriseerde Nederlandsche vert. [uit het Engels] door A.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 19XX. – 89 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-53

door Geoffrey Hodson ; voorwoord door Oscar Kollerstrom ; geauthoriseerde Nederlandsche vert. [uit het Engels] door A.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 19XX. – 89 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-53a
Trefw.: gezondheid, ziekte, theosofie, occultisme, ego, lichamen

The path to the masters of the wisdom : souvenir-gift written in commemoration of the golden jubilee of the New Zealand section of the Theosophical Society, 1896-1946
Geoffrey Hodson. – Auckland : The New Zealand Section of The Theosophical Societ, 1946. – 24 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-55a
Trefw.: theosofie, pad, meesters, oude wijsheid, geestelijke groei, Christendom, evangeliën

Geoffrey Hodson. – Auckland : The New Zealand Section of The Theosophical Societ, 1946. – 24 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-55
Trefw.: theosofie, pad, meesters, oude wijsheid, geestelijke groei, Christendom, evangeliën

The pathway to perfection ; a treatise on the path of swift unfoldment
Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1954. – 79 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-56
Trefw.: theosofie, pad, perfectie, volmaaktheid, ontplooiing, evolutie, geestelijke, groei, verlichting, stilte, hal, wet, spiritueel, kleven, zeven, discipelschap, eerste inwijding, meester, doel, gevaren, moeilijkheden, tweede derde vierde vijfde inwijding, geheim

Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1954. – 79 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-56a
Trefw.: theosofie, pad, perfectie, volmaaktheid, ontplooiing, evolutie, geestelijke, groei, verlichting, stilte, hal, wet, spiritueel, kleven, zeven, discipelschap, eerste inwijding, meester, doel, gevaren, moeilijkheden, tweede derde vierde vijfde inwijding, geheim

Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1973. – 74 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-56b
Trefw.: theosofie, pad, perfectie, volmaaktheid, ontplooiing, evolutie, geestelijke, groei, verlichting, stilte, hal, wet, spiritueel, kleven, zeven, discipelschap, eerste inwijding, meester, doel, gevaren, moeilijkheden, tweede derde vierde vijfde inwijding, geheim

Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1986. – 74 p. ; 18 cm.
ISBN 8170590213
sign.: THE-2-H-2-HODS-56c
Trefw.: theosofie, pad, perfectie, volmaaktheid, ontplooiing, evolutie, geestelijke, groei, verlichting, stilte, hal, wet, spiritueel, kleven, zeven, discipelschap, eerste inwijding, meester, doel, gevaren, moeilijkheden, tweede derde vierde vijfde inwijding, geheim

The priestly ideal
Hodson, Geoffrey. – London, Ojai, Sydney : The St. Alban Press, 1971. – 76 p. ; 18 cm.
The priestly ideal
sign.: THE-2-H-2-HODS-82
Trefw.: communie, gebed, hostie

The psychedelic and the yogic pathways to reality
Geoffrey Hodson. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1968. – 31 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-57
Trefw.: theosofie, yoga, LSD, psychodelische middelen

Geoffrey Hodson. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1968. – 31 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-57a
Trefw.: theosofie, yoga, LSD, psychodelische middelen

Radiant health from a meat free dietary
Geoffrey Hodson. – Auckland : New Zealand Vegetarian Society, 19XX. – 20 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-58a
Trefw.: theosofie, vegetarisme, vlees, planten, voeding, dieet

Geoffrey Hodson. – Auckland : New Zealand Vegetarian Society, 19XX. – 20 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-58
Trefw.: theosofie, vegetarisme, vlees, planten, voeding, dieet

Reincarnation, fact or fallacy? : an examination and exposition of the doctrine of rebirth
by Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1951. – [8], 78 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-59
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wedergeboorte, christendom, herinneringen, vorige levens, hoogbegaafdheid, kinderen, wetten, oorzaak en gevolg, karma, bijbel, meditatie, Theosofische Vereniging

by Geoffrey Hodson. – 2nd ed. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1953. – [8], 78 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-59a
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wedergeboorte, christendom, herinneringen, vorige levens, hoogbegaafdheid, kinderen, wetten, oorzaak en gevolg, karma, bijbel, meditatie, Theosofische Vereniging

by Geoffrey Hodson. – 4th ed. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1965. – [8], 89 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-59b
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wedergeboorte, christendom, herinneringen, vorige levens, hoogbegaafdheid, kinderen, wetten, oorzaak en gevolg, karma, bijbel, meditatie, Theosofische Vereniging

