TVN Home » Kosmos – Een Integrale Visie op de Wereld

Kosmos – Een Integrale Visie op de Wereld

1 september 2020

Door Ervin László en Jude Currivan, vertaald door Gerard Grasman.

200 Pagina's | Uitgegeven in 2008, Nederlandse vertaling 2009 | Softcover | Ankh-Hermes Bv., Deventer | ISBN: 9789020203073.

Engels origineel: CosMos: A Co-Creator's Guide to the Whole World | Hay House UK Ltd., Londen | ISBN: 978-1401918910.

Wij staan aan de vooravond van een revolutionaire visie op de wereld. Belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en tijdloze spirtuele inzichten komen bij elkaar en laten zien hoe de kosmos en alles wat we 'de realiteit' noemen feitelijk een groot geheel is. Dit is de essentiele kosmische geest van waaruit alles is ontstaan, wordt gemanifesteerd, en waarheen alles terugkeert. Onderzoek toont aan wat oude mystici al eerder hebben waargenomen: wij hebben het aangeboren vermogen om de kosmos te bekijken, te begrijpen en te ervaren op niveaus die ver buiten de beperkingen van onze persoon liggen. De auteurs laten een andere wereld zien, die niet langer uit losse fragmenten bestaat, maar eindelijk een geheel is. Kosmos nodigt ons uit om ons verstand en ons hart daarvoor open te stellen en zo onze plek als medescheppers in te nemen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 - 'Krachten en Wetten' (p. 29):

" Een dergelijke voorstelling stemt overeen met de oude mystiek van de Vedische wijzen uit India. Ook deze oude culturen beschreven een reeks van op elkaar volgende universele cycli, een inzicht dat in feite duizenden jaren vooruitliep op het moderne model van het multiversum. Zij stelden zich het begin van iedere kosmische cyclus voor als een goddelijke uitademing, een 'adembel' die werd uitgeblazen en uiteindelijk vervluchtigde als de volgende adembel uit de primordiale eenheid van al het bestaande voortkwam. Op grond van hun inzicht dat deze universele cycli een expressievorm van God zijn, zagen zij de kosmische Geest als een alomtegenwoordige, allesdoordringende invloed en erkenden dat zin en betekenis inherent waren aan deze immense kosmische cycli, in plaats van uit te gaan van lukrake doorbraakprocessen. Wat we echter ook willen geloven - en ongeacht hoe we onze perceptie verbreden, of hoe diep de wetenschap ook mag doordringen in de aard van doorbraakprocessen - vroeg of laat komen we voor de noodzaak te staan een oorspronkelijke scheppingsdaad aan te nemen. Daarmee komen we uit bij het concept 'kosmische Geest'. "

auteur: Laszlo, E./Currivan, J.
ISBN: 9789020203073
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...