TVN Home » Product categorieën: boeken-nederlands

Uit de Hut van het Lotusvrouwtje

Door J.M. Selleger-Elout

124 blz. | Gebonden/Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, ca. 1959 (1ste druk)

De hut ligt heel, heel diep in het bos. Het is een houten hutje en ’s zomers is het begroeid met veel bloeiende klimplanten. Vlak bij is een kleine vijver. Daar wonen kikker Kwaak en zijn vrouwtje en de waterlelies hebben met hun wortels een huisje op de bodem gemaakt voor de Kwaakkikkers.
In de hut woont Lotusvrouwtje. Ze is al heel oud. Daarom is ze een beetje krom en als ze in het bos loopt, steunt ze op een stokje. Maar juist omdat ze zo erg oud is. heeft ze geleerd om met de dieren, met de bomen en de bloemen te praten. En zeg nu zelf: wat heb je aan dieren en bomen, als je er niet mee praten kunt?
Op een keer…. het was midden in de winter…. zat Lotusvrouwtje in de hut. Er was een gezellig open vuur, dat knapperde en knetterde. Kater Maas zat er voor en warmde zijn velletje. Boven aan de zolder hing spin Zilverdraad in haar mooie net en vlak voor het venster, maar aan de buitenkant, zat uil Rondoog en sloot zijn ogen voor het licht van de vlammen.
Plotseling was er een kleine jongen in de kamer
.

auteur: Selleger-Elout, J.M.
Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

Het Innerlijke Leven van Krishnamurti

Door Aryel Sanat, vertaald door Louis Geertman en Ali Ritsema.

413 Pagina’s | Eerste druk 2005 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750857.

Engels origineel: The Inner Life of Krishnamurti | Uitgegeven in 1999 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 083560781X.

Krishnamurti’s innerlijke leven is een raadsel, niet in de laatste plaats doordat hij het vijfdecennia lang geheim heeft gehouden

Toen Jiddu Krishnamurti (1895-1986) veertien jaar oud was, riepen theosofen hem uit tot de nieuwe messias en zij brachten hem in contact met de eeuwige wijsheid. Krishnamurti was opgevoed in Groot Brittannië en hij wijdde zijn leven aan de verspreiding van zijn inzichten over de gehele wereld. Hij behoort inderdaad tot de grootste spirituele leiders van de twintigste eeuw. Onder de zeer velen, die hij beïnvloedde bevinden zich de Dalai Lama, Joseph Campbell, Deepak Chopra, Henry Miller en Aldous Huxley. Maar Krishnamurti was een revolutionair in diepste zin. Meer dan zestig jaar schuwde hij geloofssystemen en vooronderstellingen van welke aard ook, inclusief de esoterische beginselen van de Theosofie.

Maar persoonlijk?

Aryel Sanat onthult de rijke esoterische gebeurtenissen van Krishnamurti’s innerlijke leven. Persoonlijk heeft Krishnamurti nooit het bestaan van zijn ‘meesters’ ontkend, noch het feit dat hij het voertuig voor de Heer Maitreya of de Christus zou zijn. Deze innerlijke realiteiten vormden zelfs ieder dag een onderdeel van zijn volwassen leven en waren nauw verbonden met het werk dat hij deed.

Afkomstig uit Deel I –  ‘De Oerbron’; Hoofdstuk 3 ‘Mutatie (blz. 107 & 108):

” Het lichaam is je lastdier – het paard, waarop je rijdt. Daarom moet je het goed behandelen en er goed voor zorgen; je moet het geen overwerk laten doen, je moet het naar behoren voeden met uitsluitend zuiver eten en drinken, en het altijd strikt reinigen, zelfs van het kleinste spatje vuil. Want zonder een volmaakt schoon en gezond lichaam kun je niet het zware werk van voorbereiding doen, kun je de onophoudelijke inspanning ervan niet verdragen. Maar jij moet het zijn, die altijd controle heeft over dat lichaam en niet omgekeerd. ” 

 

auteur: Sanat, A.
ISBN: 9789061750857
Additional DescriptionMore Details

Onder de zeer velen die hij beïnvloedde bevinden zich de Dalai Lama, Joseph Campbell, Deepak Chopra, Henry Miller en Aldous Huxley. Maar Krishnamurti was een revolutionair in diepste zin. Meer dan zestig jaar schuwde hij geloofssystemen en vooronderstellingen van welke aard ook, inclusief de esoterische beginselen van de Theosofie.

Maar persoonlijk?

Aryel Sanat onthult de rijke esoterische gebeurtenissen van K’s innerlijke leven. Persoonlijk heeft Krishnamurti nooit het bestaan van zijn ‘meesters’ ontkend, noch het feit dat hij het voertuig voor de Heer Maitreya of de Christus zou zijn. Deze innerlijke realiteiten vormden zelfs iedere dag een onderdeel van zijn volwassen leven en waren nauw verbonden met het werk dat hij deed.

ARYEL SANAT (Miguel Angel Sanabria) heeft sinds 1964 over Krishnamurti onderwezen en geschreven. Hij is universitair hoofddocent in de filosofie en godsdienst aan de Amerikaanse Universiteit in Washington. Hij woont in Arlington, Virginia.

Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

Uitzicht door Inzicht – Universele Wijsheid, het NU en onze Toekomst

Door Robert A. Pullen.

96 Pagina’s | Uitgegeven in 2008 | Softcover | Uitgeverij Ankh-Hermes BV., Deventer | ISBN: 9789020202403.

Volgens de Oude Wijsheid waren in de archaïsche oudheid religie, filosofie en wetenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormden zij de drie aangezichten van één geheel: de Wijsheidsreligie. Vanuit deze esoterische traditie wordt in dit boekje de oorsprong van alles verklaard, in het bijzonder de mens en de hem omringde natuur, zowel geestelijk als stoffelijk. In zeven hoofdstukken schetst de auteur de grondslagen hiervan en de mogelijkheden om deze aloude universele kennis in het moderne dagelijkse leven toe te passen en te ervaren als levende werkelijkheid.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 – ‘Het Doel van het Bestaan’ (p. 18 & 19):

Universele Broederschap

” Zoals reeds uiteengezet, vormt het leven een eenheid. Alles hangt met alles samen, van atoom tot melkwegstelsel en alles daar tussenin. Op grond van de eenheid van al het bestaande vormen alle wezens automatisch een universele broederschap. Broederschap onder de mensen hoeft dus niet te worden gecreeerd of als een organisatie te worden ‘opgericht’, maar is een feit in de Natuur. Het is de levende uitdrukking van ons aller bestaan. Dat wij ons dit niet bewust zijn is een andere zaak. Wij moeten ervoor zorgen dat wij op grond van onze innerlijke natuur daar uitdrukking aan gaan geven in het licht van al het bovenstaande. Broederschap dient een vanzelfsprekendheid te worden, en niet iets om te overwegen. Ook dat is altijd de boodschap geweest van de grote leraren der mensheid, door alle tijden heen. “

auteur: Pullen, R.A.
ISBN: 9789020202403
Additional DescriptionMore Details

In zeven hoofdstukken schetst de auteur de grondslagen hiervan en de mogelijkheden om deze aloude universele kennis in het moderne dagelijkse leven toe te passen en te ervaren als een levende werkelijkheid. In een helder beeld worden maatschappelijke wantoestanden, misverstanden en de vele conditioneringen en traditionele patronen van het materialistische denken blootgelegd en worden perspectieven aangedragen om een nieuwe sprituele levensvisie op te bouwen, bewust in het NU te leven en daarmee zelf onze toekomst te bepalen.

Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Verzonken Continenten en Continentverschuiving

Door David Pratt.

62 Pagina’s | Eerste druk 2009, tweede druk 2010 | Softcover | Theosophy University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9789070328740.

Engels origineel: Sunken Continents versus Continental Drift | www.davidpratt.info.

Volgens de platentektoniek hebben ‘legendarische’ verzonken continenten zoals Atlantis en Lemurië nooit echt bestaan. Ze beweert dat continenten duizenden kilometers kunnen verschuiven, maar dat het verrijzen en verzinken van grote continenten onmogelijk zou zijn. De platentektoniek ligt echter zwaar onder vuur. Een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal toont aan dat continenten niet als meubelstukken kunnen worden verplaatst, dat periodieke verticale korstbewegingen een sleutelrol spelen in de evolutie van de aarde, en dat grote delen van de zeebodem in het verre verleden continenten waren.

Afkomstig uit Hoofdstuk ‘Het Verrijzen en Verzinken van Continenten’ (p. 26):

Verticale bewegingen

” De theosofische traditie leert dat de aardkorst zich voortdurend verheft of verzinkt, meestal langzaam maar op sommige momenten met cataclysmische intensiteit. Er is een voortdurende afwisseling van land en water: als één deel van de droge landen verzinkt, ontstaat elders nieuw land. Blavatsky schrijft:

Het opheffen en dalen van continenten gaat steeds voort. De hele kust van Zuid-Amerika is in een uur 10 tot 15 voet opgeheven en ook weer gedaald. Huxley heeft aangetoond dat de Britse eilanden vier keer onder de oceaan zijn gezakt en vervolgens weer zijn omhoog gekomen en opnieuw bevolkt. De Alphen, de Himalaya en de Cordilleras waren alle het gevolg van bezinksels, die zich op de zeebodem hadden afgezet en die door titanische kracht tot hun huidige hoogte werden opgeheven. “

auteur: Pratt, D.
ISBN: 9789070328740
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Tibetaans Boeddhisme – Een Verzameling Studies

Redactie: Ir. H.E. Ch. Poortman, Dr. J.H. Dubbink en Drs. R. Engelse.

93 Pagina’s | Uitgegeven in 1975 | A4-formaat softcover incl. illustraties | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 0906175038.05.

Deze publicatie ziet het licht tijdens de viering van het 100-jarig jubileum van de internationale Theosophical Society. Moge zij bijdragen tot een juist inzicht in de oorsprong en het doel van het theosofisch werk, geworteld als het is in bepaalde universele leringen van het Tibetaans Boeddhisme. En moge zij helpen bij de verspreiding van mededogen en broederschap tot geluk van alle wezens.

Deze uitgave bevat een verzameling studies van diverse auteurs over de volgende onderwerpen:

 • De Dalai Lama en zijn boodschap
 • De Dalai Lama als mens
 • Tibetaanse mystiek
 • Dharmacakra, het levensrad van het bestaan
 • Het Tibetaanse Dodenboek van leven en sterven
 • Het Pad van de Bodhisattva
 • Tibetologie
 • Brieven van De Meesters
 • Erkenning van de esoterische school
 • De Mahatma’s over Tibet
 • Het Vajrayana (tantrisch) Boeddhisme
 • De zeven menselijke beginselen.
auteur: Poortman, H.E.Ch. (red.)/Dubbink, J.H./Engelse, R.
ISBN: 090617503805
Aauteur: Poortman, H.E.Ch. (red.)/Dubbink, J.H./Engelse, R.
Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Nachtzicht – Over het Spirituele in onze Dromen

Door Johan M. Pameijer.

271 Pagina’s | Uitgegeven in 2004 | Softcover | Sigma Uitgeverij BV., Tilburg | ISBN: 9065562338.

Ieder mens heeft zijn eigen droomruimte, de stille onbewuste binnenkant van onze persoonlijkheid. Soms doen dromen je versteld staan en stemmen ze tot nadenken. Wat willen ze je duidelijk maken? Zijn dromen bedrog?

Johan Pamerijer tracht in dit boek nieuwe spirituele perspektieven toe te voegen aan het droomonderzoek vanuit de zienswijze dat dromen ons kunnen helpen en ons innerlijk kunnen helen. Betekenis en zin van dromen verwijzen naar een diep reservoir van kennis, dat ontoegankelijk is voor het dagbewustzijn, maar zicht tijdens de slaap voorzichtig kenbaar maakt. De droom laat iemand zien, zoals hij werkelijk is: het uiterlijk masker valt weg en de innerlijke waarheid treedt onverbloemd aan het daglicht. In dit boek voert de schrijver ons langs de oude Egyptische, Assyrische en Griekse droomuitleggers naar het meer modern op Freud en Jung gebaseerde droomonderzoek. Hij maakt daarbij gebruik van vele persoonlijke en hem ter hand gestelde indrukwekkende droomverslagen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 6 – ‘De Collectieve Oerdroom’ (p. 207):

Het spanningsveld van Eros

” Het totale cultuurgebied van de Middelandse Zee-volken geloofde in een mannelijke scheppersgod en een vrouwelijk natuurbeginsel. Het spanningsveld tussen de uiteengedreven godenparen werd ingevuld door Eros, de god met zijn liefdespijl. Liefde is sindsdien het ultieme bindmiddel tussen de gescheiden partners, de zoektocht geldt als drijfveer van ons leven en de hereniging gloort aan de verre horizon van onze bewustzijnsreis. Alle Griekse mysterieen zoeken de eenwording van de tegendelen langs ingrijpende trainingstages, aangeduid met de namen zuivering, verlichting en vereniging, naar Plato, die sprak van reinmaking, inwijding en aanschouwing. Ze mondden uit in een doodslaap die de myste in het aangezicht van de god bracht. Het streven om van het zinnelijke naar het geestelijke op te stijgen, de drang van de sterveling om zich naar het geestelijke te verheffen, is door Plato Eros genoemd. “

auteur: Pameijer, J.M.
ISBN: 9065562338
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

De Boeddhistische Catechismus

Door Kolonel Henry Steel Olcott (1832 – 1907).

124 Pagina’s | Uitgegeven in 2003 | Hardcover, incl. bibliografie, woordenlijst en leeslint | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750814.

English origineel: The Buddhist Catechism | Uitgegeven in 1908, copyright 1947, 42ste editie, 5de herdruk 1986 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN:

De verdiensten en de actualiteit van de activiteiten van Henry Steel Olcott hebben sinds 1881 nauwelijks of niet aan waarde ingeboet. Daarom kan dit elementair boeddhistisch handboekje nog steeds in een behoefte voorzien. Omdat de schrijver geen voorkeur kent voor een specifieke boeddhistische stroming, biedt het werkje voor een groot aantal lezers wellicht onverwachte perspectieven. Het leven van de Boeddha, zijn (ethisch-filosofische) leer en de volgelingen van deze leer worden erin beschreven, maar ook het (vermeende) conflict tussen religie en de wetenschap komt aan bod. Dit alles in een vraag-en-antwoord-vorm. Als bijlage zijn de 14 gemeenschappelijke grondbeginselen van alle boeddhistische scholen, van de hand van Olcott, opgenomen.

Afkomstig uit Deel IV – ‘De Opkomst en de Verspreiding van het Boeddhisme (p. 95 & 96):

310. Hoe komt het dat het boeddhisme, ooit de grootste religie van India, daar nu bijna helemaal is verdwenen?

” Het boeddhisme was in het begin zuiver en nobel, de ware leer van de Tathāgata; zijn Sangha was deugdzaam en hield de voorschriften in acht; het won de harten van allen en verspreidde vreugde in vele landen, zoals de morgenzon leven schenkt aan  de bloemen. Maar na enkele eeuwen bleken de slechte monniken te zijn toegetreden (upasampadā), werd de Sangha rijk, lui en zinnelijk; de Dharma raakte bezoedeld en vervolgens liet India de leer links liggen. “

auteur: Olcott, H.S.
ISBN: 9061750814
Additional DescriptionMore Details

Samen met H.P. Blavatsky was Henry Olcott essentieel voor de hernieuwde opbloei van het Boeddhisme in onder andere Japan en Sri Lanka. Dit boekje schreef hij om het boeddhisme nieuw leven in te blazen. Het werd gecontroleerd en goed bevonden door hooggeplaatste boeddhisten. Uit het voorwoord:

Het doel van dit bescheiden werkje is om een beknopte, maar niettemin begrijpelijke samenvatting te geven van de historie, ethiek en filosofie van het boeddhisme, waardoor nieuwelingen in staat worden gesteld om het nobele ideaal dat door de Boeddha is onderwezen te leren begrijpen en te waarderen, en het daarom makkelijker maken de dharma in al zijn details te volgen.
De vragen en antwoorden zijn in de volgende categorieën onderverdeeld:
 1. Het leven van de Boeddha
 2. De Leer
 3. De Sangha of kloosterorde
 4. Een korte historie van het boeddhisme, zijn leiders en propaganda
 5. Enige overwegingen omtrent boeddhisme en wetenschap

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Oude Wijsheid, Modern Inzicht

Door Shirley Nicholson, vertaald door Wim D. Margadant en Frank Visser.