Geoffrey Hodson. – 3rd Quest pr. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1979. – [10], 83, [3] p. ; 18 cm. – (A Quest Book)
ISBN 0835600467
sign.: THE-2-H-2-HODS-59d
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wedergeboorte, christendom, herinneringen, vorige levens, hoogbegaafdheid, kinderen, wetten, oorzaak en gevolg, karma, bijbel, meditatie, Theosofische Vereniging

by Geoffrey Hodson. – 5th ed. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1966. – [8], 89 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-59c
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wedergeboorte, christendom, herinneringen, vorige levens, hoogbegaafdheid, kinderen, wetten, oorzaak en gevolg, karma, bijbel, meditatie, Theosofische Vereniging

Die Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Sprache
z.p. : Die theosophische Gesellschaft Adyar in Deutschlan, 1973. – 30 p. ; 21 cm. – (Die verborgene Weisheit in der Heiligen Schrift ; I)
sign.: THE-2-H-2-HODS-80I
Trefw.: theosofie, mystiek, occultisme, ego, spiritualiteit, monade, ronden, karma

The science of seership : a study of the faculty of clairvoyance, its development and use, together with examples of clairvoyant research
Hodson, Geoffrey. – 2nd impr. – London : Rider & Company, 19XX. – 224 p. : ill. ; 23 cm.
The science of seership : a study of the faculty of clairvoyance, its development and use, together with examples of clairvoyant research. – index.
sign.: THE-2-H-2-HODS-3

Geoffrey Hodson. – London : Rider & Co., 19XX. – 224 p. : ill. ; 23 cm.. – index.
sign.: THE-2-H-2-HODS-60

2nd impression. – London : Rider & Co., 19XX. – 224 p. : ill. ; 23 cm.. – index.
sign.: THE-2-H-2-HODS-60a

Geoffrey Hodson. – 3rd impressin. – London : Rider & Co., 19XX. – 224 p. : ill. ; 23 cm.. – index.
sign.: THE-2-H-2-HODS-60b
Trefw.: theosofie, helderziendheid, wetenschap, astronomie, ziektes, psychometrie, bewustzijn, evolutie, psychische krachten, tijd, rassen, kennis, occultisme, reïncarnatie, oude wijsheid, chakra’s, elementalen, Jezus, religie, karma, kundalini, meditatie, bovenzintuiglijke waarneming, vermogens

The seven human temperaments
by Geoffrey Hodson. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1952. – 79 p. : [1] vouwbl. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-61
Trefw.: theosofie, adepten, temperamenten, zeven stralen, getallensymboliek, meditatie, Theosofische Vereniging

by Geoffrey Hodson. – 4th ed. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1968. – xviii, 79 p. : [1] vouwbl. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-61b
Trefw.: theosofie, adepten, temperamenten, zeven stralen, getallensymboliek, meditatie, Theosofische Vereniging

by Geoffrey Hodson. – 2nd edition. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1953. – 79 p. : [1] vouwbl. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-61a
Trefw.: theosofie, adepten, temperamenten, zeven stralen, getallensymboliek, meditatie, Theosofische Vereniging

Sharing the light : the collecte articles of Geoffrey Hodson volume I
[Geoffrey Hodson] ; compiled by John and Elizabeth Sell ; edited by John Sell, Elizabeth Sell, Roselmo Z. Doval Santos. – Quezon City, Philippines : Theosophical Publishing House, 2008. – xxvi, 920 p. : ill. ; 24 cm. – (Sharing the Light ; Volume I) . – index.
ISBN 9716160127
sign.: THE-2-H-2-HODS-81I
Trefw.: theosofie, spiritualiteit, discipelschap, leringen, helderziendheid, engelen, onzichtbare werelden, religie, ceremonies, symboliek, gezondheid, healings

