TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-5-1 Beoordeling van de theosofie

THE-5-1 Beoordeling van de theosofie

Boldt, E.
Theosophie oder antisophie : Ein freies wort an freie theosophen
? : ?, 1914. – ?.
sign.: THE-5-1-BOL-1
Trefw.: theosofie vrij

Bolland, G.J.P.J.
Onze evangeliën en de oude theosophie : eene nieuwe bijdrage tot verduidelijking van den oorsprong des Christendoms
door G.J.P.J. Bolland. – Leiden : Adriani, 1911. – 96 p. ; 25 cm.
sign.: THE-5-1-BOLL-2
Trefw.: theosofie, kritieken, evangeliën, religie, christendom

door G.J.P.J. Bolland. – Leiden : Adriani, 1911. – 96 p. ; 25 cm.
sign.: THE-5-1-BOLL-2a
Trefw.: theosofie, kritieken, evangeliën, religie, christendom

Bredius, H.
Theosofie en Christendom
Utrecht : H.H. Londt, 1907. – 31.
sign.: THE-5-BRE-1

Bruhn, W.
Theosophie und theologie
? : ?, 1907. – ?.
sign.: THE-5-1-BRU-1
Trefw.: theosofie theologie

Cléry, L.
Qu’est-ce que la théosophie? : Extrait de al Revue Bleue de 10 février 1900
Parijs : Bureaux de la Revue Bleue, 1900. – 23.
sign.: THE-5-CLE-1

Dijkema, F.
Theosofie als wetenschap
Huis ter Heide : Tijdstroom, 1928. – 16 p. ; 20 cm. – (Kleine Geschriften ; No. 3)
sign.: THE-5-1-DIJK-1
Trefw.: theosofie wetenschap

Frohmeyer, D.L.J.
Die theosophische bewegung
? : ?, 1923. – ?.
sign.: THE-5-1-FRO-1
Trefw.: theosofie beweging

Heer, J. de
Een anti-chistelijke drieëenheid
? : ?, ?. – ?.
sign.: THE-5-1-HEE-1
Trefw.: theosofie, drieeenheid, anti-christelijk, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, wederkomst wereldleraar, messiasverwachting, bijbel, mormonen, Christian Science, christendom, spiritisme, reïncarnatie, karma, kritieken

TheosofieSter in het Oosten [ Schalkwijk,F v]Anthroposofie
4. – Zeist : Zoeklicht, z.j. – ?.
sign.: THE-5-1-HEE-2

Hoedemaker, P.J.
Het zieleleven in verband met de hedendaagse theosophie : vijf lezingen
door Ph. J. Hoedemaker. – Amsterdam : F.W. Egeling, 1899. – 202 p. ; 21 cm.
sign.: THE-5-1-HOED-1
Trefw.: theosofie, kritieken, zieleleven, voordrachten, reïncarnatie, leven na de dood

Kingsland, W.
The essentials and non-essentials of a Theosophical organisation
z.p. : z.u., z.j.. – 24.
sign.: THE-5-KIN-1

The work of a Theosophical Organisation
Londen : z.u., 1930. – 32.
sign.: THE-5-KIN-2

Kully, M.
Die Wahrheit über die Theo-anthroposophie als einer Kulturverfallerscheinung : ein Beitrag zur Geschichte des Okkultismus der Gegenwart, speziell des Steinerismus
M. Kully. – Leipzig : Verlag von Wilhelm Heims, 1926. – 336 p. : ill. ; 24 cm.. – Namen- und Sachregister.
sign.: THE-5-1-KULL-1
Trefw.: theosofie, kritieken, antroposofie, cultuur, geschiedenis, occultisme, Rudolf Steiner

Luns, F.
De broederschap der witte loge of de theosophie in Nederland
Amsterdam : C.L. van Langenhysen, 1906. – 107 p. ; 20 cm.
sign.: THE-5-1-LUNS-1
Trefw.: theosofie, broederschap, Witte Loge, kritieken, geschiedenis, Nederland, leringen, theosofen, godsdienst, religie

Martindale, C.C.
Theosophy
Londen : Catholic Truth Society, 1951. – 36. – (Studies in Comparative Religion ; 135)
sign.: THE-5-MAR-1
Trefw.: theosofie, beoordeling, Blavatsky, Besant, vereniging, geschiedenis, Mahatma’s, mahatma-brieven, God, universum, mens, karma, ethiek, Boeddhisme, spiritualiteit, Christendom

