TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-L-2 J.J. van der Leeuw

THE-2-L-2 J.J. van der Leeuw

Leeuw, J.J. van der
The conquest of illusion
London, New York : Alfred A. Knopf, 1928. – [6], 234 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-1

by J.J.van der Leeuw. – London, New York : Alfred A. Knopf, 1928. – [6], 234 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-6

by J.J.van der Leeuw. – London, New York : Alfred A. Knopf, 1928. – [6], 234 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-6a

2nd Quest Book paperback ed. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1968. – [6], 234 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-6b
Trefw.: theosofie, zoektocht, leven, realiteit, intuïtie, absolute, relatieve, mysterie van de schepping, geest, goed en kwaad, vrijheid van de wil, gerechtigheid, onsterfelijkheid van de ziel, eeuwigheid, J. Krishnamurti, religie

De crisis in de Theosofische Vereeniging en de weg daaruit te komen
door J.J. van der Leeuw. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 19XX. – 7 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-1D (D68)
Trefw.: theosofie, religie, J. Krishnamurti, Theosofische Vereniging, geschiedenis

door J.J. van der Leeuw. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 19XX. – 7 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-11
Trefw.: theosofie, religie, J. Krishnamurti, Theosofische Vereniging, geschiedenis

Dieux en exil
Paris : Adyar, 1927. – 80.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-23D (D68)
Trefw.: goden ballingschap

The dramatic history of the christian faith : from the beginnings to the death of St. Augustine
by J.J. van der Leeuw. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1927. – vi, 166 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-11a
Trefw.: religie, christendom, esoterisch christendom, theosofie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, geloof, Christus, Paulus, martelaarschap, Marcion, gnosticisme, ketterij, Clemens van Alexandrië, theologie, Origines, inwijdingen, mysteriën, Jezus, Plotinus, christelijke mystiek, mystiek, Constantijn, Athanasius, Augustinus

by J.J. van der Leeuw. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1927. – vi, 166 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-11
Trefw.: religie, christendom, esoterisch christendom, theosofie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, geloof, Christus, Paulus, martelaarschap, Marcion, gnosticisme, ketterij, Clemens van Alexandrië, theologie, Origines, inwijdingen, mysteriën, Jezus, Plotinus, christelijke mystiek, mystiek, Constantijn, Athanasius, Augustinus

Le feu créateur
Paris : Adyar, 1926. – 165.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-20D (D68)
Trefw.: vuur schepping

Das feuer der Schopfung
Dusseldorf : Ernst Pieper, 1928. – 198.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-24

The fire of creation
Chicago : Theosophical Press, 1926. – 220 p. ; 20 cm.. – index.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-12d
Trefw.: theosofie, fohat, vuur, schepping, heilige geest, religie

3rd ed. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1947. – xii, 152 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-12
Trefw.: theosofie, fohat, vuur, schepping, heilige geest, religie

Adyar : Theosophical Publishing House, 1925. – xvi, 250 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-12c
Trefw.: theosofie, fohat, vuur, schepping, heilige geest, religie

with a foreword by C. Jinarajadasa. – 3rd ed. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1976. – xii, 130 p. ; 21 cm.
ISBN 0835604705
sign.: THE-2-L-2-LEEU-12e
Trefw.: theosofie, fohat, vuur, schepping, heilige geest, religie

2nd ed., revised. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1927. – xvi, 202 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-12b
Trefw.: theosofie, fohat, vuur, schepping, heilige geest, religie

2nd ed., revised. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1927. – xvi, 202 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-12a
Trefw.: theosofie, fohat, vuur, schepping, heilige geest, religie

El fuego creador
Barcelona : Editorial teosofica, z.j. – 240.
sign.: THE-2-L-2-LEE-16
Trefw.: vuur schepping

Goden in ballingschap
Bandoeng : Theosofische Uitgevers-Maatschappij “Minerva”, 1939. – 88 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-5

Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Ver., 1947. – 78 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-5a

Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Ver., 1947. – 78 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-5c

Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Ver., 1947. – 78 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-5b
Trefw.: theosofie, ziel, ego, terugkeer, ontwaken, morele strijd, onwetendheid, kennis, verandering, stoffelijk lichaam, astraal lichaam, mentaal lichaam, verbeelding, wil, bewustzijn, krachten, occultisme, terugkeer, meditatie

