TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

WEBSHOP: om het boek te vinden wat u zoekt kunt u in de linkerkolom hiernaast klikken op auteursnaam. Mocht de auteur daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven de naam intoetsen en enter geven. U kunt ook op onderwerp zoeken in de lijst onder de auteursnamen. De onderwerpen staan daar in alfabetische volgorde. Mocht het onderwerp daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven het woord intoetsen en enter geven. U kunt daar ook een woord van de titel intoetsen, of (een deel van) de titel tussen aanhalingstekens, ”    “. Wilt u het gevonden boek inderdaad bestellen klikt u op “add to cart”, en daarna kunt u evt. verder winkelen. Het bestelde wordt u met factuur toegezonden, u hoeft niet vooruit te betalen. Bezoekt u onze boekhandel in de Tolstraat liever persoonlijk, dan is zij geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wij zijn in de winter gesloten vanaf 24 december 2023 t/m 5 januari 2024. Bestellen via de webshop blijft dan wel mogelijk, en de e-mail wordt gelezen en behandeld. Bekijk, download en print voor het volledige assortiment onze boekenlijst

Egyptische Mythen en Mysteriën

Door Rudolf Steiner (1861 – 1925), vertaald door H.J.M. Wilbers.
Oorspronkelijke titel: Ägyptische Mythen und Mysterien: im Verhältnis zu den wirkenden Geisteskräften der Gegenwart.

235 Pagina’s | 2020, derde druk | Hardcover | Uitgave Steinervertalingen, Apeldoorn | ISBN: 9789083052045.

Steiner onderzoekt de Egyptische cultuur op een unieke manier. Bij hem vinden we geen interpretaties van het Egyptische dodenboek, maar wel een op eigen onderzoek gebaseerde beschrijving van de essentie van de Egyptische inwijding. Hij plaatst de Egyptische cultuur in het grote perspectief van de evolutie van de mensheid en laat aan verschillende voorbeelden zien hoe die cultuur wezenlijk verband houdt met de onze. Zo staat het voor hem vast dat de spirituele bodem heeft bereid voor de huidige materialistische zienswijze.

Gedetailleerd schetst Steiner de ontwikkeling van de aarde en de mensheid in lang vervlogen tijden. Hij vat de Egyptische godenwereld heel concreet op als een afbeelding van geestelijke wezens die de evolutie spiritueel hebben geleid. Zo wordt duidelijk welke rol Isis, Osiris en Horus in deze ontwikkeling hebben gespeeld, onder andere bij de vorming van de menselijke gestalte. Ook spreekt Steiner in dit verband uitvoerig over de cruciale rol van Christus in de ontwikkeling van de mensheid.

In het nawoord gaat egyptoloog Jana Loose nader in op Steiners specifieke benadering van het oude Egypte.

Auteur: Steiner, R.
ISBN: 9789083052045
Quantity

Prijs: € 27,50

Loading Updating cart…

Waarheidzoekers

Door Cees Zweistra.

319 Pagina’s | 2022, vierde druk | Paperback | KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht | ISBN: 9789043536660.

Wat bezielt complotdenkers?

De bestorming van het Capitool en de anti-coronaprotesten hebben het complotdenken definitief in de openbaarheid gebracht. Onder invloed van bekende Nederlanders zoals Lange Frans en Thierry Baudet heeft een nieuwe vorm van complotdenken ook in Nederland stevige voet aan de grond gekregen. Inmiddels kennen we allemaal wel iemand die zich een waarheidszoeker noemt en die meent dat een wereldwijde elite bezig is duistere plannen uit te voeren.

In dit boek maken we kennis met het nieuwe complotdenken. In klare taal maakt Cees Zweistra duidelijk waar het nieuwe complotdenken vandaan komt en welke rol technologie heeft in het ontstaan en verspreiden van complottheorieën. Via aansprekende beelden neemt hij een stevige positie in. Want is het nieuwe complotdenken een vorm van kritiek, een onschuldig tijdverdrijf of een alarmerend signaal van een technologische cultuur die dreigt te ontsporen?

Auteur: Zweistra, C.
ISBN: 9789043536660
Quantity

Prijs: € 24,99

Loading Updating cart…

Spirituele Alchemie – De Zoektocht naar volmaaktheid.

Door Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900 – 1986), vertaald uit het Frans.

175 Pagina’s | 2017 | Paperback | Drukkerij Wilco, Amersfoort | ISBN: 9789076916446.

Oorspronkelijke titel: Le travail alchimique ou la quete de la perfection

‘Vecht niet tegen je zwakheden en ondeugden, want zij zullen jou verslaan, maar leer ze te gebruiken door ze aan het werk te zetten. Of het nu gaat om jaloersheid, boosheid, hebzucht, ijdelheid enzovoort, je moet weten hoe je ze kunt mobiliseren zodat zij voor jou werken in de door jou gekozen richting. Neem de natuurkrachten, zoals elektriciteit, wind, wolkbreuken, bliksem… Nu de mens weet hoe ze te beheersen en te gebruiken, verrijkt hij zich. En toch zijn dit oorspronkelijk vijandige krachten. Je vindt het normaal om natuurlijke energieën te gebruiken, waarom ben je dan verbaasd als gesproken wordt over het gebruiken van de primitieve energieën die zich in jou bevinden?… Wanneer je de regels van de spirituele alchemie eenmaal kent, zul je in staat zijn alle negatieve krachten die je in overvloed bezit, te transformeren en te gebruiken. ‘
— Omraam Mikhaël Aïvanhov

Auteur: Aïvanhov, O.M.
ISBN: 9789076916446
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

De Mens verovert zijn Bestemming – Reïncarnatie en Karma.

Door Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900 – 1986), vertaald uit het Frans.

203 Pagina’s | 2004 | Paperback | Stichting Prosveta Nederland, Amersfoort | ISBN: 9789076916101.

Oorspronkelijke titel: L’Homme a la conquete de sa destinéee
Waarom word je in een bepaald land of in een bepaald gezin geboren? Waarom is de een gezond, intelligent, rijk, machtig en beroemd, terwijl de ander juist gehandicapt is of beperkt? Wat is de oorsprong en de betekenis van de banden die je aangaat met anderen, vaak bijna onbewust?…Zelfs wie zich de meest vrije mens waant, ondergaat zijn lot, omdat hij de wetten niet kent, die het beheersen. Door deze wetten aan zijn leerlingen te openbaren, helpt een meester hen niet alleen om de ingewikkelde draden van het bestaan te ontwarren, maar geeft hij hen ook alle mogelijkheden om zelf meester te worden over hun lot.

Auteur: Aïvanhov, O.M.
ISBN: 9789076916101
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Exploring Karma & Rebirth

By Nagapriya

160 Pages | 2005, second printing | Paperback | Windhorse Books, Newtown | ISBN 9781899579617

Exploring Karma & Rebirth helps us to unravel the complexities of these two important but often misunderstood Buddhist doctrines.

This thought provoking book:
• clarifies these traditional Buddhist teachings,
• examines them in relation to their cultural origins and considers how they are still relevant today, and
• offers an imaginative reading of what the teachings could mean for us now.

Above all, Exploring Karma & Rebirth insists that, to be of enduring value, these doctrines must continue to serve the overriding aim of Buddhism: spiritual awakening.

