TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-V-1 Diverse auteurs V

THE-2-V-1 Diverse auteurs V

Valeton, J.J.P.
Op de levensweg
3. – Nijmegen : ?, 1913. – ?.
sign.: THE-2-V-1-VAL-1

Van
Van Atlantis naar aquarius : Zomerschool Theosofische Vereniging in Nederland juli 1980
Utrecht : TVN, 1981. – 52.
sign.: THE-2-V-1-VAN-1

Vaswani, T.L.
The diary of a disciple
Adyar : Theosophical Publishing House, 1928. – 101.
sign.: THE-2-V-1-VAS-2D (D7)
Trefw.: dagboek discipel inwijding oorlog oneindige vitaliteit principes dood shakti toewijding drie voudigheid harmonie wet

Youth and the comming Renaissance
Adyar : Theosophical Publishing House, 1929. – 65.
sign.: THE-2-V-1-VAS-1D (D7)
Trefw.: jeugd nieuwe tijd

Veale, H.
Son of England
? : Author, 1950. – 124.
sign.: THE-2-V-1-VEA-1D (D7)
Trefw.: biografie Bacon

Velde, van de
Theosophische kanttekeningen bij twee kommunistische brochures : Van de Velde over de Derde Internationale; Kickhefer versus de C.P.H.
Soest : Drukkerij-Uitgeverij “Zonneveld”, z.j.. – 14.
sign.: THE-2-V-1-VEL-2
Trefw.: theosofie, politiek, communisme, kritieken

Soest : Zonneveld, 1931. – 14.
sign.: THE-2-V-1-VEL-1

Venkataramani, K.S.
Paper boats
Adyar : Theosophical Publishing House, 1921. – 121.
sign.: THE-2-V-1-VEN-1

Verborgen
Verborgen krachten
E.W.G.. – Amersfoort : Veen, 19XX. – 18, [6] p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-V-1-VERB-1
Trefw.: theosofie, religie, godsbegrip

Verkenning
Een verkenning van de theosofie
Den Haag : Het Theosofisch Genootschap, cop. 2007. – 73 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: Exploring Theosophy. – Pasadena : Theosophical University Press, 2007
sign.: THE-2-V-1-VERK-1
Trefw.: theosofie, karma, reïncarnatie, occultisme, psychologie, filosofie

Den Haag : Het Theosofisch Genootschap, cop. 2007. – 73 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: Exploring Theosophy. – Pasadena : Theosophical University Press, 2007
sign.: THE-2-V-1-VERK-1a
Trefw.: theosofie, karma, reïncarnatie, occultisme, psychologie, filosofie

Verstijnen, H.
Lichtpunten op weg naar het pad
door V1. – ‘s-Gravenhage : Uitg. Boekhandel “Synthese”, 1925. – 66 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-V-1-V1-1
Trefw.: esoterie, theosofie, reïncarnatie, pad, licht, vroeger bestaan, haat, liefde, occultisme, esoterische wetenschappen

Viking, O.
At the borderline-and beyond
Denmark : Besantgarden, 1958. – 60.
sign.: THE-2-V-1-VIK-1
Trefw.: theosofie, sterven, dood

Visions, F.
Four Visions; Australia, motherhood, the soul’s awakening; Ojai: a cradle of the future
zp : zu, 1930. – ?.
sign.: THE-2-V-1-VIS-1D (D7)

Visser, F.
Logos en mythos : een beschouwing over de religie-opvatting van Han Fortmann (1912-1970)
3e dr. – Nijmegen : Frank Visser, 1990. – 104 p. : graf. ; 21 cm.. – literatuur, personenregister.
sign.: THE-2-V-1-VISS-2

3e dr. – Amsterdam : Frank Visser, 1990. – 104 p. : graf. ; 21 cm.. – literatuur, personenregister.
sign.: THE-2-V-1-VISS–
Trefw.: religie, logos, mystiek, Han Fortmann, cultuur, metafysica, filosofie

Occult wereldbeeld : een kritiese beschouwing van enkele thema’s uit het occultisme, voor zover ze betrekking hebben op de algemene levensvragen
Frank Visser. – Nijmegen : Witte Studentenpers, 1984. – 6, 196 p. ; 21 cm.. – lijst van citaten, personenregister.
sign.: THE-2-V-1-VISS-1
Trefw.: esoterie, theosofie, occultisme, mensbeeld, hiernamaals, reïncarnatie, evolutie, mystiek, metafysica

Frank Visser. – Nijmegen : Witte Studentenpers, 1984. – 6, 196 p. ; 21 cm.. – lijst van citaten, personenregister.
sign.: THE-2-V-1-VISS-1a
Trefw.: esoterie, theosofie, occultisme, mensbeeld, hiernamaals, reïncarnatie, evolutie, mystiek, metafysica

