Theosofische Vereniging Nederland

Loge Den Haag

Openbare lezingen etc. op Maandagavonden 2014

Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag

Toegangsprijs € 5,00;   leden gratis


DOWNLOAD HET PROGRAMMA


Programma openbare lezingen Theosofische Vereniging Den Haag 2015-2016


DE OS EN ZIJN HOEDER


Datum:      21 september 2015
Spreker:    Guido Lamot
Aanvang:   20.00 uur

Dit populaire Zen-verhaal uit de twaalfde eeuw bestaat uit tien afbeeldingen en gedichten die gaan over het temmen van de os. Deze geven stuk voor stuk de verhouding weer van onze persoonlijkheid (de hoeder) met de Boeddhanatuur (de os).
Oorspronkelijk is het verhaal bedoeld als een weg tot verlichting bij Zen-meditatie. Later werd het uitgebreid en voorzien van meesterlijke commentaren, waardoor het tevens een bestaan kreeg als studiemateriaal en als gereedschap voor zelfonderzoek. Het is nu nog altijd een inspiratiebron bij meditatie en een handvat voor wie het dagelijks leven als oefening wil beleven. Kortom het zit boordevol wegwijzers om het mysterie van eenheid te ervaren.
Door onze natuurlijke staat leren we zien en handelen zonder weten.
Guido Lamot stichtte 1970 in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en in 1982 in Drenthe een Tao-Centrum met lerarenopleiding voor yoga, adem en energie. Hij is freelance docent Oosterse filosofie aan twee academies voor socialewetenschappen. Guido Lamot is vice-voorzitter van de TVN.


'VERLICHTING' IS TE BEGRIJPEN ALS WARE GEESTELIJKE VOLWASSENHEID


Datum:    5 oktober 2015
Spreker:   Frans Langenkamp
Aanvang:  20.00 uur

Drs. Frans Langenkamp verkent met ons of de kenmerken van de bewustzijnstoestand, die traditioneel “Verlichting” wordt genoemd, niet precies de kenmerken zijn van ware geestelijke volwassenheid. “Verlichting” wordt hierdoor helder en praktisch definieerbaar, en de vele misverstanden en mystificaties die rond dit begrip zijn ontstaan, worden hierdoor opgelost. Tijdens deze avond geeft Frans tien praktische methoden en strategieŽn aan, waarmee de ontwikkeling naar geestelijke volwassenheid kan worden bevorderd.
Frans Langenkamp studeerde in de jaren ’80 aan een internationale vedische universiteit en specialiseerde zich in vedische astrologie en vedanta. Sinds 1997 geeft hij individuele levensloop-begeleiding. Hij slaagt er in de oude vedische wijsheid te vertalen in alledaags Nederlands.


VIER WERELDEN OF NIVEAUS VAN BEWUSTZIJN IN DE KABBALA


Datum:    19-10-2015
Spreker:   Vier werelden of niveaus van bewustzijn in de kabbala
Aanvang:  20.00 uur

In de traditie van de kabbala wordt uitgegaan van vier verschillende lagen van bewustzijn: die van de materie, de psyche, de geest en het goddelijke. Ze zijn te herkennen op de levensboom en de ladder van Jacob, het model waarmee van oudsher kennis overgedragen wordt. Aan de hand van verhalen en (Bijbelse) voorbeelden wordt inzicht gegeven in de aard van de werelden.

Magda van der Ende maakt deel uit van de school van Z'ev ben Shimon Halevi. Ze vertaalde een van zijn boeken "Kabbalah and Exodus" in het Nederlands, ze geeft cursussen en lezingen over kabbala en begeleidt mensen in hun geestelijke ontwikkeling.


DE PELGRIMSTOCHT VAN HET GANZENBORD


Datum:    16 november 2015
Spreker:   Loes Moreno
Aanvang:  20.00 uur

Hoe universele symbolen van het oude ganzenbord raakvlakken hebben met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella en ook verbinding maken met ‘de Stem van de Stilte en ‘de Geheime leer’ van H. P. Blavatsky. De gans stond in vele culturen in een hoog aanzien vanwege  het duidelijke overleg waarmee hij zijn weg kiest. De gans is een symbool voor de ziel, trouw en waakzaamheid.
Loes Moreno is lid van het Hoofdbestuur van de TVN en al vele jaren actief lid op tal van terreinen.


DE SINTERKLAASMYTHE ONTSLUIERD


Datum:    5 december 2015
Spreker:   Hans van Aurich
Aanvang:  20.00 uur

Pas rond 1840 zien we in de Lage landen Sinterklaas met een dienaar afgebeeld. In de landen om ons heen was dit wel anders. Daar had Sinterklaas een donkere begeleider die er duivels uitzag en met stok en roe schrik aanjoeg.
De oorsprong gaat terug naar de oude Germaanse en Noordse mythen, waar Wodan en Joel gezamenlijk op ťťn paard reden om in de rookkanalen van de hofsteden te schouwen of alles goed ging met de bevolking.
Sinterklaas, toen gewoon Klaas genoemd, maakte deel uit van een uitgebreid aantal vieringen en herdenkingen rond de jaarkering van de midwinter, waarbij de klaasviering vooral het vruchtbaarheidsaspect benadrukte. 
Hans van Aurich is al vele jaren lid van de Theosofische Vereniging en heeft diverse bestuursfuncties bekleed


WINTERPAUZE


2016

Film van Krishnamurti, Brockwood 1983
HOE KAN ONS BREIN ZICHZELF TRANSFORMEREN?


Datum:    11 januari 2015
Aanvang:  20.00 uur

We onderzoeken hier of onze breincellen een mutatie in zichzelf kunnen teweegbrengen, zonder enige invloed van buitenaf – van overheid, omgeving, religie of wat dan ook.
Realiseren we ons dat we geconditioneerd zijn – zien we dat heel duidelijk, onverdeeld, zonder keuze? Of zeggen we ‘mijn brein is geconditioneerd’  omdat een ander dat heeft gezegd. Dat is een groot verschil. Als je het niet op gezag aanneemt maar zelf intens beleeft heeft dat natuurlijk een heel andere kwaliteit. Als je dit slechts op gezag aanneemt zou het zeer oppervlakkig blijven.


WAT IS ASTROLOGIE EN WAT IS EEN HOROSKOOP?


Datum:    25 januari 2015
Spreker:   Francine Rasenberg
Aanvang:  20.00 uur

Astrologie is een kennisgebied dat de relatie bestudeert tussen verschijnselen aan de hemel en verschijnselen op aarde teneinde een orde te ontdekken achter en in de verschijnselen die de wereld laat zien en door middel van het bestuderen van cycli in de omringende kosmos.
Een horoscoop is een getrouwe weergave van de hemel op het moment van geboorte, dus een hemelkaart waarvan de aarde het centrum is. Aan de hand van geboortegegevens zoals datum, plaats en tijd wordt een tekening samengesteld. In de lezing zullen de verschillende onderdelen van de tekening worden benoemd en uitgelegd als instrumenten en uitwerkingsmogelijkheden voor een horoscoopduiding. Aan de hand van enkele voorbeelden zal zulks worden verduidelijkt.
Francine Rasenberg is sinds 1982 actief in de astrologie en was spreekster tijdens nationale en internationale astrologische congressen.
Zij is erkend lid van de VZLA (Vereniging Zwarte Lichten Astrologie), lid van de uranisch astrologische groepering IUF (International Uranian Fellowship) en bestuurslid van de WKO (Werkgroep Kosmobiologisch Onderzoek).