Author: Nagapriya
ISBN: 9781899579617
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

The Secret Doctrine

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), abridged & annotated by Michael Gomes.

255 Pages | 2009 | Paperback | Penguin Group, London | ISBN:9781585427086.

Madame Blavatsky’s masterpiece of occult philosophy is now sealed down to its essentials, providing the most readable, accessible experience ever of modern history’s seminal work of esoterica.

The Secret Doctrine, Helena Petrovna Blavatsky’s magnum opus on the origin and development of the universe and humanity itself, is arguably the most famous, and perhaps the most influential, occult book ever written. Its publication in 1888 generated in the West a groundwell of interest in esoteric philosophies, the effects of which are still being felt in literature and philosophy, in alternative and mainstream religious traditions, and in popular culture around the world. Yet the book’s availability typically has been limited to hefty, expensive, two-volume editions, its length and price long eluding the grasp of most readers.

Now this single-volume edition, abridged and annotated by historian and Theosophical scholar Michael Gomes, places the ideas and key sections of The Secret Doctrine within reach of all who are curious. In particular, Gomes provides a critical sounding of the book’s renowned stanzas on the genesis of life and the cosmos–mysterious passages that Blavatsky said originated from a primeval source and that form the heart of The Secret Doctrine, Gomes meticulously scales down the book’s most important writings on symbolism to their essentials, and offers notes and a glossary to illuminate arcane references. His historical and literary introduction casts new light on some of the book’s sources and on the career of its brilliant and enigmatic author, one of the most intriguing personages of recent history.

At once compact and representative of the work as a whole, this new edition of The Secret Doctine brings unprecedented accessibility to the esoteric classic of the modern era.

Author: Blavatsky, H.P. / Gomes, M.
ISBN: 9781585427086
Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

Paden naar Geluk – Mythen en verhalen als bron van persoonlijke groei

Door Joseph Campbell, vertaling door Marco Noordenbos.

208 Pagina’s | 2009 | Paperback | Uitgeverij Ten Have, Utrecht | ISBN: 9789025909420.

Oospronkelijke titel: Pathways to Bliss: Mythology and Personal Transformation
Eerder verschenen onder de titel: Volg de stem van je hart; Mythologie als bron voor persoonlijke groei

Duizenden jaren vertelt de mens zichzelf al verhalen over goden helden. Tegenwoordig doen we ze vaak af als onzin, omdat we niet geloven dat ze echt gebeurd zijn. Volgens wetenschapper Joseph Campbell verliezen we daardoor iets heel belangrijks: mythen houden ons een ideaal voor waardoor we onszelf verheffen.

Paden naar geluk is een verzameling van de belangrijkste essays van Campbell, waarin hij een brug slaat tussen de mythologische oerthema’s en ons streven naar persoonlijke groei. Wat blijkt? Onze zoektocht is van alle tijden. Met veel humor past hij de grote voorbeelden uit de mythische-religieuze wereldliteratuur toe op onze persoonlijke uitdagingen van alledag. Campbell helpt ons op deze manier om het contact met een vergeten laag in onzxe cultuur en psyche te herstellen met als belangrijkste doel dat je je ware bestemming vindt.

Auteur: Campbell, J.
ISBN: 9789025909420
Quantity

Prijs: € 20,99

Loading Updating cart…

Enkel het Ene – Verwoorde beelden & verbeelde woorden. De Tarot & De Bijbel

Door Peter Samwel.

181 Pagina’s | 2021 | Paperback | Uitgeverij U2pi Bv, Den Haag | ISBN: 9789493240537.

Binnen religie en spiritualiteit bestaat een spanningsveld tussen het traditionele christendom en de ontwikkelingen binnen de moderne spiritualiteit aan de andere kant. Wetenschappelijk opgeleide theologen en andere godsdienstige werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele buitenkerkelijke spirituele ontwikkelingen en zienswijzen. Net zo lijkt de eigentijdse spiritualiteit het kerkenwerk als niet meer van deze tijd te hebben afgeschreven. Dit getuigt niet van wijsheid door of de traditie zomaar terzijde te schuiven dan wel niet bereid te zijn nieuwe, geestelijke ontwikkelingen op te merken en te volgen.

Hoe zou het zijn als alle knowhow verenigd zou worden, tegenstellingen zouden worden opgeheven, en de moderniteit haar fundament vindt vanuit respect voor het religieuze culturele erfgoed binnen onze traditie, vanuit het perspectief van voortschrijdende geestelijke ontwikkelingen en spirituele inzichten?
‘Welkom samen’ zeg ik dan.

Auteur: Samwel, P.
ISBN: 9789493240537
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

Initiation, Human and Solar

By Alice Bailey (1880 – 1949).

240 Pages | 2017, twentieth edition, original printed in 1922 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9781791784904.

An initiation is an expansion of consciousness–a means of opening the mind and heart to a recognition of what already exists in reality.

One of the great values of this book is that it stretches the mind towards a new conception of the intense activity involved at all levels of consciousness on the planet to create conditions in which evolutionary growth can proceed. The work of the planetary Hierarchy, and of some of the responsible workers within the Hierarchy, is outlined in a way which brings everyday human life into focus as an outer expression of qualified purpose through the Ashrams of the Masters. The inter-relationship and interaction of the many kingdoms and centres of consciousness are revealed as tending towards the complete integration and alignment of our Planetary Logos within the systemic whole.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9781791784904
Quantity

Prijs: € 10,95

Loading Updating cart…

The Labours of Hercules – An Astrological Interpretation

By Alice Bailey (1880 – 1949).

229 Pages | 2018, eighth edition | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301370.

The story of the dramatic experiences of the great and ancient Son of God, Hercules or Herakles, will give us a synthetic picture of the progress of the soul from ignorance to wisdom, from material desire to spiritual achievement…. Its theme will be found to be so inclusive that all of us, struggling in our present modern life, can make application to ourselves of the tests and trials, the failures and achievements of this heroic Figure, who strove, centuries ago, towards the same goal as we do.

A secondary object of this study is to present an aspect of astrology which will differ from that usually expressed. We shall trace the story of Hercules as he passed through the twelve signs of the zodiac. In each sign he expressed its characteristics, and in each signm he achieved some fresh knowledge of himself, and through that knowledge demonstrated the power of the sign and acquired the gifts which the sign conferred. In each of the signs we shall find him surmounting his natural tendencies, controlling and governing his destiny, and demonstrating the fact that the stars incline, but do not control.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301370
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Het raadsel Socrates

Door Rico Sneller.

137 Pagina’s | 2021 | Paperback |ISVW Uitgevers, Leusden | ISBN: 9789083121529.

Bij welke filosofische traditie je ook te rade gaat, overal kom je Socrates tegen. Sommigen noemen hem de vader van de filosofie, anderen zien hem als een leermeester in correct denken of morele moed. Zoveel tradities, zoveel Socratessen. En al die Socratessen zijn nog geloofwaardig ook.

Rico Sneller presenteert een geschiedenis van de filosofie aan de hand van alle Socratessen die de filosofische traditie rijk is. Na Xenofons en Aristofanes’ Socrates bespreekt hij de Socrates van Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Strauss en Derrida.

We zijn nog lang niet uitgepraat over Socrates. En wie Het raadsel Socrates leest al helemaal niet.