Gods in exile
by J.J. van der Leeuw. – 6th repr. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1970. – 128 p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-3b

by J.J. van der Leeuw. – 9th pr. – Adyar, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 2001. – [9], 118 p. ; 14 cm.
ISBN 8170593697
sign.: THE-2-L-2-LEEU-3c

by J.J. van der Leeuw. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1926. – [9], 129 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-3

Gods in exile. – 2nd ed. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1928. – [9], 129 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-3a
Trefw.: theosofie

Het grote drama van het christelijk geloof
J. J. van der Leeuw. – z.p. : Vrij-Katholieke Kerk in Nederland, 1979. – 116 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-15
Trefw.: religie, christendom, esoterisch christendom, theosofie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, geloof, Christus, Paulus, martelaarschap, Marcion, gnosticisme, ketterij, Clemens van Alexandrië, theologie, Origines, inwijdingen, mysteriën, Jezus, Plotinus, christelijke mystiek, mystiek, Constantijn, Athanasius, Augustinus

Historisch-idealistische politiek
z.p. : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1920. – 209, [5] p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-9
Trefw.: theosofie, politiek, idealtisch maatschappij, samenleving, broederschap

z.p. : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1920. – 209, [5] p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-9a
Trefw.: theosofie, politiek, idealtisch maatschappij, samenleving, broederschap

De philosophische gronden der theosophie : zeven lezingen gehouden voor het studentencentrum voor studie van theosophie en occultisme
J.J. van der Leeuw. – Leiden : z.u., 1915. – 64 p. : schema’s. ; 40 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-1a

Leiden : z.u., 1915. – 64 p. : schema’s. ; 40 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-1
Trefw.: theosofie, filosofie, occultisme, waarheid, realisme, religie, kosmos, zevenvoudige samenstelling van de mens, reïncarnatie, karma, vrije wil, meesters, Pad, inwijdingen

Het Praktisch-idealisme en de P.I.A.
Rotterdam : J.J. v.d. Leeuw, 1920. – 24 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEE-27
Trefw.: theosofie, praktisch-idealisme, hervormingen, wereldbeschouwingen, regeneratie

Revelation or realization : the conflict in theosophy : lecture delivered to the London Fedaration of the Theosophical Society on june 15th, to the Dutch Convention on june 21st and to the Geneva Congress of the European Federation on june 30th, 1930
by J.J. van der Leeuw. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1930. – 35 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-27D (D63)
Trefw.: theosofie, conventies, J. Krishnamurti, Orde van de Ster in het Oosten, geschiedenis

by J.J. van der Leeuw. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1930. – 35 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-2
Trefw.: theosofie, conventies, J. Krishnamurti, Orde van de Ster in het Oosten, geschiedenis

by J.J. van der Leeuw. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1930. – 35 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-16D (D68)
Trefw.: theosofie, conventies, J. Krishnamurti, Orde van de Ster in het Oosten, geschiedenis

by J.J. van der Leeuw. – Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1930. – 35 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-24D (D63)
Trefw.: theosofie, conventies, J. Krishnamurti, Orde van de Ster in het Oosten, geschiedenis

Het vuur der schepping
J.J. van der Leeuw ; voorwoord C. Jinarajadasa. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, Ned. Afd, 1957. – 207 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek Nieuwe Serie ; Nr. 5-6)
sign.: THE-2-L-2-LEEU-10c
Trefw.: theosofie, vuur, schepping, religie, vader, zoon, Heilige Geest, Drie-eenheid, Derde Persoon, geschiedenis, godsdiensten, hindoeïsme, christendom, Kerk, God, middeleeuwen, Renaissance, Drie Paden, levensritme’s, adem, kringlopen, natuur, cultuur, godwording, ritualen, Heilige Eucharistie, vrijmetselarij, dynamiek, heelal, evolutie, leven, heden, verleden, toekomst, staatkunde, esoterie, alchemie, Magnum Opus, symbolen, rozenkruisers, kundalini, geslachten, seksualiteit, psycho-analyse, Pad, occultisme, denkvermogen, oerbeelden, engelen, zintuiglijke waarnemingen, wereldbeeld, Plato, Grot van Plato, maya, schoonheid, werkelijkheid, geest, stof, tijd, eeuwigheid, ruimte, vrije wil, hoger verstand, denken, dagdromen, Newton, wetenschap, kennis, liefde, inspiratie, psychologie, idealisme, mahachohan, parakleet, Logos, wereldleraar, Manoe, vijfde straal, derde staal, stralen, harmonie, toewijding, ceremoniën, moederschap, Isis, Egypte, Demeter, Magna Mater, Maagd Maria, dualiteit, Onze Lieve Vrouwe, heiligheid

