TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-3-1 Katherine Tingley

THE-3-1 Katherine Tingley

Carlile, E.
The timeless vision
E. Carlile. – Londen : Theosophical Society in England, 1962. – [8] p. ; 21 cm. – (UNITY)
sign.: THE-3-1-TING-23d
Trefw.: theosofie

Groves, D.
Brotherhood and the brothers
[Doris Groves]. – Londen : Theosophical Society in England, 1962. – (8). ; 22 cm. – (UNITY)
sign.: THE-3-1-TING-23a

[Doris Groves]. – Londen : Theosophical Society in England, 1962. – (8). ; 22 cm. – (UNITY)
sign.: THE-3-1-TIN-23A
Trefw.: theosofie

Leslie-Smith, L.H.
Out of chaos
L.H. Leslie-Smith. – London : Theosophical Society in England, 1962. – [6] p. ; 21 cm. – (UNITY)
sign.: THE-3-1-TING-23c
Trefw.: theosofie

Merton, C.
Katherine Tingley on marriage and the home : an interview with the Theosophical Leader
by Claire Merton. – Point Loma, California : The Theosophical Publishing Co., 1921. – 46, [2] p. : ill. ; 21 cm.
sign.: THE-3-1-MERT-1
Trefw.: theosofie, huwelijk, gezinsleven, interviews

Ram, N.S.
A modern theosophical philosophy
[N.S. Ram]. – re-issued. – Londen : Theosophical Society in England, 1962. – [8] p. ; 21 cm. – (UNITY)
sign.: THE-3-1-TING-23b
Trefw.: theosofie

Tingley, K.
Aan de ontwakende vrouw : elk huis een geestelijk heiligdom, kind en moeder
Arnhem : School v.d. Studie en Verspreiding der Esoterische, z.j.. – 15. – (Het Pad van de Mysticus ; III)
sign.: THE-3-1-TING-20

An appeal for world peace : forceful paragraphs from an extemporaneous address at the Colonial Theater (formerly Isis Theater) San Diego, California, Sunday, february 25, 1923
Tingley, K.. – Point Loma, Calif. : The Aryan Theosophical Press, 1923. – 7 p. ; 25 cm.
sign.: THE-3-1-TING-24
Trefw.: theosofie, wereldvrede

Het doel van de universeele broederschap en het Theosophisch Genootschap : bewerkt voor onderzoekers
[Katherine Tingley] ; [vert. uit het Engels]. – Groningen : Universeele Broederschap ; Theosophish Genootschap, 19XX. – 18, [12] p. ; 14 cm.
sign.: THE-3-1-TING-26
Trefw.: theosofie, geschiedenis, Theosofisch Genootschap, broederschap, doeleinden, beginselen

De goden wachten op ons
2e herz. Dr. – Den Haag : Theosphical University Press Agency, 2000. – 167 p. ; 16 cm.
ISBN 9070328526
sign.: THE-3-1-TING-4
Trefw.: theosofie, religie, dogma’s, H.P. Blavatsky, liefde, vivisectie, W.Q. Judge, W.Q., filosofie, reïncarnatie

The gods await
Katherine Tingley. – 2nd and revised ed. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1992. – xii, 150 p. ; 19 cm.
ISBN 1557000182
sign.: THE-3-1-TING-11
Trefw.: theosofie, religie, dogma’s, H.P. Blavatsky, liefde, vivisectie, W.Q. Judge, W.Q., filosofie, reïncarnatie

H.P. Blavatsky : het mysterie : band I
door Kateherine tingley en G. de Purucker ; vertaald door A. Smit. – z.p. : Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 19XX. – 130 p. ; 30 cm.
sign.: THE-3-1-TING-7I
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky

H.P. Blavatsky : het mysterie : band II
door Katherine tingley en g. de Purucker ; vertaald door A. Smit. – z.p. : theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 19XX. – 131-253 p. ; 30 cm. – (2) . – inhoud.
sign.: THE-3-1-TING-7II
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky

Helena Petrovna Blavatsky : foundress of the original Theosophical Society in New York, 1875, the International Headquarters of which are now at Point Loma, California
by Katherine Tingley. – Point Loma, California : The Woman’s International Theosophical League ; International Theosophical Headquarters, 1921. – [10], 81, [2] p. : ill. ; 26 cm.
sign.: THE-3-1-TING-13
Trefw.: theosofie, biografieën, H.P. Blavatsky, geschiedenis, Theosofische Vereniging

Een hulde aan William Q. Judge : toespraken van Katherine Tingley: een herdruk van courantverslagen, betreffende vergaderingen, gehouden in het Fischer Opera House, San Diego (Cal.) op 29 maart en 1 april 1901
Point Loma, Californië : The Theosophical Publishing Company aan het Theopi, z.j.. – 48.
sign.: THE-3-1-TING-23
Trefw.: theosofie

Point Loma, California : The Theosophical Publishing Company, z.j.. – 48.
sign.: THE-3-1-TING-23
Trefw.: theosofie, Judge

Katherine Tingley en haar werk : fragmenten uit de Raja Yoga School en het leven te Point Loma
opstellen van Katherine Tingley en uit J.H. Greusel’ s interview ; met 16 illustraties ; [vert. uit het Engels]. – [Baarn] : Universeele Broederschap en het Theosophisch Genootschap, [ca. 1909]. – 32 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: THE-3-1-TING-7
Trefw.: theosofie, onderwijs

opstellen van Katherine Tingley en uit J.H. Greusel’ s interview ; met 16 illustraties ; [vert. uit het Engels]. – [Baarn] : Universeele Broederschap en het Theosophisch Genootschap, [ca. 1909]. – 32 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: THE-3-1-TING-1
Trefw.: theosofie, onderwijs

Het leven te Point Loma : enkele aantekeningen door —
enkele aantekeningen door Katherine Tingley ; vertaling uit de Saturday Post. – [Utrecht] : Universele Broederschaps Organisatie, 19XX. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: THE-3-1-TING-5
Trefw.: Point Lome geschiedenis TS TV

The mysteries of the heart doctrine
Point Loma, California : The Theosophical Publishing Company, 1902. – XIV, 350.
sign.: THE-3-1-TING-22
Trefw.: christendom, theosofie, reïncarnatie (p. 69-80), karma, wetenschap, H.P. Blavatsky, W.Q. Judge

A nosegay of everlastings
? : ?, 1914. – ?.
sign.: THE-3-1-TING-12

De open poorten der stilte : het licht van het Goddelijke, grondtonen en epigrammen
Arnhem : School v.d. Studie en Verspreiding der Esoterische, z.j.. – 7. – (Het Pad van de Mysticus ; II)
sign.: THE-3-1-TING-19

Het pad van de mysticus
Arnhem : School v.d. Studie en Verspreiding der Esoterische, z.j.. – 12. – (Het pad van de mysticus ; I)
sign.: THE-3-1-TING-18

Raja-Yoga messengers
Kila, Montana : Kessinger Publishing, 19XX. – (90), 150 p. : foto’s, tekeningen. ; 26 cm.
ISBN 766107000
sign.: THE-3-1-TING-2
Trefw.: theosofie, religie, yoga, raja-yoga, onderwijs

Theosofie : het pad van de mysticus
Den Haag : Theosophical University Press, 1980. – xii, 172 p. ; 20 cm.
ISBN 907032802X
sign.: THE-3-1-TING-17a

Den Haag : Theosophical University Press, 1980. – xii, 172 p. ; 20 cm.
ISBN 907032802X
sign.: THE-3-1-TING-17
Trefw.: theosofie

De theosophie en enkele brandende vraagstukken van den dag ; redevoering uitgesproken in den Isis-Schouwburg, San Diego, Californië
door Katherine Tingley ; [vert. uit het Engels]. – Groningen : Universeele Broederschap ; Theosophisch Genootschap, 1915. – 25, (6) p. ; 17 cm. – (No. 1 ; 10 januari 1915)
sign.: THE-3-1-TING-14I
Trefw.: theosofie

door Katherine Tingley ; [vert. uit het Engels]. – Groningen : Universeele Broederschap ; Theosophisch Genootschap, 1915. – 25, (6) p. ; 17 cm. – (No. 2 ; 17 januari 1915)
sign.: THE-3-1-TING-14II
Trefw.: theosofie

Theosophie, het pad van den mysticus
Utrecht : UB, 1924. – ?. ; cm.
sign.: THE-3-1-TING-3

voorwoord, verzameld door Grace Knoche ; geautoriseerde Nederlandsche vertaling. – Utrecht : Universeele Broederschap, Theosophisch Genootschap, 1924. – 203 p. ; 19 cm.
sign.: THE-3-1-TING-2

Theosophy : the path of the mystic
‘links for your own forging’ from the lectures and writings of Katherine Tingley ; compiled by Grace Knoche. – 2nd ed. – Point Loma : The Theosophical Publishing Company, 1922. – (12), 185 p. ; 18 cm.
sign.: THE-3-1-TING-8a
Trefw.: theosofie, mystiek, religie

Katherine Tingley ; foreword Grace F. Knoche. – 3rd and revised ed. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1977. – xi, 159 p. ; 20 cm.
ISBN 0911500332
sign.: THE-3-1-TING-8b
Trefw.: theosofie, mystiek, religie

links for your own forging from the lectures and writings of Katherine Tingley ; compiled by Grace Knoche. – Point Loma, California : Woman’s International Theosophical League, 1922. – [14], 195, [11] p. ; 18 cm.
sign.: THE-3-1-TING-8
Trefw.: theosofie, mystiek, religie

The travail of soul
Point Loma, California : The Woman’s International Thesosophical League, 1927. – XX, 291.
sign.: THE-3-1-TING-9
Trefw.: theosofie, ziel, tocht, groei, blavatsky, mens, onderwijs, vrouw, kinderen, waarheid, huwlijk, eeuwige liefde, ziel, vrijheid, reïncarnatie (p. 73-84), dood, innerlijk leven, evolutie, kennis, oude wijsheid, jezus, dood of wedergeboorte, dood is wedergeboorte, reïncarnatie, huwlijk, geboorte, doodstraf, zonde

The voice of the soul
Point Loma, California : The Woman’s International Theosophical League, 1928. – XXIII, 308, (10.
sign.: THE-3-1-TING-1
Trefw.: theosofie, ziel, stem, verbeelding, misdaad, pad van wijsheid, kinderen, evolutie, religie, verlichting, blavatsky, judge, vereniging, reïncarnatie (p. 118-146), mens, leraar, euminides, christendom, broederschap, onsterfelijkheid, pythagoras, iamblichus, lindbergh, vriendschap

De wijsheid van het hart “Katherine Tingley spreekt”
samengest. en uitgegeven door W. Emmett-Small ; vert. [uit het Engels] Point Loma Publications/Nederland. – Den Haag : Point Loma Publications Nederland, 1991. – 116 p. ; 30 cm.. – chronologie.
sign.: THE-3-1-TING-15
Trefw.: theosofie, wijsheid, natuur, Egypte, slaap, mystiek, godsbegrip, reïncarnatie, karma, opvoeding, muziek

The wine of life : a compilation from extemporaneous public addresses
Point Loma, California : Woman’s International Theosophical League, 1925. – XXII, 332, (18).
sign.: THE-3-1-TING-6
Trefw.: theosofie, natuur, moeder, ziel, dood, wedergeboorte (p. 35-52), onderwijs, bewustzijn, oude wijsheid, karma, jezus, occultisme, dood, onsterfelijkheid (p. 245-282)

The wisdom of the heart : Katherine Tingley speaks
[Katherine Tingley] ; compiled and edited by W. Emmett Small . – San Diego, California : Point Loma Publications, cop. 1978. – 163 p., [1] leaf of plates . : port. ; 22 cm.. – chronology.
ISBN 091300433
sign.: THE-3-1-TING-25
Trefw.: theosofie, wijsheid, tingley, natuur, oorlog, egypte, pad, leraar, reïncarnatie, karma, dood en wedergeboorte (p. 71-92), muziek, drama

[Katherine Tingley] ; compiled and edited by W. Emmett Small . – San Diego, California : Point Loma Publications, cop. 1978. – 163 p., [1] leaf of plates . : port. ; 22 cm.. – chronology.
ISBN 091300433
sign.: THE-3-1-TING-25a
Trefw.: theosofie, wijsheid, tingley, natuur, oorlog, egypte, pad, leraar, reïncarnatie, karma, dood en wedergeboorte (p. 71-92), muziek, drama

World teachers ; The enemies of the Theosophical Movement ; Grotesque theosophists
[republished]. – San Diego : Aryan Theosophical Press, 1905. – 173-182, 275-288, 290-297 p. : ill. ; 26 cm.
sign.: THE-3-1-TING-10
Trefw.: theosofie, geschiedenis, wereldleraren, vijanden, Theosofische Vereniging

Zelfonderzoek en zelfbeheersing : de hogere en de lagere psychologie, natuur, de mystieke moeder, ’s levens maalstroom
Arnhem : School v.d. Studie en Verspreiding der Esoterische, z.j.. – 11. – (Het Pad van de Mysticus ; IV)
sign.: THE-3-1-TING-21

Whiting, L.
Katherine Tingley : de theosoof en menschenvriend
door Lilian Whiting ; geauthauthoriseerde Nederlandsche vertaling [uit het Engels]. – Utrecht : Universeele Broederschap, Theosophisch Genootschap, 1920. – 23 p. : foto’s. ; 22 cm.
sign.: THE-3-1-WHIT-3
Trefw.: theosofie, biografieën, Katherine Tingley

door Lilian Whiting ; geauthauthoriseerde Nederlandsche vertaling [uit het Engels]. – Utrecht : Universeele Broederschap, Theosophisch Genootschap, 1920. – 23 p. : foto’s. ; 22 cm.
sign.: THE-3-1-WHIT-3a
Trefw.: theosofie, biografieën, Katherine Tingley

Katherine Tingley en haar Raja-Yoga opvoedings-stelsel
door Lilian Whiting ; geautoriseerde Nederlandsche vertaling [uit het Engels]. – Utrecht : Universeele Broederschap, Theosophisch Genootschap, 1920. – 23 p. : foto’s. ; 22 cm.
sign.: THE-3-1-WHIT-1
Trefw.: theosofie, geschiedenis Theosophical Society, Theosofische Vereniging, opvoeding, onderwijs, Katherine Tingley, religie, raja-yoga

door Lilian Whiting ; geautoriseerde Nederlandsche vertaling [uit het Engels]. – Utrecht : Universeele Broederschap, Theosophisch Genootschap, 1920. – 23 p. : foto’s. ; 22 cm.
sign.: THE-3-1-WHIT-1a
Trefw.: theosofie, geschiedenis Theosophical Society, Theosofische Vereniging, opvoeding, onderwijs, Katherine Tingley, religie, raja-yoga

door Lilian Whiting ; geautoriseerde Nederlandsche vertaling [uit het Engels]. – Utrecht : Universeele Broederschap, Theosophisch Genootschap, 1920. – 23 p. : foto’s. ; 22 cm.
sign.: THE-3-1-WHIT-1b
Trefw.: theosofie, geschiedenis Theosophical Society, Theosofische Vereniging, opvoeding, onderwijs, Katherine Tingley, religie, raja-yoga

Mme Katherine Tingley : théosophe et humanitaire
par Lilian Whiting. – Point Loma, California : Aryan Theosophical Press, 1921. – 23 p. : foto’s. ; 23 cm.
sign.: THE-3-1-WHIT-4
Trefw.: theosofie, biografieën, Katherine Tingley

Mme Katherine Tingley et son système d’éducation râja-yoga
par Lilian Whiting. – Point Loma, California : Aryan Theosophical Press, 1921. – 23 p. : foto’s. ; 23 cm.
sign.: THE-3-1-WHIT-2
Trefw.: theosofie, geschiedenis Theosophical Society, Theosofische Vereniging, opvoeding, onderwijs, Katherine Tingley, religie, raja-yoga