Occulte essays : verkenningen in het grensgebied van godsdienstpsychologie en parapsychologie
Frank Visser. – Nijmegen : De Witte Studentenpers, 1985. – 366 p. : ill. ; 21 cm.. – lijst van referenties, personenregister, lijst van illustraties.
sign.: THE-2-V-1-VISS-2
Trefw.: esoterie, occultisme, theosofie, godsdienstpsycholologie, parapsychologie

Frank Visser. – Nijmegen : De Witte Studentenpers, 1985. – 366 p. : ill. ; 21 cm.. – lijst van referenties, personenregister, lijst van illustraties.
sign.: THE-2-V-1-VISS-2a
Trefw.: esoterie, occultisme, theosofie, godsdienstpsycholologie, parapsychologie

Zeven sferen : theosofie als leidraad voor psychologie en levensbeschouwing
Frank Visser. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1995. – 253, [3] p. : fig. ; 21 cm. – (Adyar-reeks ; 10) . – literatuur, personen.
ISBN 9061750709
sign.: THE-2-V-1-VISS-3b
Trefw.: theosofie, wetenschap, mensbeeld, wereldbeeld, leven na de dood, reïncarnatie, evolutie, mystiek, religie, metafysica

Frank Visser. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1995. – 253, [3] p. : fig. ; 21 cm. – (Adyar-reeks ; 10) . – literatuur, personen.
ISBN 9061750709
sign.: THE-2-V-1-VISS-3a
Trefw.: theosofie, wetenschap, mensbeeld, wereldbeeld, leven na de dood, reïncarnatie, evolutie, mystiek, religie, metafysica

Frank Visser. – [leesexemplaar, 21/10/1994, ongecorrigeerde zetproef]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1995. – xvi, 240 p. : fig. ; 21 cm. – (Adyar-reeks ; 10) . – literatuur, personen.
ISBN 9061750000
sign.: THE-2-V-1-VISS-3c
Trefw.: theosofie, wetenschap, mensbeeld, wereldbeeld, leven na de dood, reïncarnatie, evolutie, mystiek, religie, metafysica

Frank Visser. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1995. – 253, (3) p. : graf. ; 21 cm. – (Adyar-Reeks ; 10) . – literatuur, personen.
ISBN 9061750709
sign.: THE-2-V-1-VISS-1
Trefw.: theosofie, wetenschap, mensbeeld, wereldbeeld, leven na de dood, reïncarnatie, evolutie, mystiek, religie, metafysica

Frank Visser. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1995. – 253, [3] p. : fig. ; 21 cm. – (Adyar-reeks ; 10) . – literatuur, personen.
ISBN 9061750709
sign.: THE-2-V-1-VISS-3
Trefw.: theosofie, wetenschap, mensbeeld, wereldbeeld, leven na de dood, reïncarnatie, evolutie, mystiek, religie, metafysica

Vitvan
Commentaries by Vitvan on “When the sun moves northward” by Mabel Collins from lectures given at the School of Sacred Science in 1930
Baker : School of the Natural Order, 1997. – 78 p. ; 29 cm.
sign.: THE-2-V-1-VITV-1
Trefw.: theosofie, commentaren, Mabel Collins

Vivisectie
De vivisectie uit theosofisch oogpunt beschouwd : Mevrouw Dr. Annie Besant over Vivisectie; De theosofen en het vivisectie-vraagstuk
Den Haag : Nederlandschen Bond tot bestrijding der Vivisectie, z.j.. – 16.
sign.: THE-2-V-1-VIV-1

Vlaardingen, W.L. van
Alle kennis is herinnering
door W.L. van Vlaardingen. – overdruk uit “Theosophia” jaargang XXXIV. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1927. – 20 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-V-1-VLAA-1a
Trefw.: theosofie, filosofie, kennis

door W.L. van Vlaardingen. – overdruk uit “Theosophia” jaargang XXXIV. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1927. – 20 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-V-1-VLAA-1
Trefw.: theosofie, filosofie, kennis

Erfelijkheids-theorie
door W.L. van Vlaardingen. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 45 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Studie-Bibliotheek ; No. 4)
sign.: THE-2-V-1-VLAA-2a
Trefw.: theosofie, biologie, erfelijkheidsleer, evolutie, genen, begrippen, groepszielen, atomen, kiemcellen, reïncarnatie, afstamming, schepping, Ego, Emile Marcault, chromosomen

door W.L. van Vlaardingen. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 45 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Studie-Bibliotheek ; No. 4)
sign.: THE-2-V-1-VLAA-2
Trefw.: theosofie, biologie, erfelijkheidsleer, evolutie, genen, begrippen, groepszielen, atomen, kiemcellen, reïncarnatie, afstamming, schepping, Ego, Emile Marcault, chromosomen

door W.L. van Vlaardingen. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 45 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Studie-Bibliotheek ; No. 4)
sign.: THE-2-V-1-VLAA-2b
Trefw.: theosofie, biologie, erfelijkheidsleer, evolutie, genen, begrippen, groepszielen, atomen, kiemcellen, reïncarnatie, afstamming, schepping, Ego, Emile Marcault, chromosomen

