Amersfoort

Theosofische Vereniging in Nederland     –    afdeling Amersfoort

E-mailadres:     amersfoort@theosofie.nl 

Programma 2021 – 2022 

Loge Amersfoort richt zich dit seizoen op het onderwerp

INTUÏTIE 

In de studiemiddagen zal steeds één van de deelnemers de studie inleiden.
Mogelijke onderwerpen zijn:
–   genezing en genezingsdienst
–   gnosis
–   de reis van de ziel
–   Corpus Hermeticum met o.a. Poimandres en het Wezen van het Al
–   
Meester Eckhart
–   Theresia van Avila
–   Christina von Dreien

In de Meditatieve middagen zal een verdieping plaatsvinden op hetzelfde onderwerp van de week daarvoor.

Al deze geplande bijeenkomsten vinden plaats in Baarn (adres op te vragen via tel. 035-541 7118).

Als de corona maatregelen het toelaten zullen enkele lezingen in Amersfoort worden gehouden.

 Agenda 2022 

10/01  Studiemiddag  

­­17/01  Meditatie/Genezingsdienst

14/02  Studiemiddag

21/02  Ledenavond/Genezingsdienst

14/03  Studiemiddag 

21/03  Meditatie/Genezingsdienst

11/04  Studiemiddag

25/04  Jaarvergadering

09/05 WITTE LOTUSDAG
(Herdenking van het leven van H.P.Blavatsky;
.                    graag enkele witte bloemen meenemen)

———————————————————————————————

Afdeling Amersfoort van de TVN

De contributie voor lidmaatschap van afdeling Amersfoort van de TVN bedraagt € 30,– per jaar; te storten
op ABN-AMRO Bank, rekening-nummer   NL58 ABNA 043 21 11 042 t.n.v. loge Amersfoort van de Theosofische Vereniging in Nederland.
Om lid te zijn van afdeling Amersfoort, is het noodzakelijk om ook lid te zijn van de landelijke theosofische vereniging, de TVN.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot één van de bestuursleden van afdeling Amersfoort.
Voorzitter:            Martie Velthuis      tel.  035-541 7118
Secretaris:            Marian van der Pijl      tel.  033-480 5653

——————————————————————————————-