TVN Home » Een Introductie tot de Geheime Leer

Een Introductie tot de Geheime Leer

10 juni 2010

Door Helena Petrovna Blavatsky's (1831 - 1891).

127 bladzijden | Paperback | 4de herziene druk| Theosophical University Press, 2018. ISBN 9789491433214

Een Introductie tot de Geheime Leer bevat de essentie van HPB's meesterwerk De Geheimer Leer.

Opgenomen zijn fragmenten uit De Geheime Leer, zoals het voorwoord, de proloog, de Stanza’s van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza’s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De Geheime Leer.

Het werk bevat daarnaast een artikel van Robert Bowen, waarin Blavatsky’s aanwijzingen voor het bestuderen van De Geheime Leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De Geheime Leer.

Uit Afdeling 1 - 'Kosmische Evolutie', vertaling van zeven stanza's met toelichtingen uit het geheime boek van Dzyan (blz. 28):

" Wie kent het geheim? Wie verkondigde het hier? Wie weet waaruit die veelvoudige schepping ontstond? De Goden zelf ontstonden later pas - Wie weet waaruit die schepping plots ontstond? Wie kent Dat waar die grote schepping uit voortkwam? Wie weet of zijn wil haar schiep of dat die zweeg? De hoogste ziener in de hoogste hemel, Hij weet het - of misschien zelfs deze niet. " - Rig-Veda 10:129.

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789491433214
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...