TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-8-1 Bibliotheekcatalogi en fondslijsten

THE-8-1 Bibliotheekcatalogi en fondslijsten

Adyar
The Adyar Library and Research Centre – List of Publications ; 2013
Adyar, Chennai (India) : Adyar Library and Research Centre, 2013. – 14, [2] p. ; 22 cm.
sign.: THE-8-1-ADYA-1
Trefw.: alfabetische lijst van publicaties 2013, Adyar Library and Research Centre, Adyar Library Series, Adyar Library General Series, Adyar Library Pamphlet Series, Miscellaneous, Guidelines for Placement of Orders

Bibliotheek
Bibliotheek Loge Almelo van de TVN
Almelo : Loge Almelo, 199X. – 4, 3, [1] p. ; 30 cm.
Boeken bii Yke ; Boeken bij Gerard
sign.: THE-8-1-ALME-199X (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Almelo

Bibliotheek van het Theosofisch Centrum “Lande”, Zwolle ‘juni 1995
Zwolle : Theosofische Centrum “Lande”, 1995. – [9] p. ; 30 cm.
D van Loge Dordrecht ; J Ingebracht door Jules Herbrink, blijft zijn eigendom ; W Ingebracht door Wies Kuiper, blijft haar eigendom ; L Blijven liggen van voormalige Loge ; K Eigendom van V.K.K. Zwolle
sign.: THE-8-1-ZWOL-1995
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Centrum Lande Zwolle

Bijgewerkte
Bijgewerkte catalogus der Bibliotheek – Theosofische Vereniging Ned. Afdeling – Loge Amersfoort
Amersfoort : Loge Amersfoort, 19XX. – [48] p. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-AMER-1 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi

Boeken
Boeken catalogus – Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland ; 2013 / 2014
[Amsterdam] : [Theosofische Vereniging in Nederland], [2013]. – 19 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-BOEK-1
Trefw.: theosofie, catalogi, fondscatalogie, boekhandel

Boeken catalogus – Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland ; 2014
[Amsterdam] : [Theosofische Vereniging in Nederland], [2014]. – 19 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-BOEK-1a
Trefw.: theosofie, catalogi, fondscatalogie, boekhandel

Boeken van waarde
Amsterdam : Theosophische Vereniging, 19XX. – [12] p. : ill. ; 13 cm.
sign.: THE-8-1-BOEK-1
Trefw.: theosofie, literatuur, fondscatalogi

Boekenlijst
Boekenlijst Bibliotheek van Afdeling Friesland der TVN (dec. 1981)
z.p. : Afdeling Friesland, 1981. – 7 p. ; 35 cm.
sign.: THE-8-1-FRIE-1981
Trefw.: theosofie, catalogi, boekenlijsten, bibliotheekcatalogi, Afdeling Friesland

Brown, L.R.
The Point Loma Theosophical Society : a list of publications, 1898-1942
by Lauren R. Brown. – San Diego : Wizards Bookshelf, 1977. – z.p.. : ill. ; 23 cm.
sign.: THE-8-1-BROW-1

by Lauren R. Brown. – San Diego : Wizards Bookshelf, 1977. – z.p.. : ill. ; 23 cm.
sign.: THE-8-1-POIN-1977 (DOOS027)
Trefw.: theosofie, bibliografieën, geschiedenis, Theosofisch Genootschap, Point Loma Covina, literatuur, publicaties

Catalogos
Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging “Loge Dordrecht”
Dordrecht : Theosofische Vereniging “Loge Dordrecht”, 19XX. – 14 p. ; 20 cm.
sign.: THE-8-1-DORD-1 (DOOS026)

Dordrecht : Theosofische Vereniging “Loge Dordrecht”, 19XX. – 14 p. ; 20 cm.
sign.: THE-8-1-DORD-1a (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Dordrecht

Catalogue
Catalogue of Books in Braille in the Free Theosophical Library for the Blind ; A history of The Theosophical Book Association for the Blind
Krotona, Ojai, California : The Theosophical Book Association for the Blind, 19XX. – 7 kol, 6 p. ; 22 cm. – Courtesies of gentleness for the sigthed in contacts with the blind (2 p.) ; Braille alphabet signs, read by the blind with their fingers (2 p.).
sign.: THE-8-1-BLIN-1
Trefw.: theosofie, catalogi, fondscatalogi, boekenlijsten, blinden, slechtzienden

Catalogus
Catalogus – Bibliotheek Utrechtse Loge Theosofische Vereniging
Utrecht : Loge Utrecht, 19XX. – 19 p. ; 25 cm.
sign.: THE-8-1-UTRE-1 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Utrecht

