TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-R-1 Diverse auteurs R

THE-2-R-1 Diverse auteurs R

R.K.
Life-spark stories : for the intelligent young
London : Philosophical Publishing House, 19XX. – 40 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: THE-2-R-1-R.K.-1
Trefw.: korte verhalen, filosofie, kinderboeken

Races
Conferences mondiales : Bulletin bi-annuel
G. Spiller. – London : G. Spiller, 1913. – [4] p. ; 27 cm.
sign.: THE-2-R-1-RACE-2 (BWK 1, Archief I, D66)
Trefw.: theosofie, religie, congressen, rassenvraagstukken, rassen, rassen relaties

First universal races congress : mankind in council
F.J.G.. – London : London University, 1911. – [4] p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-R-1-RACE-3 (BWK 1, Archief I, D66)
Trefw.: theosofie, religie, congressen, rassenvraagstukken, rassen, rassen relaties

First universal races congress : University of London, July 26-29, 1911 : rules of procedure, etc.
president Lord Weardale ; secretary G. Spiller. – London : University of London, 1911. – 16 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-R-1-RACE-4 (BWK 1, Archief I, D66)
Trefw.: theosofie, religie, congressen, rassenvraagstukken, rassen, rassen relaties

Organizations promoting inter-racial friendliness
World Conferences for Promoting Inter-Racial Concord. – [London] : Printed by Watts, [1913]. – 16 p. ; 23 cm.
Pamphlet accompanies organization’s newsletter (no. 4, December 1, 1913)
sign.: THE-2-R-1-RACE-1 (BWK 1, Archief I, D66)
Trefw.: theosofie, religie, congressen, rassenvraagstukken, rassen, rassen relaties

Raja
Raja yoga : integration and insight
2nd. – Oxford, Santa Barbara, Mysore : Concord Grove Press, Universal Theosophy Fellowshi, 1988. – (3), 92, (6) p. ; 23 cm. – (Theosophical Texts ; Raja Yoga)
ISBN 0886950368
sign.: THE-2-R-1-RAJA-1
Trefw.: theosofie, Blavatsky, occultisme, Judge, concentratie, Crosbie, Lakshminarayan, religie

Rajagopalan, B.
The growth of civilisation
? : ?, 1925. – ?.
sign.: THE-2-R-1-RAJ-1
Trefw.: theosofie, civilisatie, beschavingen

Raleigh, A.S.
The Stanzas of Dzjn : theogenesis
Montana : Kessinger Publishing, 199X. – (4), 189 p. ; 26 cm.
ISBN 766100553
sign.: THE-2-R-1-RALE-1.

Ransom, J.
Indian tales of love and beauty
? : ?, 1927. – ?.
sign.: THE-2-R-1-RAN-1

Adyar : Theosophical Publishing House, 1927. – n.b.??.
sign.: THE-2-R-1-RAN-2
Trefw.: theosofie

Our philosophy of education : a lecture delivered before the Theosophical Fraternity in educatin , feb. 1919
Londen : The Theosophical Fraternity in Education, z.j.. – 30.. – Bibliogr..
sign.: THE-2-R-1-RAN-4D (D72)

Lnd : Th. Fraternity in Education, 1919. – 30.
sign.: THE-2-R-1-RAN-4D (D72)
Trefw.: opvoeding onderwijs filosofie theosofie Theosophical fraternity education doelen

Self-realisation through yoga and mysticism
London : Theosophical Publishing House, 1936. – 63 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-R-1-RANS-3
Trefw.: theosofie, religie, yoga, mystiek, zelfverwerkelijking

London : Theosophical Publishing House, 1936. – 63 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-R-1-RANS-3a
Trefw.: theosofie, religie, yoga, mystiek, zelfverwerkelijking

Ravenzwaay, J. van
Goden, menschen, heksen, geesten : occulte belevenissen van een zwerver op Lombok
door Johan van Ravenzwaay. – Amsterdam : Theos. Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1937. – 48 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-R-1-RAVE-1a
Trefw.: theosofie, goden, mensen, geesten, occultisme, Lombok, reisbeschrijvingen, Azië, mediums, spiritisme, magie, paranormale wezens, inwijdingen, Walpurgisnacht, esoterie

door Johan van Ravenzwaay. – Amsterdam : Theos. Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1937. – 48 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-R-1-RAVE-1
Trefw.: theosofie, goden, mensen, geesten, occultisme, Lombok, reisbeschrijvingen, Azië, mediums, spiritisme, magie, paranormale wezens, inwijdingen, Walpurgisnacht, esoterie

