TVN Home » Tijdschrift Theosofia » Archief » 2006 » Augustus » Verenigingsnieuws
Wies Kuiper in Curacao

Verenigingsnieuws

Rapportage verblijf voorzitter Bestuur T.V.N  op Curaçao, april/mei 2006

Aankomst

Woensdag 26 april tegen 16:00 was het zover. Een reusachtige 747 van de KLM dook neer uit de heldere, blauwe hemel verlicht door een superfelle zon. Als je geen zonnebril op hebt, dan krijg je zelfs wat pijn ervan in de ogen. Mevrouw Wies Kuiper, voorzitter van het Hoofdbestuur T.V.N, had er wel rekening mee gehouden, want zij stapte zeer parmantig met haar zonnebril op uit de aankomsthal.

Buiten stonden twee bestuursleden en wel  de heren R. Wall en R. Eugenio, de laatste ook vergezeld van zijn eega en dochter,  haar op te wachten om haar “bon bini” (welkom) te heten.

Programma-afstemming

Dezelfde avond vond ten huize van R. Wall, waar mevrouw Kuiper logeerde, een programma-afstemming plaats. Bij deze gelegenheid was de heer Schotte, voorzitter van het Centrum Theosofie Curaçao, ook aanwezig.

Enkele punten die doorgenomen werden waren:

a) Radio-interview

b) Openbare lezing

c) Bestuursvergadering

d) Besloten vergadering met de leden en belangstellingen.

Wat niet op het programma stond, was een ongewenste vrijage tussen mevrouw Kuiper en enkele feestende bijen. Maar daarover wat verder op.

Interview met Wies Kuiper

Op donderdag 27 april vond er een interview plaats van 11:00 tot11:30 in het radioprogramma van mevr. Phylis Hernandez, waarbij mevr. Wies Kuiper en Hendrik Schotte de gelegenheid kregen om de basisinformatie omtrent de Theosofie te vertellen. Het ging een dag vooraf aan de lezing, zodat de luisteraars aangespoord konden worden om de lezing bij te wonen. Phylis die van te voren een brochure en enige boekwerkjes omtrent de Theosofie gekregen had, richtte afwisselend een combinatie van vragen in het Nederlands en Papiaments tot Wies en Henk. Hierdoor konden alle luisteraars zich erbij betrokken voelen. Mw. Kuiper en dhr. Schotte hadden in het kort kunnen vertellen wat Theosofie inhoud, wie de oprichters van de  “Theosophical Society” waren, wat de basisprincipes zijn van de Theosofie en verder ook enige gedachten omtrent het Hoofdcentrum in Adyar, dood, reïncarnatie en karma. Ze hadden veel meer willen vertellen, maar het halve uurtje verstreek sneller dan ze dachten. De voorzitter van de Nederlandse afdeling en de voorzitter van het Centrum Theosofie Curaçao lieten duidelijk blijken hoeveel kennis en ervaring ze hebben van de Theosofie.

Theosofia 107/4 · augustus 2006        155

Openbare lezing

De lezing was vrijdag 28 april van 20:00 tot 22:00. Die vond plaats in Club “De Oleander”.

Er waren 35 mensen aanwezig en de lezing had als titel: Wat gebeurt er na de Dood.

De toehoorders kwamen uit verschillende gelederen van de bevolking: huisvrouwen, onderwijzers, arbeiders, douanebeambten, artiesten en artsen.

Helaas werd mevrouw Kuiper af en toe door de akoestiek van de zaal uit haar concentratie gebracht. En het viel ons op dat mevrouw Kuiper erg voorzichtig was met het beantwoorden van vragen. Voorzichtig in die zin dat zij niet zo goed kon inschatten hoe gevoelig bepaalde onderwerpen bij ons liggen.

Sommige vragen waren vrij persoonlijk waaronder ervaringen met overleden ouders, maar er waren ook algemene vragen zoals, betreffende devachan, reïncarnatie en levensatomen.

Wat zeer duidelijk naar voren was gekomen is, dat er een grote behoefte bestaat aan deze soort lezingen.  Naar gelang de vragen bleek ook, dat het publiek zeer tevreden was.
Het was een vruchtbare avond.

Om uw Papiaments wat bij te schaven hier de uitnodiging van de openbare lezing.

Sentro Teosofia Korsow ta invitá Bo(so) kordialmente na un charla.

Oradora:  Presidente di Teosofia na Hulanda señora
Wies Kuiper.