Auteur: Sneller, R.
ISBN: 9789083121529
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

De Dood, het Grote Avontuur

Door Alice Bailey (1880 – 1949).

152 Pagina’s | 2012, tweede druk | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9789062718177.

”De dood kan meer zijn dan we in eerste instantie denken en kan op vele verschillende manieren tegemoet worden getreden. We kunnen er een bepaalde plaats voor inruimen in leven en gedachten, we kunnen er ons op voorbereiden als iets dat weliswaar onvermijdelijk is, maar wat eenvoudig de brenger van veranderingen genoemd kan worden. Op die manier maken we het proces van de dood tot een geordend deel van ons gehele levensdoel. We kunnen leven met het bewustzijn van onsterfelijkheid en dat zal extra kleur en schoonheid geven aan het leven. We kunnen het bewustzijn van onze toekomstige overgang ontwikkelen en leven in de verwachting van dat wonder. Wanneer de dood wordt beschouwd en gezien als een inleiding tot verdere levende ervaringen dan krijgt hij een geheel andere betekenis, dan wordt het een mystieke ervaring, een vorm van inwijding.”

In dit boek zijn een aantal uitspraken van Alice Bailey over de dood en sterven samengebracht. De tijd is gekomen waarin de dood niet langer uit het dagelijkse leven wordt verbannen. Meer inzicht in wat sterven betekent maakt dat de dood zijn angstaanjagendheid verliest. Een positieve benadering ervan leidt tot een intens en harmonieus ‘leven’.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9789062718177
Quantity

Prijs: € 22,75

Loading Updating cart…

Telepathy, and the Etheric Vehicle

By Alice Bailey (1880 – 1949).

219 Pages | 2018, Sixteenth edition, original printed in 1950 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301165.

The entire subject of telepathic communication can be approached under a more subjective designation or name, but one which is interpretive of the more universal and prior stage than that of direct telepathic reception. The occultist ever approaches the subject connected with the evolutionary process from the angle of the whole and then the part, from the periphery to the centre, from the universal to the particular. Among Themselves, the Masters do not deal with telepathy as a science warranting consideration, endeavor and impartion; They are concerned primarily with the Science of Impression.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301165
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Seventh Ray: Revealer of the New Age

By Alice Bailey (1880 – 1949).

228 Pages | 2011, second edition | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301417.

Seven basic energies, called the seven rays, stream forth from the centre formed by the impact of the will of God upon divine substance, demonstrating the seven qualities of Deity.

Today two rays of great potency are functioning simultaneously: The Seventh Ray of Ceremonial Order or Ritual is coming into manifestation: the sixth Ray of Idealism and Devotion is slowly passing out. This is bringing about a situation which is described in ancient archives in the following terms: ”A time of rending, when the mountains, which have sheltered, fall from their high places and the voices of men are lost in the crash and thunder of the fall.” Such periods come only rarely, and each time they come a peculiarly significant priod ofdivine activity is ushered in: old things pass away, yet the ancient landmarks are restored.

To aid men and women endeavouring to prepare themselves for group service during this transitional era, the Tibetan Master Djwhal Khul suggested the study of all that he had written on the seventh Ray of Ceremonial Order. The Seventh Ray: Revealer of the New Age is a compilation of those statements found throughout the books Djwhal Khul wrote with Alice Bailey.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301417
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Soul and Its Mechanism

By Alice Bailey (1880 – 1949).

165 Pages | 2019, fourteenth edition, first printing in 1930 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301158.

It is an established and accepted occult fact that the soul works through the mechanism of the threefold personality in stimulating the three worlds of human evolution–the mental, the emotional and etheric/physical planes of consciousness.

It is said that the aspirant to discipleship really needs to know only two things: the constitution of man and the next steps ahead. In this book the way the human constitution actually functions in its component parts is made abundantly clear. It is an accepted goal for the aspirant that he learns to make of his personality equipment an instrument for the soul to use.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301158
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

Ponder on This

By Alice Bailey (1880 – 1949).

539 Pages | 2019, twelfth edition, first printing in 1971 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301318.

”Scattered through all my writings over the years is a mass of information which needs collating and bringing together as a basis for the instruction of disciples in training for an initiation. ”
–Djwhal Khul, The Rays and the Initiations

The present compilation by a student is an attempt in this direction.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301318
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9780853301318";}
Quantity

Prijs: € 20,95

Loading Updating cart…

The Animal Kingdom, A Spiritual Perspective

By Alice Bailey (1880 – 1949).

982019 Pages | 2019, third edition, first edition 2005 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301455.

Is there a higher purpose behind the relationships we have with domesticated animals? The answer is a resounding ”yes!” The Animal Kingdom, A Spiritual Perspective will deepen our understanding of the mystery of the animal kingdom.

This book explains the divine purpose of our association with domesticated animals, and the important role humanity has to play in their evolution.

The Animal Kingdom, A Spiritual Perspective is a thought-provoking compilation of extracts from the books of Alice A. Bailey, who wrote:

”The service humanity is to render is that of producing unity, harmony, and beauty in nature, through blending into one functioning, related unity the soul in all forms. This is achieved individually at first, then it takes place in group formation, and finally it demonstrates through an entire kingdom in nature.”
–Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Vol. II, pp. 363-64

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301455
Quantity

Prijs: € 9,95

Loading Updating cart…

A Treatise on White Magic

By Alice Bailey (1880 – 1949).

705 Pages | 2018, twenty second edition, original printed in 1934 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301233.

This book contains Fifteen Rules for Magic, and for soul control, based on these words in the Bhagavad-Gita: ”Though I am Unborn, the soul that passes not away, though I am the Lord of Being, yet as Lord over My nature I become manifest, through the magical power of the soul.”

The soul unmanifest in its essential being, manifest through the nature of its personality equipment, is always a source of mystery. It evades the analytical concrete mind: it reveals its true self to the illumined mind fused with the open heart, seeking not to grasp and to hold for personal progress, but to wield the magical power in service. The power of the soul is always available to the one who seeks, as an aspirant to accepted discipleship, to become of practical service in his own peculiar times, state and environment.

The book closes with a rousing call to the soul in all aspirants: ”I close with an appeal to all who read these instructions, to rally their forces, to renew their vows of dedication to the service of humanity, to subordinate their own ideas and wishes to the group good, to take their eyes off themselves and fix them anew upon the vision. . . . Let all students make up their minds in this day of emergency and of opportunity to sacrifice all they have to the helping of humanity. ”

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301233
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

From Intellect to Intuition

By Alice Bailey (1880 – 1949).

275 Pages | 2019, nineteenth edition, original printed in 1932 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301080.

In this era of a rapid increase in human intelligence and capacity to use the mind we run the risk of overemphasis on intellectualism. ”The mind is the slayer of the Real” is a well-known reflection of an inherent danger.

In this book ”From Intellect to Intuition”, development of the intellect, while necessary, is shown as a means to an end and one step on the way to a fully awakened and active mental body.

Between the intellect and the intuition a gap exists until it has been consciously bridged through meditation. Meditation is sometimes defined as ”thinking in the heart”, correct meditation proceeds only when the heart and mind function together in unison. To touch the intuition, therefore, this blending of heart and mind is a necessity. Right use of the mind in meditation opens consciousness to the beauty, truth and goodness of the soul, through the five stages of concentation-meditation-contemplation-illumination-inspiration. These five stages lead to union with the soul – the ”son of mind” – and direct knowledge of divinty creating an instrument of intelligence for the soul to use in daily life.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301080
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Glamour, a World Problem

By Alice Bailey (1880 – 1949).