door J.J. van der Leeuw ; met een voorw. van C. Jinarajadasa. – Weltervreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1928. – 147 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-10
Trefw.: theosofie, vuur, schepping, religie, vader, zoon, Heilige Geest, Drie-eenheid, Derde Persoon, geschiedenis, godsdiensten, hindoeïsme, christendom, Kerk, God, middeleeuwen, Renaissance, Drie Paden, levensritme’s, adem, kringlopen, natuur, cultuur, godwording, ritualen, Heilige Eucharistie, vrijmetselarij, dynamiek, heelal, evolutie, leven, heden, verleden, toekomst, staatkunde, esoterie, alchemie, Magnum Opus, symbolen, rozenkruisers, kundalini, geslachten, seksualiteit, psycho-analyse, Pad, occultisme, denkvermogen, oerbeelden, engelen, zintuiglijke waarnemingen, wereldbeeld, Plato, Grot van Plato, maya, schoonheid, werkelijkheid, geest, stof, tijd, eeuwigheid, ruimte, vrije wil, hoger verstand, denken, dagdromen, Newton, wetenschap, kennis, liefde, inspiratie, psychologie, idealisme, mahachohan, parakleet, Logos, wereldleraar, Manoe, vijfde straal, derde staal, stralen, harmonie, toewijding, ceremoniën, moederschap, Isis, Egypte, Demeter, Magna Mater, Maagd Maria, dualiteit, Onze Lieve Vrouwe, heiligheid

door J.J. van der Leeuw ; met een voorw. van C. Jinarajadasa. – Weltervreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1928. – 147 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-10a
Trefw.: theosofie, vuur, schepping, religie, vader, zoon, Heilige Geest, Drie-eenheid, Derde Persoon, geschiedenis, godsdiensten, hindoeïsme, christendom, Kerk, God, middeleeuwen, Renaissance, Drie Paden, levensritme’s, adem, kringlopen, natuur, cultuur, godwording, ritualen, Heilige Eucharistie, vrijmetselarij, dynamiek, heelal, evolutie, leven, heden, verleden, toekomst, staatkunde, esoterie, alchemie, Magnum Opus, symbolen, rozenkruisers, kundalini, geslachten, seksualiteit, psycho-analyse, Pad, occultisme, denkvermogen, oerbeelden, engelen, zintuiglijke waarnemingen, wereldbeeld, Plato, Grot van Plato, maya, schoonheid, werkelijkheid, geest, stof, tijd, eeuwigheid, ruimte, vrije wil, hoger verstand, denken, dagdromen, Newton, wetenschap, kennis, liefde, inspiratie, psychologie, idealisme, mahachohan, parakleet, Logos, wereldleraar, Manoe, vijfde straal, derde staal, stralen, harmonie, toewijding, ceremoniën, moederschap, Isis, Egypte, Demeter, Magna Mater, Maagd Maria, dualiteit, Onze Lieve Vrouwe, heiligheid

J.J. van der Leeuw ; voorwoord C. Jinarajadasa. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, Ned. Afd, 1957. – 207 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek Nieuwe Serie ; Nr. 5-6)
sign.: THE-2-L-2-LEEU-10d
Trefw.: theosofie, vuur, schepping, religie, vader, zoon, Heilige Geest, Drie-eenheid, Derde Persoon, geschiedenis, godsdiensten, hindoeïsme, christendom, Kerk, God, middeleeuwen, Renaissance, Drie Paden, levensritme’s, adem, kringlopen, natuur, cultuur, godwording, ritualen, Heilige Eucharistie, vrijmetselarij, dynamiek, heelal, evolutie, leven, heden, verleden, toekomst, staatkunde, esoterie, alchemie, Magnum Opus, symbolen, rozenkruisers, kundalini, geslachten, seksualiteit, psycho-analyse, Pad, occultisme, denkvermogen, oerbeelden, engelen, zintuiglijke waarnemingen, wereldbeeld, Plato, Grot van Plato, maya, schoonheid, werkelijkheid, geest, stof, tijd, eeuwigheid, ruimte, vrije wil, hoger verstand, denken, dagdromen, Newton, wetenschap, kennis, liefde, inspiratie, psychologie, idealisme, mahachohan, parakleet, Logos, wereldleraar, Manoe, vijfde straal, derde staal, stralen, harmonie, toewijding, ceremoniën, moederschap, Isis, Egypte, Demeter, Magna Mater, Maagd Maria, dualiteit, Onze Lieve Vrouwe, heiligheid