Tópiko: Wat gebeurt er na de dood?

Idioma: Hulandes.

Logá: Club Oleander na                 Planterust, banda di J.P.F.

Fecha: Djabièrnè 28 april 2006.

Orario: 20.00 – 22.00

Mocht u denken: “O, wat moeilijk allemaal dat taaltje”, dan nodigen wij u, geachte lezers, hierbij uit om (weer) voor een weekje Curaçao aan te doen.

Stelt u zich voor een groep theosofen hier ter eilanden voor enkele Loge bijeenkomsten. Dat zou voortreffelijk zijn. Wie volgt, mevrouw Kuiper heeft het ijs al gebroken, nu verwachten we de andere leden van de TVN.

Besloten bijeenkomst ten huize van dhr. Edgar (Gachi) Martijn

156        Theosofia 107/4 · augustus 2006

Op zaterdag 30 april hebben wij onze besloten bijeenkomst gehouden voor leden en vaste belangstellenden. De bijeenkomst werd om 10 uur gehouden op Wishi 191 ten huize van dhr. Gachi Martijn. Er waren op deze morgen 8 personen aanwezig waarvan 5 leden en 3 belangstellen den.

In een eerder gehouden bestuursvergadering werd afgesproken welke thema’s op die morgen besproken zou worden.

De voorzitter van het Centrum Theosofie Curaçao, dhr. Henk Schotte, opende de bijeenkomst en introduceerde mevr. Wies Kuiper aan de aanwezigen. Daarna gaf hij de leiding over aan mevr. Wies Kuiper, die de bijeenkomst verder verzorgde.

Belangrijke punten die op deze ochtend besproken werden zijn:

– Huishoudelijke regels

– Contributie van leden en vaste belangstellenden

– Het nagaan van de leden bestand, om duidelijkheid te krijgen of de niet actieve leden nog lid zijn van de theosofische vereniging.

Na het formele gedeelte hadden wij, van de groep, nog wat foto’s gemaakt samen met mevr. Wies Kuiper. Dhr. Gachi Martijn kwam met het voorstel om wat foto`s te nemen met de Veeris berg als achtergrond. Deze foto symboliseert de gang of pad naar verlichting.

Beeldvorming: De Veerisberg staat pal achter het huis van dhr.Martijn en vormt samen met de twee andere bergen t.w. Zwarte berg en de Jacques Evertszberg, de Drie Gebroeders.

Echt iets dat men met eigen ogen moet aanschouwen.

Vertrek

Bon (pap = goed dan) mensen we zijn zo ver om afscheid te nemen. Zoals bij alles is er helaas ook een moment van afscheid. Dat was op 2 mei tegen 19.00 uur. Mevrouw Kuiper werd door het bestuur op Luchthaven Hato uitgezwaaid.

“Noemenswaardig”

O ja dat zijn we bijna vergeten. Het gebeurde bij de heer Wall thuis op een zondagmiddag tegen een uur of vijf. Mevrouw Kuiper zat in de achtertuin waar veel vruchtenbomen zijn o.a. mangobomen, bananenplanten, zuurzakbomen, tamarindebomen, kokospalmen, teveel om op te noemen.

De heer Wall was die middag bezig met “zijn” bijen die hij als hobby houdt. Maar hij werd plots verrast door enkele bijen. Mevrouw Kuiper, een ware theosoofster, schoot meteen te hulp en dat vonden de bijen best leuk, want het werd een “love scenery” waarbij mevrouw Kuiper enkele mooie zoenen had gekregen die de volgende dag nog merkbaar waren.

Op koninginnedag ging mevr. Kuiper de stad in, waar op die dag de gewoonte is om van als te doen. Onder andere vrijmarkt, muziek en dans.

Op arbeidersdag was een rondrit in de verpauperde en welvaart buurten ook aan de beurt. En niet te vergeten een etentje op de avond voor het vertrek. Het eten vond plaats buiten op het overdekte, weelderig begroeide terras vóór het Landhuis in een bistro- achtige entourage, waar een prettig windje voor verkoeling zorgde. De keuken van Landhuis Daniel kan worden omschreven als een mix van de moderne Frans- Mediterrane keuken en de nouvelle Creole cuisine. Ook vegetariërs kunnen zich bijzonder thuis voelen in het aanbod van maaltijden en daarom kozen we hiervoor.

Theosofia 107/4 · augustus 200

6

157

We sluiten met:

Theosofie verbroedert.