220 Pagina’s | Uitgegeven in 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750598.

Engels origineel: Ancient Wisdom, Modern Insight | First Adyar Edition 2011 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9788170595281.

De Oude Wijsheid verschijnt als Theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Nicholson laat zien, dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer (1888) van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) zijn geschetst, overeenkomsten toont met wetenschappelijke ontwikkelingen in gang gezet door bijvoorbeeld Albert Einstein(1879 – 1955), Ilya Prigogine(1917 – 2003), David Bohm (1917 – 1992), Niels Bohr (1885 – 1962) en vele anderen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 10 – ‘Goddelijk Denkvermogen’ (p. 129):

” Een manier om te beginnen aan het proces van toenemende innerlijke orde is te letten op de symmetrie overal om ons heen, in vormen in de natuur, in de kunst, architectuur, muziek, zelfs behang en textiel. Als we volledig doordrongen raken van het idee van symmetrie, kunnen we verder gaan naar een dieper begrip van orde. We zouden de hele natuur kunnen ervaren als een bewegende orde, zoals in de muziek, waar al de ritmen en de tonen geharmoniseerd zijn, alle delen samen verbonden in een dynamische structuur.

We zouden zelfs een glimp kunnen opvangen van de werkelijkheid van zuivere orde als een beginsel, dat niet van objecten afhankelijk is. Dit besef kan innerlijke orde herstellen en ons regenereren en vernieuwen. Zoals kristallen neerslaan rondom een kern in een chaos van bewegende moleculen in een oplossing, zo kunnen we een innerlijke kern van orde scheppen, die voortdurend zal aangroeien als deze put uit een vormloze massa ervaringen. Ons uiterlijke, wereldlijke zelf kan geladen worden met orde en schoonheid, net als de diepere niveaus van het hogere denkvermogen geladen zijn met de orde van het Goddelijke Denkvermogen. Hoewel we deze werkelijkheid in het diepste van ons wezen veel te weinig aanraken, zijn we dragers van een Goddelijke Orde en kunnen we leren deze in onszelf en buiten in de wereld tot uiting te laten komen. “

 

 

auteur: Nicholson, S.
ISBN: 9789061750598
Additional DescriptionMore Details

1875: De Oude Wijsheid verschijnt als theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Wetenschap en religie verwerpen dit wereldbeeld ten stelligste. Ruim een eeuw later: Shirley Nicholson geeft een overzicht van de Oude Wijsheid. Heeft de theosofie in al die jaren invloed gehad op de Westerse cultuur? Erkennen wetenschap en religie nu de geldigheid van zulke begrippen? Geheel en al? Gedeeltelijk? In het geheel niet? In deze levendige uiteenzetting van het theosofische denken laat de schrijfster zien dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky zijn geschetst, nu in onze cultuur opgenomen zijn en dat nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en nieuwe religieuze denkwijzen deze “Wijsheid van de goden” beginnen te bevestigen. Dit is te zien in de toenemende belangstelling voor onderwerpen als holistische geneeskunde, ritueel, kernfysica, enzovoort. Dit alles zou men het geleidelijk spiritueler worden van de samenleving kunnen noemen.

Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart…

Op de Drempel van het Heilige Pad – Psychologisch Commentaar op Licht op het Pad

Door Joy Mills (1920 – 2015).

188 Pagina’s | Eerste druk 2004 | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750865.

Engels origineel: Entering on the Sacred Way – A Psychological Commentary on Light on the Path | Published in 2000 in the Wisdom Tradition Book Series | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607895.

Het idee van een heilig pad is in alle religieuze tradities te vinden. Het gaat uit van een doel dat tal van benamingen heeft: Zelfrealisatie, verlichting, moksha, satori, bevrijding of redding. Het spirituele pad kent voorwaarden en regels. Joy Mills noemt er een paar: aandacht; een zuiver leven; begeerte zonder gehechtheid; ‘doden’ zonder geweld; onophoudelijke waakzaamheid.

De schrijfster gaat in op het paradoxale karakter van sommige van deze regels. Mills spreekt helder, met ernst en met psychologisch inzicht, over zaken die bedoeld zijn voor de serieuze zoeker naar spiritualiteit. Zij laat zien dat de oude wijsheid nog altijd actueel is.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 – ‘Een Zuiver Leven’ (p. 37):

” De wezenlijke vraag, die we onszelf in iedere situatie weer moeten stellen is: Hoe moeten we de situatie benaderen; hoe moeten onze gedachten en gevoelens in die situatie zijn; welke actie zullen we hierin ondernemen? Wat is, in de vele omstandigheden, die ons van alle kanten belegeren, de richting van de werkelijke vooruitgang? 

Pas wanneer onze levens niet langer gehinderd worden door voorbije gehechtheden en evenzeer door verwachtingen voor de toekomst, welke ons onnodig (dat wil zeggen op een blinde manier) binden, kunnen we te rade gaan bij ons innerlijk kompas. Dat kompas moet wijzen naar het Noorden van het Zelf en die daarvan worden afgebogen door de magnetische aantrekkingskracht van vooroordelen of verwarrende emoties. “

auteur: Mills, J.
ISBN: 9061750865
Additional DescriptionMore Details

De schrijfster gaat in op het paradoxale karakter van sommige van deze regels. Mills spreekt helder, met ernst en met psychologisch inzicht, over zaken die bedoeld zijn voor de serieuze zoeker naar spiritualiteit. Zij laat zien dat de oude wijsheid nog altijd actueel is. De teksten van “Licht op het Pad” en “Karma” zijn in een bijlage opgenomen.

Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

Leven in Wijsheid – Lezingen over ‘De Geheime Leer’

By Joy Mills (1920 – 2015).

76 Pagina’s | Eerste druk 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 906175061X.

Engels origineel: Living in Wisdom – Lectures on ‘The Secret Doctrine’ | Eerste druk 1994, 2000 editie | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750680.

‘Leef het Leven als je tot de Wijsheid wilt komen’.

De Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) verscheen in 1888 en is nog steeds het belangrijkste werk op het gebied van de theosofische filosofie. In de zomer van 1988 hield de Amerikaans theosofe Joy Mills in Nederland een serie lezingen over dit werk. Dit boek bevat de tekst van deze lezingen.

Zij gaat hierin onder meer in op het mythisch karakter van hetgeen in De Geheime Leer geschreven staat over het ontstaan van de wereld en de wording van de mens. Ook legt zij sterk de nadruk op de ethische gevolgen, die voortvloeien uit deze studies. In eigentijds bewoordingen en met verwijzingen naar nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap wordt De Geheime Leer voor de lezer toegankelijk gemaakt.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘De Geheime Leer: het wekken van een nieuwe Wijze van Denken (blz. 6):

” In de gepubliceerde verzameling van de brieven, die bekend staan als de Mahatma-brieven aan A.P Sinnett komt een erg duidelijke uitspraak voor. Een van hen, Mr. A.O. Hume, vond dat hij, als goed opgeleid Engelsman, orde kon aanbrengen in de leringen van de occulte leer en hij schreef dan ook aan een van zijn adept-leraren: ‘Waarom vertelt u ons niet gewoon wat de occulte leer is en dan zal ik het onder woorden brengen in termen, die voor het Westerse denken redelijk en rationeel en zinvol zijn. ‘

En de adept-leraar antwoordt: ‘Het lijkt misschien vanuit uw Westers gezichtspunt zo dat het enige wat ons te doen staat is het schrijven van een handboek over occultisme. Maar’, zei hij, ‘zo gaat het niet toe in onze scholen (dat wil zeggen in de esoterische traditie), want totdat en tenzij de student voorbereid is om de waarheid te ontvangen of te begrijpen, is er eenvoudig geen waarheid. Niemand houdt deze voor hem of haar achter, hij/zij kan haar gewoon niet begrijpen!’ “

auteur: Mills, J.
ISBN: 906175061X
Additional DescriptionMore Details

“Leef het leven, als je tot wijsheid wilt komen” De Geheime Leer van H.P. Blavatsky verscheen in 1888 en is nog steeds het belangrijkste werk op het gebied van de theosofische filosofie. In de zomer van 1988 hielt de Amerikaanse theosofe Joy Mills in Nederland een serie lezingen over dit werk. Dit boek bevat de tekst van deze lezingen. Zij gaat hierin onder meer in op het mythisch karakter van hetgeen in De Geheime Leer geschreven staat over het ontstaan van de wereld en de wording van de mens. Ook legt zij sterk de nadruk op de ethische gevolgen die voortvloeien uit deze studies.

Quantity

Prijs: € 6,75

Loading Updating cart…

Dharma: De Wet van Ons Beste Wezen

Door Joy Mills (1920 – 2015), vertaald door Fay van Ierlant en Peter Smit.

18 Paginas’s | Brochure | Uitgegeven in 2008 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750895.

Deze brochure onder de titel: Dharma: The Law of Our Best Being | Een artikel in The Theosophist, januari 2006 | The Theosophical Publishing House, Adyar.

Misschien is de vervulling van onze individuele unieke roeping wel datgene waardoor wij op onze pelgrimstochten worden geroepen, ofwe nu in staat zijn deze roeping helder en bondig uit te drukken, of dat we alleen maar intuïtief aanvoelen dat er een doel is waarheen wij ons begeven, maar dat we nog niet in woorden kunnen uitdrukken. Er bestaat een begrip dat een bruikbaar antwoord zou kunnen zijn op het onderzoek, dat voor ons ligt. Dat begrip heet ‘dharma’. Dit woord heeft vele betekenissen, maar gaat tegelijkertijd dieper dan elk van de betekenissen, die er aan gegeven kunnen worden.

Afkomstig van blz. 10:

” . . . Er bestaat geen menselijke maatschappij, die gebaseerd is op de erkenning van inherente goedheid en natuurlijke hierarchie, die niet tevens het inzicht bezit in de aard van de werkelijkheid, die samengevat wordt in het woord ‘dharma’: alles omvattende wet, dat wat alle inzichten, elementen en ervaringen van de werkelijkheid ondersteunt en doordringt. “

auteur: Mills, J.
ISBN: 9789061750895
Additional DescriptionMore Details

Er bestaat een begrip dat een bruikbaar antwoord zou kunnen zijn op het onderzoek dat voor ons ligt. Dat begrip heet ‘dharma’. Dit woord heeft vele betekenissen, maar gaat tegelijkertijd dieper dan elk van de betekenissen die er aan gegeven kunnen worden.

Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…

Zoek Naar de Weg – Studies in ‘Licht op het Pad’

Door Rohit Mehta, vertaald door E.J.H. Bonjer-van Eeghen.

146 Pagina’s | Uitgegeven in 1977; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750413.

Engels origineel: Seek-out the Way – Studies in ‘Light on the Path’ | Uitgegeven in 1957 | The Theosophical Publishing House | ISBN: 9780722972014.

Licht op het Pad (Engels origineel Light on the Path), geschreven door Mabel Collins staat bekend als ‘een der kostbaarste juwelen van de moderne Theosofie’. Het bestaat uit 30 aforismen van geestelijke lering met een diepe betekenis, die integraal in dit werkje zijn opgenomen. Ze zijn afkomstig uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society.

Afkomstig van blz. 70:

” ‘Licht op het Pad’ zegt: Groei, zoals de bloem groeit, onbewust, maar vurig verlangend haar Ziel te openen voor de lucht. Zo moet gij vooruit dringen om uw Ziel te openen voor het Eeuwige. Maar het moet het Eeuwige zijn, dat uw kracht en schoonheid te voorschijn brengt, niet de begeerte naar groei. Want in het ene geval ontwikkelt gij u in de lichtende glans van reinheid, in het andere verhardt gij u door de hevige hartstocht voor het bereiken van persoonlijke grootheid. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 9789061750413
Additional DescriptionMore Details

Rohit Mehta is niet alleen in India, maar eveneens in vele delen van de wereld een welbekende schrijver, die door zijn heldere schrijftrant gaarne wordt gelezen, omdat hij in staat is vrij moeilijke onderwerpen op duidelijke wijze uiteen te zetten.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

De Scheppende Stilte – Oerpeinzingen over ‘De Stem van de Stilte’

Door Rohit Mehta, vertaald door Ir. A.J.H. Leeuwen.

189 Pagina’s | Uitgegeven in 1977; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750291.

Engels origineel: The Creative Silence | Uitgegeven in 1986 | The Theosophical Publishing House | ISBN: 9788170590170.

Rohit Mehta heeft getracht in deze Overpeinzingen over het bekende werk van Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) De Stem van de Stilte, een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft in haar werk de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de Vedanta weer. Beide kunnen als nagenoeg identieke wijsgerige stelsels worden beschouwd. Zo noemt Blavatsky de Vedanta ‘vergeestelijkt Boeddhisme’ en het Boeddhisme ‘radicaal Vedantisme’.

Afkomstig van blz. 89:

” De parasiet, die het hart doorknaagt en het levenssap drinkt, is het verlangen om zich ergens aan vats te klampen. En het verlangen om zich ergens aan vast te klampen ontstaat uit de heugenis aan vroegere ervaringen. Het is dit verlangen, dat de leerling ertoe brengt achterom te kijken. De roos, die weer tot knop wordt, is inderdaad de toestand van het denkvermogen, dat bevrijd is van de heugenis aan vroegere ervaringen. Het is een toestand van vernieuwing, van geestelijke wedergeboorte. Terug te keren tot de kindstaat is geestelijk herboren worden. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 9789061750291
Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Zo Bidt de Mensheid – Een Universele Benadering

Door Wladimir Lindenberg (1902 – 1997).

243 Pagina’s | Eerste druk 1962, tweede druk 1978, derde druk 1985 | East-West Publications bv., Den Haag | ISBN: 9070104555.

De bekende auteur en arts Wladimir Lindenberg laat in dit boek zien hoe in alle tijden en in alle culturen de mens een zoeker is naar contact met het eeuwige en onvergankelijke. De godsdiensten van het Verre Oosten zoeken meer langs de weg van meditatie, de godsdiensten van het Midden Oosten meer langs de weg van het gesproken, gezongen of geprevelde gebed en door stille contemplatie. In dit universele boek komen alle tradities aan bod.