De nieuwe boodschap
W.L. van Vlaardingen. – Amsterdam : Theosofische Vereeniging Nederlandsche Afdeeling, 1927. – 27 p. ; 11 cm.
sign.: THE-2-V-1-VLAA-3a

W.L. van Vlaardingen. – Amsterdam : Theosofische Vereeniging Nederlandsche Afdeeling, 1927. – 27 p. ; 11 cm.
sign.: THE-2-V-1-VLAA-3b

W.L. van Vlaardingen. – Amsterdam : Theosofische Vereeniging Nederlandsche Afdeeling, 1927. – 27 p. ; 11 cm.
sign.: THE-2-V-1-VLAA-3
Trefw.: theosofie, messiasverwachting, godsdienst, religie, reïncarnatie, J. Krishnamurti

De nieuwe mensch : theosofische verhandeling
door W.L. van Vlaardingen. – z.p. : z.u., 1919. – 16. ; 24 cm.
sign.: THE-2-V-1-VLAA-4a
Trefw.: theosofie, verhandelingen, filosofie, evolutie, christendom, cyclussen, reïncarnatie

door W.L. van Vlaardingen. – z.p. : z.u., 1919. – 16. ; 24 cm.
sign.: THE-2-V-1-VLAA-4
Trefw.: theosofie, verhandelingen, filosofie, evolutie, christendom, cyclussen, reïncarnatie

Vledder, W.H. van
Cyrano de Bergerac (1619-1655): philosophe ésotérique : proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de letteren aan de Rijksuniversiteit in Groningen in het openbaar te verdedigen op donderdag 18 november 1976 te 16.00 uur
Amsterdam : Holland University Press, 1976. – 222.
sign.: THE-2-V-1-VLE-4
Trefw.: theosofie, filosofie

Mens, schakel tussen hemel en aarde
W.H. van Vledder. – Deventer : Ankh-Hermes, 2005. – 261 [3] p. ; 25 cm.. – bibliografie, verklarende woordenlijst.
ISBN 9020283847
sign.: THE-2-V-1-VLED-1
Trefw.: theosofie, religie, mensheid, hemel, aarde, mens, mysterie, waarheid, bewustzijn, werkelijkheid, eenheid, structuur

W.H. van Vledder. – Deventer : Ankh-Hermes, 2005. – 261 p. ; 25 cm.. – noten, bibliografie, verklarende woordenlijst.
ISBN 9020283847
sign.: THE-2-V-1-VLED-3
Trefw.: spiritualiteit, esoterie, theosofie, oude wijsheid, wetenschap, hoger bewustzijn, werkelijkheid, sluiers

van Vledder, Wim H.. – Deventer : Ankh-Hermes, 2005. – 261 p. ; 25 cm.
Mens, schakel tussen hemel en aarde. – bibliografie, verklarende woordenlijst.
ISBN 9020283847
sign.: THE-2-V-1-VLED-1a
Trefw.: bewustzijn en illusie, onderlinge verbondenheid, liefde en vrede, lager en hoger bewustzijn

W.H. van Vledder. – Deventer : Ankh-Hermes, 2005. – 261 p. ; 25 cm.. – noten, bibliografie, verklarende woordenlijst.
ISBN 9020283847
sign.: THE-2-V-1-VLED-3a
Trefw.: spiritualiteit, esoterie, theosofie, oude wijsheid, wetenschap, hoger bewustzijn, werkelijkheid, sluiers

De verborgen, geheime leer
Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2000. – 41 p. ; 21 cm.. – samenvatting, bibliografie, lijst van afkortingen.
ISBN 9061750792
sign.: THE-2-V-1-VLED-5

Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2000. – 41 p. ; 21 cm.. – samenvatting, bibliografie, lijst van afkortingen.
ISBN 9061750792
sign.: THE-2-V-1-VLED-6

Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2000. – 41 p. ; 21 cm.. – samenvatting, bibliografie, lijst van afkortingen.
ISBN 9061750792
sign.: THE-2-V-1-VLED-7

afscheidscollege op 24 maart 2000 gegeven door W.H. van Vledder. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2000. – 41 p. ; 21 cm.. – samenvatting, bibliografie, lijst van afkortingen.
ISBN 9061750792
sign.: THE-2-V-1-VLED-2
Trefw.: theosofie, Geheime Leer, Blavatsky, upanishad’s, mystiek, religie, oude wijsheid