290 Pages | 2017, twelfth edition, original printed in 1950 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301097.

This book deals with the misconceptions existing on all levels of the personality life-maya on the etheric level; glamour on the emotional plane; and illusion on the mental plane; climaxing in the sum total of all three combined in the personality-the so-called dweller on the threshold.

A higher form of energy must be brought to bear on the blocked condition. This means in practical terms, maya must be subjected to the inspiration and idealism of the emotional plane; glamour to the illumination of the mental plane; illusions to the light of the intuition, a buddhic energy; and the dweller on the threshold must be confronted by the Angel of the Presence, the soul.

As this clarity and transformation of the personality proceed in the individual, he can begin to serve consciously, preferably in group formation, to lift and enlighten the world condition.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301097
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Seven Rays of Life

By Alice Bailey (1880 – 1949).

365 Pages | 2019, fifth edition, original printed in 1995 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301424.

The Seven Rays

The teaching on the seven rays can enable all true servers to work with greater skill and effectiveness in their chosen field of activity.

As Alice Bailey wrote, a study of the rays will mean that ”…we shall have a practical method of analysis whereby we can arrive at a right understanding of ourselves as ensouling entities, and at a wiser comprehension of our fellowmen. We can then deal more intelligently with ourselves, with our children, and with our friends and associates. We shall find ourselves able to cooperate more wisely with the Plan as it is seeking expression at any particular time”.

Author: Bailey, A.
Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301424
ISBN: 9780853301424
Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

The Soul, the Quality of Life

By Alice Bailey (1880 – 1949).

307 Pages | 2020, sixth edition, original printed in 1974 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301325.

Nothing under heaven can arrest the progress of the human soul on its long pilgrimage from darkness to light, from the unreal to the real, from death to immortality, and from ignorance to wisdom.
Djwhal Khul
Problems of Humanity

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301325
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Vivekacudamani – Het Kroonjuweel van Onderscheidingsvermogen.

Door Sri Sankaracarya (700 CE – 750 CE), vertaling door Ferit Arav.

226 Pagina’s | 2021 | Paperback | Brave New Books | ISBN: 9789081653817.

Sri Sankara wordt beschouwd als de grootste spirituele leraar die Advaita Vedanta, ofwel de leer van non-dualiteit, toegankelijk heeft gemaakt voor hen die op zoek zijn naar kennis over de betekenis van het menselijk bestaan. Zij, in wie op een stil moment de vragen oprijzen ”Wie ben ik, wat is de wereld en wat is mijn relatie tot de wereld?”, zullen tijdens hun zoektocht een goede gids en een betrouwbare compagnon vinden in de werken van Sankara ons heeft nagelaten.

Hoewel de aangeboden kennis uit de moeilijk toegankelijke Veda’s stamt, legt Sankara deze kennis voor de rijpe zoeker op een begrijpelijke en herkenbare wijze uit. In Vivekacudamani, een van de omvangrijkste en onderrichtende werken van Sankara, wordt deze kennis aangereikt in de vorm van een dialoog tussen de leraar en de naar zelfkennis dorstende leerling. Een van de voornaamste begaafdheden van de leerling om deze kennis te kunnen ontvangen, is het vermogen tot onderscheid (viveka) dat ook in de titel van het boek genoemd wordt. Andere belangrijke vereisten waaraan de kandidaat leerling moet voldoen is het verlangen naar bevrijding, onthechtheid en een kalme geest.

Sankara legt de leerling stap voor stap uit dat ideeën over de eigen individualiteit en die over de wereld slechts uit identificaties bestaan met wat men als werkelijkheid beschouwt en die de oorzaak zijn van gebondenheid en het menselijke lijden. Deze schijnbare werkelijkheid is echter veranderlijk en voorbijgaand, en bedekt zijn bestaansgrond die onveranderlijk en eeuwig is: puur bewustzijn, of zoals in de Vedische traditie wordt genoemd, Brahman. Het zich bevrijden van deze illusoire bedekkingen leidt tot de uiteindelijke bestemming van de mens die onbeschrijflijk is.

Auteur: Sankaracarya, S.
ISBN: 9789081653817
Quantity

Prijs: € 19,55

Loading Updating cart…

Niets cadeau – Een filosofisch essay over de ziel

Door Gerard Visser.

157 Pagina’s | 2010, tweede druk | Paperback | Valkhof Pers, Nijmegen | ISBN: 9789056253103.

Hoewel Socrates het als de belangrijkste opdracht in het leven van een mens beschouwde de psuchè te leren kennen, is de ziel tegenwoordig uit het wetenschappelijke en het filosofische discours verdwenen. Daar staat tegenover dat de omgangstaal het woord nog onverminderd koestert. Sterker nog, zij duldt geen equivalenten naast uitdrukkingen als ‘iemand op de ziel trappen’ of ‘met je ziel bloot moeten’.

In dit filosofische essay breekt Gerard Visser een lans voor de ziel. Hij gaat uit van de hypothese dat de ziel in de Europese filosofie is gestorven aan de illusie van haar kenbaarheid. Vervolgens gaat hij na hoe in de moderne levensfilosofische en fenomenologische bezinning op het vraagstuk van de individualiteit een spirituele voeling met de ziel terugkeert, die is gebaseerd op de ervaring van haar ondoorgrondelijkheid. De titel van het essay is ontleend aan het gedicht ‘Niets cadeau’ van Wisława Szymborska, dat de gang van het betoog structureert.

Auteur: Visser, G.
Auteur: Visser, G.
ISBN: 9789056253103
ISBN: 9789056253103
Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

Atlantis: The Antediluvian World (1882)

By Ignatius Donnelly (1831 – 1901).

No pagenumbers | 2021, original print in 1882 | Paperback | Index | Harper & Brothers, New York | ISBN: 9781722432232.

Atlantis: The Antediluvian World is a book published in 1882 by Minnesota populist potlitician Ignatius L. Connelly, who was born in Philadelphia, Pennsylvania in 1831. Donnelly considered Plato’s account of Atlantis as largely factual and attempted to establish that all known ancient civilizations were descended from this lost land. many of its theories are the source of many modern0day concepts about Atlantis, including these: the civilization and technology beyond its time, the origins of all present races and civilizations, and a civil war between good and evil. Much of Donnelly’s scholarship, especially with regard to Atlantis as an explanation for similarities between ancient civilizations of the Old and New Worlds, was inspired by the publications of Charles Étienne Brasseur de Bourbourg and the fieldwork of Augustus Le Plongeon in the Yucatan.

Author: Donnelly, I.
ISBN: 9781722432232
Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

Atlantis – The Antediluvian World

By Ignatius Donnelly (1831 – 1901).

203 Pages | 2021, oorspronkelijke druk in 1882 | Paperback | Compass Circle | ISBN: 9798589853346.

Plato has preserved for us the history of Atlantis. If our views are correct, it is one of the most valuable records which have come down to us from antiquity.