Afkomstig uit Hoofdstuk 13 ‘Gebed en Meditatie in het Katholicisme (p. 192):

” Wie in de reine natuur, vrij van alles wat scheidt, wil staan, moet zich van alle mensen losgemaakt hebben, zodat hij de mens aan de overzijde van de zee die hij nooit onder ogen heeft gekregen, al het goede evenzeer gunt als hem die hem nabij is en zijn vertrouwde vriend. Zolang nog uw eigen persoon meer goeds gunt dan de mens die ge nooit gezien hebt, zijt ge geheel op de verkeerde weg en hebt ge nog niet voor een ogenblik inzicht verkregen in deze eenvoudige grondregel. Ge hebt misschien in een flauw denkbeeld de waarheid gezien als in een gelijkenis, maar het beste hebt ge nooit bezeten . . . In alle schepselen is God ons gelijkelijk nabij. De wijze man zegt: God heeft zijn netten en strikken over alle schepselen uitgespreid, zodat men Hem in elk daarvan vinden kan – wanneer men het maar wil erkennen. “

auteur: Lindenberg, W.
ISBN: 9070104555
Quantity

Prijs: € 14,75

Loading Updating cart…

Het Heelheid Principe – De Dynamiek van Heelheid in Wetenschap, Religie en Samenleving

Door Anna Lemkow.

416 Pagina’s | Uitgegeven in 1993 | Softcover, incl. index, woordenlijst & literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750660.

Engels origineel: The Wholeness Principle – Dynamics of Unity within Science, Religion and Society | Uitgegeven in 1990 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607151.

Het begint steeds duidelijker te worden dat de huidige verdeeldheid tussen volkeren en godsdiensten een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Een filosofie, waarin juist de nadruk wordt gelegd op de eenheid, die achter alle verdeeldheid ligt wordt wel ‘holisme’ genoemd. In de holistische literatuur is tot nu toe ingegaan op de mogelijke verbanden tussen religie (mystiek) en wetenschap (fysica). De maatschappelijke dimensie wordt daarbij vaak onbesproken gelaten. In Het Heelheid Principe wordt juist aan deze sociale dimensie van het holisme veel aandacht besteed.

Anna Lemkow bestrijkt een enorm terrein aan onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen, die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie, die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Heelheid, Sleutel tot Inzicht’ (blz. 47):

” De Hermetische keten van de Grieks mystieke traditie . . . . . verwijst naar het bestaan van een levende traditie, die van leraar op leerlingen wordt doorgegeven en medegedeeld, leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten waarvan de schakels levende mensen zijn . . . ‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’, ‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’. Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag wie deze Meesters waren of zijn dan in datgene wat werd doorgegeven: een wijsheid, die alle kennis verenigt en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens om zichzelf en de wereld, waarin hij/zij zich beweegt te begrijpen. “

auteur: Lemkow, A.F.
ISBN: 9061750660
Additional DescriptionMore Details

Het begint steeds duidelijker te worden dat de huidige verdeeldheid tussen volkeren en godsdiensten een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Een filosofie waarin juist de nadruk wordt gelegd op de eenheid die achter alle verdeeldheid ligt wordt wel ‘holisme’ genoemd. In de holistische literatuur is tot nu toe ingegaan op de mogelijke verbanden tussen religie (mystiek) en wetenschap (fysica). De maatschappelijke dimensie wordt daarbij vaak onbesproken gelaten. In Het heelheid- principe wordt juist aan deze sociale dimensie van het holisme veel aandacht besteed. Anna Lemkow bestrijkt in Het heelheid principe een enorm uitgestrekt terrein van onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Anna Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven. De auteur heeft dertig jaar lang als ontwikkelingseconoom gewerkt bij de Verenigde Naties. Lees het eerste hoofdstuk: Hoofdstuk 1

Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Ganesha – Kleine Woordentolk der Geesteswetenschappen

Samengesteld door: Ir. A.J.H. van Leeuwen, A.P. Meyer-Gerhard en N.E. van der Schoot-Groot.

246 Pagina’s | Uitgegeven in 1969, tweede druk 1977, derde en herziene druk 2012 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750079.

De occulte literatuur is in de laatste decennia steeds meer in de belangstelling komen te staan. Vele nieuwe gebieden van occultisme, esoteriek, mysticisme, yoga, paranormale wetenschappen en aanverwante aspecten ervan worden in studie genomen. Meer dan vroeger houdt men zich thans bezig met het bestuderen van de verschillende Aziatische godsdiensten, waarbij soms talrijke woorden en begrippen voor de lezer onbekend blijven, zonder de mogelijkheid om de betekenis ervan in een woordenboek op te kunnen zoeken.

auteur: Leeuwen, A.J.H. van/Meyer-Gerhard, A.P./Schoot-Groot, N.E. van der
ISBN: 9789061750079
Additional DescriptionMore Details

Dit kleine woordenboek, dat wij Ganesha noemden naar de hoogste van de Ganadevata’s, de olifantkoppige god, heer van kennis, uit-de-weg-ruimer van hinderpalen, heeft de bedoeling aan deze behoefte van de lezer tegemoet te komen. Het mag uiteraard geen aanspraak maken op volledigheid, maar door het benutten van zoveel mogelijk gegevens uit allerhande woordenboeken, woordenlijsten en andere publicaties, koesteren de samenstellers de hoop dat deze woordentolk enigszins van dienst zal zijn aan de gebruiker ervan.

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

De Mens – Zichtbaar en Onzichtbaar / Gedachtevormen

Door Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

174 Pagina’s met 30 gekleurde platen | 1902 Met de eerste druk in 1903, 2de geheel herziene druk 2009 Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2009 | ISBN: 9789061750901.

English Original: Man Visible and Invisible | First edition, 10th reprint 2008 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170595526.

Dit boek is een inspirerende gids voor de serieuze zoeker naar de realiteit achter en in onze zichtbare werkelijkheid. De auteur was een begaafde en geoefende helderziende onderzoeker.

Aura’s en gedachtrvormen behoren tot het ‘onzichtbare’. De mens is altijd naar het onzichtbare op zoek geweest, maar heeft daarbij vaak in het duister moeten tasten, doordat zijn ontwikkeling steeds materialistischer en zakelijker werd – zelfs op het gebied van het spirituele. Het doorgronden van het mysterie van de relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare is slechts weinigen gegeven. Het vergt oefening in de eerste plaats en een buitengewone gevoeligheid. Zo is dat altijd geweest en zo is het nog steeds.

Af en toe komen we iemand tegen wiens vermogen tot het waarnemen van het onzichtbare op ons een onuitwisbare indruk maakt. Schrijver en helderziende Charles Webster Leadbeater is zo iemand. In de geschiedenis heeft hij nog niemand zoals hij helderziend onderzoek gedaan en dat vervolgens met afbeeldingen in een boek samengebracht. Leadbeater is wat dat betreft ongeëvenaard. Dit is het werk over aura’s en gedachtevormen. Het kan worden gezien als de tegenhanger van het eveneens door Leadbeater later geschreven, baanbrekende werk De Chakra’s (1927). Het is een inspirerende gids voor de serieuze zoeker naar de realiteit achter en in onze zichtbare werkelijkheid. Meer dan een gids kan het uiteraard niet zijn, omdat de lezer ten allen tijde op zijn of haar eigen intuïtie en waarnemingsvermogen zal moeten afgaan.

Afkomstig van bladzijde 28 & 29:

” De naam ‘astraal’ is niet door onszelf gekozen; wij hebben hem geërfd van de Middeleeuwse alchemisten. Hij betekent ‘sterachtig’ en men gelooft dat hij is toegekend aan de stof van het gebied dat het eerst komt boven het stoffelijke vanwege het lichtgevende voorkomen, dat wordt verbonden met de grotere snelheid van haar trilling. Het astrale gebied is de wereld van de hartstocht, van emotie en sensatie; en door het voertuig van de mens op dit gebied is het, dat al zijn gevoelens zich aan de helderziende onderzoeker vertonen. Het astrale lichaam van de mens verandert daarom voortdurend van uiterlijk naarmate diens aandoeningen wisselen. “

auteur: Leadbeater, C.W./Besant, A.
ISBN: 9789061750901
Additional DescriptionMore Details

Aura’s en gedachtevormen behoren tot het ‘onzichtbare’. De mens is altijd naar het onzichtbare op zoek geweest, maar heeft daarbij vaak in het duister moeten tasten, doordat zijn ontwikkeling steeds materialistischer en zakelijker werd – zelfs op het gebied van het spirituele. Het doorgronden van het mysterie van de relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare is slechts weinigen gegeven. Het vergt oefening in de eerste plaats en een buitengewone gevoeligheid. Zo is dat altijd geweest en zo is het nog steeds. Af en toe komen we iemand tegen wiens vermogen tot het waarnemen van het ‘onzichtbare’ op ons een onuitwisbare indruk maakt. Schrijver en helderziende C.W. Leadbeater is zo iemand. In de geschiedenis heeft nog niemand zoals hij helderziend onderzoek gedaan en dat vervolgens met afbeeldingen in een boek samengebracht. Leadbeater is wat dat betreft ongeëvenaard. Dit is het werk over aura’s en gedachtevormen. Dit bijzonder originele en authentieke boek is voor het eerst verschenen in 1902, in een tijd waarin het publiek nog amper iets over aura’s en gedachtevormen had vernomen. Het kan worden gezien als de tegenhanger van het eveneens door C.W. Leadbeater later geschreven, baanbrekende werk De Chakra’s. Het is een inspirerende gids voor de serieuze zoeker naar de realiteit achter en in onze zichtbare werkelijkheid. Meer dan een gids kan het uiteraard niet zijn, omdat de lezer te allen tijde op zijn of haar eigen intuïtie en waarnemingsvermogen zal moeten afgaan. Aan het einde van het boek is het artikel Gedachtevormen van Annie Besant toegevoegd.

Quantity

Prijs: € 20,50

Loading Updating cart…

Speurtocht naar het Zelf

Door Eunice Layton en Felix Layton.

75 Pagina’s | Uitgegeven in 1987; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks II | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750239.

Engels origineel: Some Basic Concepts of Theosophy | Uitgegeven in 1960 | The Theosophical Publishing House | Geen ISBN nr.

Dit boekje bestaat uit vier toespraken over Theosofische grondbegrippen, beginselen van de oude wijsheid, die onderwezen werden door de wijzen van alle volken en tijden:

 1. Een goddelijk plan in een chaotische wereld
 2. Ken uw ware zelf
 3. Reïncarnatie
 4. Heerst er gerechtigheid in de wereld?

De Theosofisch Vereniging is een groepering van zoekers naar ‘waarheid’, die allemaal het geloof in de algemene Broederschap der Mensheid gemeen hebben. Zodoende is er geen dogma of geloofsbelijdenis, die het denken van de leden aan banden legt. De beschouwingen in dit werkje zijn voor hen, waarheidszoekers overal ter wereld, in de hoop dat ze zullen helpen om dieper inzicht te verkrijgen in de speurtocht naar het ontdekken van het eigen wijze ‘Zelf’.

Afkomstig van blz. 71:

” We zijn niet alleen de omstandigheden, die we zelf hebben geschapen, maar we zijn ook in de best denkbare gelegenheid om die geestelijke vermogens te ontplooien, waaraan we toe zijn. De werking der wet is een zege, al denken we daar soms anders over. We zijn hier niet toevallig. Het is niet bij toeval, dat we hier wonen in plaats van China of op de Zuidzee Eilanden of nog ergens anders. Als we onze lessen leren, indien we die eigenschap aankweken, die de omstandigheden en het leven ons proberen bij te brengen, zullen we na de volgende stap voorwaarts gedaan te hebben, zien, dat onze omstandigheden op miraculeuze wijze zijn veranderd. Niet de wereld moet veranderd worden, maar wij zelf. Zoals wij zelf zijn, zo maken we de wereld. “

auteur: Layton, E./Layton, F.
ISBN: 9789061750239
Additional DescriptionMore Details

Een passage uit de laatste toespraak:

We zijn niet alleen precies in de omstandigheden die we zelf hebben geschapen, maar we zijn ook in de best denkbare gelegenheid om die geestelijke vermogens te ontplooien waar we aan toe zijn.
De hier geschetste opvattingen zijn de beginselen van de oude wijsheid, die onderwezen werden door de wijzen van alle volken en tijden. Deze eeuwige wetten worden hier aangeboden, gezien in het licht van de gebeurtenissen en ervaringen uit het dagelijks leven in de twintigste eeuw. Hierdoor kregen ze iets origineels, waardoor deze lezingen populair werden. Er wordt geen aanspraak gemaakt alle grondwaarheden van de Theosofie naar voren te hebben gebracht. Er  worden alleen  denkbeelden weer gegeven, die de schrijvers ontdekten bij hun studie van de uitgebreide klassieke literatuur van de Theosofische Vereniging en tijdens hun zoektocht naar de diepere betekenis van het leven. De auteurs zijn er in geslaagd deze denkbeelden helder uiteen te zetten.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Kosmos – Een Integrale Visie op de Wereld

Door Ervin László en Jude Currivan, vertaald door Gerard Grasman.

200 Pagina’s | Uitgegeven in 2008, Nederlandse vertaling 2009 | Softcover | Ankh-Hermes Bv., Deventer | ISBN: 9789020203073.

Engels origineel: CosMos: A Co-Creator’s Guide to the Whole World | Hay House UK Ltd., Londen | ISBN: 978-1401918910.

Wij staan aan de vooravond van een revolutionaire visie op de wereld. Belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en tijdloze spirtuele inzichten komen bij elkaar en laten zien hoe de kosmos en alles wat we ‘de realiteit’ noemen feitelijk een groot geheel is. Dit is de essentiele kosmische geest van waaruit alles is ontstaan, wordt gemanifesteerd, en waarheen alles terugkeert. Onderzoek toont aan wat oude mystici al eerder hebben waargenomen: wij hebben het aangeboren vermogen om de kosmos te bekijken, te begrijpen en te ervaren op niveaus die ver buiten de beperkingen van onze persoon liggen. De auteurs laten een andere wereld zien, die niet langer uit losse fragmenten bestaat, maar eindelijk een geheel is. Kosmos nodigt ons uit om ons verstand en ons hart daarvoor open te stellen en zo onze plek als medescheppers in te nemen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 – ‘Krachten en Wetten’ (p. 29):

” Een dergelijke voorstelling stemt overeen met de oude mystiek van de Vedische wijzen uit India. Ook deze oude culturen beschreven een reeks van op elkaar volgende universele cycli, een inzicht dat in feite duizenden jaren vooruitliep op het moderne model van het multiversum. Zij stelden zich het begin van iedere kosmische cyclus voor als een goddelijke uitademing, een ‘adembel’ die werd uitgeblazen en uiteindelijk vervluchtigde als de volgende adembel uit de primordiale eenheid van al het bestaande voortkwam. Op grond van hun inzicht dat deze universele cycli een expressievorm van God zijn, zagen zij de kosmische Geest als een alomtegenwoordige, allesdoordringende invloed en erkenden dat zin en betekenis inherent waren aan deze immense kosmische cycli, in plaats van uit te gaan van lukrake doorbraakprocessen. Wat we echter ook willen geloven – en ongeacht hoe we onze perceptie verbreden, of hoe diep de wetenschap ook mag doordringen in de aard van doorbraakprocessen – vroeg of laat komen we voor de noodzaak te staan een oorspronkelijke scheppingsdaad aan te nemen. Daarmee komen we uit bij het concept ‘kosmische Geest’. “

auteur: Laszlo, E./Currivan, J.
ISBN: 9789020203073
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

De Wereld Dat Ben Jij

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), vertaald door Hans van der Kroft.

219 Pagina’s | Eerste druk 1973, 2de druk 1978, 3de druk 1983, 4de druk 1993, 5de druk 2016 | Softcover | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V. | ISBN: 9789062715107.

Engels origineel: You Are The World | Copyright 1972 | Krishnamurti Foundation Trust, Ltd, Hampshire, England | ISBN: 978-9060773321.

