Rotterdam

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling   Rotterdam                        

E-mailadres:   tvnrotterdam@versatel.nl

Theosofische Vereniging Rotterdam

Vanaf september 2019 hebben onze bijeenkomsten plaatsgevonden in het gebouw van het Soeficentrum Rotterdam; adres Provenierssingel 41.

In het voorjaar van 2021 beginnen we weer met online bijeenkomsten met behulp van Zoom in verband met de coronamaatregelen. Als je hieraan mee wilt doen, geef je dan op via het e-mailadres ppeters@lijbrandt.nl.

De bijeenkomsten van TVN afdeling Rotterdam worden op dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur gehouden.  Een ieder is hier hartelijk welkom. Vrijwel al onze avonden bieden na de pauze gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.
De bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij anders vermeld in het programma.
De toegangsprijs bedraagt € 7,-     (leden €  3,-).
De online avonden met Zoom zijn gratis.

Programma mei 2021

Raadpleeg voor recente informatie over al onze activiteiten de facebookpagina (opent in nieuw venster).

In mei 2021 hebben we de volgende online bijeenkomsten (via Zoom):

Di. 4 mei  Spreker Ronald Engelse    Over: De mens, god en het universum
Di. 11 mei  Spreker Ineke Vrolijk      Over:  Het menselijke bewustzijn en de  .                                                mogelijkheden die dit bewustzijn in zich draagt
Di. 18 mei Spreker Guido Lamot       Over: Zorg voor de ziel;
.                                                               deel 4 Bezield leven
Di. 25 mei  Spreker Pierre van Eijl       Over: Aura’s waarnemen en
.                                                    bewustzijnsontwikkeling, deel 2

Een nadere toelichting op de activiteiten in dit programma, is te vinden op onze facebookpagina (opent in nieuw venster).

Contact met afdeling Rotterdam ook mogelijk via deze telefoonnummers:
Voorzitter (ad interim):          Kees Rovers
Secretaris:                               Piet Peters, tel.nr. 078-613 0003
Penningmeester:                   Shum Chee Choon, tel.nr. 06-2951 5505

Verdere informatie
De contributie voor lidmaatschap van TVN Rotterdam bedraagt € 50,- per jaar.
Contributies en donaties kunnen worden overgemaakt op rekening nummer:    NL74INGB0000028176     ten name van Penningmeester TVN afd. Rotterdam, te Rotterdam. 
Om lid te worden van TVN Rotterdam, moet men lid zijn van de landelijke vereniging – zie de informatie.
TVN Rotterdam heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, wat inhoudt dat u giften aan ons volledig af kunt trekken voor uw inkomstenbelasting.
Voor te publiceren gegevens in verband met deze status, raadpleeg het door ons ingevulde formulier: ANBI publicatie Rotterdam.