Sharing the light : the collecte articles of Geoffrey Hodson volume II
[Geoffrey Hodson] ; compiled by John and Elizabeth Sell ; edited by John Sell, Elizabeth Sell, Roselmo Z. Doval Santos. – Quezon City, Philippines : Theosophical Publishing House, 2008. – xi, 969 p. : ill. ; 24 cm. – (Sharing the Light ; Volume II) . – glossary, index.
ISBN 9716160127
sign.: THE-2-H-2-HODS-81II
Trefw.: theosofie, gedichten, leringen, geschiedenis, Theosofische Vereniging, voorzitters, jeugd, oude wijsheid

Some experiments in four-dimensional visions
introduction by Claude Bragdon ; preface by A. Horne ; Geoffrey Hodson. – London : Rider & co, 1933. – xxv, 117 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-62
Trefw.: theosofie, dimensies, visie, waarneming, helderziendheid, occultisme

The soul’s awakening ; talks on occultism and occult life
by Geoffrey Hodson. – Varanasi : Indian Book-Shop, Theosophical Society, 1960. – 162 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-63
Trefw.: theosofie, ziel, ontwaken, occultisme, monade, kosmos, ego, onsterfelijkheid, lichaam, oorzakelijk lichaam, bewustzijn, aura, kleuren, stralen, slangensymbool, cyclussen, kundalini, groepszielen, deva’s, karma, Christus

by Geoffrey Hodson. – revised 2nd edition. – Wheaton : The Theosophical Press, 1963. – 93 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-63a
Trefw.: theosofie, ziel, ontwaken, occultisme, monade, kosmos, ego, onsterfelijkheid, lichaam, oorzakelijk lichaam, bewustzijn, aura, kleuren, stralen, slangensymbool, cyclussen, kundalini, groepszielen, deva’s, karma, Christus

The spiritual significance of motherhood
Geoffrey Hodson. – Epsom, Auckland : New Zealand Section of the Theosophical Society, 19XX. – 31 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-64
Trefw.: theosofie, wereldmoeder, geboorte, ziel, zeven stralen, karma, ouderschap

Geoffrey Hodson. – Epsom, Auckland : New Zealand Section of the Theosophical Society, 19XX. – 31 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-64a
Trefw.: theosofie, wereldmoeder, geboorte, ziel, zeven stralen, karma, ouderschap

The supreme splendour : a study of universal creative processes, of the Deity as emanator, of archangelic intellligences who make manifest the divine “idea”, and of man as a creator in-the-becoming
by Geoffrey Hodson. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1969. – xv, 111 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-65
Trefw.: schoonheid, geestelijke groei, visioen, helderziendheid, theosofie, aartsengelen, schepping

by Geoffrey Hodson. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1969. – xv, 111 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-65a
Trefw.: schoonheid, geestelijke groei, visioen, helderziendheid, theosofie, aartsengelen, schepping

A testament of youth
by Geoffrey Hodson. – z.p. : Theosophical Society, 19XX. – 4 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-66
Trefw.: theosofie, jeugd, spreuken

IV. The hidden wisdom in the holy bible, Volume IV: The ten plagues; the Israelites cross; the Red sea and journey towards the promised land (The book of Exodus-chapters one to seventeen)
by Geoffrey Hodson. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1980. – xiv, 375 p. ; 25 cm. – (The Hidden Wisdom in the Holy Bible ; Volume IV: The ten plagues; the Israelites cross; the Red sea and journey towards the promised land (The book of Exodus-chapters one to seventeen)) . – appendix, glossary, bibliography.
ISBN 0835677511
sign.: THE-2-H-2-HODS-33
Trefw.: theosofie, esoterisch christendom, bijbel, gnosis, mystiek, evolutie

by Geoffrey Hodson. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1980. – xiv, 375 p. ; 25 cm. – (The Hidden Wisdom in the Holy Bible ; Volume IV: The ten plagues; the Israelites cross; the Red sea and journey towards the promised land (The book of Exodus-chapters one to seventeen)) . – appendix, glossary, bibliography.
ISBN 0835677511
sign.: THE-2-H-2-HODS-33a
Trefw.: theosofie, esoterisch christendom, bijbel, gnosis, mystiek, evolutie