Reading
Reading guide on the second object of the society
London : Theosophical Society in England, 1964. – ii, 9, 4, 4 p. ; 26 cm.
sign.: THE-2-R-1-READ-2
Trefw.: theosofie, cursusmateriaal

Reading guide on the third object of the society
London : Theosophical Society in England, 1963. – 29 p. ; 26 cm.
sign.: THE-2-R-1-READ-3 (D94)
Trefw.: theosofie, curusmateriaal

London : Theosophical Society in England, 1963. – 29 p. ; 26 cm.
sign.: THE-2-R-1-READ-3a
Trefw.: theosofie, curusmateriaal

prepared by Study and Training Committee ; . – reprinted. – Wheaton : Department of Education ; Theosophical Society in America, 1994. – 28 p. ; 28 cm.
sign.: THE-2-R-1-READ-3b
Trefw.: theosofie, curusmateriaal

Recorda
Het astraal gebied (fragmenten)
door Recorda, schrijfster van “Miradatos”. – Amsterdam : H. Wierts van Coehoorn, 1915. – VII, 104 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-R-1-RECO-1a
Trefw.: theosofie, astraal, astrale gebieden, Swedenborg, helderziendheid, aandoeningen, emoties, beginselen, samenstelling van de mens

door Recorda, schrijfster van “Miradatos”. – Amsterdam : H. Wierts van Coehoorn, 1915. – VII, 104 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-R-1-RECO-1b
Trefw.: theosofie, astraal, astrale gebieden, Swedenborg, helderziendheid, aandoeningen, emoties, beginselen, samenstelling van de mens

door Recorda, schrijfster van “Miradatos”. – Amsterdam : H. Wierts van Coehoorn, 1915. – VII, 104 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-R-1-RECO-1
Trefw.: theosofie, astraal, astrale gebieden, Swedenborg, helderziendheid, aandoeningen, emoties, beginselen, samenstelling van de mens

Reden, Th. von
Dr Hübbe-Schleiden’s Denkschrift : unbefangen betrachtet
Berlin : PT.verl, 1913. – 64.
sign.: THE-2-R-1-RED-1D (D72)
Trefw.: theosofie TV TS Duitsland Anthroposofie Steiner

Redfern, T.H.
Getting ready for 1975 : the Blavatsky lecture delivered at the annual convention of the Theosophical Society in England at Besant Hall, London May 20th, 1961
London : Theosophical Publishing House, 1961. – 24 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-R-1-REDF-3a

London : Theosophical Publishing House, 1961. – 24 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-R-1-REDF-3 (D72)
Trefw.: toekomst theosofie

What can we believe ?
Lnd : Theosophical Society, z.j. – 12.
sign.: THE-2-R-1-RED-5D (D72)

Lnd : Theosophical Publishing House, z.j. – 12.
sign.: THE-2-R-1-RED-2D (D72)

Reepmaker, M.
De theosophie in de twintigste eeuw
door M. Reepmaker. – Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 77 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-R-1-REEP-1b

door M. Reepmaker. – Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 77 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-R-1-REEP-1

door M. Reepmaker. – Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 77 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-R-1-REEP-1a
Trefw.: theosofie, zedenleer, bewijzen, gedachtekracht, hemel en hel, wet van oorzaak en gevolg, reïncarnatie (p. 25-40), schepping, evolutie

