TVN Home » Mens en Evolutie

Mens en Evolutie

18 juli 2020

By Gottfried de Purucker (1874 - 1942).

379 Pagina's | Eerste druk 1982 | Hardcover | Theosophical University Press Agency, Pasadena, Den Haag, München | ISBN: 9789070328078.

Engels origineel: Man in Evolution | tweede en herziene druk | bewerkt door Grace F. Knoche (1909 - 2006).

Mens en Evolutie is een boek dat aan waarde wint naarmate antropologen hun onderzoek naar het 'begin' van ons ras voortzetten. De feiten van de evolutie zijn niet in het geding zegt de schrijver, maar alleen de vele theorieën die het denken hebben beïnvloed sinds de tijd van Darwin. Dr. de Puruckers kritische analyse van de resultaten van het biologisch en antropologisch onderzoek met betrekking tot de theosofische leer levert in ruimte mate het bewijs dat het bewustzijn en niet de stof oorzakelijke factor achter de evolutie is.

'De mens is zijn eigen geschiedenis' Fysiek, de oorsprong van alle stammen onder hem waarvan hij de bron is en niet het eindprodukt; geestelijk, de drijvende 'intelligente kracht' die door alle vormen heen naar evolutionaire vervolmaking streeft.

Afkomstig uit Hoofdstuk - 'Evolutie en Transformatie' (p. 76 & 77):

" Alles leeft, maar is niet noodzakelijk als een bezield wezen gevormd; maar daar het levende dingen zijn moeten ze vooruit- of achteruitgaan of tijdelijk stilstaan - welke drie processen alle te eniger tijd kunnen plaatsvinden, ofschoon de algemene beweging voor alle een vooruitgaande is. 

In de oudheid werd met betrekking tot deze kwestie van 'bezielde' entiteiten hetzelfde onderscheid gemaakt. Die menselijke of submenselijke entiteiten die een 'anima', een vitaal astrale ziel bezitten, noemen we bezielde organismen. In het oude Sanskriet werden ze jangama's genoemd, dat wil zeggen, 'lopers' of 'bewegers', in tegenstelling tot die entiteiten die geen anima bezaten, of liever gezegd waarin de anima slechts in kiem bestond. In het Sanskriet werden deze laatste aangeduid als 'vaste dingen' en sthāvara's genoemd,  wat 'niet bewegend' betekent. De 'vaste dingen' zijn derhalve de mineralen en de plantenwereld, terwijl de 'lopers' of 'bewegers' de dieren en mensen zijn en in veel mindere mate zelfs de entiteiten van het plantenrijk. Uit het hele hierboven geschetste beeld kunnen we begrijpen dat de evolutie zich voor de theosoof over veel grotere terreinen uitstrekt en tot veel groter hoogten reikt; en we zien hoe ze in de natuur op een veel ingewikkelder manier werkzaam is dan de betrekkelijk eenvoudige leer van het moderne wetenschappelijke transformisme. "

auteur: Purucker, G. de
ISBN: 9789070328078
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...