‘ In jezelf ligt heel de wereld besloten en als je weet hoe je moet kijken en leren, sta je voor de deur met de sleutel in je hand. Geen mens ter wereld kan je die sleutel geven of de deur voor je openen. Dat kan je alleen zelf doen. ‘

Onder dit motto houdt Krishnamurti twaalf stimulerende toespraken voor studenten en docenten van vier Amerikaanse universiteiten. Na elke toespraak wordt hij bestookt met vragen over onderwerpen als angst, vooroordelen, liefde, seksualiteit, geconditioneerd zijn, enz. Hoewel hij zich in de eerste plaats lijkt te richten tot de jeugd, is zijn boodschap – zoals altijd eigenlijk – bestemd voor iedereen, voor jong en oud, Oost en West. Het gaat hem vooral om het ontmantelen van het kunstmatige onderscheid dat wij hebben gemaakt tussen onszelf en ‘de wereld’. De wereld, zegt Krishnamurti, is niet iets dat op je af komt, maar iets waar je onlosmakelijk mee verbonden bent, waar je in feite een mee bent. Onze kritische, afwijzende en wantrouwende houding tegenover  wat wij de wereld noemen dient plaats te maken voor de realiteit van het deelhebben aan die wereld, van het beseffen dat wij het zelf zijn, die de wereld vertegenwoordigen en vormgeven.

Uit Hoofdstuk 3 (blz. 97 & 98):

” De leraren, de goeroes, de mahatmas, de filosofen, allemaal hebben ze ons op een dwaalspoor gebracht, want we hebben onze problemen niet echt opgelost, ons leven is niet veranderd. We zijn nog dezelfde rampzalige, ongelukkige, met verdriet beladen mensen. Het eerste wat je moet doen is dus: nooit een ander volgen, ook de spreker niet. Probeer nooit via een ander te ontdekken hoe je gedrag moet zijn, hoe je moet leven. Want wat een ander je vertelt is niet jouw leven. Als je je op een ander verlaat of van een ander afhankelijk bent, zal je misleid worden. Maar als je het gezag van de goeroe, de filosoof, de theoreticus, – of ze nu communist of theoloog zijn – afwijst, kan je jezelf bekijken; dan kan je het antwoord vinden. ” 

 

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062715107
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Het Einde van Tijd – Jiddu Krishnamurti en David Bohm

Gesprekken tussen Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) en David Bohm (1917 – 1992), Voorwoord door David Skitt.

492 Pages | Eerste druk oktober 2019 | Softcover | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers BV | ISBN: 9789062711574.

Engels origineel: The Ending of Time – Where Philosophy and Physics Meet | Copyright 1985, 2014 Krishnamurti Foundation Trust Ltd. | HarperOne, New York.

In dit boek worden de urgente en actuele problemen van onze tijd vanuit een unieke invalshoek belicht. Het bevat een aantal fascinerende dialogen tussen twee grote denkers van onze tijd: de gerespecteerde filosoof Jiddu Krishnamurti en de beroemde natuurkundige David Bohm. De dialogen vonden plaats in Amerika en Engeland tussen april en september 1980. Zij gaan in gesprek over wat ten grondslag ligt aan de eindeloze conflicten, waar de mensheid al eeuwenlang onder gebukt gaat. Samen onderzoeken ze de fundamentele oorzaak hiervan en wat wij daaraan kunnen doen.

Diepgaand bespreken ze essentiële zaken als goed en kwaad, het denken en bewustzijn, en de wezenlijke aard van ons bestaan, vanuit zowel een spirituele als wetenschappelijke invalshoek. Aan bod komen onder andere het verschil tussen het brein en de geest, de betekenis van sterven en de relatie van het individu tot de maatschappij. Uit een aantal revolutionaire inzichten, die gedurende deze gesprekkken naar voren komen, blijkt dat het achterlaten van ons idee van tijd nog wel eens een nieuw begin voor de mensheid zou kunnen inluiden.

Afkomstig uit: Hoofdstuk I – ‘De Oorsprong van Psychologische Conflicten’ (blz. 15):

1 April 1980, Ojai, California.

” Jiddu Krishnamurti: Waar zullen we beginnen? Ik zou de vraag willen stellen of de mensheid een verkeerde weg is ingeslagen.

David Bohm: Een verkeerde weg? Dat moet wel, maar lang geleden denk ik.

JK: Dat denk ik ook. Lang geleden. Daar lijkt het wel op. Waarom? Zoals ik het zie – en ik ben alleen maar aan het onderzoeken – heeft de mensen altijd geprobeerd iets te ‘worden’.

DB: Ja, dat zou kunnen. Ik werd geraakt door iets wat ik ooit las, waarin stond dat de mens vijf – of zesduizend jaar geleden de verkeerde kant opging, toen hij eenmaal in staat was anderen te beroven en slaven ging houden. Uitbuiten en beroven werden daarna het belangrijkste doel in het leven.

JK: Ja, maar er is ook het gevoel dat je innerlijk iets moet worden.

DB: We zouden duidelijk moeten maken wat het verband daartussen is. Wat voor soort ‘worden’ heeft hiervoor gezorgd? In plaats van constructief bezig te zijn door nieuwe technieken, gereedschappen en dergelijke uit te vinden, vonden mensen het op een gegeven moment gemakkelijker om hun buren te beroven. Wat wilden ze worden?

JK: Conflicten zijn de oorsprong van dit alles geweest.

DB: Maar wat was het conflict? Als we ons in die mensen van lang geleden konden verplaatsen, hoe zouden we dan tegen dat conflict aankijken?

JK: Wat is de oorsprong van conflicten? Niet alleen van die in de buitenwereld, maar ook van de enorme innerlijke conflicten van de mens. Wat is de oorsprong daarvan?

DB: Het lijkt door tegenstrijdige verlangens te komen.

JK: Nee, komt het doordat je volgens alle religies iets moet worden? Dat je iets moet bereiken?

DB: Maar wat maakte dat mensen dat wilden? Waarom waren ze niet tevreden met wat ze waren? Want religie zou niet aangeslagen zijn als mensen het niet aantrekkelijk hadden gevonden om méér te worden. “

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062711574
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

Innerlijke Leiding – De Kunst om de Innerlijke Stem te volgen

Hanneke Korteweg-Frankhuisen en Hans Korteweg.

222 Pagina’s | Uitgegeven in 1989, herziene editie 2000 | Softcover | Servire, onderdeel van Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen | ISBN: 9021599317.

Dit zijn boek is een handleiding voor wie in contact wil komen met zijn innerlijke stem en deze wil volgen in de dagelijkse praktijk. Het toont een weg naar het centrale zelf en het geeft aan hoe dit geraadpleegd kan worden. In Innerlijke Leiding wordt een unieke verbinding gelegd tussen een aantal schijnbaar niet verwante onderwerpen: het systeem van de chakra’s (van oer-oude Oosterse oorsprong), de vijf karakterstructuren (ontwikkeld door Wilhelm Reich en de bio-energetica) en de leer van de zeven stralen (bekend uit esoterische geschriften). De auteurs beschrijven deze systemen tot in de diepte en laten zien hoe ze met elkaar in verbinding staan. Dat maakt Innerlijke Leiding tot een waardevol boek voor zowel de beginner, die niets van materie weet, als degene die zich uitvoerig heeft verdiept in een of meer van deze stelsels.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 – ‘Helperschap en Instrumentschap’ (p. 30 & 31):

” Als je je levensenergie niet meer door je oude voorstellingen laat opsouperen en als je niet meer in het verleden leeft, krijg je alle ruimte om te doen wat je eigenlijk wilt doen. Dan raak je er tevens van doordrongen dat jouw ervaring, hoe uniek die ook is, tegelijkertijd voor ieder ander mens geldt. Je beseft dat ieder mens dezelfde basisverlangens heeft en op zijn weg naar vervulling moet ploegen door een zelfde tegenstand als waardoor jij moest en moet ploegen. Je begint de mensheid als een geheel te zien, en jezelf als een onmisbaar onderdeel daarvan. Minder bijzonder, maar toch onmisbaar, want wat jij kunt, kun jij alleen, zowel ten goed als ten kwade. Zo wordt je de autoriteit, die je in wezen bent en zo word je tevens lid van de familie der mensen. Dat is toetreden tot een broederschap. “

auteur: Korteweg-Frankhuisen, H./Korteweg, H.
ISBN: 9021599317
Quantity

Prijs: € 16,74

Loading Updating cart…

Voor Extra Basisinkomen Voor Alle Mensen

Door Pieter Kooistra (1922 – 1998).

236 Pagina’s | Uitgegeven ca. 1983 | Softcover | Stichting UNO-inkomen voor alle Mensen, Amsterdam | ISBN: 9070841010.

‘Plan voor één wereld zonder honger, wapens, werkloosheid en vervuiling door uitvoering van de idealen van de UNO’.

De schrijver van dit boek, de Friesch-Amsterdamse kunstenaar Pieter Kooistra, is altijd bezig met pogingen geest en materie creatief en zakelijk met elkaar te verbinden in het belang van individu en gemeenschap. Zijn ideeën voor dit boek ontstonden bij hem in de periode 1974 – 1983. Wereldverbetering vraagt om praktisch idealisme, is zijn mening. In Nederland kreeg hij bekendheid als geestelijk vader en promotor van de kunstuitleen en andere kunstintegratieprojecten.

In dit boek roept hij ons op tot een radicale verandering in ons denken en in onze wereld-economische structuren. Oost en West en Noord en Zuid zouden vruchtbaar kunnen samengaan in een extra economie o.l.v. de Verenigde Naties (UNO) door middel van een wereldbasisinkomen voor ieder dat zichzelf financiert. De ideeën van Pieter Kooistra werden in de U.S.A. positief ontvangen door de Brandt Commission Research.

Afkomstig uit Paragraaf ‘Samenvattende basisprincipes van het Uni-inkomen voor alle mensen (psycho-economie) (p. 229):

” 12. Het persoonlijke en voor ieder van geboorte tot dood bestempelde Uno-inkomen moet voor ieder mens even hoog zijn en selectief afgestemd op de besteding ervan, namelijk op zowel de persoonlijke behoefte als op een extra Uno-economisch wereldcircuit, waaraan de gezamenlijke productie van de mensheid kan voldoen naast de bestaande economieën zoals die nu op verschillende manieren in de verschillende landen bestaan. Ieder mens behoudt ook het bestaande inkomen uit het economisch stelsel waarin hij/zij leeft en behoudt ook het recht dit te verhogen. “

auteur: Kooistra, P.
ISBN: 9070841010
Additional DescriptionMore Details

Beschrijving van een plan tot oplossing van de economische problemen in de hele wereld door het installeren van een door de UNO te beheren wereldeconomie. In dit boek wordt een “wereldplan voor alle mensen” uiteengezet, dat een oplossing moet bieden voor de economische en geestelijke crisis waarin de wereld zich volgens de auteur bevindt. De essentie van het plan is dat er naast de bestaande economieën een wereldeconomie wordt gecreëerd, te beheren door de VNO. Ieder mens heeft van geboorte tot dood recht op een VNO-inkomen, dat besteed moet worden volgens een aantal vaste gedragsregels. Het benodigde geld moet worden verkregen door een extra (selektieve) produktie van 7% van de huidige wereldproduktie. De auteur verwacht dat mensen zich door deze constructie als “wereldburger” gaan gedragen, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot de oplossing van economische problemen, ontwapening en wereldvrede.

Quantity

Prijs: € 6,95

Loading Updating cart…

De Mysteriescholen Door De Eeuwen Heen

Door Grace F. Knoche (1909 – 2006).

108 Bladzijden| Vertaling van de tweede en herziene 1999 editie | Softcover | Theosophical Universiy Press Agency, Den Haag | ISBN: 9070328569.

Engels origineel: The Mystery Schools | Originally published in 1940, second and revised 1999 edition | The Theosophical University Press, Pasadena U.S.A. | ISBN: 1557000662.

Achter de religies, filosofieën en wetenschappen van de wereld ligt een weinig begrepen, maar krachtige bron van spiritueel leven van de mensheid: de Mysteriescholen. Deze esoterische instellingen gaan terug tot in de verre Oudheid; ze hebben de tijdloze Theosophia of Goddelijke Wijsheid van de eeuwen levend gehouden, en stimulansen gegeven aan de geestelijke intuitie en evolutionaire vooruitgang van de mensheid.

Dit boekje behandelt de geschiedenis, doeleinden en methoden van deze scholen, die hun bestaan en inspiratie ontlenen aan een heilige oorsprong. Tot de besproken onderwerpen behoren het tweevoudige karakter van de Mysteriën, symbolen en patronen van inwijding, de broederschap van mededogen en de Mysteriescholen van nu.

Uit Hoofdstuk 9 – ‘Wegen van Inwijding’ (blz. 65):

” In de meer gevorderde mysterietraining moet de leerling niet alleen leren het mystieke voertuig van ontwaakt bewustzijn op te bouwen dat hem van het ene gebied naar het andere zal brengen, maar ook om in de loop van zo’n individueel wordingsproces de eeuwige wegen van inwijding zelf opnieuw te ontdekkken. Wat wijsheid en een vooruitziende blik betreft is de natuur in alle opzichten consequent: een wet, een methode, een structuur. Met bekoorlijke zorgvuldigheid repeteert ze de wegen van inwijding door middel van de cyclus van slaap en dood. De dood en de processen, die daarbij een rol spelen vormen het hart en de kern van de grote Mysteriën: door de dood van het lagere wordt het hogere geboren. Als het zaad niet sterft, kan de bloem niet bloeien; als de bloem niet sterft kan zich geen zaad vormen. ‘Hij die zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden’ (Matt. 10:39). “

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 9070328569
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Bhagavad Gita

Door Drs. C. Keus.

160 Pages | ISBN: 9789020214659.

De Bhagavad Gita (’s Heren lied) is het zesde deel van het beroemde Indiase epos, de Mahābhārata. Het is een van de oudste en mooiste boeken uit de wereld-literatuur en de bijbel van de oosterling. Het geeft het gesprek weer tussen Arjuna, de boogschutter, en zijn wagenmenner Krishna, de Heer. Arjuna staat vlak voor een grote veldslag tegen een nauw verwante stam. Hij kijkt naar de vijand en realiseert zich dat zich onder de vijand vele dierbare bloedverwanten, leraren en vrienden bevinden. Hij twijfelt en wil geen oorlog voeren. Op dat moment raakt hij in gesprek met Krishna, die hem vertelt over het wezen van leven en dood.

Afkomstig uit Hoofdstuk V – ‘De Yoga van de Verzaking van Handeling’ (p. 60):

Arjuna zei:

” 1. Verzaking van handeling, prijst gij, o Krishna, en eveneens looft ge yoga. Welke van deze twee is de beste? Zegt me dit met stelligheid.

De gezegende Heer zei:

2. Verzaking van handeling en yoga voeren beide tot het hoogste geluk; van deze twee is yoga van handeling beter dan verzaking van handeling.

3. Als ware asceet (sannyasi) moet men hem beschouwen, die geen haat koestert en niet begeert; vrij van de paren van tegenstellingen, o machtigarmige, zal hij gemakkelijk bevrijd worden van gebondenheid.

4. Slechts kinderen (onwetenden), niet als de wijzen (pandita) maken verschil tussen de sankhya en de yoga, hij die goed gefundeerd is in de ene verwerft zich de vruchten van beide.

5. De staat die verkregen wordt door de sankhya’s, wordt eveneens bereikt door de yogi’s. Hij die ziet dat sankhya en yoga een zijn, heeft de juiste macht.

