TVN Home » Product Tags: de-purucker

De Purucker

18 juli 2020

Occulte Woordentolk – Een Handboek van Oosterse en Theosofische Termen

Door Gottfried de Purucker (1874 – 1942).

241 Pagina’s | Tweede en herziene druk 2011 | Hardcover | Theosophical University Press, Den Haag | ISBN: 9789070328955.

Engels origineel: Occult Glossary – A Compendium of Oriental and Theosophical Terms | Eerste editie 1933, tweede en herziene druk 1996 | Theosophical University Press, Pasadena, California | ISBN: 1557000506.

Moderne theosofische literatuur kent ongelooflijk veel termen en concepten afkomstig uit de heilige boeken van de Oudheid. De meeste worden niet vermeld in moderne woordenboeken. Weer andere boeken benaderen deze termen vanuit zo’n grote reikwijdte aan betekenissen, waardoor eenvoudige toepassing en doorgronding van deze termen in gevaar lijkt te komen. Zoals de term ‘occult’ zelf ‘obscuur’ betekent – (bijv. zoals een ster kan worden verduisterd door een maan of planeet), zo kan worden geopperd, dat de filosofische diepgang van deze termen wordt versluierd door lagen van populaire connotaties. Een bondige en betrouwbare gids is nodig om deze gespecialiseerde terminologie te ont’dekken en begrijpelijk te maken. De Occulte Woordentolk speelt in op deze behoefte. Het definieert 300 veelvuldig gebruikte (Sanskriet) termen binnen de metafysica en dient tegelijkertijd als een introductie in de theosofie.

Afkomstig van het schutblad uit het Engels origineel:

“Authentiek occultisme, gescheiden van ethiek, is eenvoudigerwijs ondenkbaar, omdat het onmogelijk is. Er bestaat geen authentiek occultisme, dat geen hoogstaande ethiek insluit begrijpelijk (genoeg) voor het morele verstand der mensheid. Occultisme betekent het bestuderen van de verborgen aspecten van ‘Zijnswording’, de wetenschap van het leven of de universele natuur. (Het) omvat niet alleen fysieke, psychologische en spirituele delen van menszijn, maar ook heeft het een gelijkwaardig en wellicht grotere omvang binnen die studies, die zich concentreren op de structuur, werking en oorsprong en lotsbestemming van het universum. “

 

 

Auteur: De Purucker, G.
ISBN: : 9789070328955
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Mens en Evolutie

By Gottfried de Purucker (1874 – 1942).

379 Pagina’s | Eerste druk 1982 | Hardcover | Theosophical University Press Agency, Pasadena, Den Haag, München | ISBN: 9789070328078.

Engels origineel: Man in Evolution | tweede en herziene druk | bewerkt door Grace F. Knoche (1909 – 2006).

Mens en Evolutie is een boek dat aan waarde wint naarmate antropologen hun onderzoek naar het ‘begin’ van ons ras voortzetten. De feiten van de evolutie zijn niet in het geding zegt de schrijver, maar alleen de vele theorieën die het denken hebben beïnvloed sinds de tijd van Darwin. Dr. de Puruckers kritische analyse van de resultaten van het biologisch en antropologisch onderzoek met betrekking tot de theosofische leer levert in ruimte mate het bewijs dat het bewustzijn en niet de stof oorzakelijke factor achter de evolutie is.

‘De mens is zijn eigen geschiedenis’ Fysiek, de oorsprong van alle stammen onder hem waarvan hij de bron is en niet het eindprodukt; geestelijk, de drijvende ‘intelligente kracht’ die door alle vormen heen naar evolutionaire vervolmaking streeft.

Afkomstig uit Hoofdstuk – ‘Evolutie en Transformatie’ (p. 76 & 77):

” Alles leeft, maar is niet noodzakelijk als een bezield wezen gevormd; maar daar het levende dingen zijn moeten ze vooruit- of achteruitgaan of tijdelijk stilstaan – welke drie processen alle te eniger tijd kunnen plaatsvinden, ofschoon de algemene beweging voor alle een vooruitgaande is. 

