TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-T-1 Diverse auteurs T

THE-2-T-1 Diverse auteurs T

T.S.
T.S. video tape programs-update : october 9, 1991
z.p. : z.u., 1991. – 8.
sign.: THE-2-T-1-TS-1-D40

Tagore
Tagore 1861-1961 : speciale uitgave ter gelegenehid van de Tagore herdenkingen in Nederland
Den Haag : Informatie service India – Ind. Ambasade, ?. – 51.
sign.: THE-2-T-1-TAG-1

Tanon, A.
Theosophie et science
Parijs : Adyar, 1948. – 570.
sign.: THE-2-T-1-TAN-1
Trefw.: theosofie, wetenschap, cosmogenesis, kosmos, zonnestelsel, hierarchie, antropogenesis, evolutie, monade, ziel, ego, karma, reïncarnatie, schakels, ronden, rassen, atlantis, bewustzijn, astronomie, geologie, biologie, yoga, boeddhisme, prana, chakras, slang

Tarn, H.
The soul’s imperative : an introductory paper on evolution as affirmed in The Secret Doctrine : this Blavatsky Lecture [extracted from this paper] was delivered at the Summer School of The Theosophical Society in England, The University of Nottingham, Sunday 1 August 1999
Harold Tarn. – London : The Theosophical Society in England, 1999. – 52 p. : ill. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [1999]) . – bibliography, references, index, glossary.
sign.: THE-2-T-1-TARN-1
Trefw.: theosofie, lezingen, evolutie, De Geheime Leer

Harold Tarn. – London : The Theosophical Society in England, 1999. – 52 p. : ill. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [1999]) . – bibliography, references, index, glossary.
sign.: THE-2-T-1-TARN-1a
Trefw.: theosofie, lezingen, evolutie, De Geheime Leer

Tatya, T.
A guide to theosophy : containing select articles for the instructions of aspirants to the knowledge of theosophy
Bombay : The Bombay Theosophical Fund, 1887. – VI, 400.
sign.: THE-2-T-1-TAT-1
Trefw.: theosofie, inleiding, oprichting, symboliek, broederschap, inwijding, adepten, mahatmas, chelas, meesters, mahatma-brieven, occultisme, samenstelling van de mens, kennis, wil, gedachtekracht, Hermes, elixer van leven, onsterfelijkheid, reïncarnatie, concentratie, vrijheid

Taylor, A.
A Human Heritage : The Wisdom in Science and Experience
Wheaton : TPH Quest, 1975. – ?.
sign.: THE-2-T-1-TAY-4
Trefw.: theosofie ervaring wijsheid wetenschap mens erfenis

Six radio talks on Theosophy
Ojai : Foundation for Radio Theosophy, z.j. – 24.
sign.: THE-2-T-1-TAY-5

Taylor, A.E.
Inzicht door oude wijsheid en moderne wetenschap
Alfred Taylor ; vert. [uit het Engels] door B. Wouters. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd, 1961. – 39 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: Understanding through the ancient wisdom and modern science. – Wheaton, Illinois : The Theosophical Press, 1959
sign.: THE-2-T-1-TAYL-1
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, wetenschap, geheime leer, inzichten, broederschap, wetten, religie, waarheid

Alfred Taylor ; vert. [uit het Engels] door B. Wouters. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd, 1961. – 39 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: Understanding through the ancient wisdom and modern science. – Wheaton, Illinois : The Theosophical Press, 1959
sign.: THE-2-T-1-TAYL-1b
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, wetenschap, geheime leer, inzichten, broederschap, wetten, religie, waarheid

Alfred Taylor ; vert. [uit het Engels] door B. Wouters. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd, 1961. – 39 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: Understanding through the ancient wisdom and modern science. – Wheaton, Illinois : The Theosophical Press, 1959
sign.: THE-2-T-1-TAYL-1a
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, wetenschap, geheime leer, inzichten, broederschap, wetten, religie, waarheid

Understanding through the ancient wisdom and modern science : the honorary American theosophical lecture for 1959
by Alfred Taylor. – Wheaton, Illinois : The Theosophical Press, 1959. – [4], 35 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-TAYL-2
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, wetenschap, geheime leer, inzichten, broederschap, wetten, religie, waarheid

by Alfred Taylor. – Wheaton, Illinois : The Theosophical Press, 1959. – [4], 35 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-TAYL-2a
Trefw.: theosofie, oude wijsheid, wetenschap, geheime leer, inzichten, broederschap, wetten, religie, waarheid

Teozófia
Teozófia és a Teozófiai Társulat
Budapest : Magyar Teozófiai Társulat, 199X. – 31 p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-T-1-TEO-1
Trefw.: theosofie

Texts
Texts for theosophical meetings : I. The ancient source. II. God – Law – Being. III. Propositions of psychology
Bombay : Theosopy Company (India), 19XX. – ii, 11 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-TEXT-1a
Trefw.: theosofie, God, wetten, psychologie

Bombay : Theosopy Company (India), 19XX. – ii, 11 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-TEXT-1
Trefw.: theosofie, God, wetten, psychologie

Theos
Theos-Sophia : (naar de woorden van den Maha-Chohan)
Antwerpen : Theosofische Vereniging in Belgie Antwerp Lodge, 19XX. – 8 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-10a

Antwerpen : Theosofische Vereniging in Belgie Antwerp Lodge, 19XX. – 8 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-10
Trefw.: theosofie

