Haarlem

Centrum Haarlem van de Theosofische Vereniging in Nederland  

E-mailadres:    

Maandelijkse bijeenkomsten

In onze maandelijkse bijeenkomsten bespreken wij theosofische en esoterische onderwerpen die ook wel bekend zijn als Oude Wijsheidsleer. Deze verwijst naar de grote waarheden die sinds de dageraad der mensheid in alle tijdperken door wereldleraren en wijzen zijn doorgegeven. Deze waarheden die veelal de pure kern uitmaken van religies zijn ook wel in de vorm van parabels, mythen en legenden versluierd weergegeven.

De volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 23 mei 2023
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: HART, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem

Monument voor Patanjali

We bespreken dan De Yoga Sutra’s van Patanjali
(zie ook de beschrijving van het boek met deze titel elders op deze website);

In juni komen we bij elkaar op dinsdagavond 20 juni 2023.
Onderwerp: De Zeven Stralen.

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.

Aanmelding per mail:  
De eigen bijdrage is € 5 per avond.
Aanbevolen literatuur: Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd

In juli en augustus 2023 zijn er geen bijeenkomsten.

Nadere informatie ook telefonisch te verkrijgen via
Georges van den Boorn : 06 1209 4535