TVN Home » Evolutie – Theosofische Perspectieven

Evolutie – Theosofische Perspectieven

21 augustus 2020

Vrij bewerkt naar H.T. Edge.

84 Pagina's | Tweede druk 1984 | Softcover | Theosophical University Press, Pasadena, Den Haag, München | ISBN: 9070328100.

'Evolutie is de openbaring van ingeboren vermogens en krachten van zich ontwikkelende wezens, van welke aard die wezens ook zijn: goden, of het mensenras, of andere rassen van bezielde wezens onder de mens. Het is een naar buiten brengen van wat tevoren ontwikkeld, ingesloten was. Het is het streven van het innerlijke, het onzichtbare, zich te manifesteren in de geopenbaarde wereld die we gewoonlijk de zichtbare wereld noemen. Het is de drang van het innerlijke wezen zich op het uiterlijke gebied tot uitdrukking te brengen. Het betekent het doorbreken van barrières om die zelfexpressie mogelijk te maken; het is het openen van een deur, bij wijze van spreken, die toegang geeft tot tempels van veel grotere kennis en wijsheid dan waarin het wezen tot nu toe bepaalde lessen had geleerd' . . . - Gotfried de Purucker, in: Man in Evolution.

Afkomstig uit de 'Inleiding' (p. 4):

" De mens is inderdaad een mysterie: onder het oppervlak en achter de sluier ligt het mysterie van het zelf, van de individualiteit, van een ontwikkelingsgang die zich tot in verre eeuwigheden uitstrekt. De mens is in wezen een goddelijke energie, door sluiers omwikkeld. " - Gotfried de Purucker, in: Fountain-Source of Occultism.

auteur: Edge, H.T.
ISBN: 9070328100
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...