Theosofie
Theosofie en de Theosofische beweging
Den Haag : z.u., z.j.. – 32. – (Theosofische fragmenten ; 1)
sign.: THE-2-T-1-THEO-8

Theosofie en de Theosofische Vereeniging
Amsterdam : J.A. Meeuwissen, z.j.. – 25 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-11
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, geschiedenis

Theosofie en de Theosofische Vereniging : I. Theosofie en de Theosofische Vereniging: 1. Wat is Theosofie? 2. Theosofie, de moeder der godsdiensten. 3. H.P. Blavatsky en de Meesters. 4. De Universele Theosofische Beweging ; II. Theosofische grondbeginselen: 1. God of goden? 2. De oorsprong van de mens 3. Broederschap. 4. Werkelijkheid en Illusie ; III. Mens en kosmos: 1. De zevenvoudige samenstelling van de mens. 2. De zevenvoudige samenstelling der planeten. 3. De mens, een eeuwigheidspelgrim. 4. De wet van Oorzaak en Gevolg, en de vrije wil. IV. Leven en dood: 1. Het proces der geboorte. 2. Opbouw van het karakter. 3. De dood en daarna…4. Hemel en hel. V. Evolutie en erfelijkheid: 1. Theosofie en Darwinisme. 2. Lemurië en Atlantis. 3. Van Atoom tot God. 4. De toekomst der mensheid ; VI Theosofie en occultisme: 1. Psychische verschijnslen. 2. Exoterische en esoterische leringen. 3. Mysteriescholen. 4. Inwijding in de Mysteriën.. VII Theosofie en Christendom: 1. Het scheppingsverhaal. 2. De historische en mystieke Christus. 3. Theosofie in de Bijbel. 4. Kruisiging en Opstanding. VIII Theosofie en oosterse religie: 1. Lao Tze, de meester der paradoxen. 2. Krishna en Arjuna. 3. De wijsheid van Zarathustra. 4. De leer van Gautama Sakyamuni. IX Waarom theosofie?: 1. De crisis der westerse beschaving. 2. De dwaasheid der zelfzucht. 3. Praktische broederschap. 4. Bewustzijnshervorming
[Antwerpen, Den Haag?] : [Theosofisch Genootschap?], 198X. – [148] p. : ill. ; 30 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-37
Trefw.: theosofie, geschiedenis, Theosofische Vereniging, H.P. Blavatsky, beginselen, religie, meesters, mahatma-brieven, Theosofische Beweging, grondbeginselen, God, goden, evolutie, mens, broederschap, werkelijkheid, illusie, kosmos, kosmologie, zevenvoudige samenstelling van de mens, zevenvoudige samenstelling der planeten, pelgrims, reïncarnatie, oorzaak en gevolg, karma, vrije wil, leven en dood, geboorte, karakter, leven na de dood, hemel en hel, erfelijkheid, darwinisme, Charles Darwin, wetenschap, Lemurië, Atlantis, atomen, toekomst, occultisme, psychische verschijnslen, spiritisme, exoterie, esoterie, mysteriescholen, inwijdingen, mysteriën, christendom, scheppingsverhalen, Christus, Bijbel, kruisiging, wederopstanding, oosterse religies, Lao Tze, Chinese godsdiensten, Krishna, Arjuna, hindoeïsme, wijsheid, Zarathustra, Gautama Sakyamuni, crisissen, westerse beschaving, zelfzucht, praktische broederschap, bewustzijnshervorming

Theosofie en het maatschappelijk vraagstuk : De toekomst van het socialisme / Annie Besant. De fout van Marx / D. Albers. Hebben de T.V. en de theosofie een maatschappelijke taak? / J. de Jager. Economische nood / Ch. A. van Manen. De maatschappelijke betekenis der Theosofische Vereeniging / M.W. Mook. Vrijheid, gelijkheid, broederschap / H.R. Th. Nijland. Inleiding tot de vraag: hoe verhoudt de theosofie zich tot het maatschappelijk vraagstuk / A.E. Thierens. Kapitalisme: een sprookje / M.W. Mook
door verschillende schrijvers ; voorwoord de uitgevers ; [vert. uit het Engels]. – 1e bundel, 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – VII, 151 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-2
Trefw.: theosofie, toegepaste theosofie, socialisme, marxisme, politiek, economie, maatschappij, Theosofische Vereniging, vrijheid, gelijkhheid, broederschap, kapitalisme

door verschillende schrijvers ; voorwoord de uitgevers ; [vert. uit het Engels]. – 1e bundel, 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – VII, 151 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-2b
Trefw.: theosofie, toegepaste theosofie, socialisme, marxisme, politiek, economie, maatschappij, Theosofische Vereniging, vrijheid, gelijkhheid, broederschap, kapitalisme

door verschillende schrijvers ; voorwoord de uitgevers ; [vert. uit het Engels]. – 1e bundel, 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – VII, 151 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-2a
Trefw.: theosofie, toegepaste theosofie, socialisme, marxisme, politiek, economie, maatschappij, Theosofische Vereniging, vrijheid, gelijkhheid, broederschap, kapitalisme

Theosofie voor het dagelijks leven : 1975 – 23 nov., 14 dec. ; 1976 – 11 jan., 8 feb., 7 mrt.
D. van Egmond, M. Meijer, R. Gorter, H. Verhoog, A. Dekker, R Exel, A. Rek, R. Engelse. – z.p. : Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, 197X. – z.p.. ; 30 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-23
Trefw.: theosofie, inleidingen, cursusmateriaal, geschiedenis, doeleinden, geheime leer, grondstellingen, mensbeeld, ziekte, genezing, maatschappij, denken, tijdbinding, semantiek, psychosynthese, reïncarnatie, karma, dood, geboorte, yoga, meditatie, meditatiediagram Blavatsky

