Zwolle

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling Zwolle
E-mailadres:        c.kerssen@online.nl

Postadres: TVN loge Lanoe,  Enkstraat 44,   8021 TX     Zwolle
Ingeschreven bij KvK onder nummer 70318212

LOGE ZWOLLE WEER BIJEEN 

Agenda seizoen 2021 – 2022

2022 

11 jan Powell 2: The mental plane
gedachtenvormen 2; ‘healing circle’-meditatie
(Alice Bouwland en anderen)
25 jan     Barborka 4 (Wies Kuiper)
8 feb     Powell 3: The mental plane
gedachtengolven/centra; gedachtenoverbrenging; ‘healing circle’-meditatie
(Alice Bouwland en anderen)
22 feb Het proces van Zelftransformatie 1
onderwerpen naar keuze, (Ineke Kerssen, Tineke ,Timen)
8 mrt Powell 4: The mental plane
devachan algemeen; eerste, tweede, derde hemelgebied;
‘healing circle’-meditatie
(Alice Bouwland en anderen)
22 mrt Het proces van Zelf-transformatie 2
Onderwerpen naar keuze, (Ineke Kerssen, Tineke ,Timen)
12 apr Powell 5: The mental plane
devachan vierde hemelgebied; bewoners mentale gebied; akasha-kronieken; ‘healing circle’-meditatie
(Alice Bouwland en anderen)
26 apr Het proces van Zelf-transformatie 3
onderwerpen naar keuze, (Ineke Kerssen, Tineke, Timen)
10 mei Witte Lotusdag
sluiting van het werkjaar o.a. met stukjes uit: De Stem van de Stilte, Licht van Azië en de Bhagavad Gita

——————————————————————————————————————-

Na de (te) lange Covid-pauze hoopt Loge Zwolle in 2021-2022 weer geïnspireerd en met de hele groep fysiek bijeen te komen. Elke 2e
en 4e dinsdag van de maand om 19.30 uur verrijken wij ons met esoterische filosofie, spirituele oefeningen, gesprekken en dragen wij bij aan het  welzijn van mens en planeet door 1x per maand een healing-service te doen.
Vier studiebijeenkomsten zijn gewijd aan teksten uit het boek Het Goddeljik Plan; menswording en evolutie, deel II door G.A. Barborka. Dit boek maakt het mogelijk om op wat eenvoudiger wijze de Geheime Leer (G.L). van
H.P. Blavatsky te bestuderen. Het bevat korte hoofdstukjes met kernthema’s inclusief citaten uit de Geheime leer die worden toegelicht.
Theosofie kent geen vaste leerstellingen of dogma’s, maar wel diepzinnige concepten ter overweging. Middels studie en uitwisseling hopen wij ons intuïtieve begrip van die concepten te versterken.

Vijf bijeenkomsten zijn gewijd aan ons meerjarenproject: het zevenvoudig
wereldbeeld. Vorig jaar bestudeerden we het astrale gebied, nu het mentale gebied, zoals dat is onderzocht door belangrijke helderzienden als C.W. Leadbeater en A. Besant. Onderwerpen zijn o.a. gedachtenvormen, de diverse hemelen en de akasha-kronieken.
Nieuw: een onderdeel van die bijeenkomsten zal een ‘healing  circle’-meditatie zijn. Uitleg daarover zal vooraf in een powerpointlezing worden gegeven. De rol van leider zal daarbij wisselen.

In het voorjaar beginnen we drie keer met thema’s uit het boek van Vic Hao Chin: Het proces van Zelf-transformatie. Het accent daarbij ligt meer op onze alledaagse persoonlijke werkelijkheid. Ook hier: wisselend leiderschap bij de verschillende avonden.

Aan het begin, halverwege en aan het einde van het werkjaar hebben we informele bijeenkomsten met creatieve opdrachten en enkele traditionele elementen uit het theosofisch werkjaar.
We proberen dus abstracte filosofie, spirituele actie en persoonlijk leven te verbinden.

—————————————————————————————————————

De bijeenkomsten van afdeling Zwolle van de TVN zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats in het gebouw van de Vrij  Katholieke Kerk, Enkstraat 44 te Zwolle.
De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond; aanvang  20.00 uur. Sluiting omstreeks 22.00 uur.
Toegangsprijs voor een bijeenkomst 5,00 euro.
In het gebouw is een kleine bibliotheek aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. C. Kerssen,            tel. 06 4146 9767       of e-mail   c.kerssen@online.nl

Uitgangspunten:

Het universum en alles wat daarbinnen bestaat vormt één geheel  van onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.
Alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven-scheppende Werkelijkheid. Deze Werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.
Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis, de bron van alle bestaan, te voltooien.