Zwolle

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling Zwolle
E-mailadres:        c.kerssen@online.nl

Postadres: TVN loge Lanoe,  Enkstraat 44,   8021 TX     Zwolle
Ingeschreven bij KvK onder nummer 70318212

LOGE ZWOLLE WEER BIJEEN 

Agenda seizoen 2022 – 2023

Alle bijeenkomsten op dinsdag vanaf 20.00 uur.

2023 

10 jan Studie uit Het Goddelijk Plan deel 2 van G. Barborka o.l.v. Alice Bouwland
24 jan Studie uit Het Goddelijk Plan deel 2 van G. Barborka o.l.v. Alice Bouwland

14 feb Studie uit Het Goddelijk Plan deel 2 van G. Barborka o.l.v. Alice Bouwland
28 feb Studie uit Het Goddelijk Plan deel 2 van G. Barborka o.l.v. Alice Bouwland

14 mrt Studie uit Het Goddelijk Plan deel 2 van G. Barborka o.l.v. Alice Bouwland
28 mrt Studie uit Het Goddelijk Plan  deel 2 van G. Barborka o.l.v. Alice Bouwland

18 apr Studie uit Het Goddelijk Plan  deel 2 van G. Barborka o.l.v. Alice Bouwland
25 apr Studie uit Het Goddelijk Plan  deel 2 van G. Barborka o.l.v. Alice Bouwland


9 mei Witte Lotusdag
sluiting van het werkjaar o.a. met stukjes uit: De Stem van de Stilte, Licht van Azië en de Bhagavad Gita

——————————————————————————————————————-

In het seizoen 2022-2023 komen wij elke twee weken op dinsdag om 20.00 uur bijeen.
De studiebijeenkomsten in januari t/m april 2023 zijn gewijd aan teksten uit het boek Het Goddeljik Plan; menswording en evolutie, deel II door G.A. Barborka. Dit boek maakt het mogelijk om op wat eenvoudiger wijze de Geheime Leer (G.L). van H.P. Blavatsky te bestuderen. Het bevat korte hoofdstukjes met kernthema’s inclusief citaten uit de Geheime leer die worden toegelicht.

Theosofie kent geen vaste leerstellingen of dogma’s, maar wel diepzinnige concepten ter overweging. Middels studie en uitwisseling hopen wij ons intuïtieve begrip van die concepten te versterken.

—————————————————————————————————————

De bijeenkomsten van afdeling Zwolle van de TVN zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats in het gebouw van de Vrij  Katholieke Kerk, Enkstraat 44 te Zwolle.
De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond; aanvang  20.00 uur. Sluiting omstreeks 22.00 uur.
Toegangsprijs voor een bijeenkomst 5,00 euro.
In het gebouw is een kleine bibliotheek aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. C. Kerssen,            tel. 06 4146 9767       of e-mail   c.kerssen@online.nl

Uitgangspunten:

Het universum en alles wat daarbinnen bestaat vormt één geheel  van onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.
Alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven-scheppende Werkelijkheid. Deze Werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.
Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis, de bron van alle bestaan, te voltooien.