Theosofie, wat is dat?
reader 3, behorende bij de colleges ‘Metafysica in de geest van de Theosofie’, door W.H. van Vledder. – Leiden : Rijks Universiteit Leiden, 1993. – 140 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-32
Trefw.: theosofie, readers (vorm), beginselen, occultisme, reïncarnatie, evolutie

Theosofische
Onze idealen en ons werk / C. Jinarajadasa. – 6 p. + De Theosofische orde van dienst / A. Besant. – 8 p. + De theosfische orde van dienst haar doeleinden en organisatie / M. Wardall. – 12 p. + inschrijfformulier
Amsterdam : N.V. Theosofische Vereenigins Uitgeversmaatschappi, z.j.. – 6, 8, 12, 1. – (Theosofische Orde van Dienst ; 3 deeltjes)
sign.: THE-2-T-1-THEO-3
Trefw.: theosofie, Jinarajadasa, Besant, Wardall

Theosofische beginselen : 1. De Theosofische Vereeniging 2. Reïncarnatie en haar noodzakelijkheid / Annie Besant. 3. Waarom wij onze vorige levens vergeten / Annie Besant. 4. Gedachtekracht en haar toepassing / Annie Besant. 5. De dood – en wat dan? / C. Jinarajadasa. 6. De broedeschap der menschen / Annie Besant. 7. Karma : onze daden en haar gevolgen / Annie Besant
[Annie Besant, C. Jinarajadasa]. – Amsterdam : Theosofische Vereeniging Nederlandsche Afdeeling, 19XX. – 8, 8, 6, 4,12 ,4, 12 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-21
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereeniging, reïncarnatie, vorige levens, gedachtekracht, dood, broedeschap, karma

[Annie Besant, C. Jinarajadasa]. – Amsterdam : Theosofische Vereeniging Nederlandsche Afdeeling, 19XX. – 8, 8, 6, 4,12 ,4, 12 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-6
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereeniging, reïncarnatie, vorige levens, gedachtekracht, dood, broedeschap, karma

[Annie Besant, C. Jinarajadasa]. – Amsterdam : Theosofische Vereeniging Nederlandsche Afdeeling, 19XX. – 8, 8, 6, 4,12 ,4, 12 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-6
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereeniging, reïncarnatie, vorige levens, gedachtekracht, dood, broedeschap, karma

Theosofische Dienstorde (T.D.O.)
[uitsluitend voor leden T.D.O.]. – z.p. : z.u., 19XX. – 17 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-30 (BWK Archief I)
Trefw.: theosofie, Theosofische Dienstorde, Theosofische Orde van Dienst, doeleinden, lidmaatschap, ceremonie, inwijdingen, meditatie, invocaties

Theosophical
The theosophical approach to science
London : Theosophical Society in Europe, 1947. – 36 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-19z

London : Theosophical Society in Europe, 1947. – 36 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-19
Trefw.: wetenschap, theosofie, benadering, evolutie, training, tolerantie, heelheid, concepten, landbouw, industrie, nijverheid

The Theosophical Art Barn [news letter]
Walnut Creek : Department of arts & music, 19XX. – 11 p. ; 38 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-31 (D71)
Trefw.: theosofie, muziek, kunst, stencils

Theosophical articles and notes
reprinted from original sources. – Los Angeles : Theosophy Company, 1985. – [9], 314 p. ; 23 cm.. – index.
ISBN 0938998293
sign.: THE-2-T-1-THEO-16a
Trefw.: theosofie, mediums, devachan, esoterisch boeddhisme, bewustzijn, kwaad, karma, occultisme

reprinted from original sources. – Los Angeles : Theosophy Company, 1985. – [9], 314 p. ; 23 cm.. – index.
ISBN 0938998293
sign.: THE-2-T-1-THEO-16
Trefw.: theosofie, mediums, devachan, esoterisch boeddhisme, bewustzijn, kwaad, karma, occultisme

Theosophical encyclopedia
general editor Philip S. Harris ; associate editors Vicente R. Hao Chin Jr., Richard W. Brooks. – Quezon City, Philippines : Theosophical Publishing House, 2006. – vi, 729 p. : ill. ; 29 cm.. – index.
ISBN 9716160100
sign.: THE-2-T-1-THEO-24
Trefw.: theosofie, naslagwerken, encyclopedieën, vergelijkende godsdienstwetenschappen, religie, mystiek, spiritualiteit, wetenschap, mythologie, symboliek, oudheid, Egypte, geschiedenis, Theosofische Vereniging, H.P. Blavatsky, spiritisme, parapsychologie, onderzoek

A theosophical guide for parents
reprinted. – Ojai : Parents Theosophical Research Group, 1984. – (11), 165.
sign.: THE-2-T-1-THEO-11
Trefw.: theosofie, ouders, vrouwen, evolutie, geboorte, baby’s, voeding, gezondheid, onderwijs

The Theosophical order of service in India, Madras region : souvenir 1991
Madras : Theosophical Order of Service, 1991. – [66] p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-22a
Trefw.: theosofie, India, Theosofische orde van de Dienst

Madras : Theosophical Order of Service, 1991. – [66] p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-22
Trefw.: theosofie, India, Theosofische orde van de Dienst