Plato lived 400 years before the birth of Christ. His ancestor, Solon, was the great lawgiver of Athens 600 years before the Christian era. Solon visited Egypt. Plutarch says, ”Solon attempted in verse a large description, or rather fabulous account of the Atlantic Island, which he had learned from the wise men of Sais, and which particularly concerned the Athenians; but by reason of his age, not want of leisure (as Plato would have it), he was apprehensive the work would be too much for him, and therefore did not through with it. These verses are a proof that business was not the hinderance: ”I grow in learning as I grow in age.”
And again: ”Wine, wit, and beauty still their charms bestow, Light all the shades of life, and cheer us as we go.”
–Ignatius Donnelly
Taken from Atlantis: The Antediluvian World

Author: Donnelly, I.
ISBN: 9798589853346
Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

The Sacred Symbols of Mu

By Colonel James Churchward (1851 – 1936).

No pagenumbers | 2011, original print in 1933 | Paperback | Zuubooks, US | ISBN: 9781463524203.

Churchward claimed that the landmass of Mu was located vin the Pacific Ocean, and stretched east-west from the Marianas to Easter Island, and north-south from Hawaii to Mangaia. He claimed that according to the creation myth he read in the Indian tablets, Mu had been lifted above sea level by the expansion of underground volcanic gases. Eventually Mu ”was completely obliterated in almost a single night” [8]:p. 44: after a series of earthquakes and volcanic eruptions, ”the broken land fell into that great abyss of fire” and was covered by ”fifty millions of square miles of water.”[8]: p. 50.

Author: Churchward, J.
ISBN: 9781463524203
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Islamitische Filosofie – Een geschiedenis

Door Michiel Leezenberg.

399 Pagina’s | 2020, vierde druk | Paperback | Uitgeverij Bulaaq, Oostpoort | ISBN: 9789054601883.

De islamitische wijsbegeerte heeft zijn wortels in het antiek-Griekse denken, maar zet deze traditie op een geheel eigen wijze voort. Daardoor behandelt ze een voor ons relatief vertrouwde thematiek, maar slaat ze daarbinnen verassende, nieuwe paden in.

Dit helder geschreven overzicht presenteert de uitgangspunten en doctrines van de grote moslimdenkers van het Midden-Oosten, Noord-Afrika, islamistisch Spanje en het Perzische cultuutgebied. Deze denkers, onder wie Avicenna (Ibn Siena), Averroës (Ibn Roesjd), Ibn Chaldoen en Ibn al-Arabi, hebben denkbeelden ontwikkeld die tot op de dag van vandaag hun invloed doen gelden. Islamitische filosofie plaatst hun werk in een culturele en sociale context. Zodoende behandelt het ook de intellectuele achtergronden van allerlei hedendaagse religieuze en culturele stromingen in de islamitische wereld. Speciale aandacht wordt besteed aan poëtica en muziektheorie, mystiek, logica en taalfilosofie, en politieke theorie. Het boek vereist geen filosofische of historische voorkennis.

De auteur ontving voor dit boek de Socrates-wisselbeker voor het beste Nederlandstalige filosofieboek van 2002. Deze geheel herziene tweede editie bevat een nieuw hoofdstuk over islamitisch India.

Auteur: Leezenberg, M.
ISBN: 9789054601883
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

Edgar Gayce on Angels and the Angelic Forces

By Kevin J. Todeschi.

135 Pagina’s | 2019 | Paperback | A.R.E. Press, Virginia Beach | ISBN: 9780876049730.

Just who are guardian angels, archangels, spirit guides, and divine messengers? Even the words can produce comfort, reassurance, and hope, for they suggest the presence of celestial beings who are concerned for our welfare and are somehow involved in our lives and acitivities here on earth. In hundreds of readings given over a period of decades, famed psychic Edgar Cayce repeatedly confirmed the existance of angels and spirit guides.

Are these emissaries of light spiritual beings that come directly from God? Are they somehow responsible for bringing us information and guidance? If they truly exist, as Cayce suggests, the what role do they play in our lives, and how can we enhance that role?

Kevin J. Todeschi, MA, is Executive Director and CEO of the Edgar Gayce work (EdgarCayce.org) and Atlantic University (AtlanticUniv.edu). A both student and teacher of the Cayce material for 35 years, he has lectured on six continents in front of thousands of individuals.

Author: Todeschi, K.J.
ISBN: 9780876049730
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Theosophy and the Conscious Mind

By Pablo Sender & H.P. Blavatsky (1831 – 1891).

88 Pages | 2020 | Hardcover | Martil Firrell Company / Modern Theosophy, London | ISBN: 9781912622245.

pablo Sender was born in Argentina in 1975. He trained originally as a molecular biologist and holds a doctorate in Biological Sciences. He was originally drawn to theosophy because he felt, ‘it presented a far wider scope of knowledge’ than studying science alone.

H.P. Blavatsky was a Russian occultist and author. She fuonded the Theosophical Society on 17 November 1875 in New York City along with Henry Steel Olcott and William Quan Judge. She described theosophy as ‘the synthesis of science, religion and philosophy’.

”What we call ‘self’ is nothing but a whirlpool within universal consciousness.”
–Pablo Sender, 2020

”If plants can be shown to have nerves and sensations and instict (but another word for consciousness), why not allow the same in the cells of the human body?
–H.P. Blavatsky, 1895

Author: Sender, P. / Blavatsky, H.P.
ISBN: 9781912622245
Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

Theosophy & Esoteric Christianity

By Isis Resende, R. Heber Newton (1840 – 1914) & Franz Hartmann (1838 – 1912).

92 Pages | 2019 | Hardcover | Martil Firrell Company / Modern Theosophy, London | ISBN: 9781912622092.

Isis Resende is a life-long member of the Theosophical Society. She is an international speaker and serves as the President of the Inter-American Theosophical Federation.

Richard Heber Newton was a prominent American Episcopalian priest and writer.

Franz hartmann was a German medical doctor, author, and founder of the German Theosophical Society in 1896.

”Throughout history, there has always been an esoteric aspect to Christianity.”
–Isis Resende, 2019

”The qualities the western world lacks, the eastern world holds in escess.”
–R. Heber Newton, 1913

”The best medicine becomes a poison if misapplied.”
–Franz Hartmann, 1911

Author: Resende, I. / Heber Newton, R. / Hartmann, F.
ISBN: 9781912622092
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Art & Theosophy

By Martin Firrell and A.L. Pogosky.

94 Pages | 2019 | Hardcover | Martil Firrell Company / Modern Theosophy, London | ISBN: 9781912622061.

Martin Firrell is a contemporary theosophist and a public artist using language in public space to engage directly with the public. His work promotes constructive dialogues about marginalisation, equality and more equitable social organisation, with the aim of making the world more humane.

Aleksandra Loginovna Pogosskaia, A.L. Pogosky, or Madame Pogosky was a Russian emigre, an activist and business woman promoting Russian art in the West. She became a member of the Theosophical Society in 1909 drawn to the Society’s object of forming a ‘universal brotherhood of humanity’. She applied this idea to communal work in the arts.

”Not all theosophists are artists but perhaps all artists would benefit consideably from being theosophists.”
–Martin Firrell, 2019

”Money is well taken care of. It is only the world’s handicrafts that are neglected, uncared for.”
–A.L. Pogosky, 1917

Author: Firrell, M. / Pogosky, A.L.
ISBN: 9781912622061
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Atlantis en Lemurië

Door Rudolf Steiner (1861 – 1925), vertaling door Mimi Macintosh.