'VER


Datum:    8 februari 2015
Spreker:   Saskia Campert
Aanvang:  20.00 uur

De JaÔna’s vormen in India de oudste en kleinste religieuze groepering. Bij opgravingen in de steden Harappa en Mohenjodaro (nu Pakistan), die volgens de huidige wetenschap zo’n zeven- tot tienduizend jaar oud zijn, werden jaÔna-beelden gevonden. Gezien hun kleine aantal zijn de jaÔna’s door de grote godsdiensten als hindoeÔsme, boeddhisme, christendom en islam, altijd met rust gelaten. Ze werden genegeerd. Toch is hun (zakelijke) succes in de moderne wereld verbazingwekkend. Oude waarden blijken voor hen geen belemmering volop deel te nemen in de wereld van vandaag.
Mr Saskia Campert is juriste gespecialiseerd in hindoe- en islamitisch familierecht. Zij is lid van de Theosofische Vereniging, geeft lezingen en is redactielid van ‘Theosofia’. Zij maakt vertalingen uit het Frans en Engels.


DE YOGA SUTRA'S VAN PATANJALI


Datum:    22 februari 2015
Spreker:   Ronald Engelse
Aanvang:  20.00 uur

Ronald Engelse leidt ons in in “De yoga sutra’s van Patanjali” aan de hand van het boek met commentaar van Dr. Taimni. Dit klassieke werk vormt de basistekst van yoga, ťťn van de zes filosofische scholen uit het hindoeÔsme. In nog geen tweehonderd uiterst beknopte en veelal raadselachtige aforismen zet Patanjali de wetenschap van yoga uiteen. Taimni’s uitvoerige commentaren maken de sutra’s toegankelijk.
Ronald Engelse is in India opgeleid als yogadocent en heeft ‘Het Geheim van Zelfrealisatie  – de PratyabhijŮa Hṛidayam’ (1997) en ‘de Śiva Sūtra – De allerhoogste  werkelijkheid en hoe deze te realiseren’ (2013) van Dr. Taimni uit het Engels in het Nederlands  vertaald.


KLEUR ONDERZOEKEN


Datum:    7 maart 2015
Spreker:   MariŽl Polman
Aanvang:  20.00 uur

Het uitdrukken van de juiste verhoudingen van de indalende en opstijgende krachten in de heilige meetkunde komt aan de orde in De Geheime Leer. Dit was een centraal thema in de Vahana Loge. Vahana: uitdrukking van een geestelijk beginsel. De kleurdiagrammen van Vahana lerares en kunstenares Cato Gruntke zijn daar een uitdrukking van: een dubbele driehoek in een cirkel, herkenbaar in het embleem van de TS en vrijwel identiek aan de kleurencirkel van Goethe. Goethe gebruikte proeven om zijn kleurtheorie te onderbouwen waardoor je de krachten kan gaan zien spelen. Cato Gruntke zet daar een vijfpuntige ster naast. Hierin is de menselijke ster van HPB herkenbaar, die afgedrukt is in ‘De esoterische instructies’ van H.P. Blavatsky, ook wel genoemd ‘Deel III van De Geheime Leer’.
Dr. MariŽl Polman is als specialist in de monumentenzorg en als universitair docent werkzaam op het gebied van kleur, verf en schilderingen in en op historische gebouwen.


DE LEVENSGESCHIEDENIS VAN ALICE BAILEY


Datum:    4 april 2015
Spreker:   Rien van der Linden en Anitha Kreuijer
Aanvang:  20.00 uur

Het persoonlijk leven van Alice Ann Bailey heeft altijd in dienst van de theosofische gedachte gestaan. De lezing gaat over haar eigen ontwikkeling en de opoffering, die ze zich heeft getroost, om de Geheime Leer gestructureerd en praktisch vorm te geven.
De stappen, die ze als vrouw maakte in deze periode van de geschiedenis, de keuzes die ze in haar persoonlijke leven maakte, de verschillende landen waar ze geleefd heeft, droegen in grote mate bij tot haar persoonlijk spirituele ontwikkeling. Deze weg heeft er toe bijgedragen dat Dwahl Kuhl contact met haar heeft gezocht met het verzoek om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de mensheid. Dit contact met de Meester zorgde ervoor dat zij deze esoterische informatie in boekvorm kon uitwerken.
In de lezing komen haar levensgeschiedenis, haar visie op H.P. Blavatsky en de Theosofische Vereniging en een aantal verwijzingen in haar boeken naar de Geheime Leer aan bod.
Anitha en Rien zijn beiden opgeleid als Yogadocent. Daarnaast is Anitha Tao - Teacher en heeft Rien verschillende opleidingen tot meditatieleraar gevolgd. Samen hebben zij zich al jaren verdiept in de werken van Alice A. Bailey.


'MENSEN- EN ZONNE-INWIJDING' VAN ALICE BAILEY


Datum:    18-04-2015
Spreker:   Rien van der Linden en Anitha Kreuijer
Aanvang:  20.00 uur

De lezing gaat over het boekje “Mensen- en Zonne-inwijdingen”, dat gaat over de bewustzijnsontwikkeling en de plek van de mens in de Kosmische HiŽrarchie. Hierin worden de indeling van de aardse rijken en de positie van het mensenrijk onder de loep genomen. En de werkzaamheden van de HiŽrarchie en de Meesters op aarde beschreven. Een tipje van de sluier over de werking van de zeven Stralen en hun invloed op de verschillende gebieden en rijken wordt opgelicht. En als belangrijkste voor ons als mens in ontwikkeling wordt in grote lijnen het proces van inwijding uitgelegd. Het pad van inwijding gaat via het proefpad, het pad van discipelschap en groepsbewustzijn. Dit boekje is een kennismaking met het werk van Alice A. Bailey, dat ze later dieper en uitgebreider in haar verschillende esoterische boeken afzonderlijk heeft beschreven.


SHAMBHALA-BOEDDHISME


Datum:    2 mei 2015
Spreker:   Robert Langelaan
Aanvang:  20.00 uur

De traditie van het Shambhala-Boeddhisme begint, als we de verhalen mogen geloven, bij de Boeddha zelf. Op uitnodiging van koning Suchandra kwam de Boeddha onderricht geven dat het mogelijk maakte dat iedereen in het koninkrijk op een diepe manier spiritualiteit kon beoefenen, zonder hiervoor haar of zijn plek in de maatschappij te moeten opgeven. Het koninkrijk van Suchandra werd ook wel een Verlichte Samenleving genoemd, en fungeert vandaag de dag als inspiratiebron voor onze eigen maatschappij.
Aan de ene kant is onze maatschappij erg ver ontwikkeld op wetenschappelijk gebied, aan de andere kant heerst er ook een twijfel of onze maatschappij misschien het contact is kwijtgeraakt met iets heel wezenlijks. Kunnen wij, met de inspiratie van de Verlichte Samenleving van Shambhala, onze eigen maatschappij (weer opnieuw) tot een Verlichte Samenleving maken? En hoe kan de beoefening van Boeddhisme hier een bijdrage aan leveren?
Robert Langelaan is sinds 1992 actief binnen het Shambhala-Boeddhisme. Hij is werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Scheveningen.