Theosophical self-training course : series 1, papers 1-10
London : The Theosophical Society in England, 19XX. – z.p.. ; 27 cm. – (Theosophical Self-Training Course ; Series 1, papers 1-10)
sign.: THE-2-T-1-THEO-25I
Trefw.: theosofie, cursusmateriaal

Theosophical self-training course : series 2, papers 1-9
London : Theosophical Society in England, 19XX. – z.p.. ; 27 cm. – (Theosophical Self-Training Course ; Series 2, papers 1-9)
sign.: THE-2-T-1-THEO-25II
Trefw.: theosofie, cursusmateriaal

The Theosophical Society : addresses to new members
by H.S. Olcott, Annie Besant, C.W. Leadbeater, George S. Arundale, C. Jinarajadasa, N. Sri Ram. – 3rd repr. – Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1971. – [4], 30 p. ; 18 cm.
ISBN 0835673278
sign.: THE-2-T-1-THEO-29a
Trefw.: theosofie, voordrachten, nieuwe leden

by H.S. Olcott, Annie Besant, C.W. Leadbeater, George S. Arundale, C. Jinarajadasa, N. Sri Ram. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1954. – [4], 32 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-29
Trefw.: theosofie, voordrachten, nieuwe leden

The Theosophical Society Adyar : service rules (revised and confirmed by the Executive Committee on 3rd May, 1950)
published by the Recording Committee. – Adyar, Madras : The Theosophical Society, 1950. – 10 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-35
Trefw.: theosofie, regels, huishoudelijk reglement

The Theosophical Society Centenary of the Swedish Section/European Congress 1995
Örebro, Sweden : The Theosophical Society, 1995. – div. p. : ill. ; 30 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-38
Trefw.: theosofie, congressen, Zweden, studiemateriaal, cursusmateriaal

Theosophical tenets : the path of self-regeneration
Londen, Santa Barbara, New York : Concord Grove Press, 1987. – (3), 141, (4) p. ; 23 cm. – (Theosophical Texts ; Theosophical Tenets)
ISBN 0886950457
sign.: THE-2-T-1-THEO-1
Trefw.: theosofie, Blavatsky, kosmos, universum, monade, psychologie, slaap, dromen, reïncarnatie, onsterflijkheid (p. 90-99), Mavalankar, Iyer, evolutie, metafysica, Kwan-Yin, Judge, karma, Crosbie, Shankar, Bhagavad Gita, hindoeïsme

The Theosphical Society : addresses to new members
by H.S. Olcott ; Annie Besant ; C.W. Leadbeater ; George S. Arundale ; C. Jinarajadasa ; N. Sri Ram. – 3rd reprint. – Adyar, London, Wheaton : Theosophical Publishing House, 1971. – 30 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-17
Trefw.: theosofie

Theosophie
De theosophie en haar toepassing op het dagelijksch leven
Buitenzorg : z.u., 1908. – 55.
sign.: THE-2-T-1-THEO-7

Theosophische
Das theosophische Gebetsbuch
Leipzig : Theos Verlh, ?. – ?.
sign.: THE-2-T-1-THEO-3
Trefw.: gebed theosofie gebedsboek

Theosophische gedachten
z.p. : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 32 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-
Trefw.: theosofie

Theosophisches
Das theosophisches Gebetsbuch
zusammengestellt im auftrage der Theosophischen Gesellschaft. – Leipzig : Theosophisches Verlagshaus, 19XX. – VII, 223 p. ; 20 vm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-12
Trefw.: theosofie, religie, gebedenboeken

Theosophist
The Theosophist : a monthly journal devoted to oriental philosophy, art literature and occultism, embracing, mesmerism, spiritualism and other secret sciences
conducted by H.P. Blavatsky. – [photographic reprint]. – Talent, Oregon : Eastern School Press, 1979. – 318, iii p. ; 28 cm.. – index, names of contributors.
ISBN 0913510319
sign.: THE-2-T-1-THEO-1
Trefw.: theosofie

conducted by H.P. Blavatsky. – [photographic reprint]. – Talent, Oregon : Eastern School Press, 1983. – [4],275, [3] p. : ill. ; 28 cm.. – index.
ISBN 0912181095
sign.: THE-2-T-1-THEO-2
Trefw.: theosofie

Theosophists’s
The Theosophist’s attitude : being the Theosophical Society’s convention lectures delivered at Benares, in december, 1926 : To death and the unseen, lecture I / by the Rt. Rev. C.W. Leadbeater. To nationalism and internationalism, lecture II / by the Rt. Rev. G.S. Arundale. To science and its message, lecture III / by Yadunandan Prasad. To art and the arts, lecture IV / by C. Jinarajadasa
by C.W. Leadbeater ; G.S. Arundale ; Yadunandan Prasad ; C. Jinarajadasa. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1927. – [3], 104 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-4b
Trefw.: theosofie, kunst, nationalisme, internationalisme, theosofische levenshouding

by C.W. Leadbeater ; G.S. Arundale ; Yadunandan Prasad ; C. Jinarajadasa. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1927. – [3], 104 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-4a
Trefw.: theosofie, kunst, nationalisme, internationalisme, theosofische levenshouding

by C.W. Leadbeater ; G.S. Arundale ; Yadunandan Prasad ; C. Jinarajadasa. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1927. – [3], 104 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-4
Trefw.: theosofie, kunst, nationalisme, internationalisme, theosofische levenshouding

