TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-Z-1 Diverse auteurs Z

THE-2-Z-1 Diverse auteurs Z

Zahara, H.V.
Zonder onderscheid van ras of huidskleur : gedachten over wortelrassen
Helen V. Zahara ; vert. [uit het Engels] Willy Evelein-van Vledder. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1989. – 10 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Without distinction of race and color
sign.: THE-2-Z-1-ZAHA-1
Trefw.: theosofie, wortelrassen, discriminatie

Helen V. Zahara ; vert. [uit het Engels] Willy Evelein-van Vledder. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1989. – 10 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Without distinction of race and color
sign.: THE-2-Z-1-ZAHA-1b
Trefw.: theosofie, wortelrassen, discriminatie

Helen V. Zahara ; vert. [uit het Engels] Willy Evelein-van Vledder. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1989. – 10 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Without distinction of race and color
sign.: THE-2-Z-1-ZAHA-1a
Trefw.: theosofie, wortelrassen, discriminatie

Zeven
De zeven beginselen van de mens
vert. uit de “Theosophical Movement”, deel 29. – [herdruk]. – Amsterdam : Stichting Theosofie, [1984]. – 44 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-Z-1-ZEVE-1
Trefw.: theosofie, fysieke lichaam, astrale lichaam, levensbeginsel, kama, manas, buddhi, atma, zevenvoudige samenstelling van de mens

Zeven wegen naar het licht
Leidschendam : Theosofia Stichting, 2004. – 8 p. : ill. ; 21 cm.
Informatiebeurs op 9 oktober 2004 ; Gebouw Laan van Meerdervoort 1A te Den Haag ; Aanvang 13:00 uur – einde 16:00 uur
sign.: THE-2-Z-1-ZEVE-2
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij, brochures

Zijn
Zijn we dood als we dood zijn?
[vert. uit het Engels Louis Geertman]. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2005. – 12 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel “Are we dead when we die?” van The Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZIJN-1b

[vert. uit het Engels Louis Geertman]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2002. – 12 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel “Are we dead when we die?” van The Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZIJN-1a

[vert. uit het Engels Louis Geertman]. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2005. – 12 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel “Are we dead when we die?” van The Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZIJN-1c

[vert. uit het Engels Louis Geertman]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2002. – 12 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel “Are we dead when we die?” van The Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZIJN-1

[vert. uit het Engels Louis Geertman]. – 3e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2010. – 12 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel “Are we dead when we die?” van The Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZIJN-1d

[vert. uit het Engels Louis Geertman]. – 3e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2010. – 12 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel “Are we dead when we die?” van The Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZIJN-1e
Trefw.: theosofie, dood, sterven, slaap, bewustzijnsgebieden, leven na de dood, reïncarnatie

Zirkoff, B. de
Aan de bron van de occulte traditie
Boris de Zirkoff ; [geaut. vert. uit het Engels door Jan Molyn en Henk Dubbink]. – Utrecht ; Den Haag : Uitgeverij Theosofische Vereniging in Nederland ; Theosofisch Genootschap, [1980]. – 105 p., [16] p. : pl. ; 21 p.
Vert. van: Rebirth of the occult tradition : how the secret doctrine of H.P. Blavatsky was written. – Madras : Theosophical Publishing House, 1977. – noten.
ISBN 9061750490
sign.: THE-2-Z-1-ZIRK-2

Boris de Zirkoff ; [geaut. vert. uit het Engels door Jan Molyn en Henk Dubbink]. – Utrecht ; Den Haag : Uitgeverij Theosofische Vereniging in Nederland ; Theosofisch Genootschap, [1980]. – 105 p., [16] p. : pl. ; 21 p.
Vert. van: Rebirth of the occult tradition : how the secret doctrine of H.P. Blavatsky was written. – Madras : Theosophical Publishing House, 1977. – noten.
ISBN 9061750490
sign.: THE-2-Z-1-ZIRK-2a