Samenstellers:

R. Wall:

H. Schotte:

R. Eugenio:

School of the Wisdom 2006, een impressie

Het thema van de School: “Examining Mahayana Buddhism and Jiddu Krishnamurti’s Teaching, a theosophical exploration into Insight and the nature of Emptiness” o.l.v. Trân-Thi-Kim-Diêu. Enkele jaren geleden was Trân-Thi-Kim-Diêu uitgenodigd om een School te houden over het Mahayana Boeddhisme. Door een gesprek destijds van enkele deelnemers met haar, kwam het idee op om Kim-Diêu te vragen een volgende School te leiden waarin de teaching van het Boeddhisme zou worden vergeleken met de teaching die J. Krishnamurti bracht. Dit resulteerde in het bovengenoemde onderwerp.

Dat Kim-Diêu in staat is om moeilijke onderwerpen te behandelen, wisten we al. Dat ze in staat is deze onderwerpen aan te bieden aan mensen die zich op verschillende niveaus van denken bevinden, was voor mij een nieuwe ontdekking.

Toegegeven: de onderwerpen die ze behandelt, vragen veel van het denkvermogen van ieder van ons. Ze zijn zo gezegd niet makkelijke hapklare kost. Er wordt van je gevraagd mee te denken, vooral mee te onderzoeken. Je kunt niet half slapend de hele brij over je heen laten komen, maar je zult als het ware op het puntje van je stoel mee moeten gaan in de teaching die zich door middel van Kim-Diêu aan je ontvouwt. Kortom: je zult zélf heel hard moeten werken in zo’n soort onderwerp. Het mooie is echter dat, als je de vorige school over Mahayana Boeddhisme hebt gevolgd, het eenvoudiger lijkt om grip te krijgen op de termen uit het Boeddhisme, maar vooral om achter de woorden te luisteren. Want, zoals J. Krishnamurti al zei: “The word is not the thing.”

Achtereenvolgens werden de volgende onderwerpen in gezamenlijkheid onderzocht:

The doctrine of No-self en Action without motive/ Emptiness en Awareness/ Wisdom en choice-less Attention/ Wisdom, Emptiness, No-self/ Compassion en Otherness/ What is Insight?/ Meditation as a Way of Life.

‘s Middags waren er workshops waarin dieper kon worden ingegaan op vragen of opmerkingen van de deelnemers en waarin de deelnemers hun eigen bijdrages konden leveren. Dit waren heel levendige bijeenkomsten, waarin duidelijk werd hoe de teaching ons allen raakte en bezighield.

’s Avonds konden we kijken naar video’s van J. Krishnamurti waarin o.a. “Living and Dying”, op de zo authentieke wijze, J. K. eigen, werd besproken. Hierin kwam ‘living in the now’ op indringende wijze aan de orde. Ook was er een journalist die een vraaggesprek had met een Rinpoche aangaande meditatie. Voor mij werd door de video’s, maar ook door de uitleg van Kim-Diêu, eens temeer duidelijk dat meditatie niet los staat van studeren en handelen: het is één gebeuren!

Kortom: het hele onderwerp van deze School werd vanuit boeddhistische hoek en vanuit de hoek van J. Krishnamurti benaderd. Aldus kon je zien dat de teaching, de aloude wijsheid, niet van iemand is, maar dat de aloude wijsheid is! Je kon zien dat, als je de aloude wijsheid eenzijdig benadert, je misschien het spoor bijster raakt, maar als je de aloude wijsheid vanuit steeds weer verschillende hoeken benadert, deze helderder voor je wordt en zich als het ware voor je geestesoog gaat ontvouwen. Dit was voor mij een adembenemende tocht! Een tocht die, zoals ik zag, nooit een einde neemt! Waarin, bij groeiend inzicht, Liefde zich kan openbaren. Niet het kleine misbruikte woordje ‘liefde’, maar LIEFDE: inherent aan heel dit bestaan.

158        Theosofia 107/4 · augustus 2006

Om de teaching over te kunnen brengen, moeten de spreker en de ontvanger beiden over een heldere geest beschikken. Om te kunnen onderzoeken is een open mind nodig, maar ook onderscheidingsvermogen. Het wordt dan duidelijk dat een mind in verwarring niet helder kan denken. Het vraagt een mind die het kleine ego terzijde kan leggen, kan doorzien. Het vraagt om een stille, waakzame geest.