6. Maar zonder yoga, o machtigarmige, is verzaking moeilijk te bewerkstelligen. De wijze (muni) door yoga tot harmonie gebracht, komt spoedig tot het eeuwige Brahman. “

auteur: Keus, C. (vert.)
ISBN: 9789020245158
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Quakers – Triomf en Tragiek van het Geweten – Beeld van een Humanitaire Religie

Door Rufus Jones (1863 – 1948).

160 Pagina’s | Eerste vertaling 1931, dit is de 2005 editie | Softcover | Uitgeverij Abraxas, Amsterdam | ISBN: 9080730041.

Quakers combineren al meer dan drie eeuwen een diepgevoelde religiositeit met hoogstaande ethiek. Na de roerige tijden van de Hervorming zijn ze langzaam tot rust gekomen en hebben zij zich weten te ontplooien tot een gewetensvolle godsdienst waarin een intens religieus beleven zich weet te verenigen met een liberale levensopvatting, waarin de praktijk van naastenliefde centraal staat. Zowel het Christendom als maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld ‘Artsen zonder Grenzen’ en ‘Amnesty International’ zijn schatplichtig aan de Quakers. Zij kunnen zich met recht een ethische religie noemen en zijn dan ook de enige godsdienst, die ooit de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mochten nemen.

” Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen me op. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. “

Hun eenvoud en consequente houding heeft een invloed, die doorklinkt in een wereld, die intuïtief respect voelt voor de oprechte en bescheiden invulling van belangrijke menselijke waarden. Deze invloed is moeilijk te overschatten. De geschiedenis, religie, mentaliteit, pedagogische uitgangspunten en het humanitaire werk van de quakers worden kritisch belicht en aangevuld met een artikel van Rudolf Otto over hun zwijgende eredienst.

auteur: Jones, R.
ISBN: 9789080730045
Quantity

Prijs: € 19,90

Loading Updating cart…

Theosofie

132 blz. | Paperback | Uitgeverij Kok, 2000

Uit de serie Wegwijs, onder redactie van R. Kranenborg, E.G. Hoekstra en J.B.G. Jonkers.

In dit deeltje over de theosofie vindt de lezer onder meer een historisch overzicht, een systematisch uitgewerkt beeld van de vaak gecompliceerde opvattingen en een opgave van de theosofische organisaties die in Nederland actief zijn. Een uitgebreide literatuurlijst besluit dit deeltje.
Het moderne esoterische denken zoals dat ondermeer te vinden is in de New Age-beweging heeft zijn wortels voor een deel in het theosofische gedachtegoed, waarvan in dit boek een samenhangend mens- en wereldbeeld wordt beschreven.

auteur: Jansen, R.
ISBN: 9789043501057
Additional DescriptionMore Details

De serie Wegwijs geeft betrouwbare, zakelijke informatie over wereldgodsdiensten, religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen en stromingen. De serie staat onder redactie van drs. E.G. Hoekstra, dr. J.B.G. Jonkers en dr. R. Kranenborg. De auteur, R.D.C. Jansen (1926 – 2006) was lid van de Theosofische Vereniging in Nederland en auteur van het jubileumboek Een kern van broederschap – 100 jaar Theosofrsche Vereniging in Nederland 1897-1997. In deze uitgave beschrijft hij de ontwikkeling van het theosofisch denken en de daarbij betrokken personen en organisaties in Nederland over de laatste honderd jaar.

Quantity

Prijs: € 10,75

Loading Updating cart…

. . . Een Kern van Broederschap – 100 Jaar Theosofische Vereniging in Nederland 1897 – 1997

Door Ruud Jansen.

228 Pagina’s | Jubileumboek, uitgegeven in 1997 | Hardcover, incl. Noten, Register & Illustraties | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 906175725.

The Theosophical Society werd in 1875 opgericht te New York door Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) en enkele anderen. De belangrijkste doelstelling van deze vereniging is het vormen van een kern van Broederschap zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. Daarnaast heeft men zich het aanmoedigen van een vergelijkende studie van godsdienst, filosofie en wetenschap en het onderzoeken van de vermogens, die in de mens sluimeren ten doel gesteld.

Sinds 1878 is het Hoofdkwartier van deze internationale vereniging gevestigd te Adyar, Madras, India. De Theosofische Vereniging in Nederland – de Nederlandse Afdeling van de Theosophical Society – werd in 1897 opgericht. Dit boek bevat het verhaal van honderd jaar Theosofie in Nederland. In de vorige eeuw hadden in het Westen nog maar weinig mensen gehoord van begrippen als yoga, karma, reïncarnatie, aura’s en chakra’s. Het is de verdienste geweest van Mevr. Blavatsky dat deze termen nu gemeengoed geworden zijn in onze cultuur. Vooral in de wereld van de New Age wordt veelvuldig geput uit Theosofische bronnen.

In Nederland is de Theosofische Vereniging na een bloeiperiode in de twintiger jaren van de 20ste eeuw, nu veel minder bekend dan de talloze New Age groeperingen, die de laatste decennia zijn opgekomen. Vanwege haar honderdjarig bestaan is zij echter in staat te verwijzen naar diepere achtergronden en een samenhangend esoterisch wereldbeeld te schetsen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Inleiding’ (blz. 11):

” De Theosophical Society werd opgericht om allen samen te brengen, die een helder inzicht trachten te verkrijgen in de ware aard van de mens en de samenstelling van het universum. De Society streeft drie doeleinden na:

 1. Het vormen van een kern van de Universele Broederschap der Mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
 2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
 3. Het onderzoeken van de onverklaarde natuurwetten en van de vermogens, die in de mens sluimeren.

De Theosophical Society kent geen vastomlijnde leer of dogma’s, maar biedt wel een aantal thema’s aan, die als uitgangspunt kunnen dienen voor persoonlijke geestelijke ontwikkeling. “

auteur: Jansen, R.
ISBN: 906175725
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Vormen van Religieuze Ervaring – Een Onderzoek naar de Menselijke Aard

Door William James (1842 – 1910) vertaald door Daniël Mok en Johan van Tricht.

404 Bladzijden | Eerste Engelse druk 1902, eerste Nederlandse druk 1907, zesde herziene en vermeerderde druk 2010 | Softcover | Uitgeverij Abraxas, Amsterdam. ISBN 9789080730021

Engels origineel: The Varieties of Religious Experience A Study in Human Nature | Eerste druk 1902 | Harvard University.

William James is de grondlegger van de Moderne Psychologie. Vormen van Religieuze Ervaring is zijn ontelbare malen herdrukte Magnum Opus. Keer op keer wordt er naar verwezen. De scherpe observaties van James’ zijn ongeëvenaard gebleken, de glans is door de jaren heen alleen maar versterkt.

Aan de hand van autografisch materiaal van mensen met een verschillende en culturele en levensbeschouwelijke achtergrond analyseert James de menselijke aard, conditie en gevoelens. Met kennis en wijsheid bespreekt hij de werkelijkheid van het onzichtbare, de optimistische en pessimistische houding, de innerlijke tweestrijd, de zieke ziel en de neurose, hergeboorte en het begrip ‘heiligheid’. Mystiek benadert James voor het eerst als een eigensoortige menselijke ervaring, die niet herleid kan worden tot andere psychische ervaringen of verschijnselen. Kerk en dogma laat hij buiten deze zorgvuldige filosofische en psychologische studie: het gaat bij James over onze werkelijkheidsbeleving, ons gedrag en gevoelsleven, en hoe je daadwerkelijk de kwaliteit van je leven kunt verbeteren. De schrijftrant van William James is helder, principieel en objectief. In elke zin proef je James’ oprechte betrokkenheid. Een milde ironie kruidt telkens zijn betoog en je hebt al lezend steeds het gevoel te maken te hebben met een groot denker en schrijver.

Uit Hoofdstuk VI: ‘De Gespleten Persoonlijkheid en zijn Proces van Eenwording’ (blz. 128 & 129):

” Ik ben altijd een mengsel geweest van zwakheid en kracht, en ik heb zwaar moeten boeten voor de zwakheid. Als kind had ik last van verlegenheid. Als mijn veter los was, voelde ik vol schaamte dat ieders ogen op het ongelukkige koordje gericht waren. Als meisje deinsde ik terug voor vreemden en dacht dat ik ongewenst en ongeliefd was, zodat ik overvloeide van dankbaarheid tegenover iedereen, die vriendelijke tegen mij was. Als jonge huisvrouw was ik bang voor mijn dienstbodes en zag ik slordig werk liever over het hoofd dan de kwelling te verduren om de boosdoeners te berispen. Wanneer ik enthousiast een lezing gaf en gedebatteerd had op het podium, ging ik liever zonder nog iets te drinken naar mijn hotel dan de kelner te vragen om iets te halen. Strijdlustig op het podium ter verdediging van een zaak, die mij ter harte gaat, schrik ik terug voor onenigheid en afkeuring thuis. Zo ben ik in mijn hart een lafaard, maar een flinke vechter in het openbaar. Ik heb aardig wat moeilijke kwartiertjes doorgemaakt met het verzamelen van mijn moed om een ondergeschikte te vermanen, waar mijn plicht me toe dwong. Hoe vaak heb ik mijzelf niet uitgelachen als de dappere podiumstrijdster, wanneer ik niet de moed kon opbrengen een jongen of een meisje de mantel uit te vegen, omdat zij slecht werk hadden afgeleverd. Een onvriendelijke blik of opmerking waren voldoende om mij in mijn schulp te doen kruipen, terwijl als ik op het podium sta tegenstand mij juist het best doet spreken. “

 • Annie Besant in An Autobiography, 1893, 2003.
auteur: James, W.
ISBN: 9789080730021
Quantity

Prijs: € 29,95

Loading Updating cart…

Het Beeldende Denken – Leven En Werk Van Mathieu Schoenmaekers

Met bijdragen van Henk de Jager, Henrik G. Matthes en Matthieu H.J. Schoenmakers (1875 – 1944).

159 Pagina’s | Copyright 1992 Stichting E.C.H.O | Softcover | Ambo, Baarn | ISBN: 9026311516.

Matthieu Schoenmaeckers genoot in de eerste helft van deze eeuw in wijde kringen bekendheid als origineel religieus denker. De filosofische methode, die hij had ontwikkeld, noemde hij aanvankelijk ‘christosofie’ en later ‘beeldende wiskunde’ of ‘positieve mystiek’. Het ging hem daarbij om de mystieke, maar tegelijk mathematisch exacte zegging van de werkelijkheid als universele verhouding van tegendelen.

Aanvankelijk verkeerde hij vooral in literaire kringen, waar hij bij schrijvers als Emants, Kloos, Verweij, Van Eeden en Marsman een welwillende gehoor vond. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog ging hij veel meer om met beeldend kunstenaars, zoals Mondriaan, Van Doesburg, Van der Leck en Vantongerloo, en met musici als Van Domselaer. Schoenmaekers’ filosofie was een bron van inspiratie voor veel van deze kunstenaars, die begonnen te denken en te schrijven over de richting, waarin moderne kunst zich zou moeten ontwikkelen.

Afkomstig uit Hoofdstuk: ‘Kunst en Gedachte’ (blz. 135):

” De kunstenaar is een mens van roeping, hij is een vanuit de fundamenteelste levensroerselen gezondene, hij is een apostel. Ik zeg hier nadrukkelijk ‘kunstenaar’ en niet ‘artiest’. Er is voor goed luisterende Hollandsche ooren een groot verschil tussen ‘artiest’ en ‘kunstenaar’. De artiest is een min-of-meer excentriek mens, die tracht anderen te verbazen op een behagelijke wijze. Ik hoef hem niet te beschrijven. U weet wat ik bedoel. De kunstenaar echter is een mens van roeping, hij gaat onder zijn medemensen, als een die beseft, hoe door alle vergankelijkheid heen het eeuwige gelden blijft, onvoorwaardelijk; en de eenheid van het strak-eeuwige met het grillig-vergankelijke is het rythme van zijn kunst. Woorden zijn tijdelijk en klanken zijn tijdelijk en lijnen zijn tijdelijk. Maar woorden en klanken en lijnen worden waarneembare eeuwigheidsopenbaring als de dichter de woorden rythmeert, als de componist de klanken rythmeert, als de beeldende mens de lijnen rythmeert. Die rythmeering is de roeping van de kunstenaar. En, zoals alle roeping is zij niet voor de geroepene alleen, maar voor allen die met goede wil zich voor haar openstellen. Roeping is een sociale werkelijkheid. “

auteur: Jager, H. de/Matthes, H.G./Schoemaekers, M.H.J.
ISBN: 9026311516
Quantity

Prijs: € 9,50

Loading Updating cart…

Grondslagen van Esoterische Filosofie – Uit de Geschriften van H.P. Blavatsky

Door Helena Petrovna Blavatksy (1831 – 1891), met een voorwoord door Ianthe Helen Hoskins (1912 – 2001).

80 Pagina’s | Uitgegeven in 1992, gebaseerd op de Engelse 1988 editie | Softcover, incl. woordenlijst en literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750673.

Engels origineel: Foundations of Esoteric Philosophy | First Adyar Edition, fifth reprint 2012 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592211.

Zoals het zand, dat op zichzelf vormloos is, door de wind wordt beroerd en als gevolg daarvan een oneindige rijkdom aan patronen te zien geeft, zo zijn alle dingen voortgekomen uit een samenspel van stof en geest is voortgekomen uit het Ene.

De esoterische filosofie legt er de nadruk op dat achter de veelvuldige wereld van onze ervaring een enkele Realiteit ligt, die de bron en oorzaak is van alles wat ooit was, is en zal zijn. Aangezien alle dingen zijn voortgekomen uit het Ene Allerhoogste, zijn ze zelf, in hun ware aard, dat Allerhoogste. De oneindige verschijnselen van het gemanifesteerde universum, van het hoogste tot het laagste, van het omvangrijkste tot het nietigste, zijn het Ene, gehuld in naam en vorm.

In dit zevende deel van de Adyar-reeks zijn enkele sleutelpassages samengebracht uit de Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky, de grondlegster van de Theosofische beweging. De lezer kan zo in kort bestek kennis nemen van deze diepzinnige esoterische filosofie.

Afkomstig uit ‘Drie Grondstellingen’ (blz. 26):

” De ENE WERKELIJKHEID; haar tweevoudige aspecten in het voorwaardelijke Heelal. Verder stelt De Geheime Leer: (B) De eeuwigheid van het Heelal ‘in toto’ als een grenzeloos gebied, periodiek ‘het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en verdwijnen en die de zich manifesterende sterren en de vonken van de eeuwigheid worden genoemd. De eeuwigheid van de pelgrim is als een oogwenk van het Zelf-bestaan (Boek van Dzyan). Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als een regelmatig getij van eb en vloed. “

auteur: Hoskins, I.H.
ISBN: 9789061750673
Additional DescriptionMore Details

Zoals het zand, dat op zichzelf vormloos is, door de wind wordt beroerd en als gevolg daarvan een oneindige rijkdom aan patronen te zien geeft, zo zijn alle dingen voortgekomen uit een samenspel van stof en geest. Dit tweevoud van stof en geest is voortgekomen uit het Ene.

‘De esoterische filosofie legt er de nadruk op dat achter de veelvuldige wereld van onze ervaring één enkele Realiteit ligt, die de bron en oorzaak is van alles wat ooit was, is en zal zijn. Aangezien alle dingen zijn voortgekomen uit het Ene Allerhoogste, zijn ze zelf, in hun ware aard, dat Allerhoogste. De oneindige verschijnselen van het gemanifesteerde universum, van het hoogste tot het laagste, van het omvangrijkste tot het nietigste, zijn het Ene, gehuld in naam en vorm.’