Catalogus 1920 Afdeeling A – DE GESCHIEDENIS EN WETENSCHAP DER MENSCHELIJKE SAMENLEVING : 1. ALGEMEENE GESCHIEDENIS ; 2. SERIEWERKEN MET DIVERSE VERHANDELINGEN ; 3. BESCHAVINGSGESCHIEDENIS EN SOCIOLOGIE ; 4. GESCHIEDENIS EN WETENSCHAP VAN DEN GODSDIENST ; 5. DE VOORNAAMSTE GODSDIENSTEN EN „SACRED BOOKS OF THE EAST” ; 6. SYMBOLOGIE EN MYTHOLOGIE ; 7. GESCHIEDENIS EN WETENSCHAP VAN DE KUNST ; 8. OCCULTISME EN MYSTIEK, MAGIE EN GEHEIME GEZELSCHAPPEN ; 9 GESCHIEDENIS EN WETENSCHAP VAN DE TAAL ; 10. GESCHIEDENIS EN HOOFDTREKKEN VAN DE PHILOSOPHIE ; 11. ALGEMEENE REFERENTIEWERKEN
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling B – DE ATLANTISCHE BESCHAVING EN HARE RESTEN IN PERU MEXICO EGYPTE CHALDEA EN ISRAEL : 1. DE BESCHAVING VAN ATLANTIS EN LEMURIE ; 2. DE BESCHAVING VAN MEXICO EN PERU ; 3. DE BESCHAVING VAN EGYPTE (ALG. WERKEN) ; 4. DE BESCHAVING VAN EGYPTE (GODSDIENST EN WIJSBEGEERTE) ; 5. DE BESCHAVING VAN CHALDEA (ASSYRIE, BABYLONIE) ; 7. DE BESCHAVING VAN ISRAËL. (OUDE TEST. APOCR., TALMUD) ; 8. DE BESCHAVING VAN ISRAËL. (JOODSCHE ESOTERIEK, KABBALAH, ENZ.)
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling C – ATLANTISCHE BESCHAVINGSRESTEN DE MONGOOLSCHE BESCHAVING : 1. DE BESCHAVING VAN CHINA ; 2. DE BESCHAVING VAN CHINA. GODSDIENST EN GEBRUIKEN ; 3. DE BESCHAVING VAN CHINA. PHILOSOPHIE: LAOTZE, CONFUTZE EN ANDERE ; 4. DE BESCHAVING VAN CHINA. LITERATUUR EN KUNST ; 5. DE BESCHAVING VAN JAPAN ; 6. DE BESCHAVING VAN THIBET ; 7. TEKSTEN EN OORSPRONKELIJKE WERKEN. (TIBET.) ; 8. ANDERE MONGOOLSCHE EN AAN THIBET VERWANTE BESCHAVINGEN
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling D – DE BESCHAVING VAN VOOR- EN ACHTER-INDIE DE INDISCHE ARCHIPEL EN PERZIE : I. INDIÉ. (ALGEM. WERKEN.) ; 2. INDIË. DE GEESTELIJKE BESCHAVING IN *T ALGEMENE ; 3. INDIË. ALGEMEENE WERKEN BETREFFENDE GODSDIENS ; 4. INDIE. — DE VEDA’S. — VEDANTA EN UPANISHADS ; 5. INDIË. MAHABHARATA E N RAMAYANA ; 6. BHAGAVAD-GITA EN UTTARA-GITA ; 7. INDIË. OORSPB. PHILOSQPHISCH-GODSDIENSTIGE WERKEN, TEKSTEN EN VERTALINGEN ; 8. HINDOEÏSME, GODSDIENST EN PHILOSOPHIE ; 9. INDIË. HET BOEDDHISME. LEVEN VAN BOEDDHA ; 10. BOEDDHISME. OORSPRONKELIJKE WERKEN EN VERTALINGEN ; 11. BOEDDHISME. WERKEN OVER HET BOEDDHISME ; 12. INDIË. KRISHNAÏSME EN JAÏNISME ; 13. INDIË. OCCULTISME EN MAGIE ; 14. INDIË. LITERATUUR EN BEELDENDE KUNST ; 15. INDIË. NIEUWERE TIJD EN HEDENDAAGSCHE BESCHAVING ; 16. NEDERLANDSCH INDIË . ALGEMEENE WERKEN ; 17. NEDERLANDSCH INDIË. VOLKENKUNDE EN GODSDIENST ; 18. NEDERLANDSCH INDIË. OORSPRONKELIJKE WERKEN, LITERATUUR EN BEELDENDE KUNST ; 19. PERZIË. ALG. WERKEN EN ZOROASTRIANISME, MYSTERIËN
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling E – DE GRIEKSCH-ROMEINSCHE BESCHAVING : 1. GRIEKSCHE EN LATIJNSCHE WOORDENBOEKEN EN ETYMOLOGIE ; 2. ALGEMEENE BESCHAVING EN MYTHOLOGIE DER GRIEKEN EN ROMEINEN ; 3. DE GRIEKSCHE EN ROMEINSCHE KUNST ; 4. DE GRIEKSCHE BESCHAVING, PHILOSOPHIE EN GODSDIENST ; 5. GRIEKENLAND. VOOR-PYTHAGOREISCHE ‘WIJSHEID ; 6. PYTHAGORAS EN DE PYTHAGOREERS ; 7. SOCRATES, PLATO EN ARISTOTELES ; 8. DE ALEXANDRIJNSCHE EN NEO-PLATONISCHE SCHOOL ; 9. HET GNOSTICISME ; 10. GRIEKSCHE LETTERKUNDE ; 11. VERDERE KELTISCHE BESCHAVINGSRESTEN ; 12. ROME. — GESCHIEDENIS EN ALGEMEENE BESCHAVING ; 13. ROME. PHILOSOPHIE ; 14. ROME. LETTERKUNDE
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling F – HET CHRISTENDOM : 1. ALGEMEENE WERKEN OVER DE GESCHIEDENIS V. D. CHRISTELIJKE KERK ; 2. ONTSTAAN VAN HET CHRISTENDOM ; 3. HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS ; 4. HET NIEUWE TESTAMENT EN DE APOKRYFEN, EN WERKEN DIENAANGAANDE ; 5. VROEG CHRISTENDOM ; 6. „ANTENICENE LIBRARY ” EN ANDERE GESCHRIFTEN VAN KERKVADERS ; 7. DE ROOMSCH KATHOLIEKE KERK. RITUEEL EN PERSONEN ; 8. DE JEZUITEN ; 9. CHRISTELIJKE MYSTIEKEN ; 10. ESOTERISCH CHRISTENDOM ; 11. MODERNE SCHRIJVERS OVER HET CHRISTENDOM
