Amersfoort

Theosofische Vereniging in Nederland     –    afdeling Amersfoort

E-mailadres:     amersfoort@theosofie.nl

——————————————————————————————–

Online presentatie in de serie “Zorg voor de ziel”
door Guido Lamot
op maandag 1 februari 2021   20.00 uur
Onderwerp: Wat er toe doet     

We gaan ons verdiepen in:
Het innerlijk landschap in kaart gebracht.
De opdracht en leerschool in dit leven.
Wees een lamp voor jezelf en voor een ander.
Intuïtieve vaardigheden.
De kracht en noodzaak van vergeving, acceptatie of
mededogen.
Liefde in de ruimste zin.
En voedsel voor de ziel.

De presentatie wordt gegeven middels Zoom.
Voor aanmelding stuur tijdig een mail aan Martie Velthuis martievelthuis@gmail.com 

*******

Deze presentatie is de eerste in een serie van vier onder het motto
Zorg voor de ziel“.

Globale inhoud van de overige drie presentaties:

Deel 2: De Os en zijn Hoeder
Oud Zen verhaal over de relatie van de Ziel met het ego, (persoon / mind)
aan de hand van tien gedichten en tekeningen.
Een inzage in tien stappen van groeien in bewustzijn bij meditatie.
Vol met praktische tips en vragen over het spiritueel leven. 

Deel 3: De reis van de Ziel
Over het mysterie van leven en sterven. Zin en onzin van reïncarnatie.
Een inzage in de beleving van de Ziel in de talrijke aspecten van het
geestelijk en materieel bestaan. 

Deel 4: Bezield leven
Het begrijpen van je schaduw.
Het beleven en transformeren van ziekte, teleurstelling, eenzaamheid en verlies.
Levenskunst, creativiteit, en de vreugde van manifestaties.

——————————————————————————————–

Het boek    De Mens, God en het Universum     (dr. I.K. Taimni)

dat gebruikt wordt voor de studiemiddagen onder leiding van Ronald Engelse

Dit boek is in het Engels geschreven in 1969. Sinds 2015 beschikken we over een Nederlandse vertaling.
Het boek van 500 bladzijden is geen boek voor beginners. Het heeft een geweldige reikwijdte en is een geslaagde poging om leringen uit
De Geheime Leer van H.P. Blavatsky op vele, vooral natuurwetenschappelijke punten te actualiseren. De vele verduidelijkende schema’s en lijntekeningen in het boek kunnen een grote hulp zijn voor studenten die op bepaalde gebieden uitleg nodig hebben. Voor gevorderde theosofie-studenten is het een boek om te lezen en te herlezen. Vooral bij tweede en derde lezing kan de vernieuwende en integrerende kracht van dit prachtige boek ten volle tot je doordringen. Het boek heeft een index, waarin vele theosofische en wetenschappelijke termen ook in hun context worden verklaard. Hierdoor is het boek zeer bruikbaar als naslagwerk voor iedereen die theosofische studies doet in natuurwetenschap of natuurwetenschappelijke studies in theosofische leringen. 

Ronald Engelse leidt de studiemiddagen; hij geeft een cursus over diverse thema’s uit het boek aan de hand van een power-point presentatie en biedt gelegenheid tot gesprekken over de actualisering van theosofische inzichten uit De Geheime Leer.
Het boek kan tijdens de studiemiddagen gekocht worden (€ 25,-) of besteld bij de TVN.

Verdere informatie over het boek en mogelijkheid tot bestellen 

———————————————————————————————

Afdeling Amersfoort van de TVN

De contributie voor lidmaatschap van afdeling Amersfoort van de TVN bedraagt € 30,– per jaar;
te storten op ABN-AMRO Bank, rekening-nummer   NL58 ABNA 043 21 11 042 t.n.v. loge Amersfoort van de Theosofische Vereniging in Nederland.
Om lid te zijn van afdeling Amersfoort, is het noodzakelijk om ook lid te zijn van de landelijke theosofische vereniging, de TVN.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot één van de bestuursleden van afdeling Amersfoort.
Voorzitter:            Martie Velthuis      tel.  035-541 7118
Secretaris:            Marian van der Pijl      tel.  033-480 5653

——————————————————————————————-