Theosophy
Theosophy : the truth revealed : some definitions and descriptions
London : Theosophical Publishing House, 2000. – 58 p. : ill. ; 21 cm.. – references, bibliography.
sign.: THE-2-T-1-THEO-14

comp. by the Merseyside Lodge of The Theosophical Society in England ; introd. and ed. notes by G.A. Farthing. – London : Theosophical Publishing House, 2000. – 58 p. : ill. ; 21 cm.. – references, bibliography.
sign.: THE-2-T-1-THEO-14b

comp. by the Merseyside Lodge of The Theosophical Society in England ; introd. and ed. notes by G.A. Farthing. – London : Theosophical Publishing House, 2000. – 58 p. : ill. ; 21 cm.. – references, bibliography.
sign.: THE-2-T-1-THEO-14a
Trefw.: theosofie, waarheid, beginselen, doeleinden, oude wijsheid, wetenschap, religie, spiritisme, filosofie, ethiek, Geheime Leer, H.P. Blavatsky

Theosophy and its concept of plan – evolution and perfection of man
Varanasi, India : The Indian Section of the Theosophical Society, 1990. – 8 p. ; 23 cm.. – books recommended.
sign.: THE-2-T-1-THEO-27

Varanasi, India : The Indian Section of the Theosophical Society, 1990. – 8 p. ; 23 cm.. – books recommended.
sign.: THE-2-T-1-THEO-28
Trefw.: theosofie, beginselen, evolutie, geest, ziel, Pad

Theosophy and its message
New York : Path Office, 19XX. – 8 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-33
Trefw.: theosofie, wetenschap, ethiek, filosofie, Theosophical Society

New York : Path Office, 19XX. – 8 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-33a
Trefw.: theosofie, wetenschap, ethiek, filosofie, Theosophical Society

Theosophy and the Theosophical Society
foreword Radha Burnier ; [compiled by C.V. Agarwal] ; preface C.V. Agarwal. – Kamachha, Varanasi : The Indian Section ; The Theosophical Society, 199X. – 122 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-18
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, religie, theosofisch werk, doeleinden, Goddelijke Plan

Theosophy and world-problems : being the four convention lectures delivered in Benares at the forty-sixth anniversary of the Theosophical Society, december, 1921 : Theosophy and world-problems / by Annie Besant. – Theosophy and the cult of beauty / by C. Jinarajadasa. Theosophy and internationalism / by J. Krishnamurti. Theosophy and the ideals of education / by G.S. Arundale
Adyar, London, Bombay : Theosophical Publishing House, 1922. – 104 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-13b
Trefw.: theosofie, wereldproblemen, schoonheid, internationalisme, onderwijs, religie, J. Krishnamurti

Adyar, London, Bombay : Theosophical Publishing House, 1922. – 104 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-13
Trefw.: theosofie, wereldproblemen, schoonheid, internationalisme, onderwijs, religie, J. Krishnamurti

Adyar, London, Bombay : Theosophical Publishing House, 1922. – 104 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-13a
Trefw.: theosofie, wereldproblemen, schoonheid, internationalisme, onderwijs, religie, J. Krishnamurti

Theosophy as a guide in life
Chicago : Theosophical Book Concern, 19XX. – 4 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-26
Trefw.: theosofie

[London] : Allen, Cott & Co., Printers, 18XX. – 4 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-26d (BWK 1 Archief I D66)
Trefw.: theosofie

[London] : Allen, Cott & Co., Printers, 18XX. – 4 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-26a (BWK 1 Archief I D66)
Trefw.: theosofie

[London] : Allen, Cott & Co., Printers, 18XX. – 4 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-26b (BWK 1 Archief I D66)
Trefw.: theosofie

[London] : Allen, Cott & Co., Printers, 18XX. – 4 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-26c (BWK 1 Archief I D66)
Trefw.: theosofie

Theosophy in a few words
New York : [Theosophical Society] ; William Q. Judge, 19XX. – 4 p. ; 21 cm.. – works recommended.
sign.: THE-2-T-1-THEO-34
Trefw.: theosofie, beginselen

Theosophy in every-day life
repr. from Theosophical Siftings, III. – Benares, Adyar, London : Theosophical Society ; Theosophist Office, 1898. – 30 p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-T-1-THEO-20
Trefw.: theosofie, dagelijks leven

Theosophy, an attitude towards life : and other essays
Toronto : the Toronto theosophical society, zj. – 110.
sign.: THE-2-T-1-THEO-4

Theosophy, past and future : being the four convention lectures delivered in Adyar at the fifty-fourth anniversary of the Theosophical Society, december, 1929 : I : Theosophy, past and future / by Dr. Annie Besant. II : The two paths / by Rt. Rev. C.W. Leadbeater. III : The gaining of spiritual experience / by Bishop J.I. Wedgwood, M.A., D.Sc. IV : A year’s travels in Latin America / by C. Jinarajadasa, M.A.
Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1930. – (4), 116 p. ; 19 cm.. – Met: appendix.
sign.: THE-2-T-1-THEO-15
Trefw.: theosofie, verleden, toekomst, Pad, spiritualiteit, Latijns Amerika, reizen

Theos-sophia
Theos-sophia : verbindende brug
Den Haag : Campert, 1999. – 84 p. : ill. ; 21 cm.. – geraadpleegde literatuur.
sign.: THE-2-T-1-THEO-3

Den Haag : Campert, 1999. – 84 p. : ill. ; 21 cm.. – geraadpleegde literatuur.
sign.: THE-2-T-1-THEO-3a
Trefw.: theosofie, curusmateriaal, wederbelichaming, reïncarnatie, karma, hiërachieën, evolutie, zelfkennis

