TVN Home » De Mysteriescholen Door De Eeuwen Heen

De Mysteriescholen Door De Eeuwen Heen

10 juni 2010

Door Grace F. Knoche (1909 - 2006).

108 Bladzijden| Vertaling van de tweede en herziene 1999 editie | Softcover | Theosophical Universiy Press Agency, Den Haag | ISBN: 9070328569.

Engels origineel: The Mystery Schools | Originally published in 1940, second and revised 1999 edition | The Theosophical University Press, Pasadena U.S.A. | ISBN: 1557000662.

Achter de religies, filosofieën en wetenschappen van de wereld ligt een weinig begrepen, maar krachtige bron van spiritueel leven van de mensheid: de Mysteriescholen. Deze esoterische instellingen gaan terug tot in de verre Oudheid; ze hebben de tijdloze Theosophia of Goddelijke Wijsheid van de eeuwen levend gehouden, en stimulansen gegeven aan de geestelijke intuitie en evolutionaire vooruitgang van de mensheid.

Dit boekje behandelt de geschiedenis, doeleinden en methoden van deze scholen, die hun bestaan en inspiratie ontlenen aan een heilige oorsprong. Tot de besproken onderwerpen behoren het tweevoudige karakter van de Mysteriën, symbolen en patronen van inwijding, de broederschap van mededogen en de Mysteriescholen van nu.

Uit Hoofdstuk 9 - 'Wegen van Inwijding' (blz. 65):

" In de meer gevorderde mysterietraining moet de leerling niet alleen leren het mystieke voertuig van ontwaakt bewustzijn op te bouwen dat hem van het ene gebied naar het andere zal brengen, maar ook om in de loop van zo'n individueel wordingsproces de eeuwige wegen van inwijding zelf opnieuw te ontdekkken. Wat wijsheid en een vooruitziende blik betreft is de natuur in alle opzichten consequent: een wet, een methode, een structuur. Met bekoorlijke zorgvuldigheid repeteert ze de wegen van inwijding door middel van de cyclus van slaap en dood. De dood en de processen, die daarbij een rol spelen vormen het hart en de kern van de grote Mysteriën: door de dood van het lagere wordt het hogere geboren. Als het zaad niet sterft, kan de bloem niet bloeien; als de bloem niet sterft kan zich geen zaad vormen. 'Hij die zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden' (Matt. 10:39). "

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 9070328569
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...