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling G – BESCHAVING VAN VROEGE EN LATE MIDDELEEUWEN EN RENAISSANSE T.A.D. NIEUWEREN TIJD : 1. NOORSCHE EN FINSCHE MYTHOLOGIE EN LITERATUUR, EDDA, ENZ. ; 2. MIDDELEEUWSCHE MYTHEN, LEGENDEN EN DICHTWERKEN ; 3. DUITSCH, NIBELUNGENRING, HELDENDICHT, ENZ. ; 4. DE GRAAL ; 5. MYTHEN EN LEGENDEN DER KELTEN, VAN IERLAND, FRANKRIJK, ENZ. ; 6. VROEGE MIDDELEEUWEN. ARABIË, MOHAMMEDANISME, OORSPRONKELIJKE WERKEN ; 7. WERKEN OVER MAHOMMED EN DEN ISLAM ; 8. LATERE MIDDELEEUWEN. ALGEMEENE WERKEN. GESCHIEDENIS ; 10. GEHEIME GENOOTSCHAPPEN. MYSTIEK ; 11. WERKEN OVER ALCHEMIE ; 12. OORSPRONKELIJKE ALCHEMISTISCHE WERKEN ; 13. OORSPRONKELIJKE MAGISCHE EN OCCULTISME BETREFFENDE WERKEN ; 14. DE RENAISSANCE. — ITALIË. ALGEMEENE WERKEN. DANTE ; 15. DE RENAISSANCE IN ENGELAND. MORE, BACON, SHAKESPEARE, ENZ. ; 16. RENAISSANCE IN NEDERLAND ; 17. DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND EN FRANKRIJK
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling H – DE TIJD NA 1700. WIJSBEGEERTE LITERATUUR WETENSCHAP EN KUNST. : 1. GESCHIEDENIS ; 2. DUITSCHE LITERATUUR ; 3. DUITSCHE WIJSBEGEERTE ; 4. FRANSCHE LITERATUUR EN WIJSBEGEERTE ; 5. RUSSISCHE LITERATUUR EN WIJSBEGEERTE ; 6. ENGELSCHE LITERATUUR EN WIJSBEGEERTE ; 7. NEDERLANDSCHE LITERATUUR EN WIJSBEGEERTE ; 8. EXACTE WETENSCHAPPEN, NATUUR- EN SCHEIKUNDE, KLANKLEER ; 9. WISKUNDE. VIERDE DIMENSIE, ENZ ; 10. ASTRONOMIE, GEOLOGIE, MINERALOGIE, ENZ ; 11. NATUURLIJKE HISTORIE, ERFELIJKHEIDSLEER, EVOLUTIELEER, ENZ. ; 12. SOCIOLOGIE EN RECHTSWETENSCHAP ; 13. KUNST IN DIT TIJDPERK
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling I – OCCULTISME MYSTIEK EN GEHEIME GEZELSCHAPPEN : 1. FRANSCHE OCCULTISTEN UIT DE 18e EN 19e EEUW ; 2. MESMERISME EN MAGNETISME ; 3. MYSTICI UIT DE 18e EN 19e EEUW. (ST. MARTIN, SWEDENBORG, ENZ.) ; 4. DE VRIJMETSELARIJ EN ANDERE OCCULTE GEZELSCHAPPEN ; 5. HANDLEESKUNDE, GELAATKUNDE, VOORSPELLINGEN EN DERG. ; 6. ONDERZOEKINGEN AANGAANDE SPIRITISME, MEDIUMISTIEK EN DERGELIJKE ; 7. OPENBARINGEN DOOR MIDDEL VAN HET SPIRITISME EN DERGELIJKE ; 8. ONDERZOEKINGEN OP HET GEBIED VAN HET BOVENZINNELIJKE TELEPATHIE, HELDERZIENDHEID, ENZ. ; 9. TIJDSCHRIFTEN, VERSLAGEN, ENZ. ; 10. LITERATUUR
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling J – DE THEOSOFISCHE VEREENIGING EN HARE LITERATUUR : 1. GESCHIEDENIS VAN DE THEOSOFISCHE VEREENIGING EN HARE LEIDERS ; 2. KRITIEKEN OP DE THEOSOFISCHE VEREENIGING EN HARE LEIDERS ; 3. WOORDENBOEKEN EN WERKEN VAN H.P. BLAVATSKY EN H.S. OLCOTT ; 4. WERKEN VAN A. BESANT IN HET ENGELSCH ; 5. WERKEN VAN C. W. LEADBEATER IN HET ENGELSCH ; 6. WERKEN VAN A. BESANT EN C. W. LEADBEATER TEZAMEN IN HET ENGELSCH ; 7. WERKEN VAN ANDERE ENGELSCHE SCHRIJVERS ; 8. WERKEN VAN HOLLANDSCHE SCHRIJVERS ; 9. WERKEN VAN A. BESANT IN HET HOLLANDSCH ; 10. WERKEN VAN C. W. LEADBEATER IN HET^HOLLANDSCH ; 11. WERKEN VAN A. BESANT EN C. W. LEADBEATER TEZAMEN IN HET HOLLANDSCH ; 12. WERKEN VAN H. P. BLAVATSKY EN ANDERE ENGELSCHE EN FRANSCHE SCHRIJVERS IN HET HOLLANDSCH ; 13. WERKEN VAN RUD. STEINER IN HET HOLLANDSCH ; 14. OORSPRONKELIJKE WERKEN VAN THEOSOFEN IN HET DUITSCH ; 15. THEOSOFISCHE WERKEN IN HET DUITSCH VERTAALD ; 16. WERKEN VAN FRANSCHE THEOSOFEN IN HET FRANSCH ; 17. THEOSOFISCHE WERKEN IN HET FRANSCH VERTAALD ; 18. THEOSOFISCHE VERTALINGEN IN HET ITALIAANSCH, SPAANSCH, JAVAANSCH e. a.; 19. RAPPORTEN EN PROSPECTI.
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling K – AAN THEOSOFIE VERWANTE STROOMINGEN EN SCHRIJVERS. : 1. HOLLANDSCHE SCHRIJVERS EN STROOMINGEN ; 2. ENGELSCHE SCHRIJVERS EN STROOMINGEN ; 3. DE ALGEMEENE GEMEENSCHAPPELIJKE VRIJMETSELARIJ ; 4. FRANSCHE SCHRIJVERS EN STROOMINGEN ; 5. DUITSCHE SCHRIJVERS EN STROOMINGEN ; 6. NIEUWERE GENEESWIJZEN ; 7. PSYCHO-ANALYSE ; 8. MODERNE ASTROLOGIE ; 9. OCCULTE ROMANS IN HET HOLLANDSCH GESCHREVEN EN VERTAALD ; 10. OCCULTE ROMANS IN HÉT ENGELSCH GESCHREVEN EN VERTAALD ; 11. OCCULTE ROMANS IN HET FRANSCH GESCHREVEN EN VERTAALD
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus 1920 Afdeeling L – DE ONTWIKKELING DER SAMENLEVING IN DEN NIEUWSTEN TIJD : 1. DE OORLOG EN ZIJN OORZAKEN ; 2.- SOCIALE HERVORMING IN ‘T ALGEMEEN ; 3. DE VERHOUDING DER GESLACHTEN IN DE SAMENLEVING ; 4. MODERNE GEZONDHEIDSLEER ; 5. WETENSCHAPPELIJKE HERVORMING ; 6. HERVORMING DER CRIMINOLOGIE ; 7. HERVORMING DER OPVOEDING ; 8. HERVORMING DER KUNST ; 9. HERVORMING VAN DEN GODSDIENST ; 10. DE KOMENDE SAMENLEVING
Amsterdam : TVN, 1920. – z.p.. ; z.cm.
sign.: THE-8-1-ONLINE