PSYCHOSYNTHESE


Datum:    23 mei 2015
Spreker:   Diederik van Rossum
Aanvang:  20.00 uur

Psychosynthese is een veelzijdige educatieve methode die de bewustwording opwekt in en over de mens als een instinctmatige, paradoxaal, existentieel en spiritueel wezen. In zijn voordracht zal de spreker het krachtenspel tussen deze wezenlijke karakteristieken bespreken als energiebron van menselijke bewustwording.
De spreker raakte als kind vertrouwd met de Theosofie via de ‘Tafelronde’ en heeft zich sinds die tijd betrokken gevoeld bij de theosofie, de vrij katholieke kerk en de vrijmetselarij. Hij is klinisch gz-psycholoog en directeur van het Nederlands Instituut voor Psychosynthese in Hilversum. (www.psychosynthese.nl).ABYDOS 2: EGYPTISCHE DODENBOEKEN 'AM DUAT'


Datum:    6 juni 2015
Spreker:   Alice Bouwland
Aanvang:  20.00 uur

In deze tweede lezing over Abydos, “de heilige stad van Osiris” (de eerste was op 1 juni 2015), concentreren we ons op de oud-Egyptische opvattingen over de processen na de dood en de praktische consequenties daarvan voor de omgang met de overledenen.  We bespreken uiteraard het mummificatieproces, maar willen vooral ingaan op een dodenboek, het “AM DUAT”, dat is afgebeeld op de gangen die toegang geven tot het Osireion, een bijzondere plek achter de tempel van Sety I.
We proberen een relatie te leggen met de theosofische visie  op de processen na de dood. Vanwege het onderwerp, maar zeker ook voor hen die iets willen begrijpen van al die wonderlijk mythisch-magische afbeeldingen die de wanden van de Egyptische tempelcomplexen kleuren. Uiteraard verhelderen we alles met film en beeld.
Alice Bouwland (1955) is al meer dan 30 jaar lid van de Theosofische Vereniging. Haar fascinatie voor het oude Egypte begon jaren geleden. Vorig jaar bezocht ze Abydos en verbond daarmee vroeger en nu. In het dagelijkse leven werkt ze als communicatietrainer en personeelsbegeleider op een hogeschool.

ARCHIEF 2015


De magie van Klank en kleur

Datum:   18 mei 2015
Spreker:  Frank Tuinstra
Aanvang:  20.00 uur

Een scholing in de levensmysteriŽn overstijgt op een bepaald moment het intellectuele bewustzijn. Vanavond gaan we ervaren hoe bewustzijn en trilling met elkaar samenhangen en hoe trillingen in de vorm van geluid (klank) en licht (kleur) ons in staat stellen boven onze ingesleten bewustzijnsniveaus uit te stijgen.

Frank Tuinstra bestudeert al jarenlang de westerse mysterietraditie. Hij geeft regelmatig lezingen over de relatie tussen deze mysteriŽn en onze culturele en religieuze tradities. In het verlengde daarvan geeft hij ook rondleidingen door de Haagse binnenstad vanuit een alchemistisch perspectief.

ZELFREALISATIE EN HET HOLOGRAFISCH UNIVERSUM - toepassing van de nieuwste inzichten van de fysica en de quamtum mechanica in je dagelijkse spirituele leven.

Datum:   27 april 2015
Spreker:  Ab Straatman
Aanvang:  20.00 uur

Er is een groeiende overlap tussen de oude metafysische wijsheden van de tijdloze geesteswetenschappen en de nieuwste inzichten en ontdekkingen van fysici en quantum mechanica wetenschappers. Oude taoÔstische en hindoeÔstische teksten worden zo duidelijker ťn bevestigd.  Begrippen als synchroniciteit, het universele quantum energieveld en  intentie (de impact van ons bewustzijn op de loop der gebeurtenissen) vind je zowel in de oude teksten als in de quantum fysica. Naast deze informatie gebruiken we ons samenzijn om deze inzichten toe te leren passen in ons eigen leven. Kennis en inzicht zijn belangrijk. Doen is bepalend.  Er is ruim gelegenheid voor uitwisseling met de spreker.
Ab Straatman is expert op het gebied van moderne zelfrealisatie en natuurlijke gezondheidszorg, waarin hij dertig jaar werkzaam is geweest. Hij is nu bezig met de oprichting van een groot internetbedrijf met website en database, op het gebied van natuurlijke zelfgenezing.

THEOSOFIE ALS WERELDFILOSOFIE
Datum:   13 april 2015
Spreker:  Dr. Hein van Dongen
Aanvang:  20.00 uur

Contact met andere culturen wordt bepalend voor ons dagelijks leven. Niet alleen voor persoonlijke zingeving, maar ook om gemeenschappelijke problemen duurzaam aan te pakken. In zijn lezing gaat Hein van Dongen aan de hand van recente ontwikkelingen in de Indiase, Chinese, Afrikaanse en Westerse filosofie terug naar het grote belang van de drie doelstellingen van de Theosofie. Om te laten zien dat die actueler zijn dan ooit!
Dr. Hein van Dongen is filosoof, co-auteur van het boek Wilde beesten in de filosofische woestijn en van een recent boek over Bergson. Hij is o.m. programmamaker bij de stichting Filosofie Oost-West.

DE 72 NAMEN VAN DE ENGELEN
Datum:   30 maart 2015
Spreker:  Hanneke Lagache
Aanvang:  20.00 uur

Kabbalah wordt beschouwd als het hart van de joodse mystiek. In deze lezing staan de Namen van de 72 Engelen uit de kabbalistische traditie centraal. De kabbalah leert dat uit de Grote Naam van God, 72 heilige ademtochten emaneren. Het getal 72 verwijst naar de Vijfpuntige ster en het licht van de ziel in de mens. We maken kennis met de levensboom, de  negen engelenkoren, de Namen van de Aartsengelen en de Namen van de Engelen. Ook de10 Sephiroth van de levensboom komen aan de orde.
Hanneke Lagache is esoterisch astrologe. Ze gaf lezingen en workshops over kosmogrammen, esoterische astrologie, kabbalah en de 72 Namen van de Engelen. Ze schreef artikelen in vaktijdschriften.

HET VERLOREN SYMBOOL, DAN BROWN EN DE VRIJMETSELARIJ
Datum:   9 maart 2015
Spreker:  Paul Marselje
Aanvang:  20.00 uur

Paul Marselje, hoofdbestuurslid van de Nederlands Orde van Vrijmetselaren, zal in een lezing aan de hand van het boek van Dan Brown ‘Het verloren symbool’ met ons in de wereld van de vrijmetselarij duiken. Hij zal daarbij meer vertellen over de feiten, fictie en de mysteries van de vrijmetselarij, want is het allemaal wel waar wat in deze roman – en elders - naar voren wordt gebracht? Miljoenen exemplaren gingen er immers van het boek wereldwijd over de toonbank en binnenkort komt de film uit. Vrijmetselarij wordt daardoor weer  in het middelpunt van de belangstelling geplaatst, want de broederschap is het decor en speelt eigenlijk zelfs een hoofdrol in de roman.


