TVN Home » Theosofie in de Qabbālāh

Theosofie in de Qabbālāh

14 december 2019

Door Grace F. Knoche (1909 - 2006).

183 Bladzijdes | Gepubliceerd in 2006, Nederlandse vertaling 2007 | The Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9789070328702.

Engelse vertaling: Theosophy in the Qabbālāh | Theosophical University Press, Pasadena California U.S.A. | ISBN: 9781557001832.

Wat zijn de essentiële leringen van de Qabbālāh, de Joodse esoterische wijsheid, die gedurende duizenden jaren van leraar aan leerling is overgedragen? In deze heldere presentatie richt Grace F. Knoche zich op de belangrijkste qaballistische thema's: de emanatie van het heelal, de Sefiroth-levensboom en zijn symboliek in verband met de kosmos en de mens, de Vier Werelden van Schepping, de Vier Adams of Hemelse Archetypen, en de samengestelde structuur van ons wezen in relatie tot slaap, dood en inwijding. Om de betekenis ervan te verduidelijken vergelijkt de schrijfster qaballistische begrippen en symbolen met equivalenten in de hedendaagse Theosofie, vooral in de werken van H.P. Blavatsky en G. de Purucker., waaruit blijkt dat de Qabbālāh een van de stromen is van de universele Wijsheid-traditie van de mensheid.

Hoewel Theosofie in de Qabbālāh met wetenschappelijke nauwkeurigheid is geschreven, richt het zich op een breed publiek. Het boek schetst de hoofdlijnen van de qabbalistische filosofie en besteedt aandacht aan de diepere betekenis achter de specialistische terminologie ervan.

Uit Hoofdstuk 10: 'De Viervoudige Aard van de Mens' (blz. 124):

" De Reïncarnatieleer verschijnt in de Zohar als de leer over de 'gilgūlīm' (wielen), de omwenteling van de Zielen, maar meer impliciet dan expliciet. Ook wordt gesuggereerd dat voor de geboorte alles in Goddelijke vorm bestaat. Qabballisten denken dat de Ziel na de dood door een reeks wervelingen gaat, wat zowel geldt voor de transmigratie van de fysieke en andere atomen als voor de wederbelichaming van Zielen (vgl. GL:627-8vn). De Ziel trekt gewaden aan overeenkomstig de sfeer, die zij zal binnengaan. Voor de geboorte draagt ze een omhulling van hoger licht (ōr). Alles is verborgen in de Goddelijke vorm voor deze wordt geboren: de Ziel is dus een uitdrukking van haar vroegere karma, dat zich in haar Goddelijke vorm bevindt. Alle vormen van de aardse wereld werden in de Hof van Eden, de woonplaats van heilige geesten, oorspronkelijk gemaakt uit Goddelijk licht. "

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 9789070328702
Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...