Zwolle

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling Zwolle
E-mailadres:        c.kerssen@online.nl

Postadres: TVN loge Lanoe,  Enkstraat 44,   8021 TX     Zwolle
Ingeschreven bij KvK onder nummer 70318212

LOGE ZWOLLE WEER BIJEEN 

Agenda seizoen 2022 – 2023

Alle bijeenkomsten op dinsdag.

2022 

8 nov Studie uit Het Goddelijk Plan deel 2 van G. Barborka o.l.v. Wies Kuiper
22 nov Studie uit Het Goddelijk Plan deel 2 van G. Barborka o.l.v. Wies Kuiper

13 dec  Lichtfeest 

2023 

10 jan Studie uit Het Goddelijk Plan deel 2 van G. Barborka o.l.v. Wies Kuiper
24 jan Studie uit Het Goddelijk Plan deel 2 van G. Barborka o.l.v. Wies Kuiper

14 feb Gespreksgroep over broederschap, n.a.v. het artikel van de Russische schrijver Pavel Malakov ‘Daily steps toward Brotherhood‘ (2021!)
28 feb Over Healing, n.a.v. het werk van TimBoyd, Dora van Gelder en G. Hodson, o.l.v. Alice Bouwland (met meditatie)

14 mrt Over Healing, n.a.v. het werk van TimBoyd, Dora van Gelder en G. Hodson, o.l.v. Alice Bouwland (met meditatie)
28 mrt Studie uit Het proces van zelftransformatie (Vic Hao Chin)

18 apr Studie uit Het proces van zelftransformatie (Vic Hao Chin)
25 apr Studie uit Het proces van zelftransformatie (Vic Hao Chin)


9 mei Witte Lotusdag
sluiting van het werkjaar o.a. met stukjes uit: De Stem van de Stilte, Licht van Azië en de Bhagavad Gita

——————————————————————————————————————-

Na de (te) lange Covid-pauze is Loge Zwolle vorig seizoen weer geïnspireerd en met de hele groep fysiek bijeengekomen.

Ook in het seizoen 2022-2023 komen wij elke twee weken op dinsdag om 20.00 uur bijeen.
Vier studiebijeenkomsten zijn gewijd aan teksten uit het boek Het Goddeljik Plan; menswording en evolutie, deel II door G.A. Barborka. Dit boek maakt het mogelijk om op wat eenvoudiger wijze de Geheime Leer (G.L). van
H.P. Blavatsky te bestuderen. Het bevat korte hoofdstukjes met kernthema’s inclusief citaten uit de Geheime leer die worden toegelicht.
Theosofie kent geen vaste leerstellingen of dogma’s, maar wel diepzinnige concepten ter overweging. Middels studie en uitwisseling hopen wij ons intuïtieve begrip van die concepten te versterken.

In het voorjaar beginnen we drie keer met thema’s uit het boek van Vic Hao Chin: Het proces van Zelf-transformatie. Het accent daarbij ligt meer op onze alledaagse persoonlijke werkelijkheid. Ook hier: wisselend leiderschap bij de verschillende avonden.

Aan het begin, halverwege en aan het einde van het werkjaar hebben we informele bijeenkomsten met creatieve opdrachten en enkele traditionele elementen uit het theosofisch werkjaar.
We proberen dus abstracte filosofie, spirituele actie en persoonlijk leven te verbinden.

—————————————————————————————————————

De bijeenkomsten van afdeling Zwolle van de TVN zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats in het gebouw van de Vrij  Katholieke Kerk, Enkstraat 44 te Zwolle.
De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond; aanvang  20.00 uur. Sluiting omstreeks 22.00 uur.
Toegangsprijs voor een bijeenkomst 5,00 euro.
In het gebouw is een kleine bibliotheek aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. C. Kerssen,            tel. 06 4146 9767       of e-mail   c.kerssen@online.nl

Uitgangspunten:

Het universum en alles wat daarbinnen bestaat vormt één geheel  van onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.
Alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven-scheppende Werkelijkheid. Deze Werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.
Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis, de bron van alle bestaan, te voltooien.