Catalogus bibliotheek Theosofisch Genootschap
Den Haag : Theosofisch Genootschap, 198X. – 55, 15, 11, 9 p. ; 30 cm.
sign.: THE-8-1-CATA-6
Trefw.: theosofie

Catalogus Bibliotheek van de Zwolse Loge der Theosofische Vereniging ; 1975
Zwolle : Loge Zwolle, 1975. – 8 p. ; 30 cm.
sign.: THE-8-1-ZWOL-1975 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Zwolle

Catalogus der bibliotheek : Loge Den Haag ; 1952
Den Haag : Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, 1952. – 64 p. ; 24 cm. – Rubriek A. Nederlands ; Rubriek B. Engels ; Rubriek C. Duits ; Rubriek D. Frans ; Rubriek G. Tijdschriften ; Rubriek H. Verslagen, catalogi, rapporten.
sign.: THE-8-1-DENH-1952

Den Haag : Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, 1952. – 64 p. ; 24 cm. – Rubriek A. Nederlands ; Rubriek B. Engels ; Rubriek C. Duits ; Rubriek D. Frans ; Rubriek G. Tijdschriften ; Rubriek H. Verslagen, catalogi, rapporten.
sign.: THE-8-1-DENH-1952a
Trefw.: theosofie, catalogi (vorm), bibliotheek catalogi

Catalogus der bibliotheek Theosofische Vereniging (Adyar) : Loge Den Haag, De Ruyterstraat 67 ; Supplement: 1954
Den Haag : Theosofische Vereniging (Adyar) : Loge Den Haag, 1954. – 8 p. ; 25 cm. – Rubriek A: Hollands ; Engels B ; Duits C ; Frans D ; Rubriek G: Tijdschriften.
sign.: THE-8-1-DENH-1954

Catalogus der bibliotheek Theosofische Vereniging (Adyar) : Loge Den Haag, De Ruyterstraat 67 ; Supplement: 1955
Den Haag : Theosofische Vereniging (Adyar) : Loge Den Haag, 1955. – 8 p. ; 25 cm. – Rubriek A: Hollands ; Rubriek B: Engels ; Rubriek C: Duits C ; Rubriek E: Frans ; Rubriek G: Tijdschriften ; Rubriek H. Verslagen.
sign.: THE-8-1-DENH-1955

Catalogus der bibliotheek van de loge “Den Haag” Nederlandsche afdeeling der Theosofische Vereeniging ; 1925
[Den Haag] : [Theosofische Vereeniging], 1925. – 68 p. ; 24 cm. – A. Nederlandsch ; B. Engelsch ; C. Duitsch ; D. Fransch ; E. Andere talen ; F. Tijdschriften ; G. Blindenschrift ; H. Verslagen.
sign.: THE-8-1-DENH-1925
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Den Haag

Catalogus der Bibliotheek van de Wilhelmina Catharina Loge te Naarden
Naarden : Wilhelmina Catharina Loge, 19XX. – [20] p. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-NAAR-1 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Wilhelmina Catharina Loge

Catalogus van boeken en tijdschriften Theosofische Bibliotheek Amsterdam ; 1920
Amsterdam : Bibliotheek, 1920. – z.p.. ; n.b..
sign.: THE-8-1-AMST-1920
Trefw.: Aa, Simon van der, 185. Aalberse, J. P. M., 84. Aalders, W. J., 63, 76, 78, 79. Aarssen, H. van, 142. Abbas, Effendi, 190. Abel Rémusat, M., 3, 50. Abelson, J., 24. Abercromby, John, 81. Abdul Baha, 190. Abhedananda, Swami, 53. Ablaing van Gies…