77 Pagina’s | 2021, vijfde druk | Paperback | Uitgeverij Pentagon, Amsterdam | ISBN: 9789490455125.

Is Atlantis reëel? Hoe zag het eruit? Waar bevond het zich? Wat gebeurde daar?
Rudolf Steiner deed er geesteswetenschappelijk onderzoek naar. Hij geeft een uitvoerige beschrijving van Atlantis en schetst hoe het bewustzijn van de atlantische mens van ons bewustzijn verschilde.
Hoe zag Lemurië, de beschaving die zich vóór Atlantis op aarde bevond, eruit? Men gebruikte toen magische krachten; hoe ging dat in zijn werk?
De mens was aanvankelijk eenslachtig. Hoe en wanneer vond de splitsing in man en vrouw plaats? Steiner schetst de ontwikkelingen van de mensheid heel beeldend.

Auteur: Steiner, R.
ISBN: 9789490455125
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Legenden over Atlantis en Lemurië

Door W. Scott-Elliot (1849 – 1919), vertaling door Gerard Grasman.

171 Pagina’s | 2005 | Paperback | Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer | ISBN: 9020283774.

The Story of Atlantis werd voor het eerste uitgegeven in 1896. The Lost Lemuria werd voor het eerst uitgegeven in 1904. De eerste gebundelde uitgave verscheen in 1925 onder de titel: The Story of Atlantis and the Lost Lemuria door The Theosophical Publishing House, Ltd., London.

In dit boek komen de bewoners van Atlantis en Lemurië tot leven, hun hoop en hun vrees, wat ze tot stand hebben gebracht en wat ze verkeerd hebben gedaan. De verlorengegane werelddelen worden in detail beschreven: hun ligging, hun ontwikkeling, hun flora en fauna, de mensen die er leefden, hun gebruiken, wetenschap, onderwijs en godsdienst en hun contact met gevorderde leraren. De informatie is afkomstig uit de geschriften van Plato, uit de esoterische traditie zoals die is voortgezet in H.P. Blavatsky’s De Geheime Leer en van helderziende waarnemingen gedaan door C.W. Leadbeater, een vooraanstaand theosoof. Zo is een nieuwe weergave totstandgekomen van een tijdloze mythe.

Een tijdloze mythe van voorbije beschavingen komt opnieuw tot leven.

Auteur: Scott-Elliot, W.
ISBN: 9020283774
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

Theosophy & Yoga

By Annie Besant (1847 – 1933) and Jenny Baker.

100 Pages | 2019 | Paperback | Martin Firell Company, London | Serie Modern Theosophy | ISBN: 9781912622153.

This volume explores the ways in which both theosophy and yoga base spiritual progress on the deepest possible understanding of the nature of life – that it exists as a single unity. This is the fourth in a series of books, collected under the banner ‘Modern Theosophy’ re-presenting important texts drawn from the history of the theosophical movement and further complemented by texts from contemporary authors and innovative thinkers.

Author: Besant, A / Baker, J.
ISBN: 9781912622153
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9781912622153";}
Quantity

Prijs: € 7,95

Loading Updating cart…

Theosophy and the Search for Happiness

By Annie Besant (1847 – 1933) and Moon Laramie.

69 Pages | 2019 | Hardcover | Martin Firell Company, London | Serie Modern Theosophy | ISBN: 9781912622054.

This volume explores the insight modern theosophy can offer into the search for happiness in present-day society.
The quest for happiness is universal. What is true and permanent happiness, and how can it be realized. What types of happiness are fleeting and or illusory? Why is the search for happiness so often disappointing?
This book is part of a series of writings collected under the banner ‘Modern Theosophy’, re-presenting important texts drawn from the history of the theosophical movement together with texts from contemporary authors and innovative thinkers.

Author: Besant, A / Laramie, M.
ISBN: 9781912622054
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

The Spiritual Dimension of Therapeutic Touch

By Dora Kunz (1904 – 1999) & Dolores Krieger.

262 Pages | 2004 | Paperback | Bear & Company, Rochester | ISBN: 9781591430254.

Health

Therapeutic Touch is a powerful technique for rebalancing the body’s energy through touch, visualisation, and spiritual acceptance of life’s inevitable cycle. Developed by Dora Kunz, medical intuitive and fifth generation clairvoyant, and Delores Krieger, pioneer researcher on the dynamics of healing, this extraordinary method has put authentic healing into the hands of health care providers. It has been taught in hospitals and at universities to tens of thousands of health care professionals since 1972.

This book examines the dynamic interrelationship between healer and patient and the vital role of expanded levels of consciousness as they relate to the healing process. It provides an intimate glimpse into the life work of Dora Kunz in an emerging series of her never-before-transcribed lectures and case studies, accompanied by insightful commentary from Dolores Krieger.

During their years of shared research and healing practice, the authors found illness to be rooted in specific subtle energy imbalances. They developed a transpersonal energetic approach to healing physical pain using centering and self-awareness practices. The practices and exercices they share in The Spiritual Dimension of Therapeutic Touch will help practitioners achieve the sensitivity and spiritual empathy necessary to effectively access and respond to energy imbalances in themselves and in their patients, to promote physical healing as well as mental and spiritual peace.

Author: Kunz, D. / Krieger, D.
ISBN: 9781591430254
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Gitanjali – Een Offerande van Liederen

Door Rabindranath Tagore, (1861-1941) vertaald door Jogchum Dijkstra.

104 Pagina’s | 2006 | Paperback | Discovery Books, Leeuwarden | ISBN: 9077728074.

Rabindranath Tagore was een Indiase dichter en wijsgeer. Hij werd in Calcutta geboren uit een voorname Brahmanenfamilie en was een voorvechter van sociale en politieke hervormingen in India. Hij schreef vele wijsgerige en lyrische religieuze geschriften. Het boek Gitanjali is zijn bekendste werk. In 1912 verscheen hiervan een door Tagore zelf vertaalde Engelse versie. Een jaar later kreeg hij hiervoor de Nobel prijs.

Gitanjali is een offerande van liederen voor de Schepper. In deze liederen weerklinken zijn diepe religieuze gevoelens en zijn liefde voor de natuur en de mensen. Tagore gebruikt vele beelden uit de Indiase liefdesgedichten om zijn verlangen naar God te verwoorden. Het alledaagse krijgt in zijn offerande van liederen een mystieke diepte, doordat hij het lage en gewone gebruikt om zijn zoeken naar het hoge en bijzondere uit te drukken. Zodat Tagore in lied 43 kan zeggen: De stappen die ik op een dag in mijn speelkamer hoorde, zijn dezelfde die weerklinken van ster tot ster.

Autheur: Tagore, R. / Dijkstra, J.
ISBN: 9077728074
Quantity

Prijs: € 14,90

Loading Updating cart…

The Gospel of John – In the Light of Indian Mysticism

By Ravi Ravindra Ph.D.

257 Pages | 2004, fourth edition | Paperback | Inner Traditions, Vermont | ISBN: 9781594770180.

Earlier edition published under the name The Yoga of the Christ.

