TVN Home » Wind van de Geest

Wind van de Geest

11 juni 2020

By Gottfried de Purucker (1874 - 1942).

351 Pagina's | Vertaling van de tweede herziene editie 1992, tweede herziene druk 2001 | Softcover | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9789070328573.

Engels origineel: Wind of the Spirit | Eerste druk 1944, tweede herziene editie 1984 | Theosophical University Press, Pasadena California.

De oneindigheid, de eeuwigheid ligt voor u. Treed die moedig tegemoet. Dat leert de Goddelijke Wijsheid: een leer van hoop en vol beloften van de toekomst. Niemand hoeft ooit te zeggen dat het te laat is . . . Elk moment is er een nieuwe kans. Zoals een mens zich in het verleden heeft gemaakt tot wat hij nu is, zo kan hij ook in de toekomst zijn lot scheppen en zich precies vormen overeenkomstig het beeld dat hij zich heeft gevormd van hoe hij in de toekomst zou moeten worden.

Afkomstig uit Hoofdstuk - 'Het Wegen van het Hart' (p. 98):

" Ons leven, onze bestemming als mens, worden ons niet door een grillig noodlot toebedeeld; alles wat we denken, alles wat we voelen en alles wat we doen wordt gewogen op de weegschaal van het lot, zoals in de Egyptische ceremonie of rite van het Wegen van het Hart van de overledene symbolisch wordt voorgesteld. Die weegschaal weegt twee dingen, zoals dit Egyptische ritueel zo knap demonstreert: op de ene schaal bevindt zich het levenscentrum, het hart van de mens, die leefde, maar nu dood is; en op de andere schaal ligt de veer van de waarheid, van de werkelijkheid, die niet kan worden omgekocht, die zich door niets laat afleiden., die zich door niets laat overhalen of beïnvloeden. Dit symbolische ritueel geeft dus een prachtige verklaring van de leer van karma, het onontkoombare lot, dat door niets en niemand ooit kan worden veranderd, want het is de goddelijke wet zelf, die we vergelding noemen als het de gevolgen van onze verkeerde daden betreft, en beloning als het om de gevolgen van het goede in ons of van onze goede werken gaat. "

"De oneindigheid, de eeuwigheid ligt voor u. Treed die moedig tegemoet. Dat leert de goddelijke wijsheid: een leer van hoop en vol beloften voor de toekomst. Niemand hoeft ooit te zeggen dat het te laat is . . . Elk moment is er een nieuwe kans. Zoals een mens zich in het verleden heeft gemaakt tot wat hij nu is, zo kan hij ook in de toekomst zijn lot scheppen en zich precies vormen overeenkomstig het beeld dat hij zich heeft gevormd van hoe hij in de toekomst zou moeten worden." – blz. 18 Gottfried de Purucker werd geboren op 15 januari 1874 in Suffern, New York. Hij was de zoon van een Anglicaanse dominee die enige tijd als chaplain diende bij de Amerikaanse kerk in Genève, Zwitserland. Als voorbereiding op het ambt van dominee specialiseerde hij zich in het Hebreeuws, Latijn, Grieks, en de geschriften van de vroege kerkvaderen. De studie van oosterse filosofie en Sankrietliteratuur leidde hem naar de theosofie met haar ruime opvattingen over religie, filosofie en wetenschap. Nadat hij nauw had samengewerkt met Katherine Tingley, volgde hij haar in 1929 op als hoofd van de Theosophical Society tot zijn dood in Covina, Californië, op 27 september 1942. Misschien wel zijn grootste bijdrage aan de theosofische beweging was zijn toelichting van de geschriften van H.P. Blavatsky, vooral haar Geheime Leer.

auteur: Purucker, G. de
ISBN: 9789070328573
Quantity

Prijs: € 17,00

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...