Matzka, A.L.
Theosophie und Anthroposophie : Ihre darlegung und Kritik vom Gesichtspunkte des Christentums
Graz, Salzburg : Verlag Anton Pustet, 1950. – 240 p. ; 21 cm.. – Met: Sachregister.
sign.: THE-5-1-MAT-1
Trefw.: theosofie, antroposofie, filosofie, religie, Theosofische Vereniging, geschiedenis, kritieken, J. Krishnamurti, Orde van de Ster in het Oosten

Michel, P.
Die botschafter des lichtes
? : ?, 1983. – ?.
sign.: THE-5-1-MI-1

? : ?, 1983. – ?.
sign.: THE-5-1-MI-2

Moerland, B.
Rassenleer met Charisma
B. Moerland. – Den Haag : Haagse Academie Pers, 1989. – 24 p. : ill. ; 19 cm. – (Script 1) . – literatuuropgave.
sign.: THE-5-1-MOER-1
Trefw.: theosofie, rassenleer, racisme, H. P. Blavatsky, R. Steiner, Heidegger, Neurenberg, R. van Duijn, wortelrassen, reïncarnatie, Arisch Ras, karma, M. Heindel, Rozenkruisers, Antroposofie, Akasha Kroniek

Moor, J.C. de
Theosophie en christendom
2e herz. Dr. – Kampen : Kok, 1909. – 61, (2) p. ; 25 cm.. – aanhangsel.
sign.: THE-5-MOOR-2
Trefw.: theosofie, christendom, kritieken

De verhouding van theosophie en christendom
Rotterdam : Daamen, 1904. – 64 p. ; 24 cm.. – aanhangsel.
sign.: THE-5-MOOR-1
Trefw.: theosofie, christendom, religie, kritieken

Ouweneel, W.J.
Het domein van de slang
? : ?, 1985. – ?.
sign.: THE-5-OUW

Ragaz, L.
Theosophie oder Reich Gottes
? : ?, 1922. – ?. – (Flugschriften der quelle ; 3)
sign.: THE-5-1-RAG-1
Trefw.: theosofie God rijk

Reedeker, W.G.
Theosophie
W.G. Reedeker ; H.M. van Nes. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1906. – 31 p. ; 25 cm. – (Pro en Contra : Betreffende vraagstukken van algemeen belang ; Serie II; No. 1)
sign.: THE-5-REED-1

W.G. Reedeker ; H.M. van Nes. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1906. – 31 p. ; 25 cm. – (Pro en Contra : Betreffende vraagstukken van algemeen belang ; Serie II; No. 1)
sign.: THE-5-REED-1a
Trefw.: theosofie, kritieken

Renesse, W.D. van
Is er een wereldbewustzijn
? : ?, ?. – ?.
sign.: THE-5-1-REU-1
Trefw.: wereld bewustzijn

Schuver, C.J.
Over theosofie : open brief aan de lezers van “De Tijd” en aan de katholieken van Nederland in het algemeen
door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1903. – 28 p. ; 20 cm.
sign.: THE-5-1-SCHU-1

door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1903. – 28 p. ; 20 cm.
sign.: THE-5-1-SCHU-1a

door Chr. J. Schuver. – Amsterdam : Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1903. – 28 p. ; 20 cm.
sign.: THE-5-1-SCHU-1b
Trefw.: theosofie, oordeel, uitleg, Chantepie de la Saussaye, katholicisme, waarheid, beschouwingen

Sluis, W. van der
Eenige grieven tegen theosofen nader beschouwd
Amsterdam : Theo. uitg., 1914. – 22.
sign.: THE-5-SLU-1

Theosofie
De verhouding van theosofie en christendom
? : ?, ?. – ?.
sign.: THE-5-1-
Trefw.: theosofie christendom

Theosophy
Theosophy and christianity
? : ?, 1904. – ?.
sign.: THE-5-1-ANO-2
Trefw.: theosofie christendom