Thierens, A.E.
Geestelijke en maatschappelijke stroomingen
Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 32.
sign.: THE-2-T-1-THI-4D (D7)

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 32.
sign.: THE-2-T-1-THI-9D (D7)

z.p. : z.u., 1915. – 32.
sign.: THE-2-T-1-THI-1

Reïncarnatie en karma
‘s-Gravenhage : Electr. drukkerij “Luctor et Emergo”, 1911. – 39 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-T-1-THIE-2
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, karma

This
This dynamic universe : essays on fohat : transaction of the Science Group of The Theosophical Research Centre : Contents: What is fohat? / E. Lester Smith, Corona Trew — Modes of manifestation / E. L. Gardner — Fohat and intuitional research / E. L. Gardner — Fohat / Josephine Ransom — References to fohat in The secret doctrine / E. Lester Smith
by E. Lester Smith [et al.] ; Theosophical Research Centre. Science Group. – London : Theosophical Publishing House, 1951. – 40 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THIS-1
Trefw.: theosofie, fohat, dynamisch universum, De Geheime Leer, intuitief onderzoek, wetenschap, universum, kosmos, manifestaties

by E. Lester Smith [et al.] ; Theosophical Research Centre. Science Group. – London : Theosophical Publishing House, 1951. – 40 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THIS-1a
Trefw.: theosofie, fohat, dynamisch universum, De Geheime Leer, intuitief onderzoek, wetenschap, universum, kosmos, manifestaties

Thomas, M.
Theosophy or neo-theosophy : section 1. Differences in teaching ; Section 2. Immorality in the Theosophical Society ; Section 3. The case against Annie Besant
compiled by Margaret Thomas. – Scotland, Wales, England : Theosophical Society, 192X. – [2], 67 p. ; 28 cm.
sign.: THE-2-T-1-THOM-1
Trefw.: theosofie, geschiedenis, kritieken, leringen, Annie Besant

Theosophy versus neo-theosophy
compiled by Margaret Thomas ; foreword M. Jaqua. – Napoleon, Ohio : Isis Books, 1990. – 140 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-T-1-THOM-2
Trefw.: theosofie, geschiedenis, kritieken, leringen, Annie Besant

Theosophy vs. neo-theosophy
Margaert Thomas ; foreword M. Jaqua. – [reprint]. – Grand Rapids, Ohio : Isis Books, 1995. – ii, [2], 178 p. ; 22 cm.. – notes, appendix.
sign.: THE-2-T-1-THOM-2a
Trefw.: theosofie, geschiedenis, kritieken, leringen, Annie Besant

Thorin, P.
La Conquete des tresors
? : ?, z.j. – ?.
sign.: THE-2-T-1-THO-1
Trefw.: theosofie

Three
The three world movements : being the jubilee convention lectures delivered at Adyar at the fiftieth anniversary of the Theosophical Society, december, 1925 : The basic truths of religion. The basic truths of world religion ; the fellowship of religions / by C. Jinarajadasa and Annie Besant. The world university / by J. Krishnamurti and G.S. Arundale. The revival of the mysteries / by C.W. Leadbeater and J.I. Wedgwood. The activities of the coming half century / by Annie Besant
Adyar : Theosophical Publishing House, 1926. – 125 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THR-2
Trefw.: theosofie, drie organisaties bewegingen wereld, religie, wereldgodsdiensten, J. Krishnamurti

Adyar : Theosophical Publishing House, 1926. – 125 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THR-1
Trefw.: theosofie, drie organisaties bewegingen wereld, religie, wereldgodsdiensten, J. Krishnamurti

tien
Tien redenen waarom iemand de theosophie zou bestudeeren
Bandoeng : N.V. Mij. Volkink, 19XX. – 4 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-T-1-TIEN-1
Trefw.: theosofie

Tjoa, S.H.
A dream of peace
? : ?, 1962. – 41.
sign.: THE-2-T-1-TJO-1D (D7)
Trefw.: droom vrede wereld heden wereld organisaties mens religies weteschap individu verenigde naties democratie communisme vrede

To
To members of the Theosophical Society
being a selection of instructive articles and teachings by H.P.B., Annie Besant, C.W. Leadbeater, and others ; foreword W.H. Kirby. – Adyar : Theosophist Office, 1912. – viii, 120 p. ; 19 cm. – (books recommended for study)
sign.: THE-2-T-1-TOME-1

being a selection of instructive articles and teachings by H.P.B., Annie Besant, C.W. Leadbeater, and others. – Adyar : Theosophist Office, 1912. – viii, 120 p. ; 19 cm. – (books recommended for study)
sign.: THE-2-T-1-TOME-1a

Todd, H.
Esoteric man : the aeons-long journey
by Helen Todd . – San Diego, Calif : Point Loma Publications, 1984. – v, 63 p. ; 23 cm. – (Point Loma publications study series ; 10)
ISBN 0913004464
sign.: THE-2-T-1-TODD-4
Trefw.: theosofie, esoterie, evolutie, wortelrassen, denkvermogen, hiërarchieën