VREDE IS DE VOORWAARDE VOOR DE ONTWIKKELING VAN ECHTE VRIJHEID
Een film van een toespraak van Krishnamurti in Brockwood, 1983 - Nederlands ondertiteld
Datum:   23 februari 2015
Aanvang:  20.00 uur

“Only in peace can the human mind be free”

Vrede is de voorwaarde voor de ontwikkeling van echte vrijheid.
Het ligt op je weg als individu te beseffen dat je vrede in de wereld kunt brengen door jezelf te veranderen, door vrijwillig de prijs te betalen voor de vrede, door blijmoedig nationalisme en klassenveiligheid op te geven, evenals alle ideologieŽn en georganiseerde godsdiensten.
Zelf veranderen is het allerbelangrijkst, omdat je zelf de oorzaak bent van de heersende verwarring in de wereld waarin je leeft, en de manier waarop je leeft kan onmiddellijk de wereld om je heen veranderen of de chaos en het leed doen voortduren.
Het enige probleem ben je zelf, want alle andere problemen komen voort uit je onwil om eerst jezelf aan te pakken en jezelf helemaal grondig te begrijpen.
Wil er vrede zijn, dan moet men inzien dat het een illusie is te denken dat naar vrede gestreefd kan worden, dat vrede het gevolg kan zijn van een materiele of geestelijke strijd tussen militaire of ideologische tegenstanders.
Vrede is niet het gevolg van strijd; vrede is wat over blijft als alle conflicten opgegaan zijn in het vuur van het begrijpen.GEVAREN VAN HET SPIRITISME, THEOSOFISCH BEKEKEN
Datum:   9 februari 2015
Spreker:  Patrick van Hauwe
Aanvang:  20.00 uur

Hoe ver we ook teruggaan in de tijd, het is een feit dat de dood de mensheid steeds heeft gefascineerd. Het zoeken naar bewijzen voor een voortbestaan heeft de mens dus ook steeds beziggehouden. Het trachten in contact te treden met ‘bewoners’ van de onzichtbare werelden heeft menigeen geboeid en tot experimenteren aangezet.
Of het nu gaat om ‘glaasje’ draaien, Ouija-bord, draaiende tafels, automatisch schrift, materialisaties, seances, mediumschap,  enz. de vraag blijft: Is contact leggen met ‘bewoners’ van de onzichtbare werelden werkelijk mogelijk? Met wie of met wat hebben we dan contact? 
Volgens de spiritisten is contact leggen zeker mogelijk. Toch wordt door theosofen en parapsychologen benadrukt dat de mens zich niet steeds bewust is van de mogelijke gevaren en de mogelijke uitwerkingen en gevolgen bij het experimenteren en/of beoefenen van spiritistische handelingen.
Wat zijn dan eigenlijk die mogelijke gevaren? Wat zijn dan die mogelijke uitwerkingen en gevolgen?
Patrick van Hauwe is lid van de Theosofische Vereniging BelgiŽ en van de loge  Witte Lotus te Antwerpen.NICHOLAS ROERICH

Datum    26 januari 2015
Spreker    Wim Leys
Aanvang    20.00 uur

Nicholas Roerich was een Russisch kunstschilder, filosoof, archeoloog, schrijver en reiziger. Hij maakte meer dan 7000 schilderijen, deze worden in bekende musea over de gehele wereld tentoongesteld. Er is een Roerich Museum in New York en ook een in Moskou. Hij liet zich o.a. door de Theosofie (lid sinds 1919), Vedanta en Boeddhisme inspireren. Hij schreef verder nog 30 literaire werken, waaronder boeiende verslagen van zijn vele reizen door Rusland en AziŽ. Nicholas Roerich voerde in zijn tijd internationaal de beweging voor cultuurbescherming aan en is bedenker en schrijver van het Roerich-pact van 1935, een initiatief voor de bescherming van artistieke en academische instituties en historische vindplaatsen, wat een vervolg kreeg door de UNESCO in 1954.
Bij het zien van de dia’s zult u merken dat zijn schilderijen vanzelf een bijzondere mystieke stemming oproepen, waardoor de toeschouwer zich geÔnspireerd voelt op zijn eigen pad.


LEVEN MET DE BHAGAVAD GITA

Datum    12 januari 2015
Spreker    Marijke Trouw
Aanvang    20.00 uur

De Bhagavad Gita is een van de oudste geschriften ter wereld. Voor miljoenen mensen in het oosten is zij al vele eeuwen een leidraad in het dagelijks leven. Wat is de betekenis en de achtergrond ervan? Kan dit verhaal ook voor ons iets te betekenen hebben? Dit willen we onderzoeken aan de hand van tekstfragmenten en filmbeelden en kijken of we ook zelf iets kunnen ervaren van de diepe wijsheid die in dit geschrift besloten ligt.
Marijke Trouw is op haar zoektocht langs vele spirituele/religieuze stromingen gegaan. Zij studeerde Engels, was docent in het volwassenen (middelbaar) onderwijs en vervulde later daarin ook andere functies.ARCHIEF 2014DE MOEDER ONTSLUIERD - Maria, dochter van Wijsheid en de wijsheidstradities.
Datum:   20 januari 2014
Spreker:  Dr. Annine van der Meer
In het Oud-IsraŽl is er naast de Vader ook een Moeder bekend geweest. Beeld- en tekstmateriaal bewijzen dit. Er heeft zich in Oud-IsraŽl rond de Moeder of de Vrouwe een symboolsysteem ontwikkeld dat tot in detail terugkomt in de iconografie van Maria in het oosters- ťn westers christendom. Daarnaast zijn er via de symboliek verbindingen te leggen met de iconografie van de goddelijke Moeder in het Oosten: Devi, Tara, Quan Yin en vele andere namen. Haar universele gestalte ontsluiert zich.
Dr Annine E. G. van der Meer is godsdiensthistoricus, theoloog en symbooldeskundige. Zij schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen vrouwelijke kant van God. Recent verscheen The language of MA the primal mother. Annine is oprichtster en voorzitter van Academie PanSophia, school van Wijsheid in de 21 eeuw. www.academiepansophia.nl en www.anninevandermeer.nl


KENNISMAKING MET DE GEHEIME LEER deel I
Alleen voor deelnemers die zich
voor 23 september hebben aangemeld.
Datum: Maandag 27 januari 2014

HET NUT VAN ZIEK ZIJN
Datum:    3 februari 2014
Spreker:  Bert van de Grondelle
"German New Medicine" staat voor een hele nieuwe kijk op ziekte en gezondheid. Het verband tussen lichaam en geest staat hierbij centraal: emotionele schokken worden gezien als de hoofdoorzaken van ziekten, waarna een logisch, voorspelbaar en verklaarbaar proces van genezing volgt. Deze processen zijn nuttig en zinvol en hebben steeds het overleven van het organisme ten doel. Of we nu ziek zijn of vastgelopen in de beperkingen: werkelijk iedereen kan door bewust-zijn de puurheid herkennen van de natuurwetten van de German New medicine en zo eigen processen begrijpen en tot verdere genezing komen. Wanneer u zich vooraf wilt inlezen in de 5 biologische wetten van de GNM: www.learninggnm.comKENNISMAKING MET DE GEHEIME LEER deel I
Alleen voor deelnemers die zich
voor 23 september hebben aangemeld.
Datum:    10 februari 2014


KUNST EN SPIRITUALITEIT
Datum   :    17 februari 2014
Spreker :    Christine Bangert
NIET DOORGEGAAN WEGENS ZIEKTE VAN DE SPREKER
Hoe vertaalt de kunst het wereldbeeld van de mens in zijn tijd? De lezing zal gaan over hoe kunst vanaf het eerste prehistorische Idolenbeeldje tot aan de moderne abstracte kunst een spiegel is van de spirituele beleving van de mens. Het gaat bij deze lezing niet om de stijlen en jaartallen waarin kunsthistorici de kunst hebben gerangschikt, maar om de universele zoektocht naar de wereld van de geest, die ‘vorm wordt gegeven’ door kunstenaars uit alle tijden.
Christine Bangert is kunsthistorica en beeldend kunstenares. In haar benadering van de kunstgeschiedenis en in haar eigen werk zoekt zij steeds het gebied waar kunst een taal is die vertelt over de wereld van de geest. Zij maakte diverse documentaires over beeldende kunst.