Verhaar, J.P.
De moderne Theosophische Beweging : Eerste deel: De Theosophische Beweging I. Historisch overzicht ; II. De Theosophische Vereeniging ; III. Theosophische leiders ; Tweede deel: Moderne Theo-sophia ; IV. Inleidende beschouwing ; V. De leer over God ; VI. Kosmogenese en anthropogenese ; VII. De individueele mensch ; VIII. Devachan en Kamaloka ; IX. Reïncarnatie en karma ; X. Het nirvâna ; XI. Theosophie en katholicisme ; Derde deel: Rondom Krishnamurti XII. De Ster in het Oosten ; XIII. De Orde van de Ster in het Oosten ; XIV. Krishnaji’s optreden en de T.V. ; XV. Ontbinding der Ster-Orde ; XVI. Krishnamurti alleen ; Vierde deel: De Vrije Katholieke Kerk XVII. Het onstaan der V.K. Kerk ; XVIII. Vrij-Katholieke beginselen ; XIX. De V.K.K. en de christelijke leer ; XX. De liturgische eeredienst ; XXI. Sacramenten en sacraficie ; XXII. De Apostolische Successie ; XXIII. Moeilijkheden en de V.K.K. ; Vijfde deel: Actie en reactie ; XXIV. Theosophische Orde van Dienst ; XXV. Theosophie en Vrijmetselarij ; XXVI. Inzinking en kentering in de T.V. ; XXVII. Verbroedering-beweging ; Zesde deel: Steiner’s Anthroposohie ; XXVIII. Het Antroposophisch Genootschap ; XXIX. Theosophische uitgangspunten ; XXX. Anthroposophie is geesteswetenschap ; XXXI. Anthroposophische geestesscholing ; XXXII. De geesteswetenschap toegepast ; XXXIII. Wetenschappelijke waardebepaling ; XXXV. De Christengemeenschap
door J.P. Verhaar. – Hilversum : Paul Brand, 1931. – 374 p. : ill. ; 22 cm.. – literatuur, register.
sign.: THE-5-1-VERH-1
Trefw.: theosofie, kritieken Theosofische Beweging, geschiedenis, J. Krishnamurti, religie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, TOD, Theosofische Orde van Dienst, vrijmetselarij, esoterie, antroposofie, Rudolf Steiner

door J.P. Verhaar. – Hilversum : Paul Brand, 1931. – 374 p. : ill. ; 22 cm.. – literatuur, register.
sign.: THE-5-1-VERH-1a
Trefw.: theosofie, kritieken Theosofische Beweging, geschiedenis, J. Krishnamurti, religie, VKK, Vrij-Katholieke Kerk, TOD, Theosofische Orde van Dienst, vrijmetselarij, esoterie, antroposofie, Rudolf Steiner

Wadia, P.A.
An inquiry into the principles of modern theosophy
? : ?, 1904. – ?.
sign.: THE-5-1-WAD-1
Trefw.: theosofie principes onderzoek

Waterreus, J.
De anti-christelijke leer der theosofie
Haarlem : H.G. van Alfen, 1906. – (1), 60, II p. ; 19 cm.
sign.: THE-5-WATE-1
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, Blavatsky, Besant, Leadbeater, esoterie, Parabrahm, God, heelal, Hindoes, reïncarnatie, zevenvoudige natuur, manvantara, karma, goed en kwaad, yoga, Patanjali, Mahatma’s, mahatma-brieven, Coleman, Müller, Ariërs, monotheisme, natuurkrachten, Zarathustra, Deva-aanbidders, pantheisme, anthropomorfisme

Westerdijk, P.B.
De nieuwere theosofie, van vrijzinnig-godsdienstig standpunt beoordeeld
Assen : L. Hansma, 1906. – 120 p. ; 20 cm. – (Geschriften Uitgegeven vanwege den Nederlandschen Protestantenbond ; VIII)
sign.: THE-5-1-WEST-1a

Assen : L. Hansma, 1906. – 120 p. ; 20 cm. – (Geschriften Uitgegeven vanwege den Nederlandschen Protestantenbond ; VIII)
sign.: THE-5-1-WEST-1
Trefw.: geschiedenis, H.P. Blavatsky, letterkunde, A. Besant, doeleinden, karma, yoga, reïnkarnatie, leringen, natuurwetten, krachten, religie, filosofie, wetenschap

Wisse, G.
De moderne theosophie
door G. Wisse Jr. – Kampen : J.H. Kok, 1909. – 253, [7] p. : ill. ; 29 cm.
sign.: THE-5-1-WISS-1
Trefw.: theosofie, kritieken, mystiek, geschiedenis, filosofie, God, mens, kama-loka, reïncarnatie, karma, religie, christendom, emanatie, schepping

door G. Wisse Jr. – Kampen : J.H. Kok, 1909. – 253, [7] p. : ill. ; 29 cm.
sign.: THE-5-1-WISS-1a
Trefw.: theosofie, kritieken, mystiek, geschiedenis, filosofie, God, mens, kama-loka, reïncarnatie, karma, religie, christendom, emanatie, schepping

De theosophie en hare dwaalleer
Leiden : Buurman & de Kler, 1917. – 59.
sign.: THE-5-WIS-2
Trefw.: leerstelsel, grondbeginselen, emanatie-theorie, karma, reïncarnatie, Christendom