Miss Ianthe Hoskins was onder meer algemeen-secretaris van de Engelse Afdeling van de Theosophical Society (Adyar). Zij heeft in vele landen seminars over diverse theosofische onderwerpen geleid.

Quantity

Prijs: € 5,65

Loading Updating cart…

Verborgen Krachten in de Natuur en in de Mens

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

189 Pagina’s | Uitgegeven in 1970; dit boek maakt onderdeel uit van de bundel Lotusreeks II | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750314.

Nederlandse vertaling van: Occult Powers in Nature and in Man (1988) | The Theosophical Publishing House, London.

In zes prachtige voordrachten heeft Geoffrey Hodson het gehele overzicht tezamen gebracht van het scheppingsproces, in al zijn grootheid, zoals dat in het algemeen wordt opgevat door bestudeerders van De Geheime Leer. De schrijver vertelt ons, dat hij zich in gedachten drie dingen ten doel gesteld heeft:

 1. Aan de lezers enig begrip te geven van de scheppende Godheid zelf.
 2. Enig begrip van de ontwikkeling van zonnestelsels
 3. Een diepere kennis van de plaats van de mens in de schepping, in het Grote Werk.

Afkomstig uit Deel 2, Hoofstuk 4: ‘De invloed en het werk van de Wereld-moeder (p. 182, 187 & 187):

” Indien ik hier even een persoonlijke toon aan mag slaan, dan herinner ik mij zeer goed, hoe ik vele jaren geleden me voor het eerst bewust werd van het werkelijk bestaan van de Wereld-moeder. Ik denk, dat ik hoe vaag ook, het voorrecht had Haar te zien, niet alleen als een ideaal of zelfs als een in een reeks van Personificaties van het Moeder-aanzicht van de Godheid, maar ook als een wonderbaar levend Wezen, het schitterend Juweel in de Hierarchie van de Adepten der aarde, de Wereld-moeder van deze periode, de Sterre der Zee, zoals zij dikwijls wordt genoemd. “

[…]

” In de naam van Hem, dien ik lang geleden gedragen heb, kom ik u te hulp. – Ik heb elke vrouw opgenomen in mijn hart, om een deel van haar daar te houden, zodat ik daardoor haar kan helpen in het uur van haar grootste nood. Hef de vrouwen van uw ras op, tot zij alle gezien worden als koninginnen en laat voor zulk vorstinnen elke man zijn als een koning, opdat de een de ander zal leren door het zien van elkanders koningschap. Laat elke woning, hoe klein ook, worden tot een hof, elke zoon een ridder, elk kind een page. Laat ieder de ander ridderlijk behandelen, in elk hun vorstelijke afkomst eren, hun koninklijke geboorte; want er is koninklijk bloed in ieder mens; het zijn allen kinderen des Konings.”

auteur: Hodson, G.
ISBN: 9789061750314
Additional DescriptionMore Details

De stof voor deze voordrachten wordt in twee gedeelten gegeven. In het eerste hoofdstuk is in een allesomvattende visie, een algemene beschouwing gegeven over het geheel, dat in de volgende vijf hoofdstukken in onderdelen uitgewerkt wordt. Met buitengewone helderheid wordt een theosofische voorstelling opgebouwd van de zich ontwikkelende Kosmos, de emanatie van zonnestelsels uit hun goddelijke oorsprong. De schrijver verklaart de evolutie van het zich ontplooiende goddelijke Plan, beginnende met de prekosmische toestand, waarop gezinspeeld wordt als: “de duisternis zweefde over de wateren.” De overige hoofdstukken geven een synthese van theosofische denkbeelden over de aard van de mens en zijn betrekking tot zijn herkomst. Degenen, die bekend zijn met Mr. Hodson’s vroegere geschriften, zullen in dit kleine werkje de verstandelijke en metafysische helderheid terugvinden, welke het resultaat is van jaren van grondige studie van deze soort diepzinnige onderwerpen, die hier behandeld worden. Het boek is een nuttige en waardevolle aanvulling van de theosofische litteratuur, die het geordende plan van de goddelijke gedachte weergeeft, dat binnen het bereik van de mensheid is gebracht door de grote Adepten, de Oudere Broeders der Mensheid, doormiddel van Hun boodschapper – H.P. Blavatsky. Dit boek is het resultaat van een serie lezingen die Geoffrey Hodson gehouden heeft gedurende de gedenkwaardige “Summer School” van 1953 in “Olcott”, het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging in Amerika.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

De Zeven Mensentypen

Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

95 Pagina’s | Uitgegeven in 1978; dit boek maakt deel uit van Lotusreeks I | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750482.

Engels origineel: The Seven Human Temperaments | Uitgegeven in 1973, reprint 2006 (Kessinger Publishing, LLC.) | The Theosophical Publishing House | ISBN: 9781428648203.

‘Het leven gelijkt enigermate op een geweven tapijt: aan de onderzijde ziet men een wirwar van kleuren, knopen en draden; een patroon kan men echter niet ontdekken. Zodra de bovenzijde wordt bekeken ziet men de bedoeling van het weefsel en, hòe alles – juist in die volgorde – werd gerangschikt’, aldus Hodson. Het menselijk verstand, dat begrensd is, kan de ‘waarheid’ niet geheel bevatten, want deze is onbegrensd. Maar het begripsvermogen van de mens kan worden getraind en vergroot, wanneer het leven vanuit verschillende invalshoeken wordt waargenomen. Zo kan iemand een berg waarnemen, iedere keer vanuit een ander gezichtspunt. Ook al blijft de berg hetzelfde; de aanblik is iedere keer weer anders en zo kan de berg steeds beter worden begrepen. Zo werkt het precies met het leren kennen van ‘waarheid’.

Afkomstig uit Hoofdstuk IV – ‘De Derde Straal’ (blz. 44):

” De derde Straal is een openbaring van het derde aanzicht van de heilige Drievuldigheid, de heilige Geest, de Vernieuwer en Hervormer. De karakterhoedanigheden zijn bevattingsvermogen – speciaal van grondbeginselen – een begrip, een diep indringend en verklarend denkvermogen, aanpassingsvermogen, tact, waardigheid, welk besef zich heel sterk uit, en erkenning van de macht en de waarde van stilte. Bekwaamheid tot scheppend beelden is een van de karakteristieke vermogens. Het type mens is de filosoof, de organisator, de diplomaat, de strateeg, de tacticus, de geleerde, de econoom, de bankier, de schaakspeler, de rechter, de mens die zich uit in zinnebeelden. “

auteur: Hodson, G.
ISBN: 9789061750482
Additional DescriptionMore Details

Het menselijk verstand, dat begrensd is, kan de Waarheid niet ten volle bevatten, die ònbegrensd is. Het begripsvermogen van de mens neemt toe, indien men de aspecten van het leven vanuit verschillende gezichtshoeken gaat aanschouwen. Vergelijk de benadering b.v. van een berg vanuit verschillende standpunten: de berg blijft ongewijzigd, echter de (Uw) aanblik is steeds anders. Ten slotte leert U die berg kennen en zo is het ook met het zoeken naar Waarheid.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

De Sabbat – Vernieuwing vanuit de Traditie – een Joodse Visie

Door Abraham Joshua Heschel (1907 – 1972), vertaald door Daniël Mok en Henk de Bie.

223 Pagina’s | In het Engels gepubliceerd in 1951,  vernieuwd in 1979; dit is de 2006 editie. | Softcover | Uitgeverij Abraxas, Amsterdam | ISBN: 9789080730076.

Engels origineel: The Sabbath – Its Meaning for Modern Man | In het Engels gepubliceerd in 1951, vernieuwd in 1979 | Farrar, Straus and Giroux, LLC., New York | ISBN: 9781590300824.

Elegant en op meeslepende wijze schetst Heschel de betekenis van de sabbat in onze huidige cultuur. Hij geeft antwoord op vragen als: Waarom bestaat er een rustdag? Hoe werd deze een heilige dag? Waarom is de sabbat in de gehele wereld geaccepteerd? De Sabbat, inmiddels een klassiek werk uit de joodse spiritualiteit, is gelezen door duizenden mensen met verschillende levensvisies op zoek naar een oriëntatiepunt binnen de moderne samenleving. In deze korte, diepzinnige beschouwing over de betekenis van de zevende dag ontvouwt Heschel zijn indrukwekkende en invloedrijke ideeën over een heilige bouwkunst die niet in de ruimte verschijnt maar in de tijd. Het jodendom, betoogt hij, is een religie van tijd: de echte betekenis ligt niet in de ruimte en de dingen daarin, maar in de tijd en de eeuwigheid die de ruimte bezielen, zodat de sabbatsdagen onze grootste kathedralen zijn.

Afkomstig uit Hoofdstuk 5: ‘Jij bent Éen’ (p. 69):

” De sabbat is een bruid en de viering ervan is als een bruiloft. ‘Wij leren in de mirasj (bijbeluitleg), dat de sabbat is als een bruid. Zoals een bruid, die haar bruidegom tegemoet gaat, lieflijk, in feesttooi en lekker ruikend is, zo komt de sabbat Israël tegemoet, lieflijk en welriekend, zoals er geschreven staat: ‘En de zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen’ (Exodus 31:16-17) en direct daarna lezen wij: ‘En hij gaf aan Mozes kekalloto’. (Het woord kekalloto betekent ‘toen hij geëindigd had’, maar het kan ook betekenen als zijn bruid, om ons te leren dat, zoals de bruid lieflijk en in feesttooi is, zo ook de sabbat lieflijk is en in feesttooi. “

auteur: Heschel, A.J.
ISBN: 9789080730076
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

Boeddhisme in Alle Eenvoud – Ontwaak en Ontdek Wat Nooit Verandert

Door Steve Hagen.

174 Pagina’s | Zestiende druk 2016 | Hardcover | Altamira, Haarlem | ISBN: 9789401302074.

Boeddhisme is alle eenvoud benadert het Boeddhisme op een heldere en ongekunstelde manier. Het centrale thema is ontwaken en bewust leven in het hier en nu. Boeddha’s observaties en inzichten zijn door de Amerikaanse zenpriester Steve Hagen kort en bondig verwerkt in dit veelgeprezen boek.

Afkomstig uit Deel I – ‘Ontstaan’ (p. 43):

” ‘Als er geen deur is waardoor je kunt vertrekken’, zei de leraar, ‘ga dan zitten’. We kunnen alleen maar hier en nu aanwezig zijn. We kunnen er niet aan ontsnappen. We leven altijd in het hier en nu. Onderzoek je leven en je zult zien dat dit de waarheid is. ’s Meesters uitnodiging om te gaan zitten houdt in dat we onze aandacht moeten richten op datgene wat er op dit moment gebeurt in plaats van ervoor weg te lopen. Dat is de enige manier om een einde te maken aan de pijn en de verwarring, die aan ons gedrag ten grondslag liggen. Jammer genoeg proberen we meestal onze problemen op te lossen door naar de deur te rennen, door ervan weg te lopen. Maar ons echte probleem – de intense pijn in ons hart – kunnen we niet ontlopen. Die reist voortdurend met ons mee. Dit diepgewortelde probleem is verwarring. “

auteur: Hagen, S.
ISBN: 9789069635576
Quantity

Prijs: € 14,99

Loading Updating cart…

Dieren in de Woonomgeving – De Bevordering van de Huisvesting van Niet-Huisdieren in de Woonomgeving

Door Michiel Haas.

64 Pagina’s | Uitgegeven in 2003, incl. afbeeldingen| NIBE Publishing- (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie), Bussum  | ISBN: 9074510086.

Dit is Deel 3 uit de Serie ‘Duurzaam & Gezond Bouwen’.

Het is, door de juiste planten, struiken en bomen aan te planten, mogelijk om in onze onmiddellijke nabijheid natuur te realiseren. Bepaalde soorten trekken bepaalde diersoorten aan. Ook met natuur- en bouwkundige voorzieningen is het mogelijk de aanwezigheid van bepaalde diersoorten te reguleren. Om te bepalen in welke omgeving en onder welke omstandigheden dit dient te gebeuren is echter wel enige kennis van de biologie van dieren en de ecologie vereist.

Dit boekje wil deze kennis op een praktische manier beschikbaar maken, zodat particulieren, maar ook architecten, opdrachtgevers, ontwikkelaars en gemeenten, aan de gang kunnen gaan met het scheppen van stukjes natuur in de directe verblijfsomgeving. Het gaat iedereen aan. We kunnen er meteen mee aan de slag, in het ontwerp, maar ook in de uitwerking. Iedereen kan zijn tuin aanpassen, (meer) planten op het balkon of dak zetten, of gevels laten begroeien. Op die manier kunnen we, met de juiste middelen, de natuur weer dichterbij halen. Hoe meer natuur we in onze directe omgeving aanbrengen, hoe meer verschillende diersoorten we na verloop van tijd zullen aantreffen.

Afkomstig uit de Inleiding (p. 5):

” Veel huizen hadden vroeger een mooi rond gat in het puntje van het dak, bedoeld om de geesten, die zich bij voorkeur in de dakbalken ophielden, naar binnen en naar buiten te kunnen laten gaan. Ook de ziel van de overledenen konden op die wijze het huis verlaten. Dat die openingen ook gebruikt werden door kerkuilen en vleermuizen is een bijkomende zaak. Maar door de verandering van de gewoonte om de geesten niet meer die weg te gunnen, zijn veel nestgelegenheden verloren gegaan. “

auteur: Haas, E.M.
ISBN: 9074510086
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Creatieve Evolutie – Darwinisme en Intelligent Design

Door Dr. Amit Goswami, vertaling door Gerard Grasman.

295 Pagina’s | 2009 | Paperback | Ankh-Hermes, Deventer | ISBN: 9789020203486.

Amit Goswami heeft zijn carrière gewijd aan het integreren van wetenschap en spiritualiteit. In Creatieve Evolutie wordt duidelijk dat zuiver bewustzijn en niet materie, de primaire kracht in het universum is. Dit inzicht is totaal anders dan de algemeen aanvaarde theorieën waarin evolutie gezien wordt als het resultaat van simpele natuurwetenschappelijke reacties. Volgens dr. Goswami zal de biologie moeten integreren met gevoel, betekenis en de doelgerichtheid van het leven. De belangrijkste gedachte in dit boek is het idee van een scheppend principe achter de biologische ontwikkeling, waarbij evolutie met intelligent design wordt verenigd met neo-Darwinisme. Hierdoor zullen andere biologische problemen opgelost worden. Het resultaat is een paradigma-verschuiving in de biologie en in de visie van een samenhangend geheel. De auteur noemt dit ‘wetenschap in bewustzijn’.

auteur: Goswami, A.
ISBN: 9789020203486
Quantity

Prijs: € 29,50

Loading Updating cart…

Meditatie – Een Praktische Studie met Oefeningen

Door Adelaide Gardner, vertaald door E. v.d. Berg – Boldingh.

121 Pagina’s | Uitgegeven in 1978; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750475.

Engels origineel: Meditation – A Practical Study | Uitgegeven in 1986 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835601054.

