TVN Home » Als Twee Vrienden (Talks Amsterdam 1981)

Als Twee Vrienden (Talks Amsterdam 1981)

19 mei 2020

Door Jiddu Krishnamurti (1895 - 1986), vertaald door H.W. Methorst, herzien door Hans van der Kroft.

66 Pagina's | Eerste druk 1981, 5de druk 2014 | Softcover | Synthese Uitgevers, Rotterdam | ISBN: 9789062710768.

In het najaar van 1981 kwam Krishnamurti, na ruim tien jaar niet in Nederland te zijn geweest, nog een keer naar Amsterdam. Hij trok, zoals gebruikelijk, een indrukwekkende schare van belangstellenden en al enkele weken later verscheen de vertaalde tekst van zijn twee toespraken in druk. Deze nieuwe uitgave van die tekst zal duidelijk maken, dat Krishnamurti ook in de eindfase van zijn leven niets aan zeggingskracht had verloren.

'Waarom zijn wij mensen er niet in geslaagd het probleem van menselijke relaties tot een bevredigende oplossing te brengen?' is een van de eerste vragen waarmee Krishnamurti deze twee toespraken in Amsterdam begon. En vervolgens gaf hij een pakkend en bondig overzicht van de ontzaglijke dreiging van de economisch-politieke crises, de geweldige ontplooiing van het denken in technische zin - terwijl juist het denken de problemen, die het zou willen oplossen zelf geschapen heeft - en van kwesties van liefde en van dood. 'Meditatie', zei hij, 'is niet een methode om iets te verkrijgen of iets te bereiken; meditatie is orde scheppen in ons leven door af te rekenen met tegenstrijdigheden'.

Afkomstig uit Toespraak I (p. 17):

" We hebben dus allemaal dezelfde basis, ons bewustzijn. Dat bewustzijn hebben we allemaal met elkaar gemeen. Daarom zijn we ook geen individuele mensen. Denk daar eens goed over na! We zijn er zowel op school als door de godsdienst in getraind en toe opgevoed te geloven dat wij individuele mensen zijn, afzonderlijke zielen, die ieder voor zich iets nastreven. Maar dat is een waanidee, want ons bewustzijn hebben we met heel de mensheid gemeen. Daarom zijn wij de mensheid. We zijn geen afzonderlijke, voor zichzelf opkomende individuele mensen. Dat is een kwestie van redelijkheid, van logica, van gezond verstand. We zijn geen afzonderlijke wezens met een eigen, afzonderlijke psychische inhoud, die om het eigen bestaan worstelen. Nee, ieder van ons is werkelijk de rest van de mensheid. "

Maar Krishnamurti was wel een vriend die zijn gesprekspartners onomwonden de waarheid zei. Niet ten onrechte werd hij wel aangeduid als de belangrijkste beeldenstormer van de twintigste eeuw. De beelden die hij bestormde zijn de naar zijn inzicht verstarde denkbeelden en meningen waarmee de mens zich heeft verschanst in een burcht van beperkende regels en systemen, die er vooral op gericht zijn het eigenbelang veilig te stellen.

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062710768
Quantity

Prijs: € 12,75

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...