door J.J. van der Leeuw ; met een voorw. van C. Jinarajadasa. – Weltervreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1928. – 147 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-10b
Trefw.: theosofie, vuur, schepping, religie, vader, zoon, Heilige Geest, Drie-eenheid, Derde Persoon, geschiedenis, godsdiensten, hindoeïsme, christendom, Kerk, God, middeleeuwen, Renaissance, Drie Paden, levensritme’s, adem, kringlopen, natuur, cultuur, godwording, ritualen, Heilige Eucharistie, vrijmetselarij, dynamiek, heelal, evolutie, leven, heden, verleden, toekomst, staatkunde, esoterie, alchemie, Magnum Opus, symbolen, rozenkruisers, kundalini, geslachten, seksualiteit, psycho-analyse, Pad, occultisme, denkvermogen, oerbeelden, engelen, zintuiglijke waarnemingen, wereldbeeld, Plato, Grot van Plato, maya, schoonheid, werkelijkheid, geest, stof, tijd, eeuwigheid, ruimte, vrije wil, hoger verstand, denken, dagdromen, Newton, wetenschap, kennis, liefde, inspiratie, psychologie, idealisme, mahachohan, parakleet, Logos, wereldleraar, Manoe, vijfde straal, derde staal, stralen, harmonie, toewijding, ceremoniën, moederschap, Isis, Egypte, Demeter, Magna Mater, Maagd Maria, dualiteit, Onze Lieve Vrouwe, heiligheid

J.J. van der Leeuw ; voorwoord C. Jinarajadasa. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, Ned. Afd, 1957. – 207 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek Nieuwe Serie ; Nr. 5-6)
sign.: THE-2-L-2-LEEU-10e
Trefw.: theosofie, vuur, schepping, religie, vader, zoon, Heilige Geest, Drie-eenheid, Derde Persoon, geschiedenis, godsdiensten, hindoeïsme, christendom, Kerk, God, middeleeuwen, Renaissance, Drie Paden, levensritme’s, adem, kringlopen, natuur, cultuur, godwording, ritualen, Heilige Eucharistie, vrijmetselarij, dynamiek, heelal, evolutie, leven, heden, verleden, toekomst, staatkunde, esoterie, alchemie, Magnum Opus, symbolen, rozenkruisers, kundalini, geslachten, seksualiteit, psycho-analyse, Pad, occultisme, denkvermogen, oerbeelden, engelen, zintuiglijke waarnemingen, wereldbeeld, Plato, Grot van Plato, maya, schoonheid, werkelijkheid, geest, stof, tijd, eeuwigheid, ruimte, vrije wil, hoger verstand, denken, dagdromen, Newton, wetenschap, kennis, liefde, inspiratie, psychologie, idealisme, mahachohan, parakleet, Logos, wereldleraar, Manoe, vijfde straal, derde staal, stralen, harmonie, toewijding, ceremoniën, moederschap, Isis, Egypte, Demeter, Magna Mater, Maagd Maria, dualiteit, Onze Lieve Vrouwe, heiligheid

De wetenschap der samenleving
J.J. van der Leeuw. – z.p. : z.u., 19XX. – 40 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-2a
Trefw.: theosofie, wetenschap, samenleving, politiek, maatschappij

J.J. van der Leeuw. – z.p. : z.u., 19XX. – 40 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-2
Trefw.: theosofie, wetenschap, samenleving, politiek, maatschappij

Wij kunnen de oorlog uitbannen : een krachtige stellingname boven de oorlogsgedachte uit.; De weg naar internationale orde
J.J. van der Leeuw ; A. Viruly ; uitgegeven in samenwerking met de Nederlandse Afdeling van “The New Commonwealth Society” te London. – Amsterdam : Andries Blitz, z.j. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-14
Trefw.: oorlog, internationale orde, politiek, samenleving, internationalisme, broederschap, pacifisme, verdragen, ontwapening, praktisch-idealisme, veiligheid, anarchie, theosofie, souvereiniteit, justitie, politie, economie, wereldpolitie, vrede

Leeuw, J.J.van der
Het praktische-idealisme
Den Haag : Servire, ?. – 26.
sign.: THE-2-L-2-LEE-21

Het praktisch-idealisme
baarn : Hollandia, 1922. – 31.
sign.: THE-2-L-2-LEEU-19D