TVN Home » Een Weg van Verstilling – Spirituele Zoektocht met Teksten van Meister Eckhart.

Een Weg van Verstilling – Spirituele Zoektocht met Teksten van Meister Eckhart.

2 augustus 2020

Door Marcel Braekers.

154 Pagina's | Uitgegeven in 2014 | Softcover | Altiora Averbode, België | ISBN: 9789031737956.

Meister Eckhart staat meer dan ooit in de belangstelling van veel zoekende mensen. Eckhart lezen is een proces doormaken, waarbij je stilaan meer en meer durft los te laten wat zo veel eeuwen als onbetwijfelbare zekerheid werd verkondigd, maar als denken of als taal achterhaald is. Zo'n proces werkt heilzaam als het loslaten van voorstellingen die een mens verknechten of doen ineenkrampen van angst of schuldgevoel. Veel al te menselijke zekerheden vallen weg en de kern duikt op: de Naam 'ik ben die zal zijn', 'Ik zal met je meegaan'. In dit boek verzamelt en becommentarieert Eckhartkenner Marcel Braekers teksten van Meister Eckhart. Hij geeft ook een boeiende inleiding over de tijd waarin Eckhart leefde en wat zijn visie is.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 - 'De Zielenvonk' (p. 21):

" Waarheid heeft te maken met aan het licht komen en de onverwachte en gratuite zelfgave van de werkelijkheid, het 'Es gibt' waarover Heidegger eeuwen later mooie bladzijden zou schrijven. Vraag is waar en hoe die gave mogelijk is? Het is een van de belangrijkste vragen voor wie zoekt naar een oprechte levenshouding. Voor een filosoof begint dit bij een houding van verwondering. Maar ook dan blijft de vraag: hoe is het mogelijk dat die verwondering opkomt, terwijl ze meestal en voor velen achterwege blijft? Wat bepaalt dat de een dit wel ervaart en een ander niet? Voor Eckhart is die verwondering mogelijk, omdat ons diepste centrum zuivere openheid is voor al het andere. Die openheid maakt door haar aandachtige gerichtheid ruimte voor dat andere, voor dat wat niet Ik is. Nog sterker: de sympathiserende openheid en de bereidheid om zich leeg te maken stimuleert de werkelijkheid om open te bloeien en zich te geven. "

Auteur: Braekers, M.
ISBN: 9789031737956.
Quantity

Prijs: € 18,50

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...