The Gospel of John differs notably from the other canonical gospels in its overall point of view concerning Jesus Christ and his mission on earth: It is much more cosmological in scale and mystical in nature and has long been considered more esoteric. In The Gospel of John in the Light of Indian Mysticism Ravi Ravindra explores this scripture–which he considers one of the world’s great spiritual texts–from a Hindu perspective, taking us into the heart of St. John’s words. His commentary on the verses in the gospel eloquently and convincingly reveals the interconnectedness of all faiths and the growing need in today’s world for interfaith dialogue. For those concerned with the emergence of a universal spirituality, Ravindra provides a source of light, a translucent pool of wisdom that offers from its depths an immense and lasting spiritual vision.

”A dazzlingly brilliant and cross-cultural study of the most mystical of the books of the Bible, the Gospel of John. Few will finish this book unchanged, either intellectually or spiritually.”
— Robert Ellwood, author of The Cross and the Grail

Author: Ravindra, R.
ISBN: 9781594770180
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9781594770180";}
Quantity

Prijs: € 20,95

Loading Updating cart…

When knowing becomes love – Meditation as Contemplative Inquiry

By Arthur Zajonc.

211 Pagina’s | 2009 | Paperback | Lindisfarne Books, Massachusetts | ISBN: 9781584200628.

When we turn to meditation, we turn toward renewal, peace, and insight. We may take up contemplative practice as a means of tapping into the abundant resources of the mind and heart that bring serenity, but the meditative journey leads further, to the place where wisdom and love unite.

In Meditation as Contemplative Inquiry, Arthur Zajonc offers an overview of the meditative life, weaving practical instruction together with the guidance and inspiration of the world’s great teachers, from Rudolf Steiner to Rumi, and from Goethe to the sages of Asia. Zajonc reminds us that an ethic of humility grounds all practice, and that care of the soul is the basis for sound spiritual reflection and understanding. He describes each stage of the path and includes many recommended practices.

This book is the fruit of many years of personal practice and teaching. Arthur Zajonc developed his orientation toward meditation through working with hundreds of university students and professors, as well as with contemplative groups in the U.S., Europe, and Australia.

”Arthur Zajonc is one of our best guides in the new art of traversing the narrowing gulf between science, consciousness, and social change. This beautiful book embodies the best in his writing. ”
— Peter Senge, author of The Fifth Discipline

”A glistening gem of a book.”
— Jon Kabat-Zinn, author of Coming to Our Senses

Auteur: Zajonc, A.
ISBN: 9781584200628
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

Vrij van religie – Een pleidooi voor vrede, compassie en welzijn

Door de Dalai Lama, vertaling door Bert van Baar.

186 Pagina´s | 2014, tweede druk | Hardcover | Milinda Uitgevers bv, Rotterdam | ISBN: 9789056702953.

Oospronkelijke titel: Beyond Religion, Houghton Mifflin Harcourt, 2011

Om een harmonieuze en vreedzame wereld te bouwen, hebben we meer nodig dan alleen tolerantie en begrip tussen de verschillende religies.

Hoe kunnen we betere mensen worden? Z.H. de Dalai Lama wil met dit boek mensen stimuleren hun fundamentele menselijke waarden te ontwikkelen. Hoe werkt dit? In dit baanbrekende nieuwe boek zet hij zijn visie openhartig uiteen.

Iedereen die vervulling, welzijn en geluk wil bereiken, dient fundamentele menselijke waarden als compassie, vergeving, geduld en tolerantie te cultiveren. Van oudsher richten mensen zich tot een religie om hun menselijke waarden te ontwikkelen. De Dalai Lama begrijpt dat dit tegenwoordig voor velen niet meer opgaat. Hij wil niet alleen de tegenstellingen tussen gelovigen en ongelovigen overbruggen, maar ook die tussen de aanhangers van de verschillende religies.

Het tweede deel van het boek gaat over de praktische training van de geest, oefeningen om onze innerlijke waarden te ontwikkelen. De oefeningen zijn geschikt voor iedereen en direct gericht op het omzetten van destructieve emoties in menselijke waarden. Ethiek en menselijke waarden zijn volgens de Dalai Lama de basis voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zijn potentieel volledig kan ontwikkelen.

Auteur: Dalai Lama
ISBN: 9789056702953
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Vier levensvrienden – Geleide meditatieoefeningen voor vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid

Door Frits Koster, Erik van den Brink & Jetty Heynekamp.

57 Pagina’s | 2013 | Paperback |Milinda Uitgevers bv, Rotterdam | ISBN: 9789056703042. Boek + 2 CD’s Speelduur: 160 minuten

Vier levensvrienden biedt een uitnodiging om met vriendelijke, compassievolle, vreugdevolle of onpartijdige ogen te kunnen kijken naar onszelf en naar de wereld.

Maak kennis met de vier verheven gemoedstoestanden (brahmaviharā’s): vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Deze vier ego-overstijgende levensvrienden bestrijken ieder een ander terrein. Spreek je van een welzijnsthermometer dan richt compassie zich op het gebied onder nul graden. Vriendelijkheid richt zich op het gebied boven nul, terwijl medevreugde zich specifiek right op de extra aangename en warme temperatuur. Gelijkmoedigheid dient als een beschermend omhulsel en bij extreme temperaturen.

Net zoals we onze lichamelijke conditie, concentratie of mindfulness (open aandacht) kunnen trainen en ontwikkelen, zo kunnen we de vier levensvrienden ontwikkelen door regelmatige beoefening. Het bijzondere hiervan is dat het religie-overstijgend is; ieder mens kan zijn of haar leven verrijken met de kracht van mildheid.

Op de bijgevoegde cd’s staan geleide meditatieoefeningen om de vier verheven gemoedstoestanden tot ontwikkeling te brengen. Het boekje dient als ondersteuning, biedt achtergrondinformatie en beschrijft de valkuilen die kunnen optreden.

Auteur: Koster, F / Van den Brink, E. / Heynekamp, J.
ISBN: 9789056703042
Quantity

Prijs: € 20,50

Loading Updating cart…

De Hovenier

Door Rabindranath Tagore (1861 – 1941), vertaling door Frederik van Eeden.

85 Pagina’s | 2018 | Paperback | Uitgeverij Calbona, Amsterdam | ISBN: 9789492954329.

Rabindranath Tagore is een Indiaas schrijver, dichter, mysticus. Hij wordt in India op handen gedragen en men zou kunnen zeggen, dat hij in zich de essentie van de Indiase cultuur draagt; een cultuut die essentieel religieus is en als het ware communiceert met een andere, verborgen werkelijkheid.
Hij ontving de Nobelprijs voor literatuur in 1913.

Auteur: Tagore, R.
ISBN: 9789492954329
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Geetanjali

Door Rabindranath Tagore (1861 – 1941), vertaling door Arthur Kooyman.

172 Pagina’s | 2017, eerste druk | Hardcover | SA Uitgeverij, Amsterdam | ISBN: 9789076389257.

Geetanjali is een intens mystiek gedicht over het vermoeden van God en diens aankomst en hoe de dichter met het Godsbegrip omgaat. Het werk werd oorspronkelijk in het Bengalees geschreven, maar werd door Tagore zelf in het Engels vertaald. Het dichtwerk bestaat uit een honderdtal kleinere strofen die nu voor het eerst in het Nederlands vertaald zijn als metrisch gedicht.