Wat is theosophie?
door M. Reepmaker. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1900. – 116 p. ; 21 cm.. – bijlagen, boeken over theosofie.
sign.: THE-2-R-1-REEP-2a
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, H.P. Blavatsky, doeleinden, Theosofische Vereniging, geschiedenis, broederschap, evolutie, ziel, reïncarnatie, gedachtekracht, religie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, spiritisme, Logos, bollen, ronden, levenstroom, gebieden, karma

door M. Reepmaker. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 61p. : ill. ; 20 cm.. – bijlagen, stelselmatige lijst van werken over theosofie.
sign.: THE-2-R-1-REEP-2c
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, H.P. Blavatsky, doeleinden, Theosofische Vereniging, geschiedenis, broederschap, evolutie, ziel, reïncarnatie, gedachtekracht, religie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, spiritisme, Logos, bollen, ronden, levenstroom, gebieden, karma

door M. Reepmaker. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – 61p. : ill. ; 20 cm.. – bijlagen, stelselmatige lijst van werken over theosofie.
sign.: THE-2-R-1-REEP-2b
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, H.P. Blavatsky, doeleinden, Theosofische Vereniging, geschiedenis, broederschap, evolutie, ziel, reïncarnatie, gedachtekracht, religie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, spiritisme, Logos, bollen, ronden, levenstroom, gebieden, karma

door M. Reepmaker. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1900. – 116 p. ; 21 cm.. – bijlagen, boeken over theosofie.
sign.: THE-2-R-1-REEP-2
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, H.P. Blavatsky, doeleinden, Theosofische Vereniging, geschiedenis, broederschap, evolutie, ziel, reïncarnatie, gedachtekracht, religie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, spiritisme, Logos, bollen, ronden, levenstroom, gebieden, karma

Register
Register van bijdragen opgenomen in het maandblad Theosofia jaargang 1 t/m 54
[Amsterdam] : [Theosofische Vereniging], z.j.. – z.p.. ; 21 cm.. – register.
sign.: THE-2-R-1-REGI-1
Trefw.: theosofie, naslag, tijdschriftartikelen

Reigle, D.
Blavatsky’s Secret Books
David Reigle and Nancy Reigle. – San Diego : Wizards Bookshelf, California, 1999. – 181 p. ; 23 cm.
Blavatsky’s secret books
sign.: THE-2-R-1-REIG-1
Trefw.: Kiu-te, Dzyan, Svabhavata, Cosmological notes, Boeken van Kiu-Te

Report
Report of the Olcott Panchama Free Schools (from Dec. 1, 1909 to Nov. 30, 1910)
H.S. Duncan ; A.C. Pranatartihara Aiyar ; C. Kofel ; A. Schwarz ; printed by Annie Besant. – Adyar, Madras : Vasanta Press, 1910. – 7 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-R-1-REPO-1
Trefw.: theosofie, jaarverslagen, Olcott Panchama Free Schools, onderwijs

Resink, A.J.
Open brief aan de leden der Theosof. Vereen. Nederl. Afd., bijeen in de zesmaandelijksche samenkomst in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht
A.J. Resink, A. Baartman. – Amersfoort : z.u., [1917]. – 4 p. ; 29 cm.
sign.: THE-2-R-1-RESI-2
Trefw.: theosofie, brieven, kritieken, Annie Besant, “De ruimere blik”

Sociale paedagogie : bijdrage tot de studie naar de verhouding van theosophie en socialisme
door A.J. Resink. – Amsterdam : Amsterdamsche Boekhandel, 1908. – 32 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-R-1-RESI-1
Trefw.: theosofie, sociologie, pedagogiek, socialisme

door A.J. Resink. – Amsterdam : Amsterdamsche Boekhandel, 1908. – 32 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-R-1-RESI-1a
Trefw.: theosofie, sociologie, pedagogiek, socialisme

Revel, G.
De l’An 25.000 avant Jesus-Christ à nos jours
Parijs : Les Éditions Théosophiques, 1913. – 383.. – Ind..
sign.: THE-2-R-1-REV-1
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, psychisme, leven van alcyone, commentaren

Rhoades, J.
Out of the silence
Adyar : Theosophical Publishing House, 1978. – 40.
sign.: THE-2-R-1-RHOA-1

Rigg, W.P.
Astrology of the Mysteries
? : ?, 1959. – ?.
sign.: THE-2-R-1-RIG-3
Trefw.: astrologie mysterien

Ritual
The ritual of healing
Delhi, India : Indraprastha Lodge, Theosphical Society, 19XX. – 29 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: THE-2-R-1-RITU-1 (D72)
Trefw.: theosofie, rituelen, healings, engelen, invocaties, gebeden