ADYARDAG
Alleen voor leden

Datum   :    24 februari 2014


THEOSOFIE EN KUNST
Datum    :   3 maart 2014
Spreker  :   Dr. Mariel Polman
Eind 19e eeuw werd de theosofie een belangrijke inspiratiebron van nieuwe kunstromingen zoals het symbolisme, expressionisme en de abstracte kunst. In Nederland werden vele kunstenaars lid van de Theosofische Vereniging, en men stichtte in 1896 de kunstenaarsloge "Vahana". In de nieuwe kunst, de geometrische richting in de kunstnijverheid, in het bouwkundig expressionisme van de Amsterdamse School en de latere stroming het Nieuwe Bouwen en in diverse richtingen in de schilderkunst, van realistisch tot abstract, zijn theosofische ideeŽn richtinggevend geweest.
MariŽl Polman is als specialist in de monumentenzorg en als universitair docent werkzaam op het gebied van kleur, verf en schilderingen in en op historische gebouwen.


KENNISMAKING MET DE GEHEIME LEER deel I 6e bijeenkomst
Alleen voor deelnemers die zich
voor 23 september hebben aangemeld.
Datum: Maandag 10 maart 2014


‘HOE VERKRIJGT MEN TOTALE ORDE?’ Toespraak van Krishnamurti op DVD
Datum:     Maandag 17 maart 2014
Dit is een voordracht uit de serie 'The movement of desire', een reeks  uitmuntende voordrachten gehouden in 1978 te Brockwood Park, Engeland
Met Nederlandse ondertiteling


JAARVERGADERING
Alleen voor leden

Datum:   Maandag 24 maart 2014


VRIJHEID VAN DENKEN
Datum:   Maandag 31 maart 2014
Spreker:  Hans van Aurich
Vrijheid van denken is een begrip dat in de westerse landen is ingeburgerd, maar hebben wij die vrijheid wel en gebruiken we die ook? Gebruiken we die vrijheid ook binnen de Theosophical Society? Annie Besant zei hierover op de Conventie te Benares in 1930 de volgende woorden: “ . . als een vereniging al vele jaren bestaat is er altijd een zeker risico dat zij gekristalliseerd raakt in haar gedachten en methoden van werkzaamheid. Als dat gevaar de vrijheid van denken en discussie gaat overschaduwen, dan houdt  deze vereniging eerder de vooruitgang van de wereld tegen, dan dat zij een inspiratiebron is”.
Hans van Aurich is momenteel Vicevoorzitter van de TVN. Hij is ook penningmeester van de Theosofia Stichting Den Haag, en bekleedde vele jaren diverse functies in het bestuur van de Loge Den Haag.


SHAKESPEARE’S STORM: SPROOKJE …N INWIJDING
Datum: 28 april 2014
Spreker: Peter Liefhebber
Het werk van William Shakespeare bevat nog steeds veel onbezochte diepten, of hoogten, net naar men wil.
Peter Liefhebber, theatercriticus en auteur van het boek De Verborgen Shakespeare, zocht het kompas voor zo’n reis in de aloude wijsheidsleer, en in vergelijkingen met werk van o.a. Plato, Dante en Vergilius, en met Mozarts ZauberflŲte. Shakespeares onbegrepen stuk De Storm toont dit bij uitstek aan: van buiten is het een (raar) sprookje, van binnen een verbeelding van de oude inwijdingsmysteriŽn. En nog weer dŠŠrachter schuilt de werkelijke betekenis: De Storm laat de fasen zien in de evolutie van het menselijk bewustzijn.
(Het Nationale Toneel speelt De Storm van 18 februari t/m 20 april 2014, onder meer in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.)

WITTE LOTUSDAG
Alleen voor leden
Datum: Maandag 12 mei 2014


LEVEN NA DE DOOD VOLGENS DE THEOSOFIE, VERGELEKEN MET ANDERE ZIENSWIJZEN
Datum:   Maandag 19 mei 2014
Spreker:   Christian Vandekerkhove
De wetenschap ziet de mens als een biologisch wezen. Sterft dat biologisch lichaam, dan is het met de mens gedaan, zegt de wetenschap. De Theosofie gaat er van uit dat de mens niet dat lichaam is, maar de bewoner ervan. Wat sterft dan wel en wat niet? Ook de andere denkstromingen hebben hier zo hun eigen verhaal over.
Christian Vandekerkhove werd lid van de Theosofische Vereniging in 1975. Hij studeerde informatica en vergelijkende godsdienstwetenschappen. Thans is hij docent Theosofie, parapsychologie en Hylisch Pluralisme aan de Faculteit voor Godsdienstwetenschappen te Antwerpen.

Mystieke tekstlezing in de middeleeuwse kabbala
Datum: Maandag 26 mei 2014
Spreker:  Dr. Rico Sneller
In de joodse mystieke traditie tref je wonderlijke en fascinerende procťdťs aan voor het lezen en interpreteren van (bijbel)teksten. Voor bijv. de 13e-eeuwse kabbalist Abraham Abulafia gaat het niet zozeer om de inhoud of boodschap van de tekst, maar om de letters waarin ze gesteld is. Het is duidelijk dat hier een heel andere taalopvatting in het geding is dan wij gewend zijn. In deze voordracht zullen we horen over enkele kenmerken van die alternatieve taalopvatting, en de gevolgen ervan voor tekstinterpretatie.
Dr Rico Sneller is universitair docent wijsgerige ethiek aan het instituut voor godsdienstwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Mystiek en muziek
Datum   :   2 juni 2014
Spreker :   Martie Velthuis
In ieder mens is muziek een werkzame kracht, die je in contact brengt met verschillende lagen in jezelf, en met de ander. En voor ieder mens is er een klank om in thuis te komen, om van te houden. Leven is trilling, beweging, ontstaan. Muziek is dat ook en drukt de werkelijkheid oneindig genuanceerd uit. Of je nu de componist, de uitvoerende muzikant of de luisteraar bent, er is sprake van afstemmen, zuiverheid, actie en reactie, begrippen die in de weg naar zelfkennis steeds centraal staan. 
Martie Velthuis is docente blokfluit en viola da gamba, lid van TVN sinds 1995, en heeft al spelend, lezend en mediterend gemerkt dat de muziekstroom en de spirituele stroom samenvielen.

EEN MEDITATIEVE BENADERING VAN DE STEM VAN DE STILTE DOOR
H.P. BLAVATSKY
Datum:   15 september 2014
Spreker:  Els Rijneker
Dit mystieke boekje dat HPB aan het einde van haar leven op papier zette, vanuit door haar uit het hoofd geleerde passages uit Het Boek der Gulden Voorschriften, wordt wel gezien als haar testament, met indringende adviezen voor spirituele groei.
Na een korte inleiding over theosofie zullen de drie fragmenten uit dit
boekje meditatief bekeken worden aan de hand van citaten:
1. De Stem van de Stilte, met de Drie Hallen en de Zeven Geluiden
2. De Twee Paden
3. De Zeven Poorten
Els Rijneker, logopediste en dyslexiebehandelaar van beroep, werkt sinds 2000 voor het tijdschrift Theosofia en is voorzitter van de TVN.