In één van de middagsessies werd de vraag gesteld: “What is het Dharma van menselijke wezens?” Eén van de ‘antwoorden’ was: “Dharma is alles wat bestaat in het veld van manifestatie. Alle Dharma’s zijn Waarheid, omdat zij alle het Eeuwige zijn, Para-Brahman.” Dit is een heel diepzinnig antwoord…

Heel indringend kwam ook het onderwerp “handeling zonder motief” aan de orde. Samen met Kim-Diêu zijn we hier diep op ingegaan.

Ik kan op dit moment niet anders zeggen dan dat de teaching van zowel het Boeddhisme als van J. Krishnamurti zo logisch is en daarom o zo onontkoombaar! Boeddhisme is géén religie, het is wetenschap! Zou je dit ook niet even zo goed van de benadering van J.K. kunnen zeggen…?

Beste lezer: als u niet bij deze school was, kom een volgende keer beslist wél! Ik hoorde één deelnemer zeggen, iemand die al jaren lid is van de Vereniging: “Ik heb nog nooit zo’n diepe (profound) School meegemaakt.”

Femmie Liezenga

European School of Theosophy in Athene, oktober 2006

De European School of Theosophy zal dit jaar haar school houden in Athene, Griekenland van 14-21 oktober. Het thema van de School is ‘Cracking the Esoteric Code’, met als gastsprekers de Internationale Vice President van de Theosophical Society, Prof. John Algeo, en Dr. Elisabet Sahtouris.

Prof John Algeo zal spreken over vijf verschillende codes voor een en dezelfde boodschap die achter de codes verborgen ligt. Deze codes zijn:

The Gnostic Code: What is a code?

The Alchemistical Code: Why do we use a code?

The Kabbalistic Code: What makes a code esoteric?

The Masonic Code: Why do we need an esoteric code?

The Fantastic Code: How do we go about cracking a code?

Elisabet Sahtouris is een evolutiebioloog, futurist, professor en auteur van o.a. Earth Dance: ‘Living Systems in Evolution. Zij zal ons helpen te ontdekken dat wij leven in een bewust en levend universum van gematerialiseerde geest en verwikkeld zijn in een evolutionair proces waarin vijandige competitie plaats maakt voor een uitgebalanceerde samenwerking. Als we dat kunnen zien dan zal het ook duidelijk zijn dat de globalisering van de mensheid een natuurlijk, biologisch en evolutionair proces is.

Haar bijdragen zullen o.a. de volgende onderwerpen behandelen:

Why the scientific creation story leaves us feeling hopeless;

A spiritual based scientific model of Nature that reveals there is hope;

The value of self-interest in a holarchic model;

Nature’s complex collaborative organism and systems;

Applications of spirit-based Nature to human endeavors;

Globalisation as our evolutionary imperative;

Why our future is bright despite (or because of) our crises.

Verdere informatie is te verkrijgen via de webpage: http:// euroschool.blavatskytrust.org.uk/ of bij het hoofdkantoor van de TVN.

Agenda Nederland

augustus 2006

15-20 Les Pays Latins in Naarden. “Peace, Harmonising Heaven and Earth” met de Internationaal Presidente Radha Burnier

september 2006

23    Studiegroep ‘Geheime Leer’

oktober 2006

14    Studiegroep Mahatmabrieven

november 2006

11    ledendag te Naarden, thema: “Leven en sterven”

18    studiegroep ‘Geheime Leer’

december 2006

16    studiegroep Mahatmabrieven

Voor nadere inlichtingen over genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.

Agenda buitenland

augustus 2006

19-26 Spaanse zomerschool in San Feliu de Quixol

oktober 2006

14-21 European School of Theosophy “Cracking the Esoteric Code” in Athene, met J. Algeo en E. Sahtouris

juli 2007

14-18 100-jarig bestaan Finse afdeling en Europees Congres in Helsinki: “Compassion –  the Basis of Peace and Understanding”. Eregast is Internationaal Presidente Radha Burnier. Sprekers uit diverse landen.

School of the Wisdom Adyar (alleen voor leden):

november 2006

6 t/m 17 ‘Spirituality in English Literature’, Director: Prof. R. C. Tampi

20 nov t/m 1 dec 2006 ‘Spirituality in Spanish Literature’, Director: Mrs. Dolores Gago

december 2006

4 t/m 15 ‘Spirituality in Marathi Literature’, Director: Dr. Satish Inamdar

januari / februari 2007

4 jan t/m 5 feb ‘New Insights into the Yoga Sutras’, Director: Dr. Ravi Ravindra

Voor nadere inlichtingen over genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.