Robson, A.
The eternal truths of life
by Arthur Robson. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1952. – vi, 296 p. ; 22 cm.. – index, glossary.
sign.: THE-2-R-1-ROBS-4

by Arthur Robson. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1952. – vi, 296 p. ; 22 cm.. – index, glossary.
sign.: THE-2-R-1-ROBS-4a

by Arthur Robson. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1952. – vi, 296 p. ; 22 cm.. – index, glossary.
sign.: THE-2-R-1-ROBS-4b
Trefw.: theosofie, eeuwige waarheid, leven, reïncarnatie, karma, transmutatie, kama loka, devachan, avitchi, pijn, zelf, Pad, nirvana, paranirvana

Human nature
Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1940. – XIII, 352 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROB-2

Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1940. – XIII, 352 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROB-8
Trefw.: theosofie, natuur, mens, karma, geluk, liefde, God, transmutatie, zonde, dharma, Pad

Look at your karma
revised edition. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1964. – 72.
sign.: THE-2-R-1-ROB-1D (D72)
Trefw.: theosofie, karma, nirvana, oorzaak en gevolg

Man and his seven principles
by Arthur Robson. – first edition. – Adyar : The Theosophical Publishing HOuse, 1973. – vi, 186 p. ; 22 cm.
ISBN 083567309x
sign.: THE-2-R-1-ROBS-5
Trefw.: theosofie, mens, zeven principes, beginselen

by Arthur Robson. – first edition. – Adyar : The Theosophical Publishing HOuse, 1973. – vi, 186 p. ; 22 cm.
ISBN 083567309x
sign.: THE-2-R-1-ROBS-5a
Trefw.: theosofie, mens, zeven principes, beginselen

Schenk aandacht aan uw karma
door Arthur Robson ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. afd., 1959. – 95 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie, Nr. 15)
Oorspr. titel: Look at your karma. – 1e uitgave 1947
sign.: THE-2-R-1-ROBS-3a

door Arthur Robson ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. afd., 1959. – 95 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie, Nr. 15)
Oorspr. titel: Look at your karma. – 1e uitgave 1947
sign.: THE-2-R-1-ROBS-3b

door Arthur Robson ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. afd., 1959. – 95 p. ; 18 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; Nieuwe Serie, Nr. 15)
Oorspr. titel: Look at your karma. – 1e uitgave 1947
sign.: THE-2-R-1-ROBS-3
Trefw.: theosofie, karma, nirvana, oorzaak en gevolg

Rocke, M.E.
The coming of the world-teacher : death, war and evolution, extracts from lectures by Leadbeater and Besant
London : George Allen & Unwin Ltd., 1917. – 242 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROC-2

London : George Allen & Unwin Ltd., 1917. – 242 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROCK-2a
Trefw.: theosofie, wederkomst wereldleraar, dood, oorlog, evolutie, C.W. Leadbeater, J. Krishnamurti, religie, messiasverwachting, Annie Besant, C. Jinarajadasa, G.S. Arundale, E.A. Wodehouse, Orde van de Ster in het Oosten

Rogers, C.
Animal stories for the young of all ages
Madras : AWB, 1967. – 95.
sign.: THE-2-R-1-ROGE-5

Rogers, L.W.
Elementary theosophy
L.W. Rogers. – 2nd and enl. ed . – Chicago : Theo Book Company, 1923. – 267, [4] p. ; 20 cm.. – index.
sign.: THE-2-R-1-ROGE-6
Trefw.: theosofie, evolutie, dood, wedergeboorte, reïncarnatie, inleidingen

The evidence for theosophy
Harrogate : TPC, 1906. – 24.
sign.: THE-2-R-1-ROGE-1D (D72)
Trefw.: theosofie

Hints to young students of occultism
by L.W. Rogers. – 4th ed. – Los Angeles, California : Theosophical Book Concern, 1917. – 162, [2] p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROGE-1a
Trefw.: theosofie, occultisme, esoterie, aanwijzingen

by L.W. Rogers. – 4th ed. – Los Angeles, California : Theosophical Book Concern, 1917. – 162, [2] p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROGE-1
Trefw.: theosofie, occultisme, esoterie, aanwijzingen