Vrije wil en vrijheid van handelen : rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar in de metafysica in de geest van de theosofie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 3 april 1981
door W.H. van Vledder. – Utrecht : Theosofische Vereniging Nederland, 1981. – 27 p. ; 21 cm.. – noten.
sign.: THE-2-V-1-VLED-1b
Trefw.: theosofie, vrij wil, Rabelais, Inaugurele redes, redes, Leiden, metafysica, Stichting Proklos, leerstoelen

door W.H. van Vledder. – Utrecht : Theosofische Vereniging Nederland, 1981. – 27 p. ; 21 cm.. – noten.
sign.: THE-2-V-1-VLED-1
Trefw.: theosofie, vrij wil, Rabelais, Inaugurele redes, redes, Leiden, metafysica, Stichting Proklos, leerstoelen

door W.H. van Vledder. – Utrecht : Theosofische Vereniging Nederland, 1981. – 27 p. ; 21 cm.. – noten.
sign.: THE-2-V-1-VLED-1a
Trefw.: theosofie, vrij wil, Rabelais, Inaugurele redes, redes, Leiden, metafysica, Stichting Proklos, leerstoelen

Voorham, B.
H.P. Blavatsky verdedigd als fel tegenstandster van racisme
B. Voorham. – Den Haag : [Stichting I.S.I.S.], 19XX. – 7 p. ; 24 cm.. – referenties.
sign.: THE-2-V-1-VOOR-1
Trefw.: theosofie, kritieken, H.P. Blavatsky, racisme, dualisme, reïncarnatie, wortelrassen, evolutie, darwinisme, Geheime Leer, mensenrassen, mededogen, broederschap

Vora, B.R.
Healing the planet
Bhupendra R. Vora. – Nairobi, Kenya : The Theosophical Society in East & Central Africa ; The Nairobi Lodge, 2005. – XV, 151 p. ; 21 cm.. – glossary, index.
sign.: THE-2-V-1-VORA-1
Trefw.: theosofie, spiritualiteit, wereldgodsdiensten, regeneratie, broederschap, lidmaatschap, Theosofische Vereniging, wetenschap, karma

Vredessymposium
Vredessymposium 1999 : er is geen weg naar vrede, vrede is de weg : Inleiding / H.C. Vermeulen. Grondzaken van oorlog / P. van Zutphen. Conflictpreventie / J.A. Vermeulen-Piket. Mediation : het conflict een kans / F.W. van Welsem. Vrede en wereldgemeenschap : Stoa, Hugo de Groot, en heden / A.C.G.M. Eyffinger. Judges as peace-inspirers / C.G. Weeramantry. Rechters als vredes-inspirators / C.G. Weeramantry. Forumdiscussie. Lessen in vrede : verslag Vredessymposium 1999 / Redactie
H.C. Vermeulen ; P. van Zutphen ; J.A. Vermeulen-Piket ; F.W. van Welsem ; A.C.G.M. Eyffinger ; C.G. Weeramantry. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1999. – 80 p. : ill. ; 24 cm. – (Lucifer ; Nr. 5, oktober 1999)
sign.: THE-2-V-1-VRED-1
Trefw.: theosofie, symposia, vrede, oorlog, conflicten, recht

H.C. Vermeulen ; P. van Zutphen ; J.A. Vermeulen-Piket ; F.W. van Welsem ; A.C.G.M. Eyffinger ; C.G. Weeramantry. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1999. – 80 p. : ill. ; 24 cm. – (Lucifer ; Nr. 5, oktober 1999)
sign.: THE-2-V-1-VRED-1a
Trefw.: theosofie, symposia, vrede, oorlog, conflicten, recht

Vries, B. de
Solaire & planetaire hierarchieën : schemata & diagrammen : [allerlei verschillende formaten schema’s en diagrammen gemaakt door B. de Vries, n.a.v. “The casual body” van A.E. Powell, bevat 11 kleurplaten 26×27 cm ; 2 gevouwen platen 24×72 cm ; 2 gevouwen platen 22×43 cm ; 1 gevouwen plaat 21×28 cm ; 3x 15×38 cm ; 3 platen 17×24 cm ; 3 platen 14×23 cm ; 1 plaat 12×18 cm ; 1 gevouwen plaat 23×28 cm ; 1 plaat 21×23 cm ; 1 gevouwen plaat 15×37 cm ; 2 platen 14×22 cm
ir. B. de Vries. – Haarlem : z.u., 1914. – z.p.. : ill. ; 27 x 29 cm.
sign.: THE-2-V-1-VRIE-1 (BWK1)
Trefw.: theosofie, symboliek, zonnenstelsels, hierarchiën, planeten, occultisme, cosmologie, schema’s, diagrammen, kleuren, primaire kleuren, secundaire kleuren, vormen, leven, Logos, monaden, gebieden, gebieden der natuur, uitstortingen, evolutie, lichamen, tweelingzielen, zintuigen, beginselen