Catalogus van boeken van de Uitgeverszaak “Gnosis” (P.J. Sijmons), Voltaplein 1, Amsterdam-Oost
[Amsterdam] : [“Gnosis”], 19XX. – 43 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-CATA-8
Trefw.: theosofie, catalogi, fondscatalogie, Gnosis

Catalogus van de bibliotheek der Haarlemse Loge T.V.N.A. – alfabetisch ; 19XX
Haarlem : Loge Haarlem, 19XX. – 51 p. ; 28 cm.
sign.: THE-8-1-HAAR-19XX (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Haarlem

Catalogus van de bibliotheek der Haarlemse Loge T.V.N.A. ; 1980
Haarlem : Haarlemse Loge T.V.N.A., 1980. – 46 p. ; 28 cm.
sign.: THE-8-1-CATA-2
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Haarlem

Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; 1951
Amsterdam : Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling, 1951. – xii, 103 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling)
Portret, foto: C. Jinarajadasa – Theosofie en de Theosofische Vereniging ; Uitleenreglement ; Inhoud ; Catalogus ; Auteurs register.
sign.: THE-8-1-AMST-1951

Amsterdam : Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling, 1951. – xii, 103 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling)
Portret, foto: C. Jinarajadasa – Theosofie en de Theosofische Vereniging ; Uitleenreglement ; Inhoud ; Catalogus ; Auteurs register.
sign.: THE-8-1-AMST-1951a

Amsterdam : Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling, 1951. – xii, 103 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling)
Portret, foto: C. Jinarajadasa – Theosofie en de Theosofische Vereniging ; Uitleenreglement ; Inhoud ; Catalogus ; Auteurs register.
sign.: THE-8-1-AMST-1951b

Amsterdam : Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling, 1951. – xii, 103 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling)
Portret, foto: C. Jinarajadasa – Theosofie en de Theosofische Vereniging ; Uitleenreglement ; Inhoud ; Catalogus ; Auteurs register.
sign.: THE-8-1-AMST-1951c

Amsterdam : Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling, 1951. – xii, 103 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling)
Portret, foto: C. Jinarajadasa – Theosofie en de Theosofische Vereniging ; Uitleenreglement ; Inhoud ; Catalogus ; Auteurs register.
sign.: THE-8-1-AMST-1951d
Trefw.: theosofie, catalogi, esoterische filosofie, occulte wetenschappen, parapsychologie, geheime genootschappen, esoterische wijsheid, bibliografieen, bibliotheekcatalogi, alchemie, esoterie, religie

Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling, Supplement ; I: 1956
Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1956. – 55 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse afdeling ; Supplement I)
Portret, foto: N. Sri Ram, president der (internationale) Theosofische Vereniging – Afdelingen ; Tijdschriften ; Auteursregister.
sign.: THE-8-1-AMST-1956a

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1956. – 55 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse afdeling ; Supplement I)
Portret, foto: N. Sri Ram, president der (internationale) Theosofische Vereniging – Afdelingen ; Tijdschriften ; Auteursregister.
sign.: THE-8-1-AMST-1956b

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1956. – 55 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse afdeling ; Supplement I)
Portret, foto: N. Sri Ram, president der (internationale) Theosofische Vereniging – Afdelingen ; Tijdschriften ; Auteursregister.
sign.: THE-8-1-AMST-1956c

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1956. – 55 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse afdeling ; Supplement I)
Portret, foto: N. Sri Ram, president der (internationale) Theosofische Vereniging – Afdelingen ; Tijdschriften ; Auteursregister.
sign.: THE-8-1-AMST-1956d

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1956. – 55 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse afdeling ; Supplement I)
Portret, foto: N. Sri Ram, president der (internationale) Theosofische Vereniging – Afdelingen ; Tijdschriften ; Auteursregister.
sign.: THE-8-1-AMST-1956
Trefw.: theosofie, catalogi, esoterische filosofie, occulte wetenschappen, parapsychologie, geheime genootschappen, esoterische wijsheid, bibliografieen, bibliotheekcatalogi, alchemie, esoterie, religie

Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling, Supplement ; II: 1961
Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1961. – 48 p. : port. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement II)
Portret, foto: Annie Besant, presidente van de (internationale) Theosofische Vereniging 1906-1933 – Afdelingen ; Auteursregister ; Tijdschrift-aanwinsten.
sign.: THE-8-1-AMST-1961

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1961. – 48 p. : port. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement II)
Portret, foto: Annie Besant, presidente van de (internationale) Theosofische Vereniging 1906-1933 – Afdelingen ; Auteursregister ; Tijdschrift-aanwinsten.
sign.: THE-8-1-AMST-1961a

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1961. – 48 p. : port. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement II)
Portret, foto: Annie Besant, presidente van de (internationale) Theosofische Vereniging 1906-1933 – Afdelingen ; Auteursregister ; Tijdschrift-aanwinsten.
sign.: THE-8-1-AMST-1961b

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1961. – 48 p. : port. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement II)
Portret, foto: Annie Besant, presidente van de (internationale) Theosofische Vereniging 1906-1933 – Afdelingen ; Auteursregister ; Tijdschrift-aanwinsten.
sign.: THE-8-1-AMST-1961c