The Purpose of Life : And Other Lectures
? : ?, 1925. – ?.
sign.: THE-2-R-1-ROGE-2
Trefw.: theosofie zin leven

Self Development and Power
? : ?, 1910. – ?.
sign.: THE-2-R-1-ROGE-4
Trefw.: theosofie macht kracht zelf ontplooiing evolutie

Theosophy and the Bible : a lecture
a lecture by L.W. Rogers. – Chicago : Theo Book Company, 1918. – 16 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROGE-3
Trefw.: bijbel theosofie

Ros, J.D.
Oorsprong, betekenis en doel der theosofie : [voordracht gehouden voor de Theosofische Vereniging Loge “Den Haag”, 1950]
J.D. Ros. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., [ca. 1950]. – 30 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROS-1b
Trefw.: theosofie, geschiedenis, doeleinden, voordrachten

J.D. Ros. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., [ca. 1950]. – 30 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROS-1a
Trefw.: theosofie, geschiedenis, doeleinden, voordrachten

J.D. Ros. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., [ca. 1950]. – 30 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROS-1
Trefw.: theosofie, geschiedenis, doeleinden, voordrachten

Ross, L.
Cycles : in universe and man
by Lidia Ross. – San Diego, Calif : Point Loma Publications, cop. 1975. – viii, 85 p. ; 18 cm. – (Theosophical manual ; no. 8)
ISBN 091300419
sign.: THE-2-R-1-ROSS-3
Trefw.: theosofie, cyclussen, universum, mensheid, reïncarnatie

The doctrine of cycles
by Lydia Ross. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1939. – 150, [2] p. ; 15 cm. – (Theosophical Manual ; No. VIII)
sign.: THE-2-R-1-ROSS-1a
Trefw.: theosofie, cyclussen, mens, natuur, vooruitgang, ronden, rassen, beschavingen, kosmos, reïncarnatie

by Lydia Ross. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1939. – 150, [2] p. ; 15 cm. – (Theosophical Manual ; No. VIII)
sign.: THE-2-R-1-ROSS-1
Trefw.: theosofie, cyclussen, mens, natuur, vooruitgang, ronden, rassen, beschavingen, kosmos, reïncarnatie

De leer van de cyclussen
vrij bew. [uit het Amerikaans] naar Lydia Ross. – Den Haag, München : Theosophical University Press, cop. 1979. – 115, [3] p. ; 19 cm. – (Theosofische Perspectieven)
Oorspr. titel : The doctrine of cycles
ISBN 9070328011
sign.: THE-2-R-1-ROSS-2a
Trefw.: theosofie, cyclussen, mens, natuur, vooruitgang, ronden, rassen, beschavingen, kosmos, reïncarnatie

vrij bew. [uit het Amerikaans] naar Lydia Ross. – Den Haag, München : Theosophical University Press, cop. 1979. – 115, [3] p. ; 19 cm. – (Theosofische Perspectieven)
Oorspr. titel : The doctrine of cycles
ISBN 9070328011
sign.: THE-2-R-1-ROSS-2
Trefw.: theosofie, cyclussen, mens, natuur, vooruitgang, ronden, rassen, beschavingen, kosmos, reïncarnatie

vrij bew. [uit het Amerikaans] naar Lydia Ross. – Den Haag, München : Theosophical University Press, cop. 1979. – 115, [3] p. ; 19 cm. – (Theosofische Perspectieven)
Oorspr. titel : The doctrine of cycles. – Point Loma, Calif. : Theosophical University Press, 1940
ISBN 9070328011
sign.: THE-2-R-1-ROSS-2b
Trefw.: theosofie, cyclussen, mens, natuur, vooruitgang, ronden, rassen, beschavingen, kosmos, reïncarnatie

Theosophia : an introduction
San Diego, California : Point Loma Publications, Inc., 1974. – 57.
sign.: THE-2-R-1-ROSS-2
Trefw.: karma, reïncarnatie, cycli, kracht, psyche, denken, gedachte, zeven, beginselen, principes, dood, sterven, mahatma’s, mahatma-brieven

Ross, W.J.
A new continent of thought
by William G. Ross. – 1st ed.. – Wheaton, Il : The Theosophical Press, 1956. – 37 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROSS-1
Trefw.: theosofie, filosofie