Boris de Zirkoff ; [geaut. vert. uit het Engels door Jan Molyn en Henk Dubbink]. – Utrecht ; Den Haag : Uitgeverij Theosofische Vereniging in Nederland ; Theosofisch Genootschap, [1980]. – 105 p., [16] p. : pl. ; 21 p.
Vert. van: Rebirth of the occult tradition : how the secret doctrine of H.P. Blavatsky was written. – Madras : Theosophical Publishing House, 1977. – noten.
ISBN 9061750490
sign.: THE-2-Z-1-ZIRK-2b
Trefw.: HPB biografie

Een duurzame grondslag
Boris de Zirkoff ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : [Point Loma Publications], [1987]. – 11 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-Z-1-ZIRK-5

Boris de Zirkoff ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : [Point Loma Publications], [1987]. – 11 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-Z-1-ZIRK-5a
Trefw.: theosofie

Het onbekende karma
door Boris de Zirkoff. – z.p. : Theosophical Society, 19XX. – 8 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-Z-1-ZIRK-3
Trefw.: theosofie, karma

De raadselachtige tegenstander
door Boris de Zirkoff ; [vert. uit het Engels]. – overgenomen uit Contact, juli/augustus 1959. – z.p. : z.u., 19XX. – 5 p. ; 30 cm.
Fragmenten uit een artikel verschenen in “The Theosophical Path”
sign.: THE-2-Z-1-ZIRK-4
Trefw.: theosofie, zelfkennis

Rebirth of the occult tradition : how the secret doctrine of H.P.B. was written
by Boris de Zirkoff. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1990. – 78 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN 0835675351
sign.: THE-2-Z-1-ZIRK-1a
Trefw.: theosofie, geheime leer, HPB, occulte traditie

by Boris de Zirkoff. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1977. – 78 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: THE-2-Z-1-ZIRK-1
Trefw.: theosofie, geheime leer, HPB, occulte traditie

Zoeken
Zoeken naar antwoorden
vertaling [uit het Engels] Louis Geertman. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2005. – 18 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel “Looking for answers” van The Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZOEK-1b
Trefw.: theosofie, denken, verantwoordelijkheid, lijden, reïncarnatie, karma, sterven, wedergeboorte, universum, leringen, Theosofische Vereniging

vertaling [uit het Engels] Louis Geertman. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2005. – 18 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel “Looking for answers” van The Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZOEK-1c
Trefw.: theosofie, denken, verantwoordelijkheid, lijden, reïncarnatie, karma, sterven, wedergeboorte, universum, leringen, Theosofische Vereniging

Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2002. – 18 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel “Looking for answers” van The Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZOEK-1a
Trefw.: theosofie, denken, verantwoordelijkheid, lijden, reïncarnatie, karma, sterven, wedergeboorte, universum, leringen, Theosofische Vereniging

Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 2002. – 18 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel “Looking for answers” van The Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZOEK-1
Trefw.: theosofie, denken, verantwoordelijkheid, lijden, reïncarnatie, karma, sterven, wedergeboorte, universum, leringen, Theosofische Vereniging

Zwei Dienenden
Der Geist der Ungeborenen
niedergeschrieben von Zwei Dienenden ; autorisierte übersetzung aus dem Englischen von Leopold Göbel. – II. Auflage. – Düsseldorf : Ernst Pieper / Ring-Verlag, 1933. – 187 p. ; 12 cm.
sign.: THE-2-Z-1-ZWE-1
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, religie, embryo ongeboren geest reincarnatie

Zwollo, P.
Devachan — a theosophical vision of life and death (a talk at the School of Wisdom, Adyar)
Paul Zwollo. – Adyar : z.u., 199X. – 13 p. ; 30 cm.
sign.: THE-2-Z-1-ZWOL-1
Trefw.: theosofie, devachan, leven en dood, voordrachten, Lester Smith, Lord Dowding, H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, cyclussen, reïncarnatie, karma, evolutie, kamaloka, Mabel Collins, mahatma-brieven, A.P. Sinnett, geboorte, dood, oorzaak en gevolg