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1961. – 48 p. : port. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement II)
Portret, foto: Annie Besant, presidente van de (internationale) Theosofische Vereniging 1906-1933 – Afdelingen ; Auteursregister ; Tijdschrift-aanwinsten.
sign.: THE-8-1-AMST-1961d
Trefw.: theosofie, catalogi, esoterische filosofie, occulte wetenschappen, parapsychologie, geheime genootschappen, esoterische wijsheid, bibliografieen, bibliotheekcatalogi, alchemie, esoterie, religie

Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling, Supplement ; III: 1966
Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1966. – 75 p. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement III)
Foto, standbeeld: The Founders of the Theosophical Society: Helena Petrovna Blavatsky ; Henry Steel Olcott – Annie Besant – Afdelingen ; Auteursregister, Lijst vermiste werken, Lijst van tijdschriften, Uitleenreglement.
sign.: THE-8-1-AMST-1966a

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1966. – 75 p. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement III)
Foto, standbeeld: The Founders of the Theosophical Society: Helena Petrovna Blavatsky ; Henry Steel Olcott – Annie Besant – Afdelingen ; Auteursregister, Lijst vermiste werken, Lijst van tijdschriften, Uitleenreglement.
sign.: THE-8-1-AMST-1966b

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1966. – 75 p. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement III)
Foto, standbeeld: The Founders of the Theosophical Society: Helena Petrovna Blavatsky ; Henry Steel Olcott – Annie Besant – Afdelingen ; Auteursregister, Lijst vermiste werken, Lijst van tijdschriften, Uitleenreglement.
sign.: THE-8-1-AMST-1966c

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1966. – 75 p. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement III)
Foto, standbeeld: The Founders of the Theosophical Society: Helena Petrovna Blavatsky ; Henry Steel Olcott – Annie Besant – Afdelingen ; Auteursregister, Lijst vermiste werken, Lijst van tijdschriften, Uitleenreglement.
sign.: THE-8-1-AMST-1966d

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1966. – 75 p. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement III)
Foto, standbeeld: The Founders of the Theosophical Society: Helena Petrovna Blavatsky ; Henry Steel Olcott – Annie Besant – Afdelingen ; Auteursregister, Lijst vermiste werken, Lijst van tijdschriften, Uitleenreglement.
sign.: THE-8-1-AMST-1966
Trefw.: theosofie, catalogi, esoterische filosofie, occulte wetenschappen, parapsychologie, geheime genootschappen, esoterische wijsheid, bibliografieen, bibliotheekcatalogi, alchemie, esoterie, religie

Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling, Supplement ; IV: 1973
Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1973. – 73 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement IV)
Portret, foto: J. Poortman – Afdelingen ; Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse tijdschriften ; Auteursregister.
sign.: THE-8-1-AMST-1973

Amsterdam : De Bibliotheek der Theosofische Vereniging, Ned. Afdeling, 1973. – 73 p. : portr. ; 25 cm. – (Catalogus van de bibliotheek der Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ; Supplement IV)
Portret, foto: J. Poortman – Afdelingen ; Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse tijdschriften ; Auteursregister.
sign.: THE-8-1-AMST-1973a
Trefw.: theosofie, catalogi, esoterische filosofie, occulte wetenschappen, parapsychologie, geheime genootschappen, esoterische wijsheid, bibliografieen, bibliotheekcatalogi, alchemie, esoterie, religie

Catalogus van de bibliotheek van het Internationaal Theosofisch Centrum ; 1974
Naarden : [Internationaal Theosofisch Centrum], 1974. – 120 p. ; 29 cm.
sign.: THE-8-1-CATA-4

Naarden : [Internationaal Theosofisch Centrum], 1974. – 120 p. ; 29 cm.
sign.: THE-8-1-NAAR-1974 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Naarden, Internationaal Theosofisch Centrum, literatuur

Catalogus van de boeken en tijdschriften der Theosofische Boekerij ; 1920
Amsterdam : Theosofische Vereeniging, 1920. – XXXXII, 192 p. ; 23 cm. – Theosofie en de Theosofische Vereeniging ; Uitleen-reglement der Theosofische Boekerij ; Lijst van tijdschriften ; Inhoud ; Alfabetisch register der schrijversnamen.
sign.: THE-8-1-AMST-1920

Amsterdam : Theosofische Vereeniging, 1920. – XXXXII, 192 p. ; 23 cm. – Theosofie en de Theosofische Vereeniging ; Uitleen-reglement der Theosofische Boekerij ; Lijst van tijdschriften ; Inhoud ; Alfabetisch register der schrijversnamen.
sign.: THE-8-1-AMST-1920a

Amsterdam : Theosofische Vereeniging, 1920. – XXXXII, 192 p. ; 23 cm. – Theosofie en de Theosofische Vereeniging ; Uitleen-reglement der Theosofische Boekerij ; Lijst van tijdschriften ; Inhoud ; Alfabetisch register der schrijversnamen.
sign.: THE-8-1-AMST-1920b

Amsterdam : Theosofische Vereeniging, 1920. – XXXXII, 192 p. ; 23 cm. – Theosofie en de Theosofische Vereeniging ; Uitleen-reglement der Theosofische Boekerij ; Lijst van tijdschriften ; Inhoud ; Alfabetisch register der schrijversnamen.
sign.: THE-8-1-AMST-1920c

Amsterdam : Theosofische Vereeniging, 1920. – XXXXII, 192 p. ; 23 cm. – Theosofie en de Theosofische Vereeniging ; Uitleen-reglement der Theosofische Boekerij ; Lijst van tijdschriften ; Inhoud ; Alfabetisch register der schrijversnamen.
sign.: THE-8-1-AMST-1920d

Catalogus van de boekerij der Haarlemsche Loge van de Theosofische Vereeniging ; 1910
Haarlem : Theosofische Vereeniging, 1910. – 14 p. ; 19 cm.
sign.: THE-8-1-HAAR-1910 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, naslag, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Haarlem

