TVN Home » Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus

Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus

3 augustus 2020

Door Levi H. Dowling (1844 - 1911), Nederlandse vertaling door Clara Lighart.

320 Pagina's | Uitgegeven in 2015 | Softcover | Uitgeverij Schors, Amsterdam | ISBN: 9789063782344.

Engels origineel: The Aquarian Gospel of Jesus the Christ | Uitgegeven in 1920, 2009 | Wilder Publications | ISBN: 9781604598797.

Een Boodschap voor het Waterman Tijdperk.

Het Aquarius Evangelie, dat gedeeltelijk aansluit bij de vier officiële, is bijzonder belangwekkend; niet alleen omdat het esoterische begrippen hanteert, die vrijwel gemeengoed in onze samenleving zijn geworden, maar bovendien minutieus die voorvallen uit het leven van Jezus beschrijft, waarover de Evangeliën van het Nieuwe Testament zwijgen. De bron van deze gegevens zijn de Akasha Kronieken, Het Oer-Geheugen, over de betekenis en werking, waarvan Eliphas Levi, H.P. Blavatsky en Rudolf Steiner uitvoerig hebben geschreven.

Het Aquarius Evangelie behelst een verslag van woorden en werken van de man van Galilea, inclusief de achttien studiejaren gedurende welke hij door de Oriënt trok. Het beschrijft zijn leven vanaf zijn geboorte in Betlehem tot zijn hemelvaart op de Olijfberg. Van het grootste belang zijn de tot in de finesses beschreven voorvallen, die hem gedurende deze tijd van reizen en trekken zijn overkomen in de heilige kloosters van Tibet, de mysterieuze pyramiden van Egypte en in de oeroude Inwijdingsscholen van India, Perzië en Griekenland.

Waarom wordt dit boek Het Aquarius Evangelie genoemd? Omdat het niet eerder kon worden verkondigd dan aan het begin van het Aquarius Tijdperk, de tijd waaraan Jezus refereerde toen hij tot zijn discipelen sprak:

" Ik heb u allen nog vele dingen te zeggen, maar ge zoudt ze nu nog niet kunnen begrijpen. Zo zij het, maar als Geest van de Waarheid tot u komt, zal zij u alleen tot zuiverleid leiden. " - Johannes 16:12,13.

Tweeduizend jaar geleden bevond zich te Zoan in Egypte De School der Profeten, waarvan de opperpriester Elihu als volgt aan deze uitspraak refereert:

" Als de wereld gereed is de waarheid te verstaan, zal er een Boodschapper komen, die het Boek zal openen en van zijn gewijde bladzijden de boodschap van zuiverheid en liefde zal verkondigen. Dan zal elk mens op aarde de levende waarheid, welke tot hem tot het licht kan voeren, in zijn moedertaal kunnen lezen. " - Aquarius Evangelie 7:25, 28.

Auteur: Dowling, L.H.
ISBN: 9781604598797.
Quantity

Prijs: € 19,90

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...