TVN Home » Agenda » Plaatselijke afdelingen » Heeze (bij Eindhoven)

Heeze (bij Eindhoven)

Programma centrum Heeze in seizoen 2019-2020   

Informatie: dhr. G.J.E.M. van den Boorn    tel. 073 – 551 0311
of  via e-mail gboorn@gmail.com

Maandelijkse interactieve studiegroep
Op zaterdag van 10.30  –  13.30 uur  op een lokatie in Heeze.
Onderwerp:  De Geheime Leer van H.P. Blavatsky, voorafgegaan door een uitleg van enkele begrippen uit theosofie en een gesprek daarover.

Data:  de derde zaterdag van een maand.

Nieuwe deelnemers zijn welkom; wel graag even aanmelden.

Tijdsindeling van een bijeenkomst:
10.15 – 10.30u: welkom
10.30 – 12.00u: studie en gesprek
12.00 – 12.15u: koffiepauze
12.15 – 13.15u: studie en gesprek
13.15 – 13.30/45u: huishoudelijke agenda-punten,  waaronder planning, en afspraken