Catalogus van de boekerij, Afdeeling: theosofie ; 1911
[voorwoord] W.H. Denier van der Gon. – Amsterdam : Nederlandsche Afdeeling der Theosofische Vereeniging, 1911. – VIII, 84 p. ; 21 cm. – alphabetisch register.
sign.: THE-8-1-AMST-1911

[voorwoord] W.H. Denier van der Gon. – Amsterdam : Nederlandsche Afdeeling der Theosofische Vereeniging, 1911. – VIII, 84 p. ; 20 cm. – alphabetisch register.
sign.: THE-8-1-AMST-1911a
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Theosofische Bibliotheek

Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling – Loge “Den Haag” – De Ruyterstraat 67 – Catalogus der Bibliotheek ; 1964
Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, Loge “Den Haag”, De Ruyterstraat 67. – Den Haag : Theosofische Verening Nederlandse Afdeling, 1964. – 92 p. ; 24 cm. – Rubriek A. Nederlands ; Rubriek B. Engels ; Rubriek C. Duits ; Rubriek D. Frans ; Rubriek G. Tijdschriften ; Rubriek H. Verslagen, catalogi, rapporten.
sign.: THE-8-1-DENH-1964

Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, Loge “Den Haag”, De Ruyterstraat 67. – Den Haag : Theosofische Verening Nederlandse Afdeling, 1964. – 92 p. ; 24 cm. – Rubriek A. Nederlands ; Rubriek B. Engels ; Rubriek C. Duits ; Rubriek D. Frans ; Rubriek G. Tijdschriften ; Rubriek H. Verslagen, catalogi, rapporten.
sign.: THE-8-1-DENH-1964a (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Den Haag

Descriptive
A descriptive price list of books published and sold by The Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, India, autumn 1937 : books on theosophy, brotherhood, eternal wisdom, occult research : a descriptive price list 1937-1938
London, Wheaton, Basel, Amsterdam, Bandoeng : Theosophical Publishing House, 1937. – 152 p. : ill. ; 19 cm. – index.
sign.: THE-8-1-DESC-1
Trefw.: theosofie, uitgeverscatalogi, boeken

Librarie
Librarie Adyar ; Conferences donnees au siege de la Societe Theosophique – cataloggues cassettes
Paris : Éditions Adyar, 2000?. – 16 p . ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-PARI-2000 (DOOS037)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, geluidscassettes, voordrachten

Licentieovereenkomst
Licentieovereenkomst Theosofische Vereniging in Nederland – Koninklijke Bibliotheek : partijen de afspraken in verband met de Tijdschriften in deze overeenkomst wensen vast te leggen
z.p. : Koninklijke Bibliotheek, 2020. – 7 p. ; 30 cm.
“De complete jaargangen van de titel Theosophia : maandblad gewijd aan broederschap en aan de studie van godsdienst, wijsbegeerte, wetenschap en occultisme 1950 t/m 1980 van Uitgever
sign.: THE-8-1-AMST-2020
Trefw.: theosofie, licentieovereenkomsten, tijdschriften, Theosofia, digitalisering

New
New additions to the Olcott Library
Wheaton, Illinois : Olcott Library and Research Center, 1983. – 38 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: THE-8-1-OLCO-1983 (DOOS028)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Olcott Library

Nieuwe
Nieuwe boeken van de Uitgevers der Theosofische Vereniging * Amsterdam ; 1949
Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1949. – 14 p. ; 19 cm.
sign.: THE-8-1-NIEU-1

Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1949. – 14 p. ; 19 cm.
sign.: THE-8-2-AMST-1949 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogie, fondscatalogi, uitgeverscatalogi, literatuur

Olcott
Olcott Library & Research Center
Wheaton, Illinois : The Theosophical Society in America ; Olcott Library & Research Center, 199X. – [6] p. : ill. ; 23 cm.
Vouwfolder
sign.: THE-8-1-OLCO-199Xa
Trefw.: theosofie, bibliotheken, Olcott Library, vouwfolders

The Olcott Library & Research Center
Wheaton, Illinois : The Olcott Library & Research Center, 198X?. – 2 p. ; 28 cm.
Vouwfolder. Bevat: We are a unique library – you can borrow by mail ; Our annotated reading list helps you select books
sign.: THE-8-1-OLCO-198Xb
Trefw.: theosofie, bibliotheken, Olcott Library, vouwfolders

Olcott Library & Research Center
Wheaton, Illinois : The Theosophical Society in America ; Olcott Library & Research Center, 199X. – [6] p. : ill. ; 23 cm.
Vouwfolder
sign.: THE-8-1-OLCO-199X
Trefw.: theosofie, bibliotheken, Olcott Library, vouwfolders

Olcott Library and Research Center
Wheaton, Illinois : The Theosophical Society in America, 198X?. – 2 p. ; 28 cm.
Vouwfolder ; Bevat: Library membership ; Borrowing conditions ; Mail order borrowing ; Library hours
sign.: THE-8-1-OLCO-198X

Wheaton, Illinois : The Theosophical Society in America, 198X?. – 2 p. ; 28 cm.
Vouwfolder ; Bevat: Library membership ; Borrowing conditions ; Mail order borrowing
sign.: THE-8-1-OLCO-198Xa
Trefw.: theosofie, bibliotheken, Olcott Library, vouwfolders

Recent
Recent addition to the Olcott Library & Research Center : bringing together the philosophical and spiritual traditions of the East and West
Wheaton, Illinois : Olcott Library & Research Center, 1986. – 16 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: THE-8-1-OLCO-1986 (DOOS028)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Olcott Library