Ros-Vrijman, W.A.L.
Broederschap 1,2,3,4,
Amsterdam : TVN, 1924. – ?.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-4D (D72)
Trefw.: broederschap wetenschap kunst opvoeding emancipatie ouderschap opvoeding onerwijs

Broederschap en de vrouwenbeweging
Amsterdam : TVN, 1924. – 16.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-7D (D72)

Amsterdam : TVN, 1923. – 18.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-6D (D72)
Trefw.: broederschap

Broederschap in de samenleving
Amsterdam : Theo. uitg., 1923. – 14.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-10D D7

Broederschap in de samenleving : in zes voordrachten : 1. Broederschap in het gezinsleven, 1924. – 2. Broederschap en godsdienst, 1923. – 3. Broederschap en opvoeding, 1923. – 4. Broederschap in wetenschap en kunst, 1924. – 5. Broederschap en de vrouwenbeweging, 1924. – 6. Broederschap in nationale en internationale politiek, 1924
Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1923, 1924. – 19, 18, 16, 16, 16, 20 p. ; 17 cm. – (Broederschap in de samenleving ; Voordracht 1 t/m 6)
sign.: THE-2-R-1-ROSV-1a
Trefw.: theosofie, broederschap, samenleving, gezinsleven, godsdienst, religie, opvoeding, onderwijs, wetenschap, kunst, vrouwenbeweging, emancipatie, politiek

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1923, 1924. – 19, 18, 16, 16, 16, 20 p. ; 17 cm. – (Broederschap in de samenleving ; Voordracht 1 t/m 6)
sign.: THE-2-R-1-ROSV-1
Trefw.: theosofie, broederschap, samenleving, gezinsleven, godsdienst, religie, opvoeding, onderwijs, wetenschap, kunst, vrouwenbeweging, emancipatie, politiek

Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1923, 1924. – 19, 18, 16, 16, 16, 20 p. ; 17 cm. – (Broederschap in de samenleving ; Voordracht 1 t/m 6)
sign.: THE-2-R-1-ROSV-1b
Trefw.: theosofie, broederschap, samenleving, gezinsleven, godsdienst, religie, opvoeding, onderwijs, wetenschap, kunst, vrouwenbeweging, emancipatie, politiek

Broederschap in het gezinsleven
Amsterdam : TVN, 1923. – 14.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-3D (D72)

Amsterdam : TVN, 1923. – 14.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-2D (D72)
Trefw.: broederschap

Is theosofie anti-christelijk?
Ommen : z.u., z.j.. – 32.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-2

z.p. : z.u., z.j.. – 32.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-11
Trefw.: theosofie, kritieken

Een misleidend boek : een korte weerlegging van professor Verhaar’s boek ” De moderne Theosofische beweging”
Den Haag : Stockum & Zoon, 1933. – 46 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-1

Den Haag : Stockum & Zoon, 1933. – 46 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-1b

Den Haag : Stockum & Zoon, 1933. – 46 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-1a
Trefw.: theosofie, kritieken, kommentaren, aanvallen, Theosofische Vereniging, verdediging

Onze geestelijke goederen in gevaar
Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Mij, 1933. – 20 p. ; 10 cm.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-5
Trefw.: theosofie

Vrijheid noodzakelijk voor werkelijke beschaving
Amsterdam : TVNA, z.j.. – 14.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-12D (d72)

Amsterdam : UTVN, z.j. – 14.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-9D (D72)

Rudolph, H.
Aufruf zum Zusammenschluss aller, die mit der Idee einer allgemeinen Menschen-verbrüderung sympathisieren
[Hermann Rudolph]. – [Leipzig] : [Internationale Theosophische Verbrüderung e.V.], [1929]. – [4] p. ; 29 cm.
sign.: THE-2-R-1-RUDO-3
Trefw.: theosofie, broederschap

Das Christentum : vom Standpunkte der occulten Philosophie aus betrachtet
von Hermann Rudolph. – Leipzig : Theosopische Central-Buchhandlung, 19XX. – 34 p. ; 20 cm. – (Geheimwissenschaftliche Vorträge ; Heft III)
sign.: THE-2-R-1-RUDO-1III
Trefw.: theosofie, Christendom