De esoterische mens : de aeonen-lange reis
door Helen Todd ; [vert. uit het Engels door A. Smit]. – ‘s-Gravenhage : Point Loma Publications, [1986]. – 44 p. ; 30 cm. – (Point-Loma Publications – Reeks ; Nr. 10)
sign.: THE-2-T-1-TODD-1a
Trefw.: theosofie, esoterie, evolutie, wortelrassen, denkvermogen, hiërarchieën

door Helen Todd ; [vert. uit het Engels door A. Smit]. – ‘s-Gravenhage : Point Loma Publications, [1986]. – 44 p. ; 30 cm. – (Point-Loma Publications – Reeks ; Nr. 10)
sign.: THE-2-T-1-TODD-1
Trefw.: theosofie, esoterie, evolutie, wortelrassen, denkvermogen, hiërarchieën

Psychic powers
Helen Todd ; preface Helen Todd, W.Emmett Small. – San Diego : Point Loma Publications, 1975. – vi, 77 p. ; 18 cm. – (Theosophical Manuals ; 11)
sign.: THE-2-T-1-TODD-3

Helen Todd ; preface Helen Todd, W.Emmett Small. – London : Theosophical Publishing House, 1975. – vi, 77 p. ; 18 cm. – (Theosophical Study ; No. 11)
ISBN 722950446
sign.: THE-2-T-1-TODD-3a
Trefw.: theosofie, psychische vermogens, helderziendheid, hypnotisme, mediums, spiritisme, psychologie, astraallichamen

Psychische vermogens
door Helen Todd ; [vert. uit het Engels]. – herz. uitg. – Capelle a/d IJssel : Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 1988. – 100 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-T-1-TODD-2

door Helen Todd ; [vert. uit het Engels]. – herz. uitg. – Capelle a/d IJssel : Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 1988. – 100 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-T-1-TODD-2a
Trefw.: theosofie, psychische vermogens, helderziendheid, hypnotisme, mediums, spiritisme, psychologie, astraallichamen

Toestanden
Toestanden na de dood
Amsterdam-Z. : Stichting Theosofie, 1970. – 10 p, [4]. ; 19 cm.. – beginselverklaring.
sign.: THE-2-T-1-TOES-1a
Trefw.: leven na de dood, theosofie, spiritisme, reïncarnatie

Amsterdam-Z. : Stichting Theosofie, 1970. – 10 p, [4]. ; 19 cm.. – beginselverklaring.
sign.: THE-2-T-1-TOES-1
Trefw.: leven na de dood, theosofie, spiritisme, reïncarnatie

Transactions
The transactions of the Scottish Lodge of the Theosophical Society : part I + II
Edinburgh : z.u., 189X. – 32 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-T-1-TRAN-1
Trefw.: theosofie, alchemie, alchemisten, occultisme, wetenschap, geschiedenis, spiritisme, symboliek

Trew, C.
Theosophy and the changing outlook in science : The Blavatsky lecture 1943
Lnd : Theosophical Publishing House, 1943. – 23.
sign.: THE-2-T-1-TRE-2D (D7)
Trefw.: wetenschap theosofie verandering

This dynamic universe : Foreword ; Part I – This dynamic universe: 1. What is fohat? / E. Lester Smith and Corona Trew ; 2. Modes of manifestation / E. L. Gardner ; 3. Fohat and intuitional research / E. L. Gardner ; 4. Fohat / Josephine Ransom ; 5. References to fohat in The Secret Doctrine / E. Lester Smith ; Part II: Preface / V.W. Slater ; 6. Introductory principles / Corona Trew; 7. The triple basis of law / Corona Trew ; 8. Universal law, in nature, periodicity, evolution and karma / Corona Trew and Dorothy Ashton ; 9. Universal law in natural forms and organisms / Corona Trew and Dorothy Ashton; 10. Man, the measure of all things / E.L. Gardner ; 11. Beyond law / Neville Reed ; 12. Immediate applications / E. Lester Smith ; Part III: Introduction ; 13. The universe as an entity ; 14. Involution and evolution ; 15. The formative impulses in evolution ; 16. Man and society – a unified view ; 17. Man’s true role in the universe ; 18. Values beyond ; Epilogue
edited by Corona Trew and E. Lester Smith. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, cop. 1983. – viii, 167 p. : ill. ; 21 cm.
Republication, with revisions, of three works originally published 1951-1960 by the Theosophical Publishing House, London: This dynamic universe, This ordered universe, and Man’s expanding horizon
ISBN 083560232X
sign.: THE-2-T-1-THIS-3
Trefw.: theosofie, wetenschap, onderzoek, kosmologie, dynamisch universum, fohat, manifestaties, De Geheime Leer, wetten, natuur, periodiciteit, evolutie, karma, vormen, organismen, mens, eenheid, involutie, samenleving

This ordered universe : a study in universal law : transactions of the Science Group of The Theosophical Research Centre, 50 Gloucester Place, London, 1953 : introductory principles / Corona Trew; the triple basis of law / Corona Trew; universal law, in nature, periodicity, evolution and karma / Corona Trew, Dorothy Ashton; universal law in natural forms and organisms / Corona Trew, Dorothy Ashton; man, the measure of all things / E.L. Gardner; beyond law / Neville Reed; immediate applications / E. Lester Smith
editor: Corona Trew ; foreword V.W. Slater. – London : The Theosophical Publishing House, [1953]. – 62 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THIS-2
Trefw.: theosofie, orde, universum, wet, principes, natuur, periodiciteit, evolutie, karma, vorm, organismen, mens, maat, consequenties, dynamisch universum

editor: Corona Trew ; foreword V.W. Slater. – London : The Theosophical Publishing House, [1953]. – 62 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THIS-2a
Trefw.: theosofie, orde, universum, wet, principes, natuur, periodiciteit, evolutie, karma, vorm, organismen, mens, maat, consequenties, dynamisch universum

editor: Corona Trew ; foreword V.W. Slater. – London : The Theosophical Publishing House, [1953]. – 62 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: THE-2-T-1-THIS-2b
Trefw.: theosofie, orde, universum, wet, principes, natuur, periodiciteit, evolutie, karma, vorm, organismen, mens, maat, consequenties, dynamisch universum