Resource
Resource Catalog ; 1980
prepared by the Department of Education. – 3rd ed. – Wheaton, Illinois : The Theosophical Society in America, 1980. – 61 p. : ill. ; 28 cm.
sign.: THE-8-1-RESO-1980 (DOOS028)
Trefw.: theosofie, catalogi, audiovisuele materialen, onderwijs, opvoeding

Resource Catalog ; 1985
prepared by the Department of Education. – 4th ed. – Wheaton, Illinois : The Department of Education ; The Theosophical Society in America, 1985. – 53 p. : ill. ; 28 cm.
sign.: THE-8-1-RESO-1985 (DOOS028)
Trefw.: theosofie, catalogi, audiovisuele materialen, onderwijs, opvoeding

Sotheby
Sotheby’s founded 1744 – Taxatie-rapport – Sotheby’s Amsterdam, Rokin 102, 1012 KZ Amsterdam
ondergetekende N. Fraenkel-Schoorl ; in opdracht van F.G. Evelein. – Amsterdam : Sotheby’s , 1991. – [4], [4] p. ; 30 cm.
sign.: THE-8-1-AMST-1991
Trefw.: taxatie-rapporten, antiquarische boeken, theosofische bibliotheek, verkoop, BPH, Ritman-bibliotheek

Supplement
Supplement catalogus der bibliotheek Theosofische Vereniging (Adyar) : Loge Den Haag ; 1953
Den Haag : Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, 1953. – 11 p. ; 22 cm.
sign.: THE-8-1-DENH-1953

Den Haag : Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, 1953. – 11 p. ; 22 cm.
sign.: THE-8-1-DENH-1953a
Trefw.: theosofie, catalogi (vorm), bibliotheek catalogi

Supplement-catalogus van de boeken en tijdschriften der Theosofische Boekerij ; 1931
Amsterdam : Theosofische Vereeniging Nederl. Afdeeling, 1931. – 76 p. ; 22 cm.
sign.: THE-8-1-AMST-1931a

Amsterdam : Theosofische Vereeniging Nederl. Afdeeling, 1931. – 76 p. ; 22 cm.
sign.: THE-8-1-AMST-1931b

Amsterdam : Theosofische Vereeniging Nederl. Afdeeling, 1931. – 76 p. ; 22 cm.
sign.: THE-8-1-AMST-1931
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, boeken, tijdschriften, Theosofische Bibliotheek, religie, hindoeïsme, Bhagavadgita, theosofie

Theosofische
Theosofische Bibliotheek : een aktiviteit van de Theosofische Vereniging in Nederland
Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 198X. – [16] p. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-AKTI-1 (DOOS028)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, overzichtsrubrieken, onderwerpen

Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis” : W. Sijmons & Co. Celbesstraat 65 – Amsterdam
Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, [1923]. – 2 p. ; 25 cm.
sign.: THE-8-1-THEO-1
Trefw.: theosofie, Theosofische Uitgevers-Maatschappij, Gnosis, Theosofische Vereniging, boekhandel, Theosofische Uitgeverszaak Gnosis, H.J. van Ginkel

Theosofische Vereeniging – Loge “Den Haag” Catalogus der Bibliotheek – ‘s-Gravenhage ; 1918
“s-Gravenhage : Loge “Den Haag”, 1918. – 40 p. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-DENH-1918 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Den Haag

Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling – Loge “Den Haag” De Ruyterstraat 67 – Catalogus der Bibliotheek – 1e Supplement ; 1948
Den Haag : Loge “Den Haag”, 1948. – [32] p. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-DENH-1948 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Den Haag

Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling – Loge “Den Haag” De Ruyterstraat 67 – Catalogus der Bibliotheek – 2e Supplement ; 1949
Den Haag : Loge “Den Haag”, 1949. – [12] p. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-DENH-1949 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Den Haag

Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling – Loge “Den Haag” De Ruyterstraat 67 – Catalogus der Bibliotheek – 3e Supplement ; (December 1950)
Den Haag : Loge “Den Haag”, 1950. – [12] p. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-DENH-1950 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Den Haag

Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling – Loge “Den Haag” De Ruyterstraat 67 – Catalogus der Bibliotheek ; 1947
Den Haag : Loge “Den Haag”, 1947. – [44] p. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-DENH-1947 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Den Haag

Theosofische Vereniging, Nederlandsche Afdeling – Loge Deventer – Catalogus der bibliotheek ; 1952
Deventer : Loge Deventer, 1952. – 3 p. ; 28 cm.
sign.: THE-8-1-DEVE-1952
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Loge Deventer

Theosophical
The Theosophical Publishing House : 6th July 1897- 24th December 1937 – Adyar Madras India
Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1937. – 6 p. ; 21 cm.
sign.: THE-8-1-THEO-3 (DOOS025)
Trefw.: theosofie, uitgeverijen, Theosophical Publishing House, geschiedenis

The theosophical literature
Los Angeles and New York : The Theosophy Company, 19XX. – [15] p. ; 22 cm.
sign.: THE-8-1-THEO-2
Trefw.: theosofie, fondscatalogi, literatuur

The Theosophical Society in England – Lending library – Catalogue ; 1925
London : The Theosophical Society in England, 1925. – [4], 183, [1] p. ; 22 cm.
sign.: THE-8-1-LOND-1925 (DOOS026)
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Londen

The Theosophical Society in England, 50, Gloucester Place, London, W1H 3HJ – Lending library Catalogue – Section A – Theosophy ; 19XX
London : The Theosophical Society in England, 19XX. – 19 p. ; 33 cm.
sign.: THE-8-1-LOND-19XX
Trefw.: theosofie, catalogi, bibliotheekcatalogi, Londen