KRISHNAMURTI
Totaal kijken - Werkelijkheid - Het juiste handelen
Datum:   29 september 2014
Spreker:  Guido Lamot
Het totaal kijken en leven in werkelijkheid horen bij elkaar. “Kijk niet alleen met de ogen en met het verstand, maar kijk vooral met de Geest” zei Confucius. We onderzoeken de weg van het verstand of kennis die leidt tot verdeeldheid en strijd tegenover de weg van de Geest die leidt tot Eenheid en Vrede.
Maar wat betekent dit voor ons doen en laten? Krishnamurti zegt: “Het enige wat je hebt en wat je binnen je bereik hebt, is inzage in je huidige leven. Leven betekent in relatie staan, in relatie staan betekent contact en contact betekent samenwerken en samenwerken betekent juist handelen”. We bekijken welk soort handelen ons vooruit helpt of doet stagneren.

VORM EN MAAT
over het werk van de Theosofische kunstenaarsloge Vahana
Datum:   13 oktober 2014
Spreker:  Klaas van Harten
Op 19 november 1896 werd te Amsterdam de Vahana-loge van de Nederlandse Theosofische Vereniging opgericht door de architecten Mathieu Lauweriks en Karel de Bazel met medewerking van o.a. Cato Gruntke en Frans Zwolle Sr. Daar ontwikkelde men initiatieven tot het vertalen van literatuur, het aanleggen van een bibliotheek en vooral onderricht in de relatie tussen theosofie en kunst. De resultaten zijn terug te vinden in de verwezenlijkte projecten zoals bijvoorbeeld nu nog te zien is bij het gebouw De Bazel te Amsterdam.
Klaas van Harten heeft als architect gewerkt op diverse architectenbureaus. Tegenwoordig is hij gepensioeneerd en werkt hij als vrijwilliger bij de theosofische bibliotheek te Amsterdam. Hij geeft lezingen over Theosofische aspecten in architectuur.

SCHEPPING OF OERKNAL
Genesis, Wetenschap en Joseph Haydn
Datum    27 oktober 2014
Spreker    Ronald van Vierzen
Het bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschappelijke visie (oerknal + evolutie) over het ontstaan van aarde en mensheid zijn door veel mensen lijnrecht tegenover elkaar gezet. Uit deze lezing zal blijken dat dit onterecht is. Als de vertaling van het allereerste vers van de Bijbel moet zijn: ‘In den beginne scheidde (i.p.v. schiep) God de hemel en de aarde’, dan blijken de natuurwetenschappelijke ideeŽn goed te rijmen met het in Genesis beschrevene.
Voor de pauze luisteren we naar ‘de voorstelling van de chaos’ uit ‘die SchŲpfung’ van Joseph Haydn, waaruit blijkt hoe geÔnspireerd Haydn is geweest, omdat deze muziek perfect past in de esoterische inzichten over de schepping.
Bij het bespreken van de zes scheppingsdagen blijkt dat er in de oorspronkelijke tekst helemaal niet over dagen wordt gesproken. Tevens wordt duidelijk waarom in Genesis 2 het net lijkt alsof de hele schepping dunnetjes wordt overgedaan. Vervolgens worden deze inzichten over de schepping vergeleken met de oerknal- en evolutietheorie waarbij de overeenkomsten verbazingwekkend zijn en de verschillen pijnlijk.
Ronald van Vierzen, studeerde elektrotechniek in Delft en werkt in de chipindustrie. Werd antroposoof, schreef een boek over klassieke homeopathie versus reguliere geneeskunde. Benut de antroposofie om spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verbinden en publiceert daarover in tijdschrift Kore.

DE REGENBOOG ALS MEDITATIEWEG
Datum    10 november 2014
Spreker    Kees Veenman
In alle natuurverschijnselen is het geestelijke werkzaam. Maar kleur vormt daarin een bijzondere brug tussen ons en de geestelijke wereld, omdat de kleur zowel tot de binnen- als tot de buitenwereld behoort. Door vanuit de fenomenologie van Goethe een kleur op meditatieve wijze innerlijk na te bootsen, wordt in de kleur buiten ons een stemming ervaarbaar die als morele kracht in de kleur werkt. Vanuit de morele stemming van de verschillende kleuren kan de regenboog vervolgens worden ervaren als een meditatief pad naar de geestelijke wereld.
Kees Veenman is als leraar natuurkunde werkzaam op de Vrijeschool in Haarlem en hij doet al jarenlang onderzoek naar kleuren. Verder is hij coŲrdinator van de natuurwetenschappelijke sectie binnen de antroposofische vereniging.


HINDOEŌSME
Datum:   24 november 2014
Spreker:  Dr. Victor van Bijlert
Aanvang:  20.00 uur

Deze lezing schets de hoofdlijnen van het hindoeÔsme. Zaken als kaste, goden, maatschappelijke waarden en hindoe gedragscodes zullen aan de orde komen. Het hindoeÔsme lijkt zeer ingewikkeld maar in deze lezing zal een interpretatie-model bieden waarmee het hindoeÔsme in al z’n verscheidenheid toch duidelijk begrepen kan worden.
Victor van Bijlert (1955) studeerde Indiase talen, filosofie en cultuurgeschiedenis in Leiden. Hij promoveerde in 1987 op Boeddhistische kennisleer. Momenteel is hij als universitair docent Indiase religies en Sanskriet verbonden aan de faculteit de Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.UPANISHADS EN ADVAITA VEDANTA
Datum:   8 december 2014
Spreker:  Dr. Victor van Bijlert
Aanvang:  20.00 uur

Enige achtergrondkennis van het hindoeÔsme is voorwaarde voor een goed begrijpen van de belangrijkste hindoe filosofie en theologie, namelijk de Vedanta of ‘slotconclusies van de Veda (heilig weten)’. De Vedanta als denkrichting komt uit de Upanishads. In deze lezing worden de voornaamste leringen uit de Upanishads belicht en het oudste en meest populaire systeem van hindoe filosofie, de Advaita Vedanta, of leer van de non-dualiteit.
Victor van Bijlert (1955) doceerde na zijn promotie in 1987 in Leiden onder meer Indiase filosofie, geschiedenis en Bengaals. Van 2000 tot 2003 was hij in India werkzaam als professor in Indiase ethiek en cultuur. Victor van Bijlert publiceert in het Engels en het Nederlands over Indiase cultuur in de ruimste zin van het woord en vertaalt Tagore's Bengaalse werk in het Nederlands. Momenteel is hij als universitair docent Indiase religies en Sanskriet verbonden aan de faculteit de Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.