Theosophy answers some problems of life
by Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1953. – xxiv, 240 p. : ill. ; 19 cm.. – list of books.
sign.: THE-2-H-2-HODS-67
Trefw.: theosofie, antwoorden, levensvragen, mens, natuur, bestemming, aura, kleuren, ziel, slaap, reïncarnatie, herinneringen, vorige levens, kind, wet van oorzaak en gevolg, oorlog of vrede, wetenschap, occult, atlantis, rassen, onderwijs, meditatie, gezondheid, geluk, ziekte, genezing, dierenrijk

by Geoffrey Hodson. – 2nd ed. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1955. – xxiv, 240 p. : ill. ; 19 cm.. – list of books.
sign.: THE-2-H-2-HODS-67a
Trefw.: theosofie, antwoorden, levensvragen, mens, natuur, bestemming, aura, kleuren, ziel, slaap, reïncarnatie, herinneringen, vorige levens, kind, wet van oorzaak en gevolg, oorlog of vrede, wetenschap, occult, atlantis, rassen, onderwijs, meditatie, gezondheid, geluk, ziekte, genezing, dierenrijk

by Geoffrey Hodson. – 3rd ed. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1961. – xxiv, 228 p. : ill. ; 19 cm.. – list of books.
sign.: THE-2-H-2-HODS-67b
Trefw.: theosofie, antwoorden, levensvragen, mens, natuur, bestemming, aura, kleuren, ziel, slaap, reïncarnatie, herinneringen, vorige levens, kind, wet van oorzaak en gevolg, oorlog of vrede, wetenschap, occult, atlantis, rassen, onderwijs, meditatie, gezondheid, geluk, ziekte, genezing, dierenrijk

Through the gateway of death
by Geoffrey Hodson. – 3rd edition. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1967. – x, 73 p . ; 19 cm.. – Bibliogr..
sign.: THE-2-H-2-HODS-68b
Trefw.: theosofie, dood, sterven, leven na de dood, zelfmoord, kind, ziel, filosofie, vereniging

by Geoffrey Hodson. – 2nd edition. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1956. – x, 76 p . ; 19 cm.. – Bibliogr..
sign.: THE-2-H-2-HODS-68a
Trefw.: theosofie, dood, sterven, leven na de dood, zelfmoord, kind, ziel, filosofie, vereniging

by Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1953. – x, 76 p. ; 19 cm.. – Bibliogr..
sign.: THE-2-H-2-HODS-68
Trefw.: theosofie, dood, sterven, leven na de dood, zelfmoord, kind, ziel, filosofie, vereniging

Thus have I heard : a book of spiritual and occult gleanings from the teaching of the great : talk to a group
by Geoffrey Hodson. – 4th edition. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1947. – 115 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-69b
Trefw.: theosofie, engelen, helderziendheid, meditatie, bewustzijn, wereldleraar, spiritueel leven

by Geoffrey Hodson. – 3rd edition ; diamond jubilee 1875-1935. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1935. – 114 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-69a
Trefw.: theosofie, engelen, helderziendheid, meditatie, bewustzijn, wereldleraar, spiritueel leven

by Geoffrey Hodson. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1929. – 114 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-69
Trefw.: theosofie, engelen, helderziendheid, meditatie, bewustzijn, wereldleraar, spiritueel leven

Verborgen krachten in de natuur en in de mens
Geoffrey Hodson ; voorwoord James S. Perkins ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1958. – 189 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie, Nr. 9-10)
Oorspr. titel: Occult powers in nature and in man : lectures delivered in 1953 at the summer sessions at Olcott, Wheaton, Illinois, headquarters of The Theosophical Society in America. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1955
sign.: THE-2-H-2-HODS-70c
Trefw.: theosofie, cosmogenesis, logos, intelligenties, voortplanting, natuurrijken, meditatie, hoger bewustzijn, ego, reïncarnatie, wereldmoeder, occultisme, verborgen krachten, lezingen, scheppingsprocessen, zonnestelsels, evolutie

