Cover Theosofia, Theosofie tijdschrift Theosofische Vereniging

December

Jaargang 101, nummer 6, December 2000 (PDF)

Tweemaandelijks tijdschrift van de Theosofische Vereniging in Nederland


Inhoudspagina

125 jaar Theosophical Society (PDF)De redactie206
Het mysterie (PDF)Ali Ritsema208
Wat de Meesters over theosofen en
over de Theosophical Society gezegd hebben (PDF)
Louis Geertman214
Het werken met de tijd (PDF)Fay van Ierlant221
Wees aandachtig (PDF)Thomas en Susan Ockerse224
Overpeinzing bij 125 jaar Theosophical Society (PDF)Han van Doornen231
Natuurkunde in de theosofische literatuur (PDF)Ingmar de Boer233
Subba Row’s Studies in de Bhagavad Gita:
het schema (PDF)
Henk Spierenburg240
Verenigingsnieuws (PDF)245
Boekhandel (PDF)