ARCHIEF 2013


TAGORE EN HET BOEDDHISME
Datum: 21 januari 2013
Spreker: Victor van Bijlert
Het denken van de Indiase dichter en denker Rabindranath Tagore was sterk beÔnvloed door de Oepanisjaden. Deze hindoeÔstische heilige teksten behandelen vragen over leven, Zelf, dood en eeuwigheid. In zijn latere leven voelde Tagore zich steeds meer tot de leer van Boeddha aangetrokken. De lezing zal een schets geven van Tagore’s ‘hindoe’ denken en de wijze waarop hij de boeddhistische levensethiek hiermee heeft willen laten samengaan.
Spreker: dr. Victor van Bijlert, universitair docent hindoeÔsme, faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam. Victor van Bijlert heeft jaren lang in India gewoond en gewerkt, kent Sanskriet en Tagore’s taal, het Bengaals. Hij publiceert vooral over modern hindoeÔsme.
------------
UNIFICATIE EN BROEDERSCHAP VANUIT DE MODERNE FYSICA BELICHT
Datum: Maandag 4 februari 2013
Spreker: Max Takkenberg
In ongewoon felle bewoordingen trekt Blavatsky regelmatig van leer tegen de in haar tijd gevestigde wetenschap. Zijn de wetenschap en de eeuwige wijsheid dan zo in conflict met elkaar? Sluiten ze elkaar uit? De spreker is van mening dat dit niet het geval is. In zijn lezing zal hij proberen aan te tonen dat zowel de oude occulte kennis als de moderne  wetenschappelijke kennis uiteindelijk tot eenzelfde resultaat leiden, elkaar overlappen en elkaar kunnen aanvullen.
----------- 
ADYARDAG
Alleen voor leden
Datum: Maandag 11 februari 2013
------ 
FRANCISCUS VAN ASSISI, MYSTICUS EN PROFEET (1182-1226)
Datum: 18 februari 2013
Spreker: Frans Gerritsma
Aanvang: 20.00 uur
Tot in onze dagen laten velen zich inspireren door het leven van deze middeleeuwer.
Wat bezielde hem? Welk antwoord gaf hij op de vragen van zijn tijd? Waarom kreeg hij zo vele navolgers? Hoe werkte deze inspiratie door tot in onze tijd?
Met deze vragen willen we ons deze avond bezighouden. En zo een schets van zijn leven geven.
Frans Gerritsma is franciscaan. Studeerde spiritualiteit en was als pastor werkzaam in parochies, jeugdgevangenis en ziekenhuis. Geeft cursussen meditatief schilderen en zit in het bestuur van de Nederlandse Franciscanen.
-------------  
BROTHER SUN, SISTER MOON een film over het leven van Franciscus van Assisi
Deel 1 van 2
Datum: 4 maart 2013
Dit is een lange film, daarom splitsen wij hem in tweeŽn. Na de pauze zal Wim Leys e.e.a. in historische zin toelichten, en is er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud.
-------------- 
BROTHER SUN, SISTER MOON een film over het leven van Franciscus van Assisi
Deel 2 van 2
Datum: 18 maart 2013
---------- 
HEELHEID EN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN
Datum: 8 april 2013
Spreker: Coen Brandt
In een aantal theosofische en aanverwante werken wordt onderscheidingsvermogen genoemd als een van de belangrijkste voorwaarden voor een spiritueel leven. Aan de andere kant kan het maken van onderscheid juist een bron zijn van vooroordeel en verdeeldheid.
Wij gaan onderzoeken wat de kenmerken zijn van een scherp onderscheidings-vermogen, en hoe dit samen kan gaan met heelheid en integriteit.
Hierbij zal blijken dat wij gewoonlijk niet erg helder denken, en dat de dingen niet zijn wat zij schijnen, en dat er een “hoger” denken is, met een eigen soort logica en voor het gewone denken paradoxen bevat.
------------- 
DE GULDEN SNEDE EN HET BEGRIP ONEINDIG - de relatie tussen de meetkunde en de geestelijke wereld
Datum 15 april 2013
Spreker: Ronald van Vierzen
De Gulden Snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in veel kunstwerken is toegepast. Wat is het werkelijke geheim achter de Gulden Snede?
Evenwijdige lijnen snijden elkaar in het ‘oneindige’. Wiskundigen hebben geworsteld met dit duizelingwekkende begrip, dat echter aanwijzingen oplevert voor iets dat binnen de Christelijke kerk wordt ontkend, nl. het bestaan van een vůůr-geboortelijk leven, waardoor zelfs het principe van reÔncarnatie uit de meetkunde is af te leiden.
Meetkundige voorkennis is niet vereist.
--------- 
ATLANTIS
Datum: 29 april 2013
Spreker: Wim Leys
“Voorbij de zuilen van Hercules”, dit is de Straat van Gibraltar, daar situeerde Plato het mythische rijk Atlantis. Of moet Atlantis teruggebracht worden tot het kleine eilandje Santorini in de Middellandse Zee, zoals hedendaagse archeologen menen, of moet het worden uitgebreid tot de hele planeet en gezien worden als een tijdperk van honderdduizenden jaren, zoals de Theosofie beweert? Zijn er in de geschiedenis en op het aardoppervlak nog sporen te vinden van Atlantis? En wat is toch dat ‘verloren continent Mu’ waarover je weleens leest? Op al deze vragen hoopt de spreker een antwoord te geven.

---------
LICHT OP HET PAD door Mabel Collins
Datum: 13 mei 2013
Spreker: Sabine van Osta
Licht op het Pad door Mabel Collins wordt wel “een der kostbaarste juwelen van de moderne theosofie” genoemd. Het bestaat uit een aantal aforismen die geestelijke lering van diepe betekenis bevatten. Sabine van Osta, voorzitter van de Loge Witte Lotus in Antwerpen, zal in gaan op de instructies die hierin besloten liggen voor degenen die kiezen voor het Pad van zelfrealisatie.

--------- 
HET EMBLEEM VAN DE THEOSOFISCHE VERENIGING
Datum: 3 juni 2013
Spreker: Wim Leys
Als we het embleem van de Theosofische Vereniging bekijken, blijkt het te zijn samengesteld uit een aantal symbolen die al in zeer oude tijden werden gebruikt om diepe filosofische en geestelijke aspecten van de mens en het universum tot uitdrukking te brengen. Men kan ze in vele vormen in de grote wereldgodsdiensten terugvinden en hun universele waarde blijkt uit het feit dat ze telkens in wijd uiteenlopende beschavingen opduiken. Elk symbool zal bij nadere beschouwing een rijkdom aan betekenissen blijken te bevatten.
------------ 
EVOLUTIE
Datum: 10 juni 2013
Spreker: Ronald Engelse
In Isis Ontsluierd zegt Blavatsky “De moderne wetenschap houdt vast aan een eenzijdige fysieke evolutie, omzichtig  het idee van een spirituele evolutie vermijdend”. De oude wijsheid gaat uit van een puur geestelijk begin gevolgd door een afdaling  in steeds dichtere sferen tot in de materie.  En ook als de materiŽle vormen zich gaan ontwikkelen blijft de geestelijke evolutie voortgaan. Op het ingewikkelde samenspel wat zo ontstaat zal de spreker licht werpen.
------ 
DE ESOTERISCHE ACHTERGROND VAN HET VREDESPALEIS

Datum:    16 september 2013
Spreker:    Dr. Caroline de Westenholz
Aanvang:    20.00 uur

In Augustus 2013 bestaat het Vredespaleis honderd jaar. Ter gelegenheid daarvan worden er veel activiteiten in Den Haag georganiseerd. Wij zijn verheugd dat we Dr. Caroline de Westenholz weer bereid hebben gevonden bij ons te spreken.
Volgens mondelinge overlevering zou de grond waarop tussen 1908 en 1913 het Vredespaleis gebouwd werd een zeer spirituele plek zijn. Voornaamste reden zou zijn dat de mysterieuze graaf van Saint Germain hier op een heuvel een visioen zou hebben gehad dat dit de meest mystieke plaats in Europa was. Dit zou tevens de reden kunnen zijn dat alle rond 1900 opkomende esoterische gezelschappen zich vestigden – en soms nog steeds gevestigd zijn – in een radius van ongeveer 1 km rond het huidige Vredespaleis. Caroline de Westenholz vertelt over deze boeiende materie en tracht de plaats van het visioen te localiseren.
Dr. Caroline de Westenholz studeerde kunstgeschiedenis. Zij is oprichter en directeur van het Louis Couperus Muzeum in de Javastraat 17 te Den Haag.