Geoffrey Hodson ; voorwoord James S. Perkins ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1958. – 189 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie, Nr. 9-10)
Oorspr. titel: Occult powers in nature and in man : lectures delivered in 1953 at the summer sessions at Olcott, Wheaton, Illinois, headquarters of The Theosophical Society in America. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1955
sign.: THE-2-H-2-HODS-70b
Trefw.: theosofie, cosmogenesis, logos, intelligenties, voortplanting, natuurrijken, meditatie, hoger bewustzijn, ego, reïncarnatie, wereldmoeder, occultisme, verborgen krachten, lezingen, scheppingsprocessen, zonnestelsels, evolutie

Geoffrey Hodson ; voorwoord James S. Perkins ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 19XX. – 189 p. ; 22 cm. – ([Lotusreeks])
Oorspr. titel: Occult powers in nature and in man : lectures delivered in 1953 at the summer sessions at Olcott, Wheaton, Illinois, headquarters of The Theosophical Society in America. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1955
sign.: THE-2-H-2-HODS-70
Trefw.: theosofie, cosmogenesis, logos, intelligenties, voortplanting, natuurrijken, meditatie, hoger bewustzijn, ego, reïncarnatie, wereldmoeder, occultisme, verborgen krachten, lezingen, scheppingsprocessen, zonnestelsels, evolutie

Geoffrey Hodson ; voorwoord James S. Perkins ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 19XX. – 189 p. ; 22 cm. – ([Lotusreeks])
Oorspr. titel: Occult powers in nature and in man : lectures delivered in 1953 at the summer sessions at Olcott, Wheaton, Illinois, headquarters of The Theosophical Society in America. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1955
sign.: THE-2-H-2-HODS-70a
Trefw.: theosofie, cosmogenesis, logos, intelligenties, voortplanting, natuurrijken, meditatie, hoger bewustzijn, ego, reïncarnatie, wereldmoeder, occultisme, verborgen krachten, lezingen, scheppingsprocessen, zonnestelsels, evolutie

Vital questions answered
by Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1959. – xiii, 203 p. ; 19 cm.. – Bibliogr..
sign.: THE-2-H-2-HODS-71

by Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1959. – xiii, 203 p. ; 19 cm.. – Bibliogr..
sign.: THE-2-H-2-HODS-71a

by Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1959. – xiii, 203 p. ; 19 cm.. – Bibliogr..
sign.: THE-2-H-2-HODS-71b
Trefw.: theosofie, vragen, antwoorden, individu, rassen, evolutie, atlantis, planeten, reïncarnatie, wet van oorzaak en gevolg, karma, voortbestemming, vrije wil, esp, leven na de dood, dromen, engelen, adept, broederschap, buddha, meesters, leringen, spiritueel leven, mysterie, symboliek, mythen, ethiek, religie, gezondheid, ziekte, genezing, meditatie

The way to perfect health ; spiritual, mental and physical ; a statement of fundamental principles and their practical application to the end of health and happiness
by Geoffrey Hodson. – Auckland : Dawson print, 19XX. – 8 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-72
Trefw.: theosofie, gezondheid, spiritualiteit, mentaal

by Geoffrey Hodson. – Auckland : Dawson print, 19XX. – 8 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-72a
Trefw.: theosofie, gezondheid, spiritualiteit, mentaal

Weest gijlieden volmaakt
by Geoffrey Hodson. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 19XX. – 107 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-73
Trefw.: theosofie, opvoeding, ontwikkelingsfases, wil, kennis, liefde

by Geoffrey Hodson. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 19XX. – 107 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-73a
Trefw.: theosofie, opvoeding, ontwikkelingsfases, wil, kennis, liefde

Wenn die Sonne stille steht : der Turm zu Babel
z.p. : Die theosophische Gesellschaft Adyar in Deutschlan, 1973. – 29 p. ; 21 cm. – (Die verborgene Weisheit in der Heiligen Schrift ; IV)
sign.: THE-2-H-2-HODS-80IV
Trefw.: theosofie, wortelrassen, Hindoeïsme, sephiroth, engelen