In de oudheid werd met betrekking tot deze kwestie van ‘bezielde’ entiteiten hetzelfde onderscheid gemaakt. Die menselijke of submenselijke entiteiten die een ‘anima’, een vitaal astrale ziel bezitten, noemen we bezielde organismen. In het oude Sanskriet werden ze jangama’s genoemd, dat wil zeggen, ‘lopers’ of ‘bewegers’, in tegenstelling tot die entiteiten die geen anima bezaten, of liever gezegd waarin de anima slechts in kiem bestond. In het Sanskriet werden deze laatste aangeduid als ‘vaste dingen’ en sthāvara’s genoemd,  wat ‘niet bewegend’ betekent. De ‘vaste dingen’ zijn derhalve de mineralen en de plantenwereld, terwijl de ‘lopers’ of ‘bewegers’ de dieren en mensen zijn en in veel mindere mate zelfs de entiteiten van het plantenrijk. Uit het hele hierboven geschetste beeld kunnen we begrijpen dat de evolutie zich voor de theosoof over veel grotere terreinen uitstrekt en tot veel groter hoogten reikt; en we zien hoe ze in de natuur op een veel ingewikkelder manier werkzaam is dan de betrekkelijk eenvoudige leer van het moderne wetenschappelijke transformisme. “

auteur: Purucker, G. de
ISBN: 9789070328078
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

What Death Really Is, Questions We All Ask – Journey through the Portals of Change to the Heart of the Universe

By Gottfried de Purucker (1874 – 1942).

122 Pages | Copyright 1986 | Softcover | Point Loma Publications, San Diego, California | ISBN: 0913004480.

Dutch translation: Wat de Dood Werkelijk Is, Vragen die Wij Allen Stellen | Copyright 1986 | Stichting ISIS, International Study-Centre for Independent Search for Truth, ‘s-Gravenhage ISBN: 9073257018.

‘ LIGHT for the Mind
LOVE for the Heart
UNDERSTANDING for the Intelligence

ALL THREE must be satisfied
Before One
Can have PEACE. ‘

What Death Really Is, is a concise handbook to understanding the processes of dying and the after death states. It answers some of the most pertinent questions, that one has about after-death consciousness. Drawing from various world Wisdom traditions, G. de Purucker reaches into the heart of the subject in a clear and understandable manner.

From Chapter ‘Summing Up’ (p. 114 & p. 115):

” Man is a god manifesting in a physical body, but through an intermediate psychological apparatus. He is a divine flame encased in gross substance or matter, manifesting feebly at the present time in his evolutionary journey the wondrous faculties and powers of the god within, but showing them nevertheless at least somewhat. For man can think, and thinking is a wondrous faculty. He can cast his thought beyond the stars. He can reason. He can draw deductions from premisses. He can raise himself aloft on the wings of his imagination, and, guided by reason, soar beyond the confines of the Polar Star. Man can feel. He has compassion. He has pity for the helpless, for the hopeless, a yearning to aid those, who need aid. All these are divine faculties. Even in so small a degree as these examples testify does man show forth the working of the god within him. “

auteur: Purucker, G. de
ISBN: 0913004480
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

Clothed with the SUN – The Mystery-tale of Jesus the Avatara

By Gottfried de Purucker (1874 – 1942).

45 Pages | First published in 1938, second printing 1944, second edition and edited in 1972 | Softcover | Point Loma Publications, San Diego, California | ISBN: 091300406.

Dutch translation: Bekleed met de ZON – het Mysterie-verhaal van Jezus | Uitgegeven in 1972 | Stichting ISIS, International Study-Centre for Independent Search for Truth, ‘s-Gravenhage | ISBN: 9070163195.

Jesus lived. Whatever name he may have had, the individual known as Jesus (the Hebrew name being Jeshua or Joshua), was an actual man, a great Sage. He did indeed live. He was, furthermore, an initiate into the secret doctrine of his period; and around him, after his death, grew up legends and tales, which were woven in later days – say a century after his death- into the so-called Gospels.

But who was Jesus? Nobody really knows. There is not one, single definite, conclusive, and proving answer to this question – not a single answer, which is know to be a certainty. When did Jesus live? When was he born? The answers to these questions are still unfound and still occupy the attention of not a small army of scholars and students; but behind all the cloud of uncertainty and the dust of conflicting opinions and, through all the ages since Jesus, later called the Christ, came and taught his fellow-men, through all and behind all this, we nevertheless discern the sublime figure of a Great Teacher.

From page 23:

” Believe not, said in substance the Syrian Sage of old to his disciples, ‘men when they come to you and tell you: ‘Lo, I am the Christ, follow me!’ Or when another one comes and says: ‘Lo, I am the Christ follow me!’ Believe them not. But when one comes before you, in the name of the Christ-spirit, and tells you to follow Truth whose ringing tones are heard in every normal heart of man, and who speaks in the name of the god within, in the name of the inner Christ, in the name of the inner Buddha, then said in substance the Syrian Sage, ‘He is my own. Follow him. “
auteur: Purucker, G. de
ISBN: 091300406
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…