TVN Home » De Leer der Essenen – Het Vredesevangelie van de Essenen

De Leer der Essenen – Het Vredesevangelie van de Essenen

2 augustus 2020

Door Edmond Bordeaux Szekely (1905 - 1979).

62 Pagina's | Gepubliceerd in 2004 | Softcover | Uitgeverij Schors, Amsterdam | ISBN: 9063785879.

Engels origineel: The Essene Gospel of Peace - Book I | Gepubliceerd in 1981 | The International Biogenic Society | ISBN: 9780895640000.

Het Vredesevangelie is een waarachtige en praktische leer die alle bronnen van energie en kracht uit de natuur, maar ook de harmonie en het weten van al wat ons omringt, omvat.

Het Vredesevangelie der Essenen openbaart dat Jezus Christus al wist van de helende krachten van de natuur - namelijk die van lucht, licht, aarde en water - en hun genezende invloeden op de mens. Het leven van Jezus Christus is nauw verweven met de Broederschap der Essenen. In dit boek zijn enkele glasheldere teksten opgenomen, waarin hij over natuurlijke genezing spreekt. Veel moderne therapieën uit de (alternatieve) geneeskunde, zoals kruidenheelkunde, vasten en diverse voedingsleren, vinden hun oorsprong in de ervaringen van deze Essenen.

De Essenen (tweede en eerste eeuw v. Chr.) vormden een kleine gemeenschap en leefden volgens strikte religieuze regels. Uit hun geschriften is op te maken dat zij een schakel vormden tussen de oudere religieuze traditie (Zarathustra) en het opkomende Christendom. De geschriften zijn bij toeval gevonden in de geheime archieven van het Vaticaan; vanaf het moment dat zij in 1933 voor het eerst zijn verschenen, hebben zij voor miljoenen mensen over de hele wereld de basis gevormd voor een nieuwe levensfilosofie.

Afkomstig uit Hoofdstuk - 'Het vredesevangelie van Jezus Christus' (p. 15):

" Uw Moeder is in u en u in haar. Zij heeft u gedragen; zij geeft u leven. Zij was het, die uw lichaam gaf en aan haar zult u het eens teruggeven. Gezegend bent u wanneer u haar en haar koninkrijk leert kennen; indien u de engelen uwer Moeder ontvangt en haar wetten naleeft. Ik zeg u waarlijk, hij die deze dingen doet zal nimmer ziekte aanschouwen.Want de macht van de Moeder gaat alles te boven "

Auteur: Szekely, E.B.
ISBN: 9063785879
Quantity

Prijs: € 9,50

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...