Tagore heeft veel geschreven, werken die men als wijsheidsliteratuur kan opvatten, andere werken, maar nergens wordt de essentie van de cultuur van India en de geest van de mystieke dichter zo treffend vertolkt als in het dichtwerk ‘Geetanjali‘, een dichtwerk dat zelf weer uit kleinere strofen bestaat.

Auteur: Tagore, R.
ISBN: 9789076389257
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

De Wassende Maan

Door Rabindranath Tagore (1861 – 1941), vertaling door Liesbeth Meyer.

82 Pagina’s | 2007 | Hardcover | SA Uitgeverij, Amsterdam | ISBN: 9789076389141.

De Wassende Maan werd het tweede werkje, na Geetanjali, waarmee Europa kennis kon maken met Tagore. Het werd bestempeld als kinderproza, geschreven rond het begin vande twintigste eeuw, een periode gekenmerkt door persoonlijk verlies.

De benaming kinderproza is in feite niet helemaal op zijn plaats; veel meer is het proza die een wijsheid omvat die iedere volwassene zal aanspreken. Het weerspiegelt een eenvoud van ongekende waarde.

Auteur: Tagore, R.
ISBN: 9789076389141
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Karma – Oorzaak en gevolg in het Tibetaans boeddhisme

Door Dagpo Rinpoche, vertaling door Hans van den Bogaert.

128 Pagina’s | 2017, derde druk | Paperback | Milinda Uitgevers, Geraardsbergen | ISBN: 9789056700768.

Over het onderwerp ‘karma’ leven bij veel mensen in het Westen heel verschillende interpretaties. In dit boek geeft Dagpo Rinpoche, ten behoeve van degenen die zich hierin verder willen verdiepen, een uitgebreide presentatie van de verschillende aspecten en indelingen van het begrip karma vanuit de traditie van het Tibetaans boeddhisme. De historische Boeddha Shakyamuni heeft na het bereiken van verlichting 45 jaar lang zijn bevrijdingsleer onderwezen. Een belangrijk onderwerp was de verklaring van oorzaak en gevolg, het karma, dat hij onderwees als onderdeel van de vier Edele Waarheden, de kern van de boeddhistische leer.

Wanneer wij goed begrijpen hoe al onze ervaringen uit onze eigen activiteiten voortkomen, wordt het mogelijk bevrijding van negatieve ervaringen te bereiken door onze activiteiten bewust te sturen, zodat wij ten slotte, net als de Boeddha, verlichting kunnen ervaren.

Inzicht in de werking van karma, van oorzaak en gevolg, is buitengewoon belangrijk voor al diegenen die hun geest willen trainen op weg naar het geluk van bevrijding en boeddhaschap. Ook voor wie geen boeddhist is, maar er wel naar streeft een beter mens te worden, zullen de hier overzichtelijk gepresenteerde inzichten ertoe kunnen bijdragen het eigen handelen bewuster te sturen.

ISBN: 9789056700768
Auteur: Rinpoche, D.
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Vingerwijzingen van Ramana Maharshi

Door Ramesh S. Balsekar (1917 – 2009), vertaling door Mieke Berger.

96 Pagina’s | 2008 | Paperback | Uitgeverij Inzicht, Hillegom | ISBN: 9789077908006.

Oospronkelijke titel: Pointers from Ramana Maharshi.

Ramana Maharshi, de wijze van Arunachala gaf er de voorkeur aan om in stilte te onderrichten. Als hij woorden gebruikte, dan deed hij dat spaarzaam en met een groot dramatisch effect, Wat de meeste indruk maakte, was de autoriteit waarmee hij zijn diepe kennis naar buiten bracht.

Hoeveel alles wat Sri Ramana Maharshi verkondigde vol betekenis was, moest men zijn uitspraken goed op zich laten inwerken en interpreteren om de kern van zijn leer goed te bevatten. Hardnekkig focussen op wat hij als onderricht gaf was een voorwaarde. Dit boek is anders, zelfs voor wie al veel boeken van Sri Ramana Maharshi heeft gelezen. De inhoud van dit boek legt de nadruk op het ultieme geluk, dat ieders ware natuur is.

Het is de meest compacte en toegankelijke tekst die beschikbaar is van Sri Ramana Maharshi, met aanvullindgen en annotaties van Sri Ramesh S. Balsekar, van wie bekend is dat hij advaita voor de westerse geest buitengewoon duidelijk heeft kunnen uitleggen.

Auteur: Maharshi, S.R. / Balsekar, R.S.
ISBN: 9789077908006
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9789077908006";}
Quantity

Prijs: € 9,90

Loading Updating cart…

Serving a Higher Purpose – Theosophy for a Meaningful Life

By David P. Bruce.

229 Pages | 2019 | Paperback | Theosophical Publishing House, Wheaton | ISBN: 9780835609456.

When we sow our seeds in the garden of life, do we settle for a meager display of two or three flowers? Or do we aim for a pageantry of rich colors and breathtaking beauty?

So asks author David Bruce in these excuisite essays inspiring us to live an active spiritual life. Fresh and concise, he ranges in theme from lving with purpose, spiritual practice, and advice on books and reading. Free of dogma, he helps the open-minded inquirer find ultimate meaning.

For spiritual succor, Bruce turns to The Voice of the Silence and The Secret Doctrine, two masterpieces by nineteenth-century visionary Theosophist, H.P. Blavatsky. Readers will enjoy Bruce’s clarity on her wisdom about eternal, living truths. Our existence does have a purpose, he affirms, if we apply the principles we study to daily life. That way we benefit all of humanity as well as ourselves, for, as Theosophists believe, we are all one.

”Anyone who thinks Theosophy is not practical will find this book a revelation. It presents clear guidelines for spiritual living in the twenty-first century. ”
–From the foreword by Michael Gomes

Author: Bruce, D.P.
ISBN: 9780835609456
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

Een Yoga van Licht

Door Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

18 Pagina’s | 2021 | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereninging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061751007. | Dharma Reeks 3

Oorspronkelijke titel: A Yoga of Light , Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170590149
Het eerste doel van meditatie is je eigen spirituele zelf te ontdekken. Het tweede doel is te beseffen dat jouw spirituele zelf voor altijd een integraal onderdeel is van het spirituele zelf van het universum.
Dit boekje is bedoeld als eerste leidraad voor degenen die op zoek zijn naar een beproefde en veilige methode.
Zij volgt het Theosofische mensbeeld, en kan daarmee met recht een eigentijdse ”Theosofische meditatie techniek” genoemd worden, terwijl zij tegelijkertijd geworteld is in de eeuwenoude yogatraditie.

Auteur: Hodson, G.
ISBN: 9789061751007
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

The Purpose of Theosophy

By Petra Meyer & Patience Sinnett (1844 – 1908).

131 Pages | 2019 | Hardcover | Martin Firrell Company Ltd, Modern Theosophy, London | ISBN: 9781912622221.

This book is part of a series of writings, collected under the banner ‘Modern Theosophy’, re-presenting important texts drawn from the history of the theosophical movement together with texts from contemporary authors and innovative thinkers.

In practical terms, theosophy is pure ‘divine ethics’.
–Petra Meyer, 2020

The student of theosophy may surely find in this life the key to the hidden mysteries of nature, as well as the way that leads to spiritual and intellectual progress.
–Patience Sinnett, 1885

Author: Meyer, P. / Sinnett, P.
ISBN: 9781912622221
Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…