TVN Home » Product Tags: barborka

Barborka

28 augustus 2018

H.P. Blavatsky the Light-Bringer – The Blavatsky Lecture 1970

By Geoffrey A. Barborka.

67 Pages | Blavatsky Lecture 1970 | Softcover | The Theosophical Publishing House, London. | No ISBN.

This Lecture commemorates the coming to the Western world of one who was the representative of a great Brotherhood – a Brotherhood which is known by many names. One of its epiphets, especially in connection with its origin, is a symbolic one; the Sons of Ad or Sons of Fire-Mist. Little has been written about these Sons. However, the meaning associated with the term is clear enough; for it links up with the name given to those Divine Beings who came to the assistance of humanity during one of its most critical periods. These are the Agnishvatta Pitris, the awakeners of the fire – which signifies the Mind-principle.

Geoffrey A. Barborka (1897 – 1982) was brought up at Point Loma, California. He had a classical education to which were added modern languages / German, French and Spanish+ and these were later supplemented by a study of Hebrew and Sanskrit. He is the author of a number of books, including The Divine Plan, H.P. Blavatsky, Tibet and Tulku and The Pearl of the Orient.

auteur: Barborka, G.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

The Divine Plan

By Geoffrey A. Barborka (1897-1982).

564 Pages | Sixth reproduction 2015 | Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar | ISBN: 8170591848.

Dutch translation: Het Goddelijk Plan (2 Delen) | Uitgegeven in 1973 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750321.

This work could be best described as a guide for an in-depth exploration of The Secret Doctrine (1888). Learning topics concerning cyclic evolution, the big cosmic laws, the hiërarchical composition of the universe et cetera are discussed and their underlying cohesion is demonstrated. Challenging concepts – mostly Sanskrit – are explained in a simple way. Geoffrey A. Barborka seems to have mastered the art of letting complicated teachings explain themselves as it were, without the interference of his own opinions and interpretations.

Author: G.A. Barborka
ISBN: 8170591848
Quantity

Prijs: € 36,50

Loading Updating cart…

The Story of Human Evolution

By Geoffrey A. Barborka (1897-1982).

147 Pages | Published in 2000 | Hardcover (gebonden) | The Theosophical Publishing House Adyar | ISBN:  8170593239.

Dit boek beschrijft hoe de eerste mensen naar de aarde kwamen en de opeenvolgende evolutionaire stadia waar zij doorheen gingen. Het is een commentaar op de tweede reeks van de Stanza’s van Dzyan, die handelen over Antropogenesis. De wijze van voortplanting wordt behandeld, zowel als de continentale systemen waarop de evolutie plaatsvond, zoals Hyperborea, Lemuria en Atlantis. Geoffrey A. Barborka heeft vele studiegroepen in De Geheime Leer (1888) begeleid. Andere boeken van hem zijn ook in onze webshop te bestellen.

Author: Barborka, G. A.
ISBN: 8170593239
Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart…

The Mahatmas and Their Letters

422 pages | bGebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 2006

Two Mahatmas inspired the founding of the Theosophical Society in 1875. But who are the Mahatmas? Are they real persons? How authetic are their letters? What is the story behind their origin?
These and many more questions are answered in the seventeen chapters of this book, which contain facsimiles of the letters and other material of much interest.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Barborka, G.A.
ISBN: 8170593948
Additional DescriptionMore Details

Geoffrey Barborka (1897-1982) was a profound student of oriental philosophy, particularly, The Secret Doctrine, source book and classic of modern Theosophy. Professionally, he was a printer, but distinguished himself as a scholar, author, and lecturer on Theosophical topics. Other titles by the author: – The Divine Plan – Glossary of Sanskrit Terms: Pts 1-2 (CD) – H. P. Blavatsky, Tibet and Tulku – The Story of Human Evolution

Quantity

Prijs: € 16,50

Loading Updating cart…

H.P. Blavatsky, Tibet and Tulku

476 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 2006

This work is not intended to be a biography of H P Blavatsky. A major portion is devoted to her writings, particularly to the manner in which they are written. The predominant motif is to describe the superior spiritual status she attained before she commenced her stupendous work as a benefactor of the human race. As there is no single English word that conveys the spiritual powers she acquired, the author turns to the orient, to the land of Tibet, for a suitable term – Tulku. This Tibetan term is clarified along with other little known words and a philosophical exposition is given in an illuminating manner, dealing as it does with some of the mysteries of human life which have been studied for ages in the East.

auteur: Barborka, G.A.
ISBN: 8170590086
Additional DescriptionMore Details

The Theosophist Geoffrey Avery Barborka (1897-1982) was a serious and deep student of H.P. Blavatsky’s life, work and teachings. He conducted for many years classes on Madame Blavatsky’s magnus opus The Secret Doctrine. Probably his most well-known books are The Divine Plan (an indepth commentary on The Secret Doctrine), H.P. Blavatsky, Tibet and Tulku and The Mahatmas and Their Letters.

Quantity

Prijs: € 27,50

Loading Updating cart…

Het Goddelijk Plan – Menswording en Evolutie (2 Delen)

Door Geoffrey A. Barborka (1897-1982).

697 Pagina’s | Uitgegeven in 1973 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750321.

English Original: The Divine Plan | Sixth reproduction 2015 | Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar | ISBN: 8170591848.

In Het Goddelijk Plan wordt de lezer stap voor stap binnen geleid in de belangrijkste en meest interessante leringen van de Theosofie. Men kan dit boek beschouwen als een gids voor een diepgaande studie in het magnum opus van Mevrouw Blavatsky, De Geheime Leer; ook wordt het verband tussen De Geheime Leer en De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, De Stem van de Stilte en de werken van T. Subba Row duidelijk naar voren gebracht.

Leerstukken betreffende cyclische evolutie, reïncarnatie en de toestanden na de dood, de opbouw van het heelal en de constitutie van de mens, inwijding, enzovoorts worden stuk voor stuk uitvoerig behandeld en vervolgens wordt de onderlinge samenhang ervan aangetoond. Talloze ‘moeilijke woorden’ – voor velen een struikelblok – worden op voor ieder begrijpelijke wijze verklaard. Alleen al door deze woordverklaringen is Het Goddelijk Plan een kostbaar bezit voor iedere serieuze bestudeerder van de Theosofie.

auteur: Barborka, G.A.
ISBN: 9789061750321
Additional DescriptionMore Details

Geoffrey A. Barborka bezocht de “Theosophical School” en daarna de “Theosophical Universiteit” in Point Loma (Californië). Gedurende zijn studietijd kreeg hij volop de gelegenheid zich te verdiepen in de werken van Mevrouw Blavatsky, toen hij als letterzetter meewerkte aan de Engelse uitgave van Isis Ontsluierd, De Geheime Leer, De Sleutel tot Theosofie en De Stem van de Stilte. In zijn lezingen, tijdschriftenartikelen en boeken tracht Barborka steeds iets van zijn intense belangstelling en liefde voor de theosofische leringen, zoals deze in hun oorspronkelijke vorm door Mevrouw Blavatsky verbreid werden, aan anderen over te dragen. Daarbij verstaat hij de kunst deze vaak ingewikkelde en moeilijk te doorgronden leringen als het ware zichzelf te laten verklaren, zonder er een eigen mening of interpretatie aan toe te voegen. Andere boeken waardoor G.A. Barborka grote bekendheid kreeg zijn onder andere H.P. Blavatsky, Tibet and Tulku (over de paranormale gaven van Mevrouw Blavatsky), The Pearl of the Orient (over de Bhagavad Gita) en The Christmas Story (over de occulte en mystieke betekenis van het kerstfeest).

Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…