Das Geheimnis der Menschennatur : die sieben Grundkräfte in der Natur des Menschen und des Weltalls : der Schlüssel zur Lösung des Welt- und Menschenrätsels
von Hermann Rudolph. – Leipzig : Theosophischer Kultur-Verlag, 1929. – 36, [12] p. ; 17 cm. – (Die theosophische Botschaft ; 2)
sign.: THE-2-R-1-RUDO-2
Trefw.: theosofie, zevenvoudige samenstelling van de mens

Karma : das Gesetz der Wiedervergeltung und Harmonie in Weltall
von Hermann Rudolph. – Leipzig : Theosophische Central-Buchhandlung, 19XX. – 42 p. ; 20 cm. – (Geheimwissenschaftliche Vorträge ; Heft V)
sign.: THE-2-R-1-RUDO-1V
Trefw.: theosofie, karma

Keine Religion ist höher als die Wahrheit
von Hermann Rudolph. – Leipzig : Theosophische Central-Buchhandlung, 19XX. – 26 p. ; 20 cm. – (Geheimwissenschaftliche Vorträge ; No. I)
sign.: THE-2-R-1-RUDO-1I
Trefw.: theosofie, waarheid, religie

Die Lebendigen und die Toten
von Hermann Rudolph. – Leipzig : Theosophische Central-Buchhandlung, 19XX. – 26 p. ; 20 cm. – (Geheimwissenschaftliche Vorträge ; Heft VII)
sign.: THE-2-R-1-RUDO-1VII
Trefw.: theosofie, leven na de dood, sferen, ziel, eeuwige leven, reïncarnatie, levenden, doden

Theosophie : gesammelte theosophische Vorträge über die Einheit von Religion, Wissenschaft, Philosophie und Ethik zur förderung der theosophischen Kultur und zur Versöhnung der Völker und Religionen ; 1: Der Pfad der Selbsterkenntnis
von Hermann Rudolph ; Buchschmuck von Max Thalmann. – Leipzig : Theosophischer Kultur-Verlag, 1914. – IX, 318 p. ; 24 cm. – (Theosophie : gesammelte theosophische Vorträge über die Einheit von Religion, Wissenschaft, Philosophie und Ethik zur förderung der theosophischen Kultur und zur Versöhnung der Völker und Religionen ; 1: Der Pfad der Selbsterkenntnis )
sign.: THE-2-R-1-RUDO-4
Trefw.: theosofie, zelfkennis, pad, tatvam asi, broederschap, cultuur, samenstelling van de mens, God, wil, bewustzijn, karma, dromen, wederbelichaming, reïncarnatie (p. 126-143), adepten, meesters, zonnestelsel, kosmos, religie, christendom, geheime leer, symboliek, sprookjes, nirvana

Die Theosophische Gesellschaft : ihr Zweck und ihre Verfassung
von Hermann Rudolph. – Leipzig : Theosopische Central-Buchhandlung, 19XX. – 34 p. ; 20 cm. – (Geheimwissenschaftliche Vorträge ; Heft II)
sign.: THE-2-R-1-RUDO-1II
Trefw.: theosofie, kritiek

Der verlorene Sohn : Ev. Lucae 15, 11-32
von Hermann Rudolph. – Leipzig : Theosophische Central-Buchhandlung, 19XX. – 32 p. ; 20 cm. – (Geheimwissenschaftliche Vorträge ; Heft VI)
sign.: THE-2-R-1-RUDO-1VI
Trefw.: theosofie, verloren zoon

Warum vertritt die “Theosophische Gesellschaft” das Prinzip der Toleranz?
von Hermann Rudolph. – Leipzig : Theosophische Central-Buchhandlung, 19XX. – 26 p. ; 20 cm. – (Geheimwissenschaftliche Vorträge ; Heft IV)
sign.: THE-2-R-1-RUDO-1IV
Trefw.: theosofie, vereniging

Russell, P.
Het wereldomvattend brein [tekst van de videofilm]
naar het gelijknamige boek van Peter Russell ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 198X. – 12 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-R-1-RUSS-2
Trefw.: theosofie, wetenschap, aarde, bewustzijn