-------------- 

DE SPIRITUELE RIJKDOM van de SIVA SUTRA

Datum:    30 september 2013
Spreker:    Ronald Engelse
Aanvang:    20.00 uur

Deze spirituele gids is  geschreven in Noord-India  omstreeks  900 n. Chr. De bekende theosofische schrijver Dr. I.K. Taimni heeft de twee belangrijkste teksten van het Kashmir ShivaÔsme  in het Engels vertaald. Daarin toont hij aan dat deze Indiase leringen naadloos passen in de fundamentele leringen van de Theosofie en daar wezenlijke feiten aan toevoegen. De methode van de Śiva Sūtra  leert ons het denkvermogen te transcenderen tot voorbij de individuele wortels van het denken. In het laatste deel van de Śiva Sūtra  worden de aard en de vermogens van de Meesters van Wijsheid beschreven. Deze beschrijvingen vormen een unieke en fundamentele  aanvulling op de bestaande theosofische literatuur over dit onderwerp.
Ronald Engelse is in India opgeleid als yogadocent en heeft ‘Het Geheim van Zelfrealisatie’ – de PratyabhijŮa Hṛidayam’ (1997) en ‘de Śiva Sūtra – De allerhoogste  werkelijkheid en hoe deze te realiseren’ (2013)  uit het Engels van Dr. Taimni in het Nederlands  vertaald.

--------------

INLEIDING IN DE WETENSCHAP AYURVEDA

Datum:    14 oktober 2013
Spreker:    Anita Ishwardat
Aanvang:    20.00 uur

Deze lezing is een inleiding  in de wetenschap Ayurveda met zijn eeuwenoude wijsheid uit India. Het betreft een holistische gezondheidsleer met een natuurlijke vertrekpunt, waarbij de mens als geheel wordt gezien; lichaam, geest en bewustzijn. Met als uitgangspunt het besteden van aandacht aan de twee belangrijkste pilaren van Ayurveda; voeding en leefstijl afgestemd op de unieke geboorteconstitutie.
Anita Ishwardat studeerde Ayurvedische Geneeskunde en rondde haar opleiding af met een scriptie over borstkanker. Haar studie heeft ze in Nederland en deels in India gevolgd. Ze kwam tot de ontdekking dat het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen van bewustwording en het overdragen van kennis over Ayurveda haar persoonlijke levenstaak is. Dat draagt ze ook uit bij het Gandiva Instituut dat zij heeft opgericht.


------------- 


DE GULDEN SNEDE EN HET BEGRIP ONEINDIG - de relatie tussen de meetkunde en de geestelijke wereld

Datum:    28 oktober 2013
Spreker:    Ronald van Vierzen
Aanvang:    20.00 uur

De Gulden Snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in veel kunstwerken is toegepast. Wat is het werkelijke geheim achter de Gulden Snede?
Evenwijdige lijnen snijden elkaar in het ‘oneindige’. Wiskundigen hebben geworsteld met dit duizelingwekkende begrip, dat echter aanwijzingen oplevert voor iets dat binnen de Christelijke kerk wordt ontkend, nl. het bestaan van een vůůr-geboortelijk leven, waardoor zelfs het principe van reÔncarnatie uit de meetkunde is af te leiden.
Meetkundige voorkennis is niet vereist.
Ronald van Vierzen, studeerde elektrotechniek in Delft en werkt in de chipindustrie. Werd antroposoof, schreef een boek over klassieke homeopathie versus reguliere geneeskunde. Benut de antroposofie om spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verbinden en publiceert daarover in tijdschrift Kore.

---------- 
FILM ‘KNOWLEDGE OF HEALING’ over tibetaanse geneeskunde

Datum:    11 november 2013
Aanvang:    20.00 uur

“Knowledge of Healing” is een film over de Tibetaanse geneeskunst, die stamt uit de 8e eeuw. Deze is gebaseerd op het holistische principe. Het behandelt zowel fysieke als geestelijke aspecten, die samen gezien worden als een eenheid. De geneesmiddelen bestaan vooral uit stoffen uit de natuur, zoals kruiden, mineralen en wortelgewassen uit de Himalaya. Er worden artsen gevolgd in India en SiberiŽ die patiŽnten behandelen voor chronische ziekten die in het Westen bekend staan als 'ongeneeselijk'. In IsraŽl en Zwitserland kijken wetenschappers in hoeverre de Tibetaanse geneeskunst in het Westen kan worden toegepast, zoals de in deze film ook naar voren tredende Zwitser Karl Lutz, de initiatiefnemer van deze onderzoeken.


---------- 

OUDE HINDOEŌSTISCHE KUNST

Datum:    25 november 2013
Spreker:    Peter de Bruin
Aanvang:    20.00 uur

In deze lezing met diapresentatie zal drs. Peter de Bruijn belangrijke Indiase gebruiken en culturele verschijningen verklaren aan de hand van oude HindoeÔstische kunst van de 9e t/m de 19e eeuw. Stilgestaan zal worden bij de belangrijkste godsbeelden, nog sterk levende gebruiken en rituelen. Ook bij de verschillende soorten tempels, hun oorsprong en gebruik.
Peter de Bruijn studeerde Indiase Talen & Culturen en werkte aan het Instituut Kern van de Universiteit Leiden en op de Indiase afdeling van het British Museum in Londen. Vanuit het bedrijf Asian Arts Consultancy is hij als expert Zuid- en Zuidoost Aziatische kunst verbonden aan het Amsterdamse veilinghuis Gavelers, het Fine Art Research/Art expert Inc in Florida en is hij werkzaam als projectmanager India voor de Nuffic in Den Haag.

----------

Mensenrechten horen er gewoon bij - over de betekenis van mensenrechten in ons dagelijks leven

9 december 2014
spreker Victor Scheffers, directeur van Justitia et Pax Nederland

Wat zijn mensenrechten? Wat zou de gemiddelde Nederlander erover moeten weten? In deze voordracht gaat de spreker in op de idee van mensenrechten. Waarop zijn zij gestoeld? Wat is hun geschiedenis? Vervolgens spreekt hij over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de net opgerichte Verenigde Naties werd aangenomen. 10 december is de internationale dag van de mensenrechten. We vieren dit jaar dus de 65ste verjaardag van de UVRM. De Verklaring is geen bindend verdrag. Binnen de VN zijn afspraken gemaakt om de rechten uit de Verklaring te respecteren: het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, en het Internationaal Verdrag inzake Economische, sociale en Culturele Rechten.

Victor Scheffers studeerde literatuur en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1983 is hij algemeen secretaris en directeur van Justitia et Pax Nederland. Daarnaast bekleedde hij andere functies op nationaal en op internationaal niveau, zoals die van secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Commissies Justitia et Pax. Van 2003 tot 2006 was hij ook directeur van het Centre for Justice and Reconciliation en in 2008 was hij voorzitter van de Stichting 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.