Das wohlgeordnete Universum: eine Studie über die universale Gesetzmässigkeit : einleitende Grundgedanken / Corona Trew; die dreifache Grundlage des Gesetzes / Corona Trew; das universale Gesetz in der Natur, Periodizität, Entwicklung und Karma / Corona Trew, Dorothy Ashton; das universale Gesetz in den Formen und Organismen der Natur / Corona Trew, Dorothy Ashton; der Mensch, das Mass aller Dinge / E.L. Gardner; über dem Gesetz / Neville Reed; unmittelbare Nutzanwendungen / E. Lester Smith
Voorw. door V.W. Slater ; übersetzt (aus dem Englischen) von Franz Karl Steinberger. – Graz : Adyar-Verlag, 1963. – 97.
sign.: THE-2-T-1-TRE-7
Trefw.: theosofie, orde, universum, wet, principes, natuur, periodiciteit, evolutie, karma, vorm, organismen, mens, maat, consequenties

Tripet, G.
Die Pflicht des Theosophen in einer Welt des übergangs
? : ?, z.j. – ?.
sign.: THE-2-T-1-TRI-1
Trefw.: theosofie theosofen verplichtingen plichten verantwoordelijkheid

Trysting
The trysting place
zp : zu, z.j. – 8.
sign.: THE-2-T-1-TRY-1D (D7)

Twee werkers
De geest van het ongeborene
geauth. vert. [uit het Engels]. – Amsterdam : Gnosis, 19XX. – 144 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-T-1-TWEE-1

geauth. vert. [uit het Engels]. – Amsterdam : Gnosis, 19XX. – 144 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-T-1-TWEE-1a

Twee werkers ; geauth. vert. [uit het Engels]. – Amsterdam : Gnosis, 19XX. – 144 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-T-1-TWEE-1b
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, religie, embryo, ongeboren geest, reincarnatie

Two Chelas
Man : fragments of forgotten history
by two chelas in the Theosophical Society. – 2nd ed. – London : Reeves and Turner, 1887. – xxvi, 165 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-T-1-TWO-3b
Trefw.: theosofie, geschiedenis, mahatma-brieven, religie, rassen, Atlantis, evolutie, occultisme, wortelrassen, kosmologie

by two chelas in the Theosophical Society. – 2nd ed. – London : Reeves and Turner, 1887. – xxvi, 165 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-T-1-TWO-3a
Trefw.: theosofie, geschiedenis, mahatma-brieven, religie, rassen, Atlantis, evolutie, occultisme, wortelrassen, kosmologie

by two chelas in the Theosophical Society. – London : Reeves and Turner, 1885. – xxvi, 165 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-T-1-TWO-3 (BWK1)
Trefw.: theosofie, geschiedenis, mahatma-brieven, religie, rassen, Atlantis, evolutie, occultisme, wortelrassen, kosmologie

Two Workers
The spirit of the unborn
revised ed. – London : The Theosophical Publishing House, 1926. – 96 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-TWO-2

revised ed. – London : The Theosophical Publishing House, 1926. – 96 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-TWO-1a

revised ed. – London : The Theosophical Publishing House, 1926. – 96 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-T-1-TWO-1
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, religie, embryo ongeboren geest reincarnatie

Tyberg, M.M.
Het werk der vrouw in de theosophie
door Marjorie M. Tyberg. – Groningen : Universeele Broederschap ; Theosofisch Genootschap, [1910]. – 16, [4] p. : portr. ; 25 cm.
sign.: THE-2-T-1-TYBE-1
Trefw.: theosofie, vrouwen, praktische theosofie

door Marjorie M. Tyberg. – Groningen : Universeele Broederschap ; Theosofisch Genootschap, [1910]. – 16, [4] p. : portr. ; 25 cm.
sign.: THE-2-T-1-TYBE-1a
Trefw.: theosofie, vrouwen, praktische theosofie

Tzu, L.
Tao Teh King
? : ?, ?. – ?.
sign.: THE-2-T-1-TAO-1

Wright, L.L.
Death and after
[L.L. Wright]. – Covina, California : Theosophical University Press, 19XX. – [4] p. ; 23 cm. – (Theosophy for Beginners ; No. 4)
sign.: THE-2-T-1-THEO-36c
Trefw.: theosofie, leven na de dood

Reincarnation
[L.L. Writght]. – Covina, California : Theosophical University Press, 19XX. – [4] p. ; 23 cm. – (Theosophy for Beginners ; No. 2)
sign.: THE-2-T-1-THEO-36a
Trefw.: theosofie, reïncarnatie

The seven principles of man
[L.L. Wright]. – Covina, California : Theosophical University Press, 19XX. – [4] p. ; 23 cm. – (Theosophy for Beginners ; No. 7)
sign.: THE-2-T-1-THEO-36f
Trefw.: theosofie, zeven beginselen van de mens

Who are the Mahâtma’s?
[L.L. Wright]. – Covina, California : Theosophical University Press, 19XX. – [4] p. ; 23 cm. – (Theosopy for Beginners ; No. 5)
sign.: THE-2-T-1-THEO-36d
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, mahatma-brieven