TVN Home » Het Geestelijke in de Kunst

Het Geestelijke in de Kunst

15 augustus 2020

Door Wassily Kandinsky (1866 - 1944), vertaling Hans Driessen (1953 - 2017) met een Nawoord van Marty Bax.

150 Pagina's | Oorspronkelijke editie 1963, dit is de 2017 editie. Incl. afbeeldingen | Softcover | Uitgeverij Vantilt, Nijmegen | ISBN: 9789460042911.

Duits origineel: Über das Geistige in der Kunst | Benteli-Verlag, Bern & Bümpliz.

Het Geestelijke in de Kunst gaat over de werkelijkheid achter de zichtbare werkelijkheid. Over de verborgen verbinding tussen zintuiglijke ervaringen. Over de picturale en gevoelsmatige relatie tussen kleur, vorm en lijn. En over het belang van de artistieke expressie van de onzichtbare, spirituele kant van de natuur en het leven. Aan de hand van de beschrijving van vormen en kleuren, verduidelijkt met schetsen en grafiek, probeert Kandinsky te verklaren hoe deze elementen inwerken op het menselijk gemoed. De kunstenaar moet, gedreven door 'innerlijke noodzakelijkheid', de verborgen krachten van de beeldelementen in zijn werk tot leven wekken.

Afkomstig uit Hoofdstuk VI - 'Vormen en Kleurentaal' (p. 63 & 64):

" De innerlijke noodzakelijkheid ontstaat uit drie mystieke redenen. Ze wordt door drie mystieke noodzakelijkheden gevormd:

Elke kunstenaar moet als schepper tot uitdrukking brengen wat hemzelf eigen is (element persoonlijkheid).

Elke kunstenaar moet als kind van zijn tijd tot uitdrukking brengen wat aan die tijd eigen is (element van de stijl in zijn innerlijke waarde, samengesteld uit de taal van de tijd en de taal van de natie, zolang die natie als zodanig zal bestaan).

Elke kunstenaar moet als dienaar van de kunst naar buiten brengen wat de kunst in algemene zin eigen is (element van het zuiver en eeuwig kunstzinnige, dat door alle mensen, volken en tijden heen loopt, dat in het kunstwerk van elke kunstenaar, van elke natie en van elke tijd te zien is en als hoofdelement van de kunst geen ruimte en geen tijd kent). "

Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...