Het wonder der geboorte : een onderzoek naar het voorgeboortelijk leven door middel van helderziende waarneming
Inleid. door C.V. Pink ; door Geoffrey Hodson. – Amsterdam : N.V. Theos. Vereenigings Uitgevers Mij., 1934. – 71 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-74
Trefw.: theosofie, geboorte, helderziendheid, mens, schepping, lichamen, verstands lichaam, aandoenings lichaam, natuurgeesten, etherisch lichaam, moederschap

A yoga of light
by Geoffrey Hodson. – 7th, revised ed, Theosophical Society Centenary ed. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, [1975]. – 29, [2] p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-75c
Trefw.: theosofie, religie, yoga, licht, meditatie, groepen

by Geoffrey Hodson. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1954. – 27, [2] p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-75b
Trefw.: theosofie, religie, yoga, licht, meditatie, groepen

by Geoffrey Hodson. – 3rd., revised ed. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1959. – 29, [2] p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-75
Trefw.: theosofie, religie, yoga, licht, meditatie, groepen

by Geoffrey Hodson. – 7th, revised ed. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1972. – 29, [2] p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-H-2-HODS-75a
Trefw.: theosofie, religie, yoga, licht, meditatie, groepen

The yogic ascent to spiritual heights : a collection of articles on yoga – the ancient and modern pathway to self-enlightenment leading to discipleship and initiation
by Geoffrey Hodson. – Manila, Philippines : Stellar Books, Philippine Theosophical Foundation, 1991. – ix, 278, (2) p. : ill. ; 24 cm.. – glossary, bibliography, index.
ISBN 9718810005
sign.: THE-2-H-2-HODS-76

by Geoffrey Hodson. – Manila, Philippines : Stellar Books, Philippine Theosophical Foundation, 1991. – ix, 278, (2) p. : ill. ; 24 cm.. – glossary, bibliography, index.
ISBN 9718810005
sign.: THE-2-H-2-HODS-76a
Trefw.: theosofie, yoga, spiritualiteit, inwijdingen, occultisme, religie, waarheid, mantra yoga, bhakti yoga, atma yoga, kundalini, chakras, slangenvuur, krachten, helderziendheid, karma, ziel, wil, reïncarnatie, aura’s, meditatie

De zeven mensentypen
Geoffrey Hodson ; [vert. uit het Engels]. – 2e uitg. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd, 1956. – 95 p. ; 19 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie, Nr. 4)
Oorspronkelijke titel: The seven human temperaments
sign.: THE-2-H-2-HODS-77

Geoffrey Hodson ; [vert. uit het Engels]. – 2e uitg. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1956. – 95 p. ; 19 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie, Nr. 4)
Oorspronkelijke titel: The seven human temperaments
sign.: THE-2-H-2-HODS-77a

Geoffrey Hodson ; [vert. uit het Engels]. – 4e dr. – Utrecht : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd, 1978. – 95 p. ; 18 cm. – (Lotusreeks)
Oorspronkelijke titel: The seven human temperaments
ISBN 9061750482
sign.: THE-2-H-2-HODS-77b

Geoffrey Hodson ; [vert. uit het Engels]. – 4e dr. – Utrecht : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd, 1978. – 95 p. ; 18 cm. – (Lotusreeks)
Oorspronkelijke titel: The seven human temperaments
ISBN 9061750482
sign.: THE-2-H-2-HODS-77c
Trefw.: theosofie, psychologie, zeven stralen

Hofman, D.
The renewal of civilization
? : ?, z.j. – 96.
sign.: THE-2-H-2-HOF-1D (D9)
Trefw.: theosofie, beschavingen

Hooper, W.G.
The philosophy and science of colour
by W.G. Hooper. – repr. from “The Rally”. – London : The Rally Publishing Office, 19XX. – 34, (1) p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-H-2-HOOP-1D (D9)
Trefw.: filosofie, wetenschap, kleuren, stralen, theosofie

Howell, B.P.
The metaphysics of experience : the Blavatsky lecture 1960
Lnd : Theosophical Publishing House, 1960. – 23.
sign.: THE-2-H-2-HOW-2D (D9)
Trefw.: ervaring metafysica

Lnd : Theosophical Publishing House, 1960. – 23.
sign.: THE-2-H-2-HOW-3D (D9)
Trefw.: ervaring metafysica