Gardner biedt een eenvoudige, tegelijk zeer praktische handleiding in meditatie voor alle leeftijden. Per hoofdstuk zijn oefeningen opgenomen voor individuele toepassing en groepsmeditatie. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: het doel van meditatie, verschillende methoden, concentratie en contemplatie, hindernissen en hulpmiddelen, groepsmeditatie, het helpen van anderen door gedachten en aanbevolen literatuur voor verdere studie.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 – ‘De Wezenlijke Achtergrond'(blz. 31):

” Er is een zelf, dat uit de essentie van stof bestaat – er is een ander innerlijk zelf van leven, dat het eerste vult – er is en ander innerlijk zelf van de gedachte – er is een ander innerlijke zelf van waarheid – kennis – er is een ander innerlijk zelf van zaligheid. “ – Taittirīya Upaniṣad.

auteur: Gardner, A.
ISBN: 9789061750475
Additional DescriptionMore Details

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

 • het doel van meditatie
 • de verschillende methoden
 • concentratie en contemplatie
 • hindernissen en hulpmiddelen
 • groepsmeditatie
 • het helpen van anderen door gedachten
 • aanbevolen literatuur voor verdere studie

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Theosofie: Een Weldadige Bron van Inspiratie (Blavatsky Lecture 2001)

Door Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004), vertaald door Louis Geertman.

54 Pagina’s | Uitgegeven in 2001 door de Theosophical Society, London; deze Nederlandse editie is uitgegeven in 2008 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750871.

Engels origineel: Theosophy, Its Beneficent Potentialities | Een Blavatsky-lezing gehouden in Winchester op 29 juli 2001 tijdens de Zomerschool van de Engelse afdeling van de Theosophical Society | Geen ISBN.

Theosofie is in haar totaliteit een allesomvattende kennis van de aard en van de wijzen waarop de Natuur werkzaam is, waarbij de mens een fundamentele rol speelt. Het mensenrijk vertegenwoordigt een kritische fase in het immense evolutionaire programma, wanneer de ‘mens’, de denker, geboren wordt. Kennis van de Theosofie wordt verkregen door generaties van getrainde zoekers en onderzoekers, ingewijden in de esoterische mysteriën. Zij maakt er aanspraak op een uitdrukking te zijn van waarheid, van de feiten van het bestaan. Daarom berust zij niet op gissingen of geloof.

Afkomstig uit de ‘Inleiding’ (blz. 7):

” Occultisten, kabbalisten, theosofen, jullie weten heel goed dat een Woord, zo oud als de Wereld, hoewel nieuw voor jullie, geklonken heeft bij het begin van deze cyclus, waarvan de potentie onopgemerkt door anderen, verborgen ligt in de som der cijfers van de jaren 1889; jullie weten heel goed, dat er zojuist een toon is aangeslagen die nooit eerder door de mensheid van dit tijdperk is gehoord; en dat er een Nieuw Denkbeeld wordt onthuld, gerijpt door de krachten van de evolutie. Dit denkbeeld verschilt van alles wat er in de negentiende eeuw is voortgebracht; het is echter identiek met de gedachte, die de overheersende toon en de grondtoon vormde van iedere eeuw, in het bijzonder van de afgelopen eeuw – absolute vrijheid van denken voor de mensheid. “

– Uit: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, blz. 133.

 

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9789061750871
Additional DescriptionMore Details

De Natuur zelf wordt gezien als een geheel van alles wat in haar aanwezig is, in een reeks van hiërarchieën van levende wezens, van de allerlaagste tot de allerhoogste, van de elementen waaruit de materie van onze objectieve wereld bestaat, omhoog langs de evolutionaire ladder, door de rijken van de Natuur tot aan de mens en verder, tot in de rijken van het bovenmenselijke. De Theosofie stelt dat er rangen van bovenmenselijke wezens bestaan die, als collectief met het totaal aan door hen verzamelde wijsheid en kennis, de ‘scheppers’ en ‘bestuurders’ van ons planetaire systeem omvatten.

Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Aspecten van de Goddelijke Wet

Door Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004), vertaald door Louis Geertman.

52 Pagina’s | Uitgegeven in 2004 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750849.

Engels origineel: Aspects of Divine Law | Published in 2001 | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Deze brochure is grotendeels ontleed aan de geschriften van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Men zegt dat deze geschriften een bron vormen waaruit generaties bestudeerders schatten aan informatie kunnen putten over de waarheden omtrent het bestaan. Wat hier verteld wordt is buitengewoon veelomvattend. Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van all bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was, dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl zij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat.

Afkomstig van pagina 49 & 50:

” Als de Theosofie in de strijd zegeviert, haar allesomvattende filosofie diep geworteld in het denken en in de harten van de mensen, als haar leringen over reïncarnatie en karma, met andere woorden, over hoop en verantwoordelijkheid, een thuis vinden in de levens van de nieuwe generaties, dan zal, inderdaad, de dag van glorie en blijdschap aanbreken voor allen die nu nog lijden en verstoten zijn. Want ware Theosofie is ALTRUISME, en dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Het is broederlijke liefde, wederzijdse hulp, onwankelbare toewijding aan de ‘waarheid’. Als mensen maar eenmaal beseffen dat hierin alleen het ware geluk gevonden kan worden, en nooit in rijkdom, bezittingen, of welke zelfzuchtige bevredigingen dan ook, dan zullen de donkere wolken optrekken en er zal een nieuwe mensheid op aarde geboren worden. Dan zal het GOUDEN TIJDPERK werkelijk aanbreken . . . “

Uit: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, blz. 202.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9061750849
Additional DescriptionMore Details

Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van alle bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl hij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat. Wat geldt voor het geheel geldt ook voor de delen en onze aarde is zo’n deel; voor ons mensen die er op leven is het een heel belangrijk deel. Het is ons thuis. Ook de aarde vertoont in al haar natuurlijke processen diezelfde harmonie die ook kenmenrkend is voor het geheel.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Wat is Theosofie?

By Robert Ellwood, vertaald door Marijke Koekoek.

240 Pagina’s | Eerste editie 1986, Theosophical Publishing House, Nederlandse vertaling 1994 | Soft cover | Kosmos – Z&K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen. | ISBN: 9021522586.

De theosofische opvattingen over de schepping hebben in de loop van ruim een eeuw de aandacht en sympathie verworven van een nog steeds groeiend aantal mensen over de hele wereld. Er verschijnen steeds vaker boeken over reïncarnatie, karma, evolutie, de Eenheid van alle leven, de cyclische aard van de schepping en het mysterie van het bewustzijn. Allemaal begrippen die mede door de theosofische school zijn ontwikkeld.

Dat juist in onze tijd de belangstelling voor deze uiterst tolerante leer opnieuw krachtig groeit, heeft niet alleen alles te maken met de huidige drang van de mens naar dieper inzicht in zichzelf, maar ook met de modernste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied die tot inzichten leiden die vaak sterk verwant lijken met de spirituele opvattingen van de theosofen.

Uit Hoofdstuk 4 – ‘Op het Pad’ (p. 139):

Met een kenmerkende theosofische nadruk onderstreept Leadbeater het belang van dienstbaarheid. In het hoofdstuk over de Proeftijd haalt hij een Meester aan:

” Ik weet dat het enige doel in je leven het dienen van de Broederschap is; vergeet niettemin niet dat er hogere stappen voor je liggen, en dat er om vooruitgang op het Pad te boeken wakkere oplettendheid nodig is. Je moet niet alleen bereid zijn te dienen, je moet altijd uitkijken naar gelegenheden – nee gelegenheden scheppen – om in kleine dingen behulpzaam te zijn, zodat wanneer het groter werk komt, je dit niet over het hoofd zult zien. (p. 81). “

 

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 9021522586
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…

De Yoga-Aphorismen van Patañjali + Een Inleiding tot de Studies van Theosofie en de Yoga-Aphorismen van Patañjali

De Yoga-Aphorismen van PatañjaliManilal Nabhubhai Dvivedi. vertaald door Ir. A.J.H. van Leeuwen.

159 Pagina’s | Uitgegeven in 1970; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks II | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750406.

+

Een Inleiding tot de Studies van Theosofie en de Yoga-Aphorismen van Patañjali – Geoffrey C.E. Williams.

40 Pagina’s | Uitgegeven in 1970 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | Geen ISBN.

Een nieuwe vertaling van de Yoga-Sūtra’s van Patañjali heeft geen inleiding nodig. Binnen de Theosofie bestaat immer een grote belangstelling voor al wat yoga is; want wat zou Theosofie zijn als het geen yoga was? Dvivedi, hoogleraar Sanskriet, geeft een vertaling en commentaar op het ethisch-filosofisch systeem van de Yoga-Sūtra’s van Patañjali. In de uitgebreide inleiding onderzoekt hij de plaats van yoga in de Indiase filosofie. Het werk bevat eveneens een register en index van Sanskriet termen.

NB: Het wordt aangeraden eerst het werkje van Williams te lezen, want er zijn weinig besprekingen van de Yoga-Sūtra’s, die zo helder, enthousiast en opwekkend zijn geschreven, waardoor het lezen van de Sūtra’s zelf veel duidelijker bestudeerd en in de praktijk gebracht kan worden.

Afkomstig van blz. 13 (Williams):

” Patañjali leerde, dat door de gedachten op een enkel punt te concentreren, met uitsluiting van alle andere gedachten, en door het denken op die ene gedachte gevestigd te houden, men deze hogere vermogens van het denkvermogen – de occulte, sublieme, verborgen eigenschappen van de ziel, kan dwingen om te hulp te komen, als het ware, en het lagere verstand te verlichten. Hij leerde, dat wanneer iemand het vermogen van mentale concentratie in volmaaktheid bezat, het slechts nodig was om het denken op een bepaald probleem te richten om het dan dadelijk te doorzien en te begrijpen.

Het denken op een enkel punt richten, met uitsluiting van van alle andere gedachten, lijkt zo, op het eerste gezicht, iets heel eenvoudigs en gemakkelijk te verrichten, en toch ben ik er zeker van, dat niemand diergenen, die dit lezen, het zal kunnen doen. Het is een mentale operatie van het allergrootste kaliber en van titanische afmetingen. Beproef het eens en ontdek dat voor U-zelf. “

auteur: Dvivedi, M.N./Williams, G.C.E.
ISBN: 9789061750406
Additional DescriptionMore Details

Uit de inleiding:

Een stelsel van ethiek, dat niet gebaseerd is op een rationele uiteenzetting van de natuur-wetten en hun beïnvloeding van het menselijk leven en gedrag, is van geen enkel praktisch nut. Dan is het slechts een ethica van individuele opvattingen en mist alle overtuigingskracht. Het doel van het menselijk bestaan is geluk en vooruitgang, en alle ethische systemen trachten de mens te onderrichten op welke wijze het eerste bereikt en het laatste verwezenlijkt kan worden.
en:
Indien de mens zijn plaats in het Heelal zou willen verstaan, gelukkig en welvarend zijn, dan moet hij er naar streven om zich die fysieke, psychologische en morele ontwikkeling eigen te maken, welke hem in staat zal stellen om de mysterieuze diepten der Natuur te peilen. Zijn ontwikkeling moet op alle drie gebieden gelijktijdig voortgang hebben. De wetten van Concordantie (overeenstemming) heersen oppermachtig in deze wereld; en de fysische wetten corresponderen evenzeer met de mentale, als zij beide tezamen corresponderen met de morele. Tenzij de mens er in slaagt om deze toestand van gelijktijdige ontwikkeling op alle drie bestaansgebieden te bereiken, kan hij niet verwachten de betekenis en het belang van zijn eigen bestaan in te zien of het bestaan in het algemeen te begrijpen; noch kan hij enig inzicht verkrijgen in het begrip van geluk en evolutie. Voor de mens met verheven doeleinden, wiens lichaam, verstand en ziel in volkomen harmonie met elkander arbeiden, worden de hogere, neen zelfs alle geheimen van de Natuur geopenbaard. Hij voelt zichzelf een met dat Universele Leven, waarin geen onderscheidingen zijn, geen afdelingen, doch niets anders dan gelukzaligheid, eenheid en oneindige vrede. Deze vrede is de vrede van geestelijke zaligheid (Moksha).

Quantity

Prijs: € 6,35

Loading Updating cart…

Theosofie, Wetenschap en Politiek

120 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1982

Feestbundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Proklos.

Zeven artikelen over de relatie van theosofie met wetenschap en politiek.

auteur: Dubbink, J.H. (red.)/Egmond, D. van (red.)/Margadant, W.D. (red.)
Additional DescriptionMore Details

W.H. van Vledder: “Oude Wijsheid, nieuwe wegen?” J.H. Dubbink: “Theosofie is politiek.” G.J.J.A. Delfgaauw: “Theosofie en praktijk – een onderwijservaring.” H.J. Spierenburg: “Tijd en tijdperk in het werk van H.P. Blavatsky – een poging tot oplossing.” W.D. Margadant: “Een theoretische achtergrond voor een principieel vivisectievrije geneeswijze.” H. Verhoog: “Natuurwetenschap en de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn volgens het inzicht van Rudolf Steiner.” D. van Egmond: “Werkelijkheid en Totaliteitservaring.” Appendix: J.H. Dubbink: “Uit de geschiedenis van de Stichting Proklos.” H.J. Spierenburg (vert.): “Het boek van het verborgen mysterie.”

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Het Onmogelijke Zoeken – Inleiding tot een Westerse Yoga

Door Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) met memoires van Robert Bowen en commentaar van Henk Dubbink.

133 Pagina’s | Uitgegeven in 1980 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Utrecht | ISBN:  9061750520.

Tijdens haar laatste levensjaren heeft mevrouw H.P. Blavatsky (1831-1881) aan haar leerlingen aanwijzingen gegeven hoe je haar hoofdwerk “De Geheime Leer” zou kunnen lezen. Zij noemde de weg die zij wees en uitstippelde het ware yoga-pad voor het westen, het pad van de jnana-yoga. Studie en meditatief lezen gaan hier hand in hand. Om te leven en te groeien heeft de menselijke geest breedte en diepte nodig en aanrakingspunten met de al-ziel, om tot deze te worden aangetrokken. Dit werkje kan de lezer helpen om leefwijzen en denkwijzen eigen te maken, die kunnen bijdragen aan het ontcijferen van spirituele waarden in de verschillende Schriften van de grote godsdiensten.

Afkomstig van Deel III – ‘Uit De Geheime Leer, Deel I; Samenvatting (blz. 52):

” Weinigen, wier licht helderder brandde, zijn van de ene oorzaak tot de volgende geleid, tot de geheimzinnige eerste – zij vonden dat er een eerste Beginsel moet bestaan . . . (J. Dryden, Religio Laici, 12 – 14).

Dit wordt ‘Substantie-beginsel’ genoemd, dit wordt ‘substantie’ op het gebied van het geopenbaard Universum – een illusie; het blijft een ‘beginsel’ in de begin- en eindeloze abstracte, zichtbare en onzichtbare Ruimte. Het is de alomtegenwoordige Werkelijkheid: niet persoonlijk, immers het bevat alles en alles. De onpersoonlijkheid ervan is het fundamentele begrip van het Systeem. ” 

auteur: Blavatsky, H.P./Dubbink, J.H.
ISBN: 9061750520
Additional DescriptionMore Details

Dit boek is een primeur in ons taalgebied. Voor het eerst zijn hier de teksten die mevrouw Blavatsky als inleiding op de lectuur van “De Geheime Leer” heeft aanbevolen, bij elkaar gezet. De vertaler heeft enig commentaar toegevoegd om meer aansluiting aan de huidige gedachtewereld te vinden. Je hebt hier een werkje in handen dat je kan helpen je de leef en denkwijzen eigen te maken die nodig zijn om tot de spirituele waarden in de Schriften van de grote godsdiensten te komen.

