TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-4-9 Werkzaamheden van de Theosophical Society

THE-4-9 Werkzaamheden van de Theosophical Society

American
American theosophical society lodge procedure
compiled from the procedures, articles or suggestions of H.P. Blavatsky, Dr. Annie Besant, Rt. Rev. C.W. Leadbeater, W.J. Walters, C.F. Holland, Max Wardall, K.C. Havens, Ellen P. Talbot, Vida Stone and others. – Chicago : American Theosophical Society, 1925. – 113 p.. ; 15 cm..
sign.: THE-4-9-AMER-1
Trefw.: statuten, procedures, muziek, studie, begrafenisceremonie, logewerk

Claremont, C.A.
Montessori-opvoeding
Bandoeng : Bandoengsche Opvoedings Stichting, 1924. – 12.
sign.: THE-4-9-CLA-1
Trefw.: theosofie, opvoeding, onderwijs, Montessori-onderwijs

A note on Montessori training
z.p. : Letchword Printers Ltd., z.j.. – 8.
sign.: THE-4-9-CLA-2
Trefw.: theosofie, onderwijs, Montessori-onderwijs, methode, leraren, observatie

Coumou, H.
Sociale pedagogiek in Nederland 1900-1950
Leiden : DSWO Press, Rijksuniversiteit, 1998. – 230 p. ; 23 cm.. – lit. ; reg.
ISBN 9066951389
sign.: THE-4-9-COU-1
Trefw.: pedagogiek, theosofie, Nederland

Gualdi, G.
Sarmoung : the role of an iniatory school
Cavalliro, Italy : Gruppo Teosofica “Sarmoung”, 1988. – 18 p. ; 21 cm.
sign.: THE-4-9-GUA-1
Trefw.: theosofie, inwijding, helderziendheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, meditatie, onderwijs

Order
The order of healing : the work, the ritual
Quezon City, Adyar Madras : Theosophical Order of Service, 1996. – 9.
sign.: THE-4-9-ORD-1
Trefw.: theosofie

Theosofische
De Theosofische Vereniging : programma afd. Rotterdam 1980/1981
Rotterdam : Theosofische Vereniging, 1980. – 8.
sign.: THE-4-9-THE-1
Trefw.: theosofie, Rohit Mehta, meditatie, yoga, astrologie, vrijmetselarij, bibliotheek

Theosophical
A theosophical guide for parents
repr. – Ojai, Calif. : Parents Theosophical Research Group, 1984. – (12), 165 p. ; 28 cm.
sign.: THE-4-9-THE-2
Trefw.: theosofie, ouders, vrouwen, evolutie, geboorte, baby’s, voeding, gezondheid, onderwijs

Wilde, I. de
Brieven van Aletta H. Jacobs aan de familie Broese van Groenou : er is nog zoveel te doen op de wereld
Zutphen : Walburg Pers, 1992. – 108.
sign.: THE-4-9-WIL-1
Trefw.: theosofie