Quantity

Prijs: € 6,35

Loading Updating cart…

Het Bijzondere Leven en de Invloed van Helena Blavatsky – Stichster van de Moderne Theosofische Beweging (2de herziene druk 2008)

Door Sylvia Cranston (Anita Atkins) (1915 – 2000) en research assistent Carey Williams.

651 Pages | Eerste druk 1995, tweede herziene druk 2008; vertaling van de Engelse third and revised edition | Hardcover | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9789070328719.

Engels origineel: HPB: The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky, Founder of the Modern Theosophical Movement | Published in 1993 | Path Pub. House, Sausalito, California; in cooperation with the Institute of Noetic Sciences | ISBN: 9780966211511.

Deze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Onschatbaar bronnenmateriaal, oorspronkelijk in het Russisch geschreven, werd speciaal voor dit boek vertaald.

H.P. Blavatksy was een van de stichters van de Theosophical Society in New York in 1875. In het Westen gaf ze een grote impuls door ideeën zoals karma, reïncarnatie, spirituele ontwikkeling en de zevenvoudige samenstelling van de mens meer bekendheid te geven; in het Oosten moedigde ze een heropleving van het oorspronkelijk hindoeïsme en boeddhisme aan. Haar geschriften waren, en zijn nog steeds, een bron van inspiratie voor veel kunstenaars, schrijvers, componisten, filosofen en wetenschappers.

Door haar wereldwijde reizen, contacten met verschillende mystieke tradities en hun adepten, en de ontwikkeling die zijzelf heeft doorgemaakt, was haar leven bijzonder boeiend. Ze streed krachtig tegen de verstarde en materialistische ideeën in religie en wetenschap. Haar leven stond in het teken van 1 belangrijk doel: om de tijdloze wijsheid opnieuw onder de aandacht te brengen en daardoor universele broederschap te versterken.

Afkomstig uit Hoofdstuk 4- ‘De Volgende Eeuw: van Yeats tot Thornton Wilder en verder’ (blz. 454):

” Dat de belangstelling voor Yeats voor HPB vanaf het begin serieus was, kan worden afgeleid uit enkelen van zijn brieven uit die periode. Hij schreef aan John O’Leary:

Kom haar opzoeken als je in Londen bent. Ze is de meest menselijke persoon die er is, ze is als een oude boerenvrouw en is volkomen toegewijd: haar hele leven bestaat alleen uit zitten in een grote stoel met een pen in haar hand. Al jarenlang schrijft ze 12 uur per dag. “

 

 

auteur: Cranston, S.
ISBN: 9789070328719
Quantity

Prijs: € 29,50

Loading Updating cart…

De Maya Kalender en de Transformatie van het Bewustzijn

Door Carl Johan Calleman met een Voorwoord door José Argüelles (1939 – 2011).

273 Pagina’s | Eerste druk 2004, tweede druk 2005 | Softcover | Ankh-Hermes B.V., Deventer | ISBN: 9789020283518.

Engels origineel: The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness | Bear & Company, Rochester, Vermont | ISBN: 9781591430285.

De Maya-kalender is een metafysische kaart van de evolutie van bewustzijn en registreert hoe de spirituele tijd verloopt. De kalender geeft negen kosmische cycli weer, die negen stadia van bewustzijn voorstellen. In 2011 zullen deze negen cycli die de aarde heeft doorlopen gelijktijdig aflopen. Dit markeert het einde van de lineaire, meetbare tijd en tevens het begin van een nieuwe verlichte wereld. Dit boek onthult dat de Maya-kalender een spiritueel en profetisch instrument is dat een groter begrip biedt van de bewustzijnsevolutie door de menselijke geschiedenis heen. Het voorspelt een fase van ingrijpende veranderingen voor de wereld en de mensheid. Tevens biedt het concrete stappen om onszelf op één lijn te brengen met deze groei naar verlichting.

Afkomstig van de Frontleaf:

” Kukulcan, de Gevederde Slang, de Mesoamerikaanse god die door de Azteken Quetzalcoatl werd genoemd. Hij symboliseert zowel het licht als de dualiteit en is de drager van de energie 9 ‘Ik’ in de Heilige Kalender. Kukulcan speelde een vooraanstaande rol in het wereldbeeld van de oude beschavingen van Mexico en trad in tal van verschijningsvormen op, zoals die van de God van de wind die hier is afgebeeld. Zo nu en dan is hij ook in menselijke vorm geïncarneerd en omdat hij in wezen het beginsel van het licht is, is wel gesuggereerd dat zijn aardse incarnaties verschijningsvormen waren van dezelfde energie als die van Christus. “

auteur: Calleman, C.J.
ISBN: 9789020283518
Quantity

Prijs: € 27,50

Loading Updating cart…

Regeneratie van de Mens – Lezingen en Discussies

Door Radha S. Burnier (1923 – 2013).

150 Pagina’s | Uitgegeven in 1994 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750695.

Engels origineel: Human Regeneration – Lectures and Discussions | Uitgegeven in 1990 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750644.

Theosofen zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk streven naar de regeneratie van de mens. Ze verschillen misschien in hun overtuigingen, interessen of benadering. De leringen van Boeddha, Jezus, Blavatsky, Besant en Krishnamurti zijn voor sommigen van hen inspirerend, voor anderen niet. Maar er is een sterke gemeenschappelijke band, namelijk een diepgaande interesse in de vooruitgang en vervolmaking van de mensheid, niet alleen op de materiele en intellectuele niveaus, maar in moreel en spiritueel opzicht.

Een Theosoof zoekt niet naar wijsheid voor zichzelf. ‘Hij/Zij leeft niet voor zichzelf, maar voor de wereld‘, en hoe dieper de toewijding aan het ideaal van de regeneratie van de mensheid, des te groter het begrip van zichzelf en de wereld en het doordringen van het geheim van het leven. Doel is om de bron van Goedheid en Geluk te ont’dekken in zichzelf, dat het geboorterecht is van alle levende wezens.

Afkomstig uit Hoofdstuk 3 – ‘Regeneratie en de doeleinden van de Theosofische Vereniging’ (blz. 91):

” Vanuit een praktisch gezichtspunt bekeken: begint Broederschap niet met eenvoudige dingen? Gewoon aardig zijn, aan een ander denken, in plaats van alleen aan onszelf. Wij willen het graag prettig hebben, maar een ander moet het werk doen. Zijn we bereid iets van onze gemakzucht op te offeren om degene, die werkt te helpen? Zo begint Broederschap. Maar als we broederlijk en vriendelijk zijn in de gewone zin van het woord, dan blijft nog steeds het gevoel dat we anders zijn dan anderen – je blijft in een wereld van dualiteit. We moeten dus Broederschap blijven beoefenen, totdat de neiging van het denken om de dingen in termen van dualiteit te zien verdwenen is. “

 

auteur: Burnier, R.
ISBN: 9061750695
Additional DescriptionMore Details

Theosofen en aspirant-theosofen zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk streven naar de regeneratie van de mens. Ze verschillen misschien in hun overtuigingen, interessen of benadering. De leringen van Boeddha, Jezus, Blavatsky, Besant, krishnamurti zijn voor sommigen van hen inspirerend, voor anderen niet. Maar er is een sterke gemeenschappelijke band, namelijk een diepgaande interesse in de vooruitgang en vervolmaking van de mensheid, niet alleen op de materiële en intellectuele niveaus, maar in moreel en spiritueel opzicht. Een theosoof zoekt niet naar wijsheid voor zichzelf. “Hij leeft niet voor zichzelf maar voor de wereld”, en hoe dieper hij toegewijd is aan het ideaal van de regeneratie van de mensheid, des te meer zal hij proberen zichzelf en de wereld te begrijpen, en door te dringen in het geheim van het leven. Zijn doel is de bron te ontdekken van Goedheid en Geluk, die het geboorterecht is van alle levende wezens. Mrs. Radha Burnier, die sinds 1980 Presidente is van de Theosophical Society (Adyar), leidde in juli 1990 twee seminars over het onderwerp van de regeneratie van de mens. Dit boek bevat de tekst van haar lezingen en van de naar aanleiding daarvan onder toehoorders ontstane gesprekken. Van dit boek zijn tot nu toe vertalingen of edities verschenen in Brazilië, Duitsland, India, Italië, Rusland en Spanje.

Quantity

Prijs: € 7,95

Loading Updating cart…

Cradle to Cradle – Afval is Voedsel

Door Michael Braungart en William McDonough.

237 Pagina’s | Uitgegeven in 2007 | Softcover | Search Knowledge, Heeswijk | ISBN: 9789055945771.

Engels origineel: Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things | North Point Press, a division of Farrar, Straus & Giroux, New York | ISBN: 9780865475878.

Het huidige milieudenken spoort aan tot ‘beperken, hergebruiken en recyclen’, ofwel: doe meer met minder om de schade te beperken. Maar dat leidt, zoals chemicus Michael Braungart en architect William McDonough in dit visionaire boek aangeven, alleen maar tot het instandhouden van het productiemodel van ‘cradle to grave’, dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert. De visie van Braungart en McDonough klinkt provocerend: ‘We moeten niet minder consumeren, maar juist meer’.

Dat kan. Als we ophouden met het maken van ‘minder slechte’ producten en uitsluitend nog intelligente producten ontwerpen, gemaakt van materialen die steeds weer kunnen teruggeven aan technische of biologische kringlopen. Met dit grondbeginsel als richtlijn leggen de auteurs uit hoe dingen van meet af aan kunnen worden ontworpen en puttend uit hun ervaringen met het (her)ontwerpen van producten – voor grote opdrachtgevers als Ford, Unilever, Nike, Herman Miller, BP en Rohner Textil – bouwen Braungart en McDonough een revolutionaire argumentatie op om eco-effectiviteit in de praktijk te brengen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 4 – ‘Afval is Voedsel’ (p. 114):

” De natuur werkt volgens een ingenieuze kringloop waarin afval niet bestaat. Een kersenboom maakt een schat aan bloesems en fruit aan, waarvan maar een klein deel (misschien) ontkiemt en tot groei komt. Alleen daarom bloeit de boom. Toch zijn de extra bloesems allesbehalve nutteloos. Ze vallen op de grond, verteren, voeden diverse organismen en micro-organismen en verrijken de grond. Overal ter wereld ademen dieren en mensen kooldioxide uit, wat planten weer opnemen om voor hun eigen groei te gebruiken. Stikstof uit afval wordt door micro-organismen, dieren en planten omgezet in proteine. Paarden eten gras en produceren mest die als meststof dient en als voeding voor de larven van vliegen. De belangrijkste voedingsstoffen van de aarde – koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof – worden in omloop gebracht en en gerecycled. Afval is voedsel. “

auteur: Braungart, M./McDonough, W.
ISBN: 9789055945771
Auteurs: Braungart, M./McDonough, W.
Quantity

Prijs: € 19,90

Loading Updating cart…

TAO Te Tjing

Door Lao Tse (601 BC – unknown), bewerkt en ingeleid door Prof. H. van Praag, vertaald door J.A. Blok.

159 Pagina’s | Eerste druk 1910, 13de herziene druk 2013 (Klassiekers) | Softcover | Ankh-Hermes BV., Utrecht | ISBN: 9789020209952.

Het boek Tao Te Tjing is een van de belangrijkste geschriften van het Taoïsme. Centraal staan ‘het volgen van het Tao’ en ‘woe-wei’, het niet ingrijpen, het loslaten dat wil zeggen, je niet verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan in meegaan. De Tao Te Tjing is een Wijsheidsboek, dat door zijn diepgang en oorspronkelijkheid wordt gerekend tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur. Het werk wordt toegeschreven aan Lao Tse,  een oudere tijdgenoot van Confucius (551 – 479 v. Chr.).

Uit Hoofdstuk 8 zoals vermeld in de Inleiding (p. 33):

Het hoogste goed is als water.

Water doet alle wezens goed en strijdt niet.

Het woont op plaatsen door alle mensen veracht.

Daarin komt het goede Tao nabij.

Hij leeft gaarne op lage plaatsen.

Zijn hart houdt van de diepte.

In weldoen houdt hij van de liefde,

in spreken van de waarheid,

in bestuur van de orde,

in werken van bekwaamheid,

in handelen van de geschikte tijd.

Hij strijdt niet, daardoor treft hem geen blaam.

auteur: Blok, J.A. (vert.)/Praag, H. van (bew. & inl.)/ Lao-Tseu
ISBN: 9789020209952
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Praktisch Occultisme – Twee Verhandelingen

Door Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), vertaald door Helma Kool.

52 Pagina’s | Uitgegeven in 1952, derde druk 1973 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750048.

Engels origineel: First Steps in Occultism, later published as Practical Occultism | Published in 1952, second edition 2011 | Softcover | ISBN: 9788170595595.

‘ Deze artikelen zijn van zo grote waarde, voor allen die zich wensen voor te bereiden voor het Leerlingschap, dat ik ze gaarne uit Lucifer liet overdrukken, ten einde ze binnen het bereik van alle bestudeerders te brengen. ‘ – Annie Besant (1847 – 1933).

Er zijn velen, die praktisch onderricht wensen in het occultisme. Derhalve wordt het noodzakelijk eens voor al vast te stellen:

A) Het inwezenlijke verschil tussen theoretisch en praktisch occultisme; of wat in het algemeen bekend is als Theosofie enerzijds en Occulte Wetenschap anderzijds.

B) De aard der moeilijkheden, welke de studie van de laatstgenoemde met zich brengt.

Het is gemakkelijk een Theosoof te worden. Elk mens van gemiddelde verstandelijke vermogens, en met een neiging tot het bovenzinnelijke; ieder, die rein en onzelfzuchtig leeft en meer vreugde vindt in het helpen van zijn of haar naaste dan in het zelf hulp ontvangen; iemand, die steeds klaar staat zijn of haar eigen genoegens ter wille van andere mensen op te offeren, en die Waarheid, Goedheid en Wijsheid om huns zelfs wil lief heeft, niet om de voordelen die zij kunnen schenken – is een Theosoof.

Afkomstig van blz. 23:

” De sleutel in elke graad is de aspirant zelf. Het is niet de vreze des Heren die het begin van Wijsheid is, maar de kennis van het Zelf, welke is de Wijsheid Zelve. 

Hoe groots en hoe waar blijkt dan voor de bestudeerder van het occultisme, die enige der voorgaande waarheden is gaan beseffen, het antwoord dat het orakel van Delphi gaf aan allen, die occulte wijsheid kwamen zoeken – de woorden, die telkens weer met nadruk worden herhaald door de wijze Socrates – ‘ MENS, KEN UZELF! ‘ “

 

 

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789061750048
Additional DescriptionMore Details

Deze brochure bevat twee artikelen:

 1. Praktisch occultisme – belangrijk voor bestudeerders
 2. Occultisme versus de occulte kunsten
Uit het voorwoord:
Deze artikelen zijn van zo grote waarde voor allen die zich wensen voor te bereiden voor het Leerlingschap, dat ik ze gaarne uit “Lucifer” liet overdrukken, ten einde ze binnen het bereik van alle bestudeerders te brengen. Annie Besant
De vertaalster schrijft vervolgens:
Al mogen enkele van de door H.P.B. genoemde regels van het Occultisme nauwelijks opvolgbaar schijnen in een verwrongen wereld als die van vandaag, toch kan men trachten in het diepere beginsel, dat er aan ten grondslag ligt, door te dringen en het zo allengs in het leven in te weven.Ieder kan beginnen zich te oefenen. Klaarheid van visie en wakkerheid in